16 февруари 1990СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА    БРОЙ    34 /52/

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" И НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ПРОТИВНО НА РАЗУМА И В РАЗРЕЗ С ИНТЕРЕСИТЕ НА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПОСЛЕДНАТА СИ СЕСИЯ РЕШИ ДА ПРОДЪЛЖИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ". С ТОВА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАХА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ, ЧЕ ЗА ТЯХ ВЕДОМСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ СТОЯТ ПО-ВИСОКО ОТ ОБЩОНАРОДНИТЕ, ЧЕ КОТЕРИЙНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В КУЛОАРИТЕ ИМАТ ЗА ТЯХ ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗРАЗЕНАТА ВОЛЯ НА ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ. ЕТО ЗАЩО ТЕ, ЗАЕДНО С ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НОСЯТ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАПОЧВАЩАТА ОТ УТРЕ /15 ФЕВРУАРИ - БЕЛ.РЕД./ СТАЧКА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ СВИЩОВ.

ХОРАТА ОТ СВИЩОВ ЗНАЯТ ДОБРЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕДНА ТАКАВА СТАЧКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РУХНАЛАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА. ТЕ ЗНАЯТ ДОБРЕ И ТОВА, ЧЕ В КРАЯ НА КРАИЩАТА ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ТЕ САМИТЕ, ЩЕ ПОНЕСАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ В ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ОНЕЗИ, КОИТО ОСТАНАХА ГЛУХИ ЗА ТЕХНИТЕ ПРОТЕСТИ. ТАЗИ ОТЧАЯНА СТЪПКА НЕ Е РЕЗУЛТАТ ОТ МОМЕНТНО РЕШЕНИЕ. НЕ ЕДНА ИЛИ ДВЕ БЯХА ИНИЦИАТИВИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" КАКТО НА МЕСТНО, ТАКА И НА ОБШОНАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. ИНИЦИАТИВИ, В КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАХА ХИЛЯДИ ХОРА. НО ТЕЗИ, КОИТО ГИ УПРАВЛЯВАХА ОТ ТЯХНО ИМЕ, ПО СТАР НАВИК РЕШИХА ДА ИМ ХВЪРЛЯТ САМО ПРАХ В ОЧИТЕ. КАКВО ДРУГО ОСТАВАШЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНО СМЯТАХА, ЧЕ ВЗЕМАЙКИ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ПО СЪЩЕСТВО ЖЕРТВУВАХА ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ, БЪДЕЩЕТО НА ТЕХНИТЕ ДЕЦА, ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА БЕЗРАЗСЪДНИ ВЕДОМСТВЕНИ ПРИЩЕВКИ.

УС НА "ЕКОГЛАСНОСТ" И ФС НА НФТ "ПОДКРЕПА" СЕ СОЛИДАРИЗИРАТ С ИНЦИАТИВАТА НА СВИЩОВСКИТЕ ГРАЖДАНИ И АПЕЛИРАТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СПРЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ", И НЕКА СПИРАНЕТО ДА НЕ СТАНЕ В УЩЪРБ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ХИЛЯДИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ НА ТОЗИ ОБЕКТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛИСТИ. НЕ ТЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ЗАПОЧВАНЕТО НА ТОЗИ БЕЗРАЗСЪДЕН ПРОЕКТ.
СЛЕДОВАТЕЛНО, НЕ ТЕ ТРЯБВА ДА ПОНЕСАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СПИРАНЕТО НА ТОВА БЕЗРАЗСЪДСТВО.

СОФИЯ, 14.2.1990 Г.     /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ".

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" НАУЧИ СКРЪБНАТА ВЕСТ ЗА ОПОЖАРЯВАНЕТО НА СИНАГОГАТА В СОФИЯ, ВЕЛИЧЕСТВЕН ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА И АРХИТЕКТУРАТА, СЪТВОРЕН ОТ ПРОЧУТИТЕ АВСТРИЙСКИ АРХИТЕКТИ ХЕЛМЕР И ФЕЛМЕР.

ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" ВИНАГИ ЩЕ ОСЪЖДА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И СМЯТА, ЧЕ ТОВА Е ЧЕРНО ПЕТНО, ХВЪРЛЕНО ВЪРХУ ДОСТОЙНСТВОТО НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ. НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ СЧИТА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ВИНАГИ ЩЕ ЗАЩИТАВА ТЕХНИТЕ ПРАВА, ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО.

СОФИЯ, 12.02.1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ /СМФ/ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА".

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ МИНЬОРИ И РАБОТНИЦИ, СВЪРЗАНИ ПРЯКО С ПРОКАРВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МИННИ ИЗРАБОТКИ, ТУНЕЛНО И МИННО СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМИ И СВОБОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ, ЯСНО ОСЪЗНАВАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И СЕ СТРЕМИМ КЪМ КОРЕННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА. КАТО СЕ ПОЗОВАВАМЕ НА ЧЛ.52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, ЧЛ. 33 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА ОБРАЗУВАМЕ

СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ - СМФ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. ДА ЗАЩИТАВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НАШИТЕ РАБОТНИЦИ.

2. ДА РАБОТИМ ЗА НЕПРЕСТАННО ИЗДИГАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ИМ СТАНДАРТ, ЗА ТЯХНАТА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ.

3. ДА ПОДПОМАГАМЕ РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ И ДА СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, В КАЧЕСТВОТО НА НЕЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ИМ.

4. ДА СЕ БОРИМ ПРОТИВ ДИКТАТУРАТА И ПОТИСНИЧЕСТОТО, СРЕЩУ ВСЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА РАСА, ЦВЯТ НА КОЖАТА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ ИЛИ ПОЛ.

5. ДА ЗАЩИТАВАМЕ ОСНОВНИТЕ ИМ ЧОВЕШКИ И ПРОФСЪЮЗНИ ПРАВА. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ, СВОБОДНО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ И ПРАВО НА СТАЧКА; ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ.

СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ Е КОНСТИТУЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ САМО И ЕДИНСТВЕНО СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА. ДЕЙНОСТТА НА СМФ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА ГЛАСНОСТ. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СМФ Е НЕЙНИЯТ КОНГРЕС.

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ Е ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА НОМЕР 426 121 226 001-2 ПРИ БНБ-6 И СМЕТКА 188/500 789 КЪМ ДСК "КРАСНО СЕЛО" - СОФИЯ, КОЯТО Е ОТКРИТА ЗА ОТЧИСЛЕНИЯ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА".

СОФИЯ, 14.02.1990 ГОДИНА    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", УЧРЕДЕНО НА 13 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В ЮЖНИЯ ПАРК В СТОЛИЦАТА.

СКЪПИ БЕЗПАРТИЙНИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ

ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА СКОВА НАШЕТО СЪЗНАНИЕ, ПРИНИЗИ ЛИЧНОТО НИ САМОЧУВСТВИЕ, ОТЧУЖДИ НИ ЕДИН ОТ ДРУГ. НИЕ СТАНАХМЕ БЕЗГЛАСНИ И ЗАЖИВЯХМЕ В СТРАХ. ДНЕС ТРЯБВА ДА НАВАКСАМЕ ЗАГУБЕНОТО. ЗАТОВА НИЕ КАЗВАМЕ: "НИКОГА ПОВЕЧЕ!"

НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЕГА И ЗАНАПРЕД ЩЕ ИМАМЕ СОБСТВЕНА ПОЗИЦИЯ. ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА НА ЗАСТОЯ И ФАЛША. ТЯ ЩЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ГАРАНТ ЗА СВОБОДАТА И УТРЕШНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАЦИЯТА. АПЕЛИРАМЕ ЗА РАЗБУЖДАНЕ НА ВОЛЯТА, УМА И ЕНЕРГИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ. НЕКА ТЕ СЕ ЧУВСТВАТ ВЕЧЕ РАВНИ С ВСИЧКИ ДРУГИ ПО ДОСТОЙНСТВО И ПРАВО. НЕКА ЗНАЯТ, ЧЕ СА ПЪЛНОЦЕННИ ЛИЧНОСТИ, А ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ЗА ГРАЖДАНСКА, ТРУДОВА И ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ЩЕ ЗАВИСЯТ ОТ САМИТЕ ТЯХ. ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВО И ХУМАННО ОБЩЕСВТВО С РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА.

