16 януари 1995


София, 16 януари 1995 година
Брой 11 /1312/


София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"/, ОГЛАСЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРУПАТА ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 13 ЯНУАРИ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Тридесет и седмото народно събрание вече встъпи в своите правомощия и ние, народните представители, не можем да не изпитваме справедлива гордост за започването на нашата работа. Бих искал да поздравя всички депутати от всички парламентарни групи с успеха в изборите. Нека си пожелаем да развием положителните си качества на политици, да се вслушаме по-внимателно в гласа на избирателите, да утвърждаваме авторитета на нашата държавност и да работим за доброто на нацията в името на напредъка и бъдещето на България!

Убеден съм, че след четири години с натрупан нов политически опит в нова, по-богата, по-справедлива и по-сигурна България ние ще имаме всички основания да се гордеем с постигнатото в този парламент.

Уважаеми дами и господа, позволете ми във ваше лице да поздравя и онези, които представляваме - всички българи с добра воля. Дължим им голяма благодарност за това, че със своите гласове, доверие и гражданска зрялост те решиха проблема за управлението на страната, гарантираха й политическа стабилност и възложиха отговорността за нацията на тези, които искат, могат и се ангажират да я носят.

Предсрочните парламентарни избори на 18 декември миналата година са може би най-важната крачка, която като общество сме направили след 10 юни 1990 г. Новото Народно събрание е израз на конституционализъм, демократизъм и парламентаризъм, които българският избирател утвърди със своя глас. И в този народен вот се съдържа вярната оценка за изминалите години, голямата отговорност за решаването на проблемите ни като нация и държава, надеждата за излизане от кризата и промяна към по-добро в живота на всеки един от нас.

Имаме ясен и категоричен мандат - да работим за бъдещето. А за по-близкото, по-далечното и полузабравеното минало в съвременната история на Родината да кажем само: "Поклон пред тези, които възкресиха, изграждаха и модернизираха българската държавност, но и пред всички, чиито съдби бяха жестоко и несправедливо прекършени в непрестаналите цял век ожесточени политически сблъсъци в края на позорната политическа вендета от последните години. Никакво връщане пет или петдесет и пет години назад към отречени от историята общочовешки модели."

Уважаеми дами и господа, преди три седмици българските избиратели дадоха със своя глас мандат за управление на страната в тежък и отговорен момент от нейното развитие на българските социалисти, земеделци, еколози. Ние сме различни, но сме заедно в този парламент за укрепване на демократичните институции и за по-справедлив обществен ред. Усилията ни са подчинени на една национална цел, огласена в конституцията, която приехме на 12 юли 1991 г. - да изградим България като демократична, социална и правова държава. Политиката на българската левица е политика на модернизация на България. Приемаме предизвикателствата на новото време и на новия свят, своята отговорност за извършването на стопанската реформа, за стабилизирането на демократичните институции, за интегрирането на България в обединена Европа. Непреходните ценности на свободата, справедливостта и солидарността са нашият верен ориентир.

Уважаеми дами и господа, днес България е болна страна - с болна икономика, болно управление, болен морал и огромен брой измъчени хора. Нима ще допуснем гладът и студът, насилието и ненавистта, самотата и отчаянието да смажат стотици хиляди българи! Искаме да променим всичко това, искаме хората да живеят по-спокойно, по-заможно, по-достойно, искаме икономически развита демократична и социално справедлива държава, а не полуразрушена, изтерзана и ограбена страна. С традиционните си и нови партньори на Запад и на Изток страната ни трябва да заеме достойно място на балканския кръстопът, в обединена Европа, а не изостаналостта на третия свят. Длъжни сме да съхраним, развием, да предадем на бъдещите поколения националните ценности, богатствата и творческите възможности на българския дух.

