16 септември 1997


София, 16 септември 1997 година
Брой 72 (1768)


София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ (СОФИЯ, 11 СЕПТЕМВРИ 1997 Г.) НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, В КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА НА 38-ОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ЛУСТРАЦИЯТА. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" от Пресцентъра на Българската социалистическа партия на 12 септември 1997 г.


Законът за ограничение при заемане на ръководни длъжности в Република България, известен като Закон за лустрацията, внесен от Стефан Савов и дупутати от "Народен съюз", гласуван днес от Комисията по правните въпроси и законодателство срещу корупцията, е противоконституционен. Това е един реакционен закон, който категорично противоречи с досегашната практика на Конституционния съд.

Въпреки изявленията на президента Петър Стоянов и на премиера Иван Костов против подобен закон, днес депутатите от Обединените демократични сили (ОДС) гласуваха за лустрацията. Това означава, че президент и премиер правят само политически декларации, а на практика вършат тъкмо обратното.

С този си акт ОДС се отказва от подписа си, поставен под Декларацията за национално съгласие, и торпилира постигнатите договорености. Под удара на закона ще попаднат хиляди невинни хора само заради тяхната партийна принадлежност.

По този начин ОДС не зачита Конституцията и взривява шанса за обществен консенсус.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - ДУПНИЦА, ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия и до Общинската избирателна комисия - Дупница, и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с частичните избори за кмет на община Дупница настоятелно протестираме срещу нарушаването на Закона за местните избори.

В чл.106 на този закон са упоменати сроковете за провеждане на частичните избори. Без да се съобразява с нормативните разпоредби, независимият кандидат Пламен Соколов откри предизборната си кампания на 4 септември вместо на 14 септември. Доколкото ни е известно, Общинската избирателна комисия (ОИК) не е реагирала срещу нарушението на закона. Днес, 11 септември (четвъртък), предстои откриване на предизборната кампания на Обединените демократични сили, отново в нарушение на законовите текстове.

Предизборният щаб (ПЩ) на Българската социалистическа партия (БСП) и коалиция изразява категоричното си несъгласие с подобни действия. Нарушаването на законите не е белег на демократичност. През последните шест години в община Дупница погазването на правните норми се беше превърнало в стил на управление. Крайно време е това да бъде прекратено.

Считаме, че с бездействието си ОИК се поставя в услуга на закононарушителите. Настояваме нарушителите да бъдат санкционирани съгласно законовите разпоредби, а обществеността да бъде информирана за действията на ОИК.

Дупница, 11 септември 1997 г.

Председател на ПЩ на БСП и коалиция - Дупница:

ВАЛЕРИ СТЪРШЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ЗА СНЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БББ. Документът е приет на заседание в София на 9 септември 1997 г. и е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Днес, 9 септември 1997 г., на свое редовно заседание Политическият съвет (ПС) на Българския бизнес блок (БББ), съгласно чл. 15, т. 5 от Устава на БББ отказва да утвърди регионалните организации на БББ в Бургаски, Великотърновски и Кюстендилски региони поради неспазване на чл. 19, т. 2 и т. 3 от Устава на БББ и системно неизпълнение на задълженията от страна на регионалните председатели Христо Господинов, Катя Владкова и Александър Тасев съгласно чл. 4, т. 7, ал. 1, 2 и 3 от Устава на БББ, поради което снема политическото си доверие от тях като регионални председатели и насрочва провеждането на регионални конференции за избор на нови ръководства в градовете Бургас, Велико Търново, Кюстендил и Шумен.

София, 9 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК - БУРГАС, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БББ ЖОРЖ ГАНЧЕВ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН ГАНЧЕВ,

Поради снетото политическо доверие на избирателите спрямо Вас, неадекватните Ви действия към представителите на медиите и целенасочената Ви програмирана работа в ущърб на Българския бизнес блок (БББ) считаме, че трябва да прекратите мандата си на народен представител от Бургаския избирателен район в 38-ото Народно събрание, за да не се срамуваме като Ваши избиратели.

Бургас, 10 септември 1997 г.

Председател на Бургаския Районен съвет на БББ:

ХРИСТО ГОСПОДИНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНЦИДЕНТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По повод на инцидента днес в Народното събрание между лидера на Българския бизнес блок (БББ) г-н Жорж Ганчев и журналист от радио "Експрес" съм длъжна да съобщя, че слуховете за побой и шамари са силно преувеличени.

