16 декември 1992

София, 16 декември 1992 година
        Брой 247 /777/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Задълбочаващите се фракционни марксически междуособици в България през тригодишното неокомунистическо управление нанесоха непоправими тегоби на изстрадалите за справедливост българи.

Планирани, а в някои случаи непредвидими, действия породиха хаос и понижиха авторитета на България на всички нива.

Назначената управляваща "демократична" масовка /комсомолци, доносници, служители на Държавна сигурност и марксизирани платени протежета/ дестабилизират чрез всички средства отечеството, захвърляйки всички в непредвидимото бъдеще.

Тревожна и тягостна е политическата реалност през последната година от най-новата история на България. "Войната на институциите" е характерният видим политически фарс, но невидимите диригенти - болшевики, са очевидни. Стратегическият център, оглавяван от твърдолинейния болшевик Лилов и компания, направлява комунистическите марионетки по всички държавни нива. Очертаващата се политическа обстановка, наподобяваща лабиринт на безумието, сочи рамкиранн, планирани особености:

1. Правителствената и парламентарната криза са средствата за печелене на време и политически дивиденти за сметка на манипулираните и незнаещи българи.

2. Прикриване на престъпления от миналото до днес - геноцид, крупни финансови кражби, прехвърляне на държавни средства в чужди банки.

3. Парламентът не даде ясен отговор за легитимността на Великото народно събрание /ВНС/ и следствията от фалшифицираните избори от 10 юни 1990 г.

4. Геополитическата обстановка на Балканите изисква отговорност от основните политически сили - нещо, което отсъства.

Особена загриженост предизвикват действията на водещите нации, несъобразяващи се със суверенитета и правата, гарантирани от ООН, на всички членуващи държави, особено на малките...

5. Пряка отговорност за произтичащите събития носят "основните" политически сили, болшевишката несменена държавна администрация и всички държавни служители - д.р Ж.Желев, всички следдесетоноемврийски министър-председатели и кабинети, нелегитимното ВНС и сегашното Народно събрание /НС/, но най-големия дял поема болшевишката камарила, обрекла отечеството на разруха.

6. Каквито и политически ходове да се прилагат, те са палиативни и обречени, почиващи на лъжата и на злината, дадени от дявола.

Единствено законосъобразни за България остават Търновската конституция и Н.В.Цар Симеон II - Цар на всички българи!

Хармонията и равновесието, силата на българската държава са в дълбоките корени на приемствеността, както и във възстановяване на държавното устройство, премахнато чрез съветска окупация и преврата от 9 септември 1944 г.

Бог да пази Царя и България!

София, 10 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА.


Националното ръководство на Политическия съюз "Нова България"/ПСНБ/ следи с тревога развитието на политическата криза в страната.

Политическото разделение е очевидно!

Определени политически сили се стремят към дестабилизация, налице са стремежи към авторитарни и тоталитарни действия.

1. Дългоочакваната реформа е в опасност!

2. Икономическите, етническите и социалните проблеми все още не са решени.

3. Демокрацията е застрашена.

4. Вътрешната и външната сигурност на отечеството ни е нестабилна.

Националното ръководство на ПСНБ, изхождайки от тези тревожни факти, призовава всички честни българи към размисъл.

Родината се нуждае от вътрешен мир!

Само така ние ще преодолеем трудностите по пътя ни към демокрация. А този път е:
- Възстановяване на Търновската конституция!
- Възстановяване на монархията!

Защото според нас:
- реставрацията на монархията не е политическа цел, а национална необходимост;
- монархията ще бъде новото възраждане на България и на славната българска нация;
- монархията ще увенчае политическата и социалната демокрация, ще символизира националното единство в зачитане на свободата на всеки гражданин, на религиозните, културните и регионалните различия.

Българи, времето не чака!

Призоваваме всички демократични сили за активни действия!

Да живее Цар Симеон II!

Бог да благослови България!


        София, 14 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСНБ: Е.Соколов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/ И НА ОБНОВЕНА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 22 НОЕМВРИ 1992 Г.


