15 ноември 1990

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                      БРОЙ 226 /244/

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА В ШУМЕН НА 10 И И НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


РАБОТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП С ТРЕВОГА ОТБЕЛЯЗВА ВСЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В СТРАНАТА.
ЦЕЛИЯТ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗДЕЙСТВА. СЪЗДАВА СЕ НЕВЪОБРАЗИМ ХАОС. РЕЗУЛТАТЪТ Е ТРАГИЧЕН - ОСОБЕНО В ГРАДОВЕТЕ. ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА КОНТРОЛИРА ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ОРГАНИ И ПО ТОЗИ НАЧИН СТАВА СЪУЧАСТНИК В СЪЗДАВАНЕТО НА КАТАСТРОФАЛНАТА ДНЕС ОБСТАНОВКА. НА ТАЗИ ПОЧВА СЕ РАЗВИХРЯТ КРАЙНО РЕАКЦИОННИ ДЕСНИ СИЛИ, КОИТО ВЕЛИКОДУШНО ПРЕДЛАГАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПАНИЧКА СУПА, ДОКАТО НОМЕНКЛАТУРАТА УСТРОЙВА СЕБЕ СИ.

РЕАЛНА СТАВА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА СПОНТАННО НАРОДНО НЕГОДУВАНИЕ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО КАКТО ОТ ДЕСНИТЕ ЕКСТРЕМИСТКИ СИЛИ, ТАКА И ОТ НОСТАЛГИЧНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА "СВЕТЛОТО" СТАЛИНИСТКО МИНАЛО.

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МНОЗИНСТВОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАТА И ДА ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ. БСП /БКП/, КОЯТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК ОГРАБВАШЕ БЛАГАТА НА НАЦИЯТА, СЕГА ТЪРСИ СЪДРУЖНИЦИ В ОТГОВОРНОСТТА ЧРЕЗ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ СТАРАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА ВИНА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАПАЗИ КОНТРОЛА СИ ВЪРХУ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ЛОСТОВЕ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ МЕХАНИЗМИ. И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ТЯ ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА ТРАДИЦИОННА ДВОЙСТВЕНА ПОЛИТИКА. СПЕЧЕЛИЛА ИЗБОРИТЕ С ДЕМАГОГСКАТА СИ ПОЗИЦИЯ ЗА СПОКОЙСТВИЕ, СПОЛУКА И СИГУРНОСТ, ТЯ НЯМА КУРАЖА И СПОСОБНОСТТА ДА ПРОВЕДЕ РАДИКАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА, А ЗАТЪВА В НОВИ, ОШЕ ПО-ТЕЖКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ПРИЕМАНЕТО НА СИМВОЛА НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА - РОЗАТА, И ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТ РАЗКРИВАТ БЕЗКРАЙНОТО ДВУЛИЧИЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ. ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ ПОВЯРВА, ЧЕ БСП СЕ СТРЕМИ РЕАЛНО КЪМ ПРОМЯНА, СЛЕД КАТО РЕДОМ С ХОРАТА, КОИТО ДЕКЛАРИРАТ И ПРИЗОВАВАТ КЪМ РЕФОРМИ, СТОЯТ И ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ, С КОЕТО СЕ НАМИРАМЕ. ВСИЧКО ТОВА ДОКАЗВА НЕСПОСОБНОСТТА НА БСП ДА УПРАВЛЯВА СТРАНАТА. ОСТАВА ВАРИАНТЪТ - ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС. БСДП ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС, ОСНОВАНО НА ПАРЛАМЕНТАРНО МАЛЦИНСТВО. НАШАТА ПАРТИЯ Е ГОТОВА ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СДС ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОТДЕЛИ ФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е В СЪСТОЯНИЕ НА ПРАКТИКА ДА ДОКАЖЕ СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И РЕАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ С ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА НА СДС. ПРИ ЛИПСА НА ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА УСКОРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ДРУГИТЕ ОСНОВНИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С НЕОБХОДИМАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕФОРМА. ВЕДНАГА СЛЕД ТОВА В МАСКИМАЛНО КРАТЪК СРОК ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ НОВИ ИЗБОРИ.