Ние сме реалисти и знаем, че тази национална стратегия за България ще трябва да отстояваме в условията на тежка криза и сложен преход. Но и в такива условия ще изпълним предизборните си обещания. Надеждата не е загинала, а се възражда. Само илюзиите през последните пет години се изпаряваха, но и това е за добро. Никой не съжалява, че се провали натрапваният на България още от 1990 г. реставрационен модел на прехода. Напротив, радваме се, че избирателите ни дадоха шанс да спрем разрухата и да обновим България, да дадем на страната си промяна, справедливост и сигурност. За всичко това е необходима обществена подкрепа, по-широко парламентарно мнозинство, защитено от политически обструкции коалиционно правителство. Ние сме доказали, че политиката на протегнатата ръка, на националното съгласие е наша принципна и последователна позиция и ще следваме мандата на избирателите за максимална конструктивност и съпричастност при решаване проблемите на страната. Независимо как ще се отнесат към него останалите парламентарни и извънпарламентарни сили, ние ще изпълним главния си дълг към избирателите - да поемем напълно отговорностите за управлението на страната през следващите четири години. Ангажираме се да съставим правителство в рамките на следващите две седмици; в срок от два месеца да предложим бюджета за 1995 г.; да завършим поземлената реформа, за да дадем възможност на новите собственици, кооперациите и агрофирмите да възстановят разрушеното българско село с помощта на държавата и на цялото общество; да се заемем с реалната промяна в социалното дело и в публичния сектор, а не с поредните самоцелни експерименти в здравеопазването, образованието, науката и културата; да започнем още през тази година социалната приватизация; да дадем със закон необходимото на армията, полицията и на съдебната власт, за да изпълнят обществения си дълг и да гарантират мир по границите и ред в страната.

Уважаеми дами и господа, националните задачи, които новите поколения българи си поставят, са недостижими без активното и съзнателното участие на всички честни и достойни, способни и трудолюбиви граждани на страната ни. Тези задачи ангажират дваж по-отговорно и силно държавните институции - парламент, правителство, президент, местна и съдебна власт, а също така политическите и обществените сили. Всички ние ще изпълняваме своя национален дълг със самочувствие и отговорност, защото постиженията на демокрацията се градят върху гражданското общество, стабилните институции и силните партии. Ще търсим форми на парламентарно и извънпарламентарно взаимодействие с всяка от тях. Примитивното противопоставяне не може да бъде ефективна политика за никого - нито за управляващите, нито за опозицията. От постижение на "кръглата маса" идеята за национално съгласие, в това число между институциите, най-сетне трябва да се превърне в парламентарен факт. Националният консенсус повече не бива да се разбира елементарно. Той означава преди всичко работа в името на определени национални приоритети, работа в условията на демократично гражданско общество, със сблъсъка на мнения, позиции интереси, но в конституционноправните механизми, гарантиращи правата, свободите и достойнствата на всеки. Това е един много по-добър от досегашния път за България. Ние имаме идеи, компетентност и воля да вървим по него, ангажираме се в честно, компетентно и отговорно управление. Затова позволете ми да завърша в духа на най-добрите традиции на българската държавност със: "Съединението прави силата. Да живее България!"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРУПАТА ЙОРДАН СОКОЛОВ ПРЕД 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 13 ЯНУАРИ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Позволете ми преди всичко от тази висока трибуна да изкажа благодарността на Съюза на демократичните сили /СДС/ към всички тези 1 200 000 избиратели, които гласуваха със синята бюлетина; да ги уверя, че ние - техните народни представители, ще изпълним техните поръчения, ще браним техните интереси и ще продължим борбата за извеждане на страната от кризата, за окончателната победа на демокрацията в България.

Искам и да пожелая на всички народни представители от 37-то Обикновено народно събрание да работят за благото на България и за демокрацията.

Много хора си задаваха въпроса защо СДС не поздрави БСП и коалиция със спечелването на изборите. Това не беше от незнание или липса на възпитание. Това беше израз на нашето несъгласие за начина, методите и средствата, с които политическите ни опоненти спечелиха тези избори. Защото БСП и коалиция победиха, като умело използваха обедняването и несигурността в живота на хората, за които БСП носи пълната вина; възвърнатия страх, включително и от нарасналата престъпност; успешното включване в предизборния им арсенал на лъжите - големи и малки, с които бяха оплетени избирателите. От голямата лъжа, че СДС бил управлявал ни повече, ни по-малко през последните пет години, като на СДС се пришиваха и двете правителства на А. Луканов и правителството на Д. Попов, и накрая - марионетното правителство на проф. Беров, зад което БСП умело се беше скрила, до многобройните малки лъжи - че за всеки декар върната земеделска земя собственикът щял да плаща 3000 лева данък; че на когото върнели повече от 10 дка земя, щяла да му бъде отнета пенсията; че отново ще се върнат ниските цени на стоките отпреди 1989 година.

