15 януари 1991

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 10 /285/

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ПО ДОВОД НАХЛУВАНЕТО НА СЪЮЗНИ ВОЙСКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИЗРАЗЯВА ЕДИННОТО СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ, НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЗАЩ В СЪСТАВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: НАХЛУВАНЕТО НА ВОЙСКИ НА СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА СЪВЕТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕПУБЛИКИ В ЛИТВА Е ОПАСЕН РЕЦИДИВ НА СТАЛИНИЗМА, НА ПРАКТИКАТА ЗА ИМПЕРСКО РЕШАВАНЕ НА СЛОЖНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ С БРУТАЛНОТО ПОГАЗВАНЕ С ВОЕННА СИЛА НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ВСЕКИ НАРОД НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. ТО Е ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ НЕ САМО В ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ, КОИТО ЧРЕЗ НАРОДЕН ВОТ ПОЛУЧАВАТ СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ, НО И ЗА ВСИЧКИ НАС, КОИТО ДОСКОРО БЯХМЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР”.

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ЛЕНИН, СТАЛИН И БРЕЖНЕВ НЕ СА НАУЧИЛИ ДОБРЕ УРОЦИТЕ ОТ ИЗМИНАЛАТА 1990 Г., ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА СВЕТОВЕН МИР, АКО САМО ЕДНА МАЛКА СТРАНА Е ЗАГУБИЛА СВОБОДАТА СИ, АКО НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ СТРАДАТ И ОТ ЧУЖДОНАЦИОНАЛЕН ГНЕТ. С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ РИСКУВА ДА ЗАЛИЧИ АВТОРИТЕТА СИ НА ЕДИН ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ НА "ПРЕУСТРОЙСТВОТО", РИСКУВА ДА СЕ НАРЕДИ В ПОРЕДИЦА ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ С НЕЗАВИДНА СЛАВА. ВСЕ ОЩЕ ИМА ВРЕМЕ ТОВА ДА НЕ СТАНЕ И НИЕ КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ ПРИЗОВАВАМЕ ПРЕЗИДЕНТА НА СЪЮЗА НА СЪВЕТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕПУБЛИКИ ДА ПРЕРАЗГЛЕДА СВОЕТО РЕШЕНИЕ И ДА ПРЕУСТАНОВИ ДЕСАНТИТЕ В ПРИБАЛТИКА, ГРУЗИЯ И НАВСЯКЪДЕ ДРУГАДЕ, КЪДЕТО СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ТЪРСЯТ НОВИ ПЪТИЩА ЗА ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ.

В ОТГОВОР НА ОБРЪЩЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС КЪМ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ИЗРАЗЯВАМЕ ПЪЛНАТА ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВА БОРБА НА ЛИТОВСКИЯ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ.

ПРИЗОВАВАМЕ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩАТА СИ ПО КОНФЛИКТА, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО СТРАНА "ЗА" ИЛИ "ПРОТИВ" ДЕМОКРАЦИЯТА. ТОЗИ ПРИЗИВ ОТПРАВЯМЕ И КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРОТЕСТНАТА АКЦИЯ ДНЕС 14 ЯНУАРИ ОТ 17 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА СЪВЕТСКОТО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ, КАКТО И В ГОЛЕМИЯ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ УТРЕ, 15 ЯНУАРИ, ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ СРЕЩУ УНИВЕРСИТЕТА "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНАТА РАБОТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 12 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПАРТИЯТА БЕШЕ ПРЕИМЕНУВАНА В ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/.


ПО ИНИЦИАТИВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ НА 12 ЯНУАРИ 1991 Г. БЕ СВИКАНА ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ПРИСЪСТВУВАХА 63 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕКЦИИ ОТ СОФИЯ И СТРАНАТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ: Ю.КОЦЕВ    ПРОТОКОЛЧИК:    Л.НЕСТОРОВА

ПРИЕТ БЕШЕ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД:

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА
2. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА
3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
4. РАЗНИ.

