16 март 1990

СОФИЯ, 16 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 54 /72/

     СОФИЯ, 16 МАРТ - CЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.СЕПТЕМВРИ.

     НА 12 МАРТ 1990 ГОДИНА, СЛЕД БЛИЗО 3 МЕСЕЦА "ГЕРОИЧНО УСИЛИЕ, КРЪГЛАТА МАСА ИЗЛЕЗЕ ОТ МЪРТВАТА ТОЧКА" - ЦИТАТ ОТ Ж.ЖЕЛЕВ. ТУК Г-Н ЖЕЛЕВ НЕ ГОВОРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ "ГЕРОИЧНИ" РАЗГОВОРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ Г-Н П.МЛАДЕНОВ. ЗА КАКВИ РАЗГОВОРИ, ЩЕ ЗАПИТА БЪЛГАРИНЪТ, ПОСТАВЕН В НЕЗАВИДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДЕН В СВЕТА ДА НАУЧАВА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКТАКЛИ?!
     ПРЕЗ ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА Г-Н П.МЛАДЕНОВ ПРОВЕДЕ СРЕЩИ НА ЧЕТИРИ ОЧИ С ЛИДЕРИТЕ НА "ОПОЗИЦИЯТА" ОТ СДС. КОЛКО УСИЛИЯ СЕ ХВЪРЛИХА В ТЕЗИ РАЗГОВОРИ, ЗА КАКВО И НАКЪДЕ - БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ.
ДНЕС НЕОЧАКВАНО ПОЛУЧИХМЕ ОТГОВОР ЧРЕЗ ПОДПИСАНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА "КРЪГЛАТА МАСА". КАВИЧКИТЕ ПОДСКАЗВАТ СИМВОЛИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗРАЗ, НАЛОЖЕН НЕ ОТ НАС. БКП И СДС ДЕКЛАРИРАТ НЕЕДНОКРАТНО, ЧЕ ТЕ СА РЕАЛНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ДА АПЕЛИРАТ КЪМ ДРУГИТЕ ПАРТИИ И СДРУЖЕНИЯ, ТОЕСТ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАХА. В КРАЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ БКП И СДС ЧЕТЕМ, ЧЕ ИМА ДРУГИ ПАРТИИ И СЪЮЗИ ИЗВЪН "КРЪГЛАТА МАСА" - БЛАГОРОДНО ПРИЗНАНИЕ. ТЕЗИ ПАРТИИ И СЪЮЗИ НЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ НА МАСАТА, ЗАЩОТО С ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДРУГИ СТРАНИ ТЯ ЩЕ СТАНЕ ИСТИНСКА КРЪГЛА МАСА. ГЕРОИЧНИТЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ, ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА, МЪДРИ РЕШЕНИЯ НА ДВЕТЕ СИЛИ БКП И СДС, В БОРБАТА ЗА "ДВОЙНА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ БЪДАТ НЕРАЗБРАНИ И ОСУЕТЕНИ ОТ "ЧУЖДО" ПРИСЪСТВИЕ.
     АНАЛИТИЧНО ПОГЛЕДНАТО ДВЕ СИЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДНА ПРАВА ИЛИ ДВЕ УСПОРЕДНИ ПРАВИ, А НАЙ-ВЕРОЯТНО - РОДНИНСКО КРЪГЛО ХОРО.
