16 февруари 1995


София, 16 февруари 1995 г.
Брой 34 /1335/


София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ "ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ЗАГУБАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г." НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ЯНУАРИ 1995 Г.


Изборният резултат се дължи на комплекс от причини, породени по време на изборната кампания, но е следствие и на натрупвания с известна дълбочина във времето.


1. ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА СДС ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ.

1.1. Основна задача, която се очакваше да реши правителството - декомунизацията, не беше разрешена.
а/ Не беше решен по целесъобразен начин кадровият проблем.
б/ Беше провеждана непоследователна и частична политика на реформи както в областта на вътрешната, така и в областта на външната политика.
в/ Не беше разрешен стратегическият въпрос за парламентарните и извънпарламентарните съюзници, което затрудни изграждането на законова база, могла да осигури възможност на изпълнителната и съдебната власт да реагират съответно при изпълнението на набелязаните задачи.
г/ Правителството не разполагаше с концепция за отношенията между държавата и църквата.

1.2. Една от причините за политическия крах на СДС е недостатъчно убедителният облик на политическия елит и прояви на корупция в парламентарните и извънпарламентарните кръгове на съюза.
а/ Качеството на елита не се обуславя само от липсата на професионален и управленски опит, но също и от идеологически разногласия и политически амбиции в структурите на всички равнища.
б/ В икономическата сфера отсъстваше необходимата протекция на българския производител.
в/ СДС нямаше и няма цялостна програма, третираща националния въпрос в България, и се създава впечатление, че загърбва този тъй важен за Балканите проблем.


2. ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА СДС КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ.

2.1. СДС премина в опозиция след един съвършено ненужен вот на доверие.

2.2. Като парламентарна опозиция СДС не намери начин за убедително въздействие върху електората.

2.3. Като опозиция НКС и СКС на СДС се затвориха още повече и се изолираха от своите симпатизанти и поддръжници, да не говорим за безпартийния електорат, на който в крайна сметка дължи победата си от 1991 г.


3. ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА СДС ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.

3.1. СДС искаше избори на всяка цена, независимо че не бе подготвен за тях.

3.2. Предизборната програма не отговаряше на социалните нужди на нашето общество.

3.3. Изборът на кандидати за народни представители не бе целесъобразен във всички случаи.

3.4. Предвидените критерии за подбор на кандидатите бяха нарушавани.

3.5. Избрана бе неподходяща изборна стратегия, несъобразна с особеностите на българското масово политическо съзнание.

3.6. Не бе създаден собствен социологически и политически център.

3.7. Печатните органи на съюза не разполагаха със съответна информационна стратегия.

3.8. Следва да се подчертае неефективното поведение на някои лидери по време на кампанията по места. То се дължи на липса на преки връзки с електората, детерминирани на свой ред от неизграждане или разграждане на организационните структури на СДС.

3.9. Неубедително бе представянето в електронните медии.

3.10. СДС нямаше ясна политика и връзки с водещите профсъюзи.

3.11. Предизборният щаб не се справи пълноценно със задачите си.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ТЕЗИСИ

1. Анализът на предизборните резултати изисква задължително персонифициране на вината.

2. Политическите грешки на всяка политическа формация са собствени и не могат да бъдат прехвърляни върху други.

3. Необходимо е да се направят изводи за действие за предстоящите избори за местна власт.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДФ: Васил Златаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАНИФЕСТАЦИЯ НА 24 МАЙ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Либерално-демократическата партия подкрепя идеята на министъра на науката, образованието и технологиите академик Илчо Димитров за възстановяване на забравената през последните години поради политически котерии възрожденска традиция за 24-майските манифестации, посветени на светите братя Кирил и Методий.

Надяваме се, господин президент, че Вие като държавен ръководител на България ше бъдете със своя народ по време на честванията на най-българския празник.

София, 14 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ".


