16 април 1991

СОФИЯ, 16 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 74 /349/

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗПРОСТРАНЕНАТА НА 12 АПРИЛ 1991 Г. ИНСТРУКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ ИМЕТО НА СДС - ЦЕНТЪР, АДРЕСИРАНА ДО РЕГИОНАЛНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСДП И ДО МЕСТНИТЕ ДРУЖБИ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪМИШЛЕНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ,

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА Е СЛОЖНА И ПРОТИВОРЕЧИВА. ЗАСТРАШЕНА Е КРЕХКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, КАКТО И ГЛАВНИЯТ Й СТОЖЕР - СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. НАШАТА ЦЕЛ Е ДА УКРЕПИМ ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, ДА ПРИВЛЕЧЕМ ЗА НАШАТА КАУЗА ВСИЧКИ УМОРЕНИ, РАЗОЧАРОВАНИ И ОБЕЗВЕРЕНИ ХОРА, ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

ЗА ДА ИЗПЪЛНИМ ЗАДАЧИТЕ, КОИТО ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НИ НАЛАГАТ В ТОЗИ ОТГОВОРЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПРЕСЪЗДАДЕМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ДА СЕ ОФОРМИМ И ПРЕДСТАВИМ КАТО ГРАДИВНА ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ДОВЕРИЕТО ПОМЕЖДУ НИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО, ВЗАИМОПОМОЩТА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ ПАРТИИ СА ГЛАВНАТА ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАШИЯ УСПЕХ. И В ГРАДОВЕТЕ, И В СЕЛАТА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БСДП И ДРУЖБИТЕ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО И В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КООРДИНИРАНОСТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО И ЛИПСАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И НАРУШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДИСЦИПЛИНА.

ВСИЧКИ СПОРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПО МЕСТА, ТРЯБВА СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ОТНАСЯТ ДО СПЕЦИАЛНО УЧРЕДЕНАТА ОТ ВСДП И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ.

ДРУЖБАТА МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ Е ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК ЗАЕДНО СЕ БОРИМ СРЕЩУ ВСЯКА ФОРМА НА АВТОРИТАРИЗЪМ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ЗАЕДНО ДАДОХМЕ СВИДНИ ЖЕРТВИ, ЗАЕДНО ВЯХМЕ ПО ЗАТВОРИ И ЛАГЕРИ. РАМО ДО РАМО СМЕ И СЕГА. САМО В ЕДИНЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЩЕ УСПЕЕМ СРЕЩУ КОМУНИЗМА И ИЗТОЧНИЯ ЕКСКОМУНИСТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ, СРЕЩУ ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

МИЛАН ДРЕНЧЕВ                            Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /НСК/ В ПОДКРЕПА НА АКАДЕМИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.


В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩО ПОЛИТИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /НСК/ ЗАЯВЯВА СВОЯТА РЕШИМОСТ ТВЪРДО ДА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ СВОЯ СТАТУТ НА НЕПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА И АКАДЕМИЧНА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ТЯ РАЗГЛЕЖДА РЕФОРМАТА, ПРОВЕЖДАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ПОПОВ, ВЪПРЕКИ НЕГОВАТА КОЛЕБЛИВОСТ КАТО ПЪРВИ ОПИТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСТТОТАЛИТАРНАТА КРИЗА. ИМЕННО ПОРАДИ ТАЗИ СВОЯ ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ НСК ДОСЕГА СЕ ВЪЗДЪРЖАШЕ ОТ КАКВИТО И ДА СА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ЗАСТРАШАТ ХОДА НА РЕФОРМАТА, МАКАР И ТЯ ДА ПОСТАВЯ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА МЛАДЕЖ СРЕД СОЦИАЛНО НАЙ-СЛАБИТЕ ГРУПИ В ОБЩЕСТВОТО.

СЪЩЕВРЕМЕННО НСК Е СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕНА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПРОТАКАНЕ НА РЕШАВАНЕТО НА ЕДИН НАБОЛЯЛ ЗА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ ВЪПРОС - ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БИВШИЯ ДКМС И НЕГОВИЯ ПРАВОПРИЕМНИК БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/. ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ТЪМНИ СДЕЛКИ /ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОИТО НЕПРАВОМЕРНИ/ СЕ ПРОПИЛЯВАТ, УКРИВАТ И НЕЗАКОННО ПРИВАТИЗИРАТ СРЕДСТВА И ИМОТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ. ТЕ И ДОСЕГА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗДЪРЖАТ И НОСЯТ ДОХОДИ ЕДИНСТВЕНО НА БИВШАТА КОМСОМОЛСКА И СЕГАШНА "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА" НОМЕНКЛАТУРА.

