16 юли 1990

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 138 /156/

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ИЗБРА СВОЕТО РЪКОВОДСТВО НА 11 ЮЛИ ВЕЧЕРТА В КЛУБА НА ПЛ. "СЛАВЕЙКОВ" N 7, СОФИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА Е Г-Н НИКОДИМ ПОПОВ, БИВШ АДВОКАТ, СЕГА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИХАЙЛОВГРАДСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА.

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ Е Г-Н КРУМ НЕВРОКОПСКИ, АДВОКАТ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ХАСКОВСКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН И ЧЛЕН НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА СЪЮЗА.

СЕКРЕТАРКА Е Г-ЖА ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ДИМОВА, НАРОДНА ПРЕДСТАВИТЕЛКА НА 189 СОФИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН. ТЯ Е ДЪЩЕРЯ НА ИЗВЕСТНАТА ЕЛИСАВЕТА П.АНТОНОВА, ДЕПУТАТКА НА БЗНС ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ 1946 И 1947 ГОДИНА.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ ТЯСНО С НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


НА 12 ЮЛИ РЪКОВОДСТВАТА НА МЕДИЦИНСКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА", БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, СЪЮЗА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ И СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ СЕ СРЕЩНАХА С МИНИСТЪР ЧЕРНОЗЕМСКИ. БЕ ДОГОВОРЕНО ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА МЕДИЦИТЕ, ВРЪЩАНО ДОСЕГА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ДОГОВОРЕН БЕ И ТЕКСТ ЗА ПОПРАВКА НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩ СВОБОДНАТА ПРАКТИКА. ВНОСИТЕЛ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ БЪДАТ ЕДНОВРЕМЕННО МНЗ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОТПУСНАТИ СА ЦЕЛЕВО СРЕДСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ СЪЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.


НА 7 ЮЛИ 1990 ГОД. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР. БЕШЕ ПРИЕТ МАНИФЕСТ, КОЙТО ОТРАЗЯВА НАМЕРЕНИЕТО НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ ДА ДАДЕ СВОЯ ХУМАНЕН ПРИНОС ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЖЕНАТА, ЖЕНАТА-МАЙКА И НА ДЕЦАТА. ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ Е ГОТОВО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДА ПОДПОМАГА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ В ЗАЩИТА НА ЖЕНАТА И ДЕЦАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ ОТ ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР /ПСД-ЦЕНТЪР/.


СКЪПИ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ,

НИЕ, ПАЗИТЕЛКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛКИТЕ НА ЖИВОТА, НЕ МОЖЕМ ДА МЪЛЧИМ, КОГАТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАД Е ЗАСТРАШЕН ОТ ГИБЕЛ. НИКОЙ НЕ ЧУВСТВУВА ПО-СИЛНО И НЕ ПОНАСЯ ПО-ТЕЖКО ОТ НАС ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЛОШЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. А ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАД РУСЕ ОТДАВНА Е НАДХВЪРЛИЛО ГРАНИЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА. ТОЗИ ГРАД ВЕЧЕ ДЕВЕТ ГОДИНИ ЖИВЕЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА. А МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА КАЖЕ ДОКОГА И КАКВА ЦЕНА РУСЕНЦИ ЩЕ ПЛАЩАТ ЗАРАДИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ХОРА, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ГРИЖА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ БЛАГОПОЛУЧИЕТО И ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ?

ЕТО ЗАЩО НИЕ НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАМЕ С ВРЕМЕННИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОТАКАНЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ. ЗА НАС Е ДОСТАТЪЧЕН И ПОТРЕСАВАЩ ФАКТЪТ, ЧЕ ОТ 3500 РУСЕНСКИ ДЕЦА 913 СА С УВРЕДЕНО ЗДРАВЕ. ЗА НАС ДРУГА ЕКСПЕРТИЗА НЕ Е НУЖНА. ТАЗИ Е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНА, ЗА ДА НИ НАКАРА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ ВСИЧКИ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ ОТ СТРАНА НА РУСЕНСКОТО ГРАЖДАНСТВО ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПЪЛНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ХЛОРНИЯТ ОБЛАК НИКОГА ВЕЧЕ НЯМА ДА НАДВИСНЕ НАД ТОЗи ГРАД.

ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ОБЯВЯВАМЕ СТАЧНА ГОТОВНОСТ И ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЩЕ УЧАСТВУВАМЕ В ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

СКЪПИ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС. КОГАТО Е ЗАСТРАШЕНО ЗДРАВЕТО ДОРИ НА ЕДНО ДЕТЕ, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ УБЕЖДЕНИЯ. А КОГАТО ЦЯЛ ГРАД Е ПОДЛОЖЕН НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ГЕНОЦИД, БЕЗУЧАСТИЕТО Е РАВНОЗНАЧНО НА СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ЗАТОВА НИЕ ИМАМК И СВОЕ ИСКАНЕ:

ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАН СПИСЪК С ИМЕНАТА НА ОНЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО СА ОТГОВОРНИ ИЛИ БЕЗОТГОВОРНИ КЪМ ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЖИВОТА. БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА ГИ ЗНАЕ, ЗА ДА НЕ БИ НЯКОГА, СКРИТИ ЗАД СВОЯТА АНОНИМНОСТ, ТЕ ОТНОВО ДА ПОТЪРСЯТ НАШЕТО ДОВЕРИЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ.

