15 юни 1995


София, 15 юни 1995 година
Брой 115 /1416/


София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, ПОДПИСАНО ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР И СТЕФАН САВОВ И ОТ КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗЛЯЗЛАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ


Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, и Радикалдемократическата партия /РДП/, като анализираха обстановката в страната, смятат за своя гражданска отговорност и дълг да обединят усилията си за преодоляване на реставраторските процеси и съвместно да участват в предстоящите местни избори, като за целта се споразумяват за следното:

1. Народен съюз - БЗНС, ДП, и РДП издигат единни кандидатури за избор на кметове. Кандидатите могат и да не бъдат партийни членове и се определят след съгласуване между подписалите споразумението.

2. В зависимост от конкретните местни условия Народен съюз - БЗНС, ДП, и РДП участват с общи листи за общински съветници.

3. Кандидатурите за кмет на Народен съюз - БЗНС, ДП, и РДП ще бъдат обсъждани в преговорите с другите значими демократични сили в региона за определяне на обща програма и обща кандидатура на демократичната общност. Преговорите да се водят на принципа на равнопоставеност, избираемост, екипност и търсене на общо съгласие.

София, 14 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, ПОДПИСАНО ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР И СТЕФАН САВОВ И ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР.


Коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/ и Партията на демократичния център /ПДЦ/

- като дават висока оценка на досегашните съвместни действия по време на парламентарните избори и след това;

- като изхождат от политическата обстановка в страната и особеностите на изборите за местни органи на властта, намират за необходимо да обединят усилията си за съвместно участие в местните избори въз основа на следните принципи:

1. Народен съюз - БЗНС, ДП, и ПДЦ заедно с други демократични политически организации да издигнат и подкрепят общи кандидатури за кметове. Кандидатите за кметове следва да са обединителни фигури, приемливи за всички подкрепящи ги политически формации, да притежават необходимите професионални качества и да се ползват с доверието на избирателите.

Единните кандидатури се обвързват с приета от подкрепящите ги политически сили обща регионална програма и предварително уточнен екип за управлението на общината.

2. В зависимост от конкретните местни условия Народен съюз - БЗНС, ДП, и ПДЦ участват с общи листи за общински съветници.

3. ПДЦ се задължава да спазва споразуменията, сключени от Народен съюз - БЗНС, ДП, с други некомунистически политически формации по повод на участието в изборите за общински съветници и кметове.

В изпълнение на горното споразумение след провеждане на изборите за местни органи на властта Народен съюз - БЗНС, ДП, и ПДЦ изразяват готовност за бъдещо тясно сътрудничество между подкрепените и избрани от тях кандидати.

София, 14 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ АКТУАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА, ПРИЕТА НА СЕДМОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /10 юни 1995 г., София/.


Национално движение /НД/ "Екогласност" приветства структурните промени в Съюза на демократичните сили /СДС/, гласувани от VII национална конференция. Можем със задоволство да констатираме, че най-сетне съществуват възможности СДС да се превърне в консолидирана политическа сила, способна на единни действия и адекватна на своя единен електорат, за което ние настоявахме от две години насам. Същевременно сме длъжни да обърнем внимание на немалкото случаи, при които учредяването на общински събрания и местни клубове протича формално, при нарушение на утвърдените процедури и без участието на безпартийните симпатизанти на СДС, което е предпоставка за репродуциране на старите междупартийни противоречия в новите структури.