МЛАДИ БЪЛГАРИ, СЪМИШЛЕНИЦИ,

Вече десетилетия продължава целенасоченото унищожаване на българския народ, вече десетилетия нашите държавници пропагандират от висините на своя авторитет васална преданост към чужди сили, вече десетилетия самобитният български дух и култура се размиват в помията на социалистическия /преди/ или космополитния /днес/ начин на мислене, вече десетилетия ни се внушава чувство на национална малоценност. Днес чужди пророци бродят из България, днес те ни учат какво харесва Европа или Америка, как да живеем, в какво да вярваме. Пристигат при нас като при туземци с блестящите стъкълца на демокрацията сектите, масовата "култура" и искат да забравим за съкровищницата на българския дух. Защо им вярваме? Забравихме ли, че когато България бе държава, когато тук гореше огънят на една уникална култура, хвърлила семената си от Арктика до Франция и Италия, когато нашите владетели се наричаха царе на българите, на Запад дори нямаха своя писменост, франкските крале поставяха пред титлите си "архонт на Византия", а в Америка все още живееха в бигзами [?] и пещери! Забравихме ли, че блестящата Европа е това, което е днес, защото народът ни спря с кръвта си дивите азиатски орди на османците? Забравяме ли, че днешните радетели на човешките права съществуват само защото физически унищожиха една цяла раса?

Време е безумието да спре, време е да се събудим от мъртвешкия сън, време е да потърсим корените си и да дадем отпор на всички чужди претенции, време е да извадим от забвението знамената на великото си минало, време е народът ни да почувства историческото си предназначение, да приеме целите, които оправдават неговото съществуване.

За едно ново възраждане, за една Велика България - да бъдем заедно!

София, 15 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ /МЛАДЕЖИ/, ПРИЕТ НА 11 ЮЛИ 1994 Г. В СОФИЯ И ДОПЪЛНЕН И ИЗМЕНЕН НА 20 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.


I. XAPAKTEP, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. Съюзът за Търновска конституция /младежи/ /СТК-М/ е политическа организация, която действа в съответствие с конституцията на страната и законите й. Осъществяването на дейността му става въз основа на този устав.

/////Бележка:////// По-нататък в този устав ще се употребява съкращението Съюз за Търновска конституция /М/ вместо пълното изписване - Съюз за Търновска конституция /младежи/.

Чл.2. Седалището на Съюза за Търновска конституция /М/ е в София.

Чл.3. Съюзът за Търновска конституция /М/ е партия за българска духовност и самосъзнание. Той приема националното единство на всички българи не като опит за силови решения в междудържавните отношения на Балканите, а като търпелива дейност на сътрудничество и доверие между народите от нашия регион, в резултат на което ще възникнат по-добри и реални условия за признаване на националните, гражданските и религиозни права на всички българи, намиращи се извън сегашните граници на Отечеството.

Чл.4. Съюзът за Търновска конституция /М/ е партия, която защитава традициите в културния, религиозния и политическия живот на страната. Като политическа формация на младите хора Съюзът за Търновска конституция /М/ приема, че народностните, историческите и религиозните извори на българщината са реалните източници за съвземане и консолидиране на нацията ни. В този смисъл, както и от всяка друга гледна точка, Съюзът за Търновска конституция /М/ отхвърля насилието в политическия живот като форма и средство за разрешаване на национални, партийни или лични въпроси.

Чл.5. Целта на Съюза за Търновска конституция /М/ е възстановяване на традиционната българска демокрация, създадена в зората на Третата българска държава, основана на ненасилието, на достойнството и суверенитета на нацията и олицетворявана от Търновската конституция. Възстановяването и осъвременяването на Търновската конституция може да стане само по волята на българския народ чрез парламентарен вот в резултат на свободни и демократични избори.

Чл.6. Съюзът за Търновска конституция /М/ приема собствеността, сигурността и свободата като трите начала на демократичното гражданско общество в България.