В ИМЕТО НА КАУЗАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СПАСЕНИЕ НА ГРАД РУСЕ НИЕ СМЕ ГОТОВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШАТА ИНИЦИАТИВА.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 ГОДИНА    НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ПСД - ЦЕНТЪР

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ, ИЗПРАТЕН ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ И ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - СОФИЯ.


НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Е НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРИЯ - ПЪРВИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, СЪЗДАДЕН У НАС СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО, ОЩЕ ПРЕЗ 1878 Г. ПО ВРЕМЕ НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, ОБХВАЩАЩО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЕК, ТЯ СЕ Е РАЗВИЛА ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ, НО ВИНАГИ Е ИЗПЪЛНЯВАЛА ФУНКЦИИТЕ СИ НА ГЛАВЕН ПАЗИТЕЛ НА НАШАТА И ЧУЖДАТА КНИЖНИНА И НА ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ИНСТИТУТ НА СТРАНАТА.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОБАЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА ГРУБИ ДЕФОРМАЦИИ В НАЦИОНАЛНАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА ИЗПАДНА В ТЕЖКА И НЕПРЕКЪСНАТО ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ КРИЗА, КОЯТО ЗАСЕГНА ВСИЧКИТЕ Й ДЕЙНОСТИ, НО НАЙ-ТЕЖКО СЕ ОТРАЗИ ВЪРХУ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ - РЪКОПИСИ, АРХИВИ, КНИГИ, НАУЧНА ПЕРИОДИКА И ДР., ЗАПЛАШЕНИ ОТ УНИЩОЖЕНИЕ С ПАГУБНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА.

ОСТАВЕНА БЕЗ ГРИЖА И ВНИМАНИЕ, ЛИШЕНА ОТ НЕОБХОДИМИЯ СГРАДЕН ФОНД, НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ НЕ ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО. ПОДИР ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, НАСТЪПИЛИ У НАС СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОЛЕКТИВЪТ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА, ДВИЖЕН ОТ ЧУВСТВОТО ЗА МОРАЛЕН ДЪЛГ ПРЕД МИНАЛИТЕ, ДНЕШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, СЕ ОБЪРНА КЪМ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО С НАСТОЯТЕЛНА МОЛБА ЗА ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ. С ОГЛЕД ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ Й НУЖДИ БИБЛИОТЕКАТА ПРЕДЯВИ ИСКАНЕ ДА Й БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НАМИРАЩАТА СЕ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ СГРАДА НА БИВШАТА АСАМБЛЕЯ "ЗНАМЕ НА МИРА”, ПОЗВОЛЯВАЩА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ВЪТРЕШНОФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ТОВА НАЙ-СКРОМНО ИСКАНЕ, ПОДКРЕПЕНО ОТ ПОЧТИ ЦЯЛАТА НАША НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ОСТАНА НЕЗАДОВОЛЕНО ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ЗА СЕТЕН ПЪТ ПОКАЗА УЧУДВАЩО НЕУВАЖЕНИЕ И НЕВНИМАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА ВЪПРОСЪТ БЕ БЕЗПЛОДНО "РАЗИСКВАН" В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, В "СПЕЦИАЛНО" НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ КЪМ БИВШЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЯТО ГО ВЪРНА ОТНОВО В ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАТО ДОРИ ОПРЕДЕЛИ ПОСЛЕДЕН ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ЗА НЕГОВОТО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШАВАНЕ. ТОЗИ СРОК ОТДАВНА ИЗТЕЧЕ, ИЗМИНА И БЛИЗО МЕСЕЦ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ, ЗАРАДИ КОИТО САМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БЕ НАЛОЖИЛ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ. ТАКА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА ЗА СЕТЕН ПЪТ БЕ ИЗМАМЕНА В СВОИТЕ ОЧАКВАНИЯ, КАТО МЕЖДУВРЕМЕННО БЕ ПОСТАВЕНА В УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДА ДОКАЗВА НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА ПРИОРИТЕТНОТО СИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ В НАУЧНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ. ТЯ И ДО ДЕН-ДНЕШЕН ДОРИ НЕ Е УДОСТОЕНА С ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР.

ВМЕСТО ТОВА НЕОТДАВНА БИБЛИОТЕКАТА БЕ УВЕДОМЕНА ОТ Г-Н ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ, ЧЕ ОТ М. ЮЛИ Т.Г. СЕ СПИРА ОТПУСКАНАТА ЧУЖДА ВАЛУТА ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ Й, КОЕТО Е СЛУЧАЙ БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ В ЕДНОВЕКОВНАТА Й ИСТОРИЯ. ТОВА НА ПРАКТИКА ОБЕЗСМИСЛЯ НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ И Я ОСЪЖДА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ГИБЕЛ ВЪВ ВРЕМЕ, КОГАТО СТРАНАТА ИЗПИТВА НАЙ-ОСТРА НУЖДА ОТ НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

В ТАЗИ АБСУРДНА СИТУАЦИЯ СЪТРУДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА СА ПРИНУДЕНИ ДА РАБОТЯТ В УСЛОВИЯ, КОИТО СА В РАЗРЕЗ СЪС САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПОД УГРОЗАТА ОТ ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ И ТЕЖКИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ, ДОКАТО СГРАДАТА НА БИВШАТА ЖИВКОВСКА АСАМБЛЕЯ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА СТОИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗПОЛЗВАНА.

