16 октомври 1995


София, 16 октомври 1995 година
Брой 202 /1503/

Редактор: Нина Гаврилова

    
София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Българската социалдемократическа партия на 41-я конгрес, проведен на 14-16 април 1995 г., реши: на предстоящите избори за местна власт организациите й да участват самостоятелно или в предизборни коалиции, като се вземат предвид специфичните условия на общините.

В изпълнение на това решение Българската социалдемократическа партия издига и застава зад достойни кандидати за кметове и общински съветници. Те, заедно с кандидатите на другите демократични сили, ще дадат достоен отпор както на тенденциите за реставрация, така и на усилията на преродилата се комунистическа номенклатура да наложи капитализъм от мафиотски тип.

Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия осъжда действията на онези партийни членове, които против решенията на своите местни организации и в свой личен интерес подкрепят кандидати на други партии /главно на управляващата Българска социалистическа партия/ срещу кандидатите на Българската социалдемократическа партия или са в редиците на инициативни комитети, издигащи псевдонезависими кандидати.

Вярваме, че всички здравомислещи хора ще подкрепят оптимизма ни за изграждане на управление, основано на честност и професионализъм, в интерес на обикновените хора.

София, 7 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3". Документът е адресиран до президента на Републиката, до Централната избирателна комисия, до аташетата по печата на посолствата в Република България и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На съвещание на ръководството на съюз "Ера 3" поради невъзможност за изява, подценяване и неравнопоставеност се взе решение в знак на протест: В хода на предизборната кампания оттегляме кандидатурите си в градовете Варна, Видин, Ловеч. Причини:

Предизборната кампания се развива в условия на пълна неравнопоставеност и привилегии на едни кандидати за сметка на други.

Представителите на Централната избирателна комисия /ЦИК/ вече втора седмица не взимат решения дори за платени репортажи. Решението им под N 500 от 9 октомври 1995 г. вероятно служи, за да залъгва външния свят за наличие на някаква демократичност в България.

В т.3 от него четем ..."БНТ-БНР... включват своите информационни емисии, репортажи и други прояви и трябва да спазват принципа за равнопоставеност по продължителност и време". Това решение е една подигравка по простата причина, че нашите кандидати не могат да влязат изобщо в никакви репортажи нито по радиото, нито по телевизията.

Всеки ден от сутрин до вечер стотици хиляди избиратели, подкрепящи десетки други партии, слушат и гледат само с кой говорел Стефан Софиянски, Венцислав Йосифов или Ренета Инджова. Подобни криминални местни избори в българската история рядко е имало. Нашите кандидати не притежават възможност да се проявят ясно пред обществото.

Жан Виденов стряска телевизионните работници, а Клара Маринова обикаля и диктува условията в комбинация с една пародия на опозиция - СДС.

София, 11 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


ПЕНСИОНЕРКИ И ПЕНСИОНЕРИ,

Предстоят избори за местните органи на власт и управление. Пенсионерите са заинтересувани да бъдат избрани за кметове и съветници честни и всеотдайни, компетентни и способни люде, които да ускорят излизането на страната от тежката криза, да отстояват интересите и да решават проблемите на гражданите от градовете и селата.

Въпрос на съвест е всеки пенсионер да направи своя избор в зависимост от платформата, която кандидатите предлагат и отстояват. Животът показва, че най-близко до интересите на пенсионерите стоят представителите на Демократичната левица. Правителството на Жан Виденов пое ангажимент да спре обедняването на пенсионерите и сега прави възможното да го постигне. Увеличи основния размер на пенсиите с 30,5 процента. Даде добавка на по-възрастните пенсионери - 150 лв. на навършилите 75 години и 225 лв. на тези над 80 години. От 1 септември 1995 г. се дава компенсация за увеличение на тока в размер на 140 лв. и ще увеличи пенсиите от 1 септември със 7 процента и др. За разлика от предишните правителства, които не искаха да се срещнат с наши представители, Министерският съвет взе решение за създаване на национален съвет по социалните и демографските въпроси, в който пряко ще участват наши представители. Правителството полага големи грижи за оживяване на икономиката и това е солидна основа за по-нататъшното реално повишаване на пенсиите в кратки срокове.

Затова ние ви

П Р И З О В А В А М Е:

Гласувайте за тези кандидати, които ще гарантират силно местно самоуправление и ще изпълнят максимална програма за обновление на селищата!