Чл.7. Задачите, които си поставя Съюзът за Търновска конституция /М/, са:
- Поддържане и защита на конституционно-парламентарния ред в страната, основан на разделение на функциите на властта.
- Отстояване чрез слово, печат и личен пример на естествените граждански и политически права на личността: свобода, право на собственост, равенство пред законите, сигурност срещу бедност и насилие, социална защита.
- Установяване на реална многопартийна система в страната.
- Свободно саморегулиращо се стопанство и приватизация с участието на работниците, на националния и чуждестранния капитал в собствеността на предприятията.
- Възход на частното земеделие и клоновете му.
- Поощрение на свободното коопериране.
- Реформи в данъчната система и формите на кредитиране.
- Приоритетна политика на поощрение на националната култура, изкуство, наука и образование.
- Национална сигурност и отбрана на най-високо технологично равнище и в духа на многовековните воински традиции на българите.
- Свобода на духа и вярата и постигане на национално възраждане със светата Българска православна църква.

Чл.8. Съюзът за Търновска конституция /М/ представлява интересите на младите интелектуалци, предприемачи, военни и духовници, загрижени за възстановяването на България, за приобщаването й към европейските ценности, към традициите на европейския парламентаризъм, към духовната и материалната култура на европейската цивилизация при запазване на националната идентичност, християнски добродетели и традиции на българщината.

Чл.9. Средствата за постигане на целите и задачите на Съюза за Търновска конституция /М/ са:

Образуване на сдружения - общности от съмишленици върху територията на страната. Разпространение на идеи, култура и естетика чрез политически събрания, съпроводени от театрални и певчески изяви, спектакли, концерти, рецитали, изложби и пр. Издаване на вестници, списания, книги, листовки, брошури и др. със становища по актуални политически, културни, икономически и социални проблеми на нацията. Вземане участие в общински и законодателни избори.


II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. Член на Съюза за Търновска конституция /М/ може да бъде всеки български гражданин, навършил пълнолетие, нелишен от граждански права, който приема устава и програмата на съюза, работи за тяхното осъществяване и плаща членския си внос. Не се допуска едновременното членуване в Съюза за Търновска конституция /М/ и в други партии, освен с изричното съгласие на Националния му съвет.

Чл.11. Кандидатите за членове на съюза попълват декларация-молба с посочване на точните си данни по паспорт. Молбата се подава до ръководството на съответното сдружение на съюза. Кандидатът за член на съюза се приема на общо събрание на сдружението. След приемането му новият съюзен член получава членска карта.

Чл.12. Всеки член на Съюза за Търновска конституция /М/ има следните права: /1/ да избира и да бъде избиран в съюзните органи; /2/ свободно да излага и отстоява свои виждания, мнения и съображения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на съюза; /3/ да участва в живота на организацията и да осъществява съюзната политика и решения; /4/ да иска и да получава информация от всички съюзни органи за тяхната дейност; /5/ да участва с предложения при формиране на съюзната политика, които не са в противоречие с устава и програмата; /6/ да присъства лично, когато се обсъжда съюзното му положение и дейност.

Задължения: /1/ да спазва устава и да работи за постигане целите на съюза; /2/ да развива и утвърждава демократизма във вътрешносъюзния живот; /3/ да разяснява, провежда и защитава съюзното единство и политика; /4/ да участва редовно на събранията на съюзните сдружения и другите форми на организационен живот на съюза; /5/ да плаща редовно членският внос.

Чл.13. Ако поведението или възгледите на съюзния член влизат в противоречие с изискванията на чл.12 /Права и задължения/, той може да прекрати членството си в съюза. За тази цел подава заявление до ръководството на сдружението, където членува. Молбата се разглежда на общо събрание, приема се или се отхвърля. При всеки отделен случай на напускане или изключване от съюза се налага и решение на Националния съвет на съюза.

Чл.14. За нарушение на задълженията си по чл.12 или за други особено тежки нарушения на устава, за неморално поведение, за криминални деяния съюзният член може да бъде мъмрен, предупреждаван и изключван от съюза с решение на ръководството на сдружението, в което членува, и потвърдено от Националния съвет на съюза.

Съюзните наказания в сдруженията могат да бъдат обжалвани от съюзния член пред Националния съвет. Неговите решения са безапелационни.


III. СТРУКТУРА

Чл.15. Съюзът за Търновска конституция /М/ се изгражда на териториален принцип в съответствие с административното деление на страната.

Чл.16. Съюзът за Търновска конституция /М/ осъществява своята дейност на основа на принципите на изборност, колективност, гласност и мандатност.

