16 ноември 1990

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                     БРОИ 227 /245/

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 16,17 И 18 НОЕМВРИ МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ.


КАТО ПОДНОВЯВА ПРИЗИВА СИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МИТИНГИ В ЦЯЛАТА СТРАНА И В СТОЛИЦАТА НА 16, 17 И 18 Т.М., КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КЪМ СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ - ДА БЪДЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ПРЕЗ ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА СТРАНАТА НИ ДНИ. ЛОЗУНГИТЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МИТИНГИ СА ВЕЧЕ ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ.

ТЕ ПРИЗОВАВАТ КЪМ ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

НИЕ ЩЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ВСИЧКО, КОЕТО СПЪВА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА НАШАТА СТРАНА, НО ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА ЦИВИЛИЗОВАНО, БЕЗ ЗЛОБА И ЖАЖДА ЗА МЪСТ. ОПИТВАТ СЕ ДА НИ ОБВИНЯВАТ, ЧЕ СМЕ ЩЕЛИ ДА ПОДКОПАЕМ ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ДА ТЛАСНЕМ СТРАНАТА КЪМ БЕЗРЕДИЕ И ХАОС, ДА ЗАПЛАШИМ СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД. НО НЕКА НЕ СЕ ПОДДАВАМЕ НА КАКВИТО И ДА СА ПРОВОКАЦИИ. НЕКА КАКТО ВИНАГИ НАШИТЕ МИТИНГИ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ ПЪЛЕН РЕД, НЕКА ОТ ТЯХ ЛЪХА ЖИЗНЕРАДОСТНОСТ, МЛАДОСТ И СИЛА.

ПРИЯТЕЛИ, В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ПО ПЛОЩАДИТЕ НА СТРАНАТА ЩЕ БЪДАТ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ХОРА СЪС СИНИ ЗНАМЕНА. ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЩЕ ИЗРАЗИМ ЕДИННАТА СИ ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ, ЩЕ СИ КАЖЕМ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ИЗСТРАДАЛОТО НИ ОТЕЧЕСТВО, ЗА ДА ЗАЖИВЕЕМ ПО ЗАКОНИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ВСИЧКИ НА МИТИНГИТЕ - С НАШИТЕ ПЕСНИ, С НАШИТЕ ЦВЕТОВЕ - ДА ЧУЕМ НАШИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".


ТЕЖКАТА КРИЗА, В КОЯТО ИЗПАДНА БЪЛГАРИЯ В РЕЗУЛТАТ НА НЕДАЛНОВИДНАТА И БЕЗОТГОВОРНА ПОЛИТИКА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОТЪПКВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПОГАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗВРАЩЕНИЯ, ПОСТАВИ НАШАТА СТРАНА НА ПРАГА НА ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ЛИПСАТА НА ЕДИНСТВО СРЕД НАРОДА НИ, МУДНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПРАВИ ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА НЕЯСЕН И НЕСИГУРЕН.

ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ Е БИЛО И ЩЕ БЪДЕ ГРЪБНАКЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ТОВА СЕ ПОТВЪРДИ И В НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ И ВСЯКО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ НЕГО Е ОБРЕЧЕНО НА НЕУСПЕХ.

ОСНОВНИЯТ ФАКТОР ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА МОЖЕ ДА БЪДЕ БЪРЗОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЪРЗАТА МУ ВЪЗРЪЩАЕМОСТ.

ГЛАВНАТА ТЕЖЕСТ ОТНОВО ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТРУЖЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ ПОЛОЖАТ БЛАГОДАТНИЯ СИ ТРУД ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА НАРОДА НИ, ЩЕ ПОЕМАТ ОСНОВЕН ДЯЛ ВЪВ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА. ОТТУК ПРОИЗТИЧА И ОГРОМНАТА РОЛЯ, КОЯТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИГРАЕ БЗНС - ОСНОВЕН СТЪЛБ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО ЗАЩИТНИК НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ПРИЕМАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА, ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДР.

