15 май 1995


София, 15 май 1995 година
Брой 93 /1394/


София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗА ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1995 Г.


Обединени от общата идея за успешно представяне на предстоящите местни избори, Съюзът на демократичните сили /СДС/ и Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/приемат следната основа на своето взаимодействие:

1. Принципа за издигане на единни кандидатури.

2. Принципа на широка автономия на местните структури при тази дейност.

3. Принципа за предварително обвързване на кандидатите с предизборна програма за населеното място и гаранции за провеждане на демократичната реформа.

София, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОРЕКЦИЯ НА ТУРСКО-ИРАКСКАТА ГРАНИЦА.


През последните два месеца обществеността ни е свидетел на тревожно развитие на политическите събития в Северен Ирак. Под предлог, че води борба с активисти на Кюрдската работническа партия /ПКК/, турската армия нахлу на територията на Ирак със 70-хилядна армия. Нанесени са огромни материални щети. Има и много жертви сред иракското кюрдско население.

Това става не без подкрепата на администрацията на САЩ. В изказването си в турския университет "Белкент" помощник държавният секретар на САЩ С. Талбот окачестви Ирак като "закононарушител" и поощри американско-турското сътрудничество в борбата им срещу "тероризма". Турското правителство позволява на американски и английски самолети да излитат от техни бази и да извършват полети над Северен Ирак.

Връх на всичко са изявленията на турския президент Сюлейман Демирел за необходимост от корекция на границата с Ирак, за да може да се води по-ефикасна борба с кюрдските партизани.

Отечествената партия на труда /ОПТ/ приема действията срещу Ирак като проява на икономически геноцид спрямо народа на Ирак, а така също налагане на двоен стандарт по отношение правата на човека.

Изявленията на г-н Демирел окачествяваме като опит да бъде реализиран опасен прецедент за корекция на държавни граници в края на XX век. Убедени сме, че световната общественост и влиятелните политически сили няма да позволят на иракска територия да бъде приложен кипърски модел от 1977 година.

София, 9 май 1995 г.

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


Във връзка с предстоящото разглеждане в пленарната зала на проектозакона за отбраната и въоръжените сили становище изрази Комисията по национална сигурност към Националния съвет на Българската социалистическа младеж /БСМ/.

Комисията по национална сигурност към БСМ подкрепя внесения законопроект. Тя настоява Народното събрание да намали срока на наборната военна служба от 18 на 12 месеца, а за лица, получили висше образование, срокът на военната служба да бъде 6 месеца.

Защитата на Родината е дълг на всеки български гражданин. Наборната военна служба е начин за придобиване на умения за това, но нейният срок трябва да бъде разумен. Освен това продължителната военна служба води до деквалификация на завършилите висше образование. Държавата има интерес да използва знанията на младите хора, а не да предприема действия, които водят до тяхната загуба. Намаляването на срока на военната служба няма да се отрази на боеспособността на българската армия и в същото време е един от начините за намаляване на извращенията в нея.

Младите социалисти ще защитават своите виждания в парламента чрез председателя на организацията Мариела Митева. Те ще настояват Народното събрание да приеме час по-скоро и закон за алтернативната военна служба.

София, 11 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТИЙНО СЪВЕЩАНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13, 14 МАЙ 1995 Г. В СОФИЯ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ.


Зелената партия /ЗП/ отбелязва, че в действиятата на Българската социалистическа партия /БСП/ след изборите проличават тенденции за ограничаване на конституционните права на гражданите и възстановяване на системата от привилегии, характерна за периода след 9 септември 1944 г.

Явен признак за това са:

- измененията и допълненията в Закона за околната среда и Закона за земята;

- начинът, по който без достатъчен диалог и отчитане на интересите на значителна част от гражданите на страната ударно бяха приети всички законопроекти, включително и този за бюджета, въпреки явните недостатъци и вътрешни противоречия;

- тенденциите за засилване на репресивния елемент в работата на полицията в противоречие с конституционните права и без това да носи ефект в борбата с престъпността.

Буди тревога гласуваният на първо четене законопроект за предоставяне на статут на участници във войната на бивши активни борци, което е първа крачка към възстановяване на системата от политически привилегии, отречена през 1990 година, включително и от БСП. Този факт подсказва, че в БСП като резултат от носталгия по миналото текат реставрационни процеси, които са заплаха за демократизацията в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ВОДОСНАБДИТЕЛЕН КОМПЛЕКС "РИЛА" Е "ЕКОЛОГИЧНА" РЕСТАВРАЦИЯ" НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА.


Законодателният диктат на сегашното парламентарно мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ извади от миналото стари политически и икономически схеми. Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила" е един реставрационен проект, плод на "лисенковската" философия на бившите комунисти. Реставрацията удари по най-чувствителните места на промяната - собствеността върху земята и екологията. Поправките в Закона за опазване на околната среда предрешиха съдбата на стари мегаломански обекти с т.нар. национално значение.

