15 юни 1994


София, 15 юни 1994 година
Брой 115 /1160/


София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /3-6 ЮНИ 1994 Г. СОФИЯ/.


      1. Приема проекта "Нови времена, нова България, нова БСП" за основа на програма на Българската социалистическа партия /БСП/.

2. Възлага на избраната от конгреса Комисия по проектопрограмата и по предизборната платформа да направи в окончателната редакция на програмата необходимите допълнения, съкращения, изменения, като използва публикуваните програмни проекти, резултатите от работата на Комисията по обобщаване на идейната дискусия и изразените становища в отчетно-изборната кампания и на конгреса.

3. Окончателният текст на проекта за програма на Българската социалистическа партия да бъде внесен във Висшия съвет /ВС/ на БСП, който да го предложи за приемане на общопартиен референдум. Референдумът да се проведе не по-късно от края на септември 1994 г. Проектът да бъде предоставен на организациите на БСП един месец преди референдума.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОМ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /3-6 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


    1. Четиридесет и първият конгрес на Българската социалистическа партия /БСП/ подкрепя инициативата на Пернишката партийна организация и други делегати за придобиване на Дом на БСП.

Висшият съвет на БСП да намери необходимия правен механизъм, гарантиращ собствеността на Дома на БСП, както и контрола по набиране и разходване на финансовите средства.

2. Четиридесет и първият конгрес на БСП подкрепя инициативата за набиране на средства за изграждането на печатница.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /11-12 ЮНИ 1994 Г., ВАРНА/. За председател на МРДФ е избран Мартин Иванов.


Загрижени от нарастващия хаос в страната ни и от задълбочаващия се процес на реставрация на тоталитарните механизми на комунистическото управление, ние, делегатите на Втория конгрес на Младежката радикалдемократическа федерация /МРДФ/, заявяваме своята решимост да защитим демократичните норми и принципи - единствена гаранция за изграждане на правова държава и просперитет на индивида.

Като отчитаме необходимостта от активно участие на младите хора в обществения живот, без което демокрацията е немислима, изразяваме задоволството си от активизирането на дейността на демократичните младежки организации в България, съставна част от които е МРДФ.

В нашата организация сполучливо си дават среща висок интелектуален потенциал и младежки устрем към изконните идеали за достоен човешки живот.

Като либерална формация МРДФ се обявява категорично за по-нататъшно приобщаване на българската младеж в европейските структури, което е възможно само при гарантирано демократично развитие на процесите в България.

Отчитайки въздействието на цялостната криза у нас, заявяваме своята убеденост, че предсрочните парламентарни избори са единственият изход от създалата се в страната ситуация.

Убедени сме, че младите хора в страната ни ще направят своя избор за демокрацията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНАТА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ.


СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ И ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Нашата страна е пред сключване на сделка за изплащане на външния дълг, натрупан от тоталитарния режим. Правителството и парламентарната комисия по бюджета се съгласиха на наложените ни от влиятелни международни институции финансови условия. Те са известни: България ще изплати 4,7 милиарда долара от общо 8 милиарда дълг и ще изкупи обратно 12,5 на сто от дълга.

Отделно от тази сметка са плащанията по останалата част от общия 11-милиарден дълг, както и за погасяване на кредитите, отпуснати ни от Международния валутен фонд /МВФ/, Световната банка и Г-24. В продължение на десетки години България ще бъде принудена да отделя над 1 милиард долара, т.е. над 55 милиарда лева годишно /по сегашния валутен курс/, за да обслужва дълга.

Решението за този режим на обслужване се взе от правителство, зад което не стои ясна политическа воля и парламентарна гаранция. Това означава, че в бъдеще няма кой да поеме политическата отговорност за непосилната цена, която трябва да плати българският народ. Дълговете са трупани в пълна секретност, сега сделката се договаря отново потайно и в тесен кръг.

Сметките си със света трябва да уредим, но при поносими условия. За съжаление днес никой не говори за социалната цена на сделката и не обяснява нейните последици за всички нас. Българското население и хората на наемния труд, върху чиито плещи ще се стовари тежестта на подготвената сделка, трябва да знаят, че:

1. България ще изплаща своите сметки в условията на неработещата икономика, без да сме постигнали финансова стабилизация и начално оживяване на производство. Стабилизацията ще продължи най-малко още 2-3 години, а първите плащания на обща стойност 1,2 милиарда долара започват веднага. За съжаление България не получи нито лев компенсация за това, че повече от две години стриктно спазва югоембаргото.

2. За да посрещне своите задължения, правителството се готви:
- да стопи валутния резерв на държавата до критичния праг от 200 милиона долара;
- да изземе полагащите се доходи във вид на компенсации върху заплатите, пенсиите и социалните помощи, което още през тази година ще доведе до ново обедняване на над 50% от населението;
- да заделя всяка година по 30-40 стотинки от всеки бюджетен лев, за да сме изправни пред външните кредитори;
- да орязва отново разходите за армията и полицията, и то в ситуация на нарастваща външна и вътрешна нестабилност;
- да направи нови жестоки съкращения на средствата за образованието, здравеопазването, науката и културата;
- да не натрупва средства за инвестиции, необходими за перспективни сфери на икономиката и инфраструктурата.

КНСБ заявява отново - ние сме за сключване на разумно споразумение по дълга и за преодоляване на финансовата изолация на България. Ние обаче изискваме от тези, които управляват България, да си направят добре сметката, преди да вземат решението и да кажат пълната истина на хората.

КНСБ също настоява за:
- по-голяма предпазливост при вземане на нови кредити поради натрупания огромен външен дълг и ограничените платежни възможности на България през следващите десетина години. Нашето поколение трябва да се простира според чергата си и да не трупа непосилни дългове на децата и внуците ни;
- вземане на бързи мерки за ограничаване на инфлацията, която тази година се очаква да бъде около 90-95 %, а в сравнение с 1990 г. поскъпването ще достигне 26 пъти;
- предприемане на ефикасни мерки за компенсиране на доходите срещу високата инфлация, ограничаване на драстичното обедняване на милиони хора, подпомагане на живеещите под и на границата на жизнения минимум;
- предприемане на бързи и цялостни мерки за стабилизиране на материалното производство, създаване на условия за стопанско оживление, ефикасна протекция на българските производители, създаване на допълнителни работни места;
- мерки за максимални икономии от държавната администрация на всички равнища;
- неотложни мерки за прекратяване на разпадането на българската държавност, за обуздаване на престъпността и корупцията, достигащи до най-високите етажи на държавната администрация. Заделяне на необходимите ресурси за отбраната и повишаване на морала на Българската армия.

Поеманите от българската държава задължения в сделката по дълга ще бъдат изпълнени само ако още сега се предприемат горните мерки за подготовката на страната за това предизвикателство. В противен случай има опасност отново да се окажем неплатежоспособна страна и да се обяви нов мораториум по обслужването на дълга. Това би означавало нова изолация и пълно дискредитиране на България пред света.

Положението в българското стопанство е толкова тежко, а животът на милиони хора така труден, че може да се сравнява само със следвоенна разруха. Това налага всички демократично създадени държавни институции да изпълняват отредените им от конституцията и законите функции за бързо излизане от тежката криза.

София, 13 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОДНОВЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


Координационният съвет преценява, че през април и май 1994 г. централата е използвала всички синдикални и индустриални форми на протести и натиск върху правителството, за да се реализират стачните искания на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. Резултатите в синдикален план са частични и засягат главно отделни браншове и ведомства.

Правителството прекъсна социалния диалог и втвърди своята позиция и възприе открита антисиндикална и антисоциална политика. С подкрепата на парламентарното мнозинство спрямо доходите на населението се прилага нова шокова терапия. Готви се шоков вариант на масова приватизация, отказват се всякакви протекции за местното производство. Прикривайки се зад гърба на правителството, политическите сили тласкат българския народ към ново непосилно обедняване.

Като отчита всичко това и като съзнава отговорностите на синдиката пред хората на наемния труд и техните семейства, Координационният съвет /КС/ на КНСБ

РЕШИ:

 1. Да се подновят националните протестни действия непосредствено след летните отпуски. През август 1994 г. КС на КНСБ на заседание да определи датата на започването им.

2. Протестите да се организират така, че да придобият синдикално-граждански характер на противопоставяне срещу цялостната антисоциална политика на правителството, насърчавана от парламентарното мнозинство.

3. До подновяване на националните протестни действия централата и нейните регионални структури, както и федерациите да подкрепят браншовите и регионалните протестни действия по повод на шоковата приватизация, подготвяните нови повишения на монополните цени, ценовата спекула и орязването на компенсациите.

4. Изпълнителният комитет да организира специална акция срещу подготвяния правителствен проект за увеличаване на задължителната възраст за пенсиониране над 60 години, без да е осъществена реформата в социалното осигуряване.

София, 13 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА РОЖДЕНИЯ ДЕН НА СИМЕОН ВТОРИ.


Някакъв така наречен Съюз на монархическите сили с анонимен председател свиква митинг на 16 юни 1994 г. в София. Федеративният съвет на Федерация "Царство България" /ФС на ФЦБ/ реши на своето заседание от 4 юни 1994 г., че рожденият ден на Н.В.Царя ще бъде празнуван в София с молебен от 11 часа в катедралата "Св. Неделя" на 16 юни 1994 г., четвъртък. ФС потвърди, че планираният от безотговорни лица митинг противоречи на взетото решение да не се използват дати и чествания, свързани с царя и царското семейство, за политически цели. Следователно в цялата страна по места ще празнуваме 16 юни с молебени, концерти и чествания, а не с митинги.

Федерация "Царство България" няма нищо общо с този нерегистриран съюз. Призоваваме нашите членове и симпатизанти да не участват в този митинг.

София, 13 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /12 ДЕКЕМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА /ЦНП/

Чл.24. /1/ Председателят на ЦНП:
     1. организира, координира и ръководи изпълнението на програмата на ЦНП и решенията на Националната конференция и Националния съвет;
   2. представлява ЦНП, в това число и пред държавни органи и институции, други партии и неполитически сдружения, граждани, както и в международни контакти;
     3. взема решения по текущи политически въпроси;
     4. взема решение и определя датата и мястото на провеждане на извънредни национални конференции;
     5. ръководи и контролира дейността на изпълнителните директори;
     6. отчита дейността си пред Националната конференция.
/2/ Заместник-председателят на ЦНП подпомага председателя в изпълнението на неговите функции. При продължително отсъствие на председателя на ЦНП от страната или при трайна невъзможност да изпълнява функциите си, по решение на Националния съвет неговите правомощия се осъществяват от заместник-председателя.
/3/ Председателят и заместник-председателят на ЦНП могат да заемат изборна длъжност в държавни органи със съгласието на Националния съвет.
/4/ Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл.25. Изпълнителните директори са постоянно действащи изпълнителни органи на ЦНП.

Чл.26. /1/ Броят и функциите на изпълнителните директори се предлагат от председателя на ЦНП и се утвърждават от Националния съвет.
/2/. Единият от изпълнителните директори отговаря за функционирането на информационната система на ЦНП и за актуализирането на информацията в нея.
/3/ Изпълнителните директори трябва да бъдат членове на ЦНП. Те не могат да заемат едновременно с това друга изборна длъжност в ЦНП или в държавните органи.
/4/ Изпълнителните директори отчитат текущо дейността си пред председателя на ЦНП и периодично пред Националния съвет.

Чл.27. /1/ В своята дейност изпълнителните директори се подпомагат от регионални координатори.
/2/ Регионалните координатори се утвърждават от Националния съвет по предложение на председателя на ЦНП, предварително съгласувано със съответния регионален съвет.


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.28. /1/ Контролната комисия:
     1. контролира постъплението, разпределението и изразходването на финансовите средства на ЦНП, както и стопанисването на имуществото на ЦНП;
     2. контролира съответствието между решенията и действията на органите на ЦНП с устава, програмата и решенията на Националната конференция.
/2/ Контролната комисия се състои от председател и двама членове, които не могат да участват в други органи на ЦНП.
/3/ Председателят и членовете на Контролната комисия се избират от Националната конференция с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.
/4/ Мандатът на председателя и членовете на Контролната комисия е едногодишен.


ИМУЩЕСТВО

Чл.29. /1/ ЦНП набира средства за дейността си и формира имущество от:
     1. членски внос;
     2. дарения и завещания;
     3. други допустими от закона постъпления.
/2/ Даренията и завещанията, направени под условие, се приемат доколкото условието не противоречи на закона и устава на ЦНП.
/3/ Имуществото на ЦНП се стопанисва от изпълнителните директори по ред, определен от Националния съвет.
/4/ Контролът върху разходването на средства и разпореждането с имуществото на ЦНП се осъществява от Контролната комисия.


РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30. ЦНП се прекратява по предложение на председателя на ЦНП или Националния съвет, с решение на Националната конференция, прието с мнозинство 3/4 от присъстващите.


ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И СИМВОЛИ

Чл.31. /1/ За пропагандиране на своята дейност и за информиране на членовете си ЦНП издава и разпространява бюлетин.
/2/ С решение на Националния съвет ЦНП може да издава свой печатен орган.

Чл.32. /1/ Цветовете на ЦНП са синият и белият, разположени вертикално.
/2/ ЦНП има свой графичен знак.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар.І. Първите председател и заместник-председател на ЦНП, председател и членове на Контролната комисия се избират от Учредителното събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

Пар.ІІ. До провеждане на първото заседание на Националния съвет неговите функции се осъществяват от председателя на ЦНП.

Пар.ІІІ. В срок до 1 февруари 1994 г. председателят на ЦНП организира формирането на Националния съвет и провеждането на неговото първо заседание.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
15.06.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!