Гласувайте за тези кандидати, които:
- се стремят да подобрят условията на живот във вашето селище;
- активно ще се борят против корупцията и овладяването на спекулата;
- подкрепят усъвършенстване на социалните помощи, домовете за възрастни, клубовете на пенсионерите, системата за изплащане на фактури за лекарства;
- помагат за укрепване на мрежата от магазини на Съюза на пенсионерите и други организации за продажба на стоки на по-ниски цени;
- съдействат на пенсионерите за безплатно или с облекчения пътуване по градския транспорт;
- ратуват да има ред и сигурност в селищата.

Гласувайте за кандидатите на лявата коалиция!

София, 9 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА 57 БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /22 - 24 СЕПТЕМВРИ, СОФИЯ/.


Шест години след започналите промени в политическия, икономическия и социалния живот на България енергетиката се е превърнала в поле за прокарване на лични и групови интереси, разпределяне на баснословни, често пъти незаконни, печалби и провеждане на политическите амбиции на определени партийни кръгове. Именно в сферата на енергетиката и свързаните с нея отрасли - потребители на енергия, избуяха най-жилавите групировки от мафиотски тип, които не се спират пред нищо, за да приберат парите както на обикновения гражданин, който консумира ток за битови нужди, така и на огромните индустриални мастодонти, като освен това ги превръщат в длъжници на енергийния сектор. Тези групировки, често криещи се на сянка под чадъра на управляващите, докараха до задънена улица енергетиката ни с единствената цел да получават печалби от безумни проекти като АЕЦ "Белене", далавери с вноса на въглища или договори за "ремонт и поддръжка" в АЕЦ "Козлодуй". Енергетиката и досега продължава да работи на загуба и да увеличава бремето на дълговете на страната.

Кой плаща всичко това? Кой плаща с парите си, но и със здравето си, с постоянното напрежение да живееш в риск от неконтролируема авария от атомна централа?

Всички ние - гражданите на България, сме пострадалите от антиикономическата и антиекологичната политика на развитие на енергийния сектор. Наши са правото и отговорността да поискаме и постигнем нов път за българската енергетика. Път на енергийната ефективност в индустрията и бита, задоволяване на реалните потребности, намаляване замърсяването на околната среда и увреждането на здравето на работещите в енергетиката и цялото население, премахване на необосновано високия и неприемлив риск от ядрени аварии с неизмерими последици. Сега предлаганият от правителството път на екстензивно развитие на електроенергетиката води само до големи инвестиции и неприемлив ръст на цените на електроенергията.

Ние, представителите на българските неправителствени екологични организации, настояваме българските управляващи да започнат незабавно разработването и приемането на законодателство, което ще постави развитието на българската икономика като цяло и в частност на енергийния сектор на принципите на устойчивото развитие. Предлагаме като начало следните стъпки, които биха довели до подобряване на състоянието на българската енергетика:

1. Отхвърляне на проектостратегии за развитие на енергетиката, които се базират на по-нататъшното екстензивно развитие на енергийния отрасъл, и приемане на стратегия, основана на повишаване на енергийната ефективност при консуматорите - индустрия, бит, транспорт, и на подобряване на енергоснабдяването на страната.

2. Въвеждане на мораториум върху по-нататъшното изграждане на нови АЕЦ.

3. Да се отмени поправката в Закона за опазване на околната среда /чл. 23 г/, която разкрива възможност за построяване на АЕЦ "Белене" без оценка за въздействие на околната среда и обществено обсъждане и при съществуващите обективни пречки. Довършването на централата е необосновано по отношение на електроенергийния баланс и неприемливо за режима на нашата енергосистема. Ние смятаме, че досегашната официална оценка на вложените инвестиции в площадката на "Белене" е завишена 2-3 пъти. Досегашният тип 1000-мегаватови реактори, които се предвижда да бъдат монтирани и в АЕЦ "Белене", показват в последните години използваемост не повече от 33 на сто, което е равно на инсталираната мощност на ТЕЦ "Бобов дол"! Затова е невъзможно тази използваемост да бъде подобрена в рамките на посочените в едната от предлаганите стратегии срокове. Ние познаваме и подкрепяме проекти за друго развитие на района.

Ние предупреждаваме, че всяко въвеждане на режим на тока е спекулация с търпението на българския народ и опит за рекетиране на гражданите, за да се получи тяхната подкрепа за дострояване на втората атомна централа като жизнена необходимост.

4. Правителството да изпълни поетите ангажименти за постепенното закриване на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй".

