15 март 1990

СОФИЯ, 15 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 53 /71/       СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ".

     ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ ТРЕВОЖАТ ВСЕ ПО-СИЛНО НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ. ЛИПСВАТ ГАРАНЦИИ ЗА СПОКОЕН И ГРАДИВЕН ТРУД. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ ЗАПЛАШВАТ ДА ИЗЛЯЗАТ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. БЪДЕЩЕТО
ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ПО-НЕЯСНО.

     КОЙ  МОЖЕ ДА СПРЕ НАШЕТО СВЛИЧАНЕ КЪМ ЕДНА КОНФРОНТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, ЗАПЛАШВАЩА ДА ЗАВЪРШИ С КОНФЛИКТ? САМО ЕДНА НАДПАРТИЙНА, ОБЛАДАВАЩА ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ, НО И ПОД СТРОГ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЛАСТ. КОЙ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА МИРЕН, БЕЗ СЪТРЕСЕНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ? САМО ЕДНА СИЛНА, ИЗРАЗЯВАЩА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНСОЛИДИРАЩА НА ТАЗИ ОСНОВА НАЦИЯТА ВЛАСТ. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ АРБИТЪР МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОЙ МОЖЕ ДА ВЪВЕДЕ НА ОСНОВАТА НА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ РЕД И СИГУРНОСТ, ДА ВДЪХНЕ УВЕРЕНОСТ В УТРЕШНИЯ ДЕН? САМО ВСЕНАРОДНО ИЗБРАНА С ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ, ПОЛЗУВАЩА СЕ С НАРОДНОТО ДОВЕРИЕ И НАМИРАЩА СЕ ПОД ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ ВЛАСТ. ТАКАВА ВЛАСТ Е ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ.ТОВА Е ПРЕЗИДЕНСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИСЪЩА НА МНОЗИНСТВОТО ЦИВИЛИЗОВАНИ ДЪРЖАВИ И ДОКАЗАЛА СВОИТЕ ПРЕДИМСТВА В НЕ ЕДНА ИЛИ ДВЕ СТРАНИ, КОИТО СА ПРИМЕР ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО ПРОЦЪФТЯВАНЕ.
     ЕТО ЗАЩО НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ: НУЖЕН НИ Е ПРЕЗИДЕНТ! НЕКА ВСИЧКИ, КОИТО МИСЛЯТ ПО ТОЗИ НАЧИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОФЕСИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ СЕ ОБЕДИНЯТ В ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ". НЕКА ВСИЧКИ НИЕ СЛОЖИМ ПОДПИСИТЕ СИ, ЗА ДА НАКАРАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С ТОВА ИСКАНЕ ЗА ЗАКОННОСТ И СТАБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ.
                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                           X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА /ЧАСТ  ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.


     КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОЗИ И ПОЛИТИКОНОМИСТИ СЧИТАХА ЧРЕЗ НАСОЧЕН ПО ТАКЪВ НАЧИН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НАЙ-НАКРАЯ ДА РАЗРЕШАТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ. СЪГЛАСНО ТЯХНАТА ДОКТРИНА СЕ ПЛАНИРАШЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА ИЗГРАДЕНАТА ПОТИСНИЧЕСКА СИСТЕМА ДА СЕ ТУШИРАТ, АКО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОТСТРАНЯТ НАПЪЛНО, КАТО СЕ ИЗПОЛЗУВА РАЗВИТИЕТО ЗА РАЗРАСТВАНЕТО НА ИНДУСТРИИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НА ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ. РАЗЧИТАШЕ СЕ ВСИЧКО ТОВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ МАЛКО И НЕДОСТАТЪЧНО, НО НЕ СЕ СЪЗДАДОХА УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАТЪЧНА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, КОИТО ДА УРАВНОВЕСЯТ СОБСТВЕНОСТ И ДОХОДИ. ТАКА ОЧАКВАНИЯТА ИЗОБЩО НЕ СЕ ОПРАВДАХА.
     НАПЪЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ СА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ФАКТОРИ В РАЗВИТИТЕ ЗАПАДНИ СТРАНИ, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ В СВЕТА, В КОИТО ИКОНОМИКАТА СЕ СВЪРЗА С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН РАСТЕЖ. ВСЯКА ГОДИНА В ТЕЗИ СТРАНИ СЕ ПРОИЗВЕЖДА И КОНСУМИРА ВСЕ ПОВЕЧЕ, КАТО СЕ УВЕЛИЧАВА И ПЕЧАЛБАТА. ТОВА РАСТЯЩО РАЗВИТИЕ СЕ ПОЛЗВА ОТ ЕДНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО, НО НА ПРАКТИКА И В ТЕЗИ УСЛОВИЯ СА ЗАСЕГНАТИ ВСИЧКИ. ПОСОЧЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТРУДОЕМКИ ПРОИЗВОДСТВА В БЕДНИТЕ И НЕРАЗВИТИ СТРАНИ, КАКТО СЕ ПОСОЧИ, НЕ Е ПОМОЩ, А НАПРОТИВ Е КОРИСТНО, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СЛАБО ЗАПЛАТЕНА РАБОТНА РЪКА. В РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЕН СВЯТ МАШИНИТЕ ЗАПОЧНАХА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА ЗАМЕСТВАТ ХОРАТА. СЪЗДАДОХА СЕ СУПЕРИНДУСТРИАЛНИ ГИГАНТИ, В КОИТО ДЕЙНОСТТА Е МАШИНИЗИРАНА СИЛНО И ТРУДЪТ СТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВЕН. ТАЗИ ОБСТАНОВКА СЪЩО ПРОМЕНЯ ХОРАТА И ВОДИ ДО ОТЧУЖДЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОМПАНИИ ПОСТИГНАХА И ПОСТИГАТ ЗНАЧИТЕЛНО РАЗВИТИЕ, ЗАТОВА В ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ СЕ КОНСУМИРА НЕПРЕКЪСНАТО МНОГО ПОВЕЧЕ, КАТО НА ПАЗАРА СЕ ЯВЯВАТ ВСЕ НОВИ И НОВИ СТОКИ. ДЕВИЗЪТ Е: КУПУВАЙ! РЕКЛАМАТА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ.
     СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ СИ ПРЕДСТАВЯХА, ЧЕ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ  ПРОБЛЕМИ ЩЕ СЕ РАЗРЕШАТ ЧРЕЗ ГОЛЕМИЯ РАСТЕЖ. СМЯТАШЕ СЕ, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА КАПИТАЛИЗМА ЩЕ СЕ ПРЕМАХНАТ С ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗУВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА БЕДНИТЕ СЛОЕВЕ. СЪЗДАДЕНАТА ЗА ТЯХ ДОБРА СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЗНАЧИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ, ЦЕЛЯЩА ДА БАЛАНСИРА ПРИТЕЖАНИЕ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НЕ УДОВЛЕТВОРИ И НЕ ОСЪЩЕСТВИ ДОСТАТЪЧНО ОЧАКВАНИЯТА.
       ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЗАПАДНИТЕ ЛЕВИ ПАРТИИ - СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, РАБОТНИЧЕСКИ И ТРУДОВИ, КАКТО И РАБОТНИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ С ТРУДНА НЕПРЕСТАННА БОРБА УСПЯВАХА ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ПРОМЕНИ, НО ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ОСТАНА НА ОСНОВАТА НА СТРЕМЕЖА ДА СЕ ОСИГУРЯВА МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА. ПО-ГОЛЯМ ПРИХОД, ПО-МОЩНИ КОМПАНИИ, ПОВЕЧЕ ПРОДУКЦИЯ - ТОВА Е СЪЩНОСТТА НА СИСТЕМАТА.
      ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, РАБОТНИЧЕСКИ И ТРУДОВИ ПАРТИИ СТИГНАХА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ ИНТЕНЗИВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИ МЯСТОТО НА СЕЛЕКТИВНОТО НАРАСТВАНЕ, КАТО СЕ НАПРАВИ ИЗБОР, КАКВО ПРЕДИМНО ДА СЕ РАЗВИВА И КАК В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ. НЕОБХОДИМИ СА ПОВЕЧЕ БЛАГОПРИЯТНИ МЕТОДИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, КАКТО И БЕЗОТПАДНИ И С НИСКА ЕНЕРГОЕМКОСТ И ДРУГИ ФАКТОРИ ЗА СЕЛЕКТИВНИЯ БАЛАНСИРАН РАСТЕЖ.
      ЗА НАШИТЕ КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ ПРИ МОНОПОЛИЗИРАНА И ВОЕНИЗИРАНА ДЪРЖАВНА НЕОФЕОДАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НЕОФЕОДАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ВЛАДЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА, ВСЪЩНОСТ ПРИ УСТАНОВЕНА ЧАСТНА НОМЕНКЛАТУРНА СОБСТВЕНОСТ, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БСП ДА ИЗПОЛЗВА ТОЗИ ОПИТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НО СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С КОНКРЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ.
      БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ СМЯТАТ, ЧЕ ПРИ СЪЗДАДЕНАТА СПЕЦИФИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ В ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА С КОМУНИСТИЧЕСКО АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА Е ДЕЕТАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНО-НОМЕНКЛАТУРНАТА СОБСТВЕНОСТ ПОСРЕДСТВОМ НЕЙНАТА ШИРОКА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. С ДРУГИ ДУМИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НАЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ В  ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ, КАКТО И НАПЪЛНО ДЪРЖАВНО-МОНОПОЛНОТО ВЛАДЕНИЕ НА СЪЩАТА ПРИ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ, НАШАТА СТРАНА СЛЕДВА ДА ВЪРВИ ПО ТРЕТИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ С ШИРОКОТО  УЧАСТИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНОТО ГРУПОВО ПРИТЕЖАВАНЕ.
      СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА Е ИЗБОР НА ТРЕТИ ПЪТ НА  РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. КАПИТАЛИЗМЪТ И ДЪРЖАВНИЯТ ТОТАЛИТАРЕН "СОЦИАЛИЗЪМ" СА ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЕ ОТЛИЧАВА С: ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ОБОРОТ И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ, СВОБОДЕН ПАЗАР И ПОСТОЯННО НАРАСТВАЩА КОНСУМАЦИЯ, КАТО ВЪТРЕ В НЕЙНИТЕ НЕДРА ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪЗНИКВАТ ЕЛЕМЕНТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И НА ОБЩЕСТВОТО. ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ "СОЦИАЛИЗЪМ" Е НАЛОЖЕН НАСИЛСТВЕНО В СТРАНАТА; ИМА ОСНОВНИ ЧЕРТИ: ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНА /ЧАСТНО-БЮРОКРАТИЧНА/ СОБСТВЕНОСТ, ТОТАЛИТАРНО ПЛАНИРАНЕ И ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, ЕКСТЕНЗИВНО /КОЛИЧЕСТВЕНО/ ДЕБАЛАНСИРАНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ВСЕОБЩ ДЕФИЦИТ, КАТО ТАЗИ СИСТЕМА НЕ Е ЖИЗНЕНА И Е ИЗЧЕРПИЛ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ; ТЯ  НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНА И ПРЕУСТРОЕНА. ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЕ МОЖЕ ДА ИМА.  СПАСИТЕЛНИЯТ ИЗБОР, КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА, Е ПОСОЧЕНИЯТ ПРИНЦИПНО НОВ ТРЕТИ  ПЪТ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕУСТРОЙСТВОТО  Й  В  ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА  СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЪЧЕТАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. В ПОЛИТИЧЕСКИ  ПЛАН СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО ОБХВАЩА: ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА, РАЗВИТИЕ КЪМ ОБЩЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗЪМ, НА СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА.
                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          Х   Х   Х

