15 юни 1992

София, 15 юни 1992 година
        Брой 115 (645)    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 12 - 14 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Конгресът преизбра за председател на партията Петър Дертлиев и за главен секретар Стефан Радославов.

Тридесет и деветият конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП)

РЕШИ

ПЪРВО. Приема с направените допълнения и подобрения Политическата платформа "Третият път" като основен програмен документ на партията до следващия конгрес. На тази основа Националният комитет да утвърди конкретни програми за приложение на основните постановки по всички направления.

Местните организации на БСДП да приемат свои програми за действие.

ВТОРО. Националният комитет на БСДП да публикува политическата платформа "Третият път" в най-кратък срок, за да се запознае с нея обществеността у нас и в чужбина.

ТРЕТО. В своята бъдеща политика БСДП да насочи усилията си в ТРИ ОСНОВНИ НАСОКИ:

а) борба срещу всички остатъци на тоталитарната система, които спъват хода на политиката и икономическата реформа и задържат развитието на демократичния процес в България;

б) обоснована критика на подхода на правителството на СДС (движение) към икономиката реформа и борба за ефективен, социално ориентиран и справедлив преход към съвременно пазарно стопанство;

в) пълно съдействие за укрепване на престижа на демократичните институции на властта и на конституцията. Противодействие на всеки опит за дестабилизация на политическата обстановка и социалния мир в страната независимо откъде идва той.

ЧЕТВЪРТО. В дейността си по осъществяването на тези цели БСДП ще търси сътрудничеството на всички демократични сили с центристка политическа ориентация. БСДП ще противодейства на опитите на определени среди от БСП и СДС (д) за изкуствено поддържане на политическата поляризация и разединението на българската нация.

ПЕТО. Възлага на Националния комитет да вземе решение за участието на БСДП в политически коалиции съобразно развитието на политическата обстановка в страната, без да се допуска обезличаването на партията или отклоняване от програмните й цели.

ШЕСТО. За БСДП синдикатите са естествени партньори. Тя ще полага и занапред всички усилия за по-тясно съгласуване на своите политически действия с тях, в защита на трудовите и социалните права на хората в нашата страна.

Спасението на България и нейното бъдеще днес зависят от всеки честен човек.

Да се обединим в името на България!

София, 14 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАПАРТИЯ (12 - 14 ЮНИ 1992 Г., СОФИЯ), ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В КОАЛИЦИИ.


Ние, делегатите на XXXIX конгрес декларираме, че БСДП няма да влезе в коалиция или да подпише споразумение с коалиция, в която членуват организации, запазващи членството си в БСП. Социалдемократическите идеи не могат да бъдат индулгенция на извършилите престъпления спрямо българския народ и държава.

София, 14 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12 - 14 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ).


УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Приемете нашите искрени поздрави и пожелания за успешна работа на Тридесет и деветия конгрес на БСДП - основния носител на социалдемократическата тенденция в българския политически живот.

Ние с удоволствие си припомняме съвместната работа на БСДП и партия ЛИБЕРАЛИ. Заедно създадохме СДС; заедно участвахме в изборите за ВНС; заедно работихме в него; заедно създадохме и приехме сега действащата демократична Конституция на република България. Една след друга нашите партии бяха отстранени от СДС от група узурпатори, решили да обсебят и експлоатират в своя користна полза стремежа на българския народ към демокрация.

Днес сме изправени пред опасна за страната ни реалност:

- управляваща коалиция, превърнала се от съюз за демокрация в инструмент за реституция;
- двуполюсно Народно събрание, работещо като конвент;
- Правителство, което продължава да спира реформата и задълбочава хаоса в обществото и икономиката;
- непрестанно растящо социално напрежение, повече от половин милион безработни и два и половина милиона пенсионери, живеещи на границите на социалния минимум.

За нас е очевидно, че въпреки идеологическите ни различия в резултат от сътрудничеството на нашите партии винаги е печелела България. И обратно - когато сме били разединени, са страдали не само партийните ни интереси, губела е България. Затова сме изпълнени с надежда за бъдещата ни обща работа в полза на демокрацията, в полза на България.