ВСЯКО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТЕЗИ ЗАДАЧИ, ВСЯКО НОВО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС Е ПРЕДАТЕЛСТВО НЕ САМО СПРЯМО ВЕКОВНАТА БОРБА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НО И УДАР ВЪРХУ ТЕХНИТЕ НАДЕЖДИ И СТРЕМЕЖИ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ, ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 1990 Г., РАЗГЛЕДА И ЕДИНОДУШНО ОТХВЪРЛИ ОПИТА НА ЕДИНИЦИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ДА СИ ПРИСВОЯВАТ ПРАВОТО ДА ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ПОРИЦА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В НОВОУЧРЕДЕНИЯ ТАКА НАРЕЧЕН ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НЕ ПРИЗНАВАТ ЗА РЕДОВНО ОБЕДИНИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО В ОТРЕЧЕНИЯ ТОТАЛИТАРЕН СТИЛ НА 31 ОКТОМВРИ 1990 Г. ОТ ПОДПИСАЛИТЕ 7 ДУШИ ОБЕДИНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, 4 ЧЛЕНОВЕ СА ДЕПОЗИРАЛИ ПИСМО-ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЕТО ОТТЕГЛЯТ ПОДПИСИТЕ СИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1", ПОСТОЯННИЯТ МУ И РАЗШИРЕН СЪСТАВ, ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ ОСТАВАТ ТВЪРДО НА ПОЗИЦИИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА НА ТОЗИ СЪЮЗ, И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ИДЕИТЕ И ПРОГРАМАТА МУ, КАКТО И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПРЕД ОБЕДИНИТЕЛНИЯ МУ ЦЕНТЪР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".


НА 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО.
2. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪБРАНИЕ В ДОМА НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА ЗА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.
3. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РАЗШИРЕНИЯ И ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1990 Г.
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХСС КЪМ ДНЕШНА ДАТА.
5. ИЗБОР НА ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ И СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1".

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАТ:

1. ЦАНКО СТАНОЕВ ГЕОРГИЕВ            15. НАДЕЖДА МУРАВИЕВА
2. ИВАН ЦОЛОВ                                 16. ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ
3. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ                    17. МАРИ ДРАГИЕВА
4. ТОМА ТОМАНОВ                             18. ИНЖ. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ
5. ГЕОРГИ ГЮРОВ                               19. ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ
6. АЛЕКСАНДЪР ТЕРЗИЕВ                   20. МАРИЯ МУРАВИЕВА
7. ЕЛЕНА ФРАНГЯ                               21. ИВАЙЛО ХАДЖИВЪЛЧЕВ
8. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА                        22. Д-Р СЛАВЕЙ ВЕСЕЛИНОВ
9. КИНО РАЙКОВСКИ                          23. ХРИСТО ЦАЧЕВ
10. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА                      24. ЛЮБОМИР ГИЧЕВ
11. ИВАН КУЦАРОВ                            25. ТОДОР КОТЕВ
12. ДИМИТЪР С.ГИЧЕВ                        26. ПАВЕЛ САЗДОВ
13. ИНЖ. ЛЮБЕН ИВ.АЛЕКСАНДРОВ    27. ЛЮБОМИР ГЕРМАНОВ
14. ИНЖ. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ   
   
НЕ ПРИСЪСТВУВАТ ВЪПРЕКИ ЛИЧНО ОТПРАВЕНИТЕ ОТ ИВАН ЦОЛОВ, ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ И РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

1. ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
2. АСЕН ДИМИТРОВ
3. НИКОЛА НИКОЛОВ

ПО Т.1.
НАПРАВЕНО БЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪБРАНИЕТО ДА БЪДЕ РЪКОВОДЕНО ОТ:

1. ИВАН ЦОЛОВ
2. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ
3. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ

ПРИ ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕ ЕДИНОДУШНО ПРИЕТО.

ПО Т.2:
ДУМАТА БЕ ПОИСКАНА ОТ ИВАН ЦОЛОВ, КОЙТО ИЗТЪКНА, ЧЕ НА СЪБРАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1990 Г., РЕДИЦА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1" НЕ БЯХА СЪГЛАСНИ С ИЗБИРАНЕТО НА НОВ СЕКРЕТАР.
ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА 40 ДНИ ОТ СМЪРТТА НА ПОКОЙНИЯ СТРАХИЛ ГИЧЕВ ПО НАСТОЯВАНЕ НА АСЕН ДИМИТРОВ БЕ ПРЕДЛОЖЕНО СРОЧНО ЗА СЕКРЕТАР ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЙОРДАН ДУПАРИНОВ. СМЯТА СЕ, ЧЕ ИЗБОРЪТ, КОЙТО БЕ ПРОВЕДЕН ТОГАВА, Е НЕРЕДОВЕН, ТЪЙ КАТО НА ЗАСЕДАНИЕТО СА ПРИСЪСТВУВАЛИ ЕДВА 17 ЧЛЕНОВЕ, КАТО ЧАСТ ОТ ТЯХ НЕ СА ОДОБРИЛИ ИЗБОРА.