ССОФИЯ, 15 МАРТ  -  СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ.


     НА 16 ЯНУАРИ 1990 Г. СЕ НАВЪРШИХА КРЪГЛИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО ГРУПА САМООТВЕРЖЕНИ БОРЦИ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА И ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ЗАЕДНО С ДОАЙЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ СЪЗДАДОХА HEЗАBИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ. ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ТАЗИ КРЪГЛА ГОДИШНИНА, ДРУЖЕСТВОТО АКТИВНО ПРИСЪСТВАШЕ В БУРЕНОСНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ДАВАЙКИ СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА СЪБАРЯНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ДИКТАТ НА ЕДНА ПРОГНИЛА КАСТОВА КАМАРИЛА.
     ДРУЖЕСТВОТО БЕ ПЪРВАТА ЛЯСТОВИЦА НА ИДВАЩАТА ПРОЛЕТ И ТО Е ОНЗИ ФАКТОР, КОЙТО РАЗДВИЖИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛОЕВЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ СКОВАВАЩИЯ ГИ СТРАХ И ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕТАРГИЯ. ЗА ТОЗИ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, ПОРАДИ СИСТЕМНИТЕ ЖЕСТОКИ ГОНЕНИЯ ДО ДЕНЯ 10.11.1989 Г., ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖА ДА ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА И ОБЯВЕНОТО НА 30.11.1989 Г. "ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО" БЕ ИЗЛЪЧЕНО ПРИ СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТАВА, ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ. ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПОЯВИ ПО-БЪРЗО ОТ ОЧАКВАНИЯТА НИ.
     ЗА ИЗНЕНАДА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО  ЗА ЗАЩИТА  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  НА 17.2.1990 Г. Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ И ГРУПА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СОФИЯ СВИКАХА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЯ ПРЕМИНА В ДУХ НА БЕЗПРИНЦИПНОСТ И НЕТОЛЕРАНТНОСТ. НЕ БЕ ПРИЕТА И ДОРИ НЕ БЕ ПОСТАВЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПЛАТФОРМА ЗА РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ДРУЖЕСТВОТО В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА. СПОРЕД НАС, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАСИВНОСТ В НАСТОЯЩИЯ РЕШИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ПРЕД ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ СТОЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА СЪДБАТА НА НАРОДА И НАЦИЯТА, Е ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ ИЗВОЮВАНИТЕ С МНОГО УСИЛИЯ И СТРАДАНИЯ ДОВЕРИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ. НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ, БЕЗ СПАЗВАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ЗАКОННОСТ И НРАВСТВЕНА ЕТИЧНОСТ, БЕ НАПРАВЕН ОПИТ ДА НЕ БЪДЕ ДОПУСНАТ ДА ПРИСЪСТЕУВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ - ДОАЙЕНЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ. РЕШЕНИЕТО ЗА СВИКВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ВЗЕТО ЕДНОЛИЧНО БЕЗ УЧАСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО, ОБЛАСТНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ И ВЕТЕРАНИТЕ - АКТИВИСТИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО.
     ГРУБО БЕ НАРУШЕН ДЕЛЕГАТСКИЯТ ПРИНЦИП, КАТО КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ СВИКАНА ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ТАКИВА, НА КОИТО ЧЛЕНОВЕТЕ Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ С ХАРАКТЕРА И ЦЕЛИТЕ Й И ДА ИЗБЕРАТ ДЕЛЕГАТИ. НА ПРИСЪСТВУБАЩИТЕ СТАНА ЯСНО, ЧЕ ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ДА БЪДАТ ЕЛИМИНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И ВЕТЕРАНИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ СЪВЕСТТА И ОПРЕДЕЛЯЩИ НЕГОВИЯ ОПОЗИЦИОНЕН ОБЛИК. СТРЕМЕЖЪТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ БЕ ДА ПРИРАВНЯТ ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВАТА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ ДО ПОДОБИЕ НА КАЗИОННИЯ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАН ОТ КОНСТАНТИН ТЕЛАЛОВ.
     ТОВА БЕ ЛАЙТМОТИВЪТ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД И НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ, ОЧЕРТАНИ ОТ Г-Н Р.ВОДЕНИЧАРОВ. ТОВА СТАНА ЯСНО ЗА ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ АКТИВИСТИ И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО, ЧАСТ ОТ КОИТО НЕ ПРИСЪСТВАХА, ДРУГИ НАПУСНАХА ЗАЛАТА, А ТРЕТИ ОТКАЗАХА ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ И ДА УЧАСТВАТ В ИЗБОР НА НОВО РЪКОВОДСТВО. ПО ТОЗИ НАЧИН КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ БЛАМИРАНА. С ОГЛЕД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН Е И НЕГОВИЯТ УСТАВ, НИКОЙ ОТ СТРАНАТА НЕ ЗНАЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКА КОМИСИЯ, НАТОВАРЕНА С ОБРАБОТВАНЕТО МУ. НЕ Е ИМАЛО ПРОЕКТО-УСТАВ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ОБСЪЖДАНЕ ОТ ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА.
     НЕОБХОДИМО Е ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО БЕ СЪЗДАДЕНО ОТ БИВШИ ПОЛИТЗАТВОРНИЦИ, КОИТО ОТСТОЯВАТ ИДЕЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ОТНЕТИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ, КАТО НАСОЧВАТ ВНИМАНИЕТО ИМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И КЪМ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.
     ОТХВЪРЛЯМЕ СЪОБЩЕНИЯТА, НАПРАВЕНИ ПО МАСМЕДИИТЕ ВЪТРЕ И ВЪН ОТ СТРАНАТА, КАКТО И В ПЕЧАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ПОСОЧЕНОТО "РЪКОВОДСТВО" МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ТО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПЪРВООСНОВАТЕЛЯ Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ. НАСТОЯЩЕТО НЕЗАКОННО РЪКОВОДСТВО НЯМА НИЩО ОБЩО С НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЧИЯТО  РОЖДЕНА ДАТА Е 16 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА. ОЧЕВИДНО Е ЗА ВСИЧКИ, ЧЕ СЕ НАПРАВИ ГРУБ ОПИТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РОЖДЕНАТА ДАТА И ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРИНИЗЯВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НДЗПЧ НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА СВИКАМЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛОВДИВ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНА
ОТ НАС ДАТА.
     ЧЛЕНОВЕ НА НДЗПЧ, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА: ДИМИТЪР ТОМОВ, Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НФТ "ПОДКРЕПА", КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ, ЯНКО ЯНКОВ, ДРАГОМИР ЦЕКОВ, ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ, КОЦИ ИВАНОВ, МАРИЯ НИКОЛЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА НДЗПЧ В ПЛЕВЕН, АТАНАС КОСТАНДИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ В БУРГАС, МАРИЯ ПЕТРОВА - СЕКРЕТАР НА НДЗПЧ В БУРГАС, БОРИС ДАМЯНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ В ПЛОВДИВ, ГОЧО ХАЛАЧЕВ - ОБЛАСТЕН ПЪЛНОМОЩНИК НА НДЗПЧ В ХАСКОВО, ХРИСТО ДИМИТРОВ, МИЛЧО ПОПОВ, НИКОЛАЙ ГАЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ В РАЗГРАД, ГРИГОР ГРИГОРОВ, РУТ ЛЕВИ, БОНЧО РИДЖАНОВ, АНДРЕЙ МАНОЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, ВАЛЕНТИН ДАРЕВ, КОСТАДИН ВЕЛИЧКОВ, ИВАН ПЕТРОВ, НАТАЛИЯ ТИШКОВА, РУМЕН ГРОЗДАНОВ, ТОМА АНДОНОВ, ИВАН ЯНКОВ ПЕТЪР ПАВЛОВ, КАМЕЛИЯ ВЛАДИНОВА, ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ, ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ - ГЕНЕРАЛЕН ПЪЛНОМОЩНИК НА НДЗПЧ, ОГНЯН ЦЕКОВ, АНГЕЛ МАРКОВ, ПЛАМЕН КРЪСТЕВ, МИЛЧО ПОПОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ХРИСТО ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ В ТРОЯН; СЛЕДВАТ ОЩЕ 38 ПОДПИСА.