ОСВЕН ТОВА В РЕДИЦА ВУЗ В СОФИЯ И В СТРАНАТА СЕ ИЗОСТРИХА МНОГО ПРОБЛЕМИ, КОИТО НЕ НАМИРАТ СВОЕТО РЕШЕНИЕ ГЛАВНО ПО ВИНА НА СТАРИ И КОНСЕРВАТИВНО МИСЛЕЩИ АКАДЕМИЧНИ РЪКОВОДСТВА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА НСК ИЗИСКВА:

1. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ПО ИМУЩЕСТВОТО НА БДМ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ ТЯ ДА ОПОВЕСТИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА.

ПРЕЗ ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА МЕСЕЦ МАЙ С УЧАСТИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА НОРМАТИВЕН АКТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЙТО ДА УРЕДИ ИЗЗЕМВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА БДМ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА УЧРЕДЕНА ЗА ТАЗИ ЦЕЛ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ, КОЯТО ПОДПОМАГА ЕДИНСТВЕНО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ.

ТОЗИ НОРМАТИВЕН АКТ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ДО СРЕДАТА НА МЕСЕЦ МАЙ 1991 Г.

2. КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПОДКРЕПЯ АКАДЕМИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА СВОИТЕ КОЛЕГИ ОТ РАЗЛИЧНИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, В ТОВА ЧИСЛО И ОБЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НАСТОЯВА ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО ПО-СКОРОШНО РЕШАВАНЕ В ИНТЕРЕС НА СОЦИАЛНИЯ МИР И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

ЗА ДА ГАРАНТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И В ЗНАК НА СОЛИДАРНОСТ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СИ ЧЛЕНОВЕ, НСК ОБЯВЯВА СТАЧНА ГОТОВНОСТ В РЕГИОНАЛНИТЕ СИ ЦЕНТРОВЕ ПЛОВДИВ, РУСЕ, В.ТЪРНОВО И СОФИЯ, КАТО СЛЕД 1 МАЙ 1991 Г. СИ ЗАПАЗВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЕТАПНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ СЪЗДАВА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН КОМИТЕТ И ПРЕПОРЪЧВА СЪЗДАВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ И ВУЗ-ОВСКИ СТУДЕНТСКИ СТАЧНИ КОМИТЕТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" - ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ СА АДЕКВАТНИ НА ЖЕЛАНИЕТО НА ПРЕОБЛАДАВАЩА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СВОЕТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО МНОЗИНСТВО ДОКАЗА, ЧЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ - ДА ДАДЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМЯНА НА ДОСЕГА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА В НАШАТА СТРАНА И ЗА БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ ОЗНАЧАВА ЗАПАЗВАНЕТО НА ЕДИН НЕЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ, В СЪСТАВ, КОЙТО НЕ ОТРАЗЯВА РЕАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО.

ЗАТОВА В ИМЕТО НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, В ИМЕТО НА ТОВА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ДА ОСТАНЕ ДА ИЗГРАДИ ТАЗИ ДЪРЖАВА, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ РЕАЛНО МИСЛЕЩИ ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ВСЛУШАТ, ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С ИСКАНЕТО НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

СОФИЯ, 13 АПРИЛ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ". ДОКУМЕНТЪТЕ АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ЗАМЕНЯНЕ НА ИМЕНА НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ ЗАНИМАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ПРИБЪРЗАНО, БЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, СЕ ЗАМЕНИ ИМЕТО НА ПЛ. "9 СЕПТЕМВРИ" В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ С "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ" И ТОВА ПРЕДИЗВИКА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ В ОБЩЕСТВЕНОСТТА. РУШАТ СЕ ИЛИ СЕ СЪБАРЯТ ПАМЕТНИЦИ - ЦЕННИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. В НАШИЯ ПЕЧАТ И ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СЕ ИЗНЕСОХА ДОСТАТЪЧНО ФАКТИ ЗА ТАКИВА ДЕЯНИЯ, ЗА ДА НЯМА НУЖДА ТУК ДА СЕ ПОВТАРЯТ.