Чл.17. Изборът на ръководства на всички равнища става по решение на събранието с явно или тайно гласуване при възможна алтернативност на кандидатите.

Чл.18. Сдружението е основно звено на Съюза за Търновска конституция /М/. То не може да бъде по-малко от десет души членски състав.

Когато в населеното място няма сдружение на Съюза за Търновска конституция /М/, членуването става в най-близкото сдружение в съответни регион.

Чл.19. Висш орган за осъществяване дейността на сдружението на Съюза за Търновска конституция /М/ е събранието. То приема решения с обикновено мнозинство - 50 на сто плюс 1 гласа.

Решенията за налагане на наказания се приемат с две трети от гласовете на присъстващите.

Събранието избира ръководство, състоящо се минимум от трима души, както и ревизионна комисия /до трима души/.

Ръководството на сдружението на съюза и на ревизионната комисия се избират най-малко за две години, но не повече от редовния междуконгресен период.

Събранието избира и делегати за конгреса. Събранието не може да откаже на който и да е свой член да стане делегат на конгреса, ако няма основателни причини и ако поема сам разноските си.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА 15 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


II. КОНКРЕТНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Те, по наше убеждение, се изразяват в следните пунктове:
1. Приоритет на правата на човека пред така наречените "държавни интереси", обективиран в законодателството.
2. Обективно разгърнати свобода на словото, печата, сдруженията, събранията, митингите и манифестациите, осигурени с правни гаранции.
3. Осигурено присъствие на частната инициатива в икономическия и в обществения живот.
4. Ефективни механизми за социална защита и гарантирано обществено равновесие.
5. Подкрепа на държавната и на кооперативната собственост, доколкото не накърняват свободата на личността и доколкото са икономически рентабилни и стопански оправдани.
6. Гарантиране правото на национално, малцинствено и религиозно самоопределение; пълна свобода на вероизповеданията, религиозната пропаганда, образование и възпитание.
7. Многопартийна парламентарна система.
8. Право на свободно професионално организиране.
9. Ефективно разделение на властите; конституционните гаранции да бъдат в ръцете на съдебната власт.
10. Придържане към отказ от едностранчива националистическа насоченост в цялостната държавна и обществена политика.


III. ПРЕДПОСТАВКИ И ПЪТИЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

Които според нас са:
1. В принципите на Конституцията на Република България.
2. Правата на човека, фиксирани в Международната харта от 1948 г. и разгърнати във Виенските договорености от 1989 г. и последвалите ги форуми.
3. Радикална промяна в системата на правосъдието. Реабилитация на всички, осъдени за политическите им убеждения от всякакъв вид съдилища.
4. Неприкосновеност на живота, частната собственост, жилище, личен живот и достойнство на гражданите.
5. Равен старт и шанс за всеки гражданин на страната по пътя към социалното пазарно стопанство.
6. Отказ от националистически шовинизъм, свобода и зачитане на идентичността на етническите и религиозните малцинства.
7. Държавна закрила и осигуреност на децата, престарелите, немощните, болните, инвалидите, бездомните, бедните и други беззащитни членове на обществото.
8. Силна, ефективна и професионална деполитизирана армия.
9. Надеждна и ефективна полиция, изградена по образец на напредналите демократични държави.
10. Равнопоставеност и уважение на всички обществени и политически формации.
11. Истински парламентарен, политически и религиозен плурализъм при гарантирано разделение на властите.
12. Строго следване на външна политика, защитаваща националните интереси и неотклонно следваща общите правила на международното право, с тенденция за присъединяване към бъдещата Европейска общност на свободните нации.


IV. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:

1. Безусловно отричат насилието като метод на политическа борба.

2. Отричат същността, остатъците и рецидивите на тоталитаризма.

3. Не споделят нито една идеологическа, политическа или социална доктрина, основаваща се на диктатура, фундаментализъм, противопоставяне и нетолерантност.

4. Не могат да приемат нравствено-политически компромиси, свързани с отстъпване от основните философски, идейни и политически принципи на Демократическата партия в България.