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА РЪКОВОДСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ НАПОМНЯТ И НАСТОЯВАТ ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СГРАДАТА НА "ЗНАМЕ НА МИРА" ЗА НУЖДИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА. АКО ТОВА НАШЕ ИСКАНЕ НЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО В СРОК ДО 17 ЮЛИ Т. Г., ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ЗАТВОРИМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ ВСИЧКИ ДРУГИ ФОРМИ НА СИНДИКАЛНА БОРБА.

СОФИЯ, 12 ЮЛИ 1990 Г.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА -
ГЛ.ДИРЕКТОР: ПРОФ. АТ.НАТЕВ
ПРОФ. Б.РАЙКОВ
СТ.Н.С.ХР.ХАДЖИХРИСТОВ
ЕК. ЛАСКОВА
П. САРДЖЕВ
ЗА КОЛЕКТИВА: ОТ ИМЕТО НА КТ "ПОДКРЕПА - АС. ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОТ ИМЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ,
ФЕДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА" - ЕМ. СИЛЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕ НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ /СПОП/.


ДНЕС, 12 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, В СОФИЯ БЕ УЧРЕДЕН СЪЮЗ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

СЪЮЗЪТ Е НЕЗАВИСИМА, ПАТРИОТИЧНА И ИЗВЪНПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ОБЕДИНИ НА ДОБРОВОЛНА ОСНОВА РАБОТЕЩИТЕ В ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СТРАНАТА.

СЪЮЗЪТ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОПТИМАЛНОТО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРСИЯ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СРЕДСТВА И ТЕХНИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОКТРИНАТА ЗА РАЗУМНА ДОСТАТЪЧНОСТ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.

ИЗБРА СЕ ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

СЪЮЗЪТ ПРИЕМА ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СТАВА КОЛЕКТИВЕН И ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ". КОНТАКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ ЧРЕЗ ТЕЛЕФОН 65-83-10.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОЛЕКТИВА НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА "МАДАРА" - ШУМЕН.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПРЕДСТОЯТ СЪБИТИЯ, КОИТО ЩЕ ИМАТ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. СИЛНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СИЛИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪПРОСИ ПО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ - С ПОМОЩТА НА ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, С ДЕЙСТВИЯТА НА ШЕПА ХОРА, ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ АТРИБУТИ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ. В ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СЪВСЕМ ЯСНО СЕ ВИЖДАТ ПРИСТРАСТИЕТО И ПОЧЕРКЪТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СИЛИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПРИЕМАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ. НИКОЙ НЕ МОЖЕ И НЯМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ И ОПОРОЧАВА ВОЛЯТА НА НАРОДА. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНО И КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ШЕПА ХОРА, КОИТО СТАЧКУВАХА И ЛЕЖАХА ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ, НЕ СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НИКОЙ НЕ ИМ Е ДАЛ ПРАВО ДА ГОВОРЯТ ОТ НЕГОВО ИМЕ. РАНО Е ОЩЕ ДА СЕ СМЯТАТ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ. ПОСЛЕДНАТА ДУМА ЩЕ ИМА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, ЧАСТ ОТ КОЙТО СЕГА ПРИБИРА РЕКОЛТАТА ОТ ПОЛЯТА, ЧАСТ ОТ КОЙТО РАБОТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЗА ДА НЕ СПРЕ И БЕЗ ТОВА ИЗТОЩЕНАТА ИКОНОМИКА НА СТРАНАТА. ХАОСЪТ, КОЙТО ПРЕДИЗВИКВАТ ДЕЙСТВИЯТА НА ЛЕЖАЩИТЕ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ, НЯМА НИЩО ОБЩО С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. С ТЕЗИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ ТЕ СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА КРИЗА В СТРАНАТА. ПОД БЛАГОРОДНИТЕ ПОРИВИ НА ЛОЗУНГИТЕ ОТ УЛИЦАТА ТЕ СТАВАТ ПРОВОДНИЦИ НА ПРИСТРАСТИЯТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧУЖДИ ХОРА, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ПОДСТЪПИТЕ НА ВЛАСТТА. РАЗГРАЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СТАНЕ САМО ПО ПЪТЯ НА УСТАНОВЕНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ СПАСИТЕЛЕН ПЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПЪТ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ НА ТРУДОВИЯ НАРОД. ДРУГ ПЪТ НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНИ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ Е ПРИНУДИТЕЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. САМО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЧРЕЗ ОБЩОНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРИЕМАНЕТО НА ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА. ДОКЪДЕ БИХМЕ СТИГНАЛИ, АКО ВЪВ ВСЕКИ ГРАД ШЕПА ХОРА ЗАПОЧНАТ ДА ПРЕДЛАГАТ И СНЕМАТ ПРЕЗИДЕНТА? ТАКАВА "ДЕМОКРАЦИЯ" НЯМА НИКЪДЕ ПО СВЕТА.