I.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Г-Н ЯНКО ЯНКОВ СЪОБЩИ ФАКТА НА НАПУСКАНЕТО НА ПАРТИЯТА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ, Г-ЖА Д-Р МАРИЯ ПРОЙЧЕВА, Г-Н АТАНАС ЦВЕТКОВ, Г-Н ДИМИТЪР САРЪИВАНОВ И Г-Н ИЛИЯН ЦЕНОВ, ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА, БЕ ПОСОЧЕНО, ЧЕ СЪЩИТЕ НЕ СА ДАЛИ НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ЗА ТОЗИ СВОЙ АКТ И БЯХА ИЗКАЗАНИ ПОДКРЕПЕНИ C ФАКТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ЧЕ ТОВА Е СТАНАЛО ПОРАДИ КОРИСТНИ ПОДБУДИ И МОТИВИ. КОНСТАТИРА СЕ, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИЦА НЕ Е СЪЗДАЛО НИКАКВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ. В ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПОДЧЕРТА, ЧЕ ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ, А СЪЩО ТАКА И НАЛИЧИЕТО НА СЪОБРАЗЯВАНЕ С УСТАВА НА ПАРТИЯТА ПРИ НАПУСКАНЕТО Е НЕОБХОДИМО ОБСЪЖДАНЕТО ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО И ДА СЕ РЕАГИРА САМО НА ЕВЕНТУАЛНИ НАПАДКИ И ОТКРИТИ ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ.

II.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ИЗЛОЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪОБРАЖЕНИЯТА И МОТИВИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА.

ПОСОЧЕНО БЕ, ЧЕ ПАРТИЯТА ПО СЪЩЕСТВО НИКОГА НЕ Е БИЛА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА. НАИМЕНОВАНИЕТО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПАРТИЯТА Е ПРИЕМНИК НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ОСНОВАНО И РЪКОВОДЕНО ОТ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ В ПЕРИОДА СЛЕД 1979 ГОДИНА, ЗАРАДИ КОЕТО ТОЙ ПРЕСТОЯ В ЗАТВОРА ПЕТ ГОДИНИ И СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЧЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ПРЕЗ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА КЪМ БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ОБЕДИНЕНА/ - ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Е БИЛО СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА. ЗА ГРЕШКА МОЖЕ ДА СЕ СМЯТА И ТОВА, ЧЕ ПРИ ЯСНО ИЗРАЗЕНА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ПРИЕТАТА НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА ПРОГРАМА БЕШЕ ЗАПАЗЕНО НАИМЕНОВАНИЕТО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ДОСЕГАШНИТЕ ПАРТИЙНИ ДОКУМЕНТИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ, А ХАРАКТЕРЪТ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ПАРТИЯТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН. ПАРТИЯТА И НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО ВИНАГИ СА СЕ РЪКОВОДЕЛИ ОТ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ САМО СВОБОДНАТА ИНДИВИДУАЛНА ИЗЯВА МОЖЕ ДА СПАСИ БЪЛГАРИЯ ОТ ДЪЛБОКАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА.

ИЗЯВЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ КАТО ЛИБЕРАЛИ НЕ ЗАСЯГА ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ТЕХНИТЕ ИДЕИ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДО ГРИЖАТА И ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА, БЕЗРАБОТНИТЕ, СТАРИТЕ И НЕРАБОТОСПОСОБНИТЕ ХОРА.

СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ БЕ РЕШЕНО, ЧЕ ПАРТИЙНАТА ПРОГРАМА НАИСТИНА ИМА ТИПИЧНО ЛИБЕРАЛЕН ХАРАКТЕР, НО ТОВА НЕ ИЗКЛЮЧВА НЕОБХОДИМОСТТА ТЯ ДА БЪДЕ РАЗШИРЕНА. НЕОБХОДИМО Е В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ПРОГРАМАТА ДА БЪДЕ ПРЕРАБОТЕНА ОТ ЕКИП СПЕЦИАЛИСТИ И ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА УСТАВА НА ПАРТИЯТА, КЪДЕТО ДЕЙСТВИТЕЛНО СА ЗАЛОЖЕНИ НЯКОИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ.

С ГЛАСУВАНЕ БЕ ПРИЕТО ПО ПРИНЦИП, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО ИМЕТО НА ПАРТИЯТА.

Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ИЗЛОЖИ СЪОБРАЖЕНИЯТА И МОТИВИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НОВОТО ИМЕ НА ПАРТИЯТА ДА БЪДЕ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН КОНГРЕС.

