16 май 1990

 

СОФИЯ, 16 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 96 /114/

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ МАНИФЕСТ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.

     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ МОРАЛ В ПОЛИТИКАТА.
     НИЕ ВЯРВАМЕ В СВОЯТА ИЗБОРНА ПОБЕДА, НО НЕ ЖЕЛАЕМ ПОБЕДА НА ВСЯКА ЦЕНА.
     РАЗПАЛВАНЕТО НА НИЗКИ СТРАСТИ, ПАРТИЗАНСКИТЕ СДЕЛКИ И НЕПОКРИТИТЕ ОТ ИСТИНСКИ ЧОВЕШКИ КАЧЕСТВА ЛИЧНИ АМБИЦИИ СА ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ. НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ТАКЪВ ПОРЯДЪК В БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ, ПРИ КОЙТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ЧЕСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СВОИ УПРАВНИЦИ НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДА НИ И ДА СВАЛЯТ ОТ ВЛАСТ НЕДОСТОЙНИТЕ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕ ДА БЪДЕ СРЕДСТВО ЗА ЛИЧНО И ГРУПОВО ЗАБОГАТЯВАНЕ. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАБОГАТЕЯТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ПРАВОТО НА ЧАСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА, А ДЪРЖАВНОТО БОГАТСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ОБЩОНАРОДНИ ЦЕЛИ.
     НИЕ НЕ РАЗДЕЛЯМЕ БЪЛГАРИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА "НАШИ" И "ЧУЖДИ”. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ПОЗОРНОТО ПОНЯТИЕ "ПОЛИТИЧЕСКА БЛАГОНАДЕЖДНОСТ". ЗА НАС ВСЕКИ ЧОВЕК Е ЦЕННОСТ САМ ПО СЕБЕ СИ. НИЕ ИСКАМЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН СПОРЕД СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ И СЪВЕСТ ДА ДОПРИНЕСЕ СЪС СВОЯ ТАЛАНТ И УМЕНИЕ ЗА ДУХОВНИЯ И МАТЕРИАЛНИЯ РАЗЦВЕТ НА БЪЛГАРИЯ. ЧЕСТНОСТТА И ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА СА КАЧЕСТВАТА, КОИТО НАЙ-ВИСОКО ЦЕНИМ.
     НИЕ СЕ БОРИМ СРЕЩУ КОМУНИЗМА КАТО АНТИХУМАННА СИСТЕМА, УНИЖАВАЩА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, НО НИЕ НЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ПРАВОТО НА ЧЕСТНИТЕ ХОРА, СЧИТАЩИ СЕБЕ СИ ЗА КОМУНИСТИ, ДА БЪДАТ СВОБОДНИ И ОТГОВОРНИ В НАШЕТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ПОБЕДАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СВОБОДНИТЕ ИЗБОРИ БИ БИЛА БЕЗСМИСЛЕНА, АКО НЕ ОСИГУРИ ПРАВОТО НА ВСЕКИ ЧрВЕК ДА ИЗБИРА СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ И ДА СЕ БОРИ С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.
     НИЕ СЕ БОРИМ ЗА РАВНИ УСЛОВИЯ И РАВНИ ШАНСОВЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ИДЕЙНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, ПОЛ И СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.
     БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ УПРАВЛЯВА С ТАЛАНТА И СВОБОДИАТА ВОЛЯ НА ВСИЧКИ ЧЕДА НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!
     ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИМ СВОЯТА ПРОГРАМА, НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, СЕ БОРИМ СЪС СРЕДСТВАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА:
     БЪРЗ И СПРАВЕДЛИВ ИЗХОД ОТ КРИЗАТА. ТЕЖКАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШАТА СТРАНА, Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И НАСИЛИЕ НАД ЗАКОНИТЕ НА СТОПАНСТВОТО И ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЯХА ЛИШЕНИ ОТ ПРАВО НА ИНИЦИАТИВА, ОТ ПРАВО НА СЪЗИДАНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ. ОТ ТЯХ СЕ ИСКАШЕ ПРОТИВ ВОЛЯТА ИМ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЧУЖДА ВОЛЯ, ДА СЕ ТРУДЯТ В ИМЕТО НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ. ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИ СОБСТВЕНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ, БЪЛГАРИНЪТ БЕ ПРИНУДЕН ДА НАРУШАВА НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ЗАКОНИ, ДА ПОДРАЖАВА НА ВЛАСТИМАЩИТЕ В ТЪРСЕНЕ НА ЗАОБИКОЛНИ ПЪТИЩА НА ОЦЕЛЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО. ТАКА НА МЯСТОТО НА ЧЕСТНИЯ ТРУД ПОБЕДОНОСНО СЕ НАСТАНИ КОРУПЦИЯТА. ВМЕСТО ИЗОБИЛИЕ НА СТОКИ - ТВОРЕНИЯ НА НАШИЯ ТРУД, НА ПАЗАРА СЕ НАСТАНИ НЕДОИМЪКЪТ И НИ ПОДРЕДИ В ТЪЖНИ ОПАШКИ ЗА НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ ПРОДУКТИ. ВМЕСТО ЧОВЕКА НА ТРУДА В БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО ГОСПОДСТВА НЕКАДЪРНИКЪТ-ПАРТИЕН СЕКРЕТАР, КРАДЕЦЪТ, СПЕКУЛАНТЪТ. ТОВА СЪСТОЯНИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО Е БОЛЕСТ. ТАЗИ БОЛЕСТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА С ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ, ПЛАХИ МЕРКИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛИТИКАТА НА ГОСПОДСТВУВАШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ПРИЧИНИТЕЛЯТ НА БОЛЕСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕИН ЛЕЧИТЕЛ. СИМУЛИРАЙКИ "ПОСТЕПЕНЕН ПРЕХОД" КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ ПРЕСЛЕДВА СВОИ КОРИСТНИ ЦЕЛИ - ТОЙ ИСКА "ПОСТЕПЕННО" ДА ПРЕВЪРНЕ ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ НАРОДА БОГАТСТВА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ПАРТИЙНАТА ОЛИГАРХИЯ, ДА ПРЕВЪРНЕ НОМЕНКЛАТУРАТА В НОВА БЪЛГАРСКА БУРЖОАЗИЯ. ПЛАХИТЕ "РЕФОРМИ” НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЦЕЛЯТ ЗАПАЗВАНЕ ВЪВ ВИДОИЗМЕНЕН ВИД НА ТОТАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. ТОЗИ КОНТРОЛ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ВЛАСТ И БОГАТСТВО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОЛИГАРХИЯ.

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ /РАЗШИРЕН/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1".