От вас, от вашите решения на този форум в голяма степен зависи нейната съдба. Убедени сме, че вашите решения ще бъдат мъдри и тази мъдрост ще почерпите от вековната история на БСДП.

Желаем ви успех, приятели!

София, 11 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛИ: П. Симеонов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЕВОЖНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА, ДАВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСКРИМИНИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УНИФОРМА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Като потвърждаваме още веднъж своята лоялност към законно избраните институции в Република България и като напомняме за своя принос в деполитизацията на въоръжените сили, полицията и органите за сигурност, изразяваме тревога от някои тенденции в законодателната инициатива, които несъмнено ще доведат до дискриминиране на гражданите в униформа.

Получава се отново така, че в резултат на политическото противоборство най-малко ще бъдат засегнати тези, които носят основната отговорност и вина за икономическата и нравствена криза на нацията. Съществува потенциална опасност последствията да понесат тази част от хората с пагони, които носеха тежестите на военната служба, даваха личен пример при усвояване на бойното майсторство на полигоните, в корабите, подводните лодки и самолетите, на границата и в борбата срещу престъпността. Над същите тези хора, на които доскоро беше забранено да имат свой дом и личен живот, сега надвисва опасността да бъдат лишени и от заслужени социални осигуровки.

Всички сме виновни, господа, но не всички в еднаква степен. Нека тези, които бяха на върха на военната пирамида, ползваха благата, които им носеше членството в Политбюро, ЦК и ОК на БКП, и са основна причина за тежкото състояние, в което се намират армията и полицията, до понесат своя по-голям дял от общата отговорност.

Нашето становище по въпроса за вината е известно и непроменено. То е депозирано още при създаване на легията.

Ситуацията е парадоксална - защитниците на националната сигурност са поставени в обстановка на несигурност за себе си и своите семейства. Те стават жертва на закони и реформи, родени в резултат на остро политическо противоборство, емоционални изблици и субективизъм.

Не е нормално военнослужещите да попадат в категорията на социално слабите слоеве, а пострадалите от войните и военноинвалидите да се третират като жертви на обикновени трудови злополуки.

По наше мнение всичко това значително повдига градуса на политическото напрежение в обществото и което е особено опасно - в структурите, пряко ангажирани с осигуряването на националната ни сигурност в момент, когато в близост до границите ни се води война и открито се предявяват териториални претенции към България.

ГОСПОДА,
Ръководството на Българска офицерска легия "Раковски" се надява, че отново може да разчита на вашата компетентна намеса за справедливост при решаване социалните проблеми на гражданите в униформа, което е в интерес и на националната ни сигурност.

София, 13 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПРОТЕСТНО СЪБРАНИЕ (НА 11 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ) НА ВОИНИ ОТ ЗАПАСА И ГРАЖДАНИ В ЗАЩИТА НА "ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ". Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Запасното войнство от София и стотици граждани НА ПРОТЕСТНО СЪБРАНИЕ в сградата на бул. "Хр. Ботев" N 48 в столицата изразяват своята голяма тревога и дълбоко възмущение по повод решението на Министерския съвет да се предостави "ДОМЪТ-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ" за щабквартира на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - партия на етническа и верска основа.

Този акт, ако бъде осъществен, уронва честта и националното достойноство на стотиците хиляди запасни офицери и сержанти, накърнява съкровените патриотични чувства на българския народ.

Близо месец средствата за масова информация разкриват истината за собствеността и предназначението на тази сграда пред нашата общественост. Според нотариалния акт, с който сградата на бул. "Хр. Ботев" N 48 е узаконена като "Дом-паметник на загиналите във войните" и по силата на последващи закони и министерски постановления единствен неин законен собственик се явява Съюзът на офицерите и сержантите от запаса. Този дом години наред е обитаван от последните шипченски и тракийски опълченци, от отбранителните организации - Народен съюз за спорт и техника, ДОСО и ОСО.

Столичното запасно войнство и обществеността ЗАЯВЯВАТ СВОЯТА АКТИВНА ПОДКРЕПА на усилията на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса да защитят и законно да отстоят своя дом, честта и подвига на загиналите в боевете при Одрин, Чаталджа и Булаир български синове!

НАСТОЯВАМЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ОТМЕНИ РЕШЕНИЕТО СИ, с което ще предотврати изпълнението на този акт на национален позор!

ДА ЗАЩИТИМ ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ЗАПАСНИ ВОИНИ - ВЕРНИ СИНОВЕ И ДОСТОЙНИ ЗАЩИТНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

София, 11 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


В настоящия момент е създадена критична ситуация в здравеопазването. Българският лекарски съюз винаги е отчитал политическото и икономическото положение на страната и е проявявал толерантност и разбиране, като се е стремял да избягва вземането на прибързани решения.

В резултат на некомпетентното ръководство и централизирано резпределение на средствата за болничните заведения от определения за 1991 г. бюджет за здравни нужди в размер на 6,6 милиарда лева са неоползотворени около 1,5 милиарда лева.

Проектобюджетът за 1992 г. не е внесен за разглеждане във Висшия медицински съвет, с което е нарушен чл.1 ал.6 от неговия правилник.

Централизацията в управлението на здравеопазването достигна абсурдни размери.

Грубо се нарушава Меморандумът между Българския лекарски съюз и Министерство на здравеопазването. В потвърждение на това е публикуваният в държавен вестник бр.47 и 48 от 1992 г. Правилник за устройството на националния и регионалните центрове за здравна информация. Зад гърба на обществото и Българския лекарски съюз се създават структури, които проправят път на един неприемлив модел на здравно-осигурителна система. Изготвят се на "тъмно" Закон за болниците и категоризация на болничните заведения.

Свидетели сме на безпрецедентни в историята ни колективни оставки на лекари: Благоевград, Разлог, Нова Загора и др., което води до задълбочаване на съществуващия хаос с непредвидени последици, хаос, обслужващ деструктивните сили в обществото.

Неправилното разпределение на финансовите средства в здравеопазването не осигурява нормални условия за работа. Мизерните заплати поставят отново българските лекари на долните етажи на социалната стълба.

Принуден от тези обстоятелства, Българският лекарски съюз категорично заявява:

1. Не одобрява така провежданата здравна политика и снема доверието си от ръководния екип на Министерството на здравеопазването.

2. Настоява за спешна среща с представители на парламента и правителството за намиране на изход от създадената тревожна ситуация.

Време е да се спре унижаването на българския лекар, като се разчита на неговата толерантност, добросъвестност и хуманност.

София, 12 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ: д-р Д. Игнатов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА НАМЕСА В ЦЪРКОВНИТЕ ДЕЛА. Документът е адресиран и до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до главния прокурор на републиката.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Създалата се тревожна обстановка и сериозни затруднения в живота и дейността на Българската православна църква заставят българския патриарх и Светия синод, по синодално решение от 10 юни 1992 година, отново да ви занимаят с допусканите незаконосъобразни и противоуставни деяния от страна на Дирекцията по вероизповеданията, йеромонах Христофор Събев и съмишлениците му, да изразят огорчението си от бездействието на компетентни по извършените действия институции.

Актът на господин Методи Спасов (N 92 от 25 май 1992 г.) е обжалван пред Върховния съд. Съгласно Закона за административното производство изпълнението на този акт се спира до произнасянето на съда. Следователно противоуставно назначеният от господин Методи Спасов Синод, при това с неверен списък, не може да започне да действа. Въпреки това господин директорът изпраща от името на Министерския съвет (протокол N 47 от 1 юни 1992 г.) писмо N 96 от 3 юни 1992 г. до Търговска банка "София" АД, с което нарежда да бъде блокирана сметката на Светия синод, като заплашва, че плащанията от банковата сметка на Светия синод, извършени по негово нареждане, ще бъдат свързани със съответната имуществена отговорност". Разколническият митрополит Пимен е изпратил за оформяне и нови спесименти. Всичко това е грубо нарушение и ново вмешателство в делата на светата ни Църква.

Непосредствено след окупиране сградата на Светия синод йеромонах Христофор Събев е позвънил на главния прокурор на републиката, което ангажира неговото име в този незаконен акт. По нашите молби не се извършва проверка, решават се пристрастно, без събиране на необходимите доказателства. Съдебната система, която трябва да бди за законността, сама нарушава законите и покровителства беззаконието.