ПОЯВЯВАМЕ СЕ ЧИСТИ НА ТОЗИ СВЯТ, А ДЕМАГОЗИТЕ ИЗКОРИСТЯВАТ НАШЕТО СЪЗНАНИЕ, ТЪПЧАТ ГО С ПРЕДРАЗСЪДНИ, ДЕЛЯТ НИ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ И ВТОРОКАЧЕСТВЕНИ ГРАЖДАНИ. ТОВА Е ПАГУБНО, ТО ЗАСТРАШАВА НАЦИЯТА. ЕДНА ПАРТИЯ И НЕЙНАТА ИДЕОЛОГИЯ МОЖЕ ДА НАПУСНАТ ИСТОРИЧЕСКАТА СЦЕНА, НО САМОЧУВСТВИЕТО И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА НАРОДА ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗЯТ. НАРОДЪТ ЩЕ ОСТАНЕ.

ЗАЯВЯВАМЕ НА ОНИЯ, КОИТО НИ УПРАВЛЯВАХА И МАНИПУЛИРАХА, НА ОНИЯ, КОИТО ИСКАХА ДА ВПИСВАМЕ В ГРАФАТА "ПАРТИЙНА" ПРИНАДЛЕЖНОСТ" ДУМИЧКИТЕ "ЧЛЕН НА ОФ", ЧЕ ТАЗИ СТРУКТУРА Е УНИЗИТЕЛНА ЗА НАС. ГРАФАТА "ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ СИМВОЛИЗИРА БЪЛГАРСКИЯ АПАРТЕЙД. МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И ДРУГАДЕ, НО У НАС ТЯ ИМАШЕ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ, НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ СТРАНА, СМЕ Я ПОПЪЛВАЛИ СЪС СВИТО СЪРЦЕ, СЪС СТРАХ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СВОИТЕ ДЕЦА. И КАТО ВРЪХ НА УНИЖЕНИЕТО, ЗА КОЕТО ГОВОРИМ, БЯХМЕ ВОДЕНИ ПО СПИСЪК КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ЕДНА ФИКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ЛИЦЕ, ЧИЯТО ЦЕЛ БЕ ДА ДЕЛЕГИРА НЕИЗМЕННАТА НИ ПРЕДАНОСТ КЪМ ПАРТИЯТА.

