16 януари 1990СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 11 /29/

София, 16 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Клуб "Журналистическа инициатива".

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

В тези мразовити дни България навлиза в истинска политическа зима. От нея не се излиза нито бързо, нито лесно.

Днес вместо националното единство да работи по посока на демократичните промени, общественото съзнание е заето с безсмисления и нелеп за 20 век въпрос: Кой кого? Все по-голяма става опасността обновителните процеси в обществото да бъдат забавени съдбовно. Все по-ясно става, че вниманието на хиляди хора се пренасочва в посока фатална, невярна, неносеща нищо добро.

Тези, които имат интерес от подобно развитие на събитията, не преследват социално и национално значими цели, колкото и да се представят за архипатриоти. Техният лъжепатриотизъм може да доведе страната до национална катастрофа. Нима трябва срещу такава сурова цена да се убедят тези, които застават под техните знамена, колко много и колко страшно грешат!

И то във време, когато широките народни маси попътно с демократизирането на страната трябваше да решат съдбата на своите държавни и местни диктатори. Тъкмо те доведоха българския народ до окаяно състояние, икономиката - до просешка тояга, духовния живот - до пещерен мрак, а национания престиж на България - до унизително и пълно обезценяване.

Нас ни боли, че цялото ни общество страда и търпи неизчислими в духовно и материално отношение загуби. В тяхната основа лежи дълбоката и неосъзната заблуда, в която плутократите въвличаха с десетилетия и продължават да въвличат големи маси съотечественици, наши братя и сестри.

Ние, журналистите от Клуб "ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА" заявяваме:

Обръщаме се към всички, които милеят за родината. Хора, осъзнайте се? Още не е късно! Получихме тежко наследство от все още неизобличени и все още ненаказани държавни престъпници - Тодор Живков и неговите порочни послушници. Не се оприличавайте с тях!

Невъзможно е да постигнем каквато и да е що-годе демокрация, ако в страната ни се проповядва расова, етническа и религиозна омраза. Немислимо е да изградим правова държава, ако искаме да поставим в неравноправни условия която и да е част от българското гражданство. Спомнете си какво вписаха в Търновската конституция нашите деди, които бяха влачили ярема на турско иго: Всеки роб, стъпил на българска земя, става свободен!

Не давайте последен шанс на плутокрацията!

Не ставайте прикритие за престъпленията на чужди на народните идеали сили! Не вярвайте на техните стари и нови изфабрикувани лъжи!

Ако днес всички искаме да изградим единен антитоталитарен и антиживковистки фронт, не вървете в един друм с прикрити и явни защитници на сталинисткия човеконенавистнически ред! Днес той се проявява в абсурдни за всяка цивилизована страна лозунги от "България за българите" до "С турските имена - в Турция".

Такъв уродлив, въоръжен с омраза и нетърпимост "патриотизъм" няма нищо общо със светлите идеали на демократи като Ботев,Каравелов и Левски. Не забравяйте, че Апостолът на свободата проповядваше: "В Българско щат бъдат равноправни във всяко отношение българи, турци, евреи и пр..."

Същевременно ние сме против всички извращения и беззакония, независимо от кои граждани или организации се извършват те.

Истината е една и друга не може да бъде. Справедливо и напредничаво общество се гради само от свободни и равноправни хора!

София, 11.01.1990 г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Координационния съвет на Единния фронт за преустройство и защита на социализма, обединяващ Обществения форум за преустройство и защита на социализма, Движението за социалистическо възраждане "Единство", Движението за развитие на марксизма и обновление на социализма и Алтернативния форум.

В трудната и сложна обстановка днес, когато се решава съдбата на страната и преустройството, висш дълг на всички прогресивни и революционни сили е да се обединят и сплотят в името на пълното обновление и изграждане на сволодно, демократично и хуманно социалистическо общество. Като се ръководим от тази върховна повеля ние се обединяваме в ЕДИНЕН ФРОНТ, който активно и смело ще се бори за всестранната и реална победа на това общество, за удовлетворяване и защита на жизнените интереси на народа.

Призоваваме всички организации, движения, групи и отделни другари, които застават на такива позиции, да се присъединят към общия строй на обединените социалистически сили!

Неудовлетворени и обезпокоени сме, че процесът на преустройството се забавя, че на много места в партията и другите обществени организации пасивността и изчакването продължават, че от техните централни и други ръководства не се вземат необходимите мерки за пълна мобилизация на силите им, за ускоряване на обновлението и решаването на належащите задачи. Крайно необходимо е да се засили активността и широката политическа работа сред всички трудещи се в духа на динамичното социалистическо развитие.