По думите на г-н Ганчев той е отблъснал ръката на репортера, който нагло и безцеремонно е преследвал народния представител навсякъде из кулоарите на парламента.

Господин Ганчев нееднократно и любезно е отказвал да отговаря на каквито и да било въпроси на радио "Експрес", но това явно е било недостатъчно.

Уважаеми колеги, и вие, и аз ммного добре знаем, че границата между добрата журналистическа работа и нахалството е много тънка, но всеки я поставя, където му е удобно. Въпреки всичко онова, наречено журналистическа етика, навсякъде има само едно едно значение!

София, 5 септември 1997 г.

Говорител на БББ: БЕТИНА ЖОТЕВА

(Пресслужба "Куриер)


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯ НА ЧУЖДЕНЦИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, председателя на 38-ото Народно събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и до средства за масово осведомяване.


Напоследък външни сили упражняват силен натиск върху правителството на България да разреши продажбата на земя на чужденци. Използват се всички средства - икономически натиск, политически заплахи, лъжи и шантаж, за да се постигнат търсените резултати. Твърди се, че само по този начин ние ще влезем в Европа и това било критерий за демокрация и просперитет. В същото време не се споменава, че в почти всички източно- и западноевропейски страни съществува законодателство, което възпрепятства или забранява продажбата на земя на чужденци.

Българската национално-радикална партия (БНРП) е категорично против това. В момента земята у нас е с много ниска цена. От това ще се възползват чуждите спекуланти и нашият народ ще бъде обезземлен и ще стане чужденец в собствената си страна, слуга на чужди господари. Освен това с изкупуването на земята ще се провежда курс на етническа политика, защото ще се завладеят гранични територии, чрез което директно ще се заплаши целостта на родината ни.

Продажбата на българска земя противоречи и на нашата Конституция, в която са се клели и сегашните народни представители.

БНРП е против продажбата както на селскостопански земи, така и на земята, на която са построени промишлени обекти.

Против сме да се продават земята, горите, морският бряг и плажовете, минералните богатства и минералните извори. Те трябва да останат българска собственост. Нека добавим, че при никой строй и при никое правителство след Освобождението на България от турско робство продажба на национална територия не е ставала. Затова подкрепяме достойната позиция на вицепрезидента Тодор Калайджиев, обявил се против такава продажба.

БНРП счита, че посегателството върху българската земя е престъпление и национално предателство, което ще бъде наказано от сегашните и бъдещите български поколения.

София, 28 август 1997 г.

Председател на БНРП: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) намира за целесъобразно да уведоми комунистите, симпатизантите, работническата класа, селскостопанските труженици и народната интелигенция, че на 6 септември 1997 година в бившата сграда на "Българо-съветската дружба" се е събрало ревизионистичното котило на живковистката сган с единствената цел да бъде свален генералният секретар на ЦК на БКП Владимир Спасов.

Това е поредното сборище след 1990 г., в което са взели участие представители на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП), на Централния съвет (ЦС) на Българския антифашистки съюз (БАС), "Марксистка алтернатива", "Марксистка платформа", представители на Българската единна комунистическа партия (БЕКП), на Българската комунистическа партия на болшевиките (БКПБ) и на Комунистическата партия (КП) с главни организатори Емил Христов, Лазар Причкапов - бивш първи живковистки секретар на Софийския областен комитет на БКП, Людмил Пенделашки - бивш първи секретар на Окръжния комитет на БКП във Видин, Александър Димитров Паунов - член на ЦС на БАС, и техните марионетки Иван Полименов и Михаил Тодоров Михайлов, които са изключени от БКП като внедрени от ВС на БСП в БКП агент-провокатори. Събрали са се общо към 70 души - заклети антикомунисти, но нито един не е член на БКП.

Преди провеждането на проревизионистичното и профашистко бесепарско сборище организаторите му са били на аудиенция при Тодор Живков, където са получили указания за поредната манипулация, лъжа, дезинформация и клевета. Живковистката номенклатура не мирясва. Тя не е на себе си, че генералният секретар на ЦК на БКП никога няма да позволи БКП да бъде подчинена на БСП. БКП никога няма да изневери на марксизма-ленинизма и на комунизма. БКП и генералният й секретар Владимир Спасов винаги ще спазват принципите на демократичния централизъм и на диктатурата на пролетариата.
 
