15 август 1994


София, 15 август 1994 година
Брой 158 /1103 [?]/ [1203]


София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ "ЕДИНСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ" МЕЖДУ ПАРТИИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ОТ ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.


Република България е пред избори и избор. Алтернативите са ясно очертани. Връщане на власт на бившата комунистическа партия или управление на Съюза на демократичните сили /СДС/ заедно с други демократични и некомунистически партии. Първият път е път към реставрация на социализма и връщане с десетилетия времето на България. Вторият път - това е демокрацията и успеха на България.

За да бъдат спечелени предстоящите парламентарни избори от Съюза на демократичните сили и за да може България да има стабилно демократично управление през следващите четири години, което да гарантира:
- реална смяна на икономическата система чрез приватизация и реституция;
- законност и ред в страната;
- война на престъпния свят и на корупцията;
- утвърждаване на демократичните институции на основата на конституцията и на парламентаризма;
- рязко подобряване на жизнения стандарт на всички социални групи;
- финансова и икономическа политика, която да овладее инфлацията и да осигури икономически растеж;
- защита на националните и културните традиции и ценности.

Ние, партиите от Съюза на демократичните сили, сключваме настоящото


ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Нашата цел е: чрез единство и разширяване на политическото влияние на СДС да постигнем изборна победа и демократично управление на страната.

За осъществяване на тази цел ние се споразумяваме:

1. СДС да се яви на предстоящите избори като коалиция от партии, действаща в рамките на съществуващия статут.

2. СДС гарантира представителството на коалиционните партньори във всички структури на властта въз основа на техните политически структури, личностен потенциал и програмни намерения.

3. СДС ще се яви на изборите с единна програма и единна листа на кандидатите за народни представители.

4. Програмата да се разработи на основата на програмните намерения на отделните партии, а критерии за подбора на кандидатите за народни представители да бъдат решенията на VI Национална конференция на СДС и мажоритарната избираемост на кандидата независимо от избирателната система.

5. СДС ще разработи механизъм за издигане и на кандидати за народни представители, които не членуват в партии от коалицията СДС. За тези кандидати политическа гаранция трябва да дадат отделните партии.

6. СДС е за политика на споразумения с други некомунистически политически партии за постигане на определената цел. Най-близко до тази цел стоят партиите, членове на СДС.

7. СДС е за самостоятелно коалиционно управление след изборна победа. В зависимост от изборните резултати СДС е готов и за коалиционно управление заедно с други демократични партии, които влязат в парламента.

8. Единствената партия, с която СДС не може да се коалира за управление на страната, е БСП.

9. При спечелване на абсолютно мнозинство на парламентарните избори за министър-председател се избира председателят на НКС на СДС.

10. Настоящото споразумение влиза в сила от момента на неговото подписване.

Само чрез единство и подаване на ръка на всички демократични сили и честно мислещи хора в България родината ни може да успее!

София, 12 август 1994 г.

Подписали:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РДП:

Александър Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОХДЦ:

Стефан Софиянски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ "ИЗХОД ОТ КРИЗАТА" МЕЖДУ ПАРТИИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ".


Водени от съзнанието, че България се намира в изключително тежка политическа, икономическа и морална криза;

че Съюзът на демократичните сили продължава да бъде единствена реална алтернатива за демократични промени, реална пазарна икономика и приобщаване на страната ни към съобщността на нормалните европейски държави;

че в България отново бе подменен вотът на избирателите и прекроено политическото пространство без нови избори, което доведе до тотална рекомунизапия и овладяване на всички сфери на властта от бившата комунистическа партия;

че основните демократични институции са безнадеждно дискредитирани и е в ход опит да бъде дискредитирана и самата представа за демокрация;

че поддържаното от комунистите и техните сателити правителство многократно пренебрегва конституцията на страната, не изпълнява поетите в своята програма обещания и води пагубна за бъдещето на България политика;

че парламентът е изчерпал изцяло своите възможности като висш законодателен орган, лишен е от доверието на българските избиратели и на практика се е превърнал в конвент, гласуващ откровено и без необходимия кворум рекомунизационни закони в разрез с конституционните норми, собствения си правилник и всички правила на парламентарната етика;

че участието в този парламентарен фарс е срам за всяка уважаваща себе си политическа сила и по същество е съучастие в рекомунизацията на страната;

че оцеляването на българската нация е поставено на карта и единственият реален изход от настоящата ситуация са предсрочните парламентарни избори,

партиите и организациите в Съюза на демократичните сили се споразумяват за следното:

1. Участващите в Съюза на демократичните сили партии и организации са равностойни коалиционни партньори, имащи равни права и задължения.