НЕ ДОГМИТЕ И НЕ ИЗДИГАНЕТО НА КАРИЕРИСТИ С ПАРТИЕН БИЛЕТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА ЩЕ НИ ДОНЕСАТ НЯКОГА ПРОМЯНА. ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПОДБОР НА КАДЪРНИ ХОРА С НЕОПЕТНЕНА СЪВЕСТ, ВИСОКО ОЦЕНЯВАНИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ИМ КОЛЕГИ И ОБЩЕСТВОТО, БИ НИ ВЪРНАЛ ИЗГУБЕНОТО ЧУВСТВО ЗА СТОЙНОСТТА НА ТРУДОВИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И НА ЧОВЕШКИЯ МОРАЛ. НИЕ СМЕ МНОЗИНСТВО, А НЕ АМОРФНА МАСА. ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НИ СПОСОБНОСТИ МОЖЕ ДА СА РАЗЛИЧНИ, НО ВСЕКИ ОТ НАС ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ОТ ЖИВОТА ТОЛКОВА, КОЛКОТО ЗАСЛУЖАВА. КРАЙ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ, КРАЙ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА ПОСРЕДСТВЕНОСТ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ОБЩЕСТВА. НЕКА ТОВА ДА БЪДЕ ДАЛЕЧНАТА НИ ВЕЛИКА ЦЕЛ. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ - ВСЯКА ПАРТИЯ, РАНО ИЛИ КЪСНО, СЕ ПРЕВРЪЩА В ОГНИЩЕ НА ГРУПОВИ СХВАТКИ, БОРБА НА ИНТЕРЕСИ. НЕКА ПОМНИМ, ЧЕ ДВЕТЕ НАЙ-ЧУДОВИЩНИ ЯВЛЕНИЯ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК - СТАЛИНИЗМА И ХИТЛЕРИЗМА, СА ДЕЛО НА ПАРТИИ - БОЛШЕВИШКАТА И НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА. ПРИВЕТСТВАМЕ МНОГОПАРТИЙНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, ТЯ ЩЕ Е ПЪРВИЯТ ГОЛЯМ УРОК ПО ДЕМОКРАЦИЯ. НО НИЕ ЗАЛАГАМЕ В ПОСЛАНИЕТО СИ КЪМ ВАС ЕДНА ИДЕЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ МАЛКАТА НИ СТРАНА ДО ВЪРХОВЕТЕ НА ХУМАННОТО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО И, УБЕДЕНИ СМЕ, СЛЕД ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ СТИМУЛ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО. СТРЕМЕЖЪТ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОГРАНИЧАВА СВОБОДАТА. ИМА ДРУГИ ФОРМИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ХОРАТА. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЕДНА МЕЧТА - ВСЕНАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ, РЕГУЛИРАНА САМО ОТ ЗАКОНА, НА КОЯТО СЛУЖАТ ВСИЧКИ ВРЕМЕННИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ДНЕС, ВЪВ ВРЕМЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА, НИЕ, ПОДКРЕПЯЙКИ ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ НА ОБЩЕСТВОТО, ДОЛАВЯМЕ ГЛАСА НА БЪДЕЩЕТО: ПО-МАЛКО ПОЛИТИКА, ПОВЕЧЕ ТВОРЧЕСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА.

ДРАГИ БЕЗПАРТИЙНИ, СЕСТРИ И БРАТЯ! НА 13 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА ГРАЖДАНИ ОТ СОФИЯ, ВАРНА И ДРУГИ СЕЛИЩА ВОЛНО И СПОНТАННО ОСНОВАХА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ". ТЕ ИМАТ СВОЯ ПОЗИЦИЯ И СВОИ ИДЕИ В ОБНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

ТЕ ВИ ПРИЗОВАВАТ:

 - СЪЗДАВАЙТЕ СВОИ КЛУБОВЕ НАВСЯКЪДЕ - ПО ИНТЕРЕСИ, НА ТЕРИТОРИАЛЕН ИЛИ ДРУГ ПРИНЦИП, С ИМЕНЕН СЪСТАВ. НЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НИКАКВА КОНКРЕТНА СТРУКТУРА - БЪДЕТЕ НАПЪЛНО СВОБОДНИ В СВОЯ ИЗБОР, ПРОЯВЯВАЙТЕ ВЪОБРАЖЕНИЕ, ТЪРСЕТЕ НОВИ ФОРМИ НА ЧОВЕШКО ОБЩУВАНЕ И ОТНОШЕНИЯ.

 - НЕКА КОНТАКТУВАМЕ ПОМЕЖДУ СИ КАТО РАВНОПРАВНИ ХОРА, ПРОНИКНАТИ ОТ УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ. ОБЕДИНЯВА НИ ИДЕЯТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. ЧОВЕЦИТЕ СЕ РАЖДАТ РАВНИ, ЧИСТИ И ... БЕЗПАРТИЙНИ. ДА ОСТАНЕМ ТАКИВА ДОКРАЙ. ЛИЧНАТА НИ ЦЕЛ ЩЕ Е НЕ САМО ФИЗИЧЕСКОТО, А И НРАВСТВЕНОТО ОЦЕЛЯВАНЕ.

 - ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ НА ЧЕСТНИ И СКРОМНИ ХОРА!