Това сборище е на ВС на БСП и на ЦС на БАС и на техните марионетки, които са създадени за борба против БКП. На това сборище не е присъствал нито един член на БКП. Това е позорът на диверсионната политика на БСП и на БАС против БКП. Това са поредните отчаяни опити на полицейската агентура, която е още на пристан в БСП и в БАС.

Освен това хайдукът, лъжецът и разбойникът Крум Борисов Захариев също се самопровъзгласява за генерален секретар на БКП. Много станаха гафовете на кариеристи и мошеници, които са жадни да станат генерални секретари на БКП. Да, ама не, защото не са членове на БКП. На 28 март 1992 година Политбюро на ЦК на БКП изключи завинаги от БКП 98 основни виновници за сполетелите ни беди и нещастия. В това число влизат Тодор Живков, Емил Христов, Лазар Причкапов, Людмил Пенделашки, Александър Лилов и др. Живковистката ревизионистично-криминална номенклатура и гешевистката полицейска агентура все още живеят с илюзията, че те ще господстват в БКП. Те обаче никога няма да имат достъп до БКП. За Иван Полименов в ЦК на БКП се получиха сведения, че преди 9 септември 1944 г. като ученик е бил бранник и сътрудник на полицията. Ето това са кръстоносците против БКП. По средата на сборището на БСП и БАС салона са напуснали повече от половината от излъганите и измамени бесепари. Накрая на сборището са останали около 15 до 20 души, които са се самоизбирали за ръководство на БКП, на която никой от тях не е член. Даже парадоксалното е, че Емил Христов и Лазар Причкапов са се самоизбирали за членове на Политбюро на БКП. Тази живковистка номенклатура с БСП и с БАС е решена да закрие длъжността генерален секретар на БКП и да издава вестник "Комунистическа искра" от името на БКП. Не може БСП и БАС да определят какви вестници да издава БКП и кои да бъдат ръководителите на БКП. Тези неща се решават в ЦК на БКП и на форумите на БКП - конгреси, пленуми, национални съвещания, съгласно Устава на БКП, приет на Седемнадесетия конгрес на БКП, проведен на 14 и 15 септември 1996 година.

С тази си агресия ВС на БСП и ЦС на БАС показаха и доказаха, че са терористични организации, които трябва да бъдат обявени извън законите на Република България. За сведение на марионетните на БСП вестници "Дума", "Труд", "24 часа", БНТ, БНР и БТА ЦК на БКП продължава дейността си начело с генералния й секретар Владимир Спасов, а БСП, БАС, "Марксистка платформа", "Марксистка алтернатива", БЕКП, БКП (м), КП, БКПБ никога не могат да извършат преврат в БКП и да заграбят ръководството й.

София, 8 септември 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) ЗА ДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (С ПЪРВИ СЕКРЕТАР КРУМ ЗАХАРИЕВ), ОГЛАСЕНА НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ (6 СЕПТЕМВРИ 1997 Г., СОфИЯ). Предстои регистрация на организацията, а документът й е предоставен за публикуване на Пресслужба "Куриер" при БТА на 8 септември 1997 г.


ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ КОМУНИСТИ И СИМПАТИЗАНТИ,

Българската комунистическа партия (БКП), вярна на принципите на марксизма-ленинизма и на пролетарския интернационализъм, винаги е водила и ще води организирана борба за свобода, братство, социално равенство действително, а и формално за равноправие на всички граждани пред законите, за истинска свобода на личността (но не и свободия), за истинска народна демокрация при днешното състояние на разрушена България, което означава власт на народа, без участието на който не може да се оправи България, народът да е господар, а не власт над народа.

Намираме се пред светлия празник на БКП, на работническо-селското единство, празника на победата на народа над капитализма и фашизма - 9-и септември.

Колкото и да злословят враговете на народа, да чернят делото на 9-и септември 1944 г., ревизионисти и реакционери не могат да изтрият от съзнанието на народа ни всестранния подем за истински гарантирана свобода и демокрация на народа, за постигнатото благоденствие на нацията. За постигане на тази победа БКП, строго съблюдавайки принципите на планомерното и справедливо социално развитие на обществото, умело програмираше всяко свое действие, съобразявайки се с времето и обстановката, през които работи и се бори, но нелишени от пропуски и допускане на грешки и закононарушения.