2. Върховни ръководни органи на коалицията Съюз на демократичните сили са Националната конференция и Националният координационен съвет. Техните решения са задължителни за всяка партия от коалицията и за всяка местна и национална структура на СДС, включително и за народните представители, избрани със синята бюлетина, и за ПГ на СДС като цяло.

3. Всички решения на ръководните органи на СДС на национално и местно равнище се вземат чрез гласуване след демократично и равноправно обсъждане на различните тези и предложения. След като едно решение бъде взето по демократичен път, то става задължително и за тези, които не са били съгласни с него. Съюзът на демократичните сили категорично осъжда многобройните прецеденти, при които отделни партии, партийни лидери и депутати се противопоставят открито и публично на решенията на легитимните органи на коалицията и по този начин внушават представа за разцепление и внасят дух на объркване и разочарование сред нашите избиратели и симпатизанти. СДС се извинява на своите привърженици за тези действия, които на практика обслужват интересите на нашите политически противници, и заявява, че ще потърси от техните извършители съответната политическа отговорност.

4. СДС осъзнава себе си като политическа формация от електорален тип, обединена от една национална кауза, свързана с радикална смяна на системата, демократизация на всички обществени взаимоотношения и постигане на демократични права и свободи за всеки български гражданин, установяване на пазарна икономика чрез механизмите на приватизацията, реституцията и връщането на земята. Ние съзнаваме достатъчно ясно, че нашите избиратели гласуват за СДС в името на тази кауза, а не поради пристрастия към отделните партии в съюза или симпатии към техните лидери. Поради това налагаме безпрекословен мораториум върху всякакви вътрешнокоалиционни противоречия, лидерски амбиции и партизански борби за надмощие в съюза. Най-категорично осъждаме всички прецеденти на вътрешнокоалиционни противопоставяния, опити за разцепление, инспирирани от теснопартийни интереси, и откази да се изпълнят демократично приети от върховните органи на коалицията решения. Ние гарантираме своята непримиримост към подобни пагубни за СДС рецидиви, довели до реално разочарование сред нашите симпатизанти и до спадане на влиянието и престижа на коалицията. Заявяваме, че във всички свои действия ще се ръководим от интересите на България, въплътени в обединяващата всички ни национална кауза на СДС, като оставим своите теснопартийни интереси на заден план. Поемаме ангажимента всеки, който наруши този мораториум, да бъде отстраняван и гарантираме, че СДС ще изразява единната политическа воля на своите избиратели до момента, в който опасността от реставрацията на комунистическото или неокомунистическо управление бъде окончателно отстранена.

5. Партиите и организациите в СДС се задължават да разработят детайлен механизъм за издигане на кандидатури в законодателната и изпълнителната власт, който задължително предполага издигане от местните структури, поемане на политически гаранции от партиите и одобрение от НКС.

6. Участващите в СДС партии и организации декларират, че във всички свои действия ще се ръководят от необходимостта да защитят интересите на сините избиратели и да разширят електоралната база на коалицията, ангажирайки безпартийните симпатизанти и привърженици на синята идея и обръщайки особено внимание на колебаещите се и разочаровани избиратели. Всички наши политически усилия ще бъдат насочени към създаване на нов и по-привлекателен облик на СДС, ориентиран към конкретните потребности и интереси на различните социални слоеве, професионални и възрастови групи и етнически обособени общности. Ние ще направим всичко възможно, за да може СДС да бъде адекватен на своята същност, изграждаща се върху двуединството на партийна коалиция и национално движение.

7. Партиите и организациите в СДС се задължават да положат всички възможни усилия за търсене на лоялни политически партньори, с които да сключат конкретни и ясно регламентирани предизборни или следизборни политически споразумения. Нашата цел е да създадем един реален антикомунистически блок, който да може да гарантира демократичното управление на страната през целия следващ парламентарен мандат.

8. Партиите и организациите в СДС се задължават да детайлизират общата предизборна програма на коалицията, поемайки ясни и конкретни ангажименти пред своите избиратели, обвързани с предварително обявени срокове за тяхното изпълнение. Нейните основни акценти трябва да бъдат свързани с:
- финансова и икономическа стабилизация на страната, основаваща се върху пазарни взаимоотношения, ясни и безпрекословни законодателни норми и строго данъчно законодателство;
- безкомпромисна борба с корупцията, мафията и престъпността;
- стопроцентово установяване на частна собственост върху земята и създаване на финансови и данъчни облекчения за фермерските стопанства;
- създаване на законодателни условия за развитие и процъфтяване на дребния и средния бизнес;
- бързо и радикално провеждане на реституцията и различните форми на приватизация, гарантиращо приоритет на частната собственост над държавната;
- ограничаване на възможностите за незаконно забогатяване чрез парична реформа и въвеждане на закон за доказване на собствеността;
- независима външна политика, подчинена на интересите на страната;
- ясна концепция за националната сигурност и създаване на силна и професионално подготвена армия;
- гарантиране на пълната независимост на съдебната власт и цялостна законодателна реформа в областта на правораздаването;
- осигуряване на реална възможност за изява на младите хора в България;
- гарантиране правото на всеки български гражданин да живее в чиста околна среда;
- повишаване на общественото благосъстояние на населението и социални гаранции, даващи възможност на безработните, пенсионерите и малоимотните да водят достойно и пълнокръвно съществуване;
- съхраняване на етническия мир и гарантиране законните права на всеки български гражданин;
- създаване на законодателни и данъчни облекчения за развитието на българската култура;
- създаване на законодателни и данъчни облекчения за развитието на професионалния и масовия спорт;
- незабавна отмяна на всички ретроградни и рекомунизационни закони, приети от 36-то Народно събрание.

9. Всяка една от подписалите това споразумение партии и организации заявява, че при отказ от изпълнение на решения на ръководните органи на СДС доброволно оттегля подписа си и излиза от коалицията.

10. Полагайки подписа си под настоящия документ, ние изразяваме своята увереност, че само политическа сила, която пренебрегне лидерските и партийни противоречия в интерес на единството на своите поддръжници и която предложи конкретни програмни намерения за извеждане на страната от катастрофалното състояние на престъпност, корупция, политическо интригантство и тотално обедняване на хората, може да заслужи доверието на българския народ.

Съюзът на демократичните сили бе създаден именно с такава мисия и ние сме длъжни да направим всичко възможно, за да запазим чисто неговото лице и да потърсим отново подкрепата на всички онези, които се отдръпнаха от политическия маскарад, инспириран от тези, които в продължение на половин век ограбват нашата България. Заявяваме, че ще следваме принципите си на чистота и морал в политиката и няма да допуснем дребните политически и парламентарни игри, недостойните партизански страсти и задкулисните политически сделки да дискредитират нашия съюз. Защото Съюзът на демократичните сили не е една от многото формации, които се боричкат за власт на днешната политическа сцена. Съюзът на демократичните сили е въплъщение на надеждите на всички, които жадуват реални демократични промени в днешна България, и е единствената реална преграда пред усилията да бъде реставриран комунизмът.

София, 15 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА НАРОДНАТА ПРЕДСТАВИТЕЛКА ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЛАРА МАРИНОВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВИЦЕПРЕМИЕР,

За съжаление 7 дни изчаках отговор на моето писмо до вас от 3 август 1994 г. Официална информация не бе получена за формирането на цените в почивните бази на Министерския съвет, както и в други почивни станции.

Въпреки неколкократните ми напомняния към вас обществото така и не научи истината, за която всъщност настоявам в писмото си.

Недоумявам и за вашето мълчание по повдигнатия от народен представител актуален въпрос, което е своебразно съгласие с някои инсинуации.

Аз не желая да ползвам почивната база на Министерския съвет при така създалите се обстоятелства и връщам предоставената ми карта.

София, 11 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ ИНЖ. ГАНЧО ХРИСТОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЕДВИН СУГАРЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОДОСНАБДИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС "РИЛА".


ГОСПОДИН СУГАРЕВ,

Сериозни съображения ме задължават да се обърна към Вас с отворено писмо. Имам предвид:

- Обществената значимост на лично Ваши и на привърженици от Националното движение /НД/ "Екогласност" планирани действия срещу Обществения комитет за подобряване на водоснабдяването на София, поставил си за цел решаването на значим социален проблем, свързан с живота и здравето на жителите на столичния град.

- Посегателство върху конституционното право на всеки гражданин на републиката доброволно и по убеждение да упражнява своите знания, воля и амбиции в полза на обществото.

- Прилагане на недостойни форми на въздействие, на шантаж и на заплаха върху членове на обществения комитет.

- Умишлено погрешно тълкуване на целите и на задачите на обществения комитет, за да се дискредитира пред обществеността и провокира блокиране на неговата цялостна дейност.

Общоизвестно е, че на 30 и 31 март, 1 и 4 април 1994 г. комитетът /използвам съкращението за по-кратко изписване/ проведе обществена дискусия на тема: "Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила" и водоснабдяването на София".

Както подобава на събития от регионално и национално значение, дискусията стана предмет на широко тълкуване, анализ и коментар, които не всякога бяха благоприятно отразявани в средствата за масова информация.

Какво предизвика необходимостта отново ВК "Рила" да бъде поставен на вниманието на обществеността и на държавната власт?

Причините са няколко:

- Налице е Указ N 137 от 26 януари 1990 г. на Държавния съвет на Република България, чрез който Деветото народно събрание задължава Министерския съвет да преразгледа чрез допълнително сравняване на варианти, утвърдени с Разпореждане N 43 от 1985 г. проекта за водоснабдителен комплекс "Рила", като се гарантира неговата екологосъобразност и спазят посочените в указа критерии, без да спира изграждането на пречиствателните станции за питейни води в Дупница, Благоевград, водопровод Рила - Дупница, и обходния път на Рилския манастир.

- На основание на горепосочените решения на Деветото народно събрание са направени конкурсни разработки от три проектантски колектива, излъчени от водещите в тази област институти: "Енергопроект" с ръководител инж. Пламен Никифоров, "Водоканалпроект" с ръководител инж. Иван Бухов и "Водпроект" с ръководител инж. Петър Каишев.

Назначена е от Министерския съвет със заповед N Р-2 от 10 януари 1991 г. експертна комисия под председателството на сегашния ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия к.т.н. проф. инж. Иван Папазчев, в която са включени над петдесет представители на централни ведомства и организации, между които шест депутати от Народното събрание, представители на всички общини, включени във ВК "Рила", и на "Екогласност" от София и от Благоевград.

Експертната комисия констатира, цитирам: "Станалите разисквания, големият интерес от всички общини и ведомства потвърдиха необходимостта от изграждането на Водоснабдителен комплекс "Рила" /стр.З р.31 от Протокол N 03-04-12/22.IV.1991 г., одобрен от заместник-председателя на Министерския съвет Александър Томов/.

Комисията установява, че всички разработки съдържат ценни идеи за комплексно използване на водите от Рилския масив по задоволяване на нуждите от вода на местните общини и на столицата, но като цяло нито един от тях не решава напълно проблема. Препоръчва да се сформира надведомствен проектантски колектив, който да представи окончателната схема за ВК "Рила".

- Със заповед N РД-02-14-58 от 14 май 1991 г. на тогавашното Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството е определен надведомствен проектантски колектив с ръководител к.т.н. проф. инж. Стоян Бойчев.

През октомври 1991 г. проф. Бойчев предава проекта /фаза "Предварителни проектни проучвания"/ на инвеститора - Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството.

- В продължение на две години и половина след предаването на проекта инвеститорът все още не е насрочил Технико-икономически експертен съвет за приемането или отхвърлянето на проекта. С този си акт на бездействие Министерският съвет и неговото подведомствено министерство не са изпълнили решението на Деветото народно събрание за актуализиране на проекта за ВК "Рила".

Три правителства досега: на Димитър Попов, на Филип Димитров и на проф. Любен Беров, оставят проблема без окончателно крайно експертно решение. Излишно е да подчертавам, че техническите проекти с регионално и национално значение, а и не само такива, трябва да се приемат и предлагат решения по тях от експерти, а не от политици.

Справедливостта изисква едно уточняване: мандатността на правителството на Димитър Попов стигна до приемането на конкурсните разработки за ВК "Рила" и до възлагане на задачата на надведомствен проектантски колектив, който да предложи окончателната обобщена схема за ВК "Рила". По време на правителството на Филип Димитров и при това сега на проф. Любен Беров по-нататъшният ход на проекта съгласно изискванията на съществуващите нормативни документи, технически правила и разпоредби беше спрян, без да се даде обяснение защо.

Неизпълнението на задължения, възложени на Министерския съвет от Народното събрание по силата на Указ 137, тежкото състояние на водоснабдяването на селищата, обхванати от ВК "Рила" и София, несъстоятелността на друга алтернатива за допълнителното водоснабдяване на столицата и необходимостта по провеждане на Върховен технико-икономически експертен съвет за разглеждане и приемане или отхвърляне на предварителните проектни проучвания, разработени в съответствие с решенията на Деветото народно събрание, са причината и съображенията на обществения комитет да включи в своята обявена за 1993/1994 г. програма деблокирането на ВК "Рила" на общинско, регионално и държавно ниво. И това в съответствие с изложените аргументи е основателно и законно изискване и действие. Противното означава: неспазване на нормативни и законови актове, неизпълнение на решения на Народното събрание, хаос и анархия на държавно ниво, каквито един депутат не трябва да допуска и да превръща в своя политика, продиктувана от политически и конюнктурни съображения.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗА НАСОКИТЕ НА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ, ПРОЧЕТЕН НА 40-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БСДП СТЕФАН РАДОСЛАВОВ /17 - 19 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


V.
БСДП И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На национално равнище Българската социалдемократическа партия /БСДП/ е извънпарламентарна опозиционна политическа сила, но на локално равнище - в много общини тя има свои представители - кметове, заместник-кметове, общински съветници.

В държавната и в общинската администрация работят много служители - социалдемократи. По правило и на национално, и на локално равнище БСДП подценява работата със своите представители във властта. Нито партията счита за необходимо да поддържа регулярна връзка с тях, нито те я търсят. Тази слабост трябва много бързо да се преодолее. Необходимо е БСДП да разработи свой механизъм за взаимодействие със своите представители в органите на власт.

Интересен в това отношение е опитът на нашата организация в Стара Загора, където БСДП е в коалиция със Съюза на демократичните сили /СДС/ и Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и има представители в общинското самоуправление.

Случаят със Стара Загора е уникален микромодел на консолидация на демократичните сили, какъвто не се постигна на национално равнище с всички опасни последици за демократичното развитие на България.

Цялата партия трябва да проучи опита на нашата организация в Стара Загора и да извлече поука от него.

Ние нямаме опит във властта, но вече има признаци за проблемите, с които ще се сблъскаме в близкото бъдеще - кариеризмът и корупцията ие са патент само на някои политически сили, а обща слабост на всяка демокрация.

Взаимните отговорности между партията и нейните представители във властта са основен организационен въпрос, който трябва да бъде в центъра на вниманието на всички.


VI.
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА БСДП

Организацията на международните връзки на Българската социалдемократическа партия е добра, но има ограничен капацитет - инициативата не е в наши ръце.

Финансови ограничения пречат, за да се въведе активен стил в международните отношения на БСДП.

През отчетния период БСДП взе участие в 19 конгрес на Социалистическия интернационал, състоял се през септември 1992 г.

Председателят на партията и други членове на Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСДП взеха участие в редица мероприятия на Интернационала и на братските социалдемократически партии - конгреси, конференции и т.н.

Необходимо е БСДП да активизира своята международна политическа дейност за осигуряване на международна подкрепа. Информацията, която изпращаме в чужбина за нашата дейност, не е достатъчна. Необходими са бързи мерки.


VII.
УКРЕПВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСДП

Трябва да се има предвид, че положението на повечето членове на нашата партия е много тежко. Много от тях са безработни и едва свързват двата края.

Финансовата зависимост от работодателя - държавата или частния собственик, принуждава много наши членове да прикриват своята принадлежност към партията: БСДП им е скъпа, но прехраната на техните семейства - неотвратима.

Публична тайна е, че независимо от политическите предпочитания на работодателя - бесепар или седесар, първата му грижа е първи да бъдат уволнени социалдемократите при съкращения на щата.

При тези обстоятелства не е чудно, че политическата активност на много наши членове не е висока.

Развитието на обществения, на политическия и на икономическия процес потвърждава правотата на социалдемокрацията. Авторитетът на БСДП в обществото започва да расте, показателно за това е, че към нас се насочват нови хора, които съзнателно избират БСДП за своя политическа сила. В повечето местни организации постъпват хора, които не са членували никога в партии и особено в София се наблюдава процес на връщане в БСДП на членове от Социалдемократическата партия /СДП/ в СДС, убедили се в правилността на нашата политика.

Този процес трябва да се стимулира.

Необходима ни е нова активна кадрова политика, отличаваща се с внимание към хората.

Постоянна и първа задача на местните организации и особено на техните ръководства трябва да стане привличането на нови членове - най-важният показател за отварянето на партията към обществото. За много хора е чест да бъдат поканени за членове на БСДП, но изпитват неудобство да се "натрапват" сами. Ние трябва да ги потърсим и да ги привлечем. Не е необходимо БСДП да става масова партия - времето на масовите партии отмина. Необходимо е обаче БСДП да си осигури 60-70 хиляди членове. Такава е нормата, за да може една политическа партия у нас да излъчи кадри за управление в цялата страна.

Необходимо е местните организации да се отнасят с разбиране към всички проблеми на своите членове и да правят необходимото за тяхната защита в тежките условия на икономическата криза.


VІІІ.
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА БСДП

Решаващо условие за бързо организационно развитие на БСДП са мерките, които самата тя трябва да предприеме за:
- повишаване на мотивацията на партийните членове за участие в политическата дейност;
- усъвършенстване на своята структура, функционален механизъм и стил на ръководство за нарастваща активност.

Нашата партия трябва да промени изцяло своето поведение в обществото по всички направления. Тя трябва да използва своя морален и политически кредит.

Необходима е увереност в правотата на нашата политика и в собствените ни сили.

Главната задача на БСДП сега е подготовката й за успешно участие в изборите за ново Народно събрание и за нови органи на местно самоуправление.

Изпълнението на тази задача трябва да мобилизира всички сили на партията за повишаване на нейната организация и дееспособност.

Необходимо е:
1. Да се активизира политическата дейност на БСДП на национално и на местно равнище на основата на единна програма от изяви, които конкретизират политическата линия на партията.
2. Политическата дейност на БСДП да се съчетава с организирането на модерна пропаганда и реклама на нейните програмни цели и лидери.
3. Да се организира политическото образование и обучение на членовете на БСДП за повишаване на политическата им култура - знанията и уменията за водене на ефективна политика.
4. Да се организира целесъобразна кадрова политика за издигане на млади и способни членове на БСДП на ръководни длъжности в партията и държавата.
5. Да се приемат нови членове на БСДП с доказани политически и делови качества.
6. Да се укрепват наличните и да се създадат нови местни партийни организации.
7. На основата на целесъобразни промени в Устава на БСДП да се подобри организационната работа в нея на всички равнища и преди всичко ефективността на ръководството и отговорностите при изпълнение на взетите решения.
8. Да се разработи стратегия за финансово осигуряване на БСДП и особено на нейните местни организации.
9. Всички изборни органи на Българската социалдемократическа партия да подобрят връзката помежду си и връзката си с членовете на партията и да организират тяхната дейност с нарастваща инициативност.


* * *

Националният комитет счита, че 40 конгрес на БСДП ще оцени по достойнство постиженията и слабостите в неговата работа и ще вземе решения за подобряване на организационното състояние на партията, за да я подготви за по-високите й предстоящи задачи.

Целта е БСДП от партия в себе си да стане партия за цялото общество.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", СЪЗДАДЕН ОТ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е подписан на 28 юли 1994 г. в София.


Чл.91. При липса на структури на съюза в отделен избирателен район, то кандидатите за народни представители за същия се определят от Политическия консултативен съвет.

Чл.92. Всяка партия избира своите кандидати за съответния район, които задължително са нейни членове.

Чл.93. Издигането на кандидатури се извършва по предложение на местните организации.

Чл.94. При постигнато предварително споразумение между местните структури на партиите от съюза по кандидатурите за съответния регион, то Политическият консултативен съвет е длъжен да се въздържи от корекции, освен в случаите на взаимно съгласие между него и съответните местни структури.

Чл.95. Политическият консултативен съвет утвърждава окончателните кандидатури на съюза и ги представя в Централната избирателна комисия /ЦИК/ и в Районните избирателни комисии /РИК/.

Чл.96. При утвърждаване на кандидатурите ПКС създава условия за равнопоставеност и удовлетворителна представителност на партиите от съюза.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.97. Към политическия съюз могат да се присъединят други политически формации след решение на Политическия консултативен съвет, при условие че желаещите да се присъединят приемат напълно условията на настоящия договор и приетите към момента на присъединяване документи на "Нов избор".

Чл.98. В случай на грубо нарушение на настоящия договор от партия или организация от "Нов избор" същата може да бъде изключена с мнозинство 2/3 от страните по договора и не по-малко от половината от учредителите на политическия съюз.

Чл.99. В случаите по предходния член изключената страна губи права върху придобитото от политическия съюз имущество, парични средства и направената вноска.

Чл.100. Когато страна по договора напусне политическия съюз по собствено желание, то същата има право на обезщетение в размера на вноската, която е направила, при приспадане на придобитото имущество от набраните средства от "Нов избор" при условие, че това имущество не надвишава по стойност направената вноска. Когато имуществото е по стойност, по-голяма от вноската, то разликата се възстановява на съюза.

Чл.101. В случай на напускане на повече от половината от учредителите на "Нов избор", то останалите партии и организации губят правото да използват името на политическия съюз, освен в случай че 2/3 от напусналите дадат съгласие за ползването му.

Чл.102. Допуска се създаването на местни организации с името на съюза при условие, че на територията на съответната община не съществуват организации на основателите на съюза и желанието на местните жители е такова. Основаването на такива организации става само в присъствието на упълномощени представители на партиите, учредителки на съюза.

Политическият консултативен съвет приема статут за членство и дейността на такива местни организации, както и начина на тяхното представителство във вземането на политически решения. Участието на граждани в такива местни организации може да става само при ясно ангажирано членство.

Чл.103. Партиите от съюза могат да изграждат съвместно и поотделно граждански сдружения от различен тип - бизнес, медика, академика, педагогика, инженерно-архитектурни камари, работнически общества и др. Тези сдружения нямат политически характер и имат за цел популяризиране на действията на съюза и подпомагане на гражданите в техните намерения и професионални интереси.

Чл.104. Национални конференции се свикват за одобряване на общата предизборна програма, отделни теми и теоретични обсъждания, свързани с дейността на съюза. Националните конференции не избират никакви органи на съюза.

Чл.105. Политическият съюз се регистрира в едноседмичен срок от подписването на настоящия договор.

Чл.106. В едноседмичен срок от подписване на настоящия договор страните се задължават да регистрират парламентарен съюз с името "Нов избор".

Чл.107. Политическият съюз се разпуска с общо решение, което определя и правото на ползване на името му.

ЗА "СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Анев

ЗА "ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Луджев

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
15.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!