АРОГАНТНОСТТА НЕ БИВА ДА ВЗЕМА ВРЪХ НАД ТОЛЕРАНТНОСТТА.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, ЗА ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ НАРОДЪТ Е НАЯСНО С ТОВА ОТ КОЯ СТРАНА ИДВАТ МАНИПУЛАЦИИТЕ НА ИЗКУСТВЕНО ПРЕДИЗВИКАНИТЕ СЪБИТИЯ. ТОВА СТАНА ОСОБЕНО ЯСНО СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВТОРИЯ ТУР ОТ ИЗБОРИТЕ, КОГАТО БЯХА ПРЕСЕЧЕНИ ГАСТРОЛИТЕ ОТ ЕДИН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН В ДРУГ И HEЩАТА ДОЙДОХА ПО МАЛКО НА МЕСТАТА СИ.

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ /БТ/ НЕ Е НАДПАРТИЕН ИНСТИТУТ, ЗАЩОТО ПОДНАСЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТКЪСЛЕЧНА И ТЕНДЕНЦИОЗНА ИНФОРМАЦИЯ. КОЛКОТО И ДА СЕ МЪЧАТ НЯКОИ ХОРА ДА ОПРОВЕРГАВАТ ТОВА, ТО СИ ЛИЧИ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПО-ЯСНО. ДЕЙСТВИЯТА НА БТ СА ТАКИВА, ЧЕ ТЕ СЪДЕЙСТВУВАТ НА ОНЕЗИ СИЛИ, КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ХАОСА, ОТ НАРУШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И НА ЗАКОННОСТТА. ЕТО ЗАЩО НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСТАВКАТА НА ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ОСОБЕНО НА КЕВОРКЯН И АГОВ.

СЕГА, СЛЕД ИЗБОРИТЕ И С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ, НА НАС НИ Е НЕОБХОДИМ МИР И КОНКРЕТНИ ТРУДОВИ ДЕЛА, КОНСТРУКТИВНО ДА ОБСЪЖДАМЕ И РЕШАВАМЕ ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ТРУДНОСТИ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЩЕ ПОДКРЕПИ ВСЕКИ, КОЙТО МИСЛИ И С ДЕЙСТВИЯТА СИ ГО ПОДКРЕПЯ, А НЕ ОНЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ САМО ПО КАКЪВ НАЧИН ПО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ ДА СЕ ДОМОГНАТ ДО ВЛАСТТА.

НАСТОЯВАМЕ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ДА ОСИГУРЯТ НОРМАЛНА И СПОКОЙНА ОБСТАНОВКА ЗА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ И СЪЮЗИ. НЕЙНОТО ПО-НАТАТЪШНО СЪЩЕСТВУВАНЕ ЗАВИСИ НЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦВЕТОВЕ, А ОТ ЕДИНСТВОТО НА НЕЙНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ТВЪРДОТО И ДОКРАЙ ОТСТОЯВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТОИ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКИ!

ШУМЕН, 10 ЮЛИ 1990 Г.

/СЛЕДВАТ ПОДПИСИТЕ НА 59 ДУШИ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РАДИОРАБОТНИЦИТЕ, ПОДКРЕПИЛИ КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР", АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


НАРЕД СЪС ЗАРАЖДАЩАТА СЕ У НАС РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ БЪЛГАРСКОТО РАДИО НАПРАВИ ПЪРВИТЕ СИ СТЪПКИ КЪМ НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДОМИСЛИЕ. ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ РАДИОРАБОТНИЦИТЕ ИЗЖИВЯХА ЕДНА ЧИСТО ЧОВЕШКА, НРАВСТВЕНА И ТВОРЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ. НАЦИОНАЛНИЯТ ЕФИР ЗАЖАДНЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТЕН И ОБЕКТИВЕН ПОДХОД КЪМ СЛОЖНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ.

ВМЕСТО ДА НАПРАВИ ТРЕЗВА ОЦЕНКА НА МНОЖЕСТВОТО НАБОЛЕЛИ СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ, ВМЕСТО ДА СЪЗДАДЕ СПОКОЙНА ТВОРЧЕСКА ОБСТАНОВКА, СТИМУЛИРАЩА НОВАТОРСТВОТО, РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО ЗАДЪЛБОЧИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ КРИЗИСНИТЕ ЯВЛЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО ЗАЕДНО С ДИРЕКТОРИТЕ И ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗВЕНА ДОКАЗАХА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА, ЧЕ СА ДАЛЕЧ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНИТЕ ОТ ТЯХ ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВЕЧЕ ПРОМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ. ПРИКРИВАЙКИ СЕ УМЕЛО ЗАД ЛОЗУНГИТЕ ЗА "НАДПАРТИЙНОСТ" И СПЕКУЛИРАЙКИ С НАЦИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ИНСТИТУЦИЯТА, РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО КАТО ЦЯЛО ЗАПАЗИ СТАРИТЕ СИ СТИЛОВЕ И МЕТОДИ НА РАБОТА И ПРОДЪЛЖИ "ДЪЛГОГОДИШНАТА ТРАДИЦИЯ" НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО ДА БЪДЕ ДОБРЕ СМАЗАНА МАШИНА ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА СЛУШАТЕЛИТЕ.

МОРАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ НАТИСК, ПОДДЪРЖАН И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ЗАДЪЛБОЧИ АТМОСФЕРАТА НА АПАТИЯ И НЕСИГУРНОСТ СРЕД РАДИОРАБОТНИЦИТЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ ШУМНО ПРОКЛАМИРАНИТЕ АМБИЦИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА НЕ ДОПРИНЕСЕ С НИЩО ЗА ПРОМЕНИ В МНОЖЕСТВОТО ОСТАРЕЛИ ПО ФОРМА, ЗВУЧЕНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ РАДИОПРЕДАВАНИЯ. В СЕГАШНОТО СЛОЖНО И НАПРЕГНАТО ВРЕМЕ НИТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА, НИТО ДРУГ ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НЕ ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДОБЛЕСТ ЧРЕЗ ЗАЕМАНЕ НА ЯСНА И КОНКРЕТНА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ И СЪБИТИЯТА, КОИТО ВЪЛНУВАТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДНЕС.

СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА РАДИОТО БЕ НАЗНАЧЕНО ПО ЕДНА OCTAPЯЛA И ЧИСТО ПАРТИЙНА СИСТЕМА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВСЕКИ РЪКОВОДЕН ПОСТ - ОТ ЦК НА БКП, СТРУКТУРА, КОЯТО ДОРИ ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА. ПРЕНАЗНАЧАВАНЕТО НА ГОСПОДИН ВЛАДКОВ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ПОСТ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО, МАКАР И ФОРМАЛНО, БЕЗ ПАРТИЙНО УТВЪРЖДАВАНЕ, ФАКТИЧЕСКИ НЕ НАРУШИ СТАРИТЕ СТЕРЕОТИПИ НА ПОДБОР НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ В РАДИОТО. НЕМАЛОВАЖЕН Е СЪЩО И ФАКТЪТ, ЧЕ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО В НИТО ЕДНА ИНСТАНЦИЯ НЕ СА БИЛИ ОТЧИТАНИ СТАНОВИЩАТА И МНЕНИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ КОЛЕКТИВИ И ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ИЗТЪКВАЙКИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ИЗЛИЗА С ДЕКЛАРАЦИЯ-ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКАТА НА ВСИЧКИ СЕГАШНИ РЪКОВОДНИ КАДРИ НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО - ГЛАВНИ И ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ, ДИРЕКТОРИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ВЛАДКОВ.

СЪЩЕВРЕМЕННО КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ОТПРАВЯ ПРИЗИВ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА УТВЪРДИ КАЧЕСТВЕНО НОВА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА РЪКОВОДНИ КАДРИ В РАДИОТО, В КОЯТО СИСТЕМА ДА НАМЕРЯТ МЯСТО СЛЕДНИТЕ НАШИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. ИЗБОРЪТ ДА СЕ ИЗВЪРШВА НА БАЗАТА НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ КАНДИДАТУРИ - ЗА ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО.
2. ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЗА ТОЗИ ПОСТ ДА БЪДЕ СЪПРОВОДЕНА С КОНКРЕТНА ЛИСТА НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ С ПО-НИСЪК РАНГ.
3. ИЗБОРЪТ МЕЖДУ КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ПРАВИ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ТЯХ ПЛАТФОРМИ И ВИЖДАНИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА НА РАДИОТО И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ.
4. ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ НА ВСИЧКИ НИВА В РАДИОТО ДА СЕ ОТЧИТАТ СТАНОВИЩАТА НА КОЛЕКТИВИТЕ И ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
НА СЕГАШНИЯ ЕТАП КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" НАСТО... ПРЕД НАРОДНИТЕ ПОДСТАВИТЕЛИ ДА СЪДЕЙСТВАТ С ВСИЧКИ СИЛИ И СРЕДСТВА ПОСТЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО ДА БЪДЕ ЗАЕТ ОТ НЕЗАВИСИМ И БЕЗПАРТИЕН ТВОРЕЦ ЖУРНАЛИСТ, НЕОБРЕМЕНЕН СЪС СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА И ПОЛЗВАЩ СЕ С ДОВЕРИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАДИОТО.

СОФИЯ, 11 ЮЛИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X  X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА КЛУБНИЯ СЪВЕТ НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР".


КАКТО БЕШЕ ОГЛАСЕНО И В ПЕЧАТА, В БЪЛГАРСКОТО РАДИО БЕШЕ СЪЗДАДЕН КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР", КОЙТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ЗАЩИТАВА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ДА РЕАГИРА ПРОТИВ СЛУЧАИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК И ДА РАБОТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАДИОПРОГРАМИТЕ.

СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА РАДИОТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ИСКАХА ДА ОБСЪДЯТ С ГОВОРИТЕЛИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ, МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ И ИВАН ГЛУШКОВ В РАМКИТЕ НА ПРЕДАВАНЕТО "КЛУБ НА ДЕЛОВИТЕ ХОРА: КАКВО РАДИО НИ Е НУЖНО?", КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ИЗЛЪЧИ ПО ПРОГРАМА "ХРИСТО БОТЕВ" НА 11 ЮЛИ 1990 Г. ОТ 13.00 ЧАСА. ПРЕДАВАНЕТО БЕШЕ СПРЯНО В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РАДИОТО, КАТО ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ И ОТКАЗЪТ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА БСП ДА УЧАСТВА В ДИСКУСИЯТА. МАКАР ЧЕ СВАЛЯНЕТО НА ПРЕДАВАНЕТО Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ЕКИПЪТ НА ПРЕДАВАНЕТО НЕ ПОЛУЧИ НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ЗА ТОЗИ ПРЕЦЕДЕНТ.

КЛУБНИЯТ СЪВЕТ НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" СМЯТА, ЧЕ ТОВА Е ПОРЕДНОТО ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В БЪЛГАРСКОТО РАДИО - МНЕНИЕ, КОЕТО БЕШЕ СПОДЕЛЕНО И ОТ ПОКАНЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО ГОВОРИТЕЛИ НА БЗНС И СДС ИВАН ГЛУШКОВ И МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ.

СОФИЯ, 11 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ ОТ ГРАД БУРГАС, ПРИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БСП.


ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА В РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА СТРАНА НАСТЪПИХА ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ЛИКВИДИРАН БЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ, НАСТЪПИХА СЪЩЕСТВЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПОВИШИ СЕ АКТИВНОСТТА НА НАРОДА. ТОВА ОСОБЕНО СИЛНО БЕ ИЗРАЗЕНО НА ПРОВЕДЕНИТЕ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. НАСТЪПВАТ, МАКАР И БАВНО, ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ И В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА. НО ТОВА НЕ СЕ ХАРЕСВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА.

ДЕМОКРАЦИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ Е СЕРИОЗНО ЗАСТРАШЕНА, ПОСТАВЕНА Е ПРЕД ГОЛЕМИ ИЗПИТАНИЯ. НЕПРЕКЪСНАТО РАСТАТ ЙЕЗУИТСКО НЕРАЗУМНИ И НЕОБОСНОВАНИ ИСКАНИЯ. НАРАСТВА АГРЕСИВНОСТТА НА УЛИЧНИТЕ ИЗЯВИ, ВСЯВАЩИ СТРАХ И НЕСИГУРНОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО.

ВСИЧКО ТОВА Е НАСОЧЕНО КЪМ ОТХВЪРЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ, НАСИЛСТВЕНО ЗАВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА И РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ И ФАШИСТКИТЕ ПОРЯДКИ В СТРАНАТА. ТОВА МОЖЕ ДА ИМА ПАГУБНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА МИРА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СА РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРАБОТЕН СЦЕНАРИЙ, ЗА КОЕТО ЯСНО ГОВОРИ СЛУЧАЯТ С ПРИНУДИТЕЛНАТА ОСТАВКА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

УЧУДВАЩО ЗА НАС Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВОВИТЕ ОРГАНИ ПРЕД ЛИЦЕТО НА ТЕЗИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

НИЕ ИСКАМЕ ОТ ТЯХ КАТЕГОРИЧНИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ДА ОСИГУРЯТ СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

НЕОБЯСНИМО Е ТЪРПЕНИЕТО КЪМ ПАГУБНАТА РОЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО. ЗАТОВА ИСКАМЕ ЦЯЛОСТНАТА ПОДМЯНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО.

НАСТОЯВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА ДА СЕ РЕШАВАТ НЕ ОТ УЛИЦАТА И НА МИТИНГИ, А ОТ ЗАКОННО ИЗБРАНОТО ОТ НАРОДА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ДА СЕ СЪБЛЮДАВА СТРОГО ПРИЕТИЯТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОН ЗА СТАЧКИТЕ, ЗА ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ В БЪДЕЩЕ СТАЧКИ ОТ РОДА НА СТУДЕНТСКАТА, КОЯТО НАНЕСЕ ОГРОМНИ ФИНАНСОВИ ЩЕТИ НА ДЪРЖАВАТА И ДЪЛБОКА ОБИДА НА БОЛШИНСТВОТО ОТ СТУДЕНТИТЕ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ.

НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ИЗЧИСЛЕНИ И ОБНАРОДВАНИ НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ ОТ ТАЗИ СТАЧКА С ПОДЧЕРТАНО ЕКСТРЕМИСТКИ ХАРАКТЕР.

НИЕ ШЕ РАБОТИМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЩЕ СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

БУРГАС, 10 ЮЛИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/.


