15 юли 1992

София, 15 юли 1992 година
         Брой 137 /667/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ "НЕРЕАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧНИЦИТЕ СА ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО", РАЗПРОСТРАНЕНА НА БРИФИНГ НА 14 ЮЛИ 1992 Г.


От 10 месеца насам законно избраните органи на законодателната и изпълнителната власт при една наследена от комунизма катастрофална икономическа ситуация полагат всички усилия за изпълнение програмата на СДС. Основни икономически закони бяха гласувани от парламента и правителството в момента осъществява реални стъпки към тяхното прилагане. Смяната на системата, дълго отлагана с усилията на комунистическите и прокомунистически формации, вече започна.

Във връзка със зачестилите опити за дестабилизация на властта, социалния мир и провеждането на икономическата реформа ние заявяваме:

1. Партиите и организациите в СДС категорично се обявяват против политиката на ръководствата на КТ "Подкрепа" и КНСБ, водеща към опасно ескалиране на стачна вълна. Тези действия имат политически характер и целят свалянето на законно избраните парламент и правителство. Ръководствата на двата синдиката манипулират своите членове и използват синдикалните им искания за политически цели. В настоящия момент тези действия съвпадат и с целите на ръководството на БСП.
2. СДС е бил и винаги ще бъде за решаване на всички спорни въпроси със синдикатите по пътя на конструктивния диалог и взаимните компромиси, но не може да се съгласи със силовите и ултимативни методи на водене на преговорите от някои синдикални лидери, стигащи до политически шантаж. Тъй като повечето от членовете на партиите и организациите в СДС са и членове на КТ "Подкрепа", ние се разграничаваме политически от ръководството на КТ "Подкрепа" и не отъждествяваме членската маса на този най-авторитетен синдикат в България с д-р  Константин Тренчев и неговото обкръжение.

3. Организациите и партиите в СДС приканват своите членове и симпатизанти към въздържане от стачни действия, които обслужват политически цели. СДС разбира икономическите трудности, които изпитват българските граждани. Те са общи за всички страни от бившия социалистически лагер и са присъщи за прехода на една държава от тоталитарна към демократична форма на управление. Ние сме убедени, че всички, които поддържат демократичните промени в нашата страна, ще разберат и приемат тези трудности.

СДС е политическата сила, способна да изведе страната от настоящата икономическа катастрофа, и неговото правителство, избрано от парламентарното мнозинство на СДС и ДПС, няма алтернатива.

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПЕТКО СИМЕОНОВ, ПО СЛУЧАЙ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12 ЮЛИ 1992 Г. В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От края на 1989 година, когато в България започна активното разграждане на тоталитарната система и формирането на демократично общество, всички ние ден след ден все повече разбираме мащаба и сложността на задачата, пред която сме изправени.

Мечтанията от години насам, че ако се премахне член 1 от старата Конституция, ако се създадат условия за многопартийност, ако има свобода на словото, печата и събранията, ако прогласим частната собственост за свещена и неприкосновена, то тутакси у нас ще цъфне и ще върже демокрацията, а ние всинца ще станем щастливи хора, си останаха наивни илюзии.

Ние приехме Конституция, която прогласява всички тези принципи. А ето ако се огледаме около себе си, ако се заслушаме в парламентарния канал на Българското радио, ще установим, че демокрацията като политически механизъм и свободата като цел си остават все така далечни.

Изчезнаха уводните статии на "Работническо дело", но се появиха наказателно-указателните публикации на официоза. Телевизията и радиото смениха цвета си, но не и политическата си зависимост. Няма ги партийните комитети, но техните функции все по-плътно се поемат от координационните съвети. Няма го кукленото комунистическо Народно събрание, но се появи диктатът на кукленото мнозинство. Изчезна всесилната номенклатура, която не се съобразяваше с никакъв закон, но изплуваха нови властници, които също не бръснат закона. Отново взема връх политическата целесъобразност на управляващите.