                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                          Х   Х   Х


     СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ В ГРАД ПЛОВДИВ НА ПОМИРИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


     В НАСТОЯЩИТЕ НАПРЕГНАТИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО НИ ДНИ, КОГАТО ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА СА НУЖНИ ЕДИНЕНИЕ И СПЛОТЕНОСТ, КОГАТО ВЯРАТА И УПОВАНИЕТО НА НАРОДА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ВСИЧКИ НАС - НИЕ, ПРАВОЗАЩИТНИЦИТЕ ОТ НДЗПЧ, ПРИЗОВАВАМЕ СОФИЯ И ТЪЙ НАРЕЧЕНИЯ "ЗАКОНЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ" ОТ 17.2.90 Г., КЪМ РАЗУМ И ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ. ЛИЧНИТЕ РАЗПРИ, СЕБИЧНОСТТА, ЕГОИЗМЪТ, ЩЕСТЛАВИЕТО И МЕСТНИЯТ ШОВИНИЗЪМ СА НЕСЪВМЕСТИМИ С ВИСОКОТО ЗВАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИК И ТРЯБВА ДА ОТСТЪПЯТ В ИМЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО, В ИМЕТО НА ИЗСТРАДАЛИЯ, ИЗТОЩЕН И ДУШЕВНО ОПУСТОШЕН ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА НАРОД, В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ, В ИМЕТО НА СВЕЩЕНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.
     ОТХВЪРЛЯЙКИ РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ ОТ НЕЗАКОННО И НЕПРАВОМЕРНО СВИКАНАТА НА 17.2. Т.Г. В СОФИЯ НЕДЕМОКРАТИЧНО ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ СОНДАЖИ С ОБЛАСТНИТЕ И РАЙОННИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ БЕ ВЗЕТО ЕДИННО РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА НОВА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЮЛКАТА НА ПРАВОЗАЩИТНОТО ДВИЖЕНИЕ ГР. ПЛОВДИВ. ТЯ СЕ СВИКЕА С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЪГЛАСИЕ ПРИ ВЗАИМНИ ОТСТЪПКИ И КОМПРОМИСИ "ПРО ПУБЛИКО БОНО" ЗА СПЛОТЯВАНЕ И ЕДИНЕНИЕ В ТЕЗИ НАПРЕГНАТИ ПРЕДИЗБОРНИ ДНИ. ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЯТА ДОБРА ВОЛЯ ВЕТЕРАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЗАСЛУЖИЛИТЕ НЕГОВИ ДЕЙЦИ В ИЗРАЗ НА СМИРЕНА СКРОМНОСТ ОБЯВИХА СЕБЕ СИ НЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ, А ПРИЕХА ДА СЕ НАЗОВАТ "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ЧАСА НА 17.3.90 Г.,СЪБОТА, В ГРАДСКАТА КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН /ДО ХОТЕЛ "ТРИМОНЦИУМ"/ ГР. ПЛОВДИВ.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ БРАТЯ ОТ ОБЛАСТНИТЕ, РАЙОННИТЕ РЪКОВОДСТВА, СЕКЦИИТЕ И МЮСЮЛМАНСКИТЕ ГРУПИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СТРАНАТА ДА ИЗПРАТЯТ СВОИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
 
     ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ: СТЕФАН ВЪЛКОВ, БОРИС ДАМЯНОВ, МАРИЯ НИКОЛЧЕВА, ХРИСТО ХРИСТОВ, МАРИЯ ПЕТРОВА, АТАНАС КОСТАНДИЕВ, ГЮРО ПРОДАНОВ И ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ.

ГР. ПЛОВДИВ, 12.3.1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ХОДА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В ПЛОВДИВ.


     НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЮРОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, УЧАСТВУВАМЕ НА НАСТОЯЩАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ С ЯСНОТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ТУК НА НЕЯ ДА СИ ИЗЯСНИМ ПОЗИЦИИТЕ И ДА ПОСТИГНЕМ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ПАРТИЕН ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ЗА ОБЩА БОРБА ПРОТИВ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, СРЕЩУ НЕЙНАТА СЪЩНОСТ И КОНСТРУКЦИЯ - ОРТОДОКСАЛНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО Е УЗУРПИРАЛА ВЛАСТТА И НАСИЛСТВЕНО Е НАЛОЖИЛА ДЪРЖАВНА КАЗАРМЕНА НАДСТРОЙКА.
     ЗА НАС Е ЯСНО, ЧЕ СЕГА Е НАЙ-ВАЖНО ДА ПОБЕДИМ ПОТИСНИЧЕСТВОТО, ДА ОСИГУРИМ ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ НАШ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. А ПЪТЯТ КЪМ ТАЗИ ВИСОКА ЦЕЛ Е ОБЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ  СИЛИ.
     ВСИЧКО ТОВА ГО КАЗВАМЕ, ЗА ДА ОТБЕЛЕЖИМ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ НАШАТА ПОЗИЦИЯ И ЗАЩОТО ОТ ВЧЕРАШНИЯ И ДНЕШНИЯ ХОД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НЕ СМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИ. ПРАКТИЧЕСКИ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ ДВА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ БЛОКА И ОСНОВНОТО ОСТАВА НА ЗАДЕН ПЛАН. ЗАТОВА НАШАТА ДЕЛЕГАЦИЯ СМЯТА ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА,ЧЕ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ КОЯТО И ДА Е БИЛО ФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРИРА ПРИВЪРЗАНОСТТА СИ КЪМ СЪЮЗА С НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ. ПРИ ТОВА НЕ ИЗИСКВАМЕ ОТ НЕЯ ТЯ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ПОЗИЦИЯТА НИ.
     С УВАЖЕНИЕ, СИМПАТИЯ И РАЗБИРАНЕ ЩЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ УСИЛИЯТА И УСПЕХИТЕ И НА ДВАТА БЛОКА. ТУК СЕ НАЛАГА ДА СПОДЕЛИМ НАШЕТО ВИЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ЗНАЧИМОСТ И ВЛИЯНИЕ. СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ СЕ ИЗГРАЖДА ЗА ДВА ИЛИ ТРИ МЕСЕЦА И НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ТАКА, КАКТО ИЗИСКВАТ ОТ НАС ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НИ. В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И ИЗБОРИТЕ ЩЕ ПОСОЧИМ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАМ, КЪДЕТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
     ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА СПОДЕЛИМ ЗА ПЪТЯ, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРВИ, СПОРЕД НАС, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО НАПЪЛНО РАВНОСТОЙНИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ. ТОЙ ОБЕЗАТЕЛНО ИЗИСКВА СЛЕДНИТЕ НАЧИНАНИЯ:
    - ОТМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЖИВКОВСКА КОНСТИТУЦИЯ;
     - ОСТАВКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТАВЕНО ИЗЦЯЛО ОТ КРЕАТУРИ НА БИВШИЯ ДИКТАТОР;
       - ОСТАВКА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ КАБИНЕТ;
    - НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЕКСПЕРТИ;
     - СВИКВАНЕ НА КРЪГЛА МАСА С УЧАСТИЕ САМО НА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПАРТИЙНИ СЪЮЗИ;
     - ПРИЕМАНЕ ОТ НЕЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ОБЩЕСТВЕНА УРЕДБА;
     - РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТОЗИ ФОРУМ НА ЗАКОНИ ЗА ПАРТИИТЕ, ИЗБОРИТЕ И ОСНОВИТЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ РАВНОСТОЕН ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ОСВЕДОМЯВАНЕ;
     - ПРОВЕЖДАНЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА НА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО УЧРЕДИТЕЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И НА НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА.
     ТАКАВА Е ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТЪПКИТЕ, ЗА ДА СТИГНАТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ИЗБОРНА ПОБЕДА, ДО ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА.
     ЧУХТЕ НАШЕТО РЕШЕНИЕ, БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ ДАЛИ  ТО Е ПРАВИЛНО. НАКРАЯ ИСКАМЕ ДА БЛАГОДАРИМ НА ДОМАКИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ЛЮБЕЗНО ОТНОШЕНИЕ И ВНИМАНИЕ.

ПЛОВДИВ,  10 МАРТ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          Х   Х   Х

     СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ /ПЛОВДИВ, 9-11 МАРТ 1990 Г./, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ДОКУМЕНТЪТ Е БИЛ ПОДПИСАН ОТ СДС, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ, НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И РЕПУБЛИКАНСКАТА  ПАРТИЯ.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕН ВИНОВНИК ЗА ДНЕШНОТО КАТАСТРОФАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА Е БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТЯ Е ВИНОВНА, ЧЕ С ПОМОЩТА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ ЗАВЗЕ ВЛАСТТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 44 ГОДИНА И С ТЕРОР И НАСИЛИЕ УСТАНОВИ АНТИНАРОДНИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, КОЙТО СЪСРЕДОТОЧИ В РЪЦЕТЕ НА ЕДНА ОБЛАДАНА ОТ ВЪЛЧИ АПЕТИТ НОМЕНКЛАТУРНА КЛАСА И ОБРЕЧЕ НА КРЕПОСТНИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ ЦЯЛАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЧАСТ НА НАРОДА.
     ТАЗИ КЛАСА Е ВИНОВНА ЗА ХИЛЯДИТЕ ЖЕРТВИ, ЗА ГОНЕНИЯТА, ПРЕСЛЕДВАНИЯТА, БЕЗЗАКОНИЯТА И ПРОИЗВОЛА.
     ТЯ Е ВИНОВНА, ЧЕ НАСИЛА КООПЕРИРА ЗЕМЯТА И ПРЕВЪРНА В СВОИ РАТАИ МИЛИОНИТЕ СЕЛСКИ  ТРУЖЕНИЦИ.
     ТЯ Е ВИНОВНА, ЧЕ ДНЕШНАТА НАША ИНДУСТРИЯ, КОЯТО ЗА ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПОГЪЛНА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЛЕВА, ДОБИТИ С ПОТТА И КРЪВТА НА НАРОДА, НО СЪСИПА ПРЕКРАСНАТА БЪЛГАРСКА ПРИРОДА, И ДНЕС ПО-УСПЕШНО ТРОВИ, ОТКОЛКОТО ХРАНИ, ТОПЛИ, ОБЛИЧА И ОБУВА НАРОДА.
     ТЯ Е ВИНОВНА ЗА ДНЕШНАТА КРЕЩЯЩА СОЦИАЛНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, ЧЕ ЗА СМЕТКА НА СВОЕТО ОХОЛСТВО И ПРИВИЛЕГИИ ОБРИЧА НА УНИЗИТЕЛНА БЕДНОСТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     ТЯ Е ВИНОВНА ЗА ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАШАТА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРА, ЗА ТЯХНОТО ИЗОСТАВАНЕ ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
     ТЯ Е ВИНОВНА ЗА ИЗОСТАНАЛОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КОЕТО ПОД МАСКАТА НА ДЕМАГОГСКАТА "БЕЗПЛАТНОСТ" СЪСИПА ЗДРАВЕТО НА НАРОДА.
     ТЯ Е ВИНОВНА ЗА ДУХОВНАТА РАЗРУХА, ЗА МОРАЛНИЯ УПАДЪК И НРАВСТВЕНАТА ДЕГРАДАЦИЯ НА ЧАШЕТО ОБЩЕСТВО.
   В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ПАРТИЙНАТА ВЪРХУШКА ДЪРЖА НАРОДА ПОД КОНТРОЛА НА ЕДИН БЕЗКОНТРОЛЕН, РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ, А БЪЛГАРИЯ В УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕДИН БЕЗПРАВЕН И БЕЗГЛАСЕН САТЕЛИТ НА СССР.
     НА ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ.
   ПРОМЕНИТЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ОБАЧЕ ЗАСЕГНАХА ФАСАДАТА, НО НЕ И СЪЩНОСТТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА.
     НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СТОЯТ РЪКОВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗРАСТНАХА ПОД КРИЛОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ И БЯХА СТОЖЕРА НА НЕГОВАТА АВТОРИТАРНА ВЛАСТ. ВЪПРЕКИ, ЧЕ ЧЕСТНИТЕ И НЕКОМПРОМЕТИРАНИ КОМУНИСТИ НАПУСКАТ БКП ИЛИ СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ НЕЙНАТА ДОСЕГАШНА И ДНЕШНА ДЕМАГОГСКА ПОЛИТИКА И ТЯ СЕ РАЗПАДА, НОМЕНКЛАТУРАТА ОЩЕ ДЪРЖИ ПОД КОНТРОЛА СИ ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И РЕПРЕСИВНАТА МОЩ НА ДЪРЖАВАТА И Я ИЗПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ГОСПОДСТВО НАД ОБЩЕСТВОТО И ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК.
     НИЕ, ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ПРЕДЛАГАМЕ НОВА СЪДБА НА НАРОДА. НИЕ СМЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ГАРАНТИРА НАРОДОВЛАСТИЕ И СВОБОДА НА ЧОВЕКА.
     НИЕ СМЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ДА БЪДЕ ТВОРЕЦ И КОВАЧ НА СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА, ДА ЖИВЕЕ ЧЕСТНО ОТ СВОЯ ТРУД, А НЕ ДА ЗАВИСИ ОТ ПРОИЗВОЛА НА ВЛАСТНИЦИТЕ.
     НИЕ СМЕ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ЗА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.
     НИЕ СМЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ - СЪС СВОЕ МЯСТО И РОЛЯ В СЕМЕЙСТВОТО НА СВОБОДНИТЕ НАРОДИ ОТ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ И РАЗБИТИТЕ СТРАНИ В СВЕТА, НИЕ СМЕ ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ТАЗИ НОВА БЪЛГАРИЯ.
     ПЪТЯТ КЪМ НЕЯ Е ПРЕГРАДЕН ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА - ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ХАМЕЛЕОН, КОЙТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ПОСТОЯННО СМЕНЯШЕ СВОИТЕ ЛИЦА, НО НЕ ИЗПУСКАШЕ МОНОПОЛА ВЪРХУ ВЛАСТТА, КОЙТО ПРОМЕНЯШЕ  СВОЯТА ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ, НО НЕ И ЕКСПЛОАТАТОРСКАТА СИ СЪЩНОСТ.
     ТОЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ХАМЕЛЕОН МОЖЕ ДА БЪДЕ СВАЛЕН ОТ ВЛАСТ ПО МИРЕН НАЧИН САМО ОТ ОБЕДИНЕНИЯ НАРОД.
     НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА НАРОДА В ЕДНИ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПОД МЕЖДУНАРОДЕН КОНТРОЛ.
     НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЗА НАРОДА, ГАРАНТИРАНИ  ОТ НАРОДА!
     ЕТО ЗАЩО НИЕ ВСИЧКИ - СДС И ПАРТИИТЕ, И ДВИЖЕНИЯТА, КОИТО НЕ ВЛИЗАТ В НЕГО - СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО ПЛАТФОРМАТА НА СДС И УПЪЛНОМОЩАВАМЕ НЕГОВАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ДА НИ ПРЕДСТАВЛЯВА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
     НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЩЕ УЧАСТВАМЕ ЕДИННИ В ИЗБОРИТЕ!

ПЛОВДИВ, 10.3.1990 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х

     СОФИЯ, 15 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


      ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 1990 Г., НА КОЕТО  РАЗГЛЕДА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И КОНСТАТИРА:
      ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ У НАС СЕ СРЕЩАТ И ОБСЪЖДАТ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕГАШНАТА СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА И ПРЕДИ ВСИЧКО С ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, САМО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.
      БИХМЕ ИСКАЛИ ДА УВЕДОМИМ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ, ЧЕ В НРБ ОСВЕН СДС ИМА ОЩЕ РЕДИЦА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. ЗА КАКВО ЕДИНСТВО МОЖЕ ДА СЕ АПЕЛИРА, ДАЖЕ И ПРИ НАЙ-ДОБРО НАМЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОГАТО С ТЯХ НЕ СЕ ВОДИ РАЗГОВОР. НЕ СЕ ЛИ  СЪЗНАВА,ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ С ПОДХОДЯЩ КЛИМАТ, В КОИТО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА МОГАТ ДА ПОСТАВЯТ СВОИТЕ ИСКАНИЯ  И ДА ДАДАТ СВОЯ ПРИНОС ЗА РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИТЕ ВЪПРОСИ У НАС?!
    НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ  СРЕЩИТЕ И ВОДЯТ РАЗГОВОРИТЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ, ОСТАВЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ САМО ТЕ СА ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!? ТОВА Е ДЪЛБОКО ПОГРЕШНО. ПРИ ТАКАВА ПОЗИЦИЯ НИЕ ИЗКАЗВАМЕ СЪМНЕНИЕ ЗА ДОСТИГАНЕ ДО ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ! НО ДАЖЕ И ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО НЯКАКВА ДОГОВОРЕНОСТ, КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА, ЧЕ ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС, ОТ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД?
     БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПОКАЗАХА НЕДВУСМИСЛЕНО, ЧЕ ОТХВЪРЛЯТ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ РЕЖИМ И ОКОВИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА, ЗА ДА БЪДАТ СВОБОДНИ, ДА СЛУЖАТ НА БЪЛГАРИЯ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И БЕЗ ДА СЕ КЛАНЯТ НА ИДОЛИ. МНОЗИНА ОБАЧЕ СЕ СТРАХУВАТ, ЧЕ СТАРИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИДОЛИ, СЪЗДАВАНИ ОТ БИВШЕТО РЪКОВОДСТВО НА БКП, В НОВИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ САМО ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ИДОЛИ. ОТ ЕДНАТА КРАЙНОСТ ДА БЪДЕМ ТЛАСНАТИ КЪМ ДРУГА КРАЙНОСТ. В ТАКИВА УСЛОВИЯ НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ИЗДИГНАТ ХОРА, КОИТО В ДАДЕН МОМЕНТ ДА ПОСТАВЯТ АМБИЦИИ И ЦЕЛИ, В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОЧАКВАНИЯТА И НАДЕЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!
     ПРИ ДНЕШНАТА КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ  СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПРЕДНИНА И ПРИВИЛЕГИИ, ДА НАДЦЕНЯВА СИЛИТЕ СИ ИЛИ ДА ОБРЪЩА ГРЪБ НА ДРУГИТЕ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА, КОЯТО МОЖЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА ИЗОСТРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ДА УСЛОЖНИ СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА.
     БЪЛГАРСКИЯТ  НАРОД СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕДИНСТВО, ОТ АТМОСФЕРА НА ДОВЕРИЕ, ОТ СЪГЛАСИЕ И МИР МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ. КОЙТО МИСЛИ ДА МУ СЛУЖИ ЧЕСТНО, ТРЯБВА С ВСИЧКИ СИЛИ ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ!

СОФИЯ, 5 МАРТ 1990 Г.                                                     /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/