Сега БКП, поставена при изключително тежки условия, изправена пред решаването на сложни вътрешнопартийни, общественополитически и социално-икономически и други проблеми, следва да има своя ясна и целенасочена програма, за да постигне по-близки и по-далечни цели през близките две години. Именно за постигане на целите Централният комитет (ЦК) на БКП след обстоен анализ и направена реалистична оценка на обстановката, времето и събитията разработи Програма за действие и развитие като част от цялостната програма на партията, построена съобразно конкретните условия в различните периоди от време. Основна цел през първия период на програмата е консолидация на комунистическото и работническо движение, на единството на истински убедените комунисти и симпатизанти в идеите и делото на комунизма, за постигане на истинско народно единство, единство на прогресивните народнодемократични и патриотични сили и насочване на усилията им към активни революционни действия за постигане на истинска народна демокрация.

Вторият етап от програмата определя пътищата за решаване на проблемите от социал-ноикономически характер и други до установяване на истинска народна демокрация и в условията на народнодемократична власт, като извършване на революционни реформи за избавление на народа от катастрофата, в която я хвърлиха псевдодемократите от дясно и от ляво, и осъществяване на възстановителни процеси във всички сектори на народното стопанство и в живота на народа.

Третият период на програмата насочва към решаване на кардиналните вътрешни въпроси в контекст с международните - за гарантиране на демографския растеж на нацията, за стабилно развитие на народнодемократичното общество като преход към социалистическо общество.

За изпълнение на стратегическите цели и задачи ЦК на БКП предлага на вниманието на истинските комунисти и симпатизанти, участници в настоящото национално съвещание, вариант от програмата на БКП - Програма за действие и развитие:

I. Борба за консолидация на комунистите и единството на прогресивните и патриотични народнодемократични сили в България. Обществено-политическата и социалноикономическата обстановка у нас и в международен план поставят пред БКП като цяло и пред всеки комунист, демократ, патриот, работник - от града и селото - служител и интелигент да преосмисли своята дейност, да наприви изводи за себе си и за обществото, да извлече поуки от процесите на реставриране на капитализма, поднасяни ни като "преход към цивилизовано общество и правова държава, пазарна икономика, структурна реформа" и т.н., да изградят свой казус за политически отношения при съществуващите условия на поляризация на обществото. БКП няма право да колабира повече. Цели седем години една криминална личност, един престъпник, внедрен в редиците на комунистите, вършеше разкол, громеше партията, тероризираше активните и истинските комунисти, а ние, вместо да се борим срещу него, срещу разединението му, създавахме благоприятни условия за развитие, търпейки всичко, без адекватна реакция още в началото. Сега тази личност е отстранена от БКП по всички уставни и законови правила - изключен от първичната партийна организация (ППО) на БКП, където членува, снет от ЦК (който не е бил признат и по съдебен ред). Въпреки че има три решения на съдебните органи, тази личност продължава да заблуждава, да се заканва на комунистите, да лъже народа и държавата. Дълг на всеки истински комунист е:

1. Да предприеме всестранна разобличителна дейност на самозвания "генсек" Спасов и групичката около него, да потърси съдебна отговорност за нанесени лични обиди, закани, за нанесени морални и материални вреди и щети на комунистите, партията и държавата.

2. Да поведе активна разяснителна и организаторска дейност на всяко място, където е, за необходимостта от сплотяване на комунистите и за изграждане на здрави и силни партийни организации на истинските комунисти във всяко населено място, без значение къде членува или не до момента, но съхранил себе си като комунист и запазил партийната си членска книжка.

3. Да поведе решителна борба срещу всеки опит да се вмъкнат в оранизацията личности с явни пороци или загубили образа на комуниста, или кариеристи от така наречените партийци, които влязоха в БКП, за да се облагодетелстват.

4. Да се бори всеки и всички заедно за възвръщане на доверието на народа, за спечелване на нови приятели, нови симпатизанти и комунисти.

5. Истинските комунисти са длъжни и ще се борят за идейното единство на всички комунисти на основата на принципите, залегнали в Устава на БКП, приет на 5-ия конгрес на партията, на основата на изводите и поуките от борбата на партията в условията на временен успех на контрареволюцията в миналото и сега.