Лозунгът "45 години стигат" доби нова актуалност.

Сами виждаме, че Конституцията, която преди една година подписахме, не може автоматично да създаде механизмите на демокрацията. За да бъдат създадени тези механизми, са нужни обединените усилия на партиите и организациите, които са водени от воля за демокрация.

Нашата българска воля за демокрация е поставена на изпитание.

Длъжни сме да изявим съзнанието и за история. Дошло е времето като политически сили да свържем културата, интелекта и трудолюбието на народа с ценностите на атлантическия Свят. Мотивите са без значение, важен е резултатът.

Конституцията беше подписана от парламентаристите на бившия Съюз на демократичнитe сили /СДС/, народните представители от Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и депутатите от Българската социалистическа партия /БСП/.

Имаше съществена разлика в мотивите на тези подписи. БСП подписа Конституцията, защото се страхуваше, че проявите на политически произвол, с които комунистическата партия управляваше, ще й бъдат върнати с нов произвол.

Ние, народните представители от бившето СДС, подписахме Конституцията, защото знаем, че правова държава и демократично общество се градят стъпка по стъпка, и защото бяхме длъжни да изпълним даденото пред избирателите обещание.

С акта на подписване на Конституцията, макар и различно мотивирани, ние доказахме своята обща воля за демокрация.

Воден от тази воля, Българският демократичен център съвсем не смята, че днешната политика на СДС е изцяло погрешна или че всичко, което тъмносините вършат, е лошо. В СДС има много добри намерения, има и сполучливи решения и действия. За съжаление синята сполука е вплетена в принципно погрешна политика, родена от друга воля - от волята за политически реванш. Българският демократчен център е убеден, че систематичната критика на тази погрешна политика е важен фактор не само в баланса на мненията, но и при вземането на решения - от Народното събрание, правителството и президента.

Когато критикуваме СДС, ние го вършим, защото добре съзнаваме, че на този етап СДС дава все по-голям шанс не за реставрация на комунизма /да се твърди това е несериозно!/, а за експлозия на недоволството, за предизвикване на необходимост от "здрава ръка" и от "железен ред". Волята за реванш е заредена с диктатура.

Ето защо Българският демократичен център е против реваншизма и е за мирен преход към демократично общество при строго спазване на законите. Включените в него партии, организации и личности никога не са отстъпвали от тази позиция. Ние сме еволюционисти, а не революционери.

Българският демократичен център е за общество, в което всеки български гражданин независимо от партийна принадлежност и политически убеждения да може свободно да участва. Ние сме за национално съгласие по основните ценности на обществото. Няма да успеем да сменим системата, ако не сме постигнали съгласие каква страна ще бъде България: независима европейска държава, бананова република, черноморски вилает или европейско сметище. Необходимо е общо съгласие по външната политика, по отбраната, по въпросите на вътрешната сигурност, по основните проблеми на икономиката. Общото съгласие по тези въпроси означава постигане на обща воля за демократична промяна.

Българският демократичен център, воден от волята си за демокрация, е за реституция не само на собствеността, но и за реституция на труда. Десетилетно ограбваният национализиран труд също трябва да бъде възмезден. Не може да се връща национализираният магазин, а да не се връща национализираният труд. Та нима един лекар, чийто трудов стаж е минал през тези десетилетия, не е спечелил за пет магазина! Същото важи за инженера, учителя, адвоката, сръчния работник и сръчния селянин. Основните материални ценности на съвременна България са създадени с национализирания труд на българите: всеки трябва да получи своя дял от своята собственост, за да има материална обвързаност на отделния гражданин със значимата обществена промяна. Тогава всеки труженик ще има достатъчно мотиви да свърже своята култура, интелект и трудолюбие с ценностите на демокрацията.

Който е престъпил законите, който е злоупотребил със своята власт, има съд. Но съд, който да преценява според закона, а не според политическата целесъобразност за партията, която е на власт. Защото днес управлява една партия, утре ще управлява друга. Политически обвързаният съд създава гражданска апатия.

Както и да наричаме последните десетилетия, по тяхно време българското общество развиваше своята социално-класова и образователно-квалификационна структура. Унищожаването на тази структура в полза на реставрирането на старата буржоазия под формата на рентиерска класа, която има ясното намерение да възседне България, води до нежелание за демокрация сред цели социални слоеве. Затова Българският демократичен център смята, че обществените структури трябва да се променят от такива, каквито са, а не да се връщат на изходна точка от 1944 година.

Волята за демокрация на народа като цяло може да бъде проявена само в условията на национално помирение. В началото на тази седмица, във вторник, в сегашното Народно събрание имаше тревожни дебати. Народни представители от двете страни на барикадата, казвам "барикада", защото смятам, че на барикада приличаше пленарната зала, та народни представители, в чиито качества не се и съмнявам, се замеряха с предизвикателни думи за реванш, за мъст и за бъдещо отмъщение. Ожесточено разделеният двуполюсен парламент, в който не са представени една трета от българскте избиратели, вече доказа, че не е способен да решава проблемите на страната.

Но освен това този парламент непрекъснато подава на обществото образци на нетолерантност, политическа нетърпимост и озлобеност.

Съмняваме се, че само с нови предсрочни избори може да се създаде Народно събрание, което да бъде за народен пример. Както е добре известно, за да има помирение между две конфликтуващи страни, едната трябва да каже "прости", а другата да отвърне "простено да ти е". Ясно е кой е длъжен пръв да проговори. Както вече се видя, нито БСП е склонна да иска, нито СДС е способен да дава прошка.

Разделенето на България на синя и червена сковава нейната воля за демокрация. Това разделение ражда желания за агресивност. /Слава Богу, досега само словесна./

Между двама кандидат-побойници, както става и във всекидневието, когато трябва да се разтървават двама души, е необходимо да влязат нови политически сили.

Мястото на Българския демократичен център е тук - между СДС и БСП. Така ние ще изиграем своята роля на политически център, на балансьор при задълбочаващата се политическа криза.

Българският демократичен център е готов за съюзени действия с всички центристки формации, включително и за явяване с единни листи на необходимите за страната предсрочни избори. Големи надежди възлагаме и на обединителните тенденции в БЗНС. Даже само за кураж трябва да бъдем заедно с БЗНС, като се пъхаме между двамата големи, преди да са се сбили.

Водени от волята си за демокрация, ние подписахме Конституцията. Водени от същата тази воля, създадохме Българския демократичен център с ясното съзнание, че трябва да съдействаме за въздържане на политическата агресивност и за създаване на условия за съзидателна дейност на всички граждани. Принципите на демокрацията, която сме мечтали тайно от години, демокрация, която я има в западните страни, са записани в нашата Конституция. За да станат тези принципи всекидневие във всички сфери на живота, във всяко селище на България, са нужни действия от целия народ, а не само от електората на едната или другата голяма партия.

Българският демократичен център ще работи за това.

Нашата воля за демокрация е непреклонна.

Конституцията ще бъде и ще пребъде.

София, 12 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ДО СЪЗДАТЕЛИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Преди една година на този ден всички, които обичаме свободата, получихме от вас най-големия подарък - новата, демократична КОНСТИТУЦИЯ! Великото народно събрание изпълни задачата, която му постави народът на тази страна, и прие основния закон за демократично устройство на България.

От името на всички жени от Християнското женско движение аз ви благодаря за това, че вие създадохте правните гаранции за нас и за нашите деца да бъдем свободни, да бъдем граждани, а не поданици!

Да бъдеш гражданин означава сам да отговаряш за делата си, да имаш доблестта не само да печелиш, но и да губиш достойно. Силата на човек се измерва не с горещото му желание да умре, а с горещото му желание да живее, за да изпълни дълга си. Един от вас, бащите на Конституцията, молеше Бог да продължи дните му, за да изпълни дълга си! Подписът дори само на този мъж беше достатъчен, за да има морален кворум вв Великото народно събрание!

Вие сте достойни синове и дъщери на своя народ и ние се гордеем с вас! Вие не само създадохте Конституцията на демократична България. Вие я защитавате и отстоявате нейните принципи чрез вашето гражданско поведение и в сегашното Народно събрание и извън него.

Сега страната ни се управлява от онези, които не подписаха Конституцията, които се заклеха в нея "с половин уста", които сега я четат, за да я заобикалят или за да нарушават нейните текстове.

Големият шанс на всички ни е, че вие, които създадохте основите на демокрацията в България, сте заедно и ние сме с вас! Ако успеем да съхраним дори само вкуса към свободата, ние ще живеем свободни. На всички, които ще искат да управляват свободен народ, ще им се наложи да се съобразяват с него! Народът може и да сгреши, но само той може да поправя своите грешки - на следващи, демократични избори!

Вие бяхте заедно, когато създавахте Конституцията, бъдете заедно и сега, когато тя има нужда от защита! Тази Конституция ни дава право да казваме на Европа и на света, че сме граждани на свободна страна и нейното опазване е наша задача сега!

Бъдете благословени и Бог да ви пази!

София, 12 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД ОТНЕМАНЕТО НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Гражданското движение за национална и обективна телевизия оценява решението на мнозинството в българския парламент за отнемане мандата на г-н Луканов като политическа саморазправа и преследване по съдебен път заради неговите политически убеждения. Елиминирането на г-н Луканов е загуба за страната, загуба за българската политика и българската държава в най-взривоопасния за Балканите момент.

С това си решение, противоречащо на всякаква политическа логика и политическа етика, Народното събрание загуби легитимността си пред българските граждани.

В този отговорен за съдбата на България момент човекът, който сложи началото на демократичните промени в България и свали диктатора Живков, предложи икономическата алтернатива за либерализация на икономиката и отстоява идеите за политическия плурализъм в българския обществен живот и свободата на гражданския избор, по волята на парламентарното мнозинство на СДС и ДПС, трябва да стои затворен в единична килия в Главно следствено управление.

Ястребите в СДС направиха една голяма услуга на г-н Живков, а не на собствените си избиратели, както твърдят неговите депутати.

Заплашвайки политическия си противник БСП и нейния интелектуален политически потенциал с аналогични "къси" процедури за саморазправа, създавайки психоза за масово преследване и страх в политическия елит на БСП, СДС се стреми да парализира външнополитическата активност на парламентарната опозиция и по този начин безпрепятствено да реализира собствената си политика на Балканите по сценария на отиващата си администрация в САЩ.

Що се отнася до г-н Луканов и оценката на тази администрация за него, припомняме думите на бившия американски посланик в София - г-н Сол Полански, казани след изборите у нас през 1990 г.: "Истинската опозиция в България е г-н Луканов." Не се учудваме, че СДС изигра ролята на балкански полицай за арестуването на истинската опозиция.

Гражданското движение за национална и обективна телевизия заявява, че ще защитава депутатските и гражданските права, честта и достойнството на г-н Луканов солидарно с другите обществени организации и движения.

София, 10 юли 1992 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Славка Славова, Генадий Велчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СТАЧКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОФИЯ. Документът е адресиран до медства за масова информация.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От месец март тази година в продължение на няколко месеца Столичната голяма община като работодател води преговори със синдикалните организации на работещите в системата на столичния Градски транспорт за подписване на браншово споразумение за работната заплата, условията на труд, заетост, работно време и социална политика.

За съжаление до споразумение не се стигна, тъй като средствата, с които общината разполага в рамките на утвърдения й бюджет, не достигат за удовлетворяване исканията на работниците за нов размер на средната работна заплата, което по принцип ние приемаме.

Синдикалните организации разбират тази обективна пречка, но я отчитат за недостатъчно условие за подписване на споразумението, поради което декларират, че ще преминат към ефективна стачка на столичния транспорт, считано от сряда, 15 юли 1992 г. Те приемат, че е нужно да се осигурят допълнителни средства за актуализиране на бюджета на общината чрез субсидии от Републиканския бюджет така, както отдавна е предложено от кмета на Столичната голяма община в искането му до Министерството на финансите и Министерския съвет.

По този повод, като кмет на Столичната голяма община, се обръщам към работниците в столичния Градски транспорт и към цялото население на София, като декларирам:

След актуализиране на бюджета кметската управа на СГС ще направи всичко възможно, за да удовлетвори справедливо и балансирано исканията на работниците в столичния Градски транспорт за увеличаване на заплатите заедно с тези на работещите в другите сфери на общината, в това число и в здравеопазването, просветата, културата, социалните дейности, комунално-битовото стопанство и други, които също имат основания за повишаване на техните заплати.

Общинското ръководство взема всички необходими мерки, за да не се допусне сериозно разстройване на транспортното обслужване на столичното население, което би засегнало преди всичко социално слабите, инвалидите, пенсионерите, майките с малки деца, които най-вече разчитат на обществените превозни средства. Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове ние призовахме стачните комитети на транспортните фирми да подпишем писмено споразумение с транспортните работници, за да се осигури задоволително транспортно обслужване на населенето в началото и в края на работния цикъл за големите производствени предприятия и в часовете на смените в тях.

За по-важните централни маршрутни автобусни линии общинското ръководство потърси подкрепата и помощта на Българската армия, за да се подсигурят необходимите военни автобуси и шофьори, които да обслужват гражданите и по време на стачката.

Обръщам се и към всички фирми и частни лица, собственици на автобуси, да сключат договор с общината срещу заплащане за транспортно обслужване на населението през дните на стачката.

Искам изрично да подчертая, че тази мярка не е локаут по смисъла на закона, а върховна наша грижа за столичани, тъй като съзнаваме огромната си отговорност пред тях и искаме Да бъдем достойни за политическото доверие, което те гласуваха на кметската управа по време на последните избори.

Ние ще приветстваме всеки транспортен работник, който по време на стачката ще извърши преглед и поддръжка на повереното му транспортно средство или ще обслужва столичното население по силата на двустранното споразумение.

Аз призовавам столичани и работещите в Градския транспорт да се въздържат от крайни и неконтролируеми действия. Нека гражданите да проявят толерантност и уважение към всички водачи на транспортни средства, които не подкрепят стачката, или по силата на споразумението по разреден график ще обезпечават задоволително транспортното обслужване на гражданите в София. Още не е късно споровете да се решат на масата на преговорите в условията на гласуваните средства за бюджета на общината, като всеки един бъде отговорен пред себе си за гарантиране спокойствието и нормалния живот на столичния град.

София, 13 юли 1992 г.

КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА: проф. Александър Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА КЪМ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА АВТОБУСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ТРАНСПОРТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОФИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Въпреки усилията на кметската управа и всички опити за предотвратяване на транспортната стачка в София чрез преговори, синдикалните организации към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ обявиха ефективна стачка в гаражите и депата на Столичния градски транспорт от 4.00 часа на 15 юли /сряда/ 1992 година.

За да се осигури задоволително транспортно обслужване на социално слабите граждани, пенсионери, инвалиди, болни, майки с малки деца и други, призовавам фирмите - собственици на автобуси, да сключат договори със Столичната голяма община /СГО/ срещу заплащане за транспортно обслужване на населението през дните на стачката. Конкретните условия и средствата за изплащане ще се фиксират в договора, при което пътниците ще използват билетите и абонаментните си карти по утвърдения държавен стандарт и цени.

Вашата готовност да се отзовете на призива ще се оцени положително от кметската управа и от всички граждани на София. Това ще бъде и една благородна изява на Вашата фирма, за да афишира присъствието си в столичния град, както и своя принос за намаляване на напрежението и опазване на социалния мир до разрешаване на трудовите спорове в градския транспорт.

Вашите предложения можете да изпратите в управление "Транспорт" към Столична голяма община /СГО/ на бул. "Мария Луиза" N. 84, тел. 31-90-75.

Населението на Столичната голяма община разчита на бързата положителна реализация в помощ от страна на Вашата фирма.

София, 13 юли 1992 г.

КМЕТ НА СОФИЯ: проф. Александър Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА В СОФИЯ КЪМ КАНЦЕЛАРИЯТА НА СИМЕОН II. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Пресслужбата дълбоко цени големия интерес, който се проявява към всичко, свързано с царското семейство, и счита за необходимо с цел да бъдат предотвратени евентуални недоразумения или спекулации да даде следните пояснения:

Царското семейство е трогнато от инициативата на редица монархически дружества да проведат по-организирано честване - с траурни събрания и панахиди на годишнината от смъртта на цар Борис. С оглед да не бъде политизирано подобно честване, царското семейство е на мнение, че през 1993 г., когато се навършват 50 години, е много по-удачен момент за едно по-тържествено отбелязване на събитието. Ето защо никой от царската фамилия няма да бъде в България на 28 август тази година. Освен това гробът на цар Борис в Рилския манастир все още не е възстановен в някогашния си скромен вид, нито е известна съдбата на тленните му останки.

За всички е ясно, че почитането паметта на историческа фигура като О’Бозе почившия цар Борис не може да е изключително право на една организация или група. Свободата на инициативата и на събранията е преимущество на Демокрацията, с което всички трябва да свикнат.

София, 13 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Национална конференция на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България на 7 февруари 1990 г. в София и е изменен и допълнен на XIX конгрес на Съюза на тракийските дружества на 26 март 1992 г. в Хасково.


III. ТРАКИЙСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 4. /1/ Тракийските дружества са обществено-патриотични, непартийни организации.

/2/ Тракийските дружества се образуват в населените места, където има условия за това, но най-малко с 10 членове.

/3/ Тракийските дружества могат да приемат за свой патрон видни тракийци, тракийски местности и населени места в Тракия по решение на Общото събрание на дружеството.

/4/ Към дружествата могат да се изграждат клубове и секции.

Чл. 5 /1/ Членове на тракийските дружества могат да бъдат българи бежанци от Източна и Западна Тракия и от Мала Азия и техните потомци, българи от Странджа и Родопите, български и чужди граждани, които споделят целите и задачите на тракийските дружества и Съюза на тракийските дружества.

/2/ На всеки член на дружеството се издава членска карта.

Чл. 6. Членовете на тракийските дружества са длъжни да работят за постигане на целите и задачите на дружествата и на Съюза на тракийските дружества.

Чл. 7. /1/ Всеки член на дружество внася членски внос, доброволно определен от него, като минималният му размер се установява от съответното тракийско дружество.

/2/ Освен от членски внос дружествата набират средства и от дарения, вечеринки, лотарии, стопанска и други дейности, разрешени от закона.

Чл. 8. /1/ Ръководен орган на тракийското дружество е Общото събрание. В големите дружества Общото събрание може да се образува и от делегати на клубовете и секциите към тях. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Общото събрание се свиква по инициатива на дружествения съвет или на една десета от членовете на тракийското дружество.

/3/ Заседанието и дневният ред на Общото събрание се оповестяват по подходящ начин най-малко 7 дни преди датата, за която е насрочено. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове или делегати. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове и делегати да се явят.

/4/ Общото събрание определя състава и избира с явно гласуване и с обикновено мнозинство дружествен съвет и контролна комисия за срок от 2 години.

/5/ Дружественият съвет избира от своя състав председател, подпредседатели и секретар и осъществява оперативното ръководство на дружеството.

/6/ Решенията на дружествения съвет се вземат с обикновено мнозинство и са законни, ако на заседанията присъстват повече от половината членове на дружествения съвет.

Чл. 9 /1/ Дружественият съвет ръководи дейността на дружеството в съответствие с този устав и решенията на Общото събрание и организира изпълнението им.

/2/ Решенията относно разпореждането с недвижимо имущество и други вещни права се приемат с мнозинство две трети от членовете на дружествения съвет.

Чл. 10 /1/ Контролната комисия избира от своя състав председател и секретар.

/2/ Контролната комисия приема решенията си с обикновено мнозинство.

Чл. 11. Председателят на дружествения съвет координира дейността на дружеството, ръководи заседанията на дружествения съвет, представлява дружеството пред държавните и обществените органи и организации и частни лица и подписва съответните документи. Финансовите книжа, както и тези, които задължават дружеството, се подписват и от секретаря на дружествения съвет.

Чл. 12. Секретарят на дружествения съвет води кореспонденцията на дружеството и протоколната книга, съхранява архива и печата на дружеството и подписва оперативните книжа.

Чл. 13 /1/ Счетоводителят и касиер-домакинът са назначаеми.

/2/ Счетоводителят води счетоводната отчетност на дружеството, отчита банковите операции и осигурява изпълнението на бюджета и съставя отчетите в сроковете съгласно нормативните актове.

/3/ Касиер-домакинът събира членския внос и всички други приходи, записва приходите и разходите в надлежните книги и съхранява парите и вещите на дружеството при спазване изискванията на нормативните актове.

Чл. 14. Контролната комисия извършва най-малко един път годишно проверка на касиера, на финансовата и стопанската дейност на дружеството и запознава дружествения съвет или Общото събрание с резултатите.

Чл. 15. /1/ В обособени с тракийски българи райони на страната се създават доброволни координационни съвети за съвместни дейности на дружествата.

/2/ Членове на съветите са председателите на дружествата. Те избират от своя състав председател на съвета, който свиква неговите заседания и ги ръководи.

/3/ Решенията на координационните съвети се приемат с пълно единодушие.

Чл. 16. В дружествата се водят следните книги, доколкото друго не е предвидено със закон:

1. Книга на членовете.
2. Протоколна книга.
3. Инвентарна книга.
4. Приходно-разходна книга.
5. Входящи и изходящи дневници.

Чл. 17. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание с мнозинство най-малко две трети от общия брой на членовете му.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


101. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР


Идеята за нейното създаване възниква през юни 1991 г. сред депутати от Великото народно събрание, между които Стефан Стоянов, Петър Таслаков, Стелиян Стойчев и Братислав Талев. Учредяването й става на 23 юли 1991 г. Официално е регистрирана по Закона за политическите партии на 15 август 1991 г. от Софийски градски съд.

ДП Консервативен сговор си поставя за цел изграждането на България като демократична и правова държава, основана на признаването на естествените и неотменни права и совободи на личността, на принципите на неоконсерватизма - лична инициатива, пазарна икономика, уважение към традиционните народностни ценности - семейство, религия, трудолюбие. За постигането на тези свои цели партията използва мирни средства и упражнява правата си съобразно с Конституцията и със законите на страната.

С решение на Изпълнителния съвет временно не се приемат за членове на партията бивши членове на БКП и БСП и такива, които са подавали молби за членство в тях.

В изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г. партията участва с общата листа на СДС - либерали, но не печели места в парламента.

Тя е член на Българския демократичен център.

Ръководен орган е Изпълнителният съвет.

Председател е Стефан Стоянов.

Адрес за контакти: София - 1000, ул. "Любен Каравелов" N. 5, тел. 87-15-38; 88-06-30.

/Пресслужба "Куриер"/


15.07.1992 г.
12:00:00

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Борисова  
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!