СЛЕД ТОВА ДУМАТА БЕ ДАДЕНА НА ИНЖ. ЛЮБЕН ИВ. АЛЕКСАНДРОВ, КОЙТО ПОСОЧИ, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА СЕКРЕТАР НЕ Е РЕДОВЕН, ТЪЙ КАТО ТОЙ Е ИЗБРАН ОТ ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ, А НЕ ОТ УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1", КАКТО ГЛАСИ ЧЛ. 22 ОТ УСТАВА МУ. ТОЙ ПОДКРЕПИ СЪС СЪОТВЕТНО ПИСМОСТАНОВИЩЕТО СИ, КОЕТО Е ИЗПРАТЕНО НА 4 НОЕМВРИ 1990 Г. И В КОЕТО ТОЙ ИСКА СВИКВАНЕ НА УС ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕТО.

ПО Т.З:
ИЗКАЗВАНЕ НАПРАВИ ЦАНКО СТАНОЕВ ГЕОРГИЕВ. ТОЙ ПОСОЧИ, ЧЕ НА СЪБРАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО В ДОМА НА НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, БЕ НАПРАВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ СРЕЩИ И КОНСУЛТАЦИИ И ЕВЕНТУАЛНИЯТ ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ДА НОСИ ИМЕТО "ВРАБЧА 1” ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС. ТОГАВА ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕ ГЛАСУВАНО И ПРИЕТО ЗА ОСНОВА НА ПРЕГОВОРИ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВЕСТНИКЪТ ДА НОСИ ИМЕТО В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ - ВРАБЧА 1”. ТЕЗИ РЕШЕНИЯ НЕ СА БИЛИ ВЗЕТИ ПРЕДВИД И ПРОВЕДЕНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НЕ Е СЪГЛАСУВАНО С УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1".

В ИЗКАЗВАНЕТО СИ ПО СЪЩАТА ТОЧКА ИНЖ. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ПОСОЧИ, ЧЕ НА СЪБРАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО В ДОМА НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА, НЕ СА БИЛИ ПОКАНЕНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1", КАТО СЪЗНАТЕЛНО Е БИЛО ИЗБЯГНАТО ПОКАНВАНЕТО НА НЯКОИ ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ. НЕ Е БИЛО ВЗЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ТАКОВА ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО Е НАРУШЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА СЪЮЗА. ПОИСКАНО БЕ ПОДПИСИТЕ ПОД УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПРЕДИ ИЗБОР НА ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО, КОЕТО Е В НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕМОКРАТИЧНИ НОРМИ. ДОКАТО ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1" СА ПРИСЪСТВУВАЛИ 22-МА ЧЛЕНОВЕ, ОТ ДРУГАТА СТРАНА СА УЧАСТВУВАЛИ ПО 9-10 ЧЛЕНОВЕ. ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" НАЧЕЛО С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЕДИНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА НАДЕЖДА МУРАВИЕВА НЕ СЕ СЪГЛАСИХА ДА ПОДПИШАТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ОБЕДИНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 7 ЧЛЕНОВЕ, ОТ КОИТО 4 СА БИЛИ ПОДВЕДЕНИ И КОИТО С ДЕПОЗИРАНО ПИСМО-ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВЯТ ОТКАЗ ОТ ПОДПИСИТЕ СИ.

ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1” СE ПОТВЪРДИ, ЧЕ ПРОВЕДЕНОТО ОБЕДИНИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЯТА КАТО РЕДОВНО И ОТГОВОРНО. НЕ СЕ ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪБРАНИЕТО, В КОЯТО СЕ АНГАЖИРА ИМЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ В УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.

ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДАТ ОБОБЩЕНИ ИЗКАЗВАНИЯТА И ДА СЕ ГЛАСУВА ПРОТИВ РЕШЕНИЯТА, ОПОВЕСТЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА И УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1990 Г. НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕ ПРИЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ГЛАСУВАНЕ И ПРИЕТО С ПЪЛНО БОЛШИНСТВО.