6. Българската комунистическа партия и всички комунисти ще се борят за организационното обединяване на комунистическите организации, обособили се като самостоятелни партии в резултат на разколническата пропагандна дейност и на определени недостатъци в идейно-теоретичната база на партията.

7. БКП и истинските комунисти ще се борят за обединяване на организациите по места в една Българска комунистическа партия, защото, ако тя не е единна, няма да бъде комунистическа партия.

Отрицателният пример на Българската социалистическа партия (БСП) показа и доказа на всички, че партията е силна и единна, когато се изгражда на принципа на демократическия централизъм, когато не се допуска фракционна дейност, когато се зачита мнението на всеки комунисти, независимо каква функция изпълнява, или е просто истински комунист, и когато се уважават и практически прилагат принципите на марксизма-ленинизма.

8. БКП, ЦК на БКП, всички комунисти ще разгърнат активни контакти с ръководните органи и отговорни фактори в останалите комунистически партии за сближаване на гледищата и изясняване на позициите по основните въпроси на партийното строителство, за противодействвие на всеки опит да се прилага капиталистическият лозунг "Разделяй и владей" между отделните организации, между комунистите и отделните комунистически партии за общи действия срещу всяко посегателство върху единодействието и единството за разединение.

9. БКП, ЦК, истинските комунисти, където и да са сега, ще се борят и следва да се борят за строго спазване на правата на комунистите да участват най-активно в решаването на основните проблеми на всяка организирана единица, на цялата партия.

10. БКП ще предприеме активни действия за синхронизиране на всички комунистически формации за организиране на публични, масови прояви на комунистите, масови прояви на работническо-селското единство, целящи сплотяване на комунистите, обединяване на демократичните и прогресивни сили, за изграждане на общонародно единство на широка основа.

11. БКП ще предприеме действия за съгласувана борба срещу реакционните сили, които с антидемократични и силови средства овладяха управлението на страната, излъгаха народа и младежта за щастлив живот в "демократичното" общество с пазарна икономика, т.е. капитализъм, прилагайки дори античовешки и антихуманни методи и погазване на човешките права.

Сплотяването на комунистите и единството на БКП, единството на народа и единството на поколенията е висша цел и висша отговорност на ЦК на БКП, на всички комунисти и на цялата партия.

12. ЦК на БКП и всички комунисти ще спазват всички уставни и законови положения, изразени в приетото от Политбюро на ЦК становище за обединяване на комунистическите организации (партии), за да се изгради реално единство на комунистите и за да се създаде силна и сплотена Българска комунистическа партия, способна да поведе народа към победа над псевдодемокрацията, за организиране на мощно всенародно движение за отнемане на властта от лъжедемократите от дясно и от ляво, превърнали страната ни в полуколония на вътрешния и чуждестранен капитал.

13. ЦК на БКП, Политбюро на ЦК и всички комунисти си поставят за основна задача да разработят и утвърдят тактическите подходи и средства за гарантиран успех на консолидационния процес, възстановяването на Българската комунистическа партия като единна и силна партия на работническата класа от града и селото, на целия трудов български народ и народната интелигенция.

14. ЦК на БКП ще предложи на комунистите конкретен план за провеждане на редовен конгрес на партията като конгрес на съединението на компартиите и тяхното единство, което ще гарантира демократизма, равнопоставеността на всички комунисти и организации. Именно задача на нас, истинските комунисти, е да обединим усилията, за да съединим различните части на организма на БКП, защото всички отделни партии на комунистите са части, откъснати от организма на БКП, и за да бъде жив и силен организмът, трабва да съединим тези негови части.

Като първи прояви за изграждане на единство считаме взаимодействието и мобилизирането на всички сили за положителен резултат, за правомерно решение на Върховния касационен съд (ВКС) за отмяна решението на Софийския градски съд (СГС) за преименуването на Партията на трудовия народ (ПТН) в БКП като незаконосъобразна, и признаването на Извънредния конгрес на БКП, проведен на 30 септември 1995 г., от Върховния касационен съд по отделна молба; подготовката и организацията на честването на годишнината от Октомврийската революция - 1917 г. и др. масови прояви в подкрепа на искания на определени групи и организации към правителството на "демократичните" сили.

ЦК на БКП е убеден в положителния резултат от делото и положителния отзвук на всички комунисти, което ще постави ново начало в развитието на партията и единството на комунистите.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 15 септември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Валентина Игнова
Репортери: Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.