НД "Екогласност" смята, че настоящата изключително тежка политическа, икономическа и социална ситуация натоварва с огромна отговорност Съюза на демократичните сили пред нацията и бъдещето на България. Ускорените темпове на тотална рекомунизация, прецедентите на административен произвол и потъпкване гражданските права на населението от страна на изпълнителната власт, прокомунистическата ревизия на най-важните демократични закони, престъпността, корупцията и тайната приватизация, обслужващи интересите на определени икономически групировки и ограбващи българските данъкоплатци, изискват далеч по-активно противодействие от страна на СДС. Политическият живот на синята коалиция не може да бъде концентриран само в сферата на парламентарните действия. СДС е длъжен да разработи стратегия за извънпарламентарни форми на протест, чрез която да оглави и канализира народното недоволство от комунистическото управление - в противен случай коалицията рискува да се превърне в маргинална политическа сили и в декоративен елемент от псевдодемократичния политически пейзаж. Един от възможните варианти на подобна стратегия е формирането на силен синдикален блок, който да е способен на решителни синдикални действия, включително и национална стачка - в случай че социалните противоречия под управлението на комунистите станат нетърпими.

Според нас СДС не прави достатъчно, за да покрие с ясни и програмно заявени позиции своите политически жестове. Експертните групи към Националния координационен съвет /НКС/ и Парламентарната група /ПГ/ действат хаотично и в зависимост от необходимостите на момента, неясно остава становището на СДС по ред кардинални въпроси в политическото, икономическото и социалното настояще и бъдеще на страната. Това доказва колко право беше НД "Екогласност" в своите нееднократни настоявания за Национален център за стратегически анализи и прогнози, който да централизира и координира цялата експертна дейност, свързана със СДС.

Изключително тревожни според нас са тенденциите към ново политическо и икономическо обвързване с Русия. Чрез своя отказ да декларира желанието на България за включване в евроатлантическите структури за сигурност комунистическото правителство за пореден път поставя на карта сигурността и националния суверенитет на страната.

Основните приоритети в политическата стратегия на СДС трябва да бъдат свързани с постигането на убедителни резултати на местните и президентските избори. НД "Екогласност" призовава всички свои членове да проявят максимална активност по време на местните избори, като участват в издигането и подбора на кандидатури, съдействат за осъществяване на механизма на предварителните избори и подкрепят най-убедителните за местната общественост кандидати, независимо от това дали са излъчени от движението или не. От изключително важно значение е нашите членове да съсредоточат вниманието си върху конкретните и актуални социални и екологични проблеми на местното население, като потърсят варианти за тяхното разрешаване, които да станат съставна част от регионалните предизборни програми на СДС.

Според НД "Екогласност" изборът за кмет на столицата е политически, а не регионален проблем. Ние обаче най-категорично ще настояваме при преговорите за единни кандидатури с други опозиционни сили да се имат предвид електоралните съотношения между тях. В този смисъл според нас издигнатият от опозицията кмет трябва да бъде определен от СДС. НД "Екогласност" няма да издига своя кандидатура и делегира правото на своите софийски секции сами да определят отношението си към издигнатите вече кандидатури, което те са длъжни да направят в най-кратък срок на съвместно заседание с Изпълнителния съвет /ИС/.

НД "Екогласност" определя като приоритетни задачи в своята екологична стратегия противопоставянето на проектите за строеж на ВК "Рила" и АЕЦ "Белене" и кандидатурата на София за домакин на зимните олимпийски игри. Ако правителството започне тези строежи, НД "Екогласност" ще проведе национални протестни акции, ще потърси съдействието на международни екологични организации и ще се противопостави с всички средства на тяхното осъществяване.

НД "Екогласност" определя промените в Закона за околната среда, гласувани от комунистическото мнозинство, като изключително тежък законодателен прецедент, нарушаващ конституционните права на българските граждани, както и ред международни спогодби. Фактът, че споменатите промени бяха подкрепени и от депутатите на т. нар. Политически клуб "Екогласност", за пореден път доказва, че на споменатата псевдоорганизация е чужда каквато и да било грижа за опазване на околната среда. Същевременно НД "Екогласност" поздравява г-н Петър Слабаков за неговата честна гражданска позиция и се надява на неговата съпричастност при разрешаване на тежките екологични проблеми на страната.