     ДНЕС, 12.05.1990 ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ /РАЗШИРЕН/ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", СЛЕД КАТО ОБСЪДИ ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 90 ГОДИНИ НЕ СМЕ ОТСТЪПИЛИ ОТ УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪЮЗНИТЕ КОНГРЕСИ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", И ЧЕ ОТ 19 МАЙ 1934 ДО ДНЕС ОТСТОЯВАМЕ И СЕ БОРИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НЕ САМО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ, НО И НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, И КАТО КОНСТАТИРАМЕ:
     1. ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДС В БЪЛГАРИЯ И ФРОНТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ В РУМЪНИЯ Е ОСЪЩЕСТВЕНА МНОГО ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 ЗА БЪЛГАРИЯ И 22 ДЕКЕМВРИ ЗА РУМЪНИЯ, ЗАЩОТО МНОГО ПРЕДИ ТЕЗИ ДАТИ БЕ ОЧЕВИДНО, ЧЕ В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕДСТОИ КРИЗИСНА ОБСТАНОВКА. И ДВЕТЕ ФОРМАЦИИ СА СЪЗДАДЕНИ С ЦЕЛ НА ВСЯКА ЦЕНА ДА СЕ ЗАПАЗИ ЛЕВИЯТ ФЛАНГ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ФРОНТ В ДЪЛБОЧИНА.
     2. СРЕДСТВА, ХАРТИЯ И ДРУГИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ СА ОТПУСНАТИ НА РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.
     3. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО СЪОБЩАВАТ И ПОПУЛЯРИЗИРАТ САМО БСП /БКП/, СДС, БЗНС-КАЗИОНЕН И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ДОКАТО ИМА ГРОБНО МЪЛЧАНИЕ ЗА НЕКОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ КОМУНИСТИТЕ ИСТИНСКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ.
     4. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СА ТВЪРДО ПОД КОНТРОЛА НА КОМУНИСТИТЕ. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ПРЕДОСТАВЯТ ВРЕМЕ САМО НА БСП /БКП/, СДС И БЗНС-КАЗИОНЕН.
     5. СЪБИТИЯТА В РУМЪНИЯ ДОКАЗАХА, ЧЕ ВЪПРЕКИ РЕВОЛЮЦИОННАТА СИТУАЦИЯ ЧРЕЗ ФРОНТА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ КОМУНИСТИТЕ ОТНОВО ЯХНАХА ГЪРБА НА РУМЪНСКИЯ НАРОД. У НАС РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ИЗПЪЛНЯВА СЪЩАТА РОЛЯ.
     6.  БЗНС-КАЗИОНЕН ИЗЛЕЗЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, НО НЕ ОТТЕГЛИ ХОРАТА СИ ОТ НОМЕНКЛАТУРНИТЕ СТРУКТУРИ ПО МЕСТА.
     7. БКП СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ПРИЗНАВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ САМО СДС И ВЛИЗАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИЙКИ И ДРУЖЕСТВА. РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ СА ПОСТАВЕНИ В ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ.
     8. ЗА ДА БАВИ ОПОЗИЦИЯТА, ВЛАСТТА СТИГНА ДО ТАМ, ЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕ ПУБЛИКУВАН С ПОВЕЧЕ ОТ 1 МЕСЕЦ ЗАКЪСНЕНИЕ.
     9. САМИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН Е ПО-НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЗА ОПОЗИЦИЯТА, ОТКОЛКОТО БЕ ЗАКОНЪТ ОТ 1940 Г., С КОЙТО ТОГАВА БЕ ИЗБРАН КУКЛЕН ПАРЛАМЕНТ.
     10. ЧЛЕН 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДАВА МОНОПОЛНО ПРАВО НА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ ДА НАЗНАЧАВАТ СЪСТАВА НА РАЙОННИТЕ И СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.
     11.  БЗНС "ВРАБЧА 1" НА ТРИ ПЪТИ ИЗВЕЖДА СТРАНАТА ОТ ТЕЖКИ КРИЗИСНИ ПОЛОЖЕИНЯ:
     СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЗА ПО-МАЛКО ОТ 3 ГОДИНИ ВЪЗСТАНОВИ И НАДМИНА ДОВОЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО;
     ПРЕЗ ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАРОДНИЯ БЛОК ЗАПАЗИ И УКРЕПИ ДРЕБНИТЕ И СРЕДНИТЕ СТОПАНСТВА И СТАБИЛИЗИРА ФИНАНСИТЕ НА СТРАНАТА:
     ЗАСТАНА В ОПОЗИЦИЯТА ТВЪРДО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И СРЕЩУ ВЪВЛИЧАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНАТА /1937 - 1944/;
     ОТ 2 ДО 8 СЕПТЕМВРИ 1944 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ ВЪЗСТАНОВИ ДЕМОКРАЦИЯТА, ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ВОЙНАТА И НЕ ДОПУСНА ТЯ ДА СТАНЕ БОЙНО ПОЛЕ.
     12. С ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ СЕ ОКАЗА, ЧЕ БЗНС "ВРАБЧА 1" Е ПРОБНИЯТ КАМЪК. ИМЕННО ПО ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕГО ЛИЧИ ИМА ИЛИ НЕ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, ПРЕУСТРОЙСТВО ИЛИ ДЕМОКРАЦИЯ.
     13. БЗНС "ВРАБЧА 1", КОЙТО Е ГРЪБНАКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ВИНАГИ Е ДАВАЛ ОТПОР НА НАПЪНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА. БЗНС "ВРАБЧА 1" НЕ МОЖЕ ДА ЛЕГАЛИЗИРА 45-ГОДИШНАТА ПРАКТИКА НА СЪСТЕЗАНИЕ С ЕДИН КОН. ТОВА, ЧЕ КОМУНИСТИТЕ ИЗПОЛЗУВАТ ТРИ ПАРТИИ - БСП, СДС и БЗНС, НЕ ПРОМЕНЯ ПОЛОЖЕНИЕТО.
     14. В ПИСМО ДО Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НРБ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ЗАЯВИХМЕ:
     - ЧЕ ПОРАДИ ПЪЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ KРAX НА ОФ-ПОЛИТИКА, СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ОФ БЕ ЗАМЕСТЕН ОТ НОВА ФОРМАЦИЯ - СДС, КОЯТО ПОЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОКОЙНАТА ОФ ОРГАНИЗАЦИЯ;
     - ЧЕ НА КРЪГЛАТА МАСА БКП ВОДИ ДИАЛОГ СЪС СЕБЕ СИ - НОВА ФОРМА НА ИЗВЕСТНАТА И ДОБРЕ ПОЗНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КРИТИКА И САМОКРИТИКА;
     - ЧЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ ЯВНИТЕ И ТАЙНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, СКЛЮЧЕНИ НА КРЪГЛАТА МАСА. ЗА НАС ТЕ СА ЕДНОСТРАННИ ДЕКЛАРАЦИИ НА БКП.
     15. В РЕЗОЛЮЦИЯТА НИ ОТ 30.12.1989, ТОЧКА 6, ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ ПРЕДИ НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ Е ОПАСНО.    ФАКТЪТ, ЧЕ НА ПО-ГОЛЯМАТА    ОРГАНИЗАЦИЯ ДО 9 СЕПТЕМВРИ - БЗНС "ВРАБЧА 1", ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ДАВА ГЛАСНОСТ, Е
ДОСТАТЪЧНО КРАСНОРЕЧИВ.
     16. НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ЗАПОЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СПЕКУЛА С ИМЕТО НА БЗНС. ОФ-ВЛАСТ ПРИЗНА БЗНС "ПЛАДНЕ" НАЧЕЛО С Н. ПЕТКОВ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЗАКОННА ЗЕМЕДЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТВУВАЛА ЗАЕДНО С ПРЕВРАТАДЖИИТЕ ОТ 9 ЮНИ 1923 И 19 МАЙ 1934 В СМЪКВАНЕТО НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ.
     17. ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ИЗБОРИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА С НЕСМЕНЯЕМИ СЪДИИ.
     18. БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА ПО МЕСТА ЧРЕЗ ИСТИНСКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ.
     19. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО ОТ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ НА СИГУРНОСТ ЗА ЖИВОТА, РАБОТАТА, ЖИЛИЩЕТО И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.
     20. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В СДС, ЧЕ СЪЩИЯТ /КАКТО И БЗНС-КАЗИОНЕН/ СА ЗАМИСЛЕНИ И ПОДГОТВЕНИ КАТО ВТОРИ РЕЗЕРВЕН ОКОП НА КОМУНИСТИТЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ БСП /БКП/ ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ. ЧРЕЗ ПОДСТАВЕНИТЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МЕСТА В СДС И БЗНС-КАЗИОНЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНЕРИ КОМПАРТИЯТА МАНИПУЛИРА ЛЕКОВЕРНИТЕ.
     21. БЯХА СЪЗДАДЕНИ ТРИ БЛОКА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАРТИИТЕ: СДС, ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ. ОТ ТЯХ СДС Е ЗАТВОРЕНА КОАЛИЦИЯ И В НЕГО НЕ СЕ ДОПУСКАТ СИЛИ, КОИТО МОГАТ ДА НАРУШАТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ХЕГЕМОНИЯ.
     22. В СТРАНАТА ВСЕ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА УСТАНОВЕНИЯТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ТЕРОР.
     23. БЗНС "ВРАБЧА 1” ИМА ПОГЛЕД И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ В СТРАНАТА. ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА СЪГЛАСНО СВОБОДНА ИЗЯВА НА НАРОДНАТА ВОЛЯ.
     ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ /РАЗШИРЕН/ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" РЕШИ:
1. БЗНС "ВРАБЧА 1" ИЗЛЕЗЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР /ПОБ/, В КОЙТО СЕ ОКАЗА, ЧЕ КОМПАРТИЯТА ИМА КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ АКЦИИ.
2.  БЗНС "ВРАБЧА 1" ОТТЕГЛИ КАНДИДАТИТЕ СИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ИЗБОРИТЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 10 - 17 ЮНИ 1990. ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ ЖЕЛАЕ ДА УЗАКОНЯВА ЕДНО ФЛАГРАНТНО БЕЗЗАКОНИЕ.
3. БЗНС "ВРАБЧА 1" ДА УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ, КАТО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ, КОИТО СА ПРОТИВ УСТАНОВЕНАТА В БЪЛГАРИЯ ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ, ДА НЕ ОТИВАТ ДА ГЛАСУВАТ. ТАМ, КЪДЕТО ТЕРОРЪТ Е ГОЛЯМ, ДА СЕ ГЛАСУВА С ИЗРЕЗКИ ОТ ВЕСТНИК.
4. БЗНС "ВРАБЧА 1" НАСТОЯВА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ, ЗА ДА СЕ РАЗГРАДЯТ ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ ПО МЕСТА.
5. БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРИКАНВА БСП ПАК ДА РАЗМИСЛИ И ДА ПРЕСТАНЕ СЪС ЗАЛЪГВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО И СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. В ПОЛИТИКАТА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ НЯМА. КАКТО ВЪЛКЪТ КОЗИНАТА СИ МЕНИ, НО НРАВА - НЕ, ТАКА И ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА БКП С БЛАГОЗВУЧНИ ИМЕНА НЕ ПРОМЕНЯ ПОЛИТИКАТА И ХАРАКТЕРА НА ПАРТИЯТА. ВРЕМЕТО ИЗТЕЧЕ. ДОЙДЕ МОМЕНТЪТ БСП /БКП/ ДА СЕ     СЪОБРАЗИ СЪС ЗДРАВИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО Й.
6. НЕКА ЗНАЯТ ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СЪМИШЛЕНИЦИ, СЪЮЗНИЦИ И ЧЕСТНИ ХОРА, ЧЕ ЗА УСПЕШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА БОРБАТА СА НЕОБХОДИМИ ЕДИНСТВО И ДИСЦИПЛИНА. ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ В ТОЗИ МОМЕНТ ВСЕКИ, КОЙТО НЕ СЕ ПОДЧИНИ НА ДИСЦИПЛИНАТА И РАЗКЪСА ЕДИНСТВОТО НА БОРЧЕСКИТЕ НАРОДНИ СИЛИ, ПРОЯВИ МАЛОДУШИЕ ИЛИ КАРИЕРИЗЪМ, СЕ ПОСТАВЯ В ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОРЪДИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА И ВРАГ НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.

