15 март 1991

СОФИЯ, 15 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                      БРОЙ 53 /328/

СОФИЯ, 15 МАРТ- СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОЧЕТЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 МАРТ 1991 ГОДИНА ПО ПОВОД ГЛАСУВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ПАРЛАМЕНТА.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. Е В ОПАСНОСТ.

ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОСТАВИ ПОД СЪМНЕНИЕ ЗАКОННОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. С ТОЗИ ПАРЛАМЕНТАРЕН АКТ БЕШЕ НАПРАВЕН ОПИТ ДА СЕ БЛАМИРАТ ЗАКОННО ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН АКТ ЦЕЛИ ДА БЛОКИРА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

С НЕГО СЕ АТАКУВА И ЗАКОННО ИЗБРАНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА, ПРАВИ СЕ ОПИТ ДА СЕ СПРЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЕТА ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ.

ЦЕЛИ СЕ ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ДЕЙСТВИЕТО И НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА, И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРИЕТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ.

ЧРЕЗ ГЛАСУВАНИЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ КАТЕГОРИЧНО НА СМЯНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БСП, КОИТО НЕВЕДНЪЖ НАРУШАВАХА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧРЕЗ ДНЕШНИЯ АКТ ПРОТИВ ЗАКОННОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ ТОВА Е ЧАСТ ОТ ДОБРЕ И ДЪЛГООБМИСЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛЯЩА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В НАШАТА СТРАНА.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВОКАЦИИТЕ НА БСП!

НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗАЩИТИМ ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ КРЕХКИ КЪЛНОВЕ.

ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СВИКВА ОБЩНАЦИОНАЛЕН МИТИНГ В НЕДЕЛЯ, 17 МАРТ ОТ 14 Ч. НА ПЛОЩАД "СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ПОД ЛОЗУНГА: ДА ЗАЩИТИМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ!

СОФИЯ 14 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНА АКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ".


1. БЪЛГАРСКИЯТ ЧОВЕК, БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА СЕ ЕВРОПЕИЗИРАТ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА СЕ РАЗБИРА И ЖЕЛАЕ ОТ ГОЛЯМТА ЧАСТ ОТ НАЙ-ПРОСВЕТЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКТЪР. ЗАТОВА НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ТЕ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ ПОД ПЛАТФОРМА "АКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ".

2. ТАКОВА СЪГЛАСУВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕФОРМАЛНО: ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, УЧАСТВАЩА В "АКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ", НЕКА ЗАПАЗИ СВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ - ТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕ ПРЕЧКА, А ПРИНОС. ГЛАВНОТО Е ДЪЛБОКОТО РАЗБИРАНЕ. ЧЕ СПАСЕНИЕТО НИ Е В ЦЯЛОСТНОТО ЕВРОПЕИЗИРАНЕ НА НАРОД И ДЪРЖАВА И ЧЕ ТОВА ИЗИСКВА РЕШИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ - ЗАДРУЖНО - НА ВСИЧКИ, ДОСТИГНАЛИ ДО ТОВА РАЗБИРАНЕ.

3. ВЕСТНИК "МИР" ПОСТАВЯ СЕБЕ СИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО НА ВСИЧКИ СИЛИ, ГОТОВИ ДА ДЕЙСТВАТ ЗАДРУЖНО ЗА "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ". ОСНОВНАТА ПЛАТФОРМА НА ВЕСТНИКА Е ДОСТАТЪЧНО ШИРОКА, ЗА ДА ПОЗВОЛЯВА ТОВА: "СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ! СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА, ПАРЛАМЕНТАРНА БЪЛГАРИЯ В СВОБОДНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН, ПАРЛАМЕНТАРЕН ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ ОТ АТЛАНТИКА ДО УРАЛ!" НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ НА ТАЗИ ОСНОВА ЕДНО МНОГО ШИРОКО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ Е ВЪЗМОЖНО.

4. КОЛКОТО ДО САМИТЕ НАС - КАТО ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНА АКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ - МИР” - НАШИЯТ ПРИНОС БИ БИЛ В ПОДЧЕРТАНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО УСТАНОВЕНАТА И ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНА ЛИНИЯ ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ БРОЙ НА НОВАТА СЕРИЯ НА В. "МИР". НИЕ ДЕЙСТВАМЕ СИСТЕМАТИЧНО И УПОРИТО ЗА ХРИСТИЯНИЗИРАНЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО НА НАПЪЛНО И ШИРОКО ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА.