И БСП вече започна да бере плодовете на своите лъжи, щом беше прннудана чрез свой висш партиен функционер да отправя упрек към тези, които излъгали народа, че БСП ще направи хляба 1,50 лв. Но упрекът е повече от привиден, защото това не е лъжа на отделни кандидати, а това беше стратегия и тактика на БСП и коалиция в предизборната кампания.

Затова ние считаме, че победата на БСП беше загуба за България. Ние ще подкрепим всички предложения, които ползват хората, служат на демокрацията и са в интерес на България.

В 37-то Обикновено народно събрание БСП и коалиция спечелиха абсолютното мнозинство и те не могат да избягнат пълната отговорност за бъдещото управление на страната. От своя страна СДС ще бъде опозиция на тази политическа сила.

Но това означава, че ние ще се борим срещу всички опити за забавяне и дори прекъсване на реформите, за спиране на движението на страната към демокрация, за реставрация на комунизма. А такива опити за съжаление вече има - достатъчно е да споменем изявлението на виден член на ръководството на БСП, готвен за висок пост в бъдещото правителство, че в България трябва да се установи икономическа диктатура, ако не искаме да бъде установена военнополитическа диктатура. По тази логика ние трябва да сме благодарни, че БСП ще ни спаси от военна диктатура, установявайки "само" икономическа диктатура.

Предишното Народно събрание работи лошо и се ползваше с най-ниската поддръжка от страна на обществото. Затова ПГ на СДС ще настоява за такива промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които ще направят по-демократична и открита неговата дейност. Ето защо още в настоящото заседание ние внесохме проект за явно гласуване при избора на председател и заместник-председатели на Народното събрание, за увеличаване на броя на заместник-председателите от трима на петима, така че всяка парламентарна група да има свой представител в председателството на Народното събрание, внасяме и предложение за такива промени, които ще осуетят възможността да се образуват нови парламентарни групи, за които избирателите не са гласували, както и за преминаване от една парламентарна група към друга; за засилване на парламентарния контрол и за възможността той да бъде осуетяван.

ПГ на СДС смята за свои приоритети завършването на икономическата реформа - връщане на земята в нейните реални граници, извършване на истинска масова приватизация, завършване на реформата на съдебната власт, борбата с престъпността, корупцията и мафията, приобщаване на България към европейските и атлантическите структури.

Затова тя ще се бори за приемане на закона за Върховния административен съд, на законите за изменения и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс, както и на Наказателния кодекс; на закона за върховната сметна палата, на закона за отбраната и въоръжените сили; на закона за данъчната администрация и данъчната полиция; на законите за създаване на пенсионен и на здравноосигурителен фонд, отделни и независими от държавата, но подпомагани от нея; за връщане на отнетите частни гори; за справедливо обезщетение на одържавените собственици, които не могат да си получат реално незаконно отнетите им имоти.

Макар и в опозиция, ние ще се борим за изпълнение на предизборната ни програма, с която застанахме пред нашите избиратели и получихме тяхната подкрепа.

Ние си даваме сметка, че при абсолютното мнозинство на БСП и коалиция в парламента това няма да е лесно. Но ние разчитаме на общи действия с останалите истински опозиционни сили, на взаимодействието с другите парламентарни групи, които имат цели и програми, близки до нашите; на подкрепата на широката общественост.

Желаем на всички народни представители успешна работа за България.

Ние обещаваме пред нащите избиратели, пред българския народ, че няма да жалим своите сили и честно и достойно ще изпълним дълга си на народни представители, служейки единствено на демокрацията и на интересите на България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КАНДИДАТ ЗА ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Висшият съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и Парламентарната група на демократичната левица /ПГДЛ/ в съответствие със статута на ПГДЛ като група, разполагаща с абсолютно мнозинство в 37-то Народно събрание, и водени от стремежа за разширяване на общественото влияние на бъдещото правителство на демократичната левица

РЕШИХА:

1. Със 167 гласа "за" определят за кандидат за поста министър-председател ЖАН ВАСИЛЕВ ВИДЕНОВ - председател на Парламентарната група на демократичната левица и на Висшия съвет на БСП.