"ВРЕМЕТО Е ВАШЕ"
НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО - НАШИ

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖА ПАРТИЯ /БРМП/ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ПРОМЯНАТА В МИСЛЕНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, ЯРКО ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАНА В БДЕНИЯ И МИТИНГИ, БИ ИМАЛА ИСТОРИЧЕСКО ОПРАВДАНИЕ САМО ПРИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ ДЕЙСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕИТЕ, КОИТО ИДВАТ ОТДОЛУ, ОТ МАСИТЕ - НОСИТЕЛИ НА РЕВОЛЮЦИОНЕН ЗАРЯД.

ВОДЕНИ ОТ ТАКИВА РАЗБИРАНИЯ, ПРЕДЛАГАМЕ КОНКРЕТНИ СТЪПКИ, КОИТО СА СТЪПАЛО КЪМ ПРОМЯНА В ПРАКТИКАТА И ПЪТЕКА КЪМ ОНЯ ЖЕЛАН ОТ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ДРУМ НА ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- ДО СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СЕЛИЩАТА - СРЕДИЩА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДА БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ МАЛКИ МОДЕРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ САНИТАРНО-БИТОВИ КОМПЛЕКСИ, КАТО ЗА СПОНСОРИ ДЪРЖАВАТА ПРИНУДИ ИЛИ С ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ ПРЕДИЗВИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ВЪВ ВЛАГАНЕТО НА КАПИТАЛИ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;
- ОЩЕ ОТ ЮНИ 1990 Г. ДА ЗАПОЧНЕ НАБИРАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА - ОСВОБОДЕНА ОТ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТ МЛАДИ ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДА РАБОТЯТ В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО;
- ДО МИНИМУМ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЯТ ПЕРСОНАЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ТКЗС ДА ПРЕЦЕНЯТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАБОТНА РЪКА И ДА НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМОТО ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТ ОТ ГРАДОВЕ, КЪДЕТО ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА Е ПО-ГОЛЯМО.
- НА МНЕНИЕ СМЕ, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ В СЪЗДАЛАТА СЕ КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ Е ПЪТ КЪМ ОБРЪЩАНЕ ПОСОКАТА НА АВТОБУСНИТЕ ГРАФИЦИ "СЕЛО-ГРАД" В ПОСОКА "ГРАД-СЕЛО".

РАЗБИРА СЕ, ТОВА НИ НАЙ-МАЛКО НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗОСТАВИ НАСТРАНА, НА ВТОРИ ПЛАН. НЕОБХОДИМО Е ПРОВЕЖДАЩАТА СЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДУМИ ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ДЕЛА - ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ И ОТДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ БАРИЕРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЗДРАВЕ НА ХОРАТА.

- ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕКРАТИ ДОТАЦИИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ, КАТО ЦЕНИТЕ СЕ ПРИВЕДАТ ПО ВЪЗМОЖНОСТ НАЙ-БЛИЗКО ДО СВЕТОВНИТЕ, СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ВЪВЕДЕ КУПОННА
СИСТЕМА, ПРИ КОЕТО НА ВСЕКИ ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАН МИНИМУМЪТ ОТ ХРАНИ НА "ДЪРЖАВНИ ЦЕНИ", Т.Е. ДЪРЖАВАТА ДА ПОКРИЕ РАЗЛИКАТА.

СПЕКУЛАТА С ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ДА СЕ ПРЕСЛЕДВА НАЙ-СТРОГО ОТ ЗАКОНА. СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ КУПОНИ ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЯВАНИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВИ ЛИЦА, КОИТО НЕ РАБОТЯТ.

ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УПРАВЛЯВА МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ГАРАНТИРА БЕЗРАБОТИЦА И ЛИШАВАНЕ ОТ ВСЯКАКВИ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ НА ВСИЧКИ ЗДРАВИ ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНО ЛИЦА, КОИТО НЕ УПРАЖНЯВАТ ОБШЕСТВЕНО-ПОЛЕЗЕН ТРУД.

КУЛТУРА, УЧИЛИЩЕ, СПОРТ, МЕДИЦИНА, БАНКОВО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ

БРМП ЗАСТЪПВА ГЛЕДИЩЕТО, ЧЕ ОБЩЕСТВОТО НАЛАГА ОПРЕДЕЛЕНИ НОРМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО ИМ ВОДИ ДО АНАРХИЯ И УПАДЪК.

АВТОРИТЕТЪТ НА УЧИТЕЛЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА НИ СИСТЕМА Е ДОСТИГНАЛ КРИТИЧНОТО, ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО СТЪПАЛО. ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА И НА СВОБОДНОТО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И АВТОНОМНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

НИЕ СМЕ ЗА МОДЕРНО БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ, В КОЕТО НОРМИТЕ В УЧИЛИЩЕ ДА БЪДАТ НАЛАГАНИ ОТ ОБЩЕСТВОТО.

РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ТЪЙ КАТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО УЗАКОНЕНА СОЦИАЛНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ И ЩЕ ПОСТАВИ ПОД ЗАПЛАХА ЧИСТИТЕ И ЛЕСНОНАКЪРНИМИ ДЕТСКИ ДУШИ.