СЛЕД ОБСТОЙНО ОБСЪЖДАНЕ И НЯКОЛКО АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 61 ГЛАСА "ЗА", 1 ГЛАС "ПРОТИВ" И 1 ГЛАС "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", БЕ ПРИЕТО ПАРТИЯТА ДА НОСИ ИМЕТО "ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС".

КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Г-Н ЯНКО ЯНКОВ И УТВЪРДИ КАТО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ Г-Н ЮЛИЯН КОЦЕВ И Г-Н БОЖИДАР ПАЛЮШЕВ; ЗА СЕКРЕТАРИ - Г-Н ДИМИТЪР ТОМОВ И Г-Н МИХАИЛ КОКОШКОВ; ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО - Г-Н АНДРЕЙ ДЮКМЕНДЖИЕВ, Г-Н ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ И Г-Н ПЕТЪР МАНКОВ; ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ - Г-ЖА ЛОЗАНКА НЕСТОРОВА; ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ - Г-ЦА ДАНИЕЛА ПОПОВА И Г-ЖА ГАЛИНА ГЕНОВА. ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРУКТУРИТЕ НА ПАРТИЯТА ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ.

Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ И Г-Н МИТКО СТАНКОВ НАПРАВИХА ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ И ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ЗА ПАРТИЯТА.

ІІІ.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ, ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ И МОНАРХИЯТА.

IV.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЕ ИЗНЕСЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА Г-Н ЯНКО ЯНКОВ В САЩ.

СОФИЯ, 12 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

ПРОТОКОЛЧИК: Л.НЕСТОРОВА   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: ЯНКО ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ЛИТВА.


С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА СЛЕДИМ СЪБИТИЯТА В ЛИТВА.

КАТО МЛАДИ ХОРА КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ВСЯКАКЪВ ВИД НАСИЛИЕ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ КОГАТО КАТО РЕЗУЛТАТ ИМА ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ. АПЕЛИРАМЕ КЪМ СЪВЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ МИРНИ ФОРМИ НА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ. РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ ТО ЩЕ ПРОЯВИ МЪДРОСТ И ЩЕ ИЗТЕГЛИ ВОЙСКИТЕ СИ ОТ ЛИТВА.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС Е НЕСЪВМЕСТИМ С УПОТРЕБАТА НА ОРЪЖИЕ И ГРУБОТО ПОТЪПКВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПРАВА.

НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА ЖИВЕЕМ В МИРЕН СВЯТ, В КОЙТО ИМА МЯСТО ЗА ВСИЧКИ. В МОМЕНТ, В КОЙТО ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЗАСТРАШЕНО ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА НОВА ВОЙНА, ОТ ВСИЧКИ РАЗУМНИ СИЛИ СЕ ИЗИСКВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ С ДОБРА ВОЛЯ.

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕЛ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ПЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ.


ЧЛЕН ШЕСТИ
/ПРЕЗИДЕНТ/

ПАРАГРАФ 1. ПРЕЗИДЕНТЪТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ОБЛЕЧЕН С ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ. ТОЙ ИЛИ ТЯ ЗАЕМА ТОЗИ ПОСТ ЗА СРОК ОТ...     ГОДИНИ И ЗАЕДНО С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА, ИЗБРАН ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД, СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДА. ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОВЕЧЕ ОТ... МАНДАТА.

ЧЛЕН СЕДМИ
/ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ/

ЧЛЕН ОСМИ
/ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/

ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕЗИДЕНТЪТ.
ПРЕЗИДЕНТЪТ ИМА ПРАВО НА ВЕТО, СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ. В ДОПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ /ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ/:

1. ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА;

2. НАСРОЧВА ИЗБОРИ ЗА НС И МЕСТНИ СЪВЕТИ;

3. ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ, КОГАТО ИМА РЕШЕНИЕ НА НС ПО КОЙ ВЪПРОС ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ;

4. МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ НАЦИЯТА И НС;

5. ОБНАРОДВА ЗАКОНИТЕ, ПРИЕТИ ОТ НС;

6. ОТМЕНЯ ПРОТИВОЗАКОННИТЕ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ВЕДОМСТВА;