ПО Т.З:
В ИЗКАЗВАНЕТО СИ ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ ЗАЯВИ, ЧЕ ПАРТИИТЕ ОТ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ЗАСТАВАТ ЗАД РЕШЕНИЯТА НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1", КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ НА ТОВА СЪБРАНИЕ.    СЪОБЩИ, ЧЕ ХСС Е ПОКАНЕН ДА УЧАСТВУВА НА МИТИНГА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС ОТ 15.00 ЧАСА НА ПЛОЩАД ”СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" С ЦЕЛ ДА СЕ ПРОКЛАМИРА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ОБЕДИНЕНИЕ.

ПО Т.4:
ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗБОР НА ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ НА УС НА БЗНС "ВРАБЧА 1". СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБСЪЖДАНЕТО ИМ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ. С ПЪЛНО БОЛШИНСТВО БЕ ИЗБРАН СЛЕДНИЯТ СЪСТАВ:

1. НАДЕЖДА МУРАВИЕВА
2. ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ
3. ИВАН ЦОЛОВ
4. ТОМА ТОМАНОВ
5. ЛЮБЕН ИВ.АЛЕКСАНДРОВ
6. ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ
7. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА
8. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ
9. ХРИСТО ЦАЧЕВ

НАПРАВЕНИ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ВРЕМЕНЕН СЕКРЕТАР ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНГРЕС НА БЗНС ИЛИ ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ОТ СТРАНА НА ЕЛЕНА ФРАНГЯ, ЦАНКО ГЕОРГИЕВ И КИНО РАЙКОВСКИ БЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ТАКЪВ ДА БЪДЕ ИЗБРАН ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ, КАТО ИЗТЪКНАХА ПРИТЕЖАВАНЕТО ОТ НЕГО НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА КАЧЕСТВА.

ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ ВЗЕ ДУМАТА И ПРЕДЛОЖИ ЗА СЕКРЕТАР ДА БЪДЕ ИЗБРАН СТАРИЯТ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ ИВАН ЦОЛОВ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНО - ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ОТ ВРАЦА. ИВАН ЦОЛОВ НАПРАВИ ОТКАЗ ПОРАДИ НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, А ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ - ПОРАДИ ОТДАЛЕЧЕНОСТТА МУ ОТ СОФИЯ, КЪДЕТО СЕ РАЗВИВА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ.

ПРИ ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ЕДИНОДУШНО ЗА ВРЕМЕНЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1" БЕ ИЗБРАН ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ.

ПОДПИСАЛИ:

1. НАДЕЖДА МУРАВИЕВА
2. ИВАН ЦОЛОВ
3. ТОМА ТОМАНОВ
4. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ
5. ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ
6. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА
7. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ
8. ХРИСТО ЦАЧЕВ

ПРОТОКОЛИРАЛА: РУМЯНА ГЕОРГИЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОТ БЗНС И КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА, ГОТОВИ ДА СЛУЖАТ НА БЪЛГАРИЯ, А НЕ НА ПАРТИИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВАШАТА СЪВЕСТ, РАЗУМ И ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ВАС С ТВЪРДА УБЕДЕНОСТ, ЧЕ ТОТАЛНАТА И ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА, В КОЯТО ИЗПАДНА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, Е РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ГОСПОДСТВО НА КОМУНИСТИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ И В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ДОМИНАЦИЯТА НА СОЦИАЛИСТИТЕ-КОМУНИСТИ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ БЛОКИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАКВИТО И ДА СА СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ НА ВСИЧКИ НИВА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ОЧЕВИДНА Е НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА БСП ДА ИЗВЪРШИ ПРОМЕНИТЕ, ОТ КОИТО НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЕ НУЖДАЕ. НАИВНО Е ДА СЕ ВЯРВА, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО ИЗГРАДИХА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, САМИ ЩЕ Я ПРЕМАХНАТ.