V. В НАСТОЯЩИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ НИЕ СМЕ ЗА:

Незабавна парична реформа със смяна на паричните знаци и обмяната им при регулиран коефициент.

Пълна и безусловна конфискация на богатствата на всички политически, стопански, военни и други престъпници и техните фирми, организации и институции, облагодетелствали се от властта преди и след 10 ноември 1989 г.

Преразпределение на съществуващия жилищен фонд по произход и принадлежност.

Устройване на открит, демократичен и справедлив държавен съд за всички облагодетелствали се и злоупотребили с политическата власт преди и след 10 ноември 1989 г.

Ясни и конкретни преференции и данъчни облекчения за всички производители, определящи жизнения стандарт на всеки член на обществото.

Равнопоставеност на сдруженията със стопанска, търговска, посредническа, обслужваща и с друга дейност.

Нови закони, определящи трудовите отношения и статута на работника, на държания служител и чиновник.

Държавна закрила и осигуреност за здравеопазването, всички степени на образование, наука, култура, спорт, екология и други.

Право на лично оръжие за всеки пълнолетен български гражданин с доказани психически и морални качества.

Промяна на избирателния закон и въвеждане на проста пропорционална система без ограничения и бариери в процентно отношение или на смесена мажоритарно-пропорционална система.

Незабавно спиране на намесата на правителството и изпълнителната власт в работите и компетенциите на Българската православна църква. Свикване в най-близко време на Народен църковен събор с цел преодоляване на разкола и възстановяване на достойнството и авторитета на тази жизненоважна за нашата духовност и държавност църковна институция.

Заздравяване на държавността с утвърждаване на един официален език - български, и една официална държавна религия - християнска от източноправославен обряд.

Пълен неутралитет и независимо, достойно и лоялно поведение към всички съседни държави.

Ясни и точни двустранни договори с всички съседни страни по изселнически, имуществени и други проблеми.

Двустранни договори с Русия, Германия и Украйна в унисон с нашата историческа съдба и политически традиции.

Коректност и лоялност към славянската общност.

В момента България се намира в безизходна политическа, правителствена и социална криза. Политическата картина на страната вече не отговаря на сегашния парламент и правителство. Издигнатите идеи за национално помирение и съгласие не могат да намерят отклик и съчувствие сред българите, докато над петдесет процента от тях не искат това правителство и повече от осемдесет процента са против сега действащото Народно събрание. Не може да се иска помирение, когато парламент, президент и правителство действат фактически против националните интереси и единствено в изгода на личните си амбиции и користни цели.

Ние сме за съгласие на всички демократични сили в даден политически момент с цел поврат в интересите на страната и народа. Съгласието в обществото не може да се реализира под доминацията на двата политически мастодонта. Това съгласие не може да се постигне и от тази извънпарламентарна опозиция, която се представлява от бивши депутати, отхвърлени от времето администратори и партийни функционери и какви ли не още псевдополитици, неудачници и авантюристи, дискретно подкрепяни от президент и управляващи с една - единствена цел - запазване на двуполюсния политически модел, определен чрез некоректни и нечистоплътни съглашения и договаряния в края на 1989 г. Национално съгласие и просперитет не могат да бъдат постигнати под доминацията на ренегати, агенти, приспособленци и всякакъв друг род политически негодници. То може да бъде реализирано в живота само от нравствени личности, политици с достойна биография и хора с национално самосъзнание. Само такива хора с доказан християнски морал, нямащи нищо общо по произход и принадлежност с бившия режим и сегашното му продължение могат да осъществят така необходимите ни помирение, търпимост и покаяние. Такива личности могат да бъдат намерени в средите на тези политически и граждански формирования, които съзнателно и пресметливо са пренебрегвани, изолирани и държани в информационно затъмнение от страна на парламент, президент и правителство.

Нашата програма - това е програмата на преходния период от тоталитаризъм към демокрация, към политически, икономически и духовен плурализъм - към общество от свободни граждани на свободна страна.

Да живее демокрацията - залог за свободата и просперитета на Отечеството ни!

/Пресслужба "Куриер”/


11:40:00
16.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!