5. Искаме нашите организации да получават пълна и навременна информация относно резултатите от работите по повишаване на безопасността на АЕЦ "Козлодуй", за действителните разходи във всяко звено на електроенергийната система, както и за международните енергийни проекти и инвестиции с българско участие. Настояваме да се осигури ресурсно обезпечен и реално приложим авариен план за АЕЦ "Козлодуй".

6. Да се намери най-после разумно и сигурно решение на проблема с натрупаното отработено гориво, което засега е най-голямата опасност. Настояваме незабавно да започне отчисляването на съответните средства за решаване проблема с отработеното гориво и погребването на реакторите на АЕЦ "Козлодуй".

7. Да се изпълни докрай постановлението за поетапно прекратяване на уранодобива в България, предвиждащо и ликвидиране на последиците върху околната среда.

8. Възстановяване на ликвидираната през 1993 г. Агенция за енергийна ефективност като надведомствен правителствен орган с право да разработва, предлага и провежда националната стратегия по енергийна ефективност, лицензира енергопотребителите и енергопроизводителите, предлага начините на използване на фондовете "Енергийна ефективност" и "Енергийни ресурси".

9. Отмяна на валидността на условията на Виенската конвенция от 1963 г., приети чрез поправките в Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, и денонсиране на подписа на България под упоменатата конвенция. Приемане на законови изисквания за пълна /ограничена само от размера на щетите/ отговорност при аварии в АЕЦ от страна на собственика, експлоатиращата компания и инвеститора на централата. За да не се пречи на доставките на оборудване за АЕЦ "Козлодуй", да се сключват двустранни договори със всеки доставчик.

10. Да се промени подходът при кредитиране на дейностите на енергетиката. Да се въведат данъчни и други облекчения за високите технологии, проектите за енергийна ефективност и нетрадиционни и възстановяеми източници на енергия и тези, свързани с намаляване на производствената енергоемкост. Да се стимулират независимите енергопроизводители включително и чрез усъвършенстване на съществуващите тарифи. Смятаме, че необходимо условие за провеждане на политиката на енергийна ефективност е бързата приватизация на предприятията, която ще създаде условия за предприемачите да въвеждат енергоспестяващи технологии в производството.

11. Актуализиране на съществуващите стандарти с цел повишаване икономията на енергия при консуматорите.

12. Да се създадат и въведат образователни програми в училищата и университетите, свързани с енергийната ефективност и енергопотреблението. Да се изградят консултантски центрове в областните градове, да се повиши информационното осигуряване на населението чрез медиите и чрез конкретни общообразователни програми.

13. Поради факта, че съвременното планиране и реализацията на плановете в енергетиката в световен мащаб се извършва съгласно принципа на най-малките разходи, настояваме да се използват наличните в българската индустрия производствени мощности /военни заводи и заводи от тежката промишленост/, които да поемат поръчки за покриване на нуждите на енергетиката /с изключение на АЕЦ/. Така ще се намалят разходите за оборудване и материали, като същевременно ще се разкрият нови или ще се запазят съществуващите работни места.

14. Да се провежда безкомпромисен държавен надзор и оперативен контрол върху безопасността на АЕЦ "Козлодуй". Досегашните ръководства на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, Комитета по енергетика, Националната електрическа компания и АЕЦ "Козлодуй" в последните години допуснаха груби грешки и некомпетентност в управлението на българската енергетика, поради което препоръчваме щателно да се издирят и привлекат специалисти с най-високо ниво на компетентност в конкретните области.

15. Министерството на околната среда /МОС/ трябва да създаде адекватна структура за контрол върху екологичния риск от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" и останалите електроцентрали. МОС трябва да се включи спешно и особено активно при решаването на комплексните проблеми с отработеното гориво.

Ние призоваваме управляващите най-после сериозно да обмислят предлаганите от нас действия и мерки и да предприемат незабавни стъпки за промяна от екстензивен път на развитие на българската енергетика към развитие на енергийната ефективност на потреблението и производството. Ако и този път никой не се вслуша в гласа на разума, ще бъдем принудени да предприемем всички възможни действия, за да наложим действително разумна и общополезна алтернатива за развитие. Ние не можем да обещаем спокойно съществуване нито на настоящото, нито на следващите го правителства, ако те не започнат да работят в съответствие с интересите на целия български народ, като прилагат вече познатите и доказали ефективността си технологии и съвременната организация и управление на производството.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
16.10.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


--------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в Българияподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

---------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!