16 март 1992

София, 16 март 1992 година
        Брой 52 (582)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".


В бр. 20 на Държавен вестник е публикувано решение на Народното събрание от 29 февруари 1992 г. Това ме предизвика и ме задължава като многогодишен участник в борбата срещу тоталитаризма най-отговорно да реагирам и да заявя, че никога не съм приемал чужди подаяния, нито съм правил пред чужди радиостанции, вестници или списания изказвания, които касаят наши вътрешни проблеми. Казвам го, защото съм свидетел как български политически и културни дейци в своите изяви често застават на антибългарски позиции. БЪЛГАРИ СМЕ и българските проблеми са си наша вътрешна работа, затова предпочитам да бъда обвинен в политически наивитет, но не и в липса на национално достойнство, което според мен е най-висшият политически морал.

Морал, задължителен за всеки политик. Партиите, политическите идеи, лидерите идват и си отиват. Падат правителства, сриват се кумири, единствена, вечна и свята остава РОДИНАТА - земята на която сме се родили!

Сега конкретно към Вас, господа в парламента - чули ли сте някога Буш да се кае пред японците за престъпленията над Хирошима и Нагасаки, сътворени от неговия далечен предшественик Хари Труман? Чули ли сте Тургут Йозал да се извинява на българския народ за зверствата, извършени от неговите прадеди? Видяли ли сте Караманлис да се черви заради император Василии II, който ослепи 14 000 български войници? Знаете ли някоя друга страна, в която сегашни държавници, интелигенция и журналисти да превръщат миналото в повод за национално самобичуване? Аз поне не знам такова нещо. Защо тогава ние единствени се връщаме към дела, с които искаме да убедим Европа и света колко сме виновни? Сега не е ли по-естествено, преди да заговорим за собствената си вина, да припомним какви злини сториха на нас други държавници или политици, които подписаха някога несправедливите договори в БЕРЛИН, БУКУРЕЩ и НЬОЙ? Мисля, че това трябва да дава тон на българските политици, защото другото поражда външно снизходително потупване по рамото, а вътрешно неуважение, бих казал дори високомерно презрение.

Господа от парламента, не емоционални прения е желал избирателят от вас, а далновидност. Не съждения с историческа закъснялост, а творческа устремност към бъдещето, иначе тя, историята ще ви съди и то през смях и сълзи, а Паисий "О, НЕРАЗУМНИ ЮРОДЕ"...

Господа, обградени сме като нация от апетити - ПАК ЛИ С НАША ПЛЪТ ДА СЕ ЗАСИТЯТ ТЕ? Как бих желал от вас да чувам не -изъм, или -езъм, а националност, която стои над всякаква разцветка.

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПО ПОВОД РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Идейно-политическият клуб "Проф. д-р Асен Златаров" с дълбоко безпокойство и загриженост следи обществено-политическото развитие в нашата страна и констатира, че вместо подем в производството и на тази основа повдигане на жизненото ниво на народа застрашително се усилва тенденцията на спадане на производството и увеличаване на безработицата.

В страната безотговорно се рушат паметници на културата. Заменят се общопризнати наименования на улици и площади. В столицата най-големите булеварди: "Македония" и "Тракия" през януари т.г. съответно бяха преименувани на "Цар Борис III", известен престъпник и на "Цариградско шосе" - вероятно от любов към идеята, че пътят на България към Европа минава през Босфора.

Монархическите символи се възстановяват безцеремонно, макар че България отдавна е република, което е закрепено и в последната конституция, приета от Великото народно събрание през 1991 г. и проведените избори за президент на републиката през януари 1992 г.

Духовно политическият и нравствен упадък се шири в страната и особено в част от българската интелигенция: колко продадени съвести, колко ренегатства и подлост изпълзяват. Вълна от корист и цинизъм люлее избраниците отдясно в Народното събрание и правителството, а сред низините цари хаос, сиромашия и отчаяние. И при тази зловеща действителност, управляващата върхушка уволнява безцеремонно служители по политически съображения, приема с безрезервната подкрепа на Движението за права и свободи (ДПС) закони и издава разпоредби, с които защищава интересите на едно малцинство от народа. Партизанщината на СДС(д) намери най-ярко своето въплъщение в реституцията на имотите на заможните среди и конфискацията на имуществото на БСП и на други обществени организации. Тази политика на СДС бе доведена до своята крайност с конфискацията на имуществото на издателската къща "Дума", която издава в. "Дума" - най-големия български ежедневник, орган на намиращата се в опозиция Българска социалистическа партия.