7. НАБЛЮДАВА ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА И Е ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ;

8. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНАТА;

9. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И УДОСТОЯВА С ВИСШИ ВОЕННИ ЗВАНИЯ;

10. ОБЯВЯВА ЧАСТИЧНА ИЛИ ОБЩА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ЗАПАСА, ВЪВЕЖДА ВОЕННО ИЛИ ОБЯВЯВА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ И СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НС НЕ Е В СЕСИЯ. НС СЕ СВИКВА НЕЗАБАВНО ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА;

11. ОБЯВЯВА ВОЙНА В СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ В СЛУЧАЙ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА ВЗАИМНА ВОЕННА ПОМОЩ, КОЕТО ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ, АКО НС НЕ Е В СЕСИЯ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ВЕДНАГА. НС СЕ СВИКВА НЕЗАБАВНО ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА;

12. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА, ПРИЕМА АКРЕДИТИВНИТЕ ПИСМА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ    ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТРАНАТА;

13. РАТИФИЦИРА ИЛИ ДЕНОНСИРА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И КОГАТО Е УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ЗАКОНА, ПОДПИСВА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ. ОТДЕЛЕН ЗАКОН ТРЯБВА ДА ПРЕДПИСВА КОИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, СА ОБЕКТ НА РАТИФИЦИРАНЕ ОТ СТРАНА НА НС;

14. ВРЪЧВА ПОЧЕТНИ ТИТЛИ, ОРДЕНИ И МЕДАЛИ;

15. ДАВА, ВЪЗСТАНОВЯВА, ОСВОБОЖДАВА ОТ И ОТНЕМА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО;

16. ИМА ПРАВОТО НА ПОМИЛВАНЕ;

17. ОПРОЩАВА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪЛГОВЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА;

18. ПРЕДОСТАВЯ УБЕЖИЩЕ.

ЧЛЕН ДЕВЕТИ
/ЦЕНЗ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ/

ЧЛЕН ДЕСЕТИ
/СЪДЕБНА ВЛАСТ/

ПАРАГРАФ 1. ВЪРХОВНИЯТ СЪД И НЯКОИ ПО-НИЗШИ СЪДИЛИЩА, КОИТО НС МОЖЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА УЧРЕДЯВА, СА ОБЛЕЧЕНИ СЪС СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НА НАЦИЯТА.

ПАРАГРАФ 2. ВЪРХОВНИЯТ СЪД СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - ЕДНОТО Е ИЗВЕСТНО КАТО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД И РЕШАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. ДРУГОТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА Е ПОСЛЕДНА СЪДЕБНА ИНСТАНЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАКОНИ И ФАКТИ, А ПО ОСОБЕНО СПЕШНИ ВЪПРОСИ ИМА ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНА ЮРИСДИКЦИЯ.

ПАРАГРАФ 3. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ЗАЩИЩАВА ПЪЛНОМОЩИЯТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И СВОБОДИТЕ НА НАРОДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА И КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ. ТОЙ РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ИСКОВЕ СРЕЩУ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТ, ПОДАВАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ВЕДОМСТВА, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ, ЛИЦА, МЕСТНИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ КОРПОРАЦИИ, КОИТО СА ЗАСЕГНАТИ ОТ НЕКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.

ПАРАГРАФ 4. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИМА ВЛАСТТА ДА ОТМЕНЯ ВСЕКИ ЗАКОН, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ НАРЕДБА, КОИТО НАРУШАВАТ НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЕТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ, ИЛИ СА НАЛОЖЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО ВЕДОМСТВО. ТОЙ ЩЕ ИМА И ПРАВОТО ДА ДАВА МАНДАТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЦЯЛОСТНО ДА КОМПЕНСИРА ЛИЦА ИЛИ КОРПОРАЦИИ, ЧИИТО КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА СА БИЛИ НАРУШЕНИ, ЗА ЩЕТИТЕ, КОИТО СА ПОНЕСЛИ.

ПАРАГРАФ 5. /НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ/

ПАРАГРАФ 6. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИМА ЕДИНСТВЕНО НЕГАТИВНИ ПРАВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА; ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОТМЕНЯНЕ НА ЗАКОНИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И НАРЕДБИ. ТОЙ НЯМА ВЛАСТ ДА НАЛАГА ЗАКОНИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И НАРЕДБИ ИЛИ ДА НАСОЧВА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ, ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ВЕДОМСТВА ДА НАЛАГАТ ЗАКОНИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И НАРЕДБИ. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД НЕ СЛЕДИ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ВЕДОМСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НЕ НАБЛЮДАВА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДРУГИТЕ СЕКТОРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ИМ, ОСВЕН КОГАТО НАДХВЪРЛЯТ ИЛИ УЗУРПИРАТ УПРАВЛЕНСКАТА ВЛАСТ ИЛИ ОТРИЧАТ ИЛИ ЛИШАВАТ ЛИЦА ИЛИ КОРПОРАЦИИ ОТ ЗАПАЗЕНИТЕ ИМ СВОБОДИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО /ЧАСТ ТРЕТА/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ВРЕМЕННИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ФАБ/.


ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪЖИВЯВА КЪМ ДЕЙНОСТ СЛЕД 45 ГОДИНИ ДИКТАТУРА, КОЯТО ВЪПРЕКИ ВСИЧКИТЕ СИ УСИЛИЯ НЕ УСПЯ ДА УНИЩОЖИ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛНО СВОБОДОЛЮБИВИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. ЧАСТ ОТ ТЕЗИ СИЛИ СА БИЛИ, СА И ЩЕ БЪДАТ БЪЛГАРСКИТЕ АНАРХИСТИ. КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ФАБ Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА И ИКОНОМИКА, БЕЗ КАПИТАЛИЗЪМ. НИЕ ЩЕ РАТУВАМЕ ЗА ПЪЛНОТО ДУХОВНО И СОЦИАЛНО РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО. НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, НРАВСТВЕНОСТ, СЕ ОБВЪРЗВАТ ВЪВ ФОРМУЛАТА НА КРОПОТКИН "БЕЗ СВОБОДА НЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ, БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТ НЯМА НРАВСТВЕНОСТ". ВЗАИМОПОМОЩТА ВЪЗПРИЕМАМЕ КАТО ПРИРОДЕН И ОБЩЕСТВЕН ЗАКОН, КОЙТО Е ИЗИГРАЛ ГОЛЯМА РОЛЯ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВИДОВЕТЕ И ОБЩЕСТВАТА.

ПРИ СЕГАШНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ ФАБ Е ГОТОВА:

1. ДА СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, КОИТО НЕ СА КОМПРОМЕТИРАНИ С ДИКТАТУРАТА НА БКП ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И НЕ СЕ БОРЯТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА МОНАРХИЯТА И КАПИТАЛИЗМА;

2. ДА ПОДКРЕПЯ И СЪДЕЙСТВА НА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА ИНИЦИАТИВА, КОЯТО ПРЕСЛЕДВА ПОВЕЧЕ СВОБОДА В ОБЩЕСТВОТО И НА ОТДЕЛНИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ, ПОВИШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАРОДА;

3. ФАБ НЯМА ДА ВЛИЗА В СЪЮЗИ И СЪГЛАШЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО, А ЩЕ ДЪРЖИ ПРЯКА ВРЪЗКА С ТРУДОВИЯ НАРОД И ЩЕ РАБОТИ ЗА ОСЪЗНАВАНЕТО НА ИНСТИНСКИТЕ МУ ИНТЕРЕСИ;

4. ДА ДОПРИНЕСЕ ЧРЕЗ ИЗНАСЯНЕТО НА ФАКТИ И ДАННИ ЗА ПЪЛНОТО РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, КАКТО И НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЕВЕНТУАЛНИТЕ ОПИТИ НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ВЛАСТВАТ НАД ОБЩЕСТВОТО;

5. ФАБ ЩЕ ПРОПАГАНДИРА ИДЕИТЕ НА АНАРХИЗМА В ОБЩЕСТВОТО С ВСИЧКИ ЛЕГАЛНИ И МИРНИ СРЕДСТВА, ГАРАНТИРАНИ ВЪВ ВСЯКА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА. ОТРИЧАМЕ МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА ТЕРОРИЗМА И НАСИЛИЕТО, КОИТО НЕ СА ПРИСЪЩИ НА АНАРХИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И НАРОЧНО МУ СЕ ПРИПИСВАТ. РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ ОТ ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА ГИ ОБВЪРЖЕ С НАШИТЕ ИДЕИ И ШЕ ГО СЧИТАМЕ ЗА ПРОВОКАТОР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНА ФИРМА "ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА" - СТАРА ЗАГОРА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ С НЕВЕРНИ ДАННИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИРМАТА.


ГОСПОДА,

СЕРИОЗНО НИ БЕЗПОКОИ ФАКТЪТ, ЧЕ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПУБЛИКУВАТ МАТЕРИАЛИ С НЕПРОВЕРЕНИ И НЕИЗЯСНЕНИ ДАННИ, ЗАСЯГАЩИ ПРЕСТИЖА НА ФИРМА "ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА" /ДЗУ/ - СТАРА ЗАГОРА. ТАКАВА БЕШЕ И ОБЯВЕНАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИРМАТА ВЪВ В. "ДУМА" И В. "ДЕМОКРАЦИЯ" БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА БТА /НЕПОТВЪРДЕНА ОТ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА - АФ - СТАРА ЗАГОРА/.

СЪЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ Е ВАЛИДНА И ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС" СРЕЩУ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, В КОЙТО ОТНОВО Е ЗАМЕСЕНО ИМЕТО НА ФИРМАТА. С НАДЕЖДАТА, ЧЕ СМЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА, СМЯТАМ, ЧЕ ВСИЧКИ ТАКИВА ОБВИНЕНИЯ ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ РЕШЕНИЕТО СИ В СЪДА И ЕДИНСТВЕН ТОЙ МОЖЕ ДА РАЗДАВА ПРАВОСЪДИЕ. ВСИЧКИ ДРУГИ "ПРАВОРАЗДАВАНИЯ" МОГАТ ДА ИМАТ САМО ХАРАКТЕРА НА ЛИЧНО ОТМЪЩЕНИЕ И ПРИКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ УГРИЗЕНИЯ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРАВЯТ НЕВЪЗМОЖНА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕДНА ФИРМА, КОЯТО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ Е НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТОЗИ ФАКТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТДЕЛНО ОТ СЪДБАТА НА 18 ХИЛЯДИ ДУШИ, РАБОТЕЩИ ВЪВ ФИРМАТА, ЗА КОИТО ОЧЕВИДНО СЕ "МИЛЕЕ" САМО НА ДУМИ.

ТАКА ЧЕ СТОИ ВЪПРОСЪТ - ЩЕ СЪБОРИМ ЛИ С ЛЕКА РЪКА СЪЗДАДЕНОТО БОГАТСТВО, КОЕТО ИМА СВОЯТА ЦЕННОСТ И ЗА В БЪДЕЩЕ, ИЛИ ПОНЕ НЯМА ДА ПРЕЧИМ В СЕРИОЗНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ФИРМАТА ЗА ИЗВЕЖДАНЕТО И НА ИСТИНСКИЯ ПАЗАР ПРИ ЕДНИ НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.

РАЗЧИТАЙКИ НА ОБЕКТИВНОСТТА НА ПЕЧАТА, НЕКА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПОЛУЧАВА НЕ СЕНЗАЦИОННИ "ОТКРИТИЯ" , А ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА СЕ ФОРМИРА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ, КОЕТО ДА ПОМАГА НА ФИРМАТА В СЪЗДАЛАТА СЕ ТЕЖКА СИТУАЦИЯ, ЗАЩОТО ОБЩЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ КОНСУМАТОР НА УСПЕХА НА ЕДНА ТАКАВА ФИРМА И Е КРАЙНО ВРЕМЕ ТО ДА РАЗБЕРЕ ТОВА.

СТАРА ЗАГОРА, 7 ЯНУАРИ 1991 Г.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ФИРМА ДЗУ: ИНЖ. Р. САРКИСЯН

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИВРЕМЕННИЯ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЯВАЩ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.


ЧЛ. 1. ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ. 2. ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, ЗАПАЗВАТ СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, КАТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ЕДИНОДЕЙСТЕИЕ ПО ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ.

ЧЛ. 3. ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ УЧАСТВАТ С ОБЩА ПРОГРАМА И ЕДИННИ ЛИСТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ.

ЧЛ. 4. ЗА ЧЛЕНСТВО В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПАРТИИ, ПРИЕМАЩИ УСТАВА И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА СЪЮЗА.

ЧЛ. 5. ПАРТИИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4 ОТ УСТАВА, МОГАТ ДА ПОСТАВЯТ КАНДИДАТУРАТА СИ ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ СТАВА СЛЕД ДВУСЕДМИЧЕН СРОК. ПАРТИЯТА СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕТА ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО:

/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ КАНДИДАТУРАТА Й ЕДИНОДУШНО С ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ;

/2/ АКО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ Е ПРИЕЛ КАНДИДАТУРАТА ЕДИНОДУШНО, ТЯ СЕ РАЗГЛЕЖДА НА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕ ПРИЕМА С 2/3 МНОЗИНСТВО.

ЧЛ. 6 СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ.

МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ КАНДИДАТУРАТА СИ ЗА СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯТА:

/1/ ПАРТИИ, ЧИИТО ЦЕЛИ И ИДЕАЛИ СА БЛИЗКИ С ТЕЗИ НА ЛИБЕРАЛНИЯ
СЪЮЗ;

/2/ ПАРТИЯ, КОЯТО Е КАНДИДАТСТВАЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, НО ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 5, АЛ. 2 ИЗЧАКВА РЕШЕНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА;

/3/ ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ, ЧИИТО ЦЕЛИ И ИДЕАЛИ НЕ ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЛИБЕРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ;

/4/ ЕДНА ПАРТИЯ ИЛИ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМЕ КАНДИДАТУРАТА С 2/3 МНОЗИНСТВО НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ. АКО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ ПРИЕМЕ КАНДИДАТУРАТА, ТЯ СЕ ПРЕДАВА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ТАМ СЕ ГЛАСУВА И ПРИЕМА С 2/3 МНОЗИНСТВО;

/5/ НАБЛЮДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ С ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНФЕРЕНЦИЯТА И В РАЗИСКВАНИЯТА, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

ЧЛ. 7. ИЗДРЪЖКАТА НА СЪЮЗА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ВНОСКИ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ И НАБЛЮДАТЕЛИ, КАТО РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИТЕ ПРАВА.

ЧЛ. 8. ВСЯКА ПАРТИЯ - ЧЛЕН НА СЪЮЗА, МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ НЕГО СЛЕД ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КАТО СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА УРЕДИ ФИНАНСОВИТЕ СИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪЮЗА.

ЧЛ. 9. ПАРТИЯ, ЧЛЕНУВАЩА В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, КОЯТО НАРУШАВА ЧЛЕНОВЕ 1, 3 И 4 ОТ УСТАВА, СЕ ИЗКЛЮЧВА:

/1/ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3;
/2/ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ЕДИНОДУШНОТО РЕШЕНИЕ НА ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИЯТА, ЧИЙТО ВЪПРОС СЕ РАЗГЛЕЖДА.

ИЗКЛЮЧЕНАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПАРТИЯ В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК МОЖЕ ДА ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕТО, КАТО ОТПРАВИ ЖАЛБА ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДО КОНФЕРЕНЦИЯТА. ТЯ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛБАТА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3.

ЧЛ. 10. АКО ПАРТИЯ - ЧЛЕН НА СЪЮЗА, НЕ ИЗПЪЛНЯВА ФИНАНСОВИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА Й ОТНЕМЕ ПРАВОТО НА ГЛАС ИЛИ ДА Я ЛИШИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ДО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.

ЧЛ. 11. ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТИЯ ОТ СЪЮЗА ВНЕСЕНИТЕ ОТ НЕЯ СУМИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

ЧЛ. 12. РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 8, 9 И 11 СЕ ПРИЛАГАТ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ, БЕЗ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.З.

ЧЛ. 13 ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА СКЛЮЧВА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЗВЪН СЪЮЗА, КАТО УВЕДОМИ ПИСМЕНО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ. 14. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ СА:

- КОНФЕРЕНЦИЯТА;
- ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА