16 януари 1992

София, 16 януари 1992 година
        Брой 11 (541)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 78

На основание параграф 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията на Република България на 12 януари 1992 г. бяха проведени избори за президент и вицепрезидент.

В изборния ден от общия брой избиратели по избирателните списъци в страната и чужбина 6 816 357 участие в изборите взеха 5 139 884.

От тях за отделните независими кандидати и кандидатските листи на партии и коалиции от партии за президент и вицепрезидент по реда в регистрацията им в Централната избирателна комисия са подадени следният брой действителни гласове:

КИРИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ и МИЛАН СЛАВОВ ТОНЕВ - Либерална партия - Перник - 11 227.

ТОДОР ИВАНОВ ПАШАЛИЙСКИ и ВЕЛИН АСПАРУХОВ ИЛИЕВ - Християн-радикална партия - 6307.

ИВАН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ и ИВАН НИКОЛОВ КИСИМОВ - Българска национално-радикална партия - 19 495.

ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ и БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА - Съюз на демократичните сили - 2 273 468.

АНДОН КОЛЕВ ДОНЧЕВ и НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ШКУТОВ - Инициативен комитет "Глас за безпартиен президент” - 31 797.

ПРАВДОЛЮБ ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ и СИМЕОН ЖЕЛЕВ ЯНУЛЕВ - Българска работническо-селска партия - Варна - 7808.

ЙОЛО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАТКОВ - Българска демократическа партия - 10 770.

ПЕТЪР МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ и ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА - Движение "Безпартийни за демокрация" - 14 043.

БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ и ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ - Инициативен комитет - 113 864.

ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМИТРОВ и ВЕЛЧО ДОЧЕВ ВЕЛЕВ - Свободна демократическа партия - 8620.

ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ и ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ - Български национален съюз "Нова демокрация" - 10 099.

ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВСКИ и ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ САВОВ - Свободна кооперативна партия - 8360.

ПЕТЪР НИКОЛОВ ГОГОВ и БОГДАН БОРИСОВ ЙОЦОВ - Независима демократична партия - 21 301.

АСЕН СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ и ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ - Българска комунистическа партия - 29 646.

СЛАВОМИР ДРАГАНОВ ЦАНКОВ и МИХАИЛ КРЪСТАНОВ МИЛАНОВ - Съюз на демократичните партии и движения "Ера 3" - 50 307.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ и РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ - Инициативен комитет - 1 549 754.

СИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА и СТАНЧО МАНЕВ МИТЕВ - Политически форум "Преображение" - 17 312.

КРУМ САВОВ КРУМОВ-КУМАНОВ и ВЕНЧЕСЛАВ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ - Предизборен съюз за национално спасение - 10 267.

КУЗМАН ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ и НИКОЛА КОСТАДИНОВ ШУМАРЕВ - "Съединени демократични сили - десен демократичен алианс" - анулирана бюлетина.

СТОЯН ХРИСТОВ ЦАНКОВ и ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ - Демократическа партия в България - 9895.

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ и ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ - Българска национална демократическа партия - 32 749.

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ПЕТРУШЕВ и ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН - Български бизнес блок - 854 020.

Тъй като от посочените кандидати никой не е получил повече от половината действителни гласове, съгласно чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България в седемдневен срок от изборния ден трябва да бъде проведен нов избор на 19 януари 1992 г. с участието на кандидатските двойки Желю Митев Желев и Блага Николова Димитрова - издигнати от Съюза на демократичните сили, и Велко Вълканов Иванов и Румен Илиев Воденичаров - независими кандидати, издигнати от Инициативен комитет.

София, 14 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" (НПС) КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ФОРМАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ1992 ГОДИНА.


Вторият тур на първите свободни избори за президент на страната ни за втори път след 13 октомври изправя всякоя съвест пред категоричния отговор на дилемата: "Демокрация или комунизъм". Едва ли има вече наивници сред народа ни, убедени в "безпартийната" кауза на кандидатската двойка Вълканов-Воденичаров, инсценирана от стратезите на БСП. Едва ли някой е забравил, че именно тези двама маниакални радетели на национализма, наричан от тях вероятно за благозвучие "патриотизъм", са и най-върлите застъпници на антисиндикализма в собствената си представа за демокрация. Видните конституционалисти Вълканов-Воденичаров спомогнаха да бъде сътворен уникалния чл. 12, който забранява на синдикатите да заемат страна, която да съответства на икономическите интереси на техните членове. Този текст е грубо нарушение на международно-правните принципи и по-конкретно на Конвенция 87 на Международната организация на труда (МОТ). Той оставя вратичка за непрекъснати атаки срещу синдикатите и за обявяване на техните синдикални действия за политически. В крайна сметка чл. 12, възпроизведен и в други законодателни актове, цели окончателно премахване на свободните синдикални сдружения от сцената на демократичните процеси в страната ни. Ето тези са намеренията на "безпартийните" кандидати на БСП Вълканов-Воденичаров. Показателно е,че срещу този текст изрази своя категоричен протест Конфедерацията на труда "Подкрепа", а по-късно към него се присъедини и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Уверени сме, че не може да бъде добър държавен глава онзи, който не признава волята на свободните професионални сдружения и се обявява срещу синдикалните обединения.