     КОИ СА ЛИДЕРИТЕ НА ДВЕТЕ СТРАНИ НА МАСАТА? ЗА БКП - КОМУНИСТИ С НАМЕРЕНИЕ ДА СТАНАТ СОЦИАЛИСТИ.      НА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПАСИ НИТО ИМЕТО, НИТО СЪДЪРЖАНИЕТО. ЗА СДС - БИВШИ И НАСТОЯЩИ КОМУНИСТИ, ДНЕС РЕФОРМАТОРИ. А УТРЕ?... СЪЗИРАМЕ ТАМ ЕДНА МАЛКА ГРУПА НЕМАРКСИСТИ ПОД СЯНКАТА НА "СИЛНИЯ НА ДЕНЯ", СМЕНЯЩ ЦВЕТА СИ ХАМЕЛЕОН.
     ЯНКО ЯНКОВ ПРЪВ ИЗПАДНА ЗАД БОРДА ПО СЪОБРАЗНОСТ. КОИ ШЕ ГО ПОСЛЕДВАТ? НАДЯВАМЕ СЕ ДА НЕ ЧАКАТ И НАПУСНАТ БРАТСКАТА ПРЕГРЪДКА, ПРЕДИ ДА СА ИЗДЪХНАЛИ ОТ ЗАДУШАВАНЕ.
     НА ПЪРВО МЯСТО В ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ РЕШИТЕЛНО ДОГОВОРИЛИТЕ СЕ СТРАНИ ДЕКЛАРИРАТ ЗА:
     1. ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
   2. МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА;
     3. МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА;
     4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ ОТ ХЕЛЗИНКИ;
     5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДОКУМЕНТ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА;
    6. ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ООН ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕТЪРПИМОСТ, ОСНОВАНА ВЪРХУ РАЗЛИЧИЯ ИЛИ УБЕЖДЕНИЯ;
    7. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МЪЧЕНИЯ И ДРУГИ.
     СТРАНИТЕ НА "КРЪГЛАТА МАСА", КАКТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ Г-Н П.МЛАДЕНОВ ЗНАЯТ, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТОЧКИ СА ПОДПИСАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ГОДИНИ. ЕДНО ОТ УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И НА Г-Н РЕЙГЪН ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ И ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРИЯ БЕ ПОДПИСВАНЕТО НА СЕДЕМТЕ ДОКУМЕНТА ОТ БЪЛГАРИЯ И БЪРЗО ПРИВЕЖДАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НИ СЪОБРАЗНО ТЯХ.
     ДВЕТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВИХА ЗА УЗАКОНЯВАНЕ СЕДЕМТЕ ДОКУМЕНТА, УЗАКОНЕНИ ПРЕД СВЕТА, С ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ МНОГО ГОДИНИ ПРЕДИ 12 МАРТ 1990 ГОДИНА. ТЪЛКУВАНИЕТО НА "ГЕРОИЧНО" ИЗВОЮВАНИТЕ ИСКАНИЯ ОТ СДС ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАС.
     НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ СЪЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: "УЧАСТНИЦИТЕ    В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НЯМА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ, НАСОЧЕНИ ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАНЕТО, НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНОТО ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА НИКОЯ ОТ ПАРТИИТЕ - УПРАВЛЯВАЩА ИЛИ ОПОЗИЦИОННА, ПРОТИВ ПРАВАТА И СИГУРНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ". НА ВСЕКИ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ "ЗАКОННО" ПРИТЕЖАВА БКП И ЗАСЕГА МАЖО СДС. ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ГАРАНТИРА ЧЕТИРИТЕ ВЕСТНИКА НА БКП, КАКТО И МНОГО ДРУГИ ИЗДАНИЯ НА СЪЩАТА. БЕЗБРОЙНОТО ИМУЩЕСТВО НА БКП СЕ ГАРАНТИРА "ЗАКОННО" ОТ "ЗАКОНИТЕ" И "УСТАВИТЕ", СЪЗДАДЕНИ ОТ НЕЯ.
     НИЕ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, НЕ ЗНАЕМ РАЗМЕРА НА ФИНАНСИТЕ, МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА НА БКП, А ТЕ ГИ ГАРАНТИРАТ ОТ ИМЕТО НА НАРОДА?! ПОДГОТВЯ СЕ ЗАКОН ЗА СВОБОДНО ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩА И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ. КОЙ ПРИТЕЖАВА ПАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ?! КОЙ ПРИТЕЖАВА ПО НЯКОЛКО АПАРТАМЕНТА?! КОГО ЩЕ ПРИКРИЕ ТОЗИ ПРОЕКТОЗАКОН?! НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ТЪРСИМ ОТГОВОР И АКО СПОРЕД ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ НЕ СЕ НАПРАВИ НАЦИОНАЛНА РЕВИЗИЯ, НЯМА ДА ИМА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ.
     ДЕМАГОГИЯТА, ГРЪМКИТЕ И ПАДАЩИ ОТ СИЯЙНИТЕ ВЪРХОВЕ ИЗРАЗИ НИ ЗАЛИВАТ В ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. МНОГО СХОДНИ ТОЧКИ ВЪВ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДВЕТЕ СИЛИ ГИ ПРЕВЪРНАХА В ЕДИН. КАЗВАМЕ ЕДИН СВЕТОФАР, СВЕТЕЩ С НЮАНСИ НА ЧЕРВЕНОТО, ОТ ЧЕРВЕНО ДО БЛЕДОРОЗОВО, А ЗАД НЕГО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЧАКА РАЗКОЛЕБАН. ЧАКА ЧУДОТО, КОЕТО ЩЕ ДАДЕ НОВА СВЕТЛИНА И МОСТ, ЗА ДА ПРЕМИНЕМ ПРЕЗ ПРОПАСТТА И ПРОДЪЛЖИМ КЪМ БЪДНОТО, ЧУДОТО, КОЕТО СЕ НАРИЧА АКТИВНА СПРАВЕДЛИВА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, ЕДИНСТВО И ХУМАНИЗЪМ.
     ИЗТЕРЗАНИ БЪЛГАРСКИ НАРОДЕ, ДЕМАГОЗИТЕ ПОВЕДОХА ХОРОТО. ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ ДА НИ ПРИКАЧАТ КЪМ НЕГО.   НИЕ КАТЕГОРИЧНО КАЗВАМЕ НЕ! ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИЕ ЩЕ ОТСЕЕТЕ ПЛЯВАТА ОТ ЗЪРНОТО.