5. ПО ВЪПРОСА ЗА БЗНС НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТАЗИ ОСНОВНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НА НАРОД И ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ, КАТО СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ИДЕОЛОГИЯТА НА ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ СИ ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ - ДИМИТЪР ДРАГИЕВ, ПРИВЪРЖЕНИКА НА "ХРИСТИЯНСТВОТО В ПОЛИТИКАТА И ЖИВОТА". ТОВА    БИ ДАЛО ВЕДНАГА ОНЗИ    ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛИК НА БЗНС, КОЙТО ТОЙ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЕ, ЗА ДА БЪДЕ    В КРАК    С ВРЕМЕТО.

6. ПО ВЪПРОСА "МОНАРХИЯ ИЛИ РЕПУБЛИКА" НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ НЕ Е РЕШЕН С РЕФЕРЕНДУМА ОТ 1946 ГОДИНА, ЧЕ ТОЙ СТОИ НЕРЕШЕН И ЧЕ ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ СВОЕТО    РЕШЕНИЕ - СЛЕД    ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ, ЧРЕЗ ВОТ, В НОВ, РЕАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - ОТ СУВЕРЕННИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

7. ПО ВЪПРОСА ЗА СТОПАНСТВОТО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УСТАНОВИ ДНЕШНИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП "СОЦИАЛЕН КАПИТАЛИЗЪМ", ПРИ КОЙТО СТОПАНСТВОТО Е КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ПО ФОРМА, НО "СОЦИАЛНО" ПО СЪДЪРЖАНИЕ. СТОПАНСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА Е ПРЕУСПЯВАЩО, АКО НЕ ФУНКЦИОНИРА ВЪВ ФОРМИТЕ НА КАПИТАЛИЗМА. НО ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА Е ПРЕУСПЯВАЩО, АКО ТОВА Е КАПИТАЛИЗМЪТ НА XIX ВЕК. ЧРЕЗ РАЗГЪРНАТИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА СЪУМЯВАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА НАРОДА В НЕГОВА ПОЛЗА.

8. ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЕМЯТА НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Й ПРИ ПЪЛНО ТЯХНО ПРАВО ДА РАЗПОЛАГАТ С НЕЯ КАКТО НАМЕРЯТ ЗА ДОБРЕ. НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ИМА ДВА ВИДА СОБСТВЕНОСТ, ДОКОЛКОТО НЕ СЕ КАСАЕ ЗА ЗЕМЯ И "ОГРАНИЧЕНА СОБСТВЕНОСТ", ЩОМ СЕ КАСАЕ ЗА ЗЕМЯ.

9. ПО ВЪПРОСА НА СОБСТВЕНОСТТА ИЗОБЩО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ НА ОБЕЗИМОТЕНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ЛИЦА ИМОТИТЕ ИМ ТРЯБВА ДА ИМ БЪДАТ - ПО ПРИНЦИП - ВЪРНАТИ, НО ТОВА ДА СТАНЕ ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ДНЕС. НИЕ ОСВЕН ТОВА СМЯТАМЕ, ЧЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ ОТНЕТИЯТ МУ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА "НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНАТА ВЛАСТ" ТАКА НАРЕЧЕН "ПРИНАДЕН ПРОДУКТ". ТОВА ДА СТАНЕ ЧРЕЗ БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ "РАЗДЪРЖАВЯВАНИТЕ" НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ, ИЗГРАДЕНИ ТЪКМО С ТОЗИ "ПРИНАДЕН ПРОДУКТ".

10. САМИТЕ НИЕ СМЕ ЕДНА НЕГОЛЯМА ПОЛИТИКО-ОБШЕСТВЕНА СИЛА ОТ ОКОЛО ПЕТ ХИЛЯДИ "СИМПАТИЗАНТИ", КОЙТО ОБАЧЕ СА НАЯСНО ВЪРХУ ЛИНИЯТА НА В. "МИР" КАТО ЕКСПОНЕНТ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНА АКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ", И ПОСТОЯННО ДОКАЗВАТ ТОВА С ПИСМАТА ДО ВЕСТНИКА И СУМИТЕ, КОИТО НИ ПРАЩАТ. И ВЕСТНИКЪТ, И СДРУЖЕНИЕТО НИ СЕ ИЗДЪРЖАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ПРОДАЖБАТА НА ВЕСТНИКА И ОТ ДАРЕНИЯТА НА НЕГОВИТЕ СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ. НИЕ НЕ СМЕ ПОЛУЧАВАЛИ И НЕ ПОЛУЧАВАМЕ НИТО СТОТИНКА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НИКАКВИ ПАРТИИ, ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ - НИТО ОТ СТРАНАТА, НИТО ОТ ЧУЖБИНА.

11. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ РАЗНООБРАЗИЕТО В СПЕКТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО БИХА СЪГЛАСУВАЛИ ДЕЙСТВИЕТО СИ ЗА ЕВРОПЕИЗИРАНЕТО НА НАРОДА, СТРАНАТА И ДЪРЖАВАТА В ПРЕДЛАГАНАТА "АКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ БЪДЕ САМО ОТ ПОЛЗА ЗА НАЧИНАНИЕТО, ТЪКМО ЗАЩОТО ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЩОНАРОДНО ПО ХАРАКТЕР, А НЕ СВЪРЗАНО САМО С ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ СОЦИАЛНА СИЛИ ИЛИ КАТЕГОРИЯ.

12. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ И ПРЕДЛАГАМЕ АКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ" ДА НЯМА НИКАКВИ ИЗБРАНИ ОРГАНИ, РЪКОВОДСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПР. ТАКОВА НАЧИНАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСПЕШНО САМО АКО ТО Е ДЪЛБОКО РЕАЛНО, А НЕ ПОЧИВА НА НИКАКВИ ПОЕМАНИ ФОРМАЛНИ "ЗАДЪЛЖЕНИЯ". НИЕ ЩЕ ТРЯЯБВА ДА СЕ ДВИЖИМ ЗАЕДНО, ПОДТИКВАНИ ОТ ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ. ВЕСТНИК "МИР" СЕ ПОСТАВЯ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВСЯКО СЕРИОЗНО РАЗИСКВАНЕ - В НЕГОВИТЕ КОЛОНИ - НА ПРЕДЛОЖЕНАТА АКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/.


I. ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРЯК ПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА /БФПС/, ДЕЙЦИТЕ НА КОЯТО В ПЕРИОДА 1947-1956 ГОДИНА И СЛЕД ТОВА В УСЛОВИЯ НА ПРИНУДИТЕЛНА НЕЛЕГАЛНОСТ, В ЗАТВОРИТЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ ПЪРВИ В ЕВРОПА ОРГАНИЗИРАНО ИЗДИГНАХА И ОТСТОЯВАХА ИДЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА КОМУНИЗМА НАЦИОНАЛНИЯ ХЕГЕМОНИЗЪМ.

БСЕФ ЩЕ РАБОТИ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАЦИИ НА ОСНОВАТА НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ, МАЛЦИНСТВЕНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА КОНТИНЕНТА В УСЛОВИЯ НА МИР И СЪУВАЖЕНИЕ.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА НА БСЕФ Е ДА ПОДГОТВИ БЪЛГАРИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО Й В БЪДЕЩИТЕ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРИ.

НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ТОВА РАЗВИТИЕ Е РАЗРУШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ДУХОВНИ ОКОВИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ, НА ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА СВОБОДНОТО СТОПАНСТВО, КАКТО И АДАПТИРАНЕТО НА ПРАВАТА И ЗАКОНОВАТА УРЕДБА НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС.

ДЕЙНОСТТА НА БСЕФ ИЗВЪН СТРАНАТА ЩЕ СЕ АНГАЖИРА С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА, С ШИРОК ОБМЕН НА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, С ВЗАИМНО ПРОНИКВАНЕ НА ИДЕИ, НАЧИНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ СЪС СРОДНИ СЪЮЗИ, ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ ЗА ФЕДЕРАЦИЯ.

ПРИ ПОСТИГАНЕТО НА ВСИЧКИ СВОИ ЦЕЛИ БСЕФ ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖА СТРОГО КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, КАКТО И КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ.

ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ НРАВСТВЕНОСТ И ВЕРУЮ СА:

СВОБОДА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЕТИТЕ ДОКУМЕНТИ!

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО ИЗРАЗ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЛИЧНОСТТА,ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛОЕВЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЪРЖАВАТА!

ХУМАНИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ МИЛОСЪРДИЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И РАЗБИРАТЕЛСТВО!

ДУХОВНОСТТА, ТРУДЪТ И ПРИРОДАТА - ОСНОВА НА ПЪЛНОЦЕНЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

ПРИСЪСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС В НЕГОВАТА ЕЗИКОВА, КУЛТУРНА, РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ В ДУХОВНИЯ, КУЛТУРНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС НА ЕВРОПА!

ЕВРОПЕЙСКОТО ЕДИНСТВО - ГАРАНТ НА МИРА И НА СОЦИАЛНИЯ ПРОГРЕС!

II. СИМВОЛИ

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ ИЗБИРА ЗА СВОЕ ЗНАМЕ ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ НА ТРЕВАТА КАТО СИМВОЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ, НА ПЛОДОРОДИЕТО НА ЗЕМЯТА, НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ЧИСТОТА И НА НАДЕЖДАТА. ЕМБЛЕМАТА НА БСЕФ Е ЗЕМНО КЪЛБО С ОЧЕРТАНИТЕ КОНТУРИ НА ЕВРОПА, А НАОКОЛО СА ИЗПИСАНИ ДУМИТЕ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ. НА ЗНАМЕТО НИ СА ИЗПИСАНИ СЛОВАТА НА БЕЗСМЪРТНИЯ АПОСТОЛ НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА ВАСИЛ ЛЕВСКИ: "ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО!", С КОЕТО ПОДЧЕРТАВАМЕ ХУМАННОСТТА, СЪВРЕМЕННОСТТА И НЕПРЕХОДНАТА СИЛА НА НАШИТЕ ИДЕИ.

III. ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ Е ЗА:

1. ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРИНЦИПА НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА СТРАНАТА ПОД ИМЕТО БЪЛГАРИЯ.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ СИМВОЛИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ И ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ.

ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕОЦЕНКА НА ВСИЧКИ АКТОВЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА НАСАМ И НА ПЪРВО МЯСТО ПОРУГАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”

СЪД НАД ВСИЧКИ ВИНОВНИЦИ ЗА ДОВЕЖДАНЕТО НА СТРАНАТА ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ЗА ИЗМЯНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ ИМУЩЕСТВА ОТ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

2. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ. РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД".

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАТО СУВЕРЕН САМ СВОБОДНО ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ДА ИЗБЕРЕ ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

3. ПЛУРАЛИЗЪМ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ЗАБРАНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПО МЕСТОРАБОТА.

СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. НЕЗАБАВНА, БЕЗУСЛОВНА И ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА И МОРАЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ И МАТЕРИАЛНО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ, КОНЦЛАГЕРИСТИ И ДРУГИ РЕПРЕСИРАНИ И ЗАГИНАЛИ БЕЗ СЪД ИЛИ ЧРЕЗ СЪДЕБЕН ФАРС В БЪЛГАРИЯ И ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА, СТАНАЛИ ЖЕРТВА НА БОРБАТА ИМ С КОМУНИЗМА И ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИМ УБЕЖДЕНИЯ.

4. ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, ПОЛИЦИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ.

ПАРЛАМЕНТАРНА ПОДЧИНЕНОСТ И НАДПАРТИЙНОСТ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.    

ИДЕОЛОГИЧЕСКА АВТОНОМНОСТ НА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ, ИЗКУСТВОТО И ЛИТЕРАТУРАТА.

ПРИОРИТЕТНО ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА КАТО МОРАЛЕН ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНОТО ИЗГРАЖДАНЕ. ВЪВЕЖДАНЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ВЕРОУЧЕНИЕ. ПРАВО НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ И УБЕЖДЕНИЯ.

5. ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪЮЗ НА ПРИНЦИПНА ОСНОВА И КОНСЕНСУС С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В CTРАHATA.
ИЗЛИЗАНЕ С ОБЩИ ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАТФОРМИ.

НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ДУХ И СЪЗНАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, ОПИРАЩО СЕ НА БОГАТОТО НИ ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО И ТРАДИЦИИ, КАКТО И НА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

6. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ СЪС СРОДНИ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЕТИКА, КУЛТУРА И ТЪРПИМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ Е ЗА:

1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА ИМ. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО, В ТОВА ЧИСЛО И ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЙ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДВИЖДА ЕКСПРОПРИИРАНЕТО НА НЕЗАКОННО ПРИСВОЕНАТА И ПРИВАТИЗИРАНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. БЪДЕЩАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА ПОВИШАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НА НАРОДНОСТОПАНСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ. ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА ДАДЕ ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КАТО ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ САМИ ДА РЕШАВАТ КАК ДА СЕ РЕОРГАНИЗИРАТ, В Т.Ч. И СОБСТВЕНОСТТА ИМ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЕФЕКТИВНОТО ИМ СЪЩЕСТВУВАНЕ.

2. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН, КОЙТО ДА ВЪЗМЕЗДИ ИЛИ ДА ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА Я ОБРАБОТВАТ. В НЕГО ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ПРЕДАВА В ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА ИЛИ АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ. ЗАКОНЪТ ДА ПРЕДВИЖДА МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ОСУЕТЯВА ПО-НАТАТЪПЩОТО РАЗДРОБЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПРИ ПРЕДАВАНЕТО Й В НАСЛЕДСТВО.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА. В СРОК ДО ДВЕ ГОДИНИ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА БЮРОКРАТИЧНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И В ИКОНОМИКАТА Й ДА БЪДАТ ЛИКВИДИРАНИ ВСИЧКИ ПАРАЗИТНИ СТРУКТУРИ И ЗВЕНА.

КООРДИНИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ В ИКОНОМИКАТА ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ СЪВЕТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОНСОРЦИУМИ НА ЧАСТНИЯ, КООПЕРАТИВНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ИКОНОМИКА, ОПИРАЩА СЕ ПРЕДИМНО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ХРАНИТЕЛНАТА И ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТУРИЗМА И КУРОРТНОТО ДЕЛО И ДРУГИ ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА СТРАНАТА ОТРАСЛИ.

ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ В ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА БАНКОВА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И КНИГОИЗДАВАНЕТО.

ОСИГУРЯВАНЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИТЕ СТОПАНСКИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

4. ДАНЪЦИТЕ ДА БЪДАТ СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО РЕГУЛИРАНЕ. ТЕ ДА СЕ СВЕДАТ ДО: ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА И ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИНА. ОБЛАГАНЕТО ТРЯБВА ДА СТИМУЛИРА ЕФЕКТИВНАТА И НАЦИОНАЛНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ОБЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНИНА ДА БЪДЕ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ДОХОДА И  ИМУЩЕСТВОТО, ПАДАЩО СЕ НА ЧЛЕН ОТ ДОМАКИНСТВОТО МУ.

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕТГОДИШНА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ГАРАНТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ НА СЛОЕВЕТЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВСИЧКИ ПАЗАРНИ ИЗМЕНЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ /РНКС/ - ПЛОВДИВ.


ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ПО ПОВОД ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕН ПРОБЛЕМ, ПО ОПРЕДЕЛЕН СЦЕНАРИЙ НА ВЪРХУШКИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ И СИНИТЕ ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧНИ, ПРОКОМУНИСТИЧЕСКИ СИЛИ. ТОЗИ ПРОБЛЕМ, ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕН ОТ БИВШАТА БКП, УМИШЛЕНО СЕ ПОСТАВЯ НА ПРЕДЕН ПЛАН, ПРИ КАТАСТРОФАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА. ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО НА НАРОДА ОТ МНОГОМЕСЕЧНАТА НЕЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСВОТО И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА. ЗАОБИКАЛЯЙКИ КОНСТИТУЦИОННИ АКТОВЕ, СЕ ПОЗВОЛИ РЕГИСТРАЦИИТЕ НА НЕКОНСТИТУЦИОННИ ДВИЖЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, ЦЕЛЯЩИ ДА ПРОМЕНЯТ НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ НА ВЛАСТВАЩИТЕ ДА НАЛОЖАТ КОНЮНКТУРНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЕДА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ. ОТ СВОЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ Е ДАВАЛА РАВНИ ПРАВА НА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ.

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГИОНАЛНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ /РНКС/ - ПЛОВДИВ, ЦЕЛИ ЕДИНСТВЕНО ПЛОВДИВСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛСКИ СЪЮЗ ДА ИЗРАЗЯТ ОТГОВОРНА И РОДОЛЮБИВА ПОЗИЦИЯ.

ПЛОВДИВ, 23 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ЕДИНАДЕСЕТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /БЗМС/. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ ВМЕСТО ПРОГРАМА НА СЪЮЗА.


КАТО СЪЗНАВАМЕ ЦЯЛАТА ДЪЛБОЧИНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ, КОИТО ЗАПОЧНАХА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /БЗМС/, ЗАСТАВАМЕ ЗАД НЕПРЕХОДНИТЕ ИДЕАЛИ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И НА НЕГОВИЯ ДОСТОЕН ИДЕЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛ НИКОЛА ПЕТКОВ.

ВЪЗСТАНОВЯВАЙКИ БЗМС, НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ТОЙ ДА БЪДЕ ОБЩОНАРОДНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИДЕИ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ПАТРИОТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА БЗМС Е ГАРАНТИРАНЕ НА СВОБОДАТА И ПЛОДОТВОРНАТА ИЗЯВА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК, А ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО В УСЛОВИЯТА НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ЗАТОВА БЗМС Е ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, С ЯСНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ СЧИТА, ЧЕ БЕЗ БОГАТО СЕЛО Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЪЩЕСТВУВА НИТО БОГАТ ГРАД, НИТО БОГАТА ДЪРЖАВА. СПОРЕД НАС В ОСНОВАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СЕЛОТО СТОЯТ ВЪПРОСИТЕ ЗА ЗЕМЯТА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ЧРЕЗ НОВ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, ЧРЕЗ КОЙТО ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА, ЧЕ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЯТА Е НЕПРИКОСНОВЕНА.

ТОЙ ТРЯБВА ДА Е И В НЕДЕЛИМА ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗУМНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГОРСКИЯ ФОНД.

НАСИЛСТВЕНО КООПЕРИРАНАТА ЗЕМЯ ДА СЕ ВЪРНЕ НА БИВШИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО САМИ ЩЕ РЕШАТ ПО КАКЪВ НАЧИН ЩЕ Я СТОПАНИСВАТ. НИЕ СМЕ ЗА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТРИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА, КАТО БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ КОЯ ОТ ТЯХ ЩЕ ИМА ПРИОРИТЕТ.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ОСИГУРИ ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ ЗА СМЕТКА НА ГУБЕЩИТЕ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ПРЕДИ ВСИЧКО ТЕЖКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ.