НЕОБХОДИМ НИ Е НАДПАРТИЕН НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ПО ТАКИВА ВАЖНИ ВЪПРОСИ, А НЕ ПОДКЛАЖДАНЕ НА ВЗАИМНО НЕДОВЕРИЕ И ЕЖБИ.

В ИМЕТО НА ВИСШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ВЕДРА АТМОСФЕРА СРЕД НАРОДА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПРЕДЛАГА:

1. ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА БУЛ. "ЛЕНИН" НА БУЛ. "ТРАКИЯ", ТЪЙ КАТО ТАЗИ ПЪТНА АРТЕРИЯ СВЪРЗВА НАШАТА СТОЛИЦА С КИТНА ТРАКИЯ;

2. ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА БУЛ. "9 СЕПТЕМВРИ" НА БУЛ. "МАКЕДОНИЯ", ТЪЙ КАТО ЗАПОЧВА ОТ ПЛОЩАД, КОЙТО В МИНАЛОТО СЕ НАРИЧАШЕ "МАКЕДОНИЯ" И СВЪРЗВА СТОЛИЦАТА НИ С МАКЕДОНИЯ;

3. ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА БУЛ. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" НА БУЛ. "МИЗИЯ", ТЪЙ КАТО ЧРЕЗ НЕГО ГЛАВНО СЕ СВЪРЗВА СТОЛИЦАТА НИ СЪС СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ - МИЗИЯ. И ТАКА НАШАТА СТОЛИЦА СИМВОЛИЧНО ЩЕ СЕ СВЪРЗВА С ТРИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ, КОИТО ОБРАЗУВАТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 11 АПРИЛ 1991 Г.                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА РАБОТНИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ И ЗА НЕГОВАТА ПЪРВА ИНИЦИАТИВА.


НА 14 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ СЕ УЧРЕДИ РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОСНОВАВА НА СЪСЛОВЕН ПРИНЦИП, КАТО ДОПУСКА ЧЛЕНУВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСЛОЙКИ ПРИ УСЛОВИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И В УСТАВА.

МОТИВИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО И ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ, СА ИЗЛОЖЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА, РАЗПРОСТРАНЕНА ОТ ПРЕССЛУЖБА «КУРИЕР". ДОКУМЕНТИТЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО РЕГИСТРИРАНЕ В СЪДА. ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ЗАКОНЪТ ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО.

БЕШЕ ИЗБРАН И ВРЕМЕНЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО - КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ - В СЪСТАВ ОТ ОСЕМ ДУШИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ИВАН СУНГАРСКИ, А СЕКРЕТАР - ГЕОРГИ БОНКИН. ТЕ СА НАТОВАРЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДВИЖЕНИЕТО. ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА КОНТАКТИ СА: 77-00-49 И 74-11-68 - ИВ. СУНГАРСКИ; 42-591 /ВЪТР. 234/ - Г. БОНКИН.

ЕДНОВРЕМЕННО С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГАМЕ И ПЪРВАТА СИ ИНИЦИАТИВА:

- МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНАТА ТРУДОВА БОРСА ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ ПО ВЪТРЕШНОСЕЛИЩНИТЕ ЛИНИИ НА БЕЗРАБОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. СЪЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ 50-ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ ПО ИЗВЪНСЕЛИЩНИ МАРШРУТИ. ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ПОДОБЕН РЕЖИМ ЩЕ БЪДЕ СЪЩЕСТВЕНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ХОРАТА, ПОПАДНАЛИ ПОД ТЕЖКИТЕ УДАРИ НА СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.

СОФИЯ, 15 АПРИЛ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ: ИВАН СУНГАРСКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ.


ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЪРВИЯ НИ АНТИКРИЗИСЕН ВАРИАНТ, БЕЗ ДА СИ ПРАВИМ НИКАКВИ ИЛЮЗИИ, СА НЕОБХОДИМИ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ, УСИЛИЯТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД, ДА ЗАСТАНАТ НАЧЕЛО НА УПРАВЛЕНИЕТО ХОРА, ИЗБРАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНИ ИЗБОРИ И С ПОМОЩТА НА ПРИЯТЕЛСКИ НАРОДИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПОРЕД НАС ТОВА ЩЕ СТАНЕ, КАТО СЕ ИЗПЪЛНЯТ СЛЕДНИТЕ ТОЧКИ:

1. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА, МОДЕРНА, ТРАЙНА И ХУМАННА КОНСТИТУЦИЯ КАТО ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЯ СЕ ИЗРАБОТЯТ ВСИЧКИ ЗАКОНИ И СЕ СТИГНЕ ДО НАЙ-ОБИКНОВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ.

ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОТ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СЛЕД НЕГО ОТ ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПЪЛНАТА ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЕТОВЕ, ЗА ДА БЪДАТ ЧУТИ ВСИЧКИ МНЕНИЯ И ИДЕИ И ВЗЕТИ ПРЕДВИД!

2. ПЪЛНА, БЕЗУСЛОВНА И НЕОГРАНИЧЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА, МИНИТЕ, МАШИНИТЕ, РАБОТИЛНИЦИТЕ, ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕТИЯ И ДР., КАТО ТЯ МОЖЕ ДА СЕ НАСЛЕДЯВА, ПРОДАВА, КУПУВА, ЗАЛАГА, ЗАМЕНЯ, ДАВА ПОД НАЕМ, ИПОТЕКИРА И Т.Н., ЕДНОЛИЧНО ИЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ВСЕКИ ДА ПРИТЕЖАВА КАКВАТО ИСКА И КОЛКОТО ИСКА. НО ПРЕДИ ДА СТАНЕ ВСИЧКО ТОВА, ТРЯБВА ВСИЧКО ОГРАБЕНО ОТ НАРОДА ПРИ КОНФИСКАЦИИ, НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, МОНОПОЛИЗИРАНЕ, КООПЕРИРАНЕ И ПР. ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ.

3. ПЪЛНА СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ПРИНЦИПА, ЧЕ ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТОВА, КОЕТО ИЗРИЧНО Е ЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА МОЖЕ ВСЕКИ ДА РАБОТИ КОЛКОТО ИСКА, КОГАТО ИСКА И КАКВОТО ИСКА / ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/, ЗА ДА МОЖЕ ВСЕКИ ДА СЕ РАДВА НА ПЛОДОВЕТЕ НА СВОИТЕ ИДЕИ, ТРУД, УМЕНИЕ, СРЪЧНОСТ, ПРИЛЕЖАНИЕ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ТРИ ТОЧКИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА, ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЧУВСТВОТО НА СИГУРНОСТ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА РАБОТА У ВСИЧКИ, ВСЕКИ ЩЕ ОТИДЕ НА МЯСТОТО СИ. ТАКА НЯМА ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА ПАРАЗИТИТЕ, МЪРЗЕЛИВЦИТЕ, ХРАНЕНИЦИТЕ И ТУНЕЯДЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ ВРЪХ, А ВСЕКИ ТРУДОЛЮБИВ ГРАЖДАНИН ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ БОГАТ, ОХОЛЕН, СВОБОДЕН, ЩАСТЛИВ!

4. МАКСИМАЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА ВОЙСКАТА И ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ, БЕЗ ДА СЕ ЗАСТРАШИ СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

5. ТОТАЛНО СЪКРАЩАВАНЕ ДЕЙНОСТТА И НА ДЪРЖАВАТА, ОСВЕН В РАМКИТЕ НА НОРМАЛНАТА ДЪРЖАВА И ПО-СПЕЦИАЛНО В ДУХА НА ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА - ТЯ ДА ИМА ГРИЖАТА ПО АДМИНИСТРИРАНЕТО НА СТРАНАТА, ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПО ОТБРАНАТА Й, ПОДДЪРЖАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯТА И ПЪТИЩАТА /ПОЩИ, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН, БДЖ, ШОСЕТА, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ/, НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МИННИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГОРИ И В ОГРАНИЧЕНИ СФЕРИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАУКАТА И НЯКОИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ДА СЕ ОТЪРВЕ НАЙ-СЕТНЕ ОТ СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ БЕЗПОЛЕЗНИ ЧИНОВНИЦИ, OТ ИЗЛИШНИ И БЕЗСМИСЛЕНИ МИНИСТЕРСТВА, СЛУЖБИ И СЛУЖБИЦИ, КОМИТЕТИ И КОМИСИИ, ИНСТИТУТИ И ИНСТИТУЦИИ И ПР.

6. НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ГРАЖДАНИ И ПРЕСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ПЪТИЩАТА НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ И ОБОГАТЯВАТ ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН!

7. НИКАКВО ПРЕСЛЕДВАНЕ ЗАРАДИ УБЕЖДЕНИЯ И ИДЕИ, НО ТЪРСЕНЕ БЕЗУСЛОВНО НА ГРАЖДАНСКА, НАКАЗАТЕЛНА, МОРАЛНА И ДРУГА ОТГОВОРНОСТ И ОТ ВСИЧКИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗЛИНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА.

8. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИТЕ СТРУКТУРИ, КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД НАЙ-ВИСШИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ РАЗУМЕН ПЪТ ЗА ВСИЧКИ МАЛКИ НАРОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА НАШИЯ.

БЕЗСПОРНО ТАКА ОЧЕРТАНАТА ПРОГРАМА Е КОНСПЕКТИВНО ДАДЕНА, НАВЯРНО СА ПРОПУСНАТИ И ДРУГИ, ПОЛЕЗНИ МОМЕНТИ, НО ТЯ НЕ Е АБСОЛЮТ, ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛВАНА, ПРЕЦИЗИРАНА, УСЪВЪРШЕНСТВАНА. НО ПАК ЩЕ ПОДЧЕРТАЕМ - ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й СЕ ИСКА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ, ЗАЩОТО ДОКАТО СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА, ДОКАТО СЕ ПРИВАТИЗИРА ВСИЧКО, СПОРЕД НАС ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ; В НЕЯ ЩЕ БЪДАТ СЪЧЕТАНИ УСИЛИЯТА КАКТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ТАКА И ПОМОЩТА НА ПРИЯТЕЛСКИ НАРОДИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА ОТ ОБЩИНА "ТРИАДИЦА" - СОФИЯ, ПРИЕТА НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА "ТРИАДИЦА", ПРОВЕДЕНА НА 4 АПРИЛ 1991 Г., КОНСТАТИРА С ТРЕВОГА, ЧЕ РЕДИЦА ПРОЯВИ НА ИЗВЕСТНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ У НАС ВОДЯТ ДО ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ, ДО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ И СИГУРНОСТ.

ПО ПЪТЯ НА ОБСТРУКЦИИТЕ И УЛТИМАТУМИТЕ, ЛЪЖИТЕ, КЛЕВЕТИТЕ И НЕВЪЗДЪРЖАНИТЕ ХУЛИ СЕ СМУШАВА НОРМАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО КОМИСИИ. В ИМЕТО НА СВОИТЕ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ ЧАСТ ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕПУТАТИ СА ГОТОВИ ДА ЖЕРТВАТ ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ДА ПРЕДИЗВИКАТ ПАРЛАМЕНТАРНА И ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА, ДА ПРЕКЪСНАТ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ДА ПРОВАЛЯТ ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПОДЕТА Е ШУМНА И БЕЗОГЛЕДНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА КАКТО В ПАРЛАМЕНТА ТАКА И ИЗВЪН НЕГО. БОРБАТА ПРОТИВ ДЕФОРМАЦИИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, БОРБАТА ЗА ОБНОВЛЕНИЕ, ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, КОЯТО БЕШЕ ПОДЕТА ОТ ДЕЙЦИ НА БКП И ОТ БИВШИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА, СЕ ПРЕВРЪЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ В "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ" СРЕЩУ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ДЕЙЦИ. НИМА НЕ Е ЯСНО, ЧЕ АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИСТЕРИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ШИРОКО ПРОКЛАМИРАНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ НА ИДЕИ И С ДЕМОКРАЦИЯТА?!    