                                   СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ /РАЗШИРЕН/
                                   НА БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ

                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЕТА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 Г.


    ЗАТОВА НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/ Е ЗА: "ДАНЪКЪТ ПЕЧАЛБА" ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ДА СЕ ДОВЕДЕ ДО 9 ПРОЦЕНТА. ПО ТОЗИ НАЧИН ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ШЕ ОСТАВА В ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА ПО ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ В НЕГО, ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И КОНСТРУКТИВНО ОБНОВЛЕНИЕ И ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
     РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА В СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ И НЕЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕ КОНТРОЛИРА ОТ СЪОТВЕТНАТА ТЪРГОВСКА БАНКА СТРИКТНО И СЪГЛАСНО ЗАКОНА.
     АКО СЕ ИЗПЪЛНЯТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НПС СЧИТА, ЧЕ ДАНЪКЪТ ОБЩ ДОХОД ЩЕ СТАНЕ ОСНОВЕН ДАНЪК В ДЪРЖАВАТА, ТЪЙ КАТО ТОЙ ШЕ БЪДЕ ОСНОВНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ТОГАВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ПРАВО ДА ТЪРСИ СМЕТКА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА РАЗХОДИТЕ В ДЪРЖАВАТА И ЩЕ ИМА САМОЧУВСТВИЕТО НА ДОCTOEH ГРАЖДАНИН, ИЗДЪРЖАЩ СВОЯТА ДЪРЖАВА.
     В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, СЪГЛАСНО КОЙТО ЗА УКРИВАНЕ НА ДОХОДИ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ЩЕ СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЧРЕЗ СЪДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. САНКЦИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
     8. СПОНСОРСКАТА И ДАРИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЛАГА С ДАНЪЦИ С ГОЛЕМИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.
     9.  НПС СЧИТА, ЧЕ ПРИ ВНОСА И ИЗНОСА НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ТРЯБВА ПОВЕЧЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ, А ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ ЗАKOH ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЙТО ДА ДАДЕ ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ КАТО: СТАБИЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИЗНОСА КАТО ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ТЪРГОВСКИЯ РИСК, ПРЕДОСТАВЯНЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПОРТНИ КРЕДИТИ, НОВИ МИТА, СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВА.
     10. ОСНОВНА ЗАДАЧА НА НПС В БЪДЕЩЕ Е ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА.

              СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

     1. ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ В ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НПС СЧИТА, ЧЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО РЯЗКО ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАРОДА, КОЕТО Е И КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА.
     2. НПС ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:
     - ПЪЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, CЪOTBFTHA НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ПОСЛЕДВАЩО АКТУАЛИЗИРАНЕ;
     - ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНОВОТО РАВНИЩЕ;
- ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, КРЕДИТИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФИРМЕНИ ЖИЛИЩА /ЗА СМЕТКА НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАДЕЛЯНИЯ НА ПЕЧАЛБАТА/, КОИТО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ СЪС ЗАКОН, ЩЕ СЕ КУПУВАТ С ГОЛЯМА ОТСТЪПКА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НА СЛУЖЕЩИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ОТ ФИРМАТА И СТАВАТ СОБСТВЕНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ;
     - ОТ СОЦИАЛНИТЕ ЗАДЕЛЯНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ПРИ СЪОТВЕТНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И УЛЕСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА БАНКИТЕ И КМЕТСТВАТА ЩЕ СЕ СТРОЯТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, СПОРТНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И Т.Н.;
     - НПС СЧИТА, ЧЕ ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПЛАТЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Е ЕДИНСТВЕНО ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАРОДА И В ПРЕВАНТИВНАТА МУ ФОРМА, И В КЛИНИЧЕСКАТА МУ ФОРМА, КАТО СЕ ВЪВЕДЕ СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА, УТВЪРДЕНА ЧРЕЗ ЗАКОН, ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ПРОФСЪЮЗИТЕ, АКО ТЕ СА ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ, А СЛЕД ТОВА - ЧАСТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ, В КОИТО Е ТРУДОВО ЗАЕТ НУЖДАЕЩИЯТ СЕ ОТ МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ;
     - МЕД. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА;
     - НПС СМЯТА, ЧЕ СПОРТЪТ - МАСОВИЯТ И МАЙСТОРСКИЯТ - Е МОЩЕН ФАКТОР ЗА УКРЕПВАНЕ ЗДРАВЕТО, ТРУДОСПОСОБНОСТТА, ЖИЗНЕРАДОСТНОСТТА И ДЪЛГОЛЕТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ЗА СПОРТА, СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ И СПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО;
     - СПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДИ ВСИЧКО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО С ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ;
     - ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ДА СА ЕДНАКВИ ПРЕД ЗАКОНА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА, ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КУЛТУРАТА И Т.Н.
     2. БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА Е ОСНОВНА ФИГУРА В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА НПС.
     НИТО ЕДНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е РАЗГЛЕЖДАЛА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА В НЕГОВАТА ДЪЛБОЧИНА И СЪЩНОСТ. А ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА - ДАЛИ ДА БЪДЕ СВЕТЛО, БЛЕСТЯЩО, СИЛНО, ИЛИ ДА Е СИВО - БЕЗ НИКАКВИ СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ, БЕЗ НИКАКЪВ ИЗХОД ЗА НАЦИЯТА.

                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТ ПРОТЕСТ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.


    В ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗАПОЧВАТ СПОРЕД НАС ДА СЕ ПОЯВЯВАТ ОПАСНИ ЗА ПРЕСТИЖА НА ТОЗИ ОРГАН ТЕНДЕНЦИИ. ВМЕСТО СТРЕМЕЖ ЗА МАКСИМАЛНА ПУБЛИЧНОСТ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ НАПРИМЕР В ЗАСЕДАНИЯ С ПРИСЪСТВИЕ НА ПУБЛИКА, ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ЗАСЕДАНИЯ ПО ВАЖНИ ПРИНЦИПНИ ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ДАННИ ЗА ТОВА КАК СА ГЛАСУВАЛИ ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, ТОЗИ ОРГАН СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДИН ТАЕН КЛУБ, КЪДЕТО ПО НЕДОСТЪПЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НАЧИН СЕ РЕШАВАТ /ИЛИ ПРЕСКАЧАТ/ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА Г-Н ПРОФ.СТАЛЕВ ПРИЗОВАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ДА НЕ ПРАВЯТ ИЗКАЗВАНИЯ. ЧУВСТВА СЕ СТРЕМЕЖ МАНОПОЛ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА Г-Н ПРОФ. СТАЛЕВ И НА ГОВОРИТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ. ПОСЛЕДНИТЕ ГОСПОДА ИМАТ ЗА ДЪЛГ ДА ИНФОРМИРАТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ВСИЧКО ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЦИК. НО НЕ И МОНОПОЛ. ВСЕКИ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ОТГОВАРЯ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ИЗЯВЛЕНИЯТА СИ, САМО ПРЕД ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ПРЕД СЪВЕСТТА СИ. ВСЕКИ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА Е ДЛЪЖЕН, АКО Е УБЕДЕН, ЧЕ СЕ ВЗЕМА ПРОТИВОЗАКОННО РЕШЕНИЕ, ДА РЕАГИРА СЪС СРЕДСТВАТА НА ПУБЛИЧНОСТТА СРЕЩУ МНОЗИНСТВОТО НА КОМИСИЯТА. ДНЕС ИЗБИРАТЕЛИТЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ БЕЗПРИНЦИПНИ ЕДИНОДУШНИ РЕШЕНИЯ НА ЦИК, А ОТ ИЗДЪРЖАНИ В ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ И ПРИЛОЖИМИ ТАКИВА. МАКСИМАЛНАТА ГЛАСНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЩЕ ЕКСПОНИРА ОБЩЕСТВЕНО ОТДЕЛНИТЕ Й ЧЛЕНОВЕ И ЩЕ НАПРАВИ НЕУДОБНИ БЕЗПРИНЦИПНИ И НЕЗАКОННИ ПАЗАРЛЪЦИ. ТАКАВА ЛИ ГЛАСНОСТ ПРЕДОСТАВЯ ГОВОРИТЕЛЯТ НА ЦИК Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ?
     Г-Н ПОПОВ ДОПУСКА /БЕЗ РЕАКЦИЯ ДОСЕГА СРЕЩУ ВЕСТНИКА/ ИМЕТО МУ ДА СЕ ВПЛИТА В СТАТИЯ НА Г-Н МИТКО БОЖКОВ ВЪВ В. "ДУМА" ОТ 03.05.1990 Г. СЪС ЗАГЛАВИЕ "ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА Е НУЖЕН ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ. ГОВОРЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НЕ Е ДОСТАТЪЧНО." СМЯТА ЛИ Г-Н ПОПОВ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА И В ОТЕЧЕСТВОТО НИ Е ДОТОЛКОВА ПРАВНО НЕГРАМОТЕН, ИЛИ СЪС СРЕДСТВОТО НА ЕВТИНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМАГОГИЯ СЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ДАДЕ ОПРАВДАНИЕТО, ЧЕ ЦИК Е ПРИНУДЕНА ДА ПРОМЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ДА ИЗИСКВА ЗАДГРАНИЧНИ ПАСПОРТИ, ЗАЩОТО ИНАЧЕ ВСИЧКИ ГОВОРЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЩЕ СЕ ВТУРНАТ ДА ГЛАСУВАТ? КОЙ И КОГА Е ОТПРАВИЛ ИСКАНИЯ ДО ЦИК КРИТЕРИЙ ЗА ПРАВО НА ГЛАС ДА БЪДЕ ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, А НЕ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО? КОЙ Е НЕИЗВЕСТНИЯТ ЗАКОН, КОЙТО НЕ ДОПУСКА ДОКАЗВАНЕТО ПРИ ИЗБОРИ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ПО ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН С БЪЛГАРСКИ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ? КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ, АКО ТАКЪВ ЗАКОН ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪЩЕСТВУВА, МИЛИОНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ В СТРАНАТА, НЕПРИТЕЖАВАЩИ ТАКЪВ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ? ЗАЩО Г-Н ПОПОВ СЕ ОПИТВА В СЪЩАТА СТАТИЯ ДА ЗАБЛУДИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА /АКО Е ЦИТИРАН ВЯРНО/, ЧЕ ЦИК НЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА? КОЙ ДРУГ, АКО НЕ ЦИК, ВЪВЕДЕ ЧРЕЗ ТОЧКА 9 НА СВОЕТО РЕШЕНИЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ - ИЗИСКВАНЕ ОТСЪСТВАЩО В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ОТНЕМАЩО ПРАВОТО НА ГЛАС НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПЪЛНОПРАВНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ? ЗАЩО ГОВОРИТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ЧИСТО И ПРОСТО НЕ ОБЯСНИ ЗАЩО ТОЙ САМИЯТ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ДОКАЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ПРАВОТО СИ НА ГЛАС, СЛЕД КАТО ФИГУРИРА В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И МОЖЕ ДА СЕ ЛЕГИТИМИРА ОСВЕН С ПАСПОРТ И С ДРУГ ДОКУМЕНТ, А НЕГОВИЯТ СЪГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА ТРЯБВА ДА ДОКАЗВА ГРАЖДАНСТВОТО СИ И СЛЕД КАТО Е ВПИСАН В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ; И ТО САМО СЪС ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ? КАКВО ОЗНАЧАВАТ ПОДВЕЖДАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА НЕДОМЛЪВКИ В СЪЩАТА СТАТИЯ, ЧЕ ЗАКОНЪТ МОЖЕЛ ДА СЕ НАРУШАВА ПОРАДИ НЕУПОМЕНАТИ ТРУДНОСТИ "В ЧУЖДА СТРАНА, ПРИ ЧУЖДА ВЛАСТ И АДМИНИСТРАЦИЯ". ЗАЩО ОТНОВО УПОРИТО В СТАТИЯ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН НА СЪЩИЯ ВЕСТНИК И НА СЪЩИЯ ЖУРНАЛИСТ Г-Н ПОПОВ ОТНОВО, ПРОТИВНО НА ИСТИНАТА, СЕ СТАРАЕ ДА ПРЕДСТАВИ, ЧЕ "ЦИК НЕ ПРАВИ НИЩО НОВО, НЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВУВА, НЕ УСТАНОВЯВА ПРИНЦИП, КОЙТО ОЩЕТЯВА НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ". ЦИК СТОРИ ИМЕННО ТОВА И НЕ ЗА "НЯКОИ", А ЗА МОЖЕ БИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. ЗАЩОТО ИМЕННО НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ В ЦИК УСПЯХА ДА НАЛОЖАТ ЛЕСНО ЗАОБИКОЛИМОТО И БЕЗ НИКАКВА ПРАВНА СТОЙНОСТ МИМОХОДНО СПОМЕНАВАНЕ ЗА "ОТБЕЛЯЗВАНЕ" НА ГЛАСУВАНЕТО В ЗАДГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТ В ЧЛЕН 11, АЛИНЕЯ 1 НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН ДА "ПРЕРАСНЕ" В НЕПРЕОДОЛИМО ИЗИСКВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕТО И КАТО УСЛОВИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ТОЧКА 9 НА РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА, ГЛАСУВАЛИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАЗИ ТОЧКА, ВЛИЗАТ /АКО ТЯ ОСТАНЕ В СИЛА/ В НАЙ-НОВАТА НИ ИСТОРИЯ КАТО ЛИЧНОСТИ, ЛИШИЛИ НЕЗАКОННО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ СВОИ СЪГРАЖДАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ЗАМИСЛЕНИТЕ КАТО СВОБОДНИ ИЗБОРИ.
     Г-Н ПОПОВ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ АРГУМЕНТИРА С РЕШЕНИЯ ОКОЛО "КРЪГЛАТА МАСА”, НА КОЯТО ТОЙ ВЕРОЯТНО НЕ Е ПРИСЪСТВАЛ, ЗАБРАВЯЙКИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИ ИЗХОДНИ ТОЧКИ ЗА КОМИСИЯТА БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЗАКОН, НЕГОВИЯТ ДУХ, КОНСТИТУЦИЯТА, ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И ЗДРАВИЯТ РАЗУМ. ПО-НАТАТЪК. В СЪЩАТА СТАТИЯ Г-Н ПОПОВ /АКО Е ЦИТИРАН БЯРНО/ ПРАВИ ПРОПАГАНДА ЗА "ПРИЕТА" "ТВЪРДЕ ЛИБЕРАЛНА ФОРМУЛИРОВКА" - ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСТВОТО И ИЗТЕКЛИ ПАСПОРТИ. НО Г-Н ПОПОВ НЕ ОБЯСНЯВА ЗАЩО ТАЗИ "ПРИЕТА" ФОРМУЛИРОВКА НЕ Е ВПИСАНА В РЕШЕНИЕТО НА ЦИК. САМО "ПРИЕТА", НО НЕВПИСАНА В РЕШЕНИЕ, ТАЗИ "ФОРМУЛИРОВКА" НЕ Е ДОСТОЙНА ЗА ПОДВЕЖДАЩО СПОМЕНАВАНЕ ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА ЦИК. ЗАЩОТО В ПРАВЕН СМИСЪЛ ТЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА.
     НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ТВЪРДИМ, ЧЕ Г-Н ПОПОВ Е НАПРАВИЛ ВЪПРОСНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ УМИШЛЕНО ИЛИ ЧЕ СЕ ВЪЗДЪРЖА УМИШЛЕНО ДА РЕАГИРА СРЕЩУ НЕИСТИНИТЕ В СТАТИИТЕ НА Г-Н БОЖКОВ, БИЛИ ТЕ И ОФИЦИАЛНО РЕШЕНИЕ НА МНОЗИНСТВОТО НА ЦИК /В СТАТИЯТА СИ ОТ 30.04.1990 Г. СЪЩИЯТ ГОСПОДИН В СЪЩИЯ ВЕСТНИК ДОПУСКА НЕ ПО-МАЛКИ НЕИСТИНИ ПО СЪЩЕСТВО В ЕДНА КОНСТРУКЦИЯ, ОТ КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДА КОЙ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ИНФОРМАЦИЯ/. НО НИЕ СЕ ОПАСЯВАМЕ, ЧЕ ЕДНА "ВЪТРЕШНОКОМИСИОННА ДИСЦИПЛИНА” И "САМОЦЕНЗУРА", СТРАХ ДА СЕ ПРИЗНАЕ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА НЕИЗДЪРЖАНОСТ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ЛОЯЛНОСТ КЪМ "СВОИТЕ" МОЖЕ ДА ПРЕВЪРНЕ КОМИСИЯТА В МЯСТО, КЪДЕТО ЧРЕЗ ПАЗАРЛЪЦИ СЕ ТВОРИ БЕЗЗАКОНИЕ. ПРЕВАНТИВНОТО СРЕДСТВО СПОРЕД НАС СРЕЩУ ТОЗИ РЕАЛЕН РИСК Е НЕЗАБАВНА ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦИК. ТАЗИ КОМИСИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ТАЙНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. СЪС СРЕДСТВАТА НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА НЕКА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАНА ДИРЕКТНО ОТ "МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО", БЕЗ ИЗЛИШНИ "МЕЖДИННИ" РЪЦЕ.
     ВЪПРОСЪТ ЗА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА Е ВЪПРОС ОТ ВАЖНО ПРИНЦИПНО ЗНАЧЕНИЕ КАКТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ В ЧУЖБИНА, ТАКА И ЗА СЪГРАЖДАНИТЕ НИ В ОТЕЧЕСТВОТО /ЗАЩОТО УТРЕ, КОГАТО ВСИЧКИ ЩЕ МОГАТ ДА ПЪТУВАТ, МОЖЕ БИ ТЕ ЩЕ СА ПОТЪРПЕВШИ/. ТОЙ Е И ОТ ПРИНЦИПНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА СЪДБАТА НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ У НАС.