Кандидатурата да бъде представена на президента на Републиката за откриване на процедурата по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България.

2. Възлага на Жан Виденов да предложи в 37-то Народно събрание структура и проектосъстав на Министерския съвет.

София, 14 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" /14 ЯНУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


        1. Съвместното заседание изразява категорична воля да се поеме отговорността за създаване на правителство на демократичната левица, съставено от представители на БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност", в което съобразно своите програмни приоритети БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност" вземат участие в управлението на определени ресори - земеделието, екологията, с министри, членове на правителството.

2. Съвместното заседание предлага на основните извънпарламентарни партии: продължаването на взаимодействието с оглед възможностите за сътрудничество във връзка с дейността на изпълнителната власт и участието им в управлението на неполитическите нива на висшата държавна администрация.

3. Съвместното заседание смята за целесъобразно продължаването на контактите с оглед развитие на взаимодействието и в бъдещите общински избори и проучването и разширяването на възможностите за последващо включване в изпълнителната власт и на представители на други политически сили.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТИЯ КОНГРЕС /14 И 15 ЯНУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на АСП е избран Васил Велинов.


Петият редовен конгрес на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ одобрява отчетния доклад на председателя на партията за периода между IV и V конгрес, информацията за организационното състояние на партията и доклада на Контролно-финансовия съвет.


I. ПО ИЗБОРИТЕ ОТ ДЕКЕМВРИ 1994 ГОДИНА

1. Алтернативната социаллиберална партия приема обявените от ЦИК резултати от проведените на 18 декември 1994 г. предсрочни избори. Изборите бяха законни, но не и докрай честни; с непочтени средства коалицията ДАР бе лишена от зелената бюлетина и от медийно време.

2. Алтернативната социаллиберална партия благодари на 200 хилядите български избиратели за доверието и заявява, че като коалиционен партньор в ДАР ще положи всички усилия да оправдае това доверие.


II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

1. Алтернативната социаллиберална партия изразява надеждата, че той ще преодолее слабостите на предишния и по този начин ще се утвърди като работеща институция, като основен елемент на установената по силата на конституцията демократична система.

2. Алтернативната социаллиберална партия приема изборната победа на БСП като закономерен резултат от:
- грубите грешки в държавното управление след 1990 г., довели до печални резултати в почти всички сфери на обществения живот;
- естествената преориентация на голяма част от населението към леви програми и организации;
- еволюцията, която изживя самата БСП, позволяваща й да се превърне в легитимен спрямо нормите на демократичното общество изразител на левите настроения и тежнения.

3. Алтернативната социаллиберална партия изразява надеждата, че: парламентарната опозиция в лицето на СДС, Народния съюз, Българския бизнес блок и ДПС ще преодолее примитивния идеологически схематизъм в политическото си поведение и ще съумее да съчетае политическото противопоставяне с градивното участие в строежа на нова България.


III. ДАР И НЕГОВОТО МЯСТО В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

1. Изборите показаха, че, макар и съвсем млада формация, ДАР се утвърди като политическа сила, заслужаваща доверието на една немалка част от българската нация - хората на самостоятелното, необременено от идеологическите схеми на партийните централи мислене, хората на градивната критичност, хората, които искат, могат и знаят как да градят една нова, съвременна България. Тези хора, които не могат да бъдат мнозинство в никое общество, по силата на своята професионална и гражданска позиция, правят ДАР влиятелна политическа сила дори когато не е представена в парламента. ДАР трябва да съществува, за да превръща политическата воля на своите избиратели в градивна енергия за благото на България.

2. Алтернативната социаллиберална партия вижда ДАР като коалиция с бъдеще, която е способна да изпраща ясни и еднозначни послания към обществото и към своите симпатизанти.

3. По силата на обстоятелството, че не получи парламентарно представителство, ДАР не може да участва във властта - т.е. да провежда самостоятелна политика в държавното управление.

Затова:

- АСП смята, че ДАР трябва да бъде готова да посрещне и обсъди всяко конструктивно предложение за участие в управлението на държавата, ръководейки се от своята програма.

- ДАР може и трябва да се ангажира с активна подкрепа на тези инициативи на новата изпълнителна власт, които са полезни за обществото и за държавата, които защитават националния ни интерес. ДАР трябва да подкрепя политически участието на своите експерти и специалисти в осъществяването на подобни инициативи.

- ДАР може и трябва да се ангажира с градивна и конструктивна критика на тези инициативи на новата изпълнителна власт, които не отговарят на обществения и на държавния интерес, които не водят към утвърждаването на демокрацията у нас. В този случай е необходимо да се търси и да се предлага конструктивно сътрудничество както с парламентарно
представената опозиция, така и с други извънпарламентарни политически формации.

4. Алтернативната социаллиберална партия изразява своето безпокойство от първите сигнали на остро противопоставяне между основните държавни институции - президент, парламент, бъдещо правителство. АСП изразява надеждата, че водещите политически дейци този път ще бъдат на висотата на своята отговорност към бъдещето на България.

Във вьншната политика на страната АСП е за ускорено интегриране на България в европейските политически и икономически структури за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и от Източна Европа. Приоритетна задача за АСП е възстановяването на връзките с Русия и с бившия Съветски съюз, главно в икономическата сфера, както и с нашите традиционни партньори сред арабските страни, със страните от Азия, Африка, както и от Латинска Америка.

АСП ще подкрепя такава политика на Балканите, която съчетава отстояването на националните ни интереси с утвърждаването на добросъседски и приятелски отношения с всички съседни държави.


В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Петият конгрес на Алтернативната социаллиберална партия оценява демократичния процес в България като необратим и изразява готовността на партията да продължи активното си участие в него.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ "ДА ОВЛАДЕЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАСТЪПВАЩАТА ЕПОХА” НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 1993 Г.


Свободната кооперативна партия смята, че логиката на социализацията на собствеността, на капитала най-общо, изисква разумни и хуманни отношения на обществото към природата, екологизация на производството и на всяка необходима социална дейност. Само хора, които притежават нещо и са отговорни за неговата ефективна реализация не само временно, но и за следващите поколения, могат да бъдат отговорни и към природата, да съхраняват и възпроизвеждат нейните богатства.

Всичко това налага радикални изводи. Вместо да продължаваме да кретаме след другите и да копираме техните овехтели модели, показали ефективност при други условия и при други времена, да вдигнем очи и да намерим своя път редом с напредналите народи. Става дума не отново да догонваме другите, а да издигнем и следваме собствен български модел на икономическата реформа, и то в най-съществената й част - приватизацията и структурното преориентиране на икономиката.

Разбира се, Свободната кооперативна партия си дава сметка, че в епохата на интензивния синтез на идеи и форми от различни традиции и култури на цивилизацията не може и дума да става за какъвто и да е "чист модел".

Българският модел на икономическата реформа към пазарна икономика в края на XX век трябва да осигури интензивния синтез на водещите тенденции в развитието на човечеството с националните традиции и ценности, с реалностите и структурите на България, създадени през последните 50-60 години, формирали не едно поколение българи. Той трябва да открива радикалните форми за съживяване на производството и енергично постигане на висока производителност и ефективност, за снемане на напрежението в обществото и между обществото и природата. В последна сметка да защити днес и стратегически националните интереси на България.

Какви са накратко българските реалности и историческите традиции, съхранили се до днес, както и ценностите, формирани през последните 50-60 години?

а/ Индустриални мощности на средно и добро технологично равнище, държавна собственост, които надвишават многократно потребностите на страната, ако работят с пълен капацитет.

б/ Средно и дребно земеделие, което сега на семейство разполага, както следва по области: Бургаска - 41 дка; Варненска - 40 дка; Ловешка - 21 дка; Монтана - 26 дка; Пловдивска - 24 дка; Русенска - 34 дка; Софийска - 19 дка; и Хасковска - 32 дка. Техническото оборудване на това земеделие след ликвидирането на ТКЗС е на равнище, по-ниско, отколкото преди 50 години, а населението е свикнало на кооперативен начин на обработване на земята. Общият фонд на земята за ползване в землищата на отделните области се разпределя, както следва: Бургаска - 8662 дка; Варненска - 7390 дка; Ловешка - 9192 дка; Монтана - 7150 дка; Пловдивска - 4340 дка; Русенска - 8470 дка; Софийска - 2305 дка; Хасковска - 3610 дка.