НД "Екогласност" смята, че след VII Национална конференция на СДС партиите и организациите в коалицията са длъжни да търсят своето развитие чрез доказване на тяхната собствена политическа идентичност, а не чрез вътрешнокоалиционни борби за надмощие. От тази гледна точка ние отново потвърждаваме, че грижите за опазване на околната среда, моралният императив в обществените, социалните и политическите взаимоотношения, и решаването на конкретните проблеми на хората са и ще бъдат приоритети в нашата настояща и бъдеща дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА У НАС МИГЕЛ МАРТИНЕС. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Посещението на Мигел Мартинес, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/, предизвика неудовлетворение и тревога у национално мислещите българи. Г-н Мартинес, като използва икономическия крах от изкуствено наложената по сценарий отвън криза, както и националният нихилизъм и националното предателство на корумпираните управляващи ни космополити и интернационалисти, оказва натиск върху тях и е уверен, че "България не може да не подпише Конвенцията за малцинствата".

Стратезите на тази конвенция, прикривайки се зад фразата "за приобщаване" на малцинствата към нацията на съответната държава, в която живеят, чрез различни икономически, дипломатически, агентурни, пропагандни, международни и локални структури, особено чрез Съвета на Европа, оказват натиск върху европейските правителства и най-вече върху тези от Източна Европа, да признаят и такива малцинства, каквито историята на европейските народи не е сътворила, при това да им се дадат широки групови права, включително административно-културна и икономическа автономия, т.е. да направят държави вътре в съответната държава. Това означава създаване на условия, залагане на основата за бъдещи остри етнически и религиозни конфликти, сепаратизъм и локални войни, които да изтощят и в крайна сметка да унищожат отвътре такава държава.

Главно оръжие за разбиването на съветския блок беше Хартата за правата на човека. Тя беше използвана за намеса във вътрешните работи, както и за манипулация на масовото съзнание в страните от социалистическия лагер. Така без война народите от Източна Европа бяха хвърлени в безизходицата на невероятно жестока криза.

Сега на преден план се изкарва Конвенцията за правата на малцинствата. Усилията на нейните творци са насочени към разбиването на старите, със солидни традиции и култура нации и държави на Европа.

Основаните върху историческото развитие на нациите принципи на Организацията н обединените нации /ООН/ признават за етническо малцинство само такива общности, които са автохтонно население или по силата на някакви нещастни обстоятелства, а също и на жестоки несправедливи договори са били откъснати заедно с територия от метрополията си. Въз основа на тези принципи общоприето е поробителите и техните потомци, както и пришълците, да не могат да претендират и да не могат да получат статут на етническо малцинство.

В своята дълга история България винаги е била еднонационална държава. Тя не е заграбвала чужди територии и население, поради което в нито един международен договор, в който е страна, няма признато чуждо малцинство в нея. Напротив, български територии и население са откъснати от Турция, Гърция, Сърбия и Румъния, по която причина официално, с договори в тези страни, е признато българско национално малцинство, което от тогава до сега е подложено от тях на жестока денационализация и асимилация.

Вече шеста година обаче петата колона на Турция в България - антибългарското, антиконституционното Движение за права и свободи /ДПС/, подпомагано от посолството на САЩ и на други западни държави, оказва невероятен натиск върху Народното събрание да гласува членове в българската конституция, които да признаят етнически малцинства - на първо място турско. Такива в България няма. Във вреда на българските закони и национална сигурност ДПС започна да внушава и на цигани идеята за циганско малцинство. В съответствие с принципите на ООН тъй наречените турци, които са потомци на насилствено потурчени българи като продукт на кръвожадното турско робство, нямат основания и правото да претендират и да получат статут на турско малцинство. На същата база и циганите нямат основания да бъдат признати за етническо малцинство, защото те не са автохтонно население на българската земя, а са нахлули по време на турското робство.

За съжаление обаче половин столетие комунистите, съответно Българска социалистическа партия /БСП/, предателски, в угода на чужди интереси заявяват, че нямат териториални претенции за несправедливо заграбените от нашите съседи български земи, и по такъв начин обричат на робство и геноцид поробеното българско население там. Нещо повече - и сегашното българско правителство - на БСП - продължава тази пагубна предателска политика. През март 1995 г. министърът на външните работи Георги Пирински участва в конференцията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/, на която са били официално подписани важни документи по т.нар. Пакт Баладюр. Изглежда, Пирински е поставил своя подпис под декларацията на пакта. От пресата не става ясно 12 или 16 документа /договори и пр./ между България и други страни са приложени към тази декларация. Сред тях са били обаче такива, подписани с Турция, Гърция и Румъния.

Българската национално-радикална партия /БНРП/ има съмнение, че правителството на Жан Виденов във вреда на българските национални интереси се е отказало от българските права и от териториалните претенции за заграбените изконно български земи. Както Министерството на външните работи, така и цялото правителство на БСП пазят в пълна тайна от българския народ съдържанието на тези антибългарски дипломатически актове. БНРП настоява те да бъдат широко огласени и неизгодните от тях да бъдат денонсирани, а виновниците да бъдат подведени под отговорност за държавна измяна.

БНРП настоява председателят на Народното събрание Благовест Сендов, председателят на Министерския съвет Жан Виденов и президентът Желю Желев да огласят подробно разговорите си с Мигел Мартинес, да обявят какви обещания са дали на него, съответно на Съвета на Европа, и дали са подписали документи, свързани с Конвенцията за малцинствата, така настоятелно предлагана от Съвета на Европа на европейските народи. Ако такива документи са подписани, БНРП държи те да бъдат обезсилени.

БНРП смята за етично към българския народ да се изясни какви споразумения за малцинствата са договорирали Филип Боков от БСП, Аспарух Панов от Съюза на демократичните сили /СДС/ и Димитър Сепетлиев от ДПС.

За Българската национално-радикална партия националното единство, независимостта, целостта и свободата на Отечеството ни са святи и тя дава твърд отпор на външни и вътрешни посегателства към България, такива като Конвенцията за малцинствата.

София, 9 юни 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "СТАМБОЛИЙСКИ НИ ЗАКЛЕ: ДА СЕ БОРИМ ЗА СВОБОДА, МИР, ХЛЯБ И НАРОДОВЛАСТИЕ!" НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРОИЗНЕСЕНО НА МИТИНГ-СЪБОР ПО ПОВОД НА 72-ТА ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ /11 ЮНИ 1995 Г., С.СЛАВОВИЦА - ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪГ/.


И тогава някак си се намериха пари за всичко това. А днес се оказва, че пари за нищо няма. Но може би защото дори и Първата световна война не разруши тъканта на нашето стопанство, не унищожи частната собственост. И след войната нашата икономика можа благодарение на това да се възстанови много по-бързо. И оттам идват големите проблеми днес, защото комунистите наистина унищожиха и духовната, и икономическата, и политическата тъкан на целия български народ.

Законодателната дейност на Стамболийски е наистина огромна. Тя обхваща два тома от по 200 страници. И това само за три години и половина.

Какво направи нашият бесепарски парламент от времето на Беров и сега? Главно посегателства - срещу земята, правата, частната собственост, конституцията. А готвят се и нови - в духа на рекомунизацията и ретекезесацията.

Земеделският съюз винаги е бил на страната на демокрацията.

Сега в коалицията Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, това продължава традицията, завещана му от Стамболийски и негови следовници. На нас ни предстоят нови избори за местна власт. На 18 декември демокрацията загуби парламентарните избори поради своята разпокъсаност. Единствената светла нотка бе влизането в Народното събрание на Народен съюз - БЗНС, ДП, като една сериозна, умерена демократична алтернатива, чийто авторитет расте и чиято роля тепърва ще се разширява.

Ние нямаме право да повтаряме старите грешки.

Ние - всички демократични сили, трябва да обединим своята воля, своя разум и да не разрешим да се повтори наесен загубата, понесена в парламентарните избори.

Ние - Народен съюз - БЗНС, ДП, предлагаме на всички други демократични партии и организации да се обединим в едно партньорство за демокрация в България, за да дадем отпор на Българската социалистическа партия /БСП/ и да върнем вярата на българския народ в демокрацията, надеждата му за един нормален, достоен живот, любовта му към земята, личната инициатива, любовта му към живота. Стамболийски ни завеща и с трагичната си смърт закле да се борим за свобода, мир, хляб и народовластие. Изпълнявайки неговата повеля, ние ще изпълним своето предназначение като граждани на Република България на Европа и на света.

Сейте, братя, светлината и по пътя мой трънлив вий рушете тъмнината.

Аз съм буден! Аз съм жив!

Вечна му памет!

Да живее Българският земеделски народен съюз!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМИ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА".


II. ПРОГРАМА "РИСКОВА ИНОВАЦИЯ"

Чрез програма "рискова иновация" се организира дейността на фондацията за пазарната реализация на научно-технически проекти на млади хора на възраст до 35 години.

Фондацията осъществява подбора чрез независима експертиза на проектите на млади хора, постъпили в резултат на проведени конкурси. При подбора се вземат предвид степента на завършеност на проекта, очакваният ефект и степента на риск. По-нататъшната реализация на проект може да стане чрез отпускане на средства за дялово участие на фондацията за създаване на рисково дружество.

Предложителите на проекта представят във фондацията заявка за участие в конкурса, която съдържа:
- техническо описание на разработката, даващо достатъчно информация за нея;
- оценка на стойността на интелектуалния продукт;
- защитен документ, издаден от Националното патентно ведомство;
- икономическата обосновка за създаване на търговско дружество;
- препоръки от висококвалифицирани специалисти /от конкретното направление на науката и техниката, от икономист и от патентен специалист/;
- конкретни оферти от фирми - потребители на продукта /ако има/;
- стратегия за развитие на търговското дружество.

Изпълнителното бюро взема решение за създаване на рисково дружество по предложение на експертен съвет.

Технологията за създаване на рисково дружество се утвърждава от Изпълнителното бюро на фондацията.


III. ПРОГРАМА "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА"

Програмата "Материално-техническа база" включва дейността на фондацията по финансирането на изграждането и развитието на базата за техническо и научно творчество на младежта, за създаването и обзавеждането на лаборатории и кабинети, наемането на специализирана база и техническо оборудване и други.

Фондацията отпуска безвъзмездна финансова помощ след провеждане на конкурс /всяко полугодие, в зависимост от постъпилите средства/.

Участниците в конкурса могат да бъдат извънучилищни учреждения с доказани резултати в развитието на детското или младежко творчество в областта на науката и техниката, младежки или други организации с идеална цел в областта на науката и техниката.

За участие в конкурса се представят следните документи:
- заявка за участие в конкурса с искане за безвъзмездна финансова помощ;
- обосновка, доказваща необходимостта от създаване и усъвършенстване на материално-техническата база за техническо и научно творчество на младежта;
- график за сроковете и етапите за изграждане на базата;
- план-сметка за необходимите разходи по етапи и приходоизточници;
- технико-икономическо задание за капитално строителство и генерална сметка;
- потвърждение от изпълнителите и доставчиците на оборудването в съответните срокове или оферта от наемодателите.

Изпълнителното бюро взема решение за вида и размера на безвъзмездната помощ.


IV. ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ"

Чрез програма "Информация, издания, изяви" се организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, подкрепата и подпомагането на организирани изяви за наука, техника, технологии и управление - конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби и др.


1. Информационно осигуряване

Фондацията подпомага информационното осигуряване чрез спонсориране, безвъзмездно или при облекчени условия предоставяне на:
- специализирана научна и техническа информация по силата на договорите й със съответни информационни центрове у нас и в чужбина;
- консултантската дейност чрез специализирани фирми, работещи по договор с фондацията;
- достъп до източници от собствен информационен и библиотечен фонд;
- абонаменти за специализирани научни и технически издания, справочна литература за библиотеки и методически кабинети на училища, висши учебни заведения, извънучилищни учреждения, младежки клубове и сдружения по интереси.