Съветът на представителите следеше с дълбока загриженост и тревога развитието на обстановката в страната и в света през последните месеци, опитите за дестабилизация на обстановката, политиката на конфронтация, отрицателните резултати от икономическата реформа и тежките социални последици от нея за мнозинството от населението, главен виновник за които са досегашното правителство на СДС и неговата парламентарна група.

Съветът на представителите приветства решението на съвместното заседание на ВС на БСП и депутатите от ПССД.

Нашите партии подкрепят всяка стъпка и всички усилия, които водят до запазването на гражданския мир, обществената стабилност, ускоряването на демократичните промени и икономическите реформи; до осигуряването на прехраната и животоспасяващи лекарства, на отоплението и осветлението на хората през зимата; до решителни мерки за ограничаване вълната на престъпност и корупция, далновидна политика за преодоляване на особено опасната обстановка на Балканите.

На нашата страна в тоя момент е необходимо првителство на националното съгласие, което да преодолее правителствената криза и да предотврати ненавременни избори през зимата.

Само чрез преговори между парламентарните и извънпарламентарните сили, синдикатите, деловите и други влиятелни обществени среди могат да бъдат решени въпросите за програмата, за сроковете на действие, за министър-председателя и за състава на правителството.

Ние декларираме нашата готовност да допринесем в създадената ситуация на налагащи се непопулярни мерки да не се допуснат опити за дестабилизация, за намиране на най-правилния изход от политическата криза само в атмосфера на диалог и спокойствие.

Убедени сме, че комунистите и социалистите първи ще дадат пример на здрав разум и мъдрост, както и критична оценка на обществените явления за запазване на стабилността и задълбочаване на демократичните процеси.

Призоваваме всички политически сили и движения, които милеят за национално съгласие, граждански мир, пресичане на икономическата разруха и продължаване на демократичните процеси, да подкрепят решението на съвместното заседание на ВС на БСП и депутатите от ПССД.

ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА:

БКП - Ив.Цветанов    

БКП /м/ - Б.Петков    

ОБКП - Г.Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО ВСИЧКИ ЛЕГИТИМИСТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА!

Падането от власт на правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/ през нощта на 28 срещу 29 октомври 1992 г. е събитие с голямо значение и с далеч отиващи последици. Страната навлезе в конституционна криза.

Със завидна точност се изпълнява прецизно изработен план за задушаване на демокрацията в България, за връщането й в руслото на "перестройката”, за увековечаване господството на бившите властелини.

В тази извънредно сложна и тревожна политическа обстановка Русенският съюз "Царство България" призовава демократичните и патриотичните сили да обединят усилията си за извеждане страната от кризата.

Ние предлагаме всички лигитимисти в България да образуват политическа коалиция с условното /работно/ название Съюз на свободните демократи за Търновска конституция "Царство България" /ССДТК - ЦБ/.

Ние вярваме, че обществените и гражданските условия за създаване на такава коалиция са налице.

Отечеството е в опасност!

Да спасим Отечеството!

Боже, пази България!


        Нашият адрес е: Русе - 7000
        ул. "Княжеска" N. 16 Георги Бакърджиев

Русе, 5 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРУПА УЧРЕДИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОТО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛ НА МИТИНГ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ВСОФИЯ.


С недоумение и възмущение посрещаме декларацията на представител на Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/, прочетена на митинга, проведен в събота - 12 декември 1992 г. Протестираме срещу грубото изопачаване на фактите, свързани с протестната акция пред Народното събрание на 14 декември 1989 г. и лятната студентска стачка през 1990 г.

Недопустимо е лица, нямащи нищо общо със студентското движение и с организирането на тези прояви, да квалифицират по какъвто и да е начин действията на председателя на Съюза на демократичните сили /СДС/ тогава Ж.Желев, както и да си присвоят правото да говорят от името на всички студенти в България. Възмутени сме, че три години след тези събития конюнктурни политически интереси налагат изопачаване на истината и изкористяване на ентусиазма и усилията на стотици хиляди хора.

София, 14 декември 1992 г.

ПОДПИСАЛИ: Атанас Кирчев, Емил Кошлуков, Христо Петров, Наталия Ненчева, Стилян Стойчев, Гроздан Караджов, Мирослав Севлиевски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОИТО СА СЪС ЗАМРАЗЕНО ЧЛЕНСТВО.


По повод предприетите несъгласувани, необсъждани и самоволни действия от господата Николай Панков, Илия Лингорски и Красимир Костадинов, които уронват авторитета на Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/, сме длъжни да заявим:

1. Красимир Костадинов - секретар на Студентски синдикален съюз, асоцииран член на ФНСД, Николай Панков и Илия Лингорски не представляват ФНСД и нямат право да дават изявления от нейно име поради факта, че и тримата са със замразено членство с решение на Изпълнителното бюро на ФНСД от 13 декември 1992 година.

2. Официалното становище на ФНСД е декларирано и ясно изразено в подписаната резолюция на Политическото съвещание на СДС от 13 декември 1992 г., което означава, че действията на господата Николай Панков, Илия Лингорски и Красимир Костадинов са тяхна лична позиция.

София, 15 декември 1992 г.

ЗА ИБ НА ФНСД: /П.Панайотов/

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва пред оста веяяят за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА МИТИНГ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО /14 ДЕКЕМВРИ 1992 Г./


Изпълнителният съвет на Националната студентска конфедерация /ИС на НСК/ изразява своето огромно възмущение от прочетената на старческия митинг пред Президентството декларация от името на студентите. Българските студенти нямат нищо общо с тази разиграна по политическо поръчение акция и заявеното от един бивш комсомолски активист /Николай Панков, който вече две години прави неистови опити да положи поне някой от многобройните си не взети изпити/ трябва да се възприема само като ехо от отминалите времена, когато други говореха от името на студентите. Националната студентска конфедерация в продължение на повече от две години неотклонно и последователно отстоява демократичните реформи в академичния и в обществения живот, противопоставяла се е и ще продължи да се противопоставя на всякакви опити за използване на студентите за нечисти политически интриги. Възмутени сме от политическото безочие на шепа кариеристи от така наречената Федерация на независимите студентски дружества, въобразили си, че са изразители на студентското мнение.

София, 15 декември 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСК:

Ив. Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРИТЯ - СОФИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 13 ДЕКЕМВРИ 1992 Г.


1. Конференцията прие по принцип предизборна програма и избра комисия за нейното допълване и детайлизиране.

2. Целта на програмата е БСДП в гр. София да се изяви като влиятелна политическа сила и да покаже на бъдещите си избиратели, че притежава ясна алтернатива на сегашната икономическа реформа и нейните идеи са реално приложими.

3. Комисията за допълване и детайлизиране на предизборната програма да излезе до 22 декември 1992 г. със становище по постъпилите на конференцията предложения.

4. Да се създаде методика за практическо прилагане на програмата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ВОДЕНАТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПОЛИТИКА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. Документът е приет на събрание на клуба, състояло се на 14 декември 1992 г. в София и е адресиран до средствата за масова информация.


Софийският клуб за либерална демокрация, водещ началото си от пълната дисидентска организация на българската интелигенция преди 10 ноември 1989 г., изразява своята пълна подкрепа към дейността на президента д-р Желев, насочена към преодоляване на конфронтационния политически модел и постигането и утвърждаването на ценностите на гражданското общество.

Софийският клуб за либерална демокрация оценява последните действия на някои среди в Съюза на демократичните сили /СДС/, насочени срещу президента и президентската институция, като изключително опасни и компрометиращи процеса на демократизация в България, защото биха могли да доведат до задържането и спирането му.

София, 14 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА 3" /ЧАСТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


19. ЦЪРКВАТА И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19/ІІ

19. Църквата и религиозните организации

І. Състояние на промяната към момента

 

Българската православна църква не прекъсна съществуването си през годините на социализма, както наричахме тези години. Това се дължеше на не една причина и тук този въпрос не е най-важният.

Промяната завари църквата в традиционно установени отношения с властта. Следователно проблемите на църквата можеха да се появят едва когато се стигнеше до сериозни промени във властта, и то в изпълнителната й част. Ето защо кризата в нашата църква се разрази в последните месеци. Особеностите на кризата се отнасят до относителната самостоятелност на църквата от държавата. Грубите намеси в делата на Синода от страна на новите управници предизвикаха вълнения сред вярващите и неодобрението на сродните институции в Източното православие, а и по света.

След реституцията църквата у нас става сериозен собственик и едва ли проблемите за промените в нея, които така брутално се искат от групата на Събев, единствено почиват на верска основа.

Повърхността на конфликта е в унисон с площадния сблъсък на комунизма с антикомунизма. Версията е, че Светият Синод е пълен с агенти на комунистите.

Подобна беше атаката и срещу Мюфтийството, но там процесите бяха овладени поради причини, които донякъде имат значение и въобще за конфликта между турци и българи в сегашния му вид.

Същевременно в условията на слаба християнска религиозност у нас, в условия на светски борби в църквата, и сепаратизъм по отношение на мюсюлманите в България се появиха крайно опасните в целия свят секти и мистични учения, които по своя ефект са сравними с наркотиците, а някъде тези неща са съчетани. Прави впечатление вялата реакция на религиозните организации у нас и неподготвеността на обществото да реагира на тези крайно опасни за младите хора, влияния които попадат в примките им.

Вероятно предстои утвърждаване на по-солидна основа на католицизма и на юдаизма у нас. Обстановката е подходяща за мисионерска и конквистадорска дейност, а това са религии и влияния с добри традиции в това отношение, а и с пари. Следва да очакваме тяхно активизиране.


19/ІІ

19. Църквата и религиозните организации

ІІ. Националната перспектива на промяната

 

Религиозните организации и групи, които спазват законите на страната, са органично присъща част на гражданското общество.

Съгласно Конституцията правата на вярващите са гарантирани.
Религиозните организации нямат държавен характер и са напълно свободни да проповядват своите възгледи, както и да отправят култовете си според техните обичаи и канони. Единственото условие е съблюдаването на законността, действаща в страната.

Така, че националната перспектива на религиозните организации и в това число на Българската православна църква е независимост в рамките на гражданското общество.


19/ІІІ

19. Църквата и религиозните организации

ІІІ. БСП и промяната

                   
БСП проявява традиционна търпимост към християнската църква у нас. Срастването на властта с партията от предишните десетилетия обхвана в известна степен и църквата и тя съжителстваше с БКП миролюбиво. Църквата беше под контрола на БКП срещу известна формална независимост.

Правилно беше включен във Великото народно събрание духовник в листата на БСП, но грешка беше непознаването на биографията на този човек, който не можа да се утвърди като притегателна личност за вярващите привърженици на БСП.

Изпитание за БСП се оказаха агресивните действия на групата на Събев срещу Българската църква. БСП отразява събитието, но избягва откритата позиция.

За привържениците на БСП връзките с църквата и с християните са един компромис, който изисква усилия и прилича на жертва. Ако подобен въпрос стоеше в рамките на социалдемократическите ценности, той не би изглеждал по този труден начин, а би бил естествен.

В името на този труден компромис в предизборния съюз на БСП беше включена организация с християнска насоченост. Това е върхът в политиката на БСП по отношение на вярващите християни.

За общественото мнение обаче свещите, молебените, църквата като репресирана след 9 септември 1944 г. от комунистите, това са все неща в лагера на СДС, на антикомунистите. По тази причина активният Събев води война в църквата, за да я присъедини окончателно към СДС, и срещу него не се възправя някаква сила, оглавявана от Елисавета Миленова, а старият Синод, който е мъченик пред агресивността на грубия Събев. В момента срещу попълзновенията на Събев работи самият Събев, но не и политиката на БСП в тази сфера или пък политиката на неговия мъничък съюзник.

За БСП остава открит проблемът за това как да разговаря БСП с християните? С посредник? Направо? Но по какъв начин?

Проблемът е сходен със синдикалния, но е с по-голяма трудност поради по-абстрактното съчетаване на интересите.


19/IV

19. Църквата и религиозните организации

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП, предложена от ОСД

 

Левите движения в Европа след 1968 г. намираха много общи точки помежду си и това стигна дори до добри контакти и единодействие по някои въпроси между комунистически партии и католически организации.

Днес у нас разделената църква и разменените други вярвания не дават възможност за нормално взаимодействие и спокойно обмисляне на възможните съвместни прояви.

Но това не означава, че след като църквата например у нас излиза от един продължил десетки години период на приспособяване към тоталитарна власт, сега няма да намери форма да се освободи от повторно такова узурпиране, каквото е по същество намерението на Събев и компания.

В момента на конфликта се изисква защита на демократичните принципи и правовия ред, против самоуправството и произвола, а в по-спокойните времена следва да се търсят начини за постоянни контакти с религиозните организации в България.


19/V

19. Църквата и религиозните организации 

V. Политически принципи и ключови термини

 

Политическите принципи са:
* гарантирани от конституцията и законите верски права и свободи;
* отказ от политическо управление на религиозните общности и организации;
* продължаване на идеите, заложени още в Търновската конституция по отношение на търпимостта и уважението към вярващите и църквата;
* достъп на религиозните организации, според справедливи критерии, до масмедиите на страната.

Ключови термини:
"равнопоставеност на култовете"
"независимост на изповеданията от държавата"
"контакт с вярващите, контакти с църквата"


19/VI

19. Църквата и религиозните организации

VІ. Законодателни идеи

         
Преди всичко следва да се създаде отговарящ на сегашните нужди закон за вероизповеданията в страната.

Чрез закона да се уредят отношенията между държавата н религиозните организации, да се развият механизмите на общуването и разрешаването на възникващите спорове.

Законите следва да гарантират независимостта на верските дела от светските власти.


 19/VІІ

19. Църквата и религиозните организации

VII. Идеи за изпълнителната власт

 

В момента императивното искане към правителството е да престане незабавно с подкрепата на амбициите и действията на Христофор Събев или с общите термини да преустанови антиконституционната си намеса като светска власт в делата на религиозните общности.

Да се освободят всички структури, които противоречат на конституцията и имат отношение към религиозните дела.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОТ ХАСКОВО, КАЗАНЛЪК, ЯМБОЛ, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И КАРЛОВО, ПРИЕТА НА РАБОТНА СРЕЩА НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В КАЗАНЛЪК. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Като отчитаме нестабилната политическа обстановка в Република България, крайно тежкото състояние на българската икономика и селското стопанство; имайки предвид непрестанните опити на различно оцветени политици да унищожат синдикализма в България: ръководени в отношенията си с политическите партии и организации, от неотменната си неприязън към комунистическата идеология и тоталитаризма и потвърждавайки отново основните принципи на конфедерацията:

- независимост от правителството, организациите на работодателите и политическите партии;

- представителност на синдикалните интереси пред социалните партньори в страната и чужбина;

- демократичност на структуриране и функциониране, произтичаща от приемане на основните принципи на свобода и плурализъм на синдикалното сдружаване;

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. Заставаме твърдо зад Устава и Програмата на КТ "Подкрепа", зад действията и социалната политика на Изпълнителния съвет /ИС/ за изпълнение на тази програма и на решенията на Конфедеративния съвет.

2. Разграничаваме се и осъждаме опитите за разбиване на КТ "Подкрепа" от страна на инфилтрирани, политизирани "инициатори", самообявили се за членове на КТ "Подкрепа";

3. Продължаваме борбата срещу непокътнатата комунистическа номенклатура в нашите региони и срещу политиците, предали вярата и надеждата на синия електорат.

Казанлък, 11 декември 1992 г.

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- ХАСКОВО: М. Бисеров

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- СТАРА ЗАГОРА: М. Михайлов

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- СЛИВЕН: Б. Кисьов

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- ЯМБОЛ: К. Николов

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- КАРЛОВО: М. Димитрова

ЗА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
- КАЗАНЛЪК: А. Табанджов


/Пресслужба "Куриер"/


16.12.1992 г.
11:30


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова    
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!