Абсурд е едно правителство, което конфискува имуществото на най-големия опозиционен вестник, да претендира, че е демократично. Това е ярка проява на безцеремонен син тоталитаризъм, който не се различава по същество от червения тоталитаризъм. Каква е тази демокрация, с която се кичат нашите управници? Ясно е, че те са взели на въоръжение идеите и методите на болшевишкия тоталитаризъм и само си играят на демокрация. Но в историята всяко голямо действие поражда и противодействие. И времето вече е узряло за започване на широко обединително движение на всички действително демократични сили, за да се спре походът на "тъмно синия" тоталитаризъм и да се спасят българската демокрация и българската нация от разруха.

Призоваваме всички демократични и патриотични сили към сплотяване на своите усилия, за да се спаси социалният мир, българската демокрация и да се възроди българската нация.

София, 9 март 1992 г.

КООРДИНАТОР: Господин Добрев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ" - ВАРНА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПРЕД ИСПАНСКИЯ ВЕСТНИК "ЕЛ ПАИС".


На свое заседание "Конституционен Съюз" обсъди изявлението на президента Желю Желев пред в. "Ел Паис". "Конституционният Съюз" счита, че квалификациите на президента относно личността на Цар Борис III не отговарят на историческата истина и е своеволна от морална гледна точка. Произнесена в настоящия момент, оценката на д-р Желев от позициите му на държавен глава цели създаване на поредната заблуда относно личността и авторитета на "де юре" законния държавен глава на България, Н.В. Цар Симеон II пред международната общественост.

Тази позиция осъждаме и считаме за неумела и безсилна, предвид безспорния авторитет на Н.В. Царя и на О’бозе почившия му Баща пред българския народ. Държим да бъде известно категоричното ни становище за истината по този въпрос, така старателно и циничо прикривана и изопачавана десетилетия наред от комунистическата партия. Нека поддръжниците на президента и на подобни тези бъдат честни пред българския народ, че Републиката и държавните институции, присъщи ней, са плод на страстно жадуваната от комунистическата партия съветска окупация и са институирани в държавността на Родината ни по един незаконен юридически ред и скрепени с нечуван политически терор, свидетел на който е многострадалният ни народ.

БОГ да пази ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВОТО!

Варна, 11 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "МОЛИМ ЗА СПЕШНАТА ВИ НАМЕСА!" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ДИРЕКТОРА НА ВЕСТНИК "СИНЬО ВРЕМЕ". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до министъра на индустрията, търговията и услугите.


Четиринадесети ден вече гладува Васил Бенчев - директор на великотърновския вестник "Синьо време", защото директорът на Държавна фирма "Абагар" Велизар Попов неправомерно, под натиск на местния Координационен съвет на Съюза на демократичните сили отказва да отпечатва изданието. Този отказ няма никакви правни основания. На 11 март 1992 г. министър Иван Пушкаров е разговарял по телефона с представител на фирмата и е препоръчал да се отпечатва вестникът. Пристигналият от командировка Велизар Попов настоявал за писмено нареждане. При това положение Васил Бенчев продължава гладната стачка.

В името на свободата на печата и на един човешки живот настояваме веднага и писмено да разпоредите на тази държавна фирма да не създава повече пречки за това издание.

В противен случай ВИЕ ще носите отговорността за всички последствия.

София, 12 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПОВОД ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА ВЕСТНИК "СИНЬО ВРЕМЕ".
Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


На 4 март 1992 г. с декларация, подписана от организации, членуващи в т.нар. "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР", господин ВАСИЛ БЕНЧЕВ (директор на вестник "Синьо време") огласява неистини относно регистрацията на вестника. Твърди, че изданието, което оглавява, е орган на "ПРЕДИЗБОРНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ", в който членуват партии и организации извън състава на СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (БЕЗ ТИРЕ), като подробно изброява последните.

В декларацията се твърди и това, че вестникът е регистриран като орган на СДС-ЦЕНТЪР, говори се, че той никога не е бил обвързан със СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

При направената проверка и след като самият Бенчев - в присъствието на вече бившия окръжен прокурор г-н Кузманов и заместник-окръжния прокурор г-н Милчо Ванев показа документа за регистрация, се установи, че вестник "Синьо време" е регистриран като орган на КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС - Велико Търново с регистрационен номер 303/90 година, както и това, че досега същият не е сменял собственика си.

Това принуди КС на СДС - Велико Търново да предприеме всички законни действия и в качеството си на ИЗДАТЕЛ НА ВЕСТНИКА да спре последния, което стана на 24 февруари 1992 г.

Твърдението, че СДС като управляваща коалиция провежда т.нар. "син терор" и се обявява против свободата на словото и плурализма не отговаря на истината и представлява удар във въздуха, вследствие доказаното от коалицията до сега и действията на правителството понастоящем и в бъдеще.

Напротив, господин Бенчев и компания имат право да пишат каквото искат и в каквото желаят издание, стига да са регистрирани по съществуващия за това законен ред и да не афишират във вестника си и в регистрационния му талон името на СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, от коeто те се разграничават категорично.

А що се касае до това, че Бенчев ще потърси съдействие от оправомощените за това органи, никой не оспорва правото му и се надяваме, че спорът - ако действително може да има такъв, ще се реши по съществуващия за това законен ред.

Велико Търново, 5 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЗЕВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА МИНЬОРИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ.


Днес, 13 март 1992 г., Координационният съвет на Независимия синдикат на миньорите в България проведе свое заседание, на което бяха разгледани някои актуални проблеми по социалната обстановка на колективите от минната промишленост.

Единодушно бе взето решение всички синдикални комитети незабавно да започнат процедура по сключване на колективните трудови договори за 1992 г.

В случай че отделни работодатели забавят или откажат договарянето, Независимият синдикат на миньорите в България има готовност за активни синдикални действия съгласно Закона за колективните трудови спорове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ
СИНДИКАТ НА МИНЬОРИТЕ: П. Токмакчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 ГОДИНА. Организацията се е преименувала в Съюз на ветераните от войните.


На 11 март 1992 г. в столицата се състоя Вторият конгрес на фронтоваците, който бе приветстван с писмо от президента на Републиката. Бяха приети промени в устава. От Съюз на участниците в Отечествената война 1944-1945 година организацията е преименувана на Съюз на ветераните от войните. Така тя стана законен приемник на всички родолюбиви организации, които в миналото са сплотявали фронтоваците, защитници на цялостта, независимостта и сигурността на нашето отечество.

Конгресът прокламира, че съюзът ще бди за социалните интереси на ветераните и вдовиците от войните, ще брани духа и буквата на родното законодателство, ще се отнася с уважение към волята на избирателите и към всички легитимни органи на властта, ще съдейства за укрепването на гражданския мир в родината ни, ще подпомага прехода към истинска демокрация.

Бе избран нов Централен съвет. Председател е Цоцо Цоцов, заместник-председатели са Ефрем Каранфилов, Стефан Атанасов и Богдан Глогински, секретар - Любомир Антонов. В Бюрото на Централния съвет влизат и Ганчо Бонин, Борис Чолпанов, Марин Вълков, Димитър Костадинов, Донка Първанова, Николай Бозев.

За председател на Централната ревизионна комисия бе избран Йосиф Аструков.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "НЕ СЪС СИЛАТА НА ПУШКИТЕ, А СЪС СИЛАТА НА РАЗУМА..." НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЛОВЦИТЕ ОТ БУРГАС. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Средствата за масова информация - вестниците, Българското радио и Българската телевизия по различен начин отразиха протеста-искане на бургаските ловци до Ловния съвет на Република България. В него те настояваха да се възстанови срокът за отстрел на водоплаващ дивеч, отменен от бившата тоталитарна система.

"До 14 февруари т.г., ако не получим отговор от Ловния съвет - подчертава се в искането, на 15 и 16 февруари ще обявим гражданско неподчинение!”

Вместо отговор бургаските ловци получиха писма по телекса с необясними закани от Министерството на околната среда и от Председателството на Българския ловно-рибарски съюз (БЛРС): "Не предприемайте такова действие, ще ви бъдат отнети ловните пушки, а цялото ловно-рибарско дружество в Бургас ще бъде ликвидирано"!

Организираните ловци от Черноморието винаги са проявявали чувство за дисциплина и разум и като противници на екстремизма на 14 февруари на събрание взеха решение и отмениха гражданското неподчинение. Но в интерес на искането е определено становище:

"В основата на цялата тази инсинуация лежи една предварителна, добре обмислена акция на някои членове на Министерството на околната среда и на Председателството на БЛРС. Това ние - ловците от Бургас, определяме като акт на погазване на гражданските права и свободи. Защото те игнорираха не само нашето справедливо искане, но и призива на стотиците земеделски стопани, които с основание зоват за помощ. В техните райони вече е създадено бедствено положение от дивите гъски, които денонощно унищожават житните ниви, а с това не само техния, но и нашия хляб. По този повод излязоха информации, поместени в печата.

Във връзка със създадената обстановка от прекаленото натрупване на диви гъски в Източна България, които нанасят сериозни щети на реколтата, и възникналото от това социално напрежение и недоволство не само на ловците, а и на земеделските труженици, сме длъжни да заявим:

Пред цялата тази агресия на дивите гъски и очакваните от нея щети за около един милион лева е непростимо Ловният съвет на Република България и другите правителствени органи да си затварят очите пред този печален факт. Защото, ако нещата се гледат от принципни позиции, само Ловният съвет има право и би трябвало да се позове на чл. 30, ал. II от Закона по лова и да издаде незабавна заповед, с която да се удължи временно срокът за отстрел на дивите гъски до 15 март. Все още не е късно.

Ние, ловците от Бургас, не изключваме и друга опасност. Възможно е земеделските труженици, които изпадат в безизходно положение, да се справят с агресията на стотиците ята диви гъски, да използват отново забранени отровни средства. Тогава ще се повтори трагедията от 1988 г., когато загинаха не само стотици гъски, но и хиляди яребици, кеклици, фазани, диви зайци и друг полезен дивеч.

Определено считаме, че е необходимо и Министерският съвет на Република България да вземе отношение по тези проблеми.

Бургас, 20 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЛОВЦИТЕ ОТ БУРГАС: Димитър Бъчваров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Политбюро на ЦК на БКП оценява пулса в обществото ни като предвестник на идващо лошо време и задълбочаване на икономическата криза. С категоричен тон за втори път ние заявяваме, че отговорност за социалния мир носят Съюзът на демократичните сили (движение) СДС(д) и Българската социалистическа партия (БСП). В този аспект техен подражател все повече се очертават Българската телевизия и радио, като сеячи на ветрове. От екрана на Българската телевизия се разпространяват анонимни слухове и по същество се манипулира общественото мнение в интерес на малтусианството. Чрез фразата говори се от говорителката и се заявява, че до 24 януари 1992 г. Парламентарният съюз за социална демокрация (ПССД) ще напусне парламента.

БКП е Марксистко-ленинска, Ботевско, Благоевско-Димитровска партия и като такава е за мирен еволюционен преход в по-прогресивен строй по пътя на парламентарната демокрация, за общество, в което ще се зачита количеството и качеството на вложения труд, без каквато и да било експлоатация на труда на трудовите хора.

СДС и БСП са затънали в метафизиката и по същество спират развитието на обществото. Тяхна е отговорността за поляризация на народа ни, за невижданата спекула, анархия, обезценяване на предприятията, губене на пазари за страната ни и безработицата, мизерното съществуване на пенсионерите, безработните, учащите се. В резултат на това ясно се очертава оформянето на ултралеви и десни групировки, невиждано нарастване на престъпността, корупцията и черноборсаджийството в Република България.

Особено тревожно в настоящия момент е положението в селото и отношението към земята. В Народното събрание без представители на трудовите селяни се водят нескончаеми метафизични спорове и се подценява времето за сеитба.

СДС(д) и ПССД се стремят към реставрация на нови едри капиталисти в селото, без да внасят нов демократичен подход за обработване на земята и премахване на корумпираната и компрометирана номенклатура на село. Какво му е на ТКЗС? В същия дух, както своя съучастник в Народното събрание СДС, ПССД на основата на демократичния централизъм прокарва закони за връщане на земята на парчета, след което да стане уедряването й чрез селските бизнесмени.

БКП с тревога заявява, че преструктурирането на министерствата, разместването на канцеларски бюра и отклоняването на вниманието на трудовите хора от съществените болни за деня въпроси за излизане на страната от кризата, с нищо не допринасят за оправяне на положението, а се задълбочава кризата, за което виновници са властоимащите.

София, 3 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Съюзът за Търновска конституция предупреждава всички български граждани и международната общественост: над България отново протяга ръце костеливият призрак на комунизма! В момента е налице изкуствено провокирана криза във властта, водеща до узурпирането на държавните структури от най-ретроградните елементи в страната с цел установяване на еднолична президентска диктатура.

Причините за подобен развой на политическите процеси се крият в заложените от висшата комунистическа номенклатура механизми на политическо взаимодействие, дали своите конкретни резултати непосредствено след 10 ноември 1989 г. Главната цел тогава беше установяването на рафиниран неокомунистически режим, прикрит зад маската на изтънчените демагогски формули за хуманизъм, демокрация и пазарна икономика, който трябваше и можеше да се изгради само върху развалините на страната и пълното отчаяние на народа. България трябваше да бъде доведена до пълна политическа, икономическа и духовна разруха с цел заличаване на страшното комунистическо минало от едно още по-страшно и неясно настояще. Съгласно този замисъл БКП/БСП провеждаше и провежда политика на тотално противодействие срещу демократичните процеси у нас: така например в парламента представителите на тази партия съзнателно забавят навременното разглеждане и приемане на така важните закони, регламентиращи частнособственическите отношения; в индустрията и земеделието партийната номенклутара и партийните селски кланове ограничават съзнателно производството и селскостопанските работи; в държавните структури цари пълна анархия и незаинтересованост към служебните задължения. Тревожни тенденции се забелязват и в правосъдната дейност, както и в някои военни поделения. Добра храна за подмолната дейност на БСП/БКП дават сериозните икономически трудности, които изпитва страната ни, стопанисвана по най-хищнически начин от същата тази партия, която днес се възползва от плодовете на престъпната си политика, провеждана през последните 50 години. Огромната 96-процентна държавна собственост гълта ненаситно средствата на данъкоплатците, за да субсидира от ден за ден производството на нереализируема продукция. В условията на дефицит и инфлация вилнеят намножилите се монополисти и се създават условия за заграбване на собствеността от бившите властници.

Безработицата надхвърля всички представи, а частният сектор не създава работни места и изобщо не произвежда, доколкото е замислен и създаден като арена за червената мафия и свързаните с нея спекуланти. Огромна част от българите живее с унизителния страх за оцеляването си, полугладна и с докрай изчерпани от монетарните правителствени спекулации резерви. Българинът вече знае, че му предстои не само да изплаща непосилните дългове на червените разбойници, но и тепърва да превива гръб в техните предприятия, превърнати в собственост чрез така наречената "приватизация".

Народното чувство за справедливост е поругано - нито едно от чудовищните престъпления не е наказано, а палачите се подиграват с правосъдието и с жертвите си. Националното достойнство е на разположение на всеки, който би желал да си поиграе с него. Суверенното право на гражданите да знаят и да решават за какво се харчат парите им е пренебрегвано от безпрограмни, безотговорни и безнаказани правителства и е предоставено на Международния валутен фонд, който не само диктува стопанската политика, но от време на време прави унизителни ревизии на България. Външната политика е по-тайна от когато и да било и колкото и да е парадоксално с нея се занимава всеки, който си пожелае - Президенство, министерства, партии-фантоми и т.н Националните идеали и националната сигурност станаха разменна монета в политическите игри.

Историята ни учи, че в социалния хаос пуска корени всяка диктатура. Независимо от цената, тя решава безапелационно въпросите на собствеността и производството и слага юзди на спекулата. Тя притъпява болката от нараненото чувство за справедливост с мизерното утешение, че хищниците се разкъсват помежду си. Наистина у нас опасност от диктатура реално съществува. Диктаторските кохорти са строени и преброени. Човекът, който ще ги оглави, е посочен и вече открито заяви претенциите си за повече пълномощия. Той е готов още от времето, когато в плагиатската си книга лансира известната теза на Макиавели, че преход е възможен само чрез диктатура. С достойно за идейния си наставник коварство този човек отклони народния гняв от комунистическата върхушка, изолира студентството и радикално настроените граждански общности, предаде демокрацията по време на Кръглата маса и с цената на многобройни нечисти компромиси застана начело на държавата. Верни нему лакеи заеха ключови държавни постове и съсредоточиха в ръцете му нишките на управлението на тайните служби и армията, осигуриха му възможност да шантажира когото си пожелае и го обсипаха с венцехваления, достойни за отминали времена. Усилията му да създаде собствена партия не бяха успешни, но зад него застанаха значителни политически сили, на първо място сред които е БСП/БКП. А тя, както е известно, се ръководи единствено от интересите на червения служебен елит, който преди се разпореждаше със собствеността, защото беше на власт, а сега иска да запази тази власт след като заграби собствеността. Претендентът за диктатор е творение именно на тази гъвкава комунистическа прослойка, той служи на нейните интереси и тя ще продължава да го подкрепя. Другата негова опора са колаборационистите, изринати от СДС и обединени в т.нар. Български демократичен център. На тях им бяха предоставени материални средства и те успяха да присвоят значителна част от помощите за демокрацията и да ги превърнат в база за политическата си активност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. Документът е приет на Петата национална конференция на партията на 21 септември 1991 година в София.


"Ще имаме едно знаме, на което ще пише:
"СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА"
Васил Левски

В продължение близо на половин век българският народ бе подложен насилствено от комунистическата партия-държава на експеримент, който е безпрецедентен в най-новата световна история по своята антихуманност и икономическа несъстоятелност. Идеята за социално равенство, заложена в неговата основа, се оказа една илюзия, "народната република” - вид абсолютна монархия от комунистически тип, а привидното благосъстояние - плод на убийствен за икономиката и страната ни външен дълг. В крайна сметка комунизмът банкрутира тотално, като остави в наследство пълна разруха, за преодоляването на която е необходимо да се извърши радикална промяна в обществото и в държавата. Българските граждани се нуждаят от едно свободно общество, в което те да управляват държавата, а не обратното, общество, което да предоставя възможност за добър живот и щастие на всеки трудолюбив и почтен гражданин.

Идеологията на Републиканската партия, въплътена в настоящата програма, е едно естествено продължение на светлите идеи на нашето ВЪЗРАЖДАНЕ, развити съгласно концепцията на СЪВРЕМЕННИЯ РЕПУБЛИКАЛИЗЪМ. Ние вярваме в способността на българския гражданин да бъде СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ ЧОВЕК. Истински свободен е обаче само този, който е ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМ, а това може да се постигне единствено чрез ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. Затова усилията на Републиканската партия ще бъдат насочени към създаването на условия ВСЕ ПОВЕЧЕ ГРАЖДАНИ ДА СТАНАТ ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ. Нашето убеждение е, че това ще доведе не само до икономически напредък, но и ще върне вярата на българина в себе си, ще върне неговото национално достойнство.

Настоящият момент е едно изпитание за нашата воля да бъдем свободни, да намерим сили и да излезем от националната катастрофа, да покажем, че сме народ от достойни хора. Ние, републиканците, високо ценим и уважаваме добродетелите на нашия народ, стремежа му към свобода и щастие чрез почтен труд, висока нравственост, любов към семейството и отечеството, както и стремежа му към ред и сигурност. Ето защо Републиканската партия предлага на българския народ настоящата програма.


ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ
НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

Републиканската партия, обединяваща български граждани с модерни схващания за държавното устройство и управлението на страната, без ограничения от етнически и религиозен характер, с изключение на привържениците на комунистически, фашистки и други тоталитарни и терористични идеи, както и тези, подронващи моралния дух на народа ни, има за своя


ОСНОВНА ЦЕЛ:

Да формира и изразява политическата воля на гражданите, насочена към изграждане на единна, неделима, независима, демократична и благоденстваща България, както и към отстояване на териториалната й цялост и суверенитет.

В своите политически действия по изпълнение на основната цел Републиканската партия ще се основава на следните


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

- ПЪЛНА СВОБОДА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЛИЧНОСТТА;
- ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА;
- РЕПУБЛИКАНСКА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ;
- ЛЮБОВ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО И ОТЕЧЕСТВОТО;
- ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ЗАКОННОСТТА И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ХУМАНИЗМА И ЕТИКАТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ УЧЕНИЯ.


ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

Републиканската партия напълно възприема политическата доктрина за разделянето на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Отговорността за упражняване на изпълнителната власт е целесъобразно да се възложи на един гражданин, натоварен с функциите и на държавен глава - само по този начин не ще се позволи в колективната отговорност на един министерски съвет да се крие индивидуална некомпетентност и размиване на персоналната отговорност. Във връзка с това и предвид днешната политическа обстановка в нашата страна Републиканската партия е за:

Разработване и приемане на нова конституция или изменение на настоящата, в която да залегнат следните основни положения:

СТРИКТНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ и осигуряване на тяхното взаимно уравновесяване и контрол;
- Законодателната власт да се упражнява от Народно събрание, избрано чрез всеобщи, преки, свободни и тайни избори по МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА, което да е постоянно действащ орган (да се предложи на широко обсъждане и възможността за двукамарна структура на Народното събрание);
- ПРЕМАХВАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ИЗЛИШНА ИНСТИТУЦИЯ;
- ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ПРЕЗИДЕНТ, определен чрез всенароден пряк избор при не повече от два последователни мандата;
- ефективна гаранция на всички индивидуални права и свободи на гражданите съобразно Международната харта за правата на човека;
- утвърждаване на конституцията чрез РЕФЕРЕНДУМ.

ОТСТОЯВАНЕ СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. Действия против войната, в полза на мира като висше и ценно благо в отношенията между държавите и народите.

Пълна ДЕКОМУНИЗАЦИЯ на обществото и държавата.

СЪД ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ДНЕШНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ.

Действителна ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ на армията, полицията, органите на сигурността, съда, прокуратурата, следствените органи.

Премахване на държавния монопол и даване на пълна свобода на средствата за масова информация, както и гарантиране на достъп до тях на всички политически и обществени сили в страната.

Рационално административно-териториално деление на страната на ОКРЪЗИ И ОБЩИНИ - при определяне на техните граници и административни центрове да се има предвид волята на тяхното население, както и историческите, икономическите и географските фактори, характерни за съответните региони.

Превръщане на общините в действително САМОУПРАВЛЯВАЩИ се общности, като за целта бъдат осигурени необходимите политически, икономически и нормативни предпоставки.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ДА СЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ.

Привеждане на националното законодателство в съответствие с международните споразумения, в които България е страна.

Създаване на условия за мирно всестранно сътрудничество с всички държави в света на равноправна основа.

Установяване на обективната истина за съдбата на българските етнически общности в другите страни и осъществяване на пълноценни културни, икономически и политически връзки с тях.

Външната ни политика да бъде насочена към добросъседство и взаимна изгода.

/Пресслужба ”Куриер"/


*  *  *

 СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


005. ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ"


Дружеството е учредено на 11 февруари 1990 година по инициатива на д-р Димитър Иванов, а след два месеца е регистрирано по Закона за политическите партии. Сред основателите са и Людмил Станчев, Анелия Атанасова, Ана Адреева, Марко Наумов.

Дружеството "Просветление" има за основна цел да разпространява историята на българските царе и позициите на живите представители на царската династия. Организират лекции, сказки, концерти, благотворителна дейност.

Член е на Конфедерация "Царство България".

Поддържа връзки с монархически дружества в България и в чужбина. В него членуват над 24 секции от страната и от столицата.

Висшият орган е Общото събрание, а изпълнителният - Управителен съвет от 9 членове. Председател е д-р Димитър Иванов.

Адрес на Дружество "Просветление":
София, ул. "Княз Борис" № 44.
тел. 52-38-91

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

003. ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ (ДСЖ)

На извънредната конференция на Демократичния съюз на жените, състояла се на 14 март 1992 г., е избран Координационен съвет от 77 души и Изпълнително бюро от 11 членове. Председател е Емилия Масларова, заместник-председатели доц. Виолета Цакова и Мария Стефанова, секретар Гергана Дрянска, а говорител Росица Джиджева.

/Пресслужба "Куриер"/


10:55:31  
16.03.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж.ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Есички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!