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ, ОСОБЕНО В ОБЩИНИТЕ, В КОИТО ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС, СЕ РАЗГРЪЩА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА КАМПАНИЯ ЗА СМЯНА НА ИМЕНАТА НА СЕЛИЩА, УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, УЧИЛИЩА И ДР., КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ИЗТРИЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ НА НАШИЯ НАРОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА НАЙ-ЗНАЧИМИ ПЕРИОДИ ОТ НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ. НЕОТДАВНА С УКАЗ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ HА РЕПУБЛИКАТА БЕШЕ ПРЕИМЕНУВАН ПЛОЩАД "9 СЕПТЕМВРИ" НА ИМЕТО НА "КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ". ОПИТВАТ СЕ ДА ОБРЕКАТ НА ЗАБВЕНИЕ ЕДНА ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ ДАТИ, СВЪРЗАНА С ГЕРОИЧНАТА БОРБА НА НАРОДА НИ СРЕЩУ ФАШИЗМА, ЕДНО СЪБИТИЕ, ЗА КОЕТО БИХА НИ ЗАВИДЕЛИ МНОГО НАРОДИ В СВЕТА. И ВМЕСТО ТОВА СЕ МЪЧАТ ДА НАЛОЖАТ ИМЕТО НА ЕДИН МОНАРХ - ВРАГ НА ВСЯКАКВА ДЕМОКРАЦИЯ, СУСПЕНДИРАЛ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

РУШАТ СЕ, ДЕМОНТИРАТ СЕ, ОСКВЕРНЯВАТ СЕ ПАМЕТНИЦИ ОТ АНТИФАШИСТКАТА БОРБА И ТАКИВА В ЧЕСТ НА РУСКИТЕ И СЪВЕТСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ. РАЗГРЪЩА СЕ НЕОБУЗДАНА И СРАМНА АНТИРУСКА И АНТИСЪВЕТСКА ПРОПАГАНДА. ОТКРИТО СЕ ПРОКЛАМИРА ИДЕЯТА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА СТРАНАТА НИ ОТНОВО В САТЕЛИТ НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ.

ОСТАВЕНИ СА НА САМОТЕК НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС И ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА, ИЗОСТРЕНА ОТ БИВШИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ. НЕ СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА, ЧЕ ПРОЯВИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ И ОСОБЕНО НА ПАНТЮРКИЗМА ЗАСТРАШАВАТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЦЕЛОСТТА НА НАШАТА РОДИНА.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ И ПРОЯВИ СМУЩАВАТ БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА "ТРИАДИЦА". НИЕ СЕ БОРИХМЕ В ИМЕТО НА СВЕТЛИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИДЕАЛ, НЕ ЖАЛИХМЕ МЛАДОСТ, СИЛИ И ЗДРАВЕ ЗА ЩАСТИЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА. И СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ПОДАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО ОТ НАС УЧАСТВАХА БЕЗКОРИСТНО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. НИЕ СЪЗНАВАМЕ ДЪЛБОКО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА, ОТ ПЪЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОВ РЕД И ЗАКОННОСТ, НА ИСТИНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО МИРЕН ПЪТ И С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ВАС, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ, КЪМ ВАС, ГОДСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,  МОЛИМ ВИ, ДА СЕ НАМЕСИТЕ ЗА ВЪЗПИРАНЕ НА ДЕСТРУКТИВНИТЕ СИЛИ, В ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЪРПИМОСТ, ПРОТИВ ПАРТИЗАНЩИНАТА И ПРОИЗВОЛА, В ИМЕТО! НА НАРОДА, НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 4 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА КОМИСИЯПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО КТ "ПОДКРЕПА" И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ ОБВИНЕНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ЧЕ СПИРАМЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА МУЗИКАТА, СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е СФОРМИРАНА ОТ МИНИСТЪР Д.ДИМОВ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ТРИСТРАННА ПОДКОМИСИЯ СПОРЕД СТАТУТА НА ПОСТОЯННАТА ТРИСТРАННА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ /Т.6/; ПРЕСРОЧЕНИ СА В ТОЗИ СМИСЪЛ ВСИЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ. ВЪПРЕКИ НАШИТЕ НЕПРЕКЪСНАТИ ПИСМЕНИ И УСТНИ НАПОМНЯНИЯ, РЕЗУЛТАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЯМА. РАБОТОДАТЕЛИТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ БЮДЖЕТНИТЕ СИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, УСЛОВИЕ, ЗАЛЕГНАЛО В НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСУВАНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪКРАЩЕНИЯТА. ПРИЧИНА ЗА ТОВА Е, ЧЕ ОБЩИЯТ БЮДЖЕТ ЗА КУЛТУРАТА НЕ Е РАЗИСКВАН В ТРИСТРАННА ПОДКОМИСИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И СЛЕДОВАТЕЛНО НИТО ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НИ НЕ МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГА С ОФИЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЕН БЮДЖЕТ. НЯМА И ИЗГРАДЕНИ НАЦИОНАЛНИ ЖАНРОВИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ КОМИСИИ С ПРИСЪСТВИЕ НА СИНДИКАТА НИ, ВЪПРОС ОТНОВО В КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.

