15 юли 1994


София, 15 юли 1994 година
Брой 137 /1182/


София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. Документът е предоставен за обсъждане на всички парламентарни групи и разпространен на редовен брифинг на 12 юли 1994 г. от главния секретар на организацията д-р Анастасия Димитрова-Мозер.


Парламентарните политически сили в съответствие с официалните им становища за провеждане на предсрочни парламентарни избори през есента на 1994 г. като единствен начин за създаване на силно правителство и ускоряване на реформите в България, а така също и с изявлението на министър-председателя при поискания вот на доверие за осъществяване на тримесечната му програма се споразумяват:

1. Да се проведат предсрочни парламентарни избори през месец ноември 1994 г.

2. За осигуряване на тяхното провеждане в посочения срок, да не поддържаме сегашното правителство на проф. Л.Беров след 1 септември 1994 г., докогато му е гласувано доверие от Народното събрание. Ако в този срок правителството не подаде оставка, се задължаваме да поискаме вот на недоверие до 7 септември 1994 г., който да бъде гласуван явно.

3. След падането на правителството на Л.Беров се отказваме от правото си по чл.99 от конституцията да посочим кандидат за министър-председател.

4. До 7 септември 1994 г. Народното събрание да приеме необходимите актуализации в действащия Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

5. Това споразумение се предоставя на председателя на Народното събрание заедно с обръщение към депутатите с предложение да изготвят план за работата на Народното събрание до разпускането му.

Със съзнанието за отговорността, която носим, полагаме подписите си.

София, 12 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст ма:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА АСП /10 ЮЛИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Политическият съвет на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ изразява своята дълбока загриженост и силно безпокойство от пасивното и безотговорно поведение на правителството на проф.Беров по отношение на проблемите на младежта и спорта. Тяхното жизненоважно значение за състоянието и бъдещето на нацията не ни позволява да бъдем мълчаливи и безразлични свидетели на липсата на ясна и адекватна държавна политика в тази област.

Отсъствието на нормативни актове за решаване на проблемите на българската младеж и българския спорт, безплодното съществуване на Комитета за младежта и спорта като специализиран държавен орган, продължаващото смесване на неговите функции с тези на спортните федерации и конфронтацията му с Българския съюз за физкултура и спорт само показват неспособността на неговото ръководство да се справи с възложените му задачи.

Министерският съвет със своето бездействие е пряко отговорен за това състояние на нещата.

АСП настоява правителството да вземе всички необходими мерки за коренна промяна на държавната политика в тази област, включително и за поставяне на подходящо ръководство начело на Комитета за младежта и спорта, и се обръща за подкрепа към всички политически сили, които разбират важността на проблема!

София, 10 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСП: проф. д-р Н.Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. Документът е адресиран до Българската телеграфна агенция и до дипломатическите мисии, акредитирани в София.


Независимото дружество за защита на правата на човека в България е загрижено от политиката на българските власти да наложат нов, неокомунистически монопол върху религиозната дейност в България. Доминираното от комунисти Народно събрание гласува неотдавна промени в Закона за лицата и семейството /ЗЛС/, които нарушават грубо правото на сдружаване, както и това на свободно вероизповедание. В чл.133 а, гласуван тази година, се дава безусловно право на Министерски съвет да решава кои от религиозните организации да бъдат регистрирани или задължително пререгистрирани от съда. Марионетното правителство на Л.Беров бързо се възползва от това си право, за да забранява десетки, регистрирани вече религиозни организации. Тази промяна в ЗЛС и действията на властите са в противоречие както на конституционни членове, дефиниращи свободата на сдружаване и свободно вероизповедание /чл.12 и 13 от конституцията/, така и на Европейската конвенция за основни човешки права и свободи, ратифицирана от България.

В същия период, когато доминираното от комунисти Народно събрание гласува тези промени, "независими" и официално зависими вестници, както и контролираната от държавата телевизия се впускат в оркестрирана пропагандна кампания срещу религиозните сдружения и секти, без да е посочен какъвто и да е случай на извършено престъпление, принуда или нарушение на закон. Тази кампания напомня много близкото комунистическо минало, когато ръководената от Москва пропагандна машина водеше ожесточена психологическа война срещу всички религиозни течения, организации и секти, извън официално утвърдените и контролирани от комунистическите режими. Съдебната власт, която остава най-слабо реформираната сфера на държавата от комунистическо време, също подкрепя и узаконява репресиите срещу религиозни организации и секти.