                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                     X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.

     СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСТЪПВАНЕ НА ТОЗИ ТИП ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЕДНО С ПЪЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА И СЛЕДВАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И СТИМУЛИРАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКО КООПЕРИРАНЕ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА РОКДЕЙЛСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ДОБРОВОЛНОСТ, ПЪЛНО ПРАВО НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ И ЛИЧНОТО ВЛАДЕНИЕ, ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ АБСОЛЮТНО НОВ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КЛИМАТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ЩЕ СЕ ЧУВСТВУВА НЕЗАВИСИМ И ЗАЩИТЕН. ТОГАВА ЩЕ БЪДАТ НАЛИЦЕ ОСНОВНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЪРЗ СЕЛЕКТИВЕН РАСТЕЖ.
     ВСИЧКО СПОМЕНАТО ОБУСЛАВЯ НАШАТА ИДЕЙНА ОСНОВА, ИЗРАЗЕНА В СМИСЪЛА НА ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА, ТЪЖДЕСТВЕНА СЪС СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА. ТОВА Е НЕОТМЕННА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ И СТРЕМЕЖ, КОЙТО ДНЕС И УТРЕ ПОБЕЖДАВА ВСЯКА ТИРАНИЯ И Е ОСЪЗНАТОТО РЕШЕНИЕ НА НАРОДА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА В СВОЯТА ДЪРЖАВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА БЪДЕ НОЩЕН СТРАЖ И СВОБОДНА ОБЩНОСТ. В НЕЯ ВСЕКИ ЩЕ ПОЛЗВА ШИРОКИ СОЦИАЛНИ ПРАВА, ПРЕДИ ВСИЧКО ПРАВОТО НА ИЗБОР, КАТО СВОБОДИТЕ ЩЕ СЕ ОТСТОЯВАТ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОПОМОЩ НА ВСИЧКИ. ПОСОКАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ВИСОКА ЦЕЛ Е СЪПРОВОДЕНА С ОСМИСЛЕНА БОРБА С ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ.
     В ОБЩЕСТВЕН ПЛАН Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РАЗРЕШАТ РЕДИЦА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ С ИЗИСКВАЩИ СЕ НАЧИНИ И СРЕДСТВА. ТАКА НАПРИМЕР СЪЩЕСТВУВАЩАТА РАЗЛИКА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ДОБРИ УСЛОВИЯ ДА СЕ УЧАТ И ТЕЗИ СЪС СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТИ, ЗА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ТОВА СВОЕ ЖЕЛАНИЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНИ. СЪОТНОШЕНИЕТО В ЗАПЛАТИТЕ ДА СЕ НАМАЛИ ДО ЕДИН РАЗУМЕН МИНИМУМ.
     РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ И НЕРАБОТЕЩИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ. НАСТОЯЩАТА СКРИТА БЕЗРАБОТИЦА ИМА ОПАСНОСТ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЯВНА, А ТОВА В НИКАКЪВ НАЧИН НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСНЕ.      ЗАЩОТО ТЕЖКО Е ДА БЪДЕШ ЖЕРТВА НА РАБОТНОТО ТЕМПО, НА НЯКАКВА ВЪТРЕШНА ЗАВОДСКА РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ РАЗШИРЕНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ПЪЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ. МНОЗИНА НЕ МОГАТ ДА ИЗДЪРЖАТ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ, ТОГАВА В НЯКОИ СЛУЧАИ ТЕ ПОЛУЧАВАТ СОЦИАЛНА ПОМОЩ, НО ТОВА НЕ Е НАПЪЛНО РАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМ. СЪЩАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ РАБОТЕЩИТЕ, КОИТО ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-МАЛКО. БЕЗРАБОТНИЯТ Е ЗАСТРАШЕН ДА ЗАГУБИ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ, А, ОТ ДРУГА СТРАНА, ДОХОДИТЕ НЕМИНУЕМО НАМАЛЯВАТ, ЗАЩОТО Е ОСУЕТЕН НЕГОВИЯТ ДОПРИНАСЯЩ ДЯЛ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС.
     ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ИЗПРАТИ ЖЕНАТА ДА РАБОТИ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ТРУДИ МЪЖЪТ, ТОВА СТАНА НАШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛгО ОТРИЦАТЕЛНО. БРОЯТ НА ДЕЦАТА НЕПРЕКЪСНАТО НАМАЛЯВА. ТРУДЪТ НА ЖЕНАТА СТАНА МНОГО ТЕЖЪК, ЗАЩОТО ТЯ В ДОМА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ И НЕЙНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРАКТИКА СЕ УВЕЛИЧИ.
     ЗА ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ЗАЕТОСТТА И ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА ЖЕНАТА МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНО ЩЕ ВЛИЯЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПОЧИВНИТЕ ДНИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ЗА ДОМАКИНСКИ ТРУД И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ЩЕ ОСИГУРЯВА СЪЗДАВАНЕТО НА УРАВНОВЕСЕНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ЗНАЧИ БОРБА ЗА ТАКАВА ФОРМА НА ПРОДУКЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСНОВАТА НА ЗАДРУЖНО РЕШЕНИЕ И МИСЛИ. ПРИ ТОВА СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НЕРАВЕНСТВОТО, ДИСКРИМИНАЦИЯТА И БЕЗГЛАСИЕТО.