 - ДАВАЙТЕ ГЛАСНОСТ ЗА ИСКАНИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО" КЪМ СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /САБ/.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ТВОРЧЕСКАТА СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО" ПРИ СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА НЯКОЛКО ПОРЕДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. РАЗГЛЕДАНО БЕ СЪСТОЯНИЕТО НА МАНАСТИРСКИТЕ КОМПЛЕКСИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ КРАЙ И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА, АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВАТИ МЕЛНИК, НЕСЕБЪР, КОВАЧЕВИЦА И РИЛСКИ МАНАСТИР, ПРОБЛЕМИТЕ ПО СПАСЯВАНЕ НА УНИКАЛНИТЕ АНТИЧНИ РАЗКРИТИЯ В ЦЕНТЪРА НА ПЛОВДИВ.

МНОГОБРОЙНИ СА ПРИМЕРИТЕ НА ДРАМАТИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА. КОНСТАТИРА СЕ ГРУБО ВМЕШАТЕЛСТВО В АВТЕНТИЧНАТА СРЕДА, А ЧЕСТО ПЪТИ ФАЛШИФИЦИРАНО И АНТИНАУЧНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО В УГОЛЕМЕН ВИД НА ИЗЧЕЗНАЛИ ПАМЕТНИЦИ, ПРОДИКТУВАНО ОТ ВЕДОМСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА АВТОРИТАРНИ АМБИЦИИ. УСПОРЕДНО С ТОВА СЕ РАЗРУШАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПО СВОЯТА ЗНАЧИМОСТ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ПОРАДИ "ЛИПСА НА СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ИЛИ ПОГРЕШНА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА.

ВЪПРЕКИ НАШИТЕ ПРОТЕСТИ, ПРОВЛАКЪТ НА НЕСЕБЪР СЕ РАЗШИРИ, БРЕГЪТ СЕ ОСЕЯ С БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОСТРОИ СЕ ГОЛЯМ АСФАЛТИРАН ПАРКИНГ, НАРУШИ СЕ АВТЕНТИЧНИЯТ ОБРАЗ НА НЕСЕБЪР, ОБЯВЕН ОТ ЮНЕСКО ЗА СВЕТОВНА ЦЕННОСТ. ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА Е ТРЕВОГАТА ЗА МАНАСТИРИТЕ, ТЕЗИ ОГНИЩА НА СВОБОДНИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ В МИНАЛОТО. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ТВОРБИ НА НИКОЛА ФИЧЕВ, ГЕНЧО КЪНЕВ И ЗАХАРИ ЗОГРАФ РУХВАТ И ЗАГИВАТ. В ЦЕНТЪРА НА ПЛОВДИВ БЯХА УНИЩОЖЕНИ АНТИЧНИ СТРУКТУРИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ МОЗАЙКИ ПОРАДИ ГРУБО АДМИНИСТРИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕЙЦИ.

МНОГОКРАТНИТЕ ОПИТИ НА СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО" И НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ОТКЛИК У ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУТИ И ВЕДОМСТВА, ПОРАДИ ТРЕВОЖНАТА СЪДБА НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ И НАЦИОНАЛНИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, ОСТАНАХА БЕЗРЕЗУЛТАТНИ. ЗА ТОВА ДОПРИНАСЯ И "МЕКУШАВИЯТ" ЗАКОН ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, В КОИТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ДОСТАТЪЧНО СТРОГИ САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ.

ВАЖНО МЯСТО В ПРОЦЕСИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ЗАЕМА СЪВЕТЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА /СОПК/. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ТОЙ НЕ ПРОЯВИ НЕОБХОДИМАТА АКТИВНОСТ. ТРЕВОЖНИ ЯВЛЕНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НЕ НАМЕРИХА МЯСТО В НЕГОВАТА РАБОТА. СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО" ПРИ САБ Е ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. ЗАТОВА НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ В РАБОТАТА НА СОПК ДА СЕ ВКЮЛЧАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. СЪСТОЯНИЕ И МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАНАСТИРИ.
2. СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА СЕЛИЩНИТЕ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТИ: НЕСЕБЪР, МЕЛНИК, КОПРИВЩИЦА, КОВАЧЕВИЦА.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА.

СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СОПК ДА ИЗЛЕЗЕ С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЪОБРАЗНО УСТАНОВЕНИЯ РЕД ДА БЪДАТ ОТПРАВЕНИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИНСТИТУТИ И ВЕДОМСТВА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА И НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СОПК ПРЕДЛАГАМЕ:

1. СОПК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВЪРХОВЕН НАДВЕДОМСТВЕН ОРГАН, РАБОТЕЩ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА, НЕЗАВИСИМ ОТ КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА. СЪЩИЯТ ДА СЕ ОТЧИТА ЗА СВОЯТА РАБОТА ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ ПРИ НАГОДНОТО СЪБРАНИЕ.

2. В СЪСТАВА НА СОПК ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ИЗТЪКНАТИ И ПРИЗНАТИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ИСТОРИЯТА, КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА АРХИТЕКТУРНОТО И ХУДОЖЕСТВЕНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ, ВИДНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУТИ И ВЕДОМСТВА. СЪСТАВЪТ НА СОПК ДА СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУТИ, ВЕДОМСТВА И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДА СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СОПК ДА НЕ СЕ НАЗНАЧАВА, А ДА СЕ ИЗБИРА ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДПО "СЕПТЕМВРИЙЧЕ", ПРЕДСТАВЕН ОТ ДЕТСКАТА КОМИСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН НА 5-7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В ЯСТРЕБИНО.

КАКВА ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКАМЕ?

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ДА БЪДЕ ДОБРОВОЛНА. НЕПОЛИТИЧЕСКА, ЕДИННА И САМОСТОЯТЕЛНА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. В НЕЯ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ САМОДЕЙНИ ДЕТСКИ ОБЕДИНЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДУБЛИРАТ С ДОСЕГАШНАТА УЧИЛИЩНА СТРУКТУРА.

2. ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА. ДА СЪХРАНИ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ДОСЕГАШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДА ГИ ДОРАЗВИЕ И ДА ПРЕМАХНЕ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ДОСЕГАШНОТО Й СЪЩЕСТВУВАНЕ.

3.  В ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЗРАСТНИТЕ ДА НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИ НА РЪКОВОДИТЕЛИ, А НА СЪТРУДНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ УСЛОВИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ И ДА ГИ ОБЕДИНЯВА В ИМЕТО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИДЕАЛИ. ДА ЗАЩИТАВА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ, КАТО ГАРАНТИРА РАВНОПРАВИЕТО МЕЖДУ ДЕЦАТА И ГИ ИЗГРАЖДА КАТО ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВОТО.

III.  СТРУКТУРА

ОСНОВНАТА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА ДА БЪДАТ КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ, КОИТО ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ЖЕЛАНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. КЛУБОВЕТЕ С ЕДНАКВА НАСОЧЕНОСТ ДА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ДВИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО И ДРУГО РАВНИЩЕ.

IV.  ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ОСВЕН МНЕНИЕТО ЗА ОСТАВАНЕ НА ДОСЕГАШНОТО ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА - ДПО "СЕПТЕМВРИЙЧЕ", ВЪЗНИКНАХА И НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕТО Й В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ДЮО.

ПОСТЪПИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАИМЕНУВАНИЕТО Й:
 ДЮО "ДЕТСТВО"
 ДЮО "ПИОНЕР"
 ДЮО "ДЪГА"

ПРЕДЛАГАМЕ ИМЕТО НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО ЧРЕЗ ОБЩО ДЕТСКО ДОПИТВАНЕ.