За ВК "Рила" или Атомна електрическа централа /АЕЦ/ "Белене" политическата и икономическата рамка е една и съща. Изграждането на обекта "Рила" днес обслужва точно същите интереси, които е обслужвало и през 1985. И няма нищо нелогично именно сегашното правителство на Виденов да реставрира обект, чието изграждане е започнало с министерско разпореждане от 23 ноември 1985. Става очевидно желанието на бившите комунисти да изпълнят осемгодишния си план за управление. Осемгодишен експеримент за удължаване на водната криза /защото ВК "Рила" не е решение на проблема/, за обедняването на българските граждани, за които себестойността на водата ще нарасне многократно. Осемгодишен експеримент за обогатяване на избрани фирми и банки, които отсега са готови да финансират и изграждат безумния проект.

ВК "Рила" е на път да се строи. Изправен до стената, преднамерено и планомерно тероризиран, данъкоплатецът няма друг изход, освен да заплати стойността на скъпия обект и да откупи за себе си един нормален бит на много висока цена. И всичко това ще стане с активната помощ на "еколозите" от левицата, които направиха завидна политическа кариера /от дясно до ляво/ именно чрез отричането на този проект през 1989. Екологията стана разменна монета за политическо мошеничество.

Очертаха се контурите на един първи етап от екологичната политика на БСП и нейното правителство. Започнал с генерален ремонт на Закона за опазване на околната среда и изграждането на деривацията "Джерман - Скакавица", той ще завърши с решение за строителството на ВК "Рила" и АЕЦ "Белене". Роди се в миналото и ще бъде отгледан в бъдещето един нов хидроенергиен октопод, на който всички ние ще платим дори и кръвен данък. Цената е висока: нерационално строителство при пълно незачитане на алтернативните разработки на българската научна общност; оскъпяване на водата и циклична водна криза в България; тежки и непоправими последици за природната среда и здравето на хората.

София, 14 май 1995 г.

                                                                                               ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Сербезов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


Днес, около 17,00 часа протестиращите русенски корабостроители бяха спрени за трети пореден път от въоръжени полицаи и отклонени от магистралата за София в района на местността Жерково. Там бяха заместник-министрите на промишлеността Пламен Димитров и Васил Мановски, които се опитаха да проведат "преговори" със стачния комитет в местната кръчма. Там присъства и областният управител на Русенска област г-н Заяков. На работниците бе връчено неподписано ксерокопие от проекторешение на Министерския съвет "За отпускане на временна финансова помощ на Русенска корабостроителница - ЕООД. С посочената там сума се удовлетворяват само част от дължимите средства за работни заплати.

Стачният комитет отказа да преговаря в подобни условия и взе решение преговорите с Министерството на промишлеността да се проведат официално в следващите дни. Към 18,00 часа 16-те задържани автобуса с възмутените работници поеха обратно към Русе. Ръководството на КНСБ окачествява действията на областния управител г-н Заяков и на останалите представители на властта като груба намеса и насилие спрямо синдикалните и гражданските права. В тази връзка Конфедерацията на независимите синдикати в България ще сезира правозащитните органи на Република България и международните институции по правата на човека, както и международните синдикални организации.

София, 11 май 1995 г., 18,30 ч.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СТАЧНИЯ И НА СИНДИКАЛНИЯ КОМИТЕТ КЪМ ОСНОВНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЕООД ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


ГОСПОДА,

Тежкото финансово състояние на "Русенска корабостроителница" ЕООД, довело до неполучаване на трудовото възнаграждение от работниците и служителите в рамките на близо пет месеца, предизвика организирания от Синдикат "Корабостроител" и Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ на 11 май 1995 г. разрешен от закона синдикален протест в гр. София.

Разграничаваме се от всякакъв опит за политизиране на нашите чисто социални и синдикални искания.

Русе, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ПОВОД НА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА В ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ изразява своята дълбока тревога и протест по повод на незаконните действия на полицията на 11 май 1995 г. срещу мирния протест на русенските корабостроители.

При спазване на всички изисквания на закона група работници от Русенската корабостроителница искаха да уведомят министъра на промишлеността и правителството, че от месец декември 1994 г. над 3000 души в предприятието не са получавали заплати. Вместо това по пътя към София многократно са спирани от въоръжени полицаи и не са допуснати до столицата.

Г-н министър-председател,
Оценяваме тези действия като беззаконие и груб натиск срещу хората на наемния труд и срещу техните синдикални права. Справедливите искания на тези работници са абсолютно законни и не заплашват никого, за да се отнасят към тях като към нарушители на обществения ред.

Обръщаме се към Вас с предложение да разпоредите незабавна проверка на случая с цел да бъдат предотвратени в бъдеще подобни инциденти.

Г-н министър-председател,
Не синдикатите са враговете на Вашето правителство.

София, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА В ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ изразява пред Вас своята дълбока тревога и протест по повод на инцидента на 11 май 1995 г. с русенските корабостроители. При спазване на всички изисквания на закона група работници от Русенската корабостроителница искаха да изразят пред Министерството на промишлеността и пред Министерския съвет своя протест за това, че от месец декември 1994 г. близо 3000 корабостроители не са получавали заплати.

Въпреки своевременно получените разрешения след неколкократна намеса на въпросни полицаи протестиращите работници не бяха допуснати в София.

Това грубо нарушаване на синдикалните и човешките права на наемния труд хвърля сянка върху традиционно добрите отношения между КНСБ и полицията. Смятаме за недопустимо при решаване на проблеми на индустриалните отношения да бъдат използвани полицейски сили.

Г-н министър,
Настояваме да бъде извършена проверка по случая и виновните лица да бъдат наказани.

Моля да бъдем уведомени за взетите мерки.

София, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОВОД НА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА В ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ изразява пред Вас като председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ своя протест по повод противозаконното използване на въоръжени полицаи за оказване на натиск върху работниците от Русенската корабостроителница, за да се откажат от защита на своите справедливи искания.

На 11 май 1995 г. при спазване на всички законови изисквания група работници от Русенската корабостроителница искаха да изразят по един демократичен и цивилизован начин своето категорично несъгласие с това повече от пет месеца да не получават заплати, както и да настояват да се внесе яснота за бъдещето на тяхното предприятие. Но в очите на някои този протест по необясним начин се превърна в огромна заплаха за обществения ред в София и бе дадено нареждане протестиращите работници да бъдат спрени на всяка цена и да не се допуснат в столицата.

Според нас е абсолютно недопустимо за решаване на проблеми на индустриалните отношения да бъдат използвани полицейски сили. Това поставя под съмнение твърденията на правителството, че за него социалният диалог е сред приоритетите.

Г-н председател,
С оглед изясняване на причините, довели до посочения инцидент, както и за предотвратяване на други подобни случаи, предлагаме да възложите на Секретариата на НСТС да събере необходимата информация, с която да бъдат запознати всички социални партньори на следващото заседание на НСТС.

София, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ "ДА ИЗДИГНЕМ НА ВИСОТА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА" НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПЕТКО ИЛИЕВ, ИЗНЕСЕН НА 29-Я КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /29-30 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Който не знае да се подчинява, не знае и да управлява. Недисциплинираността води до анархия, а последната е предвестникът на упадъка във всяко движение.

Като цяло вашата организация винаги е имала дисциплина, която е крепила единството на съюза. Ние трябва да премахнем и най-малките прояви на недисциплинираност и изправяйки гънките в нашите редици под разветите съюзни знамена, да крачим напред със сигурност в победата си. Всички ние сме организирани членове на съюза, но не навсякъде има нормален организационен живот. Всеки организиран член трябва да посещава събранията, да си плаща редовно членския внос и да бъде абонат за съюзния ни орган в. "Земеделско знаме". Ако даден съюзен член не изпълнява посочените три условия, кажете тогава кой е белегът, който го отличава от другите и го определя като сдружен земеделец? Друг необходим елемент в изграждането на една организация е другарството, което е гаранция за нейната сила. Неприятно ми е, но тук е мястото да кажем:

там, където има вяра, обич и братство между членовете на една организация, там има напредък и успех.

В нашата съюзна история има достойни примери на вярно другарство и братство. Другар за другаря си е умирал, без клетви и с вяра. Между първите апостоли на нашето движение също е имало вярно другарство - делили са и дни на щастие, и дни на страдание. Но с болка в сърцето трябва да признаем, че в нашия съюзен живот съществуват и някои случаи на недругарство, на нелоялност в отношенията. Защото, нека да кажем, че най-черните страници срещу наши замеделски дейци са ги казвали и писали пак "сдружени земеделци". Най-хулните думи срещу Александър Стамболийски и Райко Даскалов са изречени от "сдружени земеделци". За Александър Димитров "земеделци" съчиниха най-долните интриги. За Петко Д.Петков "земеделци" сееха непростими измислици. А за живите какво да кажем? Кажете ми срещу кой съюзен член не се намери някой да хвърли мръсотия? А ако проследим първоизточника на всички клеветнически легенди около светлото име на нашия любим съюз, ние ще открием, че зад всяка клевета стои сгушената физиономия на някой "сдружен земеделец". И на това трябва най-сетне да се сложи край. И нека като с нож отрежем всички клевети един срещу друг. И нека всеки сдружен земеделец говори за другите това, което би искал да говорят за него. Ако някои от нас са съгрешили, нека съгласно устава в самата дружба бъде решен неговият въпрос. Запомнете, че всяка кална стрела, хвърлена срещу чистото чело на съюзен член, е стрела срещу самия Земеделски съюз.