КОМУНИСТИТЕ УСПЕШНО БЛОКИРАТ РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И СА НА ПЪТ ДА ГО ДИСКРЕДИТИРАТ КАТО ГАРАНТ ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, А ПО ТОЗИ НАЧИН И ДА ДИСКРЕДИТИРАТ ИДЕЯТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО У НАС ВЪОБЩЕ. ОПИТИТЕ НА ГОСПОДИН ЛУКАНОВ ДА ПОЛУЧИ ОБЩЕСТВЕН КОНСЕНСУС В ПОДКРЕПА НА СВОЯТА ПРОГРАМА НЕ СА НИЩО ДРУГО ОСВЕН МАНЕВРА С ЦЕЛ ДА СЕ ОБЕЗЛИЧИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ. ЗАДКУЛИСНИТЕ МАШИНАЦИИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЕГАШНИЯ ПАРЛАМЕНТ ИЗКУСТВЕНО И НЕНУЖНО УДЪЛЖАВАТ ДНИТЕ НА КОМУНИЗМА.

ДАМИ И ГОСПОДА, НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ТЕЗИ ИНСИНУАЦИИ, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ.

ИМА ЕДИН-ЕДИНСТВЕН НАЧИН ДА СЕ РЕШИ КРИЗАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО - ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.

СЛЕД КАТО БСП НЕ ЖЕЛАЕ ДА ДАДЕ ПЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЕТЕ ГО ВИЕ.

ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКИТЕ И С ТОВА ПРЕДИЗВИКАЙТЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ. РАЗЧИСТЕТЕ ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

ПРОЯВЕТЕ СЕ КАТО ХОРА, ПОСТАВЯЩИ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА НАД СВОИТЕ ЛИЧНИ И ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПРИЕТ НА МИТИНГ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ".


НИЕ, ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" НА 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ПОД ДЕВИЗА "СБОГОМ НА КОМУНИЗМА", СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПОДКРЕПА НА СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. РАЗКРИВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА ИСТИНА ЗА СЪБИТИЯТА В СТРАНАТА ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ДА СЕ ПОЕМЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИЛИ, КОИТО СА УЧАСТВУВАЛИ В ТЕЗИ СЪБИТИЯ, ДОВЕЛИ СТРАНАТА НИ ДО ДНЕШНОТО ТРАГИЧНО СЪСТОЯНИЕ.

2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА ДА ПОИСКАТ ОФИЦИАЛНО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ДА ОЦЕНИ И ОГЛАСИ СВОЯТА РОЛЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И СЛЕД ТОВА.

3. ДА БЪДАТ РЕАБИЛИТИРАНИ ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ /С И БЕЗ ПРИСЪДА/ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ В СТРАНАТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ.

4. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНАТА СИ ЗАДАЧА - ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ. ЗА БАЗА НА ТОВА ДА ПОСЛУЖИ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, КАТО РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 1946 ГОДИНА, С КОЙТО БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОБЯВЕНА ЗА РЕПУБЛИКА, СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

5. В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИКЛЮЧИ С ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА НАСРОЧИ ИЗБОРИ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ДА СЕ ПРОВЕДАТ ВЕДНАГА СЛЕД ТОЗИ СРОК.

6. В ПЕРИОДА ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ДА СЕ СЪСТАВИ СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЕКСПЕРТИ, КОЕТО ДА ПОИСКА ВОТ НА ДОВЕРИЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА, ОСНОВАНА НА ПРОГРАМАТА НА СДС И ДОПЪЛНЕНА С ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА НА Г-Н РАН. ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО КЪМ РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА ЖЕНИТЕ ОТХАСКОВСКИЯ РЕГИОН. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНОСЪБРАНИЕ.


НИЕ, ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ЖЕНИТЕ ОТ ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН, СМЕ НА ТОЗИ МИРЕН ПОХОД, ПОНЕСЕНИ ОТ ТРЕВОГАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ РОДНИ МЕСТА, НА НАШИТЕ ДОМОВЕ. ОБЕЗПОКОЕНИ СМЕ ЗА СЪДБАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА НАСИЛСТВЕНО ТУРЦИЗИРАНЕ ПОД ПРОТЕКЦИЯТА НА ОФИЦИАЛНОТО НИ ПРАВИТЕЛСТВО.