Кандидатите текущо подават във фондацията следните документи:
- искане на кандидатите към фондацията, съдържащо вида и размера на търсената помощ;
- анотация на разработвания научен проблем или проект, или програмата, която ще се осигурява с исканата информация;
- становище от научен съвет или двама хабилитирани научни работници /за училищата и извънучилищните учреждения становището може да е от регионалния училищен инспекторат/;
- списък на информационните източници и справка /оферта/ за цените.

Решение за вида и размера на отпусканата помощ взема Изпълнителното бюро два пъти в годината - през месеците април и октомври.


2. Издателска дейност

Фондацията издава или спонсорира издаването на специализирана, научно-техническа, научнопопулярна и справочна литература с научна, техническа и управленска тематика /без учебници и учебни помагала/, както и рекламни и информационни издания за популяризиране на резултатите от творчеството на младите хора.

Кандидатите да ползват помощта на фондацията представят:
- предложение към фондацията за спонсориране, контракти или издаване на определеното издание;
- концепция на изданието и до 1/3 от неговия текст за книги и справочници;
- становище на научен, редакционен или експертен съвет или на двама хабилитирани научни работници;
- справка за необходимите средства за реализация на проекта, вкл. приходоизточниците.

Решение за вида и размера на предоставяната помощ взема Изпълнителното бюро два пъти в годината - през месеците април и октомври.


3. Научно-техническа популяризация

Фондацията спонсорира и подкрепя организирането и реализацията на специализирани лектории, телевизионни и радиопредавания, филмова продукция, създаването и производството на дидактически игри и пособия и редакционни инициативи във вестници, списания и др., предназначена за деца и младежи, и за задоволяване на потребностите им от нови знания в областта на науката, техниката и стопанската дейност.

Авторите или организаторите на тези дейности и прояви отправят текущо към фондацията искане, придружено с концепция на проявата или дейността, програмата и финансова справка за необходимите средства и приходоизточниците.

Всяко тримесечие Изпълнителното бюро на фондацията определя вида и размера на оказваната помощ.


4. Научно-технически изяви на деца и младежи

Фондацията подпомага финансово и материално провежданите от обществени и държавни организации прояви, целящи откриване и развитие на млади таланти, изяви на творческите постижения на млади хора или стимулиращи творческото начало и постигането на значими резултати в областта на науката, техниката, технологиите и съвременната управленска култура.

Организаторите на научно-техническите изяви за деца и младежи представят във фондацията следните документи:
- заявка за подпомагане на конкретна научно-техническа изява;
- концепция за организираната изява и регламент за участие в нея;
- предложение за учредяване на специална награда на фондацията /ако регламентът предвижда такава/;
- план-сметка за осигуряване на изявата, приходоизточниците и искане към фондацията по направление на разходите.

Всяко тримесечие Изпълнителното бюро взема решение за вида и размера на помощта, както и за учредяване на специални награди.


V. ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Целта на програмата е да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката, техниката и стопанското управление, както и да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни. За целта освен финансова помощ фондацията предоставя и възможности за контакти и информация чрез партниращите й организации или международни организации, в които тя членува.

Организациите, които кандидатствуват за подпомагане на такава дейност, представят текущо във фондацията следните документи:
- заявление за вида и предназначението на търсената помощ;
- информация за партньора в сътрудничеството и неговото становище /предложение, потвърждение за характера и съдържанието на възможната съвместна дейност/;
- обосновка за възможностите и очакваните резултати от сътрудничеството;
- финансова справка за необходимите средства и осигуряването им по приходоизточници.

Всяко тримесечие Изпълнителното бюро взема решение за отпускане на финансови помощи и предоставяне на възможности за делови контакти чрез фондацията.

В рамките на програмата се финансира и международното сътрудничество и участието на фондацията в международни организации и техните изяви.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00
15.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Мария Иванова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!