Непоколебимо верни на творческия марксизъм-ленинизъм, на революционните традиции и идеали на Българската комунистическа партия, дълбоко убедени в историческата необходимост от революционното преустройство на обществото ние ще се борим против всякакви опити за връщане назад към капитализма и експлоатацията, още по-смело и уверено ще вървим напред към избрания път - към демократичен и хуманен социализъм.

ДА БЪДЕМ ПО-АКТИВНИ, СПЛОТЕНИ И БДИТЕЛНИ ПО ТОЗИ СПАСИТЕЛЕН ПЪТ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 16 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ НА Общото събрание на служителите и специалистите на Горското стопанство, Държавното ловно стопанство "Паламара", Държавната фирма "Лонгоза" и научно-производствения консултативен център - всички от град Шумен.

Ние, участниците в събранието искаме да изкажем съображенията си по обстановката в страната, а за нас тя е изключително тревожна. Така очакваната консолидация на нашето общество не настъпва. От една страна, все още е бавен ходът на преустройството, а от друга, отива се до крайни мерки за натиск за ускоряването му, за щастие неподкрепени от милионите работещи в материалното производство. Често емоциите надделяват над здравия разум. Преднамерено от НФТ "Подкрепа" и от Съюза на демократичните сили се раздухаха някои етнически и други проблеми от хора, които са много далеч от тях и не осъзнават цялостната сложност на проблемите, залага се само на изострената чувствителност на отделни части и групи от нашето население, като се търси единствено спекулативна политическа изгода. Ние осъждаме и се обявяваме категорично против такъв подход. Противопоставянето на всяка цена и с всички средства може да доведе до непредсказуеми последици. Единодушно заявяваме:

1. Подкрепяме всички организации - формални и неформални, а така също и нечленуващите в тях, които искрено се стремят към изграждане на демократично, цивилизовано общество в нашата страна. Считаме, че решенията които вземаме днес са нашата голяма отговорност за утрешния ден.

2. Категорично не искаме и не позволяваме повече да бъдем манипулирани от когото и да е. Много сме лъгани, много сме вярвали, сега вярвме единствено на делата. Снемаме вота си на доверие към другарите и господата, които използуват създадената ситуация единствено за лична политическа изгода. Не позволяваме никой да говори от наше име, без да е взел нашето съгласие. Често се излиза от името на народа, но и ние сме част от този народ, затова другари и господа говорете само от името на вашите организации, разбира се, ако са ви упълномощили за това.

3. Считаме, че единственият път за изграждане на ново общество у нас е в цивилизования демократичен диалог, без предварителни условия и ултиматуми. Диалог равноправен, но това не значи, че сме съгласни организации, зад които стоят стотици хиляди членове да диктуват условията на организации, зад които стоят милиони. Не искаме ничия воля, а зачитане на интересите на всеки член от нашето общество.

4. Предлага ни се преминаване към капиталистически начин на развитие, като единствена възможност за икономически възход и създаване гаранции против диктаторските еднолични режими, но нима такива режими и слабо развити страни няма и в капиталистическия свят. Според нас идеята, за която се бориха милиони и дадоха своя живот, на практика не бе осъществена. Възможностите на социалистическия път на развитие не се провериха в живота. Ние сме за хуманно демократично общество, а какво ще бъде то - трябва всички заедно да решим.

5. Събранията, митингите и стачките са атрибут на демокрацията само, че много зависи кой и какви цели си поставя с провеждането им. Искаме демокрация, но сме решително против анархията; историята показва, че тя винаги е раждала терор. Ние не сме забравили Чили, затова сме против пълното отрицание на държавните институции без изграждането на алтернативни такива на демократична основа. Мнозина от нас вече си задават въпроса - дали професията на някои хора не е само да провеждат митинги, да фабрикуват декларации, да се появяват ежедневно в средствата за масова информация, като подлагат на съмнение всеки обновителен процес, на който те не са автори и създават допълнително социално напрежение.

6. Не сме съгласни никой да диктува на дадена партия или организация вътрешната структура; единствено право за това притежават нейните членове - това го изисква демокрацията. В противен случай се прилага дискриминация.

7. Иска се саморазпускането на партии и обществени организации, като грешките на техните ръководители се приписват и на хилядите и милиони техни членове, които бяха и си останаха честни хора и също решително осъждат досегашната система. Абсолютно недемократичен подход. Вярно е, че тодорживковци като рожба на номенклатурата имаме на всички нива и именно от тях трябва да се освободим незабавно, а не един да отговаря за действията на други.