УПСАЛА, ШВЕЦИЯ. 6.5.1990 Г.                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/.


     ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /НА 28 И 29 АПРИЛ 1990 Г./ НА ПАРТИИТЕ, ФОРМИРАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, БЕ НАПРАВЕН НЕ СЛУЧАЕН ОПИТ ПОБ ДА БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКРЕДИТИРАН С ТОВА, ЧЕ ДВЕ ОТ ПАРТИИТЕ /БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - БНДП, И ХРИСТИЯН РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ - ХРП/ ОТПРАВИХА НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТИРИ ПАРТИИ ОТ ПОБ: НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /ПСП/, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ПСД/ И ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/.
     НА ОБЯСНЕНИЯТА, КОИТО ИМ БЯХА ДАДЕНИ, БНДП /ОТ СОФИЯ/ И ХРП /ОТ ПЛОВДИВ/ НЕ ОТГОВОРИХА, А НАПУСНАХА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
     В ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ ПОБ БЕ ОБЯВИЛ, ЧЕ ЩЕ ПРИЕМЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НОВИ ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ ЦЕНТРИСТКА ЛИНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ И НА 3 МАЙ 1990 Г. БЕ ИЗГРАДЕНА И РЕГИСТРИРАНА НА БАЗАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОБ: НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ЛИБЕРАЛНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ОДОБРИЛИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПОСЛЕДВАНА ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1", И БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП. ТАКА БЕ ФОРМИРАНА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.
     ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НДП /ПОДКРЕПЕНА ОТ БЗНС "ВРАБЧА I"/ ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЗА РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, НО СПОРЕД СТАТУТА НА ПОБ ТЯ НЕ БЕ ПРИЕТА ЗА РАВНОПРАВЕН УЧАСТНИК САМО ПОРАДИ НЕСЪГЛАСИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ЛИЦЕТО НА ВЕСЕЛИН КОШЕВ И ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ - "ЧИНОВНИЦИ" НА ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС.
     НДП И БЗНС "ВРАБЧА 1 " ПРЕДЛОЖИХА КОМПРОМИСЕН ВАРИАНТ: БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ДА УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ЧРЕЗ ДЕПУТАТСКАТА КВОТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1", ЗА ДА НЕ БЪДЕ ЛИШЕНА БНП ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА /ПОРАДИ ОТКАЗА НА ЛДП/ ДА ПОДКРЕПИ С ГЛАСОВЕТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПОБ - ЦЕНТЪР.
     ТАКА ЛДП БЛОКИРА УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПАРТИИ ОТ ПОБ - ЦЕНТЪР ОЩЕ ЕДНА ЦЕНТРИСТКА ПАРТИЯ /БНП ПРЕДАДЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ БЛОКА ЗА ИНФОРМАЦИЯ УСТАВА И ПРОГРАМАТА СИ/ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОБ - ЦЕНТЪР.
                                         ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
                                         ПЕТЪР ГОГОВ, ТОДОР НЕСТОРОВ,
                                         ЗДРАВКА МАРИНОВА

                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                             X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".