ПООЩРЯВАНЕТО НА ТУРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ В НАШИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАСИЛВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ИСЛЯМА. ТОВА НЕ Е ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА, А КЪМ АНАДОЛА И НАЗАД КЪМ ПЕТВЕКОВНОТО НИ ТУРСКО РОБСТВО. НИЕ ИСКАМЕ НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ ДА РАСТАТ И ДА ЖИВЕЯТ КАТО БЪЛГАРИ В РОДИНАТА СИ, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ХРИСТИЯНСКИ НАРОД И БЪЛГАРИЯ НЕ САМО Е В ЕВРОПА, НО Е ДЪРЖАВАТА С НАЙ-ДРЕВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗНАЕТЕ ЛИ ЗАЩО НАШИТЕ РАЙОНИ СЕ ОБЕЗБЪЛГАРЯВАТ? ЗАДАЛИ ЛИ СТЕ СИ ВЪПРОСА КАКВА СЪДБА ОЧАКВА НАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРИ ЯВНИТЕ ПРЕДИМСТВА, ДАВАНИ ОТ ВАС НА ТУРЧЕЕЩОТО СЕ НАСЕЛЕНИЕ? НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СМЕ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ТУРСКА АСИМИЛАЦИЯ! КАТО СЕ КРИЕТЕ ЗАД ПРИЗИВА ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ВИЕ ОБРИЧАТЕ НА БЕЗПРАВИЕ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД, СЪЗДАВАТЕ УСЛОВИЯ ЗА ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ. ПОСТАВЕТЕ СЕ НА НАШЕ МЯСТО!

И ВИЕ, ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СТЕ РОДЕНИ В БЪЛГАРИЯ! И ВИЕ СТЕ ОТ БЪЛГАРСКА МАЙКА ОТКЪРМЕНИ! /ДОРИ НАЙ-ФАНАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ НЕ БИХА МОГЛИ ДА ДОКАЖАТ КАКВА ЧАСТ ОТ КРЪВТА, КОЯТО ТЕЧЕ ВЪВ ВЕНИТЕ ИМ, НЕ Е БЪЛГАРСКА./

НА ВСИЧКИ Е ЯСНО, ЧЕ ДПС Е ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪЗДАДЕНА НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА, И ТО С ПРОТИВОБЪЛГАРСКА НАСОЧЕНОСТ. ТОГАВА ЗАЩО СЕ СТРЕМИТЕ ДА ПРИЗНАЕТЕ ДПС ЗА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА?

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПОРЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА С ТЕЖКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НИЕ, ЖЕНИТЕ ОТ ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН, ВИ ОБВИНЯВАМЕ В НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО И АКО НЕ ВЗЕМЕТЕ ПОД ВНИМАНИЕ НАШИЯ ПРОТЕСТ, НИЕ ЩЕ ПОИСКАМЕ РАЗПУЩАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ЩЕ ИЗБЕРЕМ ПО-ДОСТОЙНИ ОТ ВАС БЪЛГАРИ, КОИТО НАИСТИНА ЩЕ МИЛЕЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ!

ОПОМНЕТЕ СЕ, ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СТАНЕ НАЙ-ПРЕДАТЕЛСКОТО В ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ!

12 НОЕМВРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ”, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


МНОГОУВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

БЪЛГАРИЯ В МОМЕНТА ПРЕЖИВЯВА ЕДИН ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ МИГОВЕ В СВОЯТА ИСТОРИЯ. 45-ГОДИШНОТО ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ НА БКП ДОВЕДЕ НАШАТА СТРАНА ДО ПЪЛНА РАЗРУХА.

СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА БАЗАТА НА СВОЕТО МНОЗИНСТВО БСП /БИВША БКП/ СЪСТАВИ ЕДНОПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО НАЧЕЛО С АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. В ПЪЛЕН ОТКАЗ ОТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ОБЕЩАНИЯ БСП И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ПРЕДПРИЕХА НИТО ЕДНА СТЪПКА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА ТОТАЛНА СТОПАНСКА КРИЗА. НАПРОТИВ, СЪС СВОЕТО ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ЛУКАНОВ ДОВЕДЕ СТРАНАТА НИ ДО СТОПАНСКА И НРАВСТВЕНА КАТАСТРОФА. ПРАЗНИ МАГАЗИНИ, КУПОНИ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ОГРОМНИ ОПАШКИ, ЛИМИТ ЗА БЕНЗИН, ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК, ОТЧАЯНО И ОБЕЗВЕРЕНО НАСЕЛЕНИЕ - ТОВА Е СПОЛУКАТА, ОБЕЩАНА ОТ БСП И ОСИГУРЕНА ОТ НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НАЧЕЛО С Г-Н ЛУКАНОВ.

СПАСЕНИЕТО НА НАШАТА РОДИНА НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА ЧАКА. НА БЪЛГАРИЯ СПЕШНО Е НУЖНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ДЕЙСТВИЕТО, СПОСОБНО ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ” КАТО ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗОВАВА ВАС, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДА ПОЕМЕТЕ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ. НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ЛУКАНОВ, КОЙТО МНОГОКРАТНО ЗАЯВИ, ЧЕ ЩЕ Я ПОДАДЕ, АКО НЕ ПОЛУЧИ ОБЩА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОГРАМАТА СИ. ТАКАВА ПОДКРЕПА ТОЙ НЕ ПОЛУЧИ.

2. НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА ДЕЙСТВИЕТО, ОГЛАВЯВАНО И ДОМИНИРАНО ОТ СДС. ТО ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ КОМПЕТЕНТНИ ХОРА, НЕОБРЕМЕНЕНИ С ПРЕСТЪПНО МИНАЛО, С ЯСНА, КОНКРЕТНА И ДЕЙСТВЕНА ПРОГРАМА.

ЗАТОВА СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ДА БЪДЕ ОГЛАВЕНО ОТ СДС.

3. НЕЗАБАВНО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОВА УРЕДБА, ГАРАНТИРАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СДС, ОСИГУРЯВАЩО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВ. ИВАНОВ
СЕКРЕТАР: СВ. СПАСОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ТЕМА "БОЛНИТЕ НЕ МОГАТ ДА ЧАКАТ".


ТРЕВОЖНОТО СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ЗАДЪЛБОЧАВА КРИЗАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, А ТОВА Е ВЕЧЕ ЗАПЛАХА ЗА НАШАТА НАЦИЯ, ЗА НАШАТА СОБСТВЕНА СЪДБА. БОЛНИТЕ НЕ МОГАТ ДА ЧАКАТ. НЕ МОГАТ ДА ЧАКАТ И МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ, ЗАЩОТО КРИЗАТА УРОНВА ТЯХНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ЧУВСТВО И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО И БАВНО СЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ПРАВИТЕЛСТВОТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ДОКАЗАЛО, ЧЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БОЛНИТЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ С ПРЕДИМСТВО. ПОДАРЪЦИТЕ И ДАРЕНИЯТА НЕ МОГАТ СЪЩЕСТВЕНО ДА ПОДОБРЯТ УСЛОВИЯТА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ.

УСПОРЕДНО С РЕШАВАНЕТО НА НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ НУЖДИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПЪТЯТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА Е БЪРЗОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИКАЛНОТО МУ РЕФОРМИРАНЕ. В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАЕДНО СЪС СИНДИКАТИТЕ И СЪСЛОВНИТЕ СЪЮЗИ СЕ ИЗЯСНИХА НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПИ. ПРЕМИНА ПЕРИОДЪТ НА ДИСКУСИИ И НАТРУПВАНЕ НА ЗНАНИЯ. РЕШЕНИЯТА ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ. ЗАТОВА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ МНЕНИЕТО НА Д-Р КР.КРЪСТЕВ ОТ МЕДИЦИНСКАТА СЕКЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА", А СМЯТАМЕ, ЧЕ ЩЕ НИ ПОДКРЕПЯТ И НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪР ЧЕРНОЗЕМСКИ ЩЕ ЗАБАВИ РЕФОРМАТА, ЩЕ ЗАБАВИ РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ ЗАДАЧИ.

ПОДКРЕПЯМЕ НАПЪЛНО ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, ЗАЩОТО ТОВА ИЗЦЯЛО ОТГОВАРЯ НА ПЛАТФОРМАТА И УСТАВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ТОВА Е И ОСНОВАНИЕТО НИЕ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ СТАНОВИЩЕТО И ЖЕЛАНИЕТО НА ПРОФ. КР.ПЕТКОВ ЗА ПОЛИТИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/. МНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ Е КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ СИНДИКАЛЕН ЛИДЕР НЯМА ПРАВО ДА НАСОЧВА В ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПОСОКА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОИТО СА ГО ИЗБРАЛИ.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИМА ОКОЛО 120 000 ЧЛЕНОВЕ, А МЕДИЦИНСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" - ОКОЛО 12 000. ТОВА НЕ НИ ПОПРЕЧИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ МЕСЕЦИ ДА ИЗЯСНИМ ПОЗИЦИИТЕ СИ, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ ЗА ЛИДЕРСТВО, А ЗА СИГУРНОСТТА И ЗАЩИТАТА НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ. СИНДИКАЛИЗМЪТ, ИЗЧИСТЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧЕН.

УБЕДЕНИ В ИНТЕЛЕКТА И ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА НА ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТЕ ЩЕ ПРИЕМАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА ОБСЪДЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ КАТО СТЪПКА КЪМ РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

ПРЕДЛАГАМЕ НОВОСЪЗДАДЕНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ДА ПРИЕМЕ НАШАТА ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО ГАРАНТ ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ХУМАНИТАРНИТЕ ПОМОЩИ.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ГОТОВНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОЛИДАРНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СЪВМЕСТНО С ПРОФЕСИОНАЛНО-СЪСЛОВНИТЕ СДРУЖЕНИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ, ИНТЕРЕСИ И ЗАДАЧИ.

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: Д-Р АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СИНДИКАТА НА НЕФТОХИМИЦИТЕ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В НЕФТОХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ - ПЛЕВЕН.


СИНДИКАТЪТ НА НЕФТОХИМИЦИТЕ ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО ЦВЕТА НА НАШАТА НАЦИЯ.

ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ГАРАНТ НА СТАЧНИЦИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ /МА/ - ПЛЕВЕН И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ В СТРАНАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ПАРЛАМЕНТА И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ВЗЕМАТ БЪРЗИ И НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИСКАНИЯТА ОТ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.

ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ЩЕ БЪДЕ ПРИДРУЖЕНО С ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ НАША СТРАНА, ИЗРАЗЕНИ В ПРОТЕСТИ, СИМВОЛИЧНИ СТАЧКИ И ДРУГИ ЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА НА РАЗШИРЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ЦЕХОВЕ.

ПЛЕВЕН, 14 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПЛЕВЕН.


ГРАЖДАНИ НА ПЛЕВЕН,

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС В ПЛЕВЕН СЕ СОЛИДАРИЗИРА СЪС СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ В ГРАДА И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ПРЕУСТАНОВИХА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ПОДКРЕПИХА СВОИТЕ КОЛЕГИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН КОМИТЕТ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ГЛАВЕН ВИНОВНИК ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ Е СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО С БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ЗАДЪЛБОЧИ КРИЗАТА В СТРАНАТА И ПОДВЕДЕ С ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

КАТЕГОРИЧНО ОТРИЧАМЕ АБСУРДНИТЕ НАМЕРЕНИЯ ЗА СПЛАШВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ С Т.НАР. "НУЛЕВА УЧЕБНА ГОДИНА".

СДС В ПЛЕВЕН ЗАСЕГА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, УВАЖАВАЙКИ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ, НО ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ПРОТАКАНЕ НА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ ИМ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ СЪОТВЕТНИ ПРОТЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ГРАДА ДА ИМ ОКАЖЕ МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ МАТЕРИАЛИ СТАВА ЯСНО, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА УНИЩОЖАВАНЕТО НА АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ЧРЕЗ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ ОТ ПОЗОРНИЯ ПЕРИОД НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА. БСП СЕ СТРЕМИ ДА ПРИКРИЕ СВОЕТО МИНАЛО И МИНАЛОТО НА РОДИНАТА НИ С ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ЗАПАЗВАНЕ НА ВЛАСТТА И НАТРУПАНИТЕ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА.

НИЕ, СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, ПРИЗОВАВАМЕ ДА БЪДЕ СПРЯНО ВАРВАРСКОТО БЕЗУМИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ИСТОРИЯТА НИ. ИЗДИГАМЕ АПЕЛ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАМЕРИ НАЧИН ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ.

ПРИЗОВАВАМЕ ЗА ПЪЛНИ РАЗКРИТИЯ НА ИМЕНАТА НА ИНФОРМАТОРИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ЗА НАСИЛИЕ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ. ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОВА НАШЕ ИСКАНЕ ПО НАЙ-КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН.

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 Г.

 


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/