НИЕ СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА НИ Е В РУИНИ, РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА ЩЕ БЪДЕ СВЪРЗАНО И С НАМАЛЯВАНЕ НА РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ, И С БЕЗРАБОТИЦА. ЗА НАС Е ЯСНО, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ЩЕ БЪДЕ ОСОБЕНО ТЕЖКО ЗАСЕГНАТА ОТ ТЕЗИ ОБЕКТИВНО НЕОБХОДИМИ ПРОЦЕСИ. ЗАТОВА БЗМС ЩЕ ПРОВЕЖДА АКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА, АКАДЕМИЧНАТА И ТРУДОВАТА МЛАДЕЖ. НИЕ ШЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ НА СТУДЕНТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ КООПЕРАЦИИ, ЗА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДЪЛГОСРОЧНО КРЕДИТИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ Е ЗА СИСТЕМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ, ОСИГУРЯВАЩА ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА РАБОТА НА МЛАДИ ХОРА.  ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ЩЕ ОБРЪЩАМЕ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗЯВА НА МЛАДЕЖИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА СЕЛО, ТЪЙ КАТО РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ НА СТРАНАТА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ ТЯХНАТА АКТИВНА ДЕЙНОСТ. НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА БЪДЕМ ДО ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА, ИМАЩИ ПРОБЛЕМИ И ГОТОВИ ДА ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ.

ПРЕДЛАГАМЕ ЖЕЛАЕЩИТЕ МЛАДЕЖИ ДА ОТБИЯТ ВОЕННАТА СИ СЛУЖБА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ Е ЗА РАДИКАЛНА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. СПОРЕД НАС Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ВСЕКИ МЛАДЕЖ ДА ПОСТЪПИ ВЪВ ВСИЧКИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТОВА, Е НЕОБХОДИМО: ЗАСИЛВАНЕ АВТОНОМИЯТА НА ВУЗ, ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ АВТОНОМИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ И КООПЕРАТИВНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ. САМО В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДЕН /А ЗАЩО НЕ И ПЛАТЕН/ ПРИЕМ ЩЕ СЕ ПРОЯВЯТ ВСИЧКИ КАЧЕСТВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ЩЕ СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА БЕЛЕЖКАРСТВОТО, ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА ВСЕКИ МЛАДЕЖ. НЕ БИВА ДА НИ ПЛАШИ СЪЗДАВАНЕТО НА "СКЪПИ" УЧИЛИЩА. КОЛКОТО И СКЪПО ДА СТРУВА ОБУЧЕНИЕТО В ТЯХ, ТО ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНО ЗА ХОРАТА, РЕШИЛИ НАИСТИНА ДА ПОЛУЧАТ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ. СВЕТОВНИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ И "НАЙ-СКЪПИТЕ" УЧИЛИЩА ОСИГУРЯВАТ БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ЗАТРУДНЕНИТЕ МАТЕРИАЛНО, НО ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ. МОЖЕ СЪЩО ДА БЪДЕМ СИГУРНИ, ЧЕ МНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ - ЧАСТНИ, КООПЕРАТИВНИ И ДЪРЖАВНИ, ЩЕ БЪДАТ ГОТОВИ ДА ИНВЕСТИРАТ СРЕДСТВА В ПОДГОТОВКАТА НА БЪДЕЩИТЕ СИ СПЕЦИАЛИСТИ У НАС И В ЧУЖБИНА.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ УЧРЕДИ СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ СЧИТА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЗЕМЯТА, ВЪЗДУХА И ВОДАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ДНЕШНОТО И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И НАСТОЯВА ЗА СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА СЛЕДЧЕРНОБИЛСКОТО МЪЛЧАНИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ, ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА МНОГО РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ЗАТОВА НИЕ ЩЕ ПРОВЕЖДАМЕ АКТИВНА ПРИРОДОЗАЩИТНА ПОЛИТИКА И ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕЖДАЩИ ТАКАВА ПОЛИТИКА. В ПРОПАГАНДНАТА СИ РАБОТА ОСОБЕНО МЯСТО ЩЕ ОТДЕЛЯМЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПРОСВЕТА, КАКТО И НА РАЗОБЛИЧАВАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАЩИТЕ И ДОПУСКАЩИ ЗАМЪРСЯВАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТДЕЛНИ ЛИЦА. ЩЕ СЕ СТРЕМИМ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕНОСТТА ДА СЕ ВНЕДРЯВАТ СЪВРЕМЕННИ ЕКОЛОГИЧНО ИЗДЪРЖАНИ ТЕХНОЛОГИИ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРОПАГАНДНАТА И ПРОСВЕТНАТА ДЕЙНОСТ СА ВАЖНА ЧАСТ ОТ НАШАТА РАБОТА, НО НЕ МИСЛИМ, ЧЕ ТЯ ТРЯБВА ДА Е ПОДЧИНЕНА ЕДИНСТВЕНО НА ИДЕОЛОГИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ. НАШЕТО СЛОВО ЩЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ РЪКОВОДИ И ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА. НАШАТА ПРОПАГАНДА ТРЯБВА ДА ПОДПОМАГА, А НЕ ДА СПИРА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ДУХ НА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ВАЖНА РОЛЯ ШЕ ИГРАЕ ВЕСТНИК "МЛАДЕЖКО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ".