V.  ЧЛЕНСТВО И ПРИЕМАНЕ

ЧЛЕНСТВОТО ДА БЪДЕ ДОБРОВОЛНО И НЕПОСТОЯННО. КЛУБОВЕТЕ ДА ИМАТ ПРАВОТО САМИ ДА РЕШАВАТ НАЧИНА НА ПРИЕМАНЕ В ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ВСЯКО ДЕTE ОТ 6 ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

VI.  ДЕТСКО РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ЕДИН ПЪТ В ГОДИНАТА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ДЕЛЕГАТСКО СЪВЕЩАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ КЛУБОВЕ, НА КОЕТО ДА СЕ РЕШАВАТ ОБЩИТЕ ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ДА ИМА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, КОЙТО ДА СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ. СЪВЕТЪТ ДА Е НА МАНДАТЕН ПРИНЦИП. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ КЛУБОВЕ И ДВИЖЕНИЯ И ДА ЗАЩИТАВА МНЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ. ТОЙ НЯМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР И ЧЛЕНОВЕТЕ МУ НЕ СЕ ПОЛЗУВАТ С ПРИВИЛЕГИИ.

VII.  СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

ПРЕДЛАГАМЕ ТЕ ДА БЪДАТ ОБСЪДЕНИ ОТ ПРЕДСТОЯЩИЯ ОБЩИНСКИ РЕФЕРЕНДУМ.

ПРЕДЛАГАМЕ:

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ДА ИЗРАЗЯВАТ РЕАЛНО ДЕТСКОТО МНЕНИЕ И ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА. ТАЗИ КОМИСИЯ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЯКА ВРЪЗКА С КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ДА ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДЕТСКИТЕ ИСКАНИЯ.

АКО ТАЗИ КОМИСИЯ НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ИСКАНИЯТА НА ДЕЦАТА, ТЕ МОГАТ ДА Й ГЛАСУВАТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА СЕ ОТЗОВАВАТ КАТО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, А САМО ИЗЛИЗАТ ОТ НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ - МАТЕРИАЛИ, ФИНАНСОВИ И КАДРОВИ, ОСИГУРЯВАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВАТА, ОТ ФОНДОВЕТЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ОТ СОБСТВЕНИ ФОНДОВЕ И ИНИЦИАТИВИ.

НПК "ЯСТРЕБИНО", 7.2.1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН НА 5-7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В ЯСТРЕБИНО.

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ ИЗИСКВАТ НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА.

ДНЕС, ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА СА НУЖНИ ГАРАНЦИИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА, ЧЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПАТА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

КАТО СЕ ОПИРАМЕ НА ШИРОКО РАЗГЪРНАТАТА ДИСКУСИЯ СРЕД ДЕЦАТА, СРЕД ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ, СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ ЗА СЪЩНОСТТА, ЗНАЧЕНИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗА МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ДЕТЕТО В ОБЩЕСТВОТО

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

НИЕ СМЕ ЗА:

 - НОВА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО, ГАРАНТИРАНА ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
 - ЕДИННА, ДОБРОВОЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА И НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ.
 - КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА И СРЕШУ ВЪВЛИЧАНЕТО ИМ В ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА:
1. РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ПРИЕТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.
2. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ДЕТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ.
3.ПРЕДСТОЯЩИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ДКМС ДА ДАДЕ ПРАВОТО НА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. БАЗАТА ИЗПОЛЗВАНА ОТ ДПО "СЕПТЕМВРИЙЧЕ" ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА.
4.  СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ И КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ, КОИТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ И ГАРАНТИРАТ ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦАТА.
5.  ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУРОЧНАТА ДЕЙНОСТ ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТ НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
6.  ПРЕДОСТАВЯНЕ РЕСУРСИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗНАМЕ НА МИРА" НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
7.  УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА, КАКТО И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СТОКИ ЗА ДЕЦАТА.
8.  ПРИЕМАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СТИМУЛИРАНЕ НА СПОНСОРИ НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
9.  ВЕСТНИК "СЕПТЕМВРИЙЧЕ" ДА БЪДЕ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ И ТЯХНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

НПК "ЯСТРЕБИНО", 7.2.1990 Г.                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/