8. Искаме единни независими профсъюзи, изградени на базата на професионалното сдружение на трудещите се от един отрасъл, обединени в един демократичен орган на национално равнище. Тръгне ли се по пътя на разединението и противопоставянето, то защитата на трудовите хора не ще бъде осъществена. Искаме деполитизация на профсъюзите, нека партиите водят политическите си борби, а профсъюзите се заемат с решаването на така наболелите социални проблеми. Да отстоят по-бързото навлизане на демократичните промени в трудовите ни отношения, в заплащането на труда, в правото ни сами да избираме своите ръководители, а не да търпим нежелани и натрапени ни отвън такива. НФТ "Подкрета" най-после да се разграничи - партия ли е или профсъюз?

9. Считаме, че Българска телевизия не трябва да бъде дадена под аренда на д-р Желев, д-р Тренчев, Г. Спасов и техните сподвижници. Искаме и ние достъп до средствата за масова информация. Искаме по-често по телевизията да се чува гласът на обикновения трудов човек.

10. Подкрепяме декларацията на представителите на гр. Кърджали, прочетена на площад "Народно съврание" на 2.01.1990 г. и заявяваме: Никой не ни пита, когато тази група от населението ни бе подложена на насилствени действия през 1985 год. Никой не ни пита, когато се отвори границата през 1989 год. Никой не дойде при нас през изтеклата година, когато трябваше да работим за двама или трима и падахме от изтощение, но отсоявахме в името на България.

Къде бяхте Вие, д-р Желев и д-р Тренчев тогава, защо сега разранихте зарастнала рана, за да постигнете политическите си амбиции. Защо вашите емисари се срещнаха само с тази част от населението, а не и с нас. Вие може би ще спечелите част от техните членове, но не всички ще повярват, мнозина ще разберат, че ги използувате само като маша, за постигане на вашите цели. Вие безвъзвратно загубихте нашето доверие, доверието на тези, които с гордост носят българското име.

11. Овръщаме се към всички трудови колективи, към всички граждани на нашата страна- ХОРА БДЕТЕ! НЕ СЕ ДОВЕРЯВЙТЕ НА ДУМИТЕ, А НА ДЕЛАТА!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Съюза на българските художници - Дружество в Русе, адресирано до Народното събрание и до средства за масова информация.

Другари, всички ние живеем в преломно време, когато се решава бъдещето на страната ни за десетилетия напред. Става дума за мястото на България в Новия Европейски дом, в днешния стремително променящ се сложен и противоречив свят.

Русенските художници са убедени, че решението, взето на 29.12.1989 год. от Държавния и Министерския съвет на НРБ, е правилно и съответствува на борбата за преодоляване на тежките последици от авторитарния режим. То е необходимо условие да се приведе законодателството ни в съответствие с общоприетите правни норми.

В условията на висок емоционален градус и поляризация на становищата ни по националния въпрос е необходимо всички да проявим разум и спокойствие и да се води диалог на "кръглата маса" с участието на представители на всички етнически и религиозни общности.

Нека всички български граждани в условията на търпимост и взаимно уважение се замислят - кои са силите, които имат интерес от високото напрежение и конфронтацията, в резултат на които се накърнява името и престижа както на независимите движения, така и на БКП.

Смятаме, че е необходимо Народното събрание в най-близко време да подготви и приеме закони за правата и задълженията на българските граждани, за свободата на печата, вероизповеданията, събранията и митингите, закони, съобразени с международните норми за правата на човека и с процесите на демокрация у нас.

Пътят към Европейския дом минава през демократизирането на нашето общество и превръщането на България в съвременна правова държава.

Друг път няма!

Русе, 11.01.90 г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 16 януари - Следва пълният текст на предоставения за разпространение АПЕЛ на Централния инициативен комитет на Обществения форум за преустройство и защита на социализма.

Другари,

Централният инициативен комитет на Обществения форум за преустройство и защита на социализма ви призовава към единение в името на бъднините на България. Повече от всякога сега е нужно да сплотим силите си, за да останем верни на завета на Левски: чиста и свята република!

Родината тръгна по пътя на демокрацията и обновлението. Възраждат се ценностите на социализма, колкото и раните да са дълбоки, нанесени от безотговорната и престъпна камарила на Тодор Живков във всички сфери на живота.