С тревожна загриженост констатираме изострянето на конфликта, създадения смут сред народа, лошия отзвук сред другите православни църкви-сестри, които осъждат допуснатите и насърчавани от някои държавни органи на изпълнителната власт разколничеки действия и вмешателство в църковните дела, разклащането устоите на Светото православие в Родината ни и извън нея сред нашите сънародници, противопоставянето на обществото, представянето на Отечеството ни в недобра светлина пред външния свят.

Милеем за светата ни Църква, изпълняваме неизменно своя дълг, ще полагаме всяко усилие за оздравяване на тежко наранения църковен организъм, надяваме се на Божията помощ, на правилните държавнически решения и най-спешна авторитетна намеса за спиране на неправомерните действия на директора по вероизповеданията.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД: ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ МАКСИМ

София, 12 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


От началото на месец юни 1992 г. към Висшия съвет на Българската социалистическа партия и Парламентарния съюз за социална демокрация е създадена Комисия за защита на конституционните права на гражданите и техните сдружения. Ръководител на комисията е Красимир Премянов, народен представител, заместник-председател на Парламентарния съюз за социална демокрация, член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП, а в състава й са включени народни представители, юристи, политолози, журналисти и други експерти.

Дейността на комисията ще бъде насочена към извършването на постоянен анализ на решенията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и обобщаването на постъпващата от цялата страна информация за нарушения на гражданските права в процеса на практическото изпълнение на тези решения. Специално внимание ще се обръща на случаите на грубо погазване на законността и принципите на демокрацията при действия спрямо социалистите и симпатизантите на БСП, спрямо нейните организации, печат, интелектуална и материална собственост. Постоянно на вниманието на обществеността ще се представят случаи на превишаване на компетенциите и злоупотреба с пълномощията от страна на представители на изпълнителната и съдебната власт и органите на реда. Комисията ще дава широка гласност на своята работа. За бързото информиране на българската общественост и международните институции за случаите на грубо нарушаване на конституционните права на гражданите, за репресии спрямо тях по политически причини и за предприетите от комисията мерки в тяхна защита ще се подготвя и разпространява информационен бюлетин.

Комисията ще установи контакти и ще се стреми да сътрудничи най-активно при изпълнение на своите функции и задачи с всички други подобни политически и обществени формирования и особено с Комисията по правата на човека, Сдружение "Хелзински наблюдател", международните правозащитни организации и други. Тя ще оказва методическа помощ на подобните комисии и работни групи, изградени към общинските съвети на БСП, ще им препоръчва форми и средства на дейност и сама ще организира пропагандни и политически действия за постигане на целите и задачите й. Към комисията ще бъдат привлечени и широк кръг практикуващи юристи и други специалисти за оказване на конкретна помощ на граждани, чиито права са били нарушени по политически причини и в противоречие с действащите закони.

На своето последно заседание членовете на комисията се запознаха с нови факти за осъществяването на т.нар. "пълзяща декомунизация" в централния държавен апарат, в местната изпълнителна власт, в съдебната система и в икономическите структури. Обсъдени бяха и последиците от приетата в Народното събрание "поправка Александър Йорданов" в Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.

Комисията ще заседава всяка седмица в сградата на Висшия съвет на БСП - София, ул. "Позитано" 20. На този адрес трябва да се изпращат всички материали, свързани с нейната работа и съдържащи информация за нарушаване на конституционните права на гражданите и техните сдружения.

София, 10 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Проведеният Първи конгрес на Българската работническо-селска партия бе ярка демонстрация за политическа зрелост и далновидност на делегатите, дошли тук, за да открият най-верния път към единство между работници и селяни.

Конгресът направи цялостен анализ на периода от Априлския пленум - 1956 година, до 10 ноември 1989 година. Единодушно бе приет изводът, че на Априлския пленум дясноопортюнистическата върхушка начело с Тодор Живков, завладявайки ръководството на партията и държавата, отклони строителството на социализма по път, изпълнен с деформации, закононарушения и злоупотреби. През този перид се строеше антимодел на социализма и се подготвяше почвата не само за задълбочаване на икономическата криза в нашата страна, но и за пълна реставрация на капитализма. Това обаче не означава, че отричаме постиженията в икономическото, социалното и духовното развитие на нашето общество през тоталитарния режим.

След 10 ноември 1989 г. се извърши открито предателство на социалистическите идеи, което даде възможност на антисоциалистическите сили в България да се групират и открито да извършат контрареволюция за пълно унищожаване на социалистическите завоевания и реставриране на капитализма в неговия първоначален варварски вид.

Конгресът отчете, че в резултат на извращенията в обществено-икономическия живот, започнали след Априлския пленум - 1956 година, работниците и селяните бяха объркани, малка част от тях подкрепиха контрареволюцията, но болшинството останаха пасивни, като тази пасивност продължава и днес.

Отчетено бе и това, че на сегашния етап на задълбочаваща се социално-икономическа криза се създават благоприятни условия за отрезвяване на народните маси, но за това е нужна партия, която да обедини работниците, селяните, трудовата интелигенция, всички прогресивни сили, които са под ударите на социалния гнет и неравенство и са заинтересовани от бързото излизане на страната ни от икономическата криза.

На този етап такава партия се явява Българската работническо-селска партия. Ето защо, тя взема курс за ускорено масовизиране и заздравяване на партийните организации.

Анализирайки сегашните политически и икономически реалности, конгресът направи извод, че приетите закони от Народното събрание все по-красноречиво показват, че те облагодетелстват не целия българския народ, а малка буржоазна прослойка, която търси своя интерес в наемния труд. Законите водят до още по-голямо разслоение на българското общество, задълбочават икономическата криза, повишават социалното напрежение, застрашават гражданския мир и засилват антагонизма между работници и работодатели.

Изминалите шест месеца на управление на СДС (д) показват некомпетентността и недалновидността на правителството както в международната, така и във вътрешната политика на страната.

Признаването на Движението за права и свободи (ДПС) като партия, изградена на етническа основа, ще задълбочава още повече етническите борби и националните противоречия, което носи заплаха за нашата национална сигурност.

Промените в състава на правителството, които настъпват, няма да доведат до положителни промени в обществено-политическия живот на България, защото замяната на един министър с друг не означава промяна на стила и метода на управление.

В страната назрява необходимостта от провеждане на нови парламентарни избори, които да доведат до ново съотношение на политическите сили в парламента, способни да поведат България по път за изграждане на истинска демокрация, преодоляване на икономическата криза и създаване на социална сигурност и защита на всеки член на българското общество.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА 29МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ. Съюзът е регистриран по Закона за политическите партии на 22 май 1992 г.


С О Ц И А Л Н А   П О Л И Т И К А ,   З Д Р А В Е О П А З В А Н Е ,   Г Р И Ж И   З А    П О Д Р А С Т В А Щ И Т Е ,   С П О Р Т

1. Пенсионно осигуряване на гражданите от фонд, формиран от техните вноски и независим от бюджета.
2. Регламентирана социална помощ (стипендии, пенсии и др.) за деца без родители, за нетрудоспособни и хора в напреднала възраст от държавния бюджет.
3. Ускорено решаване на жилищния проблем чрез предоставяне на дългосрочни ниско-лихвени заеми и облигации. Задължително отделяне на суми от тотализатори, лотарии и други подобни и концентрирането им в специален фонд за жилищно строителство.
4. Стимулиране на строежа на еднофамилни жилища по съвременни технологии.
5. Здравеопазване, финансово обезпечено с фонд, формиран от осигурителни вноски, от средства на работодателя и от държавата.
6. Частна лекарска практика (кабинети, клиники, амбулатории, аптеки и др.).
7. Държавни болнични заведения, осигуряващи безплатна медицинска помощ за социално слаби и учещи се.
8. Подобряване на здравеопазването в селата и в малките градове.
9. Подпомагане на младежта във всички нейни начинания. Създаване на предпоставки за бърза изява на способните млади хора.
10. Формиране и затвърждаване на спортни навици у индивида за укрепване на неговото здраве. Изграждане на широкодостъпна спортна база и съоръжения.
11. Отграничаване на аматьорския от професионалния спорт.

 

О К О Л Н А   С Р Е Д А

1. Опазване на земята, природата и околната среда от радиационни, химически, биологични и физически замърсители.
2. Запазване на екологичното равновесие в Европа и на Балканите и ненарушаване на екосистемите в страната.
3. Създаване на общоевропейски институт за научни изследвания в областта на екологията и приемане на единна скала за измерване на замърсяванията.
4. Законова и икономическа ориентация на производителите към екологично чисти технологии и въвеждане на изключително строги санкции към нарушителите.

 

О Б Р А З О В А Н И Е,  Н А У К А,  К У Л Т У Р А

1. Утвърждаване на непреходните ценности в областта на образованието, науката и културата и недопускане на тяхната идеологизация.
2. Образователни програми, отговарящи на световните стандарти.
3. Образователна система, базираща се на държавни и частни училища (включително и чуждестранни).
4. Развитие на науката в университетски или научни центрове (институти), спонсорирани от международни или частни институции и фирми и бюджетно подпомагани.
5. Данъчни облекчения за фирми и предприятия, явяващи се като спомоществуватели на научни програми и разработки, както и за спонсориращите в областта на културата.
6. Автономност на висшите учебни заведения и на Българската академия на науките.
7. Независими телевизия, радио и печат.

 

Н А Ц И О Н А Л Н А   С И Г У Р Н О С Т

1. Изключване на войната като средство за разрешаване на каквито и да било международни конфликти.
2. Изграждане на нова европейска система за колективна сигурност, основаваща се преди всичко на политическите фактори за укрепването на мира и стабилността на континента и включването на България в нея.
3. Отказ от притежаването на оръжия за масово унищожение (ядрено, химическо и бактериологично).
4. Съкращаване на конвенционалните оръжия до границите на разумната достатъчност.

 

А Р М И Я   И   П О Л И Ц И Я

1. Армия и полиция, подчинени на интересите на цялото общество, а не на отделна партия или прослойка.
2. Армия с отбранителен характер и числен състав в границите на разумната достатъчност.
3. Армия, комплектована изцяло на професионален принцип.
4. Полиция, ползваща се с висок престиж в обществото, добре заплатена и обезпечена с всички необходими технически средства и пособия.
5. Численост на полицията, отговаряща на световните стандарти.

 

В Ъ Н Ш Н А   П О Л И Т И К А

1. Независима външна политика, осигуряваща национален суверенитет.
2. Осъществяване на политика на добросъседството и сътрудничеството с всички балкански народи и държави.
3. Задълбочаване на връзките ни с авторитетните международни организации и на първо място с Организацията на обединените нации.
4. Включване на България в европейските структури и нейното трайно приобщаване към новоизграждащия се европейски дом.

 

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е

Настоящата програма третира само основните принципи, от които ще се ръководи в дейността си БЗНС "Никола Петков" в СДС, които безспорно подлежат на допълнително уточняване, разширяване, детайлизиране и корекции, наложени от изискванията на времето, но в духа и в рамките на основните положения, декларирани в нея.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


076. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ (БСЕФ)

Създава се в условия на нелегалност на 10 декември 1947 г. През 1951 г. е разтурен, а ръководителите му получават тежки присъди. Възстановява дейността си на 5 декември 1989 г. в София. Регистриран е по Закона за политическите партии на 14 декември 1990 г. от Софийски градски съд.

БСЕФ се придържа към пет основни принципа: комунизмът е престъпление срещу човечеството; частната собственост е свещена; народът чрез референдум определя формата на управление на страната, а до провеждането на такъв, за валидна признава Търновската конституция и общественото и държавно устройство, съществувало в Царство България; свободата на личността се гарантира от конституцията; обединяването (федерирането) е цел, към която трябва да се стремят всички народи на континента.

Съюзът поддържа много близки връзки с БЗНС "Врабча 1". Участва в Съюза за Търновска конституция. В политическата палитра на България заема място вдясно от центъра.

По време на изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) участва с общата листа на Коалиция за Търновска конституция "Свобода".

БСЕФ се ръководи от Председателство: Димитър Попов, Борислав Томов, Атанас Николов и Асен Миленков.

Адрес за контакти: София-1000, п.к. 1084. тел.: 89-15-12

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:25
15.06.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!