Излекуваме ли се от тази стара болест, успехите на политическото поприще ще бъдат още по-големи. Ние трябва за сетен път да осъзнаем, че не срещу свои да отправяме стрелите в политическата борба, а срещу все още силния коварен противник, наречен с грозното име комунистическа система. Ние имаме светлата история на чистата и неопетнена организация, светлите и животворни идеи, родени от самия живот, имаме и нравствено чиста членска маса. Това са нашите мощни оръжия за довеждане на борбата до победен край. А нашата борба е борба за хляб и свобода. За кое от тия блага човечеството е дало повече жертви, трудно е да се каже. Има ли нещо по-свято от свободата, свобода политическа, свобода икономическа. Борбата за хляб е борба за съществуване. От правилното решение на тези въпроси ще зависи и по-скорошното развитие на земеделието, а оттам увеличаване на родното българско производство. Първо трябва да се реши въпросът за владението на земята, въпросът за връщане и стабилизиране на собствеността, не може да се чакат крачки напред в посока на модернизирано земеделие дотогава, докато стопанинът не е сигурен собственик на своето парче земя. А днес той дори не е и фиктивен собственик. Фактически собственици са държавата със своите институции и ведомства, които разполагат със земята, лишавайки истинските собственици от правото им на собственост върху нея. Два са основните стълба на модерната държава - демокрация и собственост. Ето защо правилното разрешение на въпроса за владението на земята е един от най-важните въпроси на днешното време. Вторият въпрос е въпросът за кредита - нисколихвен и леснодостъпен дългосрочен кредит, ето какво иска нашето земеделско стопанство. Не може да се чака прогрес от земеделие от високолихвен, скъп и краткосрочен кредит.

Третото условие, от разрешението на което зависи подобрението на родното земеделие, е гарантиране пазара на земеделските произведения. Гарантират ли се пазарите, намери ли цена земеделското производство, ще започне златният век за родното земеделие. Защото, когато селянинът има сметка, намира добра цена за своето производство, той ще намери и пътя за модернизирано, интензивно земеделие.

Четвъртото условие е данъчната система. Не може да чакаме напредък от едно земеделие, отрупано с борчове и изтощавано от прекомерни данъци и глоби.

Това са гаранциите за златния век на българското земеделие!

Приятели, ние днес тук сме на един форум, на който трябва да решим накъде ще върви нашата организация с над 100 хиляди членове. Не зная утре кой от нас къде ще бъде. Но където и да сме, ние трябва да бъдем на своя боен пост.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.


Възстановяване на празнуването на Деня на народните будители /1 ноември/ бе един от малкото, но реални фактори за единението на българската общественост през последните години на остро конфронтиране и политизиране. По същество Денят на народните будители е най-българският празник, въплътил в себе си цялата българска духовна и материална култура - от делото на Свети Климент Охридски и Свети Иван Рилски през мъчениците на робството, духовните просветители на Възраждането, апостолите на националната революция до съвременните творци на българския духовен живот, народностен дух и национално достойнство.

Засега обаче този всебългарски празник /единствен през втората половина на годината/ остава все още само "неприсъствен за всички учебни заведения" въпреки обстоятелството, че се чества все по-широко в цялата страна, и то от всички слоеве на обществеността. В истински всенароден празник той ще се превърне едва с обявяването му за официален и неприсъствен ден за цялата страна. Защото преклонението и признанието пред хилядолетното българско духовно житие и битие не е само дълг и право на подрастващите поколения, но и на целия народ. От такъв празник-символ България има въпиеща нужда днес и в бъдеще.

В този смисъл обръщаме се към журналистите да предложите и да подкрепите в Народното събрание поправка в Закона за допълнение на Кодекса на труда от октомври 1993 г., с което 1 ноември - Денят на народните будители - е включен в списъка на официалните празници. Предлаганата поправка на закона е: да се заличи в съответната алинея за Деня на народните будители текстът "неприсъствен за всички учебни заведения", с което празникът ще стане равностоен на останалите официални празници, сред които е изброен. Това ще бъде съществен принос за националното ни самочувствие и за така необходимото за всички ни народно единение.

София, 10 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ОСМА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ И НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРЕХОДЪТ КЪМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И БЪДЕЩЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ". Автори на документа са Стефан Радославов и Стефан Златев, предложен е за дискусия на 41-я конгрес на Българската социалдемократическа партия /14 - 16 април 1995 г., София/.


4. Завоюване на присъствие в съществуващото национално печатно и електронно медийно пространство и създаване на собствени /или свързани с БСДП/ медии. Партията ни има нужда от широко присъствие в средствата за масово осведомяване - само така ще ни има в общественото съзнание, а идеите, становищата и делата ни ще получат форум за обективна оценка. Разсрочено във времето за нас е жизненоважно да осъществим следните задачи:

- създаване на интерес към БСДП в съществуващите национални средства за масово осведомяване на базата на протичащите в партията процеси и нейните действия в национален план. Формирането на подобен интерес е невъзможно при сегашното ни бездействие. То може да се извърши само на базата на приемането на новата ни политическа линия и нейното безкомпромисно провеждане в реалния живот. Само така ще е налице нов облик на партията, който ще заинтересова обществеността и оттам ще мотивира журналистите да пишат за нас. Добър старт за това може да бъде подготовката и провеждането на Извънредния конгрес и очакваните промени в БСДП;

- създаване на свързана с партията печатна медийна структура /условно да я наречем "Народ прес"/ като ООД или АД с преобладаващо участие на БСДП, в която да се включат като съдружници /акционери/ работещи в нея и свързани с нас качествени журналисти или споносориращи ни икономически структури и т.н. Целта е /1/ да се получат нужните инвестиции за едно ново и силно начало и /2/ да се мотивират и ангажират икономически още по-пряко работещите във или за "Народ прес". Целесъобразно е в. "Свободен народ" да се спре, за да се излезе със съвсем нов и много качествен национален ежедневник. Задачата е много трудна при съществуващото пренасищане на вестникарския пазар, но при привличане на достатъчно големи инвестиции и на качествени журналисти ще успеем. По-нататъшното развитие на "Народ прес" ще зависи от работата му през първата и втората година;

- създаване на свързано с БСДП частно радио /по Търговския закон/ с привличане на инвестиции по начина, описан за "Народ прес", и постепенното му разгръщане в мрежа, обхващаща големите градове на страната. Извършените предварителни проучвания показват, че задачата е напълно изпълнима, ако получим съдействието на Комисията за телевизия и радио при Народното събрание;

- оказване помощ на наши членове и активни симпатизанти при осъществяване на проекти за кабелна телевизия в населените места и по този начин завоюване на пространство в тази нова за страната медия. Вече разполагаме с подобен прецедент в Благоевград и можем да използваме опита на съпартийците си;

- стимулиране и подпомагане на местните ни организации за издаване на вестници с локално значение, където това е възможно и целесъобразно. И тук конкуренцията е голяма, но ако не опитаме, никога не ще успеем;

- коренна промяна в начина на подготовка и провеждане на пресконференциите на Изпълнителното бюро на БСДП.
Сегашната практика е те въобще да не се обсъждат и подготвят, провеждат се стихийно, с участието на едни и същи лица и на практика са арена за еднолична изява на лидера /който многократно е заявявал, че не може други освен него да се изказват по общополитически въпроси/. Тези пресконференции трябва да се планират тематично за месец-два напред, всяка една от тях добре да се обмисля и балансира по отношение на актуалните проблеми и предварително обявената тематика, ролите да се разпределят между повече хора и по никакъв начин да не се показват все едни и същи лица;............

- засилване на ролята и разширяване дейността на пресцентъра към Изпълнителното бюро.

Увеличаването на медийното ни присъствие налага и укрепване на нашия пресцентър, който:
- да организира по описания по-горе начин нашите пресконференции;
- да осигурява изява на наши лидери и членове във вестниците или по електронните медии и да ги подпомага при подготовката на тези изяви;
- да организира подготовката на кадрите ни по риторика, аудиторно поведение, екранно поведение и пр.;
- да кореспондира с националните и частните средства за масово осведомяване и да разпространява сред тях актуална информация, изготвена от самия пресцентър или от ръководните органи на партията;
- да събира и съхранява информацията /текстове, аудио- и видеозаписи/ за всички изяви на членовете на партията по националните и дори по местните медии и да осигурява вторично разространение на по-значимите от тях;
- да събира и анализира медийна информация, касаеща БСДП, и по други зададени тематики и да изготвя актуални сводки за нуждите на Изпълнителното бюро, както и периодични справки, които да се ползват от цялата партия и много други.

5. Осъществяване на активна международна дейност. Новата линия на партията изисква и адекватна по обхват и инициативност международна дейност, която да е дейност не само на и за лидери, а на и за цялата партия. Освен споменатата вече необходимост от широко известяване на дейността ни при прилагане на новата линия БСДП се нуждае от още много неща в международен план:

- поддържане на контакти /където е възможно/ с управляващите партии в представляващи интерес за нас страни /особено тези в Европа, азиатската част на екс СССР, Близкия изток, Асеанския басейн и пр./ в качеството ни на партия, участваща в управлението на страната;

- поддържане на постоянни контакти със социалистическите партии от бившия СССР, бившия социалистически лагер и балканските страни и създаване на социалдемократически форум за Източна Европа и на балкански социалдемократически форум /наименованията са работни/ със седалище София /ако не сме активни, поне първата организация ще се образува без нас и седалището й тогава ще бъде в Будапеща/. Оказване на съдействие от наша страна за реализиране на българска селскостопанска и промишлена продукция на техните пазари, за културен обмен и др.;

- подпомагане и стимулиране на структурите ни от всички нива и особено на местните организации за контакти с аналогични структури на чуждестранни социалдемократически партии и осъществяване на съвместна дейност с тях /"побратимяване", взаимна размяна на кадри за изучаване на опит, локален културен обмен и пр./;

- осъществяване на контакти със свързаните икономически структури на социалдемократически партии в чужбина и подработване на условия за съвместна дейност, включително и за съвместни, свързани с БСДП икономически структури.
Събиране на бизнесинформация чрез тези партии за подпомагане на бизнесконтактите на нашите членове;

- осигуряване на дарения и спонсорство на партията и нейните структури от чужди институции и граждани;

- поддържане на връзки с българските общности в чужбина и реализация на програми за работа с тях;

- осигуряване /съвместно с Фондация "Янко Сакъзов"/ на изпращане на наши кадри за изучаване на чужд опит и за повишаване на квалификацията им и др.

Реализирането на подобна програма за международна дейност изисква работата на международния отдел на партията да се постави на нови принципи, а дейността му да бъде открита за цялата партия и насочена към полезност за всички структури от всички нива, както и за отделните ни членове и активни симпатизанти.

6. Подчиняване организационната дейност на партията на качествено нови критериии изисквания. На първо място тук трябва да се постави научността, като се тури край на стихийността и волунтаризма за сметка на проверената теория и практика на партийното строителство. Като логично следствие на второ място идва професионализмът - задължително условие за една ефективна организационна дейност. Партията винаги ще се опира главно на хора, носещи в себе си социалдемократическите идеи и ценности и готови да ги защитават и отстояват винаги и навсякъде. Но в съвременните условия партия не се прави от обхванати от еуфория или фанатизирани "апостоли". Апостолският период в БСДП имаше своето неоспоримо място веднага след 10 ноември и приключи след изборите за Велико народно събрание. Постигнатото от двама-трима всеотдайни мъже, които с цената на много лишения през онези гладни и трудни времена кръстосваха България и свършиха много работа, бе лесно ликвидирано именно поради липсата на професионална организационна структура, която да поеме и да продължи делото им. И днес сред нас има множество членове, които, пренебрегвайки изисквания на днешния и утрешния ден, виждат развитието на партията единствено на база "апостолство". Но при условие че апостолите ще бъдат не те, а други. Подобен подход не се нуждае от коментар! На партията е нужно съвсем друго и то е:

- бързо подготвяне на първоначален минимум наши кадри и изграждане на система за партийно строителство;

- паралелно осигуряване на необходимите ресурси за изграждане и функциониране на структурата на системата за партийно строителство;

- изграждане и въвеждане на нови критерии за партийно полезна дейност и отчетност на всички нива;

- разгръщане на широка просветна дейност сред нашите членове с цел подготвянето им за участие в партийното строителство;

- разработване и прилагане на комплексни средства за мотивиране на членовете на БСДП за активна дейност и на нашите симпатизанти за членство в партията, или за активна поддръжка. Мотивацията може и трябва да бъде основана единствено на непосредствените интереси на хората с отчитане на техните нужди, стремежи, болки и тежнения;

- разработване на нормативи за минимална ресурсна осигуреност на местните организации с оглед на техните характеристики и осигуряване на помощ и съдействие за достигане на изискванията;

- осигуряване на бързо и безпрепятствено придвижване на вътрешнопартийната информация на всички нива и във всички направления;

- осъществяване на актуална права и обратна връзка между партийните структури на всички нива при реализиране задачите на партийното строителство и на ежедневната политическа дейност;

- методическо ръководство и подпомагане на работата с безпартийните ни симпатизанти в рамките на тематична клубна дейност, местни и национални акции и др.;

- всички други дейности, произтичащи от вече казаното в настоящия материал.

7. Превръщане на БСДП в партия с постоянно обновяваща се средносрочна стратегия и гъвкава тактика. Генералната стратегическа цел на партията ни безспорно е устойчива във времето величина, независеща от конюнктурата на момента. Но подобна закостенялост по отношение на по-малките, по-близковременни стратегически задачи е вече недопустима. С още по-голяма сила това се отнася до тактиката ни. С други думи, ако сме верни на главната си цел и искаме наистина да я постигнем, трябва да бъдем готови да действаме адаптивно и гъвкаво /без, разбира се, да допускаме безпринципност/ с отчитане на променящите се условия и максимално използвайки ги за решаване на задачите и постигане на целите ни. Най-добрата за днес средносрочна стратегия утре може да се окаже остаряла и нежизнеспособна. Тактиката трябва да бъде винаги актуална и изненадваща, максимално ориентирана към успех. За тази цел:
- в БСДП трябва да се създаде структура за стратегическо и тактическо планиране, съобразно казаното по-горе;
- тази структура да бъде кадрово и ресурсно обезпечена за извършване на необходимите за дейността й анализи и изследвания;
- стратегическото и тактическото планиране да се извършват на базата на разработване на методики, създаващи възможност за инвариантна оценка на пригодността и полезността на отделните варианти за поведение. Заедно с това да се подготвя и цялата съвкупност от критерии за избор на един от вариантите, както и за значимите мотиви "за" и "против", отнасящи се за всеки отделен вариант;
- структурата да оказва методическо съдействие при формулирането и изпълнението на задачите, произтичащи за всички други структурни елементи на системата за партийно строителство от приетия конкретен вариант на средносрочната стратегия и тактика на партията;
- структурата да следи за актуалността на действащите средносрочна стратегия и възприетата за достигането й тактика, както и за тяхната ефективност, и при нужда своевременно да разработва и предлага съответни корекции.

8. Преминаване от досегашните примитивни форми за агитация и пропаганда към научнообосновани методи на политическия маркетинг и мениджмънт. Този въпрос е най-пряко свързан с разработването и ефективното използване на средствата за мотивиране както на собствените ни членове и симпатизанти, така и за привличане на електорат. За целта е необходимо:
- да се проучат подробно груповите интереси на членовете ни и да се разработят методи и средства за ефективното им мотивиране, които системно и перманентно да се прилагат във вътрешнопартийния живот. Постепенно да се премине към индивидуална мотивация. Аналогични действия да се предприемат и по отношение на активните ни симпатизанти;
- да се изучават тежненията и непосредствените потребности /от политически аспект/ на различните прослойки и групи хора и да се оценява възможността те да бъдат електорат на БСДП /т.е. да се проучва политическият пазар и в него да се търсят ниши за БСДП/;
- на горната база да се разработват нови или да се използват готови политически "продукти", които да отговорят конкретно на интересите на съответната група, и да се предлагат активно на "политическия пазар",
- да се разработят и използват модерни и ефективни средства за политическа реклама, отчитащи народопсихологията, както и особеностите на всяка обществена група, към която се обръщаме;
- да се създаде система за периодично обективно отчитане на тези дейности на базата на точни количествени критерии, като промяна в рейтинга, динамика на електоралната поддръжка, движение на членската маса и пр. На тази основа да се усъвършенства маркетинговата дейност и пр.


Заключение

Новата политическа линия и новата организация на БСДП нямат алтернатива. Тяхното приемане и провеждане не касае само БСДП. Залогът е много по-голям - бъдещето на България!

БСДП трябва да оцелее в името на социалдемократическа България, вървяща по пътя на социалния хуманизъм, завещан ни от д-р Атанас Москов. Защото с оцеляването на БСДП ще оцелее и социалдемокрацията като ядро на цялата демократична левица в страната.

Днес пред БСДП стои историческата възможност да бъде консолидатор на всички леви, демократични сили в България и да бъде силата, която да спре както реставрацията на примитивния капитализъм, така и опитите за връщане към тоталитарния социализъм. На нас се пада отговорността да осигурим европейско бъдеще на Отечеството си!

Постигането на социалния хуманизъм не може да стане без съвместните усилия на цялата демократична левица, нито без привличането на наша страна на цялото общество. Затова БСДП трябва да се отвори към това общество и да потърси сигурни партньори, изповядващи същите идеи и ценности.

Само заедно ще победим!

София, 29 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДО КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран и до Софийски университет "Св.Климент Охридски", до Академичен клуб "Млада демокрация", до Българска студентска конфедерация, до Федерацията на независимите студентски дружества и до средствата за масово осведомяване.


ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните няколко месеца академичното общество се оказа лишено от основните си академични свободи, израз на което е законопроектът за висше образование, внесен от Министерския съвет и гласуван на първо четене от XXXVII Народно събрание. В цялостния си вид този законопроект грубо нарушава академичната автономия на висшите учебни заведения /ВУЗ/ и е явен намек за осъществяване на пряка академична зависимост и непосредствено обвързване на образователния процес с неакадемични по своя характер структури.

Във връзка с тези обстоятелства ние, студентите, съзнавайки своята морална отговорност пред нацията и обществото и защитавайки основните академични свободи, устоявайки принципите за демокрация,

           Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. Изразяваме своето категорично несъгласие с намеренията на управляващите да въведат семестриални такси за държавната поръчка. Това правим с ясното съзнание, че тези такси не са оправдани тогава, когато държавата заявява обучение на кадри, които са необходими за нейния просперитет. В този случай тя се явява заявител и би следвало да финансира обучението на кадрите, които изисква.

2. Изразяваме несъгласие с предвиждания Студентски съвет, който да защитава студентските интереси, тъй като в законопроекта се визира идеята този Студентски съвет да бъде финансиран от държавни институции. При наличие на такъв механизъм може да се смята, че студентските интереси биха могли да бъдат пренебрегвани в името на меркантилни съображения. При това положение институция от рода на Студентския съвет е неуместна и по-скоро би могла да действа във вреда на студентите, отколкото да защитава техните права.

3. Изразяваме несъгласие с предвидената в законопроекта възможност за силово спиране на евентуални действено изразени протести от страна на студентите и академичното общество. Тази възможност за спиране на подобни протестни действия е изразена в чл. 22, т. 2 на законопроекта, където се визират възможностите за нарушаване на академичната автономия. Държим да се изясни какво би трябвало да се разбира под "непосредствено предстоящо престъпление", както и да се фиксират признаците, според които едно или друго действие може да се определи като такова. В противен случай остава открита възможността всяко протестно действие да се определи като такова с оглед на множество субективни съображения.

4. Като членове на академичната общност декларираме острото си несъгласие в предвиденото в законопроекта намерение така наречените "органи за общо ръководство" да определят числеността на Общото събрание на едно или друго висше училище. Това би трябвало да бъде приоритет на правилника на самото висше училище. Абсурден е и предвижданият числен състав на Общото събрание на ВУЗ, който според този законопроект възлиза на 300 човека, защото само числеността на администрацията, чието присъствие е абсолютно необходимо за вземане на правилни решения с оглед на съхраняваните от администраторите базисни данни, е много по-голяма. От друга страна, изразяваме остро несъгласие с предвижданата студентска квота, която реално не би могла да обслужва студентските интереси, както и се явява недостатъчна като численост дори за свикване на Общо събрание.

5. Изразяваме несъгласие със застъпената в законопроекта тенденция да не се конкретизират така наречените определени условия, в зависимост от които държавата осигурява редица социални преференции на студентите. Настояваме тези условия да се конкретизират със съответния прикрепен към законопроекта нормативен акт. Не сме съгласни въпросните условия да бъдат конкретизирани впоследствие, защото това дава възможност за поставяне на неприемливи условия за преференции, както и открива предпоставки за развихряне на субективизма.

6. Не сме съгласни с редица клаузи на законопроекта, в които се предвижда възможността да бъдат отстранявани от ВУЗ студенти и преподаватели с мотиви за закононарушения, които не фигурират в Наказателния кодекс на Република България. Такива мотиви са
доводите за "Престъпления, накърняващи престижа на учебното заведение", застъпени в множество текстове на законопроекта.

7. Настояваме за разяснения относно мандатността на ръководителите на ВУЗ и доколко тя би била валидна в случаите, когато ръководител на ВУЗ или на звено от ВУЗ наруши конституционните права на гражданите, свързани с пол, раса, убеждения, политическа принадлежност и т.н.

8. Като членове на академичната общност възразяваме срещу намеренията за поставяне на разнообразни възможности за отстраняване от длъжност на преподаватели на базата на субективни съображения. Такива възможности са фиксирани в текстовете, в които се говори за отнемане на придобита вече научна степен, което е абсурдно и разгръща широко поле за субективни противоборства.

9. Като членове на академичната общност изразяваме несъгласие с фиксирания в законопроекта юридически абсурд да се ограничават основните човешки права на преподавателите да упражняват политическа дейност извън територията на ВУЗ. Не приемаме в тази връзка мотива за "изпълнение на служебни задължения", който е застъпен във въпросния текст, защото научната работа е до голяма степен творчески процес и в случай че са налице субективни противоборства, този текст дава възможност за злоупотреби.

10. Изразяваме несъгласие с намерението на управляващите да фиксират формите на изпитване, какъвто е случаят с чл. 45, ал. 2 от законопроекта. Това би трябвало да бъде в приоритетите на академичните свободи. В тази връзка не сме съгласни и със залегналите в законопроекта формулировки за неизпълнение на учебния план, в който студентите са заплашени от прекратяването на студентските им права. Смятаме, че това би трябвало да бъде от компетенцията на съответното висше училище.

11. Изразяваме несъгласие с предвидената в законопроекта възможност да се допускат външни лица в комисиите, които прослушват дипломните защити. Това положение е прецедент и ние, студентите, го смятаме за недопустимо, защото това може да доведе до непредвидими по своята същност последствия за научната несъстоятелност на дипломните защити.

София, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
15.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!