Диктаторският режим силно разколеба вярата на народа в партията чрез корупция и насилие. Отговорността за изхода от икономическата и политическата криза легна върху плещите на всеки комунист, а тежестта й върху целия народ и осовено върху днешното и утрешното партийно ръководство. Десети ноември показа, че Централният комитет на партията, съставен в годините на тоталитарния режим, бе принуден под напора на всенародното негодувание да смъкне от власт непоносимия диктатор и да обяви нов курс към демократизиране на партията и на държавата. Изминалите седмици обаче потвърждават, че новото партийно ръководство не е в състояние напълно да осъществи собствения си курс. Вместо смели крачки и радикални мерки се правят закъснели задни ходове за временни отдушници и безсмислени маневри. Замразяването на преустройството, невъзстановяването в партията на хилядите комунисти, репресирани от режима на личната власт, в същото време възвръщането чрез кооптиране в Политбюро и в Централния комитет на дългогодишни приближени на Тодор Живков дейци, изразили несъгласия по някои въпроси през последните 2-3 години, протакането на съденето на престъпниците, в това число и на семейство Живкови, са недопустими действия в революционно време като сегашното. От това се възползуват откритите и прикритите антисоциалистически сили да настройват масите против партията и държавата, да дестабилизират обстановката в страната и да се стремят да се домогват до властта.

Затова Централният Инициативен комитет на Обществения форум за преустройство и защита на социализма се обръща към комунистите и всички честни трудови хора и младежта:
 - не допускайте да бъдат избирани за делегати на предстоящия извънреден партиен конгрес хора от номенклатурата и режима на Тодор Живков. Изберете за делегати комунисти, които се ползуват с доверие и авторитет сред населението. Съставът на Конгреса трябва да осигури избирането на изцяло обновен Централен комитет на партията;
 - искайте час по-скоро, в броени дни да бъдат възстановени в партията всички комунисти, репресирани от режима на Тодор Живков, достойни да бъдат избрани за делегати на партийния конгрес;
 - упражнете натиск за незабавно започване на съдебен процес срешу престъпниците от режима на личната власт, похитители на народното имущество и доверие;
 - другари комунисти, не допускайте фракционерство в партията, когато нейното единство тези дни е най-важното и най-отговорното за съдбата на партията и преустройството на социализма. Фракционната дейност в такъв критичен революционен момент е вредна, тя води към удовлетворяване на болни амбиции и кариеристични цели. Запомнете: разединението е гибел, а обединението - спасение и победа!
 - положете искренни усилия за национално помирение и съгласие без ексцесии и кървави драми в името на изграждането на силна демократична и хуманна социалистическа България. В Народна репувлика България законите са задължителни за всички нейни граждани. Етническите въпроси трябва да се уредят спокойно, търпеливо на широка демократична основа по пътя на допитвания, референдуми и други законни средства в името на скъпата ни Родина.

ПО-СМЕЛО, ПО-АКТИВВНО И ПО-БЪРЗО ДА ВЪРВИМ ПО ИЗБРАНИЯ ПЪТ НА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ И ВЪЗРОДЕН НА ДЕСЕТИ НОЕМВРИ!

София, 5 януари 1990 г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМАТА на Обществения форум за физическа култура и спорт.

Форумът е обединение на гражданите без оглед на тяхната политическа, социална и религиозна принадлежност, заинтересовани от радикалното преустройство на физическата култура и спорта в HP България в съответствие със следните основни положения:

1. ЦЕЛИ:
а/ Да проучва и разработва въпроси, засягащи физическото възпитание и спорта като неразделна част от здравната, образователната, културната и икономическата политика на страната за реално задоволяване на потребностите на отделния човек и обществото в духа на Международната харта на ЮНЕСКО за физическо възпитание и спорт.
в/ Заниманията с физическо възпитание и спорт да станат реално право на всеки гражданин.
в/Форумът подкрепя здравословното спортно усъвършенствуване на младежта при запазване достойнството и ценностите на човешката личност, в границите на естествените възможности на човека.
г/Спортът да съдейства за сближаване, както на народите, така и на отделните хора в съответствие с благородните олимпийски принципи.

2.ПРИНЦИПИ:
а/Хуманност на физическата култура и спорта във всичките й видове и проявления чрез обезпечаване на равноправен достъп до занимания със спорт и физическо възпитание като елемент на социалния прогрес и подобряване на условията за живот.
б/ Дейността в сферата на спорта и физическото възпитание да се основава на Закон за физическата култура и спорта и парламентарен контрол.
в/ Признаване автономността на доброволните спортни организации и клубове, българските спортни федерации и БОК.
г/ Форумът не е политическа организация. Той има организационна самостоятелност, приема принципите на гласност, равноправие и сътрудничество в своята дейност, като отрича използуването на дискриминацията и монополизма.