НА МНОГО МЕСТА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪКРАЩЕНИЯ СЪС СЪГЛАСУВАНЕ САМО СЪС СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ. ТАКЪВ СЪЮЗ В ИЗБРОЕНИТЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР ОТ 8 ЯНУАРИ 1991 Г., КАКТО И ВЪВ ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ГО ДОКУМЕНТИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НЯМА - НИТО КАТО РАБОТОДАТЕЛ, НИТО КАТО СИНДИКАТ. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ ПРИ КТ "ПОДКРЕПА" НЯМА НИЩО ПРОТИВ ДА СЪГЛАСУВА ДЕЙСТВИЯТА СИ С КОЙТО И ДА БИЛО СЪЮЗ САМО АКО СЪОТВЕТНИЯТ ИМА ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ПОЗИЦИЯ ЧИИ ИНТЕРЕСИ ЩЕ ОТСТОЯВА. ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ И УПРАВИТЕЛНИЯТ МУ СЪВЕТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ. ОСТАВА НЕЯСНА ПОЗИЦИЯТА И МЯСТОТО ИМ ПРИ БЪДЕЩА ТРИСТРАННА КОМИСИЯ, КОЯТО ТОЗИ СЪЮЗ БИ ЗАЕЛ - КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИЛИ КЪМ СИНДИКАТИТЕ. ЕТО ЗАЩО Е НЕПРАВИЛНО ПОДПИСВАНЕТО ОТ СТРАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО МЕСТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ДОКУМЕНТИ И СЪКРАЩЕНИЯ. ПРОПУСКИ, НА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОТНОВО НЕ РЕАГИРА.

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ ПРИ КТ "ПОДКРЕПА" Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМАТА В СТРАНАТА, НО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЧНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА ОБЩОТО ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ.

СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ХРИСТИЯНСКА ПРОСВЕТА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГРАД СТАНКЕ ДИМИТРОВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА" И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


КАКТО ВЕЧЕ ИНФОРМИРАХМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, НА 21 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ДРУЖЕСТВОТО ЗА ХРИСТИЯНСКА ПРОСВЕТА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПРОВЕДЕ МИТИНГ НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ" В СОФИЯ И ВНЕСЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПЕТИЦИЯ, ПОДКРЕПЕНА ОТ 22 000 ПОДПИСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ВСИЧКИ ИМОТИ НА СВ.ЦЪРКВА И ЗА ДАВАНЕТО НА ПЪЛНА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА. ТЪЙ КАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ОТГОВОРИ НА ПЕТИЦИЯТА, В ПРЕДИЗВЕСТЕНИЯ ДЕН - 18 ФЕВРУАРИ 1991 Г. - НИЕ ОБЯВИХМЕ ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА. ЦЯЛ МЕСЕЦ ВЕЧЕ ГЛАДУВАМЕ, А ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЦАРИ ГРОБНО МЪЛЧАНИЕ ПО НАШИТЕ ИСКАНИЯ. НЕ БЛАГОВОЛИХА ДОРИ ДА НИ ИЗПРАТЯТ В ЕДИН РЕД ОТГОВОР. ГОРНОТО ДОКАЗВА, ЧЕ ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е АБСОЛЮТНО НЕСПОСОБНО ЗА РАБОТА. ЗАТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА Т.НАР. ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. НЯМА СВОБОДА БЕЗ БОГА, А ТОВА, НАСТОЯЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТАКА И НЕ ПОЖЕЛА ДА ГО РАЗБЕРЕ.

СТАНКЕ ДИМИТРОВ, 18 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

12:43:44    16-04-1991