Тези данни и доброто познаване на реалното положение категорично доказват, че не може и дума да става за развиване на фермерство по подобие на американското. Средният размер на земята на един фермер в САЩ през 1920 г. е бил около 600 дка, а сега наближава 4000 дка. Възможности за ферми от типа на американските от 1920 г. у нас, според специалисти, има, както следва по области: Бургаска - 15; Варненска - 12; Ловешка - 15; Монтана - 12; Пловдивска - 7; Русенска - 14; Софийска - 4; Хасковска - 6.

Доминиращите ценности и стереотипи, неунищожени от тоталитаризма, а още повече укрепнали, са егалитаристките. Съобразяването с тези реалности и нагласите на съзнанието на огромна част от народа налагат да се разбере, че като главен елемент на българския модел на преход към пазарна икономика, за приватизация и структурна реформа се налага сдружението, кооперацията, реализирана чрез два основни принципа - акционерния и свободната кооперация. Удивителното е, че без да има днешния опит на развитите пазарни икономики, народът ни иска да възроди своята традиция и инстинктивно и стихийно сам се насочва към тези форми, въпреки бариерите на законите, приети от Народното събрание под диктовката на чужди сили и чужди интереси.

Приложението и на двата принципа, според предпочитанията на собствениците, е възможно както в промишлеността, така и в селското стопанство, търговията, сферата на услугите, спестяванията и кредита, науката и т.н.

Извеждайки на преден план като водещи при провеждането на приватизацията и структурната реформа принципите на акционерното сдружаване и на свободната кооперация, Свободната кооперативна партия не отхвърля и не пренебрегва ролята и възможностите на свободното притежаване на частна собственост и нейното семейно или индивидуално реализиране. Свободната кооперативна партия смята, че характерът на дадена собственост и нейните възможности за ефективно, рационално и екологосъобразно функциониране сами ще подскажат най-адекватните форми на нейното организиране.

Водейки се от високия принцип, че създаденото от българския народ национално богатство трябва да бъде съхранено за него, Свободната кооперативна партия смята, че трябва без отлагане да се осъществят поправки в Закона за приватизацията на държавните индустриални предприятия и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Свободната кооперативна партия е против делението на приватизацията на "малка" и "голяма", на даване на приоритет на сферата на преразпределението, а не на производството, стимулирайки спекулативния капитал. Свободната кооперативна партия смята, че след като се определят обектите и мощностите с общонационално значение, които следва да останат държавна собственост, както е в напредналите страни, всичко останало следва да се приватизира. И то колкото по-бързо, толкова по-добре.

Законът за приватизацията трябва да включва като задължителна постановка до една трета от стойността на дадено производствено предприятие или търговски обект да се разпределят на дялове, които под формата на акции да се предоставят безплатно на онези, които непосредствено в изминалите години са създавали тази собственост. Останалата една трета част да се продава на самите работници и служители под формата на акции, може и с отложено плащане. Едва последната трета част би могла да се продава като акции на различни външни лица и чуждестранни инвеститори. Тази постановка, както и постановката за непредоставяне на земя на чужди граждани се ръководи от стратегическото виждане, че създаденото от народа национално богатство, мощности и средства трябва да останат негова собственост като първо необходимо условие за националната сигурност и съхраняването на националния суверенитет на българската държава.

Организацията и управлението на така приватизираната собственост може да се осъществява както по акционерния, така и по кооперативния принцип.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи трябва изрично да фиксира предоставянето на собствеността освен в "реални граници" и в "идеални части" в даденото землище и по съответната категория на собствениците или на техните наследници. Предаването в реални граници, където това е възможно, да става за онези собственици, които изрично желаят да ги обработват индивидуално. Образуването на кооперации, което е главната тенденция в съвременното селско стопанство, да бъде дело на самите селяни, а не работа на държавата, на изпълнителната власт в лицето на разни областни управители и кметове. Това се отнася както до броя на кооперациите в дадено землище, така и до размера на земята, с която разполагат отделните кооперации, техническите средства и т.н. Свободният собственик сам ще намери вярната форма за ефектива реализация на своята собственост.

Свободната кооперативна партия е убедена, че справедливото провеждане на приватизацията на наследените и създадени през изминалите няколко десетилетия национални мощности и богатство ще създаде реални условия и предпоставки и за рационалното осъществяване на структурната реформа.

От досегашните действия на парламента и на основните политически сили прозира липсата на яснота но същността и провеждането на структурната реформа. В действителност структурната реформа трябва да обхване не само преразпределението на държавната собственост в частна, колективна, общинска, кооперативна и т.н., но и да открие възможност тези форми да се реализират по най-адекватния на възможностите им начин - като акционерно сдружение, свободна кооперация, или по индивидуален или семен начин.

Третият, но особено важен аспект на структурната реформа, е изборът на приоритетите в развитието на националната икономика за създаване на възможности за успешното й вписване в системата на световната икономика. Става дума за отварянето на нашата икономика, за нейното глобализиране чрез завоюване на собствена ниша в световната икономика. Народът и неговите най-добри специалисти трябва да решат какви да бъдат тези приоритети, а не чужди съветници, които искат да ни видят като туристическа и аграрна страна.

Опирайки се на глобалните водещи тенденции в развитието на икономиките на развитите страни, Свободната кооперативна партия смята, че като предлага принципите на един действително български модел за провеждането на приватизацията и организацията на системата на производството, посочва не само верния път за изход от кризата, но и за едновременното екологизиране на производството.

При решаването на екологическите проблеми в единство с останалите проблеми на обществото Свободната кооперативна партия се ръководи от исторически доказаното положение, че както отношенията на обществото към природата, така и неговите структури са в зависимост от формата и степента на развитост на неговото материално производство. Следователно въпросът за екологизирането на производството и екологосъобразността на всяка необходима социална дейност не е допълнителен въпрос, който може да се решава, след като бъдат решени въпросите на приватизацията и структурната реформа. Неговото рационално, ефективно и хуманно решаване е вьзможно само в единство с успешното провеждане на тези реформи. Абсолюто необходимо условие за това е социализирането на собствеността, т.е. преодоляването на всички форми на отчуждение на човека от нея.

В най-висока форма от известните до днес форми на обществена организация свободните самоуправляващи се кооперации могат да осигурят условия за обвързване и взаимообосноваване на икономическите и екологическите изисквания и възможности.

Отчитайки опасностите от последствията от глобалното разрушване и замърсяване на природната среда, която е действителната жизнена среда на човечеството на Земята, и предлагайки верните форми за ефективното и разумно решаване на екологическите проблеми, Свободната кооперативна партия обаче не споделя модерните неомалтусиански теории, призоваващи към отказ от прогреса и връщане към устойчивото развитие на първобитния и феодалния строй.

Екологизирането на индустриалното и земеделско производство изисква културно, цивилизовано отношение към факторите на природната среда, максимално съобразяване с естествените фактори за ефективно производство и плодородие. Това означава не само да се формират съответното познание и ценности за връзките на обществото с природата, на човешкото здраве с природната среда, но и да се формулират в съответната нормативна уредба изискванията за съхраняване на здрава жизнена среда, чието пренебрегване да бъде санкционирно от специализираните за това институции на държавата. От особено значение е обществото да си изгради система от критерии и приоритети, да се внедряват във всяка социално необходима дейност ефективни и наукоемки технологии с отчитане на дълготрайните последствия от тяхното приложение спрямо природата.

Свободната кооперативна партия смята, че опитът на напредналите страни и достиженията на науките, разкриващи универсалната взаимовръзка на процесите и явленията в природата и обществото, създават предпоставките за формулирането на рационални социоекологични норми, чието спазване както в сферата на производството, така и в битовата дейност на хората ще осигурят съхранението и възпроизводството на здрава жизнена среда и просперитета на самото общество.

Свободната коопертивна партия смята, че постепенното, но радикално и ефективно преориентиране на производствената, битовата и всяка обществено необходима дейност съобразено обосновани екологически норми, трябва да става в условията на пазара, върху основата на система от закони, чието приложение и спазване да се подкрепя от едно ново, екологизирано във всичките си моменти и форми образование, от нова екологична култура.

Свободната кооперативна партия е убедена, че свободните самоуправляващи се производствени и други кооперации и сдружения в най-висока степен ще бъдат в състояние да осигурят екологосъобразна дейност и поведение на своите членове, за съхраняване на рационалните баланси между човешката дейност и природните процеси, за постигане на така желаната екоеволюция между обществото и природата, гаранция за тяхното открито бъдеще.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София. 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС /26 И 27 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.29. Национални органи на Младежката организация /МО/ са: Конгрес, Национална конференция, Национален съвет, Национална контролна комисия /НКК/.

Чл.30. Върховен орган на МО е Конгресът, който се свиква най-малко веднъж на две години.

Чл.31. /1/ Редовният конгрес се свиква от Националния съвет /НС/, а извънредният - от НС или по инициатива на не по-малко от 1/3 общински съвети.
/2/ Дневният ред и датата на конгреса се обявяват публично един месец преди свикването му от НС.
/3/ Нормите на представителството на конгреса се определят от НС.

Чл.32. Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и устава на организацията и определя символите й.

2. Обсъжда отчетите на НС, НКК и приема решения по тях.

3. Избира НС, НКК и техните председатели и определя числеността им.

Съставът на НС се формира от:
- членове, избрани от делегатите на конгреса, както и по един представител от регион чрез пряк избор от делегатите на конгреса от съответния регион.

Чл.33. При необходимост НС може да свика Национална конференция /НК/. Тя се формира от делегирани представители на местните организации, членовете на НС и НКК.

Нормите за представителност и за делегиране се определят от НС:
- НС обсъжда и приема програма за действие.
- Взема решения по въпроси, по които е делегирана от конгреса, с изключение на промени в устава, състава на общосъюзни органи: председатели на НС и НКК, да взема решения за сливане и прекратяване на МО.

Чл.34. Националният съвет:
1. Ръководи работата на организацията между конгресите.
2. Избира заместник-председатели, секретари и главен редактор на изданието на организацията.
3. Взима решения за създаване на други юридически лица.
Изпълнителното бюро /ИБ/ се избира от състава на НС. По право членове на ИБ са: председателят, заместник-председателят, председателят на НКК и секретарите на организацията.
4. Формира постоянни и временни комисии и работни групи.
5. Оказва помощ на местните организации.
6. Утвърждава структурата на НС, щата и бюджета на МО, решава имуществени и финансови въпроси.
7. Осъществява международната дейност на организацията.
8. За неуредени в устава въпроси НС приема правилник за работата на МО.

Чл.35. Председателят на МО на БСП представлява организацията в отношенията на организацията с държавни и други органи и организации или възлага такива функции на заместник-председателите на НС или на други членове на ИБ.

Ръководи, организира и координира дейността на НС. За своята дейност той се отчита пред Конгреса.

Чл.36. ИБ на НС на МО на БСП:
1. Заседава най-малко веднъж на месец и се свиква от председателя или от 1/3 от ИБ.
2. Организира изпълнението на решенията на НС.
3. Изпълнява координационни функции, свиква НС на заседание и се отчита пред него, внася в НС проекти за решения по имуществени и финансови въпроси на организацията.

Заместник-председателите на МО на БСП подпомагат председателя в неговата работа и отговарят за работата в конкретното направление, за което са избрани.

За своята дейност те се отчитат пред НС.

Чл.37. Секретарите на МО на БСП отговарят за цялостната вътрешноорганизационна дейност на организацията. За своята дейност те се отчитат пред НС.

Чл.38. Националната контролна комисия:
1. Следи за спазването на устава от членовете, органите и организациите на МО на БСП.
2. Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения и вътрешноорганизационни спорове.
3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на органите и организациите.
4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху паричните приходи и разходи, върху имуществото на организацията.
5. Избира свои заместник-председатели и секретар.
6. Председателят на НКК участва в заседанията на ИБ със съвещателен глас.
7. НКК взаимодейства с ИБ, насочва и подпомага другите КК и формира работни групи или комисии.


IV. ИНФОРМАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл.39. МО на БСП извършва информационна, пропагандна и издателска дейност за осъществяване на своите програмни цели.

/Пресслужба "Куриер"/


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!