В същото време управниците и "независимите" им медии продължават да подпомагат една корумпирана и незаконно избрана върхушка в православната църква, която е далеч по-близка на Държавната сигурност, КГБ и техните наследници, отколкото на Бога и християнството.

Забраната на организации, занимаващи се с религиозна дейност, и пропагандният шум от "независимите" медии в България срещу нецентрализирани религиозни организации не е просто едно нарушение на основни човешки права или проява на религиозна нетърпимост и липса на цивилизовани стандарти. То е илюстрация за новите идеологически и политически приоритети на Кремъл и българските му послушници. След като официално се отказаха от комунистическите идеологии и партии, комунистическите елити в България и в Русия се опитват да запълнят идеологическия вакуум с мероприятията на една назначена по времето на съветския блок администрация в православната църква, проникната и контролирана от тайните служби.

Преследване и нетърпимост спрямо секти и подпомагане и облагодетелстване на продажната и назначена от бившите режими православна бюрокрация са типичните черти на политиката на Москва. В близкото минало КГБ и сателитните й структури водеха систематична информационна кампания срещу нетрадиционните религиозни организации и секти, заливайки света с книжлета, издадени от АПН, Политиздат и други официални съветски структури: 1. "Сектите: досие на страха", написана от съветския "журналист-международник" Кирил Привалов и издадена от московското "Политиздат" през 1987 г.; 2. "Критика на съвременните нетрадиционни религии: Източници, същност, влияние на младежта на Запад" от Евг.Балагушкин, издание на "Проблемна научноизследователска лаборатория за комунистическо възпитание на младежта", Москва, 1980 г.; 3. "Пророците на "новата истина": Очерци за култовете и суеверията на съвременния капиталистически свят" от Йосиф Григулевич, Москва, Политиздат, 1983 г.; 4. "Критика на религиозното сектантство", издание на Академията за обществени науки на ЦК на КПСС; 5. "Реакционност на мистичните идеи на съвременното християнско сектантство", 1975 г., Лвов, Н.Сафронова; 6. "Сектантството и неговата реакционна същност" от В.Соколов, 1952 г., Москва; 7. "Баптизмът без маска: Критика на идеологията и практиката на баптизма" от Василий Н.Арестов, Харков, 1983 г., и т.н. И тогава, и досега българските власти послушно им пригласят, без да се съобразяват с установените стандарти в цивилизования свят.

Нещо повече, т.нар."православна ос", "панславянска идея", "православна дъга", свързващи Москва, Белград и София, които са само фасадата за продължаващото влияние на Кремъл на Балканите, се прокарват и оправдават от комунистически и сателитни сили в Русия, Сърбия и България главно с традиционността на православието в тези страни. А тези "православни традиции" продължават да се налагат с познатите от близкото минало държавен произвол, нарушаване на човешки права и оркестрирани хорови прояви на "независими" средства за масова информация.

Срамно е, че в България не се намери значителна демократична сила, която да се противопостави на организираната в съветски стил пропагандна кампания и потъпкването правата на сдружаване и свободно вероизповедание!

София, 29 юни 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА НДЗПЧ: Веселин Петков  

СЕКРЕТАР НА НДЗПЧ: Ибрахим Кърпач

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
ВЪЗВАНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЮЗ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ на пленум, проведен на 9 май 1992 г. в София, взе решение да създаде за следващите парламентарни избори Съюз на левите сили. Още на 14 май 1992 г. предложихме писмено на Жан Виденов да станем съучредители на Съюза на левите сили. Изпратихме декларация и на БТА за разгласяване в средствата за масова информация. От 14 май 1992 г. до 3 юни 1994 г. канихме 13 пъти Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ чрез Жан Виденов, Клара Маринова, Красимир Премянов и Нора Ананиева за създаването на такъв съюз, но те не отговориха нито с "да", нито с "не". След като на 14 май 1994 г. този съюз стана факт и след като дадохме декларация отново за разгласяване чрез БТА и я публикувахме във вестник "Комунистическо дело”, ръководствата на БСП, Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/, както и другите монархически, профашистки и реакционни партии и партийки - фантоми, създадени от БСП за разединяване на комунистите в България, на 7 юли са се събрали в салона на Български антифашистки съюз /БАС/ - Българския антикомунистически и антинароден съюз, на ул. "Позитано" No 20, змийското котило за създаване на партии без членска маса за борба против БКП. Там са направили опит да създадат антикомунистическа предизборна коалиция с главен режисьор живковистко-лиловисткия дезинформатор Славчо Георгиев, който се е постарал да посъбере бесепарско-ченгесарската мафия, пред която е излязъл с проект на декларация, обявявайки се за Народно демократичен фронт в България /Съюз на л ра този път няма да мине. Те мислят, че всичко в България им е позволено. Те се обявяват за защита на сегашната политика на БСП и на нейното антикомунистическо правителство, оглавявано от проф. Любен Беров. Те на живот и на смърт защищават частната собственост и икономическа независимост на частниците производители. Те защищават антинародната грабителска политика и масовата приватизация. Те искат да заблудят, да подведат и да измамят българските комунисти и народа ни с цел да помогнат на грабителите от БСП, СДС и ДПС отново да останат на власт. Те говорят общи неща, без да смеят да назоват нещата със собствените имена. Този път на фалшификаторите и манипулаторите номерът им няма да може да мине. Те могат всякакви други съюзи, обединения и сдружения да създават, но Съюз на левите сили отдавна е факт и партиите, създали този съюз, няма на никого да позволят да краде вече създаденото. Ръководството на БСП било съжалявало за това, че било допуснало да се регистрира в Софийски градски съд /СГС/ - Фирмено отделение, БКП през 1990 г. То и сега бави в СГС и не позволява на Фирмено отделение да обяви решението си за смяна на ръководните органи на БКП, въпреки че делото се гледа на 20 май 1994 г., в нарушение на всички законни срокове досега отделението не излиза с решение. СГС - Фирмено отделение, и през 1990 г., когато регистрира Партия на трудовия народ /ПТН/ и БКП, не се съобрази с представената в съда декларация и умишлено по нареждане на БСП не иска да пише, че това е същата партия, създадена на Бузлуджа от Димитър Благоев през 1891 г. Копие от тази декларация има в БТА, в Радио София и в БНТ. Има я и в СГС - Фирмено отделение, в дело 2809. Но законите и законността за БСП и за нейните институции не важат. От приведения пример е ясно, че законност в България няма. БСП нищо старо не е забравила и нищо ново не желае да научи. Няма да се учудим, ако ръководителите на БСП и сега наредят на СГС - Фирмено отделение, да регистрира Съюза на левите сили на тези, които правят опит да откраднат това име от истинските му учредители и го обявят на името на Славчо Георгиев и другите му партньори като Българска работническа социалдемократическа партия /БРСДП/, която е един от учредителите на Съюза на левите сили на 14 май 1994 г. и вестник "Дума" в броя си от 14 май 1994 г. съобщи за създаването му въз основа на дадено съобщение от Манол Димитров. Защо сега Манол Димитров изменя и бяга при другите. Така му диктуват господарите му от БСП. Той искаше на 14 май 1994 г. на всяка цена той да бъде на първо място в декларацията на Съюза на левите сили, което не се прие, защото той няма почти никакви структури на БРСДП, няма и членска маса. БРСДП, БКП /м/, ОБКП, БЕКП, Движение за демокрация и социална справедливост, ДП в България, БЛЗПЧГ са партии фантоми, съществуващи само по регистрация за заблуда и измама на хората, в това число и на комунистите в България. Те бягат и не смеят да назоват нещата с истинските им имена. Те слугуват на БСП като тяхна бивша и сегашна номенклатура. Само БКП и партиите съучредителки на Съюза на левите сили са за назоваването на нещата с истинските им имена.

Другари и другарки, комунисти и безпартийни, младежи и девойки,

Политбюро на ЦК на БКП намира за целесъобразно да се обърне към вас, с настоящото Възвание-декларация с единствената цел да доведе до знанието ви, че наши и чужди грабители продължават с хищничество да унищожават всичко, построено в България с градивния труд на народа.

Живеем в драматичен период, в който животът на народа ни е поставен при много лоши условия. Масова безработица, кражби, убийства, коварна реституция и приватизация, проституция, порнография, спекула, черна борса, борба за големи печалби. Селското стопанство е разграбено и съсипано, животновъдството е напълно разгромено. Машините, животните, принадлежащи на трудовите хора в ТКЗС, се изземват и се "изкупуват" от бизнесмените спекуланти на безценица. Строителството на жилища, които се даваха на нуждаещите се семейства от социалистическата държава, беше спряно. Започнати строежи преди злокобния 10 ноември 1989 г. и сега пустеят. Сложени са спирачки на безплатното медицинско обслужване, безплатното образование и възможностите на хората да почиват в почивните домове. Спряно е строителството на детски ясли и градини и възможностите на младите семейства да пращат децата си в тях. Унищожават се и се разграбват пионерските и средношколските лагери и домове в цялата страна.

София, 8 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 


14:30:00
15.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!