     ЗА ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ ГАРАНЦИИ:
     1. ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ И СВОБОДНО МНЕНИЕ.
     2. ДЪРЖАВНИТЕ РЕШЕНИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВЗЕМАТ НА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-НИСКО НИВО И ПО ТОЗИ НАЧИН МНОГО БЛИЗКО ДО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.
     3. ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА ЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СВОБОДА КАТО НЕПРИКОСНОВЕНА ЦЕННОСТ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН.
     4. РЕСПЕКТИРАЩА ЗАКОННА ОХРАНА НА ДУХОВНАТА СВОБОДА И СВОБОДНИТЕ КОНТАКТИ, КАКТО И ОТМЯНА НА ВСЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕНЗУРА.
     5. ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ КОНТРОЛ НАД МИЛИЦИЯТА, АРМИЯТА И ОРГАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.
     6. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.
     7. ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА НА СЕМЕЙСТВАТА С НИСКИ ДОХОДИ ДА ЗАКУПУВАТ ЕВТИНО ЖИЛИЩА.
     8. ПРЕДОСТАВЯНЕ ЖИЛИЩА НА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА С НОРМИРАН НАЕМ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ В БЪДЕЩЕ.
     9. ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ РАЗШИРИ И ПОДОБРИ, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ УПОТРЕБАТА НА ЛЕКИ КОЛИ.
     10. ВЗЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СВОБОДНО ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ И ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИЯ ПАРК В КРАТКИ СРОКОВЕ.
     11. ПЪЛНА И РАВНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ.
     12. УЧАЩИТЕ СЕ ДА БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА, ПОЛИТИКАТА ЗА МИР, ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ.
     13. ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА УЧАЩИТЕ СЕ.
     14. НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА, СЪОБРАЗЕНА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
     ТЕЗИ СА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ, КОИТО ЩЕ ПАЗЯТ ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ И ДОСТОЙНСТВА НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО. ОСВЕН ТОВА ЩЕ ПОДЧИНЯТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ЗАКОНА И НА НАРОДНОТО УПРАВЛЕНИЕ.
     ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СА НЕОБХОДИМИ ОЩЕ РЕДИЦА УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО НАЧАЛО В ИКОНОМИЧЕСКИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ И ПРАКТИКА. ЗАСИЛВАНЕТО НА НАРОДОВЛАСТИЕТО В ОСНОВАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.
    ПОСТИГАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА - ОБЩЕСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, НА СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА, НЕ Е ФИЗИЧЕСКО ПОСТРОЕНИЕ, А СЪСТОЯНИЕ И НЕПРЕКЪСНАТО НАСТЪПАТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ВСЕСТРАННИЯ ЧОВЕШКИ ПРОГРЕС. ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ХУМАНЕН СОЦИАЛИЗЪМ ЩЕ ОБХВАЩА ВСИЧКО ЦЕННО И ПОЗИТИВНО, КОЕТО Е СЪЗДАЛА ЦЯЛАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ ЩЕ СЕ ОПИРАТ НА СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ АСОЦИАЦИИ ОТ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ, В КОИТО ХАРМОНИЧНО ЩЕ СЕ СЪЧЕТАВАТ И ЩЕ СЕ ИЗРАЗЯВАТ МНОГООБРАЗИЕТО ОТ ИНЕТРЕСИ И ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.
     ОСНОВНА ЦЕЛ И ВИСША ЦЕННОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ Е ИЗДИГАНЕТО И ДОБРУВАНЕТО НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ РАВЕНСТВО, СВОБОДА И СОЛИДАРНОСТ, ЧРЕЗ СВОБОДНО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД И ПЪЛНА ЗАЩИТА НА НЕГОВИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ И ЗАКОННИ НЕОТЧУЖДАЕМИ ПРАВА, ЧОВЕКЪТ, ОСВОБОДЕН ОТ ПОТИСНИЧЕСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПЛЕНУМА НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА HP БЪЛГАРИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

    УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

     НА 9 МАРТ Т.Г. СЕ СЪСТОЯ ПЛЕНУМ НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ. ЗАДАЧА НА ПЛЕНУМА БЕ ДА ПРИЕМЕ ДОКЛАДА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ И НОВИЯ УСТАВ, СЪОБРАЗЕН С УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СТРАНАТА. ЕДИН ОТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ БЕ ПОДАДЕНАТА НА 6 ФЕВРУАРИ Т.Г. ПИСМЕНА ОСТАВКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БОК ИВАН СЛАВКОВ, МОТИВИРАНА С "ОСОБЕНИТЕ" ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕЧЕЩИ МУ ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. НА 20 ФЕВРУАРИ Т.Г. ИВАН СЛАВКОВ БЕ ЗАДЪРЖАН ОТ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА НРБ.
     ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БОК - ОБЩЕСТВЕНИЦИ, УЧЕНИ, ОЛИМПИЙСКИ ШАМПИОНИ, СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ - ЕДИНОДУШНО ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ ТАЗИ НАЙ-ТЕЖКА МЯРКА, ПРЕДПРИЕТА СПРЯМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА    БОК, ИЗКАЗВАЙКИ НЕДОУМЕНИЕ ПО ОСНОВАНИЯТА ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕТО Й. НЕ СТАВА ЯСНО КОИ СА /ИЛИ ЧИИ?/ "ВАЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ", НАЛОЖИЛИ ЗАДЪРЖАНЕТО НА НАШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИЛИ ЗАЩО Е ПРЕЦЕНЕНО, ЧЕ ИМА ОСНОВАТЕЛНА ОПАСНОСТ ИВАН СЛАВКОВ ДА СЕ УКРИЕ, ИЗБЯГА ИЛИ ЗАЛИЧИ СЛЕДИТЕ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. МНОЗИНА ОТ ИЗКАЗАЛИТЕ СЕ ЗАЯВИХА, ЧЕ С ТАЗИ НАЙ-ТЕЖКА МЯРКА СА НАРУШЕНИ И ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА. ЗАДЪРЖАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БОК СПЪВА РАБОТАТА НИ ПО ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ОНЕЗИ МЕРКИ, КОИТО БИХА УСКОРИЛИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ЩЕ ИЗДИГНЕ РОЛЯТА НА БОК В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ. ОСВЕН ТОВА, СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ГОЛЕМИ ЗАДАЧИ, КОИТО СТОЯТ СЕГА ПРЕД МОК - ПРЕДСТОЯЩЕТО СЪВЕЩАНИЕ В ЛОЗАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НОК С ПРЕЗИДЕНТА НА МОК ХУАН АНТОНИО САМАРАНЧ, КАКТО И РЕДИЦА ФОРУМИ    ОТ СВЕТОВЕН И ЕВРОПЕЙСКИ ХАРАКТЕР - ДА БЪДАТ ПРОВАЛЕНИ. А    ТОВА ЩЕ    НИ ЛИШИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВОДИМ ПОЛЕЗНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА НАШАТА СТРАНА ОЛИМПИЙСКА ДЕЙНОСТ.
     ПЛЕНУМЪТ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ НЕДОСТОЙНАТА И КЛЕВЕТНИЧЕСКА КАМПАНИЯ, ПОДЕТА В ПЕЧАТА СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БОК ИВАН СЛАВКОВ, С ЦЕЛ ДА СЕ МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ЕВЕНТУАЛЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС. ТАЗИ КАМПАНИЯ ХВЪРЛЯ ПЕТНО И ВЪРХУ ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС, СЪЗДАВАЙКИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ НАСТРОЕНИЯ СРЕД НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     ДРУГАРЮ ПРОКУРОР,
     В УСЛОВИЯТА НА СЪЗДАВАЩАТА СЕ У НАС ВСЕ ОЩЕ КРЕХКА ДЕМОКРАЦИЯ НАСТОЯВАМЕ СЛЕДСТВИЕТО ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНО ОТ ПРЕДУБЕДЕНОСТ, ДА НЕ СЕ УНИЖАВА ДОСТОЙНСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ИВАН СЛАВКОВ И НА ЦЯЛОТО НИ ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО МУ. НАСТОЯВАМЕ ИВАН СЛАВКОВ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН, КАТО НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛЕНУМА НА БОК ПОЛАГАМЕ НАШИТЕ ПОДПИСИ КАТО НЕГОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАНТИ.
     НАСТОЯЩЕТО ПИСМО БЕ ПРИЕТО ПРИ ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ, КАТО ИМАШЕ САМО ЕДИН ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