НИЕ СМЕ ЗА ИЗДИГАНЕ РАВНИЩЕТО НА КУЛТУРАТА НА РАВНИЩЕ СВОБОДА НА СЛОВО, ПЕЧАТ И НЕЦЕНЗУРНОСТ.

НИЕ СМЕ ЗА ТОВА СПОРТЪТ ДА БЪДЕ МАСОВ - ОТДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ ДА БЪДАТ ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА СПОРТ И НА ВТОРО МЯСТО ЗА СПОРТНА БАЗА.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ Е ЗА МОДЕРНА МЕДИЦИНА, КОЯТО ДА ИЗПОЛЗУВА НАЙ-ДОБРОТО, ДОКАЗАЛО КАЧЕСТВА, ОТ НАРОДНАТА МЕДИЦИНА. СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО НЕ САМО МОРАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЗНАНИЕ НА ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИЯ, НО И ОБЩЕСТВЕНА И ДЪРЖАВНА ПРИНУДА - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ И "ВРЪЗКАРИТЕ” ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ДЪЛГ, ТЪЙ КАТО КЛЕТВАТА ИМ ПРЕДИ МЕСЕЦИ СЕ ПРОЯВИ ПРЕЗ СИМВОЛИЧНА ДО ОГРАНИЧЕНА НА МЕСТА ПРАКТИЧЕСКА СТАЧКА.

ПРЕДЛАГАМЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА ОТДЕЛИ 30 ПРОЦЕНТА ОТ БЮДЖЕТА СИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРИ, ПОКАНЕНИ ДА РАБОТЯТ У НАС.

БРМП ПРИЕМА ЧАСТНАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР СЕ ЗАБРАНЯВА РАБОТА В ДЪРЖАВНО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ.

НИЕ СМЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ИЗДИГАНЕ НА РОЛЯТА НА НАУКАТА И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРАКТИКАТА; ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС, НА УПРАВЛЕНИЕТО В ИКОНОМИКАТА, НА АВТОРСКОТО ПРАВО, НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ.

БРМП Е ЗА КОРЕННА ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОЯВЛЕНИЕТО НА БАНКОВОТО ДЕЛО, КАТО СМЯТА, ЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНА Е В ИЗЗЕМВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИ ПАРИ, СТОКИ, ИМОТИ.

КРАЙНО ВРЕМЕ Е КОМПЮТРИТЕ ДА НЕ СЛУЖАТ САМО ЗА ИГРАЧКА НА ДЕЦАТА, А ДА НАМЕРЯТ НАЙ-БЪРЗО ПРИЛОЖЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИЛИЩЕТО, БАНКОВОТО ДЕЛО И ТУРИЗМА - ТОВА Е ЕДИНСТВЕНО НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ И ОЛЕКОТЯВАНЕ ОТ БЮРОКРАТИЧНОСТ И "БУМАШИНА".

НИЕ СМЕ ЗА НОВО МИСЛЕНЕ В ТУРИЗМА, ОСВОБОДЕНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОГМИ, ЗА НАЙ-РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА "БОЖИЯ ДАР" - БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕН РАЙ; ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ, ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕКЛАМА ЗАД ГРАНИЦА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА CTPAНАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОНАРОДНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 87-ГОДИШНИНАТА НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. ПОКАНАТА Е ОТПРАВЕНА ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО.


ГЛАВНИТЕ ОБЩОНАРОДНИ ТЪРЖЕСТВА ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ:

- В ГРАД СОФИЯ: НА 1 АВГУСТ 1990 ГОДИНА /СРЯДА/ - ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ В НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА, ЗАЛА N 1 НАЧАЛО 19.00 ЧАСА.
ПАНИХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ В ХРАМ-ПАМЕТНИК "СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ОТ 10.00 ЧАСА НА 1 АВГУСТ;
- В ГРАД БЛАГОЕВГРАД: НА 2 АВГУСТ 1990 ГОДИНА /ЧЕТВЪРТЪК/ - ТЪРЖЕСТВЕН МИТИНГ НА ПЛОЩАД "МАКЕДОНИЯ" ОТ 19.00 ЧАСА.
ПАНИХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ В ХРАМ "СВ.БОГОРОДИЦА" ОТ 10.00 ЧАСА НА 2 АВГУСТ;
- В МЕСТНОСТТА "ПРЕДЕЛА": 4 АВГУСТ 1990 ГОДИНА /СЪБОТА/ - МИТИНГ-СЪБОР, НАЧАЛО 10.00 ЧАСА;
- МЕСТНОСТТА "ПЕТРОВА НИВА" - 18 И 19 АВГУСТ /СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/ МИТИНГ-СЪБОР, НАЧАЛО 20.00 ЧАСА НА 18 АВГУСТ.

ПОСЕТЕТЕ ИНИЦИАТИВИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ГОДИШНИНАТА.

ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ ДО МЕСТНОСТИТЕ "ПРЕДЕЛА" /ПИРИН/ И "ПЕТРОВА НИВА" /СТРАНДЖА ПЛАНИНА/ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ МЕСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА И КЛУБОВЕ НА СЪЮЗИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/