Гласувайки за кандидатската двойка Желю Желев - Блага Димитрова, хората на свободния труд и техните семейства гласуват всъщност срещу един реформиран комунистичсеки режим, опитващ се да пречупи гръбнака на синдикатите както в социалната, така и в законодателната практика.

София, 14 януари 1992 г.

НПС "Подкрепа"

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР: Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ЗА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия в изпълнение на решение на IV Национална конференция на партията, състояла се на 20-21 декември 1991 година в София, отново потвърждава своята подкрепа на кандидатурата на д-р Желю Желев за президент на Република България.

Ние се обръщаме към всички членове и симпатизанти на БСДП и към цялата българска общественост с призив да дадат своя глас за победата на демокрацията в България.

София, 14 януари 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА ИБ НА НК НА БСДП: инж. Гр. Панчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ, НАСРОЧЕН ЗА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ КОМУНИСТИ,
УВАЖАЕМИ СИМПАТИЗАНТИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ,
УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И ТРУДОВИ СЕЛЯНИ,
УВАЖАЕМИ ТРУДОВИ ХОРА, ОСТАНАЛИ БЕЗ РАБОТА,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия в заседанието си на 13 януари 1992 г., след като се запозна с получените гласове от отделните кандидати за президент и за вицепрезидент, взе следните решения:

1. За да се избегне разпродажбата на земята на турски бизнесмени, които може би ще прибегнат до хитрината да дадат пари на българските турци и по този начин в недалечно бъдеще да постъпят с части на България така, както постъпиха с Кипър, да призовем нашите сънародници във втория тур на президентските избори на 19 януари 1992 г. да гласуват с бялата бюлетина за независимите кандидати Велко Вълканов и Румен Воденичаров. Само те биха се противопоставили и биха попречили на много негативни явления, толерирани от партийните кандидати.

2. Само надпартийни - безпартийни кандидати ще могат да сплотят народани и няма да позволят да се реставрира капитализмът в страната и да се възражда фашизъм под каквато и да било форма.

3. Въвеждането на цветни бюлетини в президентските избори е грубо нарушение на избирателния закон.Тези, които предпочетоха цветни бюлетини, още един път искат да излъжат народа, да го излъжат и да го измамят, тъй като не са сигурни, че ако се гласува за тях с бяла бюлетина, ще получат подкрепа на мнозинството от народа.

Истинска демокрация без социализъм и комунизъм няма, а те нямат алтернатива.

Желю Желев води нетолерантна предизборна борба. Той трябваше да си вземе отпуск и да не ползва нито служебна лека кола, нито каквито и да било други привилегии на действуващ президент. Това демократично ли е?

Ето защо с чиста съвест Секретариатът на ЦК на БКП призовава целия ни трудов народ във втория тур да гласува за Вълканов и Воденичаров.

София, 15 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВАТА ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА РЕСТИТУЦИЯТА.


ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Гласуваният от Народното събрание Закон за реституцията е безпрецедентен акт на тотален геноцид срещу активната част от населението, тези, които се занимават с частен бизнес, са пред ликвидация. "Демократичното правителство" ще изгони насилствено фирмите-ползватели на държавни имоти, облагородили ги с няколко милиарда лева собствени пари, които никой няма да им върне никога. Сделките по реда на 60 Постановление на Министерския съвет от 1975 г. са перфектни, а договорите на ползвателите на тези имоти с държавата са законни. Едностранното денонсиране на тези юридически актове, което е в ущърб на частните фирми, няма да бъде само от компетенцията на българското правосъдие, което няма репутацията да бъде правосъдие все още. Ако президентът не постави своето вето върху закона, то пострадалите хиляди фирми и новите безработни ще съдят правителството да им бъдат изплатени по сегашни цени всички подобрения и ремонти в държавния имот без никакви отсрочки. Ще бъдат искани ефективни присъди от независим съд и за преките виновници за политическия и за икономическия геноцид над свободни граждани, които правят своя бизнес плюс десеторен финансов иск за една година за нанесени имуществени вреди, както и за невъзвратимото ликвидиране на дейността им, която свободно са избрали.

Независимият национален граждански комитет за защита на гражданите от посегателствата на държавата иска излъчване на декларацията от Българско радио, Българска телевизия, Българска телеграфна агенция, Радио "Свободна Европа", Би Би Си, Дойче веле, българска и чужда преса, а потърпевшите от посегателствата на държавата могат да се регистрират лично всеки делничен ден от 18 до 19 ч. на адрес: София-1505, бул. "Янко Сакъзов" 92 (вътр. къща), Венцеслав Гецов, в. "Америка", тел. 46-30-02.