БСДП Е ЗА УПРАВЛЯЕМ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ВЪЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА. КОНФЕРЕНЦИЯТА УПЪЛНОМОЩАВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСДП ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И ДА ПРОВЕЖДАТ ПОЛИТИКА ЗА "СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ЗА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ДНЕС!"

ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ                      

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, СЪСТОЯЛА СЕ В ШУМЕН.


БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪС ЗАДОВОЛСТВО ПОСРЕЩА НАСТЪПВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В СФРЮ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ НЕОБРАТИМИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

ИЗРАЗ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ СА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ НА 11 НОЕМВРИ 1990 Г. В СР МАКЕДОНИЯ ПЪРВИ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП ПОДКРЕПЯ СТРЕМЕЖА ЗА СВОБОДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В СР МАКЕДОНИЯ, ПЛУРАЛИЗЪМ И ДЕМОКРАЦИЯ.

БСДП СМЯТА, ЧЕ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ В СР МАКЕДОНИЯ СА НЕОБРАТИМИ И СА В ИНТЕРЕС НА ДОБРИТЕ И ЧЕСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ.

ШУМЕН, 11 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛ ОТ ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ РЕСИЛОВСКИ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ КАТ ПРИ ДИРЕКЦИЯ НА МИЛИЦИЯТА, АДРЕСИРАН ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 13 НОЕМВРИ 1990 ГОД. В ПЕРИОДА МЕЖДУ 12.00 И 13.30 ЧАСА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ ЧАСТНИ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ СПРЯХА АВТОМОБИЛИТЕ СИ НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ГИ НАПУСНАХА. ТАКА ТЕ ДЕМОНСТРАТИВНО БЛОКИРАХА ВЪЗЛОВИ КРЪСТОВИЩА В СТОЛИЦАТА /ОРЛОВ МОСТ, БУЛ."ХР.БОТЕВ" - БУЛ."ПРАГА", ЛЪВОВ МОСТ/, ГР. ПЛЕВЕН /БУЛ."ЦВ.СПАСОВ"/ И УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"/ И СТ.ЗАГОРА /БУЛ. "9-ТИ СЕПТЕМВРИ" - БУЛ. "Г.ДИМИТРОВ"/, С КОЕТО СЪЗДАДОХА ГОЛЕМИ ЗАДРЪСТВАНИЯ И ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО.

С ТАЗИ АКЦИЯ ОРГАНИЗАТОРИТЕ Й И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ НАРУШИХА ГРУБО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /ЧЛ. 19, ЧЛ.29 Т.1, ЧЛ.ЗЗ Т.6 И ДР./ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ /ЧЛ.63 Т.З, ЧЛ.64 И ДР./. ПО СЪЩЕСТВО БЕ НАРУШЕН И ЗАКОНЪТ ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ.

ПРИ НАМЕСАТА НА ОРГАНИТЕ НА КАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЕЗИ АКЦИИ ПРОЯВИХА ГРУБО НЕПОДЧИНЕНИЕ, ОТПРАВЯХА ОБИДНИ ЕПИТЕТИ И ЗАПЛАХИ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИЛИЦИЯТА.

В СОФИЯ СЛЕД РАЗЧИСТВАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА ЛЪВОВ МОСТ УЧАСТНИЦИТЕ В АКЦИЯТА ПРЕДПРИЕХА ДЕМОНСТРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕД ВХОДА НА ДИРЕКЦИЯ НА МИЛИЦИЯТА. НА ТОВА МЯСТО ДЕЙСТВИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ БЯХА РЪКОВОДЕНИ ОТ ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", УЛ."ДОНДУКОВ" НОМЕР 39, 3 ЕТАЖ, СТАЯ 38, ТЕЛ. 65-03-31.

ДО СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ И СТЪЛКНОВЕНИЯ НЕ СЕ СТИГНА. ЧАСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В АКЦИИТЕ В СТРАНАТА БЯХА САНКЦИОНИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

ПРЕДСТОИ ВЗЕМАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД И КЪМ ОСТАНАЛИТЕ НАРУШИТЕЛИ.

ГОСПОДИН ПРОКУРОР,
ПРЕДЛАГАЙКИ НА ВНИМАНИЕТО ВИ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, МОЛИМ ОТ ВАША СТРАНА ДА БЪДЕ ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В БЪДЕЩЕ ПРИ ПОДОБНИ НЕСАНКЦИОНИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ АКЦИИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ЩЕ ПРИЛАГАМЕ ПЪЛНО ПРАВОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ ЗАКОНА. ЗА СЪЩОТО СМЕ ИЗПРАТИЛИ СЪОТВЕТНОТО СЪОБЩЕНИЕ ДО БТА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯ ВАНЕ.

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.


НА ДВЕ ПОРЕДНИ МЪЧИТЕЛНИ И БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ЗАСЕДАНИЯ ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ /ВПС/ СЕ ЗАНИМАВА С ПРОБЛЕМИ, ЗАСЯГАЩИ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА, БЕЗ ДА ОБСЪДИ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ВИСШЕТО ПАРТИЙНО РЪКОВОДСТВО СЕ ВЪЛНУВА ГЛАВНО ЗА СЕБЕ СИ, А НЕ ЗА ПАРТИЯТА И ОЩЕ ПО-МАЛКО ЗА СТРАНАТА. ЗАД ТАЗИ ВИДИМОСТ СЕ КРИЕ ЕДИН ПРОЦЕС НА БОЛЕЗНЕНО ПРОЩАВАНЕ НА БСП С МИНАЛОТО - ПРОЦЕС, ДРАМАТИЧЕН, РИСКОВАН, НО НЕОБХОДИМ.

ДОСЕГАШНАТА ПРОМЯНА В БСП НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ, НО ВЕЧЕ Е ДОСТИГНАТА КРИТИЧНАТА ТОЧКА ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО Й В НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТ. ПАТОВАТА СИТУАЦИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩА В СТРУКТУРИТЕ НА ВЛАСТТА, Е НАЛИЦЕ И В РЪКОВОДСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ, КОЕТО ДЕМОНСТРИРА НЕСПОСОБНОСТ ДА ВЗЕМА СЪДБОНОСНИ И ОТГОВОРНИ РЕШЕНИЯ. НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТСТОЯВАМЕ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ, ЧЕ ХОРАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ВЗЕМАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ДОВЕЛИ ОБЩЕСТВОТО ДО ВСЕСТРАННА КРИЗА, ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА, А ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗБРАНИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНИТЕ ЛИСТИ - ОТ ПАРЛАМЕНТА.


ИЗХОД ОТ СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ ВИЖДАМЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО С БАЛАНСИРАНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПОДОБНО НА ФОРМУЛАТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ. СМЯТАМЕ, ЧЕ ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА РАЗЛИКА ОТ СЕГАШНОТО, ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД. СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СТАБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ СЪЩНОСТНИТЕ СИ ЗАДАЧИ И НАЙ-ПОСЛЕ ДА ПРЕМИНЕ ОТ ПРИЕМАНЕТО САМО НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗАКОНИ КЪМ ЗАКОНИ НА ПОЗИТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЕТИЯ ГРАФИК. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ОБЕДИНЕНИЕТО НА ДЕПУТАТИ, ПОДКРЕПЯЩИ ИДЕЯТА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, В ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП МОЖЕ ДА БЪДЕ ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАДАЧИ.

САМО РАБОТЕЩ ПАРЛАМЕНТ И СТАБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ОСВОБОДЯТ ПОЛИТИКАТА ОТ ДИКТАТА НА УЛИЦАТА.

13 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ.


ОБШОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕ ЗАРОДИ И ЩЕ СЕ РАЗВИВА В ЕДИН ОТ НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПЕРИОДИ В НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. НАЙ-ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ СЕГА, СА СЛЕДНИТЕ:

ПЪРВО. НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОПРЕДЕЛЕНО НАПРАВИ И ПОТВЪРДИ СВОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИЗБОР НА РАЗВИТИЕ.