     СЪЮЗ "ЕРА-3" ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА РЕЖИСУРАТА НА БКП/БСП/ - СДС И СЕ ПОДГОТВЯ НОВА ФОРМА НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ. СЛЕД БЛОКИРАНЕ НА ИСТИНСКИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЕЗЛИЧАВАЙКИ ГИ ЗА ИЗБОРИТЕ, ТЕ ЗАПОЧНАХА ЧРЕЗ ПРОВОДНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА ДИСКРЕДИТИРАТ И ФАЛШИФИЦИРАТ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ И РЪКОВОДСТВО. ВЪПРЕКИ ПРОТЕСТИТЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЯВНА Е НЕГОВАТА СЛАБОСТ ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ ДА ВЪЗСТАНОВИ И ОТГОВОРИ НА НАПЪЛНО ЗАКОННИТЕ НИ ИСКАНИЯ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОЛА.
     В ПОСЛЕДНИТЕ СИ ПРЕДАВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИЯТА ГРУБО ФАЛШИФИЦИРА ФАКТИ И ДИСКРЕДИТИРА СЪЮЗ "ЕРА-3", КОЙТО ПРЕДИ ТОВА ОБВИНИ ТЕЛЕВИЗИЯТА В МАНИПУЛАЦИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.
     СЪЮЗ "ЕРА-3" СЕ ВИДЯ КРАЙНО ОПАСНА ЗА ВЛАСТТА, КОЯТО ПРЕДПРИЕ И ДРУГИ ПРОВОКАЦИИ, КАТО ОТНЕ ДАДЕНИЯ Й ПЪРВОНАЧАЛЕН ЦВЯТ НА БЮЛЕТИНАТА, ОБЯВЕНА В ПЕЧАТА. С ТОВА ТЯ ПРОВОКИРА ТРУДА НА "ЕРА-3" ЗА ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ ОТ АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА МАСА, В КОЯТО УЧАСТВУВАХА И РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И ДРУГИ, И ДИСКРЕДИТИРА НАРОДНИТЕ НИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 28 МНОГОМАНДАТНИ И 43 ЕДНОМАНДАТНИ РАЙОНА.
     ОПАСНОСТТА НАРАСТВА СЪС ЗАТВАРЯНЕ И СЛЕДСТВИЕ НА ТРУДОВ ГРАЖДАНИН, ПРОВОКИРАН ОТ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЕКИП, И ТОВА ЯСНО ПОКАЗА ДО КАКВО ЩЕ ДОВЕДЕ ТАЗИ ВЕЧЕ ВРЪЗКА МЕЖДУ ДОГОВОРЕНОСТИ, ОРГАНИ НА МВР И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
     НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СТРАНАТА Е ОТНОВО ИЗПРАВЕНА ПРЕД НАЧАЛО ОТ РЕПРЕСИИ СРЕШУ ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ ИЗВЪН СДС И БСП.
     СЪЮЗ "ЕРА-3" ОТЧИТА РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ ЗА МАНИПУЛИРАНИ ИЗБОРИ, А ОТТАМ И НОВА ТОТАЛИТАРНА КОНСТИТУЦИЯ, ОТНОВО В ИМЕТО НА НАРОДА.
     ЕТО ЗАЩО ТОЙ ОБЯВЯВА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИМА ГОТОВНОСТТА НА ДРУГИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ДА Я ПОСЛЕДВАТ. ЩАФЕТНАТА ГЛАДНА СТАЧКА ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 16 МАЙ И ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, АКО ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ВЪЗСТАНОВИ ДО ТОЗИ СРОК ЗАКОННИТЕ ИСКАНИЯ НА СЪЮЗ "ЕРА-3” И НЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН ПРОВОКИРАНИЯТ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКИП ГРАЖДАНИН. ЗАПОЧВАТ ОТНОВО С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, С ТРУДОВИ ХОРА И ЩЕ СТИГНАТ ПАК ДО ЦЕЛИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1990 Г.                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3":
                                                СЛАВОМИР ЦАНКОВ

                                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                 X   X   X
     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


     КОМИСИЯТА ПО Т. В ОТ IV РАЗДЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА СЧИТА, ЧЕ БЪДЕЩИЯТ ОРГАН, ОПОСРЕДЯВАЩ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, НЯМА ДА ИМА СТАТУТА, ФУНКЦИИТЕ И МЯСТОТО НА СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.
     КОМИСИЯТА ПОТВЪРЖДАВА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА. КЪМ НЕГО ДА ИМА СЪВЕТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА С КОНСУЛТАТИВНИ ФУНКЦИИ.
     МЯСТОТО И ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ОРГАН ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
     ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА ДЪРЖАВНИЯ ОРГАН ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Е: СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТ ВСИЧКИ ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ С ОГЛЕД ДА СЕ ОСИГУРИ ПРАВОТО НА СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ.
     КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ДА ПРЕПОРЪЧА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИВЛИЧА ПРИ НУЖДА В РАБОТАТА СИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

                               С Ъ П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И:

 ДИМИТЪР ПОПОВ
ЗА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ
ЗА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИСОФИЯ, 11 МАЙ 1990 Г.

                                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                        Х   Х   Х


СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА", АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


     ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

     НА 11 МАЙ Т.Г. ЕКИП НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ РАБОТЕШЕ В БАНСКО.
ПО ВРЕМЕ НА СНИМКИТЕ ГРАЖДАНИНЪТ МЕТОДИ ЗАЙКОВ, ЖИВУЩ В ГРАДА, УЛ. "РИЛА" N.4, НЕПРЕДИЗВИКАН ОТ НИКОГО, НАНАСЯ УДАР С МОТИКА ПО ТЕЛЕВИЗИОННАТА КАМЕРА. ЗА ЩАСТИЕ ОПЕРАТОРЪТ МИРОСЛАВ РУСИНОВ НЕ Е ЗАСЕГНАТ. ПРОВАЛЕНА Е КОМАНДИРОВКАТА, ПРОВАЛЕНО Е ПРЕДАВАНЕТО, НЕГОДНА ЗА РАБОТА Е СКЪПО СТРУВАЩА ТЕХНИКА.
     В ПОСЛЕДНИТЕ ДВА МЕСЕЦА ТОВА Е ВТОРИ ДРАСТИЧЕН СЛУЧАЙ, В КОЙТО СЕ ПОСЯГА НА ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА И НА СИГУРНОСТТА НА ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ.
     ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
     КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА" НАСТОЯВАТ В НАЙ-КРАТЪК СРОК МВР ДА УВЕДОМИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РАБОТНИЦИ И СИГУРНОСТТА НА ТЕХНИКАТА ИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.
     ОПАСЯВАМЕ СЕ, ЧЕ АКО БЪРЗО И РЕШИТЕЛНО НЕ СЕ ВЗЕМАТ ТЕЗИ МЕРКИ, КОИТО ДА ПРЕСЕКАТ ПОДОБНИ ДЕЯНИЯ, И ДРУГИ ХОРА С ПРЕСТЪПНИ НАКЛОННОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПООЩРЕНИ.

СОФИЯ, 13 МАЙ 1990 Г.                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                              X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРОЧЕТЕНА НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛИАТА КРЪГЛА МАСА НА 14 МАЙ 1990 ГОДИНА.

     НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ, ПРОВЕДЕНО НА 11 МАЙ 1990 Г., УС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ НАПРАВИ ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, В КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. КОНСТАТАЦИИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ НИ ПОЗИЦИИ, ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ В БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ!
     БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ РЪКОВОДНАТА СИ РОЛЯ, НО ПО СЪЩЕСТВО НЕЙНАТА ПОЛИТИКА НЕ СЕ ИЗМЕНЯ. ТЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДЪРЖИ ВСИЧКИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО И ВЛАСТВУВА ТОТАЛНО. В НЕЙНИТЕ РЪЦЕ СА: ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ, КМЕТСТВАТА, АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, СЪДЪТ, ПРОКУРАТУРАТА, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.
     ЗА КАКВИ ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ, КОГАТО БСП И НЕЙНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДЪРЖАТ В ПЪЛНО НЕВЕДЕНИЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПО НАЙ-ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ? ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ПРИКРИЕ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ДУХОВНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА - ОСОБЕНО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ДА СКРИЕ ИСТИНАТА ЗА ИЗПРАЗНЕНАТА ДЪРЖАВНА ХАЗНА, ДА НЕ ПОЕМА ВИНАТА СИ ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ЕКОЛОГИЧНО И ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА. БСП /БКП/ НЕ ПРИЗНАВА ВИНАТА СИ ЗА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ РЕПРЕСИРАНИ, ИЗТЕЗАВАНИ И УБИТИ БЕЗ И СЪС СЪД И ПРИСЪДА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ, НО НЕ СЕ ПОСВЕНИ САМА ДА СЕ ОБЯВИ ЗА РЕПРЕСИРАНА И ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ЖЕРТВИТЕ ОТ СВОИТЕ РЕДИЦИ.
     ЗА КАКВИ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ МОЖЕ ДА СЕ МИСЛИ, КОГАТО БСП /БКП/ И СЕГА С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА ПОДДЪРЖА НАСАЖДАНИЯ БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК С МЕТОДИЧНА СТАЛИНСКА ЖЕСТОКОСТ СТРАХ И УЖАС СРЕД НАРОДА? В РЪЦЕТЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ СЕ НАМИРА РАЗДАДЕНОТО ОРЪЖИЕ.
ЗАПЛАШВАТ СЕ ИЗБИРАТЕЛИ С УВОЛНЕНИЕ ОТ РАБОТА, РАЗПРОСТРАНЯВАТ СЕ СЛУХОВЕ ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ ПЕНСИИ И ЗА ДРУГИ НЕЩАСТИЯ, КОИТО ЩЕ ГИ СПОЛЕТЯТ, АКО ГЛАСУВАТ ЗА ОПОЗИЦИЯТА. ЗАПОЧНАХА И ФИЗИЧЕСКИ ПОСЕГАТЕЛСТВА. БСП СЪЗДАВА СТРАХОВА ПСИХОЗА И СРЕД СОБСТВЕНИТЕ СИ СРЕДИ. ВНУШАВА ИМ СЕ, ЧЕ АКО ПАРТИЯТА ИЗГУБИ ИЗБОРИТЕ /ВЛАСТТА/, ЩЕ ПОСЛЕДВАТ МАСОВИ ИЗБИВАНИЯ, ЩЕ ИЗБУХНЕ БРАТОУБИЙСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА С ВАРТОЛОМЕЕВИ НОЩИ И КАКВО ЛИ НЕ ОЩЕ.
     КАК МОГАТ ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ СВОБОДНИ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ПРИ ТОВА КРЕЩЯЩО НЕРАВЕНСТВО В МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И СРЕДСТВАТА? НЕ СА ЛИ ЦИНИЧНИ ТВЪРДЕНИЯТА ЗА РАВНОПРАВНО ПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ, КОГАТО ТИРАЖЪТ НА ПАРТИЙНИЯ ОФИЦИОЗ НАДХВЪРЛЯ ТОЗИ НА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ВЕСТНИЦИ, ВЗЕТИ ЗАЕДНО? ПЕЧАТНИЯТ ОРГАН НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ВЕСТНИК "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" НАПРИМЕР ИЗЛИЗА ЕДИН ПЪТ В СЕДМИЦАТА В 55 000, ТИРАЖ, ОТ КОЙТО 25 000 СА ПОДАЯНИЕ ОТ ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО".
     РЪКОВОДЕНА ОТ ТЕСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ЦЕЛИ ДА ЗАПАЗИ НА ВСЯКА ЦЕНА МОНОПОЛА ВЪРХУ ВЛАСТТА, БСП /БКП/ ПРЕДНАМЕРЕНО ФОРСИРА НАСРОЧВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ, ДОКАТО ОБРУЛЕНИТЕ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ СМЕРЧ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ НЕ СА СТАБИЛИЗИРАЛИ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СИ СТРУКТУРИ. ПАРАЛЕЛНО С ТОВА СЕРВИЛНА ПРЕДИЗБОРНА УСЛУГА ПРАВЯТ НА БСП КАЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО БЗНС /НА УЛ. "ЯНКО ЗАБУНОВ" 1 /, ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ /ОФ/, "НЕЗАВИСИМИТЕ" ПРОФСЪЮЗИ И ДРУГИ "САМОСТОЯТЕЛНИ " СИЛИ И ФРАКЦИИ.
     ТАЗИ ПРЕДИЗБОРНА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КАТЕГОРИЧНО ПОКАЗВА, ЧЕ НЕ СА НАЛИЦЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.
     ЗАТОВА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗАЯВЯВА НАЙ-ОТГОВОРНО ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СВЕТА:
     - Б З Н С - НИКОЛА ПЕТКОВ ПОДДЪРЖА ПЪРВОНАЧАЛНАТА СИ ПОЗИЦИЯ И НАСТОЯВА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ ЗА ЕСЕНТА НА 1990 ГОДИНА, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО СВОБОДНО, ЧЕСТНО И ДЕМОКРАТИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ!
     - Б З Н С - НИКОЛА ПЕТКОВ Е УБЕДЕН, ЧЕ СЕГАШНОТО ЕДНОПАРТИЙНО КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА И ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНО С ВРЕМЕННО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ЕДИНСТВЕНО ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧИ ДЕМОКРАТИЧНА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!
     П Р И З О В А В А М Е ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ. НА КОИТО Е СКЪПА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОИТО НЕНАВИЖДАТ НАСИЛИЕТО, ДА ПРИЕМАТ КАТО СВОЯ И ПОДКРЕПЯТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ!
     ДА ЖИВЕЯТ С В О Б О Д А Т А  И Д Е М О К Р А Ц И Я Т А - НАЙ-СКЪПИТЕ ДОСТОЯНИЯ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
     Д А   П Р Е Б Ъ Д Е   Б Ъ Л Г А Р И Я!

13 МАЙ 1990 Г.
                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ШЕСТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

