15 май 1990

 

СОФИЯ, 15 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 95 /112/

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


     УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ!
     ИСТОРИЯТА ОТМЕРВА ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. БЕЗВЪЗВРАТНО В МИНАЛОТО ОСТАВАТ НАСИЛИЕТО И АВАНТЮРИЗМЪТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, УПРАВЛЯВАЛА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ В ИМЕТО НА ЕДНА ЖЕСТОКА УТОПИЯ И В УСЛУГА НА ЧУЖДИ ЗА БЪПГАРИЯ ИНТЕРЕСИ.
     КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ НИ ОСТАВЯ ТЕЖКО НАСЛЕДСТВО. БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е ПРЕД РАЗПАДАНЕ. БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ Е ОТРОВЕНА, А НЕЙНИТЕ СТОПАНИ СА ПРОКУДЕНИ. В ДОМОВЕТЕ НИ ЦАРИ НЕДОИМЪК, А В ДУШИТЕ НИ - ТРЕВОГА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН. ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВОЯТА НОВА ИСТОРИЯ БЪЛГАРИЯ ИМА ВЪТРЕШНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СЪЗДАДЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ И ПЪРВОБИТЕН ШОВИНИЗЪМ НА УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ДНЕС НИ ИМАМЕ ИСТОРИЧЕСКИЯ ШАНС ДА ПОЛОЖИМ ОСНОВИТЕ НА ЕДНО НОВО ОБЩЕСТВО - ОБЩЕСТВО НА ЧОВЕШКАТА СВОБОДА, НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И НА СОЛИДАРНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА. БСДП ПОЕМА СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КРИЗАТА, НО НИЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
     В СВОЯТА ЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ НИКОГА НЕ Е ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛА С ДОВЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НАШЕТО ЗНАМЕ НЕ Е ОПЕТНЕНО С ЛЪЖА И НАСИЛИЕ. ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ СА НЕ САМО ИДЕАЛ, КОЙТО НИ ВДЪХНОВЯВА, НО И НАША ВСЕКИДНЕВНА БОРБА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРАКТИКА. НИЕ ИЗГРАДИХМЕ МОГЪЩО КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ДОБРОВОЛНА ОСНОВА, НИЕ ВЪВЕДОХМЕ ЦИВИЛИЗОВАНОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ. В ЕПОХАТА, КОГАТО КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРЕШЕ ЗА "СОЦИАЛИЗЪМ" С ТЕРОР И НАСИЛИЕ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ЧУЖДИ СИЛИ, НИЕ СЕ БОРИХМЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО ОБЩО ДЕЛО НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.
     НАШЕТО ОБЩО ДЕЛО СЕ ВДЪХНОВЯВА ОТ ПАМЕТТА НА СКЪПИТЕ ЖЕРТВИ, КОИТО ДАДОХМЕ В БОРБАТА СРЕЩУ ДИКТАТУРАТА, ОТ СИЛАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ, КОИТО СТОЯТ В ОСНОВАТА НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 20 ВЕК. НИЕ СМЕ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, НИЕ СМЕ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪДЕЩЕ НА СВОБОДНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.
     СЕГА Е ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ ОБЕЩАНИЯ. ТЕЗИ, КОИТО 43 ГОДИНИ ОГРАЖДАХА БЪЛГАРИЯ ОТ ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА С БОДЛИВА ТЕЛ, ОБЕЩАВАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ" ПО "ШВЕДСКИ" И "АВСТРИЙСКИ" ОБРАЗЕЦ. НИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, ОТ ЕДИН ВЕК НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ОБЕЩАЕМ ПОДОБЕН "ПОДАРЪК".
     НИЕ ЩЕ УПРАВЛЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НИЕ ЩЕ РАЗРАБОТИМ ЗАКОНИ, КОИТО ДА ОСВОБОДЯТ ДАРБАТА, ЗНАНИЯТА И ИНИЦИАТИВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ КОНТРОЛА НА БЕЗДАРНАТА НОМЕНКЛАТУРНА КЛАСА. НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ ПРАВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПРИ РАВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ СТРЕМЕЖИ.
     ЩЕ ПОМОГНЕМ НА СЛАБИТЕ ДА СТЪПЯТ НА СВОИТЕ НОЗЕ. ЩЕ ПОДКРЕПИМ БОРБЕНИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ ДА СЪЗДАВАТ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА. ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ ПРАВАТА НА РАБОТНИКА И ПРАВАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧА, ЗА ДА ПОДКРЕПИМ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ТЯХ В ИМЕТО НА ОБЩОТО БЛАГО. НИЕ ЩЕ ВЪРНЕМ НА ЗЕМЯТА НЕЙНИЯ СТОПАНИН И ЩЕ ВДЪХНЕМ ЖИВОТ НА ВЛЕДЕНЕНОТО ОТ САМОТА БЪЛГАРСКО СЕЛО. ЩЕ ОСВОБОДИМ БЪЛГАРСКИЯ УЧЕН И БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК ОТ ПОЗОРА ДА ПРИСЛУЖВАТ НА СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ И ЩЕ ГИ ПРИЗОВЕМ ДА СЛУЖАТ НА СЪВЕСТТА СИ. НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРИДОБИЕ МОНОПОЛ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ЖИВОТ, ДА НАХЛУВА В ДОМА НИ, В ЛЮБИМОТО НИ ЗАНЯТИЕ, ДА НАСИЛВА НАШАТА СВОБОДНА ВОЛЯ, ДА МАНИПУЛИРА МЕЧТИТЕ НИ.
    КАТО ИЗПЪЛНИМ ТАЗИ НАША ПРОГРАМА, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД САМ, СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ ЩЕ ДОСТИГНЕ НЕ САМО МАТЕРИАЛНИЯ, НО И МОРАЛНИЯ СТАНДАРТ НА ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА. НАШАТА ЦЕЛ Е САМО ДА ОСВОБОДИМ ТВОРЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА БЪЛГАРИНА И ДА СЕ БОРИМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ В БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ НА ТЕЗИ СТЕРЕОТИПИ, НАВИЦИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ, КОИТО ИЗДИГАТ СТЕНАТА НА ВРАЖДА И ОМРАЗА ПО ПЪТЯ НА НАШЕТО ОБЩО ДЕЛО.
     НИЕ СМЕ НЕТЪРПИМИ КЪМ ВСЯКО НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВО Е ПОРОДЕНО ТО. НИЕ ЩЕ ПРЕКЪСНЕМ КЪРВАВАТА ВЕРИГА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, В КОЯТО НАСИЛИЕТО РАЖДА ОТМЪЩЕНИЕ, А ОТМЪЩЕНИЕТО - НОВО НАСИЛИЕ. НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО 45 ГОДИНИ УПРАЖНЯВАХА ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЕН ТЕРОР НАД НАЙ-СВЕТЛИТЕ ЛИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И МОЛИМ БОГ СЪЩО ДА ИМ ПРОСТИ.

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         Х   Х   Х

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.


     6. ДА СЕ РАЗБИЕ ТУРИЗМЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДОХОДИ. ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧРЕЗ ДАВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА БАТО И ШИРОКО НАВЛИЗАНЕ НА ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
     7. ДА СЕ ИЗГРАДИ СТРОЙНА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАШИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И БЕЗВРЕДНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИТЕ ПРОДУКТИ. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ, НАД ДОПУСТИМАТА БЕЗВРЕДНА КОНЦЕНТРАЦИЯ. ТЪЙ КАТО ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОБЩОНАЦИОНАЛНО ДЕЛО, НИЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ ТЕСНИ ВРЪЗКИ И ЩЕ РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДАТА.

     В. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
     БНРП ОТЧИТА, ЧЕ СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ КРИЗА, И ЩЕ ПРЕДПРИЕМАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ТАЗИ КРИЗА В ТРАГЕДИЯ ЗА НАЙ-СЛАБО ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     1. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО, ЩЕ СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ШЕСТЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН ИЛИ НАМАЛЕНА РАБОТНА СЕДМИЦА.
     2. ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ РЯЗЪК СКОК НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. В СЛУЧАЙ НА ИЗОСТРЯНЕ НА КРИЗАТА ЧРЕЗ КУПОНИ ЩЕ ОСИГУРИМ С НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ МАЛОИМОТНИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     3. БНРП ЩЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: СИРАЦИ, ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА, ИНВАЛИДИ, САМОТНИ МАЙКИ, ПЕНСИОНЕРИ С НИСКИ ДОХОДИ. ФОНДЪТ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ОТ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И НЯМА ДА Е ТЕЖЕСТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
     4. БНРП СЧИТА, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НОЩНИЯТ И ВРЕДНИЯТ ТРУД НА ЖЕНИТЕ.
     5. БНРП СМЯТА, ЧЕ СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ИНВЕСТИРАТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СКЪПОСТРУВАЩИ, ЗАМЪРСЯВАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА И НЕРЕНТАБИЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕНАСОЧЕНИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩА И СОЦИАЛНО НЕОБХОДИМИ ОБЕКТИ.

     Г. ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     1. БНРП ПРИЗНАВА РЪКОВОДНОТО НАЧАЛО НА ЛЕВСКИ ЗА "ЧИСТА И СВЯТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА", В КОЯТО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЩЕ МОГАТ ДА РЕШАВАТ СЪДБИНИТЕ СИ ЧРЕЗ ВИШЕГЛАСИЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ БНРП ПОДДЪРЖА МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА, ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА МНОГООБРАЗИЕТО НА МНЕНИЯТА И ИДЕИТЕ, И НАРОДЪТ ЧРЕЗ СВОБОДЕН ИЗБОР ЩЕ ПРИЕМА ОНЗИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ, КОЙТО СМЯТА ЗА НАЙ-ДОБЪР В ДАДЕНИЯ МОМЕНТ.
     2. БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА. ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. НИКОЕ ОТДЕЛНО ЛИЦЕ, ПАРТИЯ ИЛИ КЛАСА НЕ МОЖЕ ДА СИ ПРИСВОИ ПРАВОТО ДА Я УПРАВЛЯВА.
     БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ЧРЕЗ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ВИШЕГЛАСИЕ. БЮДЖЕТЪТ ДА СЕ ГЛАСУВА СТАТИЯ ПО СТАТИЯ. ДЪРЖАВНИТЕ ЗАЕМИ ДА СЕ ГЛАСУВАТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     3. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБИРА ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ПАРТИЯТА, СПЕЧЕЛИЛА НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ НА ИЗБОРИТЕ, И СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     4. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕПРИКОСНОВЕНА.
     5. БНРП НАСТОЯВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НИ ДА СЕ ПРИВЕДЕ В СЪОТВЕСТВИЕ С КЛАУЗИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ АКТОВЕ, КЪМ КОИТО БЪЛГАРИЯ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА.
     6. БНРП НАСТОЯВА ЗА ПРОМЯНА НА ГЕРБА И ВРЪЩАНЕ ОРИГИНАЛНИЯ ТЕКСТ НА ХИМНА ИЛИ ЗАМЯНАТА МУ С "ШУМИ МАРИЦА”.
     7. ОФИЦИАЛНА РЕЛИГИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИЯНСКАТА ОТ ИЗТОЧНОТО ИЗПОВЕДАНИЕ, РЪКОВОДЕНА ОТ СВЕТИЯ СИНОД. ВСИЧКИ ДРУГИ РЕЛИГИИ МОГАТ СВОБОДНО ДА СЕ ИЗПОВЯДВАТ, АКО С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБРЯДИТЕ ИМ НЕ СЕ НАРУШАВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ. РЕЛИГИЯТА И ДЪРЖАВАТА СА РАЗДЕЛЕНИ. НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ЗА РЕЛИГИОЗНИ НУЖДИ. РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ ДА СЕ ИЗДЪРЖАТ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
     ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ СЪС СРЕДСТВАТА НА ПРОПАГАНДАТА И ЛИЧНОТО УБЕЖДАВАНЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЗА КОЕТО ЩЕ ОРГАНИЗИРА СБОРОВЕ ВСЯКА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 11.00 ЧАСА СУТРИНТА В ЮЖНИЯ ПАРК, ТЪП КАТО Е ЛИШЕНА ОТ ВСЯКАКВИ КЛУБНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА КОИТО СЕ БОРИ С РАЗЛИЧНИ ОФИЦИАЛНИ ОРГАНИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ.

                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОТКРИТИЯ ПРОТЕСТ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.


     3. В ТОЧКА 5.1 НА РЕШЕНИЕТО МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ЧУЖБИНА В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 29 ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН Е НАМАЛЕН ОТ 5 НА 2. ПРИ ПО-МАЛЪК БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕДНА КОМИСИЯ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ ИЛИ ПРОПУСКИ Е ПО-ГОЛЯМА.
     4. ТОЧКА 7 ВЪВЕЖДА ЗА РАЗЛИКА ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗИСКВАНЕ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СТРАНА НА “ПРИЕМАЩАТА" ДЪРЖАВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ. БЕЗ ДА СМЕ ЕКСПЕРТИ ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ЗНАЕМ, ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА ЕДНА СТРАНА ПРЕДСТАВЛЯВА СУВЕРЕННА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ТАЗИ СТРАНА. ЗА НАС ЗВУЧИ СТРАННО И УНИЗИТЕЛНО, ЧЕ СЕ ВЪВЕЖДА УСЛОВИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ "ПРИЕМАЩА" СТРАНА ЗА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОСОЛСТВОТО. ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВА ЗА РЕД ПО ПРИНЦИП ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА В ПРЕСАТА ЕДИНСТВЕНО НЕОБХОДИМО Е ЕВЕНТУАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЪОТВЕТНОТО ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО ДАЛИ СЪЩЕСТВУВАТ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ИЗРИЧНО ЗАБРАНЯВАЩИ ТАКИВА ОБЯВИ. ОСТАНАЛИТЕ ВЪПРОСИ СА ВЪПРОСИ САМО НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ЗА КОЯТО НИКЪДЕ НЕ СЕ ТЪРСИ РАЗРЕШЕНИЕ. НЕВОЛНО ИЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ДАЛИ ТОВА УСЛОВИЕ НЕ Е ВМЪКНАТО САМО С НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ "СЪГЛАСУВА" С НЯКОИ СТРАНИ С "БРАТСКИ" НА УПРАВЛЯВАЩАТА У НАС ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВО, ДА СЕ ЕЛИМИНИРА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА. ВМЕСТО УНИЗИТЕЛНОТО ЗАПИТВАНЕ /ЗАЩОТО СЕ КАСАЕ ЗА ДЕЙНОСТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОСОЛСТВОТО/ ДАЛИ СЪОТВЕТНАТА СТРАНА "РАЗРЕШАВА", ВЪПРОСЪТ /АКО ВЪОБЩЕ Е НЕОБХОДИМ/ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ДАЛИ ИМА СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН /И АКО ИМА, ДА СЕ ЦИТИРА/, КОЙТО "ИЗРИЧНО ЗАБРАНЯВА" ЕВЕНТУАЛНИ "НЕСИГУРНИ" ЧАСТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ИЗВЪН ПОСОЛСТВОТО.
 5. ТОЧКА 10.1 НА ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 54, 62 И 69, АЛИНЕЯ 3, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ДА ВЛИЯЕ НАД ИЗБОРА И НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЖУРНАЛИСТИ И ГОСТИ /В ТОВА ЧИСЛО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА/ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
     6. ТОЧКА 14 НА РЕШЕНИЕТО В ГРУБО ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 3, 35, АЛИНЕЯ 1, 36, АЛИНЕЯ 2, И ЧЛЕН 38 НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СЪЩИЯТ ЗАКОН НЕ ДОПУСКА "ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧУЖБИНА". ТОВА ТВЪРДЕНИЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ, ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО, ВЪПРОСЪТ ПРИ НАСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НЕ Е АКТУАЛЕН, СПОРЕД НАС Е НАПРАВЕНО С ПАНИЧЕСКО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРЕЗАСТРАХОВКА И С НАДЕЖДА ЗА НАИВНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ В ЧУЖБИНА. ЗАЩО БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ С ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ДА НЕ МОГАТ ДА ИЗДИГАТ КАНДИДАТИ В ЧУЖБИНА? ЗАЩО ПОВЕЧЕ ОТ 500 БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ В ЧУЖБИНА ДА НЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТИРАТ СВОЙ НЕЗАВИСИМ ПРЕДСТАВИТЕЛ?
     7. ТОЧКА 15 НА РЕШЕНИЕТО ПОД ПРЕТЕКСТ НА НЕОБЯСНЕНА "ТЕХНИЧЕСКА НЕВЪЗМОЖНОСТ" ОТМЕНЯ ЕВЕНТУАЛЕН ВТОРИ РЕШАВАЩ ТУР НА ИЗБОРИТЕ В ЧУЖБИНА В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ЧЛЕН 73 ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН.
     СПОРЕД НАС ОСТАНАЛИТЕ ТОЧКИ НА ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ СА В ДУХА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ДОПЪЛВАТ МНОЖЕСТВО ПРАЗНОТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ГЛАСУВАНЕТО В ЧУЖБИНА.
     СЛЕД КАТО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ СИ Е ПОЗВОЛИЛА ЗНАЧИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ И НА МОМЕНТИ ДИАМЕТРАЛНА ПРОМЯНА НА СМИСЪЛА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН, ТЯ УПОРИТО И СПОРЕД НАС СЪЗНАТЕЛНО ЗАОБИКАЛЯ ВЪПРОСА ЗА ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ. ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3 НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВОТО НА ИЗБОР ТРЯБВА ДА НЕ БЪДЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИМУЩЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. НО ПО-НАТАТЪК В ЗАКОНА В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ТОЗИ ОСНОВЕН ЧЛЕН НА ЗАКОНА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ, ГАРАНТИРАЩ ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ПО-НЕИМОТНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА РЕАЛНО ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС. АКО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ЖИВЕЕЩ В АЛЯСКА, БИ ТРЯБВАЛО ДА ПЪТУВА ДО ВАШИНГТОН, ЗА ДА ГЛАСУВА, ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТОЗИ ПЪЛНОПРАВЕН ГРАЖДАНИН ЗА РАЗЛИКА ОТ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ В РОДИНАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ ЗНАЧИТЕЛНА СУМА ЗА ПЪТ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ НЕПЛАТЕН ОТПУСК И ДА ЗАГУБИ ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ, ОТ КОИТО ЖИВЕЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЗА ДА УПРАЖНИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС, ТОЗИ ПЪЛНОПРАВЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ТРЯБВА ДА ИМА ДОБРО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ. АКО ГО НЯМА, ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕН ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПРАВОТО СИ НА ИЗБОР. ТЪЙ КАТО ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ТЯЛО, ПРЕТУПАЛО ЗАКОНА, ВЪОБЩЕ НЕ Е ИМАЛО НАМЕРЕНИЕ ДА ДАДЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕАЛНО ИЗБОРНО ПРАВО ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ВЪПРОСЪТ ЗА НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ, НЕКОСТВАЩ ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА, ВЪОБЩЕ НЕ Е ОБСЪЖДАН. ЗАОБИКАЛЯЙКИ ДА ДАДАТ ОТГОВОР НА НАЙ-ПОДРОБНОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ПОЩАТА, НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦИК ПРЕСМЕТЛИВО СА ПРЕДПОЧЕЛИ ДА ЗАПАЗЯТ ИЗГОДНОТО ЗА ТЯХ НАСЛЕДЕНО ОТ ЗАКОНА СТАТУКВО. ТЕ ЗНАЯТ, ЧЕ АКО ГЛАСУВАНЕТО "СТРУВА" БЛИЗО 1000 ДОЛАРА ЗА ЕДИН ИЗБИРАТЕЛ, ТО ОЧЕВИДНО ТОЙ НЯМА ДА ГЛАСУВА. И ТОВА Е ТЯХНАТА ЦЕЛ. НО ЦИК НЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИТЕ: "КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ В МЕСТА, КЪДЕТО НЯМА СЪЗДАДЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ПРИЕМЛИВА БЛИЗОСТ? КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ В СТРАНИ, В КОИТО НЯМА БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА?” ЦИК Е СЪЗДАДЕНА НЕ ЗА ДА МЪЛЧИ ПО ОЧЕВИДНО ВАЖНИ ВЪПРОСИ, А ДА ГИ РЕШАВА В ДУХА НА ОСНОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН ДОРИ ТОГАВА, КОГАТО ТОВА Е НЕИЗГОДНО ЗА ЧАСТ ОТ ПРЕДСТАВЯНИТЕ В ЦИК ПАРТИИ.

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     1. СОБСТВЕНОСТ
     В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ШЕ СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТНА, КОЛЕКТИВНА, КООПЕРАТИВНА, ДЪРЖАВИА, СМЕСЕНА.
     ВСЕКИ ОТКАЗ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОНЕ ЕДИН ОТ ТЕЗИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЕДНОСТРАНЧИВОСТ НА ИКОНОМИКАТА, Т.Е. ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО ТОТАЛИТАРНИЯ ПОДХОД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КАТЕГОРИИ.
     ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ СЪЩЕСТВУВАТ ЕДНОВРЕМЕННО, РАВНОПРАВНО И ПРЕЛИВАЙКИ СЕ ЕДНА В ДРУГА СПОРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА.
     ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА И СЕ ЗАЩИТАВАТ РАВНОСТОЙНО ОТ ЗАКОНА.
     ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ СА НЕПРИКОСНОВЕНИ ПО ЗАКОН И ПО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО СЕ ПРЕЛИВАТ ЕДНА В ДРУГА СПОРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА.
     ОСНОВЕН МЕТОД НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА Е ПРИНЦИПЪТ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА СЕ ЧУВСТВУВА СОБСТВЕНИК. ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА КУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНИ ТАКИВА НА СОЦИАЛНО ПО-СЛАБИ СЛОЕВЕ.
     2. ОСНОВЕН МЕТОД НА СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ТРЯБВа ДА СТАНЕ АКОРДНАТА АРЕНДА. ДО АРЕНДАТОРСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ДОСТЪП ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ОСОБЕНО В НАЧАЛОТО, КОГАТО В ИКОНОМИКАТА, ПОСТАВЕНА НА ПАЗАРЕН ПРИНЦИП, ЩЕ УЧАСТВУВАТ ЛИЦА БЕЗ НАЧАЛЕН КАПИТАЛ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ИЗКУПЯТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ДАЖЕ С БАНКОВ КРЕДИТ.
     3. ОСНОВЕН МЕТОД ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ ПРИМЕРИ НА БЕЗКРАЙНАТА ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА.
     4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ВАРИАНТ НА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Е ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПЛАНИРАНЕ КЪМ БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, Т.Е. ТОВА ДА Е ОСНОВНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКТНОСТ И ЛОЯЛНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ДОТАЦИИТЕ, СУБСИДИИТЕ, НЕРЕАЛНИТЕ ЦЕНИ, ЗА ДА СЕ ПОСТАВЯТ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ.
     5. ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ КОНТРОЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ТЕМПОВЕТЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ КАТО ПРЕВАНТИВНА МЯРКА СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНО УТЕЖНЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА И ОСОБЕНО НА СОЦИАЛНАТА ОБСТАНОВКА.
     6. ОСОБЕНО МЯСТО В БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА НПС ЩЕ ЗАЕМЕ ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" - ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ХОРАТА. ТЯ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ЦЕННИТЕ КАПИТАЛИ НА НАЦИЯТА, ЗА НЕЯ ТРЯБВАТ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН, РЕГУЛИРАЩ НЕЙНАТА ЗАЩИТА, НЕЙНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕЙНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НЕЙНОТО ЗАПЛАЩАНЕ И Т.Н.
     7. ВАЖНО МЯСТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НПС ОТДЕЛЯ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОН ЗА МОНОПОЛИЗМА, ЗАЩИТАВАЩ КОНКУРЕНТНОСТТА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ Е НЕОБХОДИМО СЪЗДАВАНЕТО НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ, РАБОТЕЩА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МАНДАТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МОНОПОЛА И КОНКУРЕНЦИЯТА.
     8. НПС СЧИТА, ЧЕ ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД БЪЛГАРИЯ, Е АГРАРНИЯТ ПРОБЛЕМ. ПАРТИЯТА СМЯТА, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА ЩЕ РЕШИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН И АГРАРНИЯ ПРОБЛЕМ.
     РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОЕТАПНО И БЪРЗО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
     - НАПЪЛНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЪЩАНЕ НА ЕКСПРОПРИИРАНАТА ЗЕМЯ НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ;
     - СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА, КОЯТО ДА СЛЕДИ И ФИНАНСИРА ПО-НАТАТЪШНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪРНАТАТА ЗЕМЯ;
     - ДА СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПРЕД ДЪРЖАВАТА И БАНКИТЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА, КОЛЕКТИВНА, ДЪРЖАВНА И Т.Н., И ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА АРЕНДНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМИТЕ;
     - ЦЯЛОТО ВЕТЕРИНАРНО, АГРОНОМИЧЕСКО, МЕЛИОРАТИВНО И Т.Н. ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ЕДИН ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ ДА СЕ ПОЕМЕ БЕЗПЛАТНО ОТ ДЪРЖАВАТА;
     - ДЪРЖАВАТА ДА КРЕДИТИРА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ БАНКОВИ УСЛОВИЯ;
     - ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАЩА, А НЕ ПОТИСКАЩА;
     - ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ДА СТАВА С АКТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЧНА И ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА.

     III. ФИНАНСИТЕ
    
     1. ОТДЕЛЯНЕТО НА БАНКИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЗАДАЧА НОМЕР 1 НА НПС. БАНКИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ РЕСОРИ В ИКОНОМИКАТА, ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТАТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ САМО ПРЕД ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТА И ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ТЯХ. ТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ ЕДИНСТВЕНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ФОРМУЛАТА "КАПИТАЛИ - ПРОИЗВОДСТВО - СТОКА - ПЛАТЕЖОСПОСОБНО ТЪРСЕНЕ - КАПИТАЛИ".
     2. ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА В БЪЛГАРИЯ - БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА БАНКА - ЩЕ ОТГОВАРЯ САМО ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИЧНАТА МАСА, КОНТРОЛ НА ИНФЛАЦИЯТА, ЕМИСИЯ НА ЛЕВОВЕ, ОБЛИГАЦИИ, ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА И Т.Н.
     3. НЕОБХОДИМО Е ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ, В КОЙТО ТОЧНО ДА СА РЕГУЛИРАНИ ФУНКЦИИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ПОЕМАНЕ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ В ДЪРЖАВАТА, НА НАСЕЛЕНИЕТО И Т.Н.
     4. ВАЖНА ЗАДАЧА НА ПАРТИЯТА НПС Е СЪЗДАВАНЕТО НА СОФИЙСКА ФОНДОВА БОРСА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА СВОБОДЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И СТОКИ, С КОЕТО ЧУВСТВИТЕЛНО, АКО HE И НАПЪЛНО, ЩЕ СЕ ПОНИЖИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, А ОТТАМ БОРСАТА ЩЕ СТАНЕ СИЛЕН АНТИИНФЛАЦИОНЕН ФАКТОР.
     5. ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЧАСТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, УЧАСТВАЩО В ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ, ИЗНЕСЕНИ В СТРАНИТЕ С ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗАПЛАТЕНИ С КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА, ШЕ СЕ ОТРАЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ ИЗНОСА, ЩЕ ЛИКВИДИРА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ЧЕРНАТА БОРСА НА ВАЛУТА, ЩЕ ОТСЛАБИ В МНОГО ГОЛЯМА СТЕПЕН СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ЩЕ НАМАЛИ В МНОГО ГОЛЯМА СТЕПЕН ИЗНОСА НА РАБОТНА РЪКА ОТ БЪЛГАРИЯ.
     6. В ТОЗИ СМИСЪЛ ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА И ЗАКУПУВАНЕТО НА ВАЛУТА В ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ МЕСЕЧНАТА ЗАПЛАТА НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО СЪЩО БИ ДОВЕЛО ДО СОЦИАЛНО СПОКОЙСТВИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ НА ЧЕРНАТА БОРСА И ПРИБИРАНЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ "ИЗЛИШНИТЕ” ОБОРОТНИ ПАРИ В НАСЕЛЕНИЕТО.
     7. ДАНЪЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ТАКА, ЧЕ ОСНОВНИТЕ ДОХОДИ В БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОСТЪПВАТ ОТ ДАНЪЦИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, А ПО-МАЛКА ЧАСТ ДА ПОСТЪПВАТ ОТ СТОПАНСТВОТО. ПО ТАКЪВ НАЧИН НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ АКТИВНО ЩЕ УЧАСТВУВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА, А ОТ ТАМ И НА СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ.

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЕТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

     1.3. МЯСТО НА ПАРТИЙНО-НОМЕНКЛАТУРНИЯ АПАРАТ В ОБЩЕСТВОТО ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНИ В НАШАТА СТРАНА Е ИМАЛО ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ - БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДОКАТО БЗНС НАСИЛСТВЕНО БЕШЕ ПРЕВЪРНАТА В ЖАЛКА ПОЛИТИЧЕСКА КРЕАТУРА И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КОМУНИСТЧЕСКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.
     ИЗВЕСТНО Е НА ВСИЧКИ, ЧЕ ПАРТИЯТА Е ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО, ПАРТИЯ - ТОВА Е ДОБРОВОЛНА, СВОБОДНА АСОЦИАЦИЯ, СЪЮЗ НА ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ ПО УБЕЖДЕНИЯ, СПОДЕЛЯЩИ ОБЩИ ИДЕАЛИ, РАЗБИРАНИЯ И ВЯРНОСТ НА ИЗБРАНИТЕ ПРИНЦИПИ. СИЛАТА НА ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ СЪДЪРЖА В: ШИРОКАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА БАЗА И ВРЪЗКАТА С НЕЯ; СИЛАТА НА ИЗБРАНИТЕ ИДЕАЛИ И ОТКРИТОСТТА НА ЦЕЛИТЕ; ХУМАНИЗМА И ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НА ВЪЗПРИЕТАТА ПЛАТФОРМА; УБЕДЕНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ В ИЗДИГНАТИТЕ ИДЕИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ.
     ОТГОВАРЯ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И ПРАКТИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ТЕЗИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ОСНОВИ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ? ОТГОВОРЪТ Е ЕДИН - ИЗЦЯЛО НЕ ОТГОВАРЯ И НЕ СЪВПАДА С ТЕЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ! ОРТОДОКСАЛНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВИНАГИ СЕ Е ОПИРАЛА ВЪВ ВЛАСТТА НАД ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ, АРМИЯТА, СЪДА, КАКТО И НАД ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТОВА СА ОСНОВНИТЕ АТРИБУТИ НА ДЪРЖАВАТА. ТРИТЕ ВЛАСТИ - ЗАКОНОДАТЕЛНА,ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА, СЕ ОБХВАЩАТ И СА ЗЕМЕНЕНИ ОТ ЕДНА ВИСША ЧЕТВЪРТА - ПАРТИЙНА ВЛАСТ. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е САМАТА ДЪРЖАВА, ТЯ СЕ Е СРАСНАЛА ИЗЦЯЛО И ПЪЛНО С НЕЯ, Т.Е. ПРЕВЪРНАЛА СЕ Е В АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СВОЯТА НЕЗАКОННА ВЛАСТ!
     НО ЦЯЛАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЛИ Е БИЛА "УПРАВЛЯВАЩА"? СЛЕД КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПРЕВРАТ И УЗУРПАЦИЯ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ И ПРАКТИКА НА ВЛАСТТА В СТРАНАТА, А И НЕ САМО У НАС, ПОКАЗВА, ЧЕ УПРАВЛЯВАЩ Е ПАРТИЙНИЯТ АПАРАТ, ПАРТИЙНАТА БЮРОКРАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА! ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ РЕДОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ СА СЪЩО ЗАЛОЖНИЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, КАКТО И ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА. КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЛАСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЕ РАЗБИРА ПАРТИЙНИЯТ АПАРАТ, ИЗГРАДЕН НА НОМЕНКЛАТУРЕН ПРИНЦИП, КОЙТО СТОИ НАД ПАРТИЯТА КАТО ЦЯЛО.
     НОМЕНКЛАТУРАТА Е ВСЕОБХВАТНА И ВСЕСИЛНА! "ВЪТРЕШНАТА ПАРТИЯ", КАКТО Е ПИСАЛ ДЖОРД ОРУЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВА МОГЪЩИЯ И КОНСПИРАТИВЕН НОМЕНКЛАТУРЕН ПАРТИЕН АПАРАТ, КОЙТО ВИНАГИ СЕ Е ОПИРАЛ НА НЕЗАКОННОСТТА И Е ХАРАКТЕРЕН С КЛАНОВОТО СИ УСТРОЙСТВО. ИМЕННО ТОЗИ АПАРАТ В ЕДИНСТВО С ПАРТИЯ, ВЛАСТ И ДЪРЖАВА ВИНАГИ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛ УПРАВЛЕНИЕТО И Е ОЛИЦЕТВОРЯВАЛ ДЪРЖАВАТА!
     ЗА ПРАВИЛНОТО /ЕСТЕСТВЕНОТО/ РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ Е НЕОБХОДИМО ПАРТИЙНИЯТ АПАРАТ ОКОНЧАТЕЛНО И ПЪЛНО ДА БЪДЕ ОСТРАНЕН ОТ ПОСТОВЕТЕ НА ВЛАСТТА И ЛИШЕН ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА МОЩ, КОЯТО ПРИТЕЖАВА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОРГАНИЗЪМ. ТАЗИ ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ: ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИВИЛЕГИИ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ ОТ ПОСТОВЕТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА, РАЗРУШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ТОТАЛИТАРНИ АПАРАТНИ СТРУКТУРИ, ИЗЗЕМВАНЕ НА БОГАТСТВАТА И ПРИДОБИВКИТЕ, ДРАСТИЧНО НАМАЛЕНИЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПАРТИЙНИЯ АПРАТ И РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА. ОСОБЕНО ВАЖНО Е ТУК ДА СЕ ПОСОЧИ, ЧЕ ТРЯБВА КАТЕГОРИЧНО ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ НА ДЪРЖАВНИЯ И ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ: СПЕЦИАЛНО СНАБДЯВАНЕ И СПЕЦИАЛНИ МАГАЗИНИ, ВАЛУТНИ ЗАПЛАТИ, НЕЕДНАКЪВ ДОСТЪП ДО РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕНА ПРЕЧКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОРМАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. И НЕЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО - ТРЯБВА ДА СЕ ПОПРЕЧИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В БЪДЕЩЕ НАТРУПАНАТА ОГРОМНА МАСА "ПОЛИТИЧЕСКИ" ПАРИ, КАКТО И ДА СЕ ТРАНСФОРМИРА И ИНФИЛТРИРА ЧАСТ ОТ ПАРТИЙНАТА НОМЕНКЛАТУРА, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА УПРАВЛЯВА И КОНТРОЛИРА ИКОНОМИКАТА В БЪДЕЩЕ, Т.Е. - ДА СЕ ЛЕГАЛИЗИРАТ ТЕЗИ ПАРИ И ДА ДЕЙСТВАТ КАТО КАПИТАЛИ В НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ. ТОВА, РАЗБИРА СЕ, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СПОСОБНИТЕ ХОРА - ЧЛЕНОВЕ НА БКП НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В БЪДЕЩИЯ СТОПАНСКИ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СЪЗДАВАТ СЛЕДВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
     1.4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕКИ СВОБОДИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.
     ТОЗИ ВЪПРОС Е СЪЩЕСТВЕН И Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ, ЗА ДА СЕ РАЗБИВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОБРЕМЕНЕНИ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ, КАКТО ПОКАЗВА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ, НИТО МОГАТ, НИТО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ СТОПАНСКАТА КАТАСТРОФА, НИТО ДА ОСИГУРЯТ ЦЯЛОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ. ОТТУК И ИЗВОДЪТ - ИЗБОРИТЕ СА ОСНОВНИЯТ ИЗТОЧНИК И ФУНДАМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ЗАТОВА ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ПОДГОТВИ УСЛОВИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ ОБСТАНОВКАТА ЗА РАВНОПРАВНА БОРБА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ТОГАВА САМИТЕ ПРЕКИ ИЗБОРИ ЩЕ ИЗРАЗЯТ НАРОДНАТА ВОЛЯ - ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ ИЛИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ, МАКАР И В ИЗМЕНЕНА ФОРМА, НА ДОСЕГАШНАТА ДЪРЖАВНО-МОНОПОЛИСТИЧНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ВАЖНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НАЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБНИ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ, ЗА ИСТИНСКА И ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ. ЗАТОВА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ТРЯБВА ДА СТАНЕ НЕ ПО-РАНО ОТ ПРОЛЕТТА НА 1991 ГОДИНА. ДО ТОЗИ ПЕРИОД ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗАКОНОМЕРНО ЩЕ ПОКАЖАТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ОПИТИТЕ И МАНЕВРИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА И ТЯ НЕМИНУЕМО ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНА ДА НАПУСНЕ ВЛАСТТА, КОЛКОТО И ДА Е СИЛЕН НЕЙНИЯТ СТРЕМЕЖ ЗА ДИКТАТ И ПОЛИТИЧЕСКО НАДМОЩИЕ. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ЗАЛОГ ЗА УСПЕХ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЗА СПАСЕНИЕ НА СТРАНАТА.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

      СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО КОМЮНИКЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


     СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
     ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДРЕВНИТЕ АПОСТОЛСКИ ТРАДИЦИИ И СПАСИТЕЛНОТО ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ ДУХА НА ПЪРВИЧНОТО, АВТЕНТИЧНО ХРИСТИЯНСТВО, КАКТО И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕНОСТТА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ПРОГРЕСИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ, ДИНАМИЧНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНАТ В ОСНОВИТЕ НА ЕДНА АКТУАЛНА РЕЛИГИОЗНА ПРОГРАМА ЗА ВСЕОБЩО СПАСЕНИЕ НА ХОРАТА, В СМИСЪЛ НА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУПИТЕЛНИТЕ ЗАСЛУГИ НА БОГОЧОВЕКА ИСУС ХРИСТОС. ЕТО ЗАЩО СЕ ПОСТАВИ НА ДНЕВЕН РЕД СЪЗДАВАНЕТО И УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, ПРИЗВАН ДА РЕАЛИЗИРА ОРГАНИЧНО СЪЧЕТАНИЕ НА ДРЕВНОТО СЪС СЪВРЕМЕННОТО ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИСОКОЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА. АКТУАЛНОСТТА НА ТАКЪВ КОМИТЕТ Е НАЛОЖЕНА ОТ МНОГО НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, КАТО: ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИОЗНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ, РАЗШИРЯВАНЕТО НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЯРВАЩИТЕ. ТУК СЕ ВКЛЮЧВАТ И ВЪПРОСИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРОВЕЖДАНЕТО МУ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОДПИСАНИТЕ ОТ НРБ МЕЖДУДЪРЖАВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, А СЪЩО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОРЕКЦИЯ НА НЯКОИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ЦЕЛ ДА СЕ ХАРМОНИЗИРА С КАНОНИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СВ.ПРАВОСЛАВИЕ, НА ПР.ЧЛ.16 ГЛ. ВТОРА, ИЗБИРАНЕ НА ПАТРИАРСИ, КЪДЕТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНА АНТИКАНОНИЧНАТА НАМЕСА НА СВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ ПРИ ИЗБОР НА ВИСШИ ДУХОВНИЦИ, КОЕТО Е В РАЗРЕЗ С 30 ПРАВИЛО НА СВ.АПОСТОЛИ:
"ЕПИСКОП, КОЙТО СИ ПОСЛУЖИ СЪС СВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ И ЧРЕЗ ТЯХ ПОЛУЧИ ЕПИСКОПСКА ВЛАСТ В ЦЪРКВАТА, ДА СЕ НИЗВЪРГНЕ И ОТЛЪЧИ, КАКТО И ВСИЧКИ ОНИЯ, КОИТО СЕ СЪОБЩАВАТ С НЕГО", А СЪЩО И 3 ПРАВИЛО НА ПЕТИ И СЕДМИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР, ПЕТО ПРАВИЛО НА ЛАОДИКИЙСКИЯ СЪБОР. ОСВЕН ТОВА ГОРЕСПОМЕНАТИЯТ ЧЛ. 16 НЕ ОТГОВАРЯ И НА 53 ЧЛ.АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА: "ЦЪРКВАТА Е ОТДЕЛЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА.”
     РАЗБИРА СЕ, НЕ ВСИЧКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ УСТАВА НА БПЦ /53 Г./ СА НЕПРАВИЛНИ: НАПРИМЕР - ЧЛ. 129 "ЦЪРКОВНИЯТ НАРОДЕН СЪБОР СЕ СВИКВА РЕДОВНО ВЕДНЪЖ НА 4 ГОДИНИ, А ИЗВЪНРЕДНО ПРИ НУЖДА". ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАКЪВ СЪБОР НЕ СЕ Е СВИКВАЛ ВЕЧЕ 36 ГОД. /!? /. ЧЛ.16,Т.8,9 - УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕЩЕНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ЦЪРКОВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.
И ТАКА, НАШАТА ЦЕЛ Е НЕ ДА СЕ НАРУШАВАТ ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ И СПРАВЕДЛИВИ ЗАКОНИ, А ДА СЕ СПАЗВАТ. ДОКАТО НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУБАТ, КАТО СЕ ВНЕСАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД ОРГАНИТЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В НРБ, КОИТО ДА ИМАТ КОНСТРУКТИВЕН И ОТГОВАРЯЩ КАКТО НА СЪВРЕМЕНОСТТА ХАРАКТЕР, ТАКА И ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С ТЕЗИ ДРЕБНИ И ВЕЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ.
     ИДЕЯТА ЗА КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА ВЪЗНИКВА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДУХОВНИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ. ОТ ЕДНО БРАТСТВО ОТ ВЯРВАЩИ ХРИСТИЯНИ, СЪСТАВЕНО ОТ ИСИХАСТКОТО ДРУЖЕСТВО "СИНОВЕ НА СВЕТЛИНАТА" И ПРАВОСЛАВНОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО НА ХРИСТИЯНИТЕ", СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА 4 ЛИТИЙНИ ШЕСТВИЯ ПРЕЗ 1988 ГОД., СЪОТВЕТНО НА 14 АВГУСТ, 7 СЕПТЕМВРИ И 19 ОКТОМВРИ ПО УЛИЦИТЕ НА ГР. В.ТЪРНОВО, В КОИТО УЧАСТВУВАХА НЕКОЛКОСТОТИН ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН, ВАРНА, ГАБРОВО, ДРЯНОВО, ТРЯВНА, Г.ОРЯХОВИЦА И, ЕСТЕСТВЕНО, В.ТЪРНОВО, СЕ ПОЛОЖИХА ОСНОВИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ХЪЛМ ТРАПЕЗИЦА, В ЧЕСТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - 19 ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА.
     РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПОТЪРСИ ЮРИДИЧЕСКО ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ НА НРБ СЛЕД 9 МАРТ 1989 ГОДИНА В ЧЕСТ НА СВ.40 МЪЧЕНИЦИ. ВЪПРОСЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА МУ СЕ РЕШИ НА 25 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. УЧУДВАЩА Е ОТРИЦАТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ, ПОРАДИ ДОБРИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОИТО СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ С ОСНОВАНИЕТО НА ТОЗИ РЕЛИГИОЗЕН, АПОЛИТИЧЕН КОМИТЕТ.
    ВОДЕНИ ОТ БОЖИ ДУХ И ИЗПЪЛНЕНИ С ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ, НИЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ПОВДИГНЕ РЕЛИГИОЗНОТО И НРАВСТВЕНОТО НИВО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО. СИЛНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ОБШИЯ УПАДЪК НА МОРАЛА И ХУМАННОСТТА, КАКТО И ОТ НАРАСТВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ.
     1. ДА СЕ ДАДЕ ПРАВО НА ИЗПОВЕДАНИЯТА ДА РАБОТЯТ ВЪРХУ РЕЛИГИОЗНОТО И НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА /ПРАВО ДА СЕ ИЗУЧАВА ПРЕДМЕТ ПО ОСНОВИ НА РЕЛИГИЯТА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ИЗРАЗЕНО СВОБОДНО ЖЕЛАНИЕ ОТ СТРАНА НА УЧЕЩИТЕ СЕ СЪС СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, Т.Е. ФАКУЛТАТИВНО/ ПО ЧЛ.26 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ 1984 ГОД.
     2. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА НА НЕДЕЛНОТО И ПРАЗНИЧНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ХРАМОВЕ НА СТРАНАТА. ПРОЖЕКТИРАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИ ФИЛМИ, КАКТО ТОВА СТАВА В ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ.
     3. МАСОВ ТИРАЖ НА РЕЛИГИОЗНА ЛИТЕРАТУРА - БИБЛИЯ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ.
     4. РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ СТУДЕНОТО И БЕЗДУШНО ОТНОШЕНИЕ В БОЛНИЦИТЕ, ИЗИСКВАМЕ ДА СЕ ДАДЕ ПРАВО НА ИЗПОВЕДАНИЯТА ДА ОТКРИВАТ, РЪКОВОДЯТ И ФИНАНСИРАТ ДОМОВЕ НА МИЛОСЪРДИЕТО.
     5. ИЗИСКВАМЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА НЕНАМЕСА НА СВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ В ЦЪРКОВНИТЕ ДЕЛА, ЗА ДА БЪДЕ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНА И РЕЗУЛТАТНА ДЕЙНОСТТА НА ЦЪРКВАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДХОДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 1,2,3,4.
     СЪС ЗАДОВОЛСТВО КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ В ЕВРОПА СЕРИОЗНО РАБОТЯТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. НИЕ ИСКАМЕ ТОВА ДА СТАНЕ И У НАС. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НАМИРАТ СЕ ХОРА ОТ ОФИЦИАЛНАТА ЦЪРКОВНА ЙЕРАРХИЯ, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА РАДЕТЕЛИ НА ДЕЛОТО НА ХРИСТА И СВ. ПРАВОСЛАВИЕ, НО ПРОЯВЯВАТ НЕРАЗБИРАНЕ И НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛСТВО КЪМ КОМИТЕТА, ОПРАВДАВАЙКИ СЕ ЛИЦЕМЕРНО СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ДОБРИЯ НИ НАРОД, А ВСЪЩНОСТ МИЛЕЕЙКИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СОБСТВЕНОТО СИ МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВИСОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ. ТЕ ОБЯВЯВАТ ТЪРНОВСКИЯ РЕЛИГИОЗЕН КОМИТЕТ ЗА САМОЗВАНО, САМОЧИННО СБОРИЩЕ. НО САМОЧИНСТВО ВЪРШИ ВИСШАТА ЙЕРАРХИЯ, ОТКЛОНЯВАЙКИ СЕ ОТ ХРИСТОВИТЕ ЗАПОВЕДИ И КАНОНИТЕ НА СВ.ПРАВОСЛАВИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ, КОЕТО ОБЯСНЯВА И НЕЖЕЛАНИЕТО Й ДА СПАЗВА ЧЛ.129 ОТ УСТАВА НА БПЦ, КАКТО И ЗАКРИВАНЕТО НА СВЕЩЕНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ.
     И ТАКА, ИСТИНСКИТЕ ПОКЛОНИЦИ НА БОГА В ДУХ И ИСТИНА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ДИЛЕМАТА: НАБЕДЕНА САМОЧИННОСТ ИЛИ ПСЕВДОДИСЦИПЛИНА. РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЕДИНОДУШНО ИЗРАЗЯВА СВОЯТА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ЗА ЧЕСТНИТЕ ХРИСТИЯНИ НЯМА ДА Е ТРУДНО ДА НАПРАВЯТ ВЕРНИЯ В ГОСПОДА ИЗБОР ЗА СВ. ЦЪРКВА МЕЖДУ САМОЧИННАТА ВЯРНОСТ КЪМ ХРИСТА И ДИСЦИПЛИНИРАНОТО СЛЕДВАНЕ ПО СТЪПКИТЕ НА ЮДА.
     И НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД НАШИТЕ ПРЕДАНИ ПРИЯТЕЛИ И ОСТАВАМЕ ВЕРНИ В ХРИСТА МОЛИТСТВУВАТЕЛИ. АМИН!

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙЕР. ХРИСТОФОР СЪБЕВ


X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНОТО ИСКАНЕ, ОТПРАВЕНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ, ОТ ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.

                   ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.17 Т.4 И ЧЛ.15 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ МОЛЯ ДА НИ БЪДАТ ОТПУСНАТИ СПЕШНО СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СРЕДСТВА:
     1. ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ В РАЗМЕР НА 30 ТОНА ЗА ПЕЧАТНИЯ НИ ОРГАН ВЕСТНИК "НАЦИЯ".
     2. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СЕДАЛИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.
     3. КСЕРОКС И КСЕРОКСНА ХАРТИЯ В РАЗМЕР НА 500 КГ.
     4. ПЛАКАТНА ХАРТИЯ В РАЗМЕР НА 5 ТОНА.
     5. СЛУЖЕБНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗОБРИТЕ - 3 /ТРИ/ БРОЯ
     6. ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ - 20 /ДВАДЕСЕТ/ ПЪТИ ПО 5 МИН. НА ДЕН.
     7. РАДИОВРЕМЕ - 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ ПЪТИ ПО 5 МИН.
     8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 80 ХИЛЯДИ ЛЕВА.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС: ИНЖ. И.СИПСЕВ
                                  ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА НПС: И.БОТЕВ

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/