СОФИЯ, 9 МАРТ 1990 Г.
                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА КЛУБ "НАРОДЕН ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ".

     ДРАГИ БЕЗПАРТИЙНИ СЪМИШЛЕНИЦИ,

     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС В ТЕЗИ СЪДБОВНИ ВРЕМЕНА, ДА ПОВИШИТЕ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ, КАТО ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАТЕ НАСТОЯЩАТА И ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЩА СЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.
     "НАРОДЕН ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ОЦЕНЯВА ОФ КАТО КАЗИОННА, ПОЛИТИЗИРАНА И СИЛНО КОМПРОМЕТИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗРАЗИТЕЛ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ КАТО ЦЯЛО. ДА СЕ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ ОТ НЕПРЕКЪСНАТО "ОБНОВЯВАЩИЯ СЕ" ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ, КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА КОЙТО ОСТАНА САМО УПРАВЛЯВАЩАТА БКП, Е РЕЦИДИВ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО.
     НИЕ АПЕЛИРАМЕ! ОФ ДА ИНВЕНТАРИЗИРА НЕЗАБАВНО СВОЯТА БЕЗПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА МАСА И ЕДВА ТОГАВА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДО НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
     ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СПОДЕЛЯЩИ НАШАТА ОЦЕНКА ЗА ОФ:
     1.  ДИСТАНЦИРАЙТЕ СЕ ОТ ПОЛИТИЗИРАНИЯ ОФ, КАТО ПРЕУСТАНОВИТЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!
     2.  ВЪЗПОЛЗУВАЙТЕ СЕ ОТ ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ОТ 13 МАРТ 1990 Г. ИЗГРАЖДАЙТЕ КЛУБОВЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА, ВСЕКИ ГРАДСКИ КВАРТАЛ, ВСЯКО СЕЛО, СЪОБРАЗНО ВАШИТЕ ВИЖДАНИЯ, КАТО ПОЛЗУВАТЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ОФ!
     3.  ТЪРСЕТЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ВЕСТНИЦИ, МЕСТНИТЕ РАДИОВЪЗЛИ, КАКТО И ЦЕНТРАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ЗАКОНЪТ НИ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВА И НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАМЕ ОТ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ.
     4. ОБСЪЖДАЙТЕ И ИЗПРАЩАЙТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА "НАРОДЕН ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ".
     БЕЗПАРТИЙНИ, ДЕМОКРАЦИЯТА Е В НАШИ РЪЦЕ, НИЕ СМЕ МНОЗИНСТВОТО! МОЛИМ СВОЕВРЕМЕННО НИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ГОТОВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА "НАРОДЕН ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ".
     ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ НА АДРЕС: СОФИЯ 1510, УЛ."ХХХХХХ" 32, БЛ.Х,ВХ.Х, АП.Х - ИВ.ИВАНОВ, ТЕЛ.ХХ-ХХ-ХХ.

                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ.
    
     СЪЮЗЪТ Е ДОБРОВОЛНО НЕПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЙ-ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ОСНОВА, КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА РАБОТИ ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ ДЕЦА.
     СЪЮЗЪТ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:
     ЗАКРИЛЯ СВОБОДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ, ОТСТОЯВА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА, БОРИ СЕ ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА ОТ СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И ОБЩЕСТВОТО;
     ОСЪЩЕСТВЯВА ГРАЖДАНСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, МОРАЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И МЕДИКО-СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, ЗДРАВОСЛОВНО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ;
     УЧАСТВУВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И ОТСТОЯВА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦАТА, КАТО ПРОЯВЯВА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА И ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСТОЯНЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ;
     РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ И ШИРОК ДЕМОКРАТИЧЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО ВСИЧКИ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО;
     СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ФИЗИЧЕСКО, ИНТЕЛЕКТУАЛНО, НРАВСТВЕНО И КУЛТУРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕЦАТА, ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДУХОВЕН ЗАРЯД;
     ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА ДЕТСКАТА САМООРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИЩАВА ДЕЦАТА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ;
     ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА И ЗАЩИЩАВА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ВСИЧКИ, КОИТО РАБОТЯТ НЕПОСРЕДСТВЕНО С И ЗА ДЕЦАТА.
     ГРИЖИ СЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА СПОРТ, ОТДИХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА.
     СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ЗАКОННА ОСНОВА.
     ЧЛЕНСТВОТО В НЕГО Е ДОБРОВОЛНО, ИНДИВИДУАЛНО И КОЛЕКТИВНО.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ И ХУМАНИСТИ: ДА ОБЕДИНИМ СИЛИТЕ СИ В ИМЕТО НА ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА.
     ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА ДА ЗАПОЧНАТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛУБОВЕ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА ПО МЕСТОРАБОТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
     ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРА, ЗАДАЧИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА СЪЮЗА, ЗА СЪВМЕСТНАТА МУ РАБОТА С БЪДЕЩИТЕ ДЕТСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС:
     СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: СОФИЯ, БУЛ."ЛЕНИН" 47 /РЕДАКЦИЯ НА СП."СМЯНА"/, ТЕЛ. 71-41-349, 71-41-350.

                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" /ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" И ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, ДО БТА И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

     АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ОДОБРЕНИЕ КЪМ ПАТРИОТИЧНАТА ПРОЯВА НА ГРАЖДАНИТЕ, РЕАГИРАЛИ СПОНТАННО СРЕЩУ ВЕЛИКОСРЪБСКАТА ПРОВОКАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВО "ИЛИНДЕН".
СЪПРИЧАСТНИ СМЕ И НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА ОТ СОФИЯ И ПЕТРИЧ, ПРОЧЕТЕНИ ОТ ДОЦ. ДИМИТЪР ГОЦЕВ И ГЕОРГИ МАНЧЕВ.
     ИЗКАЗВАМЕ СВОЕТО НЕДОУМЕНИЕ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, КОЙТО РАЗРЕШИ ТОВА АНТИБЪЛГАРСКО ШЕСТВИЕ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СЪЗДАВА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА МАСОВИ ПРОЯВИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.                   
                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 16 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ/.

     НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЧИТА ОБЯВЕНАТА ОТ ОТЕЦ АМБАРЕВ НАЦИОНАЛИА ПОМИРИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА В ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПРИБЪРЗАНА. НЕ ПРИСЪСТВУВА В СТРАНАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ. ПО ТОЗИ НАЧИН Е ЛИШЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА Я ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА. НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ВЗЕМАТ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     ОТЕЦ АМБАРЕВ НЕ Е ОТОРИЗИРАН С ПРАВАТА ДА ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА. ПОРАДИ ГОРЕПОСОЧЕНОТО, НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ПРИСЪСТВУВА НА СЪЩАТА.
     НАПОМНЯМЕ НА Г-Н АМБАРЕВ И Г-Н ВЪЛКОВ ЗА УЗУРПАТОРСКИЯ АКТ НА Г-Н Р.ВОДЕНИЧАРОВ.
НЕ ПОВТАРЯЙТЕ ПОДОБНИ ДЕЯНИЯ, ДНЕС СЕ ПИШЕ НОВА ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ И ВСЕКИ Е ОТГОВОРЕН ПРЕД НЕЯ.
                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/