ВТОРО. СТРАНАТА РАЗРУШАВА ДИНАМИЧНО ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И СИСТЕМИ, КОИТО Я ДОВЕДОХА ДО МНОГО ОСТРА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И МОРАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА КРИЗА. БАВНО СЕ ФОРМИРАТ НОВИТЕ СТРУКТУРИ И СИСТЕМИ, КОЕТО ВОДИ КЪМ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА.

ТРЕТО. УЛИЧНИЯТ ТЕРОР, В ЕДНО МНОГО ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ НА ФОРМИ, РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТАЧКИ, КАТО ОКУПАЦИОННИТЕ, ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И СВОЕВОЛИЯ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЪЗДАВАТ ОБСТАНОВКА НА ХАОС, ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА, ПОЛИТИЧЕСКА ЕСКАЛАЦИЯ И НАПРЕЖЕНИЕ.

ЧЕТВЪРТО. СТАВА ВСЕ ПО-ОТКРИТ СТРЕМЕЖЪТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НА НЯКОИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ И ПРОСЛОЙКИ ОТ ОБЩЕСТВОТО ДА ОТРЕКАТ ИЗЦЯЛО ФАКТИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ И ЧРЕЗ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНДЕМОКРАТИЧНИ ФОРМИ И СРЕДСТВА ДА ЗАВЗЕМАТ ВЛАСТТА И ПО ТАКЪВ НАЧИН ДА УТВЪРДЯТ НОВИ ДИКТАТУРИ.

ПЕТО. УСПОРЕДНО СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В РЕЗУЛТАТ НА ЧУДОВИЩНАТА СПЕКУЛА И ЧЕРНОБОРСАДЖИЙСТВО В СТРАНАТА СЕ РАЗВИВАТ МНОГО ДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ НА СОЦИАЛНО РАЗСЛОЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАТО "БОГАТИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-БОГАТИ, А БЕДНИТЕ - ВСЕ ПО-БЕДНИ".

ШЕСТО. МНОГОКРАТНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, ЛИПСАТА В МАГАЗИНИТЕ НА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ СТОКИ ЗА ПРОДОВОЛСТВИЕ, ЗАДЪРЖАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ, НА ПЕНСИИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ НА НИСКО РАВНИЩЕ В СРАВНЕНИЕ С ЦЕНИТЕ ИЗПРАВЯТ МНОГО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ДА ЖИВЕЕ ДОРИ ПОД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА.

СЕДМО. БЪРЗО НАРАСТВА БЕЗРАБОТИЦАТА. БЕЗРАБОТНИТЕ НЕ СА СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНИ, КОЕТО КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ СЕРИОЗЕН СОЦИАЛЕН ВЗРИВ В ОБЩЕСТВОТО.

ОСМО. СИЛНО СЕ ИЗОСТРЯ НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ. ВЪЗНИКНАХА ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА, НЯКОИ ОТ КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ЕДИНСТВОТО И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

ДЕВЕТО. РАЗВИХРЯЩИТЕ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ, НЕПРЕКЪСНАТОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ЕДНА НА ДРУГА НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЗАСТРАШАВАТ ДА ПАРАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО НЕИЗБЕЖНО ЩЕ РЕФЛЕКТИРА В ЦЯЛОСТНИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ С НЕПРЕДВИДИМИ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ.

ПРИ ТАКАВА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ИДЕЙНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЛЕДВА ДА ВЗЕМЕ СЪДБАТА СИ В СВОИТЕ РЪЦЕ, ДА СЪЗДАДЕ И БЪРЗО ДА РАЗВИЕ ЕДНО ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКА ПОВЕЛЯ НА ДНЕШНИЯ ДЕН. ВЪЗНИКНАЛИТЕ ДОСЕГА И ВЪЗНИКВАЩИТЕ СПОНТАННО ВСЕКИ ДЕН ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ГРУПИ ПОРАДИ РЕГИОНАЛНИ, ТЯСНОГРУПОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ, ПОРАДИ ТЯХНАТА НЕОРГАНИЗИРАНОСТ И РАЗПОКЪСАНОСТ НЕ МОЖАХА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ.

КАТО ВЗЕХА ВСИЧКО ТОВА ПРЕДВИД, ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, РЕШИХА ДА ИЗГРАДЯТ В СТРАНАТА ЕДНО НОВО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО УСИЛИЯТА НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СХВАЩАНИЯ И УБЕЖДЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ГРУПИ И СЪСЛОВИЯ, КОИТО СА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В НРБ.

ПЪРВО. ДВИЖЕНИЕТО Е НАЦИОНАЛНО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ И ИМА ОБЩОПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР. ТО НЕ Е КОАЛИЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ТО Е НЕЗАВИСИМО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, НЕ СЕ ПОСТАВЯ НАД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И ФОРУМИ. НЕ УЧАСТВУВА В ПАРЛАМЕНТА СЪС СВОИ ДЕПУТАТИ И НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ЗАВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА НИТО С НЕДЕМОКРАТИЧНИ, НИТО С ПАРЛАМЕНТАРНИ ФОРМИ. НЕГОВИЯТ ОСНОВЕН СТРЕМЕЖ Е ДА СЪДЕЙСТВУВА НА ПРЕХОДА КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ, СОЦИАЛНИЯ И НАУЧНИЯ ПРОГРЕС НА БЪЛГАРИЯ. ТО ЩЕ СЪТРУДНИЧИ КОНСТРУКТИВНО С ВСИЧКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО НА ДЕЛО ЗАЩИТАВАТ СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И| СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, СИГУРНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА НРБ. ЩЕ ВОДИ БОРБА С ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ И ШОВИНИЗЪМ, НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ЛИЧНА ВЛАСТ.

ВТОРО. ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕТО Е "ВЛАСТТА ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА, УПРАЖНЯВА СЕ ОТ НАРОДА И СЛУЖИ НА НАРОДА", "ДЪРЖАВАТА Е НА НАРОДА, А НЕ НАРОДЪТ - НА ДЪРЖАВАТА". ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИ СОЦИАЛНИ СРЕДИ ДА УСТАНОВЯТ НОВА ФОРМА НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ПОЛИТИЧЕСКА ДИКТАТУРА.

ТРЕТО. ДВИЖЕНИЕТО СЕ БОРИ ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА, ЗАЩИТАВА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ДИАЛОГ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ЧЕТВЪРТО. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА СВОБОДА НА ПЕЧАТА, НА СЛОВОТО, НА СДРУЖЕНИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИНТЕРЕСИ, СВОБОДАТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ШЕ ВОДИ БОРБА ПРОТИВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА АНТИНАРОДНИ, АНТИНАЦИОНАЛНИ И АНТИСОЦИАЛНИ ПРОЯВИ И ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЙ И ОТ КОИ СРЕДИ ИДВАТ ТЕ. ТО СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА, НЕЗАКОННОТО ЗАБОГАТЯВАНЕ НА МИЛИОНЕРИТЕ-ЕКСПЛОАТАТОРИ В НАШАТА СТРАНА, ПРОТИВ ДЕМАГОГИЯТА, ЛЪЖАТА И РАЗВРАТА, ЗА ВИСОКОКУЛТУРНО, ЧЕСТНО И ЦИВИЛИЗОВАНО ОБШЕСТВО.

ПЕТО. ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ЗАЩИТАВА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА ЖИВЕЕ ПРИ ПЪЛНО РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ, ПРИ СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО И ИЗБОР НА ИМЕНАТА.