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ Е ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И КАТО ТАКЪВ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ДРУГИ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, БОРЕЩИ СЕ ЗА РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА. НИЕ ЩЕ ТЪРСИМ ТОВА, КОЕТО НИ ОБЕДИНЯВА, А И ЩЕ УВАЖАВАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ ИМ СХВАЩАНИЯ. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ПРОТИВ СЪЗДАВАНЕТО На ЕДИННА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА НА КАКЪВ ПРИНЦИП Е ИЗГРАДЕНА. ДКМС НАНЕСЕ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ И НА МЛАДЕЖТА, И НА СТРАНАТА ИМЕННО ЗАЩОТО БЕШЕ ТАКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ НИЕ КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ЗА РАЗПУСКАНЕТО И НЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА ЕДИННАТА И ЕДИНСТВЕНА ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕПТЕМВРИЙЧЕ".

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ Е ОРГАНИЗАЦИОННО НЕЗАВИСИМ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КРИЛА В БЗНС И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ТЕХНИ РАЦИОНАЛНИ ИДЕИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЙ ГИ Е НАПРАВИЛ.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НИЕ, МЛАДЕЖИТЕ, НЕ СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ ОБРЕМЕНЕНИ ОТ ГРЕШКИТЕ, ДОПУСНАТИ ОТ НЯКОИ ОТ ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС, ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА БЪДЕМ МОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ КРИЛА В БЗНС, ЩЕ СЕ СТАРАЕМ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ДА ПОДПОМОГНЕМ ТЯХНОТО ОБЕДИНЯВАНЕ. ЕДИНСТВОТО НА БЗНС Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

ОСОБЕНО ТРЕВОЖНО Е ЗА НАС РАЗЦЕПЛЕНИЕТО В РЕДИЦИТЕ НА МЛАДЕЖКОТО ЗЕМЕДЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ. НИЕ БЯХМЕ ЗАЕДНО НА 28 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА, КОГАТО ОФИЦИАЛНО НА СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" ПРИКАНИХМЕ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ДА ВЪЗСТАНОВИ БЗМС. СЛЕД ТОВА СЕ РАЗДЕЛИХМЕ. РАЗДЕЛИХМЕ СЕ, ЗАЩОТО НЯКОИ ИСКАХА ДА БЪДАТ ЗАД БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ, А ДРУГИ ПРЕДПОЧЕТОХА ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ И ОТ ДВАТА СЪЮЗА И ДА ОПРЕДЕЛЯТ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ТЯХ НЕ НА БАЗА МИНАЛИ ЗАСЛУГИ И ЕМОЦИИ, А ВЪЗ ОСНОВА И ПО ПОВОД НА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ. ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ВТОРОТО СТАНОВИЩЕ СЧИТАХА, ЧЕ МОЖЕ ПО-ДОБРЕ ДА ОСИГРЯТ ОРГАНИЗАЦИОННАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА БЗМС, СМЯТАХА, ЧЕ ЕДИНЕН БЗМС БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ФАКТОР ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО. ОКАЗА СЕ, ЧЕ И ДВЕТЕ СХВАЩАНИЯ ИМАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА ДВЕ МЛАДЕЖКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НИЕ НЕ ТЪРСИМ ОБРАЗА НА ВРАГА, ОЩЕ ПО-МАЛКО В ЛИЦЕТО НА НАЙ-БЛИЗКАТА НИ МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ. НИЕ СМЕ ВИНАГИ ГОТОВИ ЗА РАЗГОВОРИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ. ДНЕС, КОГАТО ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ НАСИЛСТВЕНО ПРЕКЪСНАТАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ЕДИНСТВОТО В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ДНЕС НИЕ СМЕ СЪБРАНИ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЗМС, А НИТО ЕДИН ОТ НАС НЕ Е ПРИСЪСТВАЛ НА НЕГОВИЯ ПЪРВИ КОНГРЕС. РАЗДЕЛЯТ НИ 44 ГОДИНИ ДИКТАТУРА, РАЗДЕЛЯТ НИ ГРОБОВЕ И БЕСИЛКИ, РАЗДЕЛЯ НИ БЕЗДНА НА УНИЖЕНИЯ.

ДНЕС, СЪБРАНИ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БЗМС, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ ЩЕ ДОПУСНЕМ ТАЗИ ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПОВТОРИ!

НИКОГА ПОВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД!
НАПРЕД НЕОТСТЪПНО, ДРУГАРИ,
НАПРЕД В НЕОТСТЪПНА БОРБА!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА.


КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЛ.45, АЛ.7 Е КАТЕГОРИЧНА: "ГРАЖДАНИТЕ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОСВЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ИМАТ ПРАВО ДА ИЗУЧАВАТ И СВОЯ ЕЗИК."

СТАНОВИЩЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е, ЧЕ ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, СЛЕДВА ДА ИЗУЧАВАТ СВОЯ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, В РАМКИТЕ НА РЕДОВНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА, ПОД КОНТРОЛА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ОЩЕ ОТ АВГУСТ 1990 Г. ВОДИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОВА ОТНЕТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. ПРЕДЛАГАНИ БЯХА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ: ВЕДНЪЖ ДАТАТА БЕ НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ 1990 Г., СЛЕД ТОВА - НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ СРОК НА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА. МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ДЕКЛАРИРА НЕКОЛКОКРАТНО, ЧЕ ИМА НЕОБХОДИМАТА МЕТОДИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ГОТОВНОСТ ЗА ТОВА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НАПРАВИХА ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ПОЛИТИЗИРАТ ВЪПРОСА, КАТО ОРГАНИЗИРАХА СТАЧКИ, ОКУПАЦИИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ПРОЯВИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. TOBA ДОВЕДЕ ДО ПОВИШАВАНЕ ГРАДУСА НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА СЧИТАТ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО НА 8 МАРТ 1991 ГОДИНА, ПО ТОВА ФУНДАМЕНТАЛНО ЧОВЕШКО ПРАВО - ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК - Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО И ДЕ ФАКТО ПРЕДСТАВЛЯВА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ИЗУЧАВАНЕТО МУ.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЪЙ КАТО ТО НА ПРАКТИКА ДЕЗАВУИРА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НАПРАВЕНО В СТРАСБУРГ, ЧЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ СА ВЕЧЕ ВЪЗСТАНОВЕНИ.

НА ВТОРО МЯСТО НИЕ СМЕ ПРИНУДЕНИ, СПАЗВАЙКИ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ПОТЪРСИМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ОЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СЪЖАЛЕНИЕТО СИ, АКО ТОВА НЕКОНСТИТУЦИОННО РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТАНЕ ПОВОД ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА РАЗВИТИТЕ ЦИВИЛИЗОВАНИ ДЪРЖАВИ В СВЕТА КЪМ БАВНОТО И МЪЧИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБНОВЯВАЩА СЕ БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 13 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДНИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В НАШАТА ЗАПАДНА СЪСЕДКА ЮГОСЛАВИЯ. НЯКОЛКО ДНИ СРЕЩУ ХИЛЯДИТЕ НЕВЪОРЪЖЕНИ ДЕМОНСТРАНТИ СЕ ИЗПРАЩАТ ВОЕННИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЧАСТИ. В СЪБОТА, 9 МАРТ, МНОГОХИЛЯДНИЯТ МИТИНГ НА ОПОЗИЦИЯТА, ЖЕЛАЕЩА СВОБОДНО ОБЩЕСТВО, БЕ БРУТАЛНО РАЗПРЪСНАТ С ТАНКОВЕ И ГУМЕНИ КУРШУМИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО В БЕЛГРАД ЗАГИНАХА ДВАМА ДУШИ.

ТРЕТИ ДЕН ПРОДЪЛЖАВАТ И ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД В БЕЛГРАД. СРЕЩУ ХИЛЯДИТЕ СВОБОДОМИСЛЕЩИ СТУДЕНТИ ОТНОВО БЕ ИЗПОЛЗВАНА ВОЕННА СИЛА.

КАТО СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И КАТО ГРАЖДАНИ НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОРЪЖИЕ И СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ ЗА РАЗПРЪСВАНЕ НА ДЕМОНСТРАНТИ. ПОЗДРАВЯВАМЕ НАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ТЯХНАТА НЕПРИМИРИМОСТ И СЕ РАДВАМЕ, ЧЕ СТУДЕНТИТЕ ОТНОВО СА В АВАНГАРДА НА БОРЕЩИТЕ СЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

СОФИЯ, 12 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:12:10    15-03-1991