     ПРЕМАХВАНЕТО НА ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И СЪЗДАВАНЕТО НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕХОД КЪМ НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ И ПАЗАРНО СОЦИАЛНООРИЕНТИРАНО СТОПАНСТВО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИ КОРЕННИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
     ПЪРВО. СЪЗДАВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАДИКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЯЛАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОТО Е ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПЪЛНА ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, УСЛОВНО КАЗАНО, НА ИКОНОМИЧЕСКИ СУВЕРЕНИТЕТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ФИРМИ, ОБЕДИНЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ, И ЗАБРАНАТА ЗА ВМЕШАТЕЛСТВО НА ЦЕНТЪРА В ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ТОВА СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ. ЦЯЛАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ПАЗАРНА ОСНОВА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ ОБАЧЕ, ЧЕ ТОЗИ ВАЖЕН ПРОЦЕС Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ПРОВЕЖДА, БЕЗ ДА СЕ ДОПУСНЕ ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗВЪРШВАЩАТА СЕ ХОРИЗОНТАЛИА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ. ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ Е ХАРАКТЕРНА ЗА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ И ВСЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА, РАЗБИРА СЕ, В РАЗУМНИ И ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА РАМКИ. ПРИ НАШИТЕ КОНКРЕТНИ НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И ХОРИЗОНТАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ЕДНОВРЕМЕННО, КАТО СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ДА НЕ СЕ МОНОПОЛИЗИРА ПАЗАРЪТ В СТРАНАТА. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ ДА БЪДАТ ЖИЗНЕНИ И УСПЕШНО ДА ИЗДЪРЖАТ НА СУРОВИТЕ УСЛОВИЯ НА КОНКУРЕНЦИЯТА КАКТО НА ВЪТРЕШНИЯ, ТАКА И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ.
     ТЕНДЕНЦИЯТА НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СТОПАНСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКОТО ГРУПИРАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗАКОНОМЕРНОСТ, КОЯТО ДЕЙСТВУВА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: "МАЛКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ /ОЛИГОПОЛИЯ/ - МНОГО ПОТРЕБИТЕЛИ". ОТ ДРУГА СТРАНА, ТОЗИ ПРОЦЕС Е СВЪРЗАН С УСПОРЕДНО ОБВЪРЗВАЩО РАЗВИТИЕ НА СРЕДНИ И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЯЛОСТНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПЛЕКС.
     ВТОРО. ДРУГ ВАЖЕН МОМЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е ДЕДЪРЖАВИЗАЦИЯ /ДЕЕТАТИЗАЦИЯ/. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА ЗАЕМА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА, ЗАТОВА СЕ НАЛАГА ПРЕМАХВАНЕ НА СЛИВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ И С ИКОНОМИКАТА. ПРИ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ЕДНА НЕЙНА ЧАСТ В ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА СОБСТВЕНОСТ, А НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ - ЧРЕЗ РЕПРИВАТИЗАЦИЯ В КООПЕРАТИВНА И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, НАПЪЛНО ЩЕ СЕ ОТСТРАНИ СЛИВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА С ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ.
     ТРЕТО. КЛЮЧОВ ФАКТОР В ОБЩАТА КРИЗА НА ДЪРЖАВНО-ВОЕННИЯ "СОЦИАЛИЗЪМ” Е ИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА И ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА. ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, КАТО КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СТРОГИТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПОСТУЛАТИ, ЩЕ ПОСТАВИ НА КАЧЕСТВЕНО НОВИ ОСНОВИ ИКОНОМИКАТА, ЩЕ Я СКРЕПИ ЗДРАВО В РАМКИТЕ НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НА ОСНОВАТА НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО НЕ Е ФИЗИЧЕСКО ПОСТРОЕНИЕ, А СЪСТОЯНИЕ, СОЦИАЛНО КАЧЕСТВО, ЦЕННОСТИ И ПОСТОЯННО ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО В СЛУЖБА НА ЧОВЕКА. ПРЕДИ ВСИЧКО СЕГА СЕ НАЛАГА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДОГМИ И СТЕРЕОТИПИ НА КОНСЕРВАТИВНО-ДОГМАТИЧНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА. ОСНОВА ЗА ПРЕХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА СА НЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ, А ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЕКТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ НА ПАЗАРИАТА ИКОНОМИКА. ГЛАВНАТА ЦЕЛ Е ПОСТИГАНЕТО НА ЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА УСТОЙЧИВИ СТОПАНСКИ ОТНОШЕНИЯ, КАКТО И НА НАДЕЖДНАТА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС И ТОЧНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПРОДУКТИТЕ НА ТЕХНИЯ ТРУД.

                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                            X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ КАТОЛИЧЕСКАТА МИТРОПОЛИЯ - ГР. РУСЕ, ПОДПИСАНО ОТ НИКОПОЛСКИЯ ЕПИСКОП САМУИЛ.


     ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

    В ГОДИНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА СЕ ЗАПОЧНА ОРГАНИЗИРАНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ-КАТОЛИЦИ, КОЕТО ПРОДЪЛЖИ ДО 10 НОЕМВРИ М.Г. ВРЪХ НА ТЕЗИ ОРГАНИЗИРАНИ И С НИЩО НЕОБЯСНИМИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ БЯХА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕСИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ КАТОЛИЧЕСКИ ДУХОВНИЦИ И МИРЯНИ ПРЕЗ 1952 ГОДИНА. НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ОБВИНЕНИЯ СРЕШУ БЪЛГАРИТЕ-КАТОЛИЦИ ИМАХА ЗА ЦЕЛ ДА ПРИНИЗЯТ ДОСТОЙНСТВОТО НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ, ФИЗИЧЕСКИ ДА УНИЩОЖАТ НЕЙНОТО СВЕЩЕНСТВО И ЕПИСКОПАТ, КАКТО И ДА СЕ ИЗЗЕМЕ СОБСТВЕНОСТТА НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, НЕЙНИТЕ ИМОТИ И ХРАМОВЕ. ПРИ ТЕЗИ СКАЛЪПЕНИ ПРОЦЕСИ БЯХА ОСЪДЕНИ НА СМЪРТ И РАЗСТРЕЛЯНИ ДЕВЕТ ДУШИ, МЕЖДУ КОИТО ПРИСНОПАМЕТНИЯТ НИКОПОЛСКИ ЕПИСКОП Д-Р ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ. ПИШЕЩИЯТ ТЕЗИ РЕДОВЕ, ПРИЕМНИК НА ЕПИСКОП ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ, СЪЩО ИЗТЪРПЯХ ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР В БЕЛЕНЕ И В ДРУГИ ЗАТВОРИ В СТРАНАТА ПО ТЕЗИ ПРОЦЕСИ, НО И ДОСЕГА, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ ЗАЩО ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ, ЗАЩО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ УБИВАНИ НЕВИННИ ХОРА!
     НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛЯ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ДА БЪДАТ ПРЕРАЗГЛЕДАНИ ДЕЛАТА СРЕЩУ НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ НА ТЕЗИ СКАЛЪПЕНИ ПРОЦЕСИ, КАКТО И ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ИМОТИТЕ И ХРАМОВЕТЕ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ, КАТО НАПРИМЕР НАСИЛНИЧЕСКИ ЗАТВОРЕНАТА КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА "СВЕТА БОГОРОДИЦА" В ГРАД ВАРНА, КАТО ПОДРОБЕН СПИСЪК НА КАТОЛИЧЕСКИТЕ ИМОТИ СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ.
     ВЪПРОСИТЕ, ЗАСЯГАЩИ УНИЗИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ КАТОЛИЧЕСКИ ДУХОВНИЦИ И МИРЯНИ, СА ПОСТАВЯНИ НА НАЦЙОНАЛНАТА КРЪГЛАМАСА ОТ РАБОТНАТА ГРУПА НА СДС.
     КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ СЪЩО ИМА ЗАСЛУГИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И НИЕ СЧИТАМЕ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ДОСЕГАШНИТЕ ГОНЕНИЯ И ОРГАНИЗИРАНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА КАТОЛИЧЕСКИ ДУХОВНИЦИ И ВЯРВАЩИ ОТ СТРАНА НА ДОСЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, КАКТО И ОТ НЕГОВИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ПО МЕСТА ЗА ДЪЛБОКО НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕДЕМОКРАТИЧНО.
     ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ВИ НАПОМНИМ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ЧЕ И СЕГА, ПРИ НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ВСИЧКИ НИЕ ПРИВЕТСТВУВАМЕ, КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПРИЗНАТА ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И КАТОЛИЧЕСКОТО ДУХОВЕНСТВО И МОНАХИНИ НЯМАТ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СВОЯ СОБСТВЕНОСТ.
     НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ЗА СПЕШНО РЕШАВАНЕ НА МНОГОКРАТНО ПОСТАВЯНИТЕ И ИЗЛОЖЕНИ ПО-ГОРЕ ВЪПРОСИ.

РУСЕ, 11 МАЙ 1990 ГОДИНА

                                                   С УВАЖЕНИЕ: НИКОПОЛСКИ ЕПИСКОП
                                                                         САМУИЛ

                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/