22 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ПОСТОЯННИТЕ ПРИСЪСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Постоянните присъствия на БЗНС -(e) и БЗНС - Никола Петков призовават всички сдружени земеделци и неорганизирани привърженици на земеделското движение в България да гласуват във втория тур на президентските избори за д-р Желю Желев. Надеждите за напредък на България, за правов ред и демокрация, ние свързваме с неговото име.

Сдружени земеделки и земеделци, работете активно за изборната победа на д-р Желю Желев!

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС (Е)

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ

София, 15 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАНДИДАТСКАТА ДВОЙКА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ - БЛАГА ДИМИТРОВА ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Изпълнителното бюро на федерация "Земя" призовава своите членове и симпатизанти да подкрепят кандидатурата на Желю Желев и Блага Димитрова и на втория тур на президентските избори на 19 януари 1992година.

С избора на д-р Желев за президент ще продължи процесът на демократизация, ще се укрепи социалният мир в нашата страна. Ние вярваме, че всички селскостопански труженици ще подкрепят нашия призиви с положителния си вот ще ускорят скорошното излизане от икономическата криза.

Вашето бъдеще е във вашите ръце!

София, 15 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ.


БЪЛГАРИ,

Погледнете как в СССР първи секретари на КПСС станаха президенти и съдете дали комунизмът си отива, или се преустрои в неокомунизъм, за да постигне глобалните си цели за завладяването на свободния свят.

Сегашната конституция, одобрена от президента-марксист Желев, е социализъм, наследен от съветската окупация на Отечеството ни. Законодателството у нас няма приемственост от времето на последното Народно събрание до окупацията на България, защото нашият ДЪРЖАВЕН ГЛАВА беше изгонен!

Затова не гласувайте за никакъв президент! Президент - значи пак република, а републиката дойде с комунизма! Комунистите ще гласуват за какъвто и да е президент, само и само да се запази рапубликата.

България е била и ще бъде царство! Ако 60 процента от гласовете останат вкъщи и не бъдат подадени, ще пометем и комунизма, и републиката му!

Бойкотирайте този избор! Ние добре помним заканите на г-н Желю Желев, изречени в Хасково на 7 януари 1991 г. - "всеки опит за връщане на монархията би донесъл нова национална катастрофа и по-голямо разделение между хората..." и още: "...никакви илюзии за реставриране на монархията." Същото се повтори и на Априлските тържества на 20 април 1991 година.

СДС, според думите на Стефан Савов, председател на Народното събрание, желае "България да остане синя, честна и победоносна република".

Дотук със синята масонска ложа и нейните "ротарианци"!

Да живее Търновската конституция и живият гарант за свободата и напредъка на България Негово Величество Цар Симеон II!

Всеки глас, останал вкъщи, е плесница за предателите!

Ако смятате, че ще имате усложнения, то пуснете празен плик!

Помислете!

януари, 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСДП В СДС В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ДРАГИ ИЗБИРАТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

Както в много страни, където комунистите губят позиции, така и у нас се прави опит социалната утопия да бъде съчетана с биологичен национализъм от фашистки тип. Кандидатската двойка Велко Вълканов - Румен Воденичаров, подкрепяна напълно от Българската социалистическа партия, е пример за подобен политически хибрид. Събитията в Югославия са предизвикани от хора със същия начин на мислене.

България отново е изправена пред решителен избор!

Забравете моментните си колебания и огорчения!

Истинските социалдемократи са били и остават в Съюза на демократичните сили. Истинските социалдемократи са подкрепяли и подкрепят д-р Желю Желев.

Каузата на синята бюлетина е кауза на демокрацията, кауза на нашето бъдеще. Тя няма алтернатива и всеки друг избор е крачка назад в общественото развитие на България.

Демокрация или комунизъм - това зависи от всички нас!

София, 14 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 72, N 74, N 76, N 77 и N 77А.

Забележка: Навсякъде в текста съкращенията да се четат:

ЗИНПОСК - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове;
ЗИПВР - Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката;
РИК - Районна избирателна комисия;
СИК - Секционна избирателна комисия.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 72

На основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗИНПОСК и във връзка с параграф 2 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Министерството на вътрешните работи да издава лични паспорта и удостоверения за изгубени лични паспорти до 11 януари 1992 г. (включително). В деня на изборите (12 януари 1992 г.) да не се издават паспорти и удостоверения.

9 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков     

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 74

В Централната избирателна комисия постъпи заявление от кандидата за президент за изборите на 12 януари 1992 година г-н Кузман Георгиев Кузманов, с което заявява, че оттегля кандидатурата си за участие в изборите.

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Уважава молбата на г-н Кузман Георгиев Кузманов за отказ от участие в изборите на 12 януари 1992 година като кандидат за президент и анулира регистрацията на кандидатската листа и бюлетина на г-н Кузманов за президент и на г-н Никола Костадинов Шумарев за вицепрезидент.

2. Задължава районните и секционните избирателни комисии да не поставят в изборните бюра бюлетините с имената на г-н Кузманов за президент и на г-н Шумарев за вицепрезидент.

3. В случай, че е гласувано с бюлетини с имената на г-н Кузман Г. Кузманов и г-н Никола К. Шумарев, те следва да се отчетат в броя на гласувалите избиратели, но да се считат като недействителни (т. 4.1 от Протокола на секционната избирателна комисия) - празни пликове.

11 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 76

Във връзка с получените междинни резултати от 88,96 % от избирателните секции в страната, които показват необходимостта от произвеждането на втори тур на президентските избори на 19 януари 1992 г., Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Необходимо е да се увеличи бюджетът на ЦИК с 26 млн.лв., от които около 25 млн.лв. за възнаграждение на членовете на СИК, 220 хил.лв.  за членовете на РИК и 20 хил.лв. - за членовете на ЦИК.

В тази сума се включват и някои разходи за командировки и транспорт на членовете на РИК и СИК.

13 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 77

Новият избор между водещите кандидати за президент и вицепрезидент на 19 януари 1992 г. следва да се произведе на базата на избирателните списъци, по които е гласувано на 12 януари 1992 г., като по този начин се даде възможност на избирателите да гласуват в секцията, където са гласували при първия избор.

За целта е необходимо да се използва екземплярът от избирателния списък, който се съхранява в общинския съвет и съответства на съдържанието на списъка, предаден на СИК на 11 януари 1992 година. От този списък трябва да се заличат избирателите, които междувременно са починали, поставени са под запрещение или са започнали да изтърпяват наказание "лишаване от свобода". Вписват се тези избиратели, които са навършили 18 години в периода между двата тура. С предаването на избирателните списъци на 18 януари 1992 година общината предоставя на СИК и ксероксните копия от удостоверенията за гласуване на друго място, с които е гласувано в съответната секция на 12 януари 1992 година. За тези избиратели няма да се наложи издаване на ново удостоверение за гласуване на друго място и те могат да гласуват в същите секции. Ако те се завърнат за гласуване на 19 януари 1992 г. на постоянното или временното си местоживеене, те биха могли да бъдат дописани в съответния основен списък срещу представяне на личен паспорт с редовна адресна регистрация.

За гласуването на 19 януари 1992 г. могат да се издават и нови удостоверения за гласуване на друго място до 18 януари 1992 г. включително.

ЦИК обръща внимание на СИК при гласуването да отбелязват на стр. 19 отличния паспорт на гласоподавателите "гласувал за президент" и датата на гласуването - 19 януари 1992 година.

Новият избор се произвежда от същите избирателни комисии, провели изборите на 12 януари 1992 г., при същите условия на плащане от първия избор.

Наблюдателите и застъпниците се легитимират с първоначално издадените им удостоверения от ЦИК.

Решението да се съобщи незабавно на РИК, СИК, областните управители, общински съвети и кметове.

13 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 77-а

В случаите, когато се констатира различие между секционен протокол, получен в ЦИК, при определяне на резултатите от първия тур, да се процедира по следния начин:

1. По точки 1.1. (Брой на избирателите по основния списък), 1.2. (Брой на избирателите по допълнителния списък) и 2. (Брой на приложените удостоверения за гласуване на друго място) като правило се приемат числата, въведени в РИК, имайки предвид, че те са коригирани от СИК, с оглед да удовлетворят необходимите контроли.

2. По точки 3.1. (Брой на гласувалите избиратели според подписите, положени на всеки избирател) и 3.2. (Брой на гласувалите избиратели според пликовете, намерени в избирателната кутия) като правило се приемат данните от екземпляра на секционния протокол за ЦИК, с изключение на случаите на явна фактическа грешка (например, когато в едно от двете места е записана нула).

3. По точка 4 (Брой на недействителните гласове) и 4.1. (Брой на празните пликове), 4.2. (Брой на пликовете, съдържащи саморъчно направени бюлетини) и 4.3. (Брой на пликовете, съдържащи две или повече бюлетини по установения образец за различни кандидати) се предпочитат числата от този протокол, в който е удовлетворена контролната сума (4.) = (4.1.) + (4.2.) + (4.3.).

4. В числата на гласовете по кандидати, в които не може по очевидни съображения (например съвпадения на контролните суми), да се предпочете някой от двата протокола (РИК и ЦИК), да се приемат за окончателни числата в протокола за ЦИК.

13 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:26:31    
16.01.1992 г.    


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!