За осъществяване на своите цели, в съответствие с горепосочените принципи и с Устава, Общественият форум за физическа култура и спорт поставя следните проблеми стоящи за решаване пред обществото:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА В HP БЪЛГАРИЯ

1.  Предложение до компетентните комисии на Народното събрание за приемане на Закон за физическата култура и спорта.
2. Създаване на обществено-парламентарна комисия за анализиране на причините, довели до деформациите във физическата култура и спорта.
3. Парламентарен контрол върху всички спортни организации, получаващи държавни субсидии.
4. Преминаване от централизирано-командна към демократична структура на физическата култура и спорта у нас.
5. Изготвяне на проекти и предложения за нов модел на организация на физическата култура и спорта у нас.
6. Разсекретяване и гласност на документите и материалите за дейността на спортните организации.
7. Организационна автономност и икономическа самостоятелност на спортните федерации.
8. Създаване на държавен координационен орган, който да обезпечи, гарантира и развива правата на гражданите в областта на физическото възпитание и спорта.
9. Независим спортен печат и отделяне на в. "Народен спорт" и ИСС "Старт" от ЦС на БСФС.

РАЗВИТИЕ НА ЕЛИТНИЯ СПОРТ
1. Намаляване на административния апарат в спорта.
2. Правно регламентиране и поставяне на професионални начала на елитния спорт и подкрепа на неговите профсъюзни сдружения.
3. Пряка наказателна отговорност, строг и ефикасен допинг-контрол. Забрана на трафика и употребата на допинг. Разработване на мерки в съответствие с Международната олимпийска харта за борба с допинга и включване в Закона за физическа култура и спорт.
4. Създаване на статут, който да регламентира професионалните права на лекаря в областта на физическото възпитание и спорта.
5. Преминаване на допинг-лавораторията към МНЗ.
6. Девоенизиране на спорта в интерес на равноправните условия за развитие на всички спортни дружества и клубове.
7. Развитие на спонсорството и маркетинга, като за целта се разработи законодателен акт за правна защита на знаците, символите и наименованията на спортните организации.
8. Въвеждане на хуманна долна възрастова граница за спортна специализация и високи натоварвания. Провеждане на медицински изследвания в тази насока.
9. Премахване на партийно-държавните планове и задачи за медали и точки. Всички политически и обществени организации и сдружения да обявят своята политика в областта на физическото възпитание и спорта.

РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ

1. Самостоятелна и независима от елитния спорт издръжка на масовия спорт чрез приоритетно отделяне на средства от държавните и обществените органи за развитие на масовия спорт и рекреацията.
2. Стимулиране на личната и кооперативна инициатива за производство на стоки и услуги в спорта и физическото възпитатие.
3.  Подготовка на обществени инструктори и менажери за масов спорт, като дейността им се обезпечи от овщините.
4. Изготвяне на правни стандарти за строителство на спортни съоръжения в селищната инфраструктура според обективните потребности на населението.
5. Социално и финансово осигуряване на спортната дейност на работници, служещи, ученици, студенти, пенсионери и др. за сметка на профсъюзите, предприятията, МНП, общините.
6. Общинска собственост и експлоатация на спортните съоръжения на икономическа основа, с изключение на тези от значение за националния спорт.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
1. Актуализиране на системата за физическо възпитание в учебните заведения, взимайки под внимание мултидисциплинарния характер на физическото възпитание и спорта.
2. Ускорено строителство на спортни съоръжения в училищата съвместно с общините.
3. Въвеждане на ежедневен час по физическо възпитание в учебните заведения.
4. Издаване на учебни помагала по физическо възпитание за учениците.
5. Преразглеждане на системата на спортните училища.
6. Издаване на образователна и популярна спортна литература за младежта.
7. Обсъждане на предложения за промени в стратегията и съдържанието в подготовката на спортни кадри.
8. Развитие и стимулиране на нравственото и естетическото възпитание в спортно-педагогическия процес, особено с младите спортисти.
9. Стимулиране на интегрални научни изследвания в областта на физическата култура и спорта, насочени към развитие на хуманитарните аспекти в тази област.

В изпълнение на своите цели и програма организацията ще си служи единствено със законни средства.

Като съзнава, че своята дейност Форумът може да осъществява в рамките на демократичните промени, предизвикани от Преустройството, ние подкрепяме целия ход на обновлението, насочено към хуманизъм, законност и демокрация. Тези промени създават условия и в областта на физическата култура за обединяване и обогатяване на идеите, усилията и дейността като ги превръща в двигател на културното развитие в името на обществения прогрес.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/