ШЕСТО. КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК И ОСНОВНИЯТ СМИСЪЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО Е ЗАЩИТАТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ. НЕ ПРИЕМА РЕСТАВРАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. УБЕДЕНО Е, ЧЕ ТАКЪВ ПЪТ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕИЗБРОИМИ МЪКИ И СТРАДАНИЯ НА ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ СА ОРГАНИЧЕСКИ СВЪРЗАНИ И ВЗАИМНО СЕ ОБУСЛАВЯТ. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ТРУДОВИЯ ЧОВЕК В УСЛОВИЯТА НА ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ БЕЗ СОЦИАЛНА ЗАШИТА ОТ НЕГОВАТА ДЪРЖАВА.

СЕДМО. ОСНОВАТА НА ЖИВОТА НА ХОРАТА Е ИКОНОМИКАТА. ПРОТЕГНАТИТЕ РЪЦЕ ЗА ПОМОЩ ОТ ЗАПАДА, ПРИВАТИЗАЦИЯТА, УСКОРЕНОТО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ГОЛЕМИЯТ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ, ИСКАНЕТО НА НОВИ ЗАЕМИ И КРЕДИТИ, ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЧУЖДИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕН КАПИТАЛ, ГОЛЯМОТО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НЯМА ДА ДОВЕДАТ ДО ИЗХОД ОТ КРИЗАТА, А ДО НЕЙНОТО ПО-НАТАТЪШНО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ. НЕ ПРОТЯГАМЕ РЪЦЕ ЗА ПОМОЩ, НЕ ПРОСИЯ, А МОБИЛИЗИРАНЕ НА УМА И ВОЛЯТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НАЙ-РАЦИОНАЛНО, НАЙ-ЕФЕКТИВНО НА НАШИТЕ ПРИРОДНИ, ТРУДОВИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕСУРСИ, ТАКА ЧЕ С НАЙ-МАЛКО ЖИВ И ОВЕЩЕСТВЕН ТРУД,НАЙ-МАЛКО СТОЙНОСТ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПОТРЕБИТЕЛСКА СТОЙНОСТ. ДА РАЗВИВАМЕ РАВНОПОСТАВЕНИ ПРЕД ЗАКОНА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. ЗАЕДНО С ТОВА ДА ОТЧИТАМЕ ВОДЕЩИТЕ СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ, ЧЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ НАЛАГА ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ ИНДИВИДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЦИТЕ - ОТ РАБОТНИКА И СЕЛЯНИНА ДО ПРЕЗИДЕНТА. ТОВА НАЛАГА ЗАПАЗВАНЕТО НА ТКЗС КАТО ОСНОВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ В НАШЕТО СЕЛО. РАБОТНАТА ЗАПЛАТА /ДОХОДЪТ/ НА РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ МОТИВИРА ОТ ПО-ВИСОКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И КАЧЕСТВО НА ТРУДА, ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС. ДА ИМА ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМ И ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕГРАДИ ЗА НАРАСТВАНЕ ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЦИТЕ - НА РАБОТНИКА - ПРЕДПРИЯТИЕТО - ОТРАСЪЛА. СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ ИЗИСКВА СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИНДЕКСИРАТ ПЕНСИИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ В СТРАНАТА И ОТДЕЛНИТЕ РАЙОНИ.

ОСМО. ЗАЩИТАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ Е НЕМИСЛИМО БЕЗ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЖИВЕЕ ЧОВЕКЪТ. ДВИЖЕНИЕТО СЧИТА, ЧЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА СЕ РЕШАВАТ НАЙ-ЕФЕКТИВНО И ТРАЙНО СЪС СЪОТВЕТНИ СТРУКТУРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И В ЦЯЛОСТНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА В НАШАТА СТРАНА И СВЕТА.

ДЕВЕТО. ДВИЖЕНИЕТО Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, УЧАСТВУВАШИ В ПАРЛАМЕНТА И УЗАКОНЕНИ ОТ СЪДА. ЩЕ РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОИТЕ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ С ДЕМОКРАТИЧНИ, НЕНАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА, ОСНОВАНИ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА.

ДЕСЕТО. ДВИЖЕНИЕТО СЧИТА, ЧЕ НАЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РОДИНАТА НИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ САМО В СЪЮЗ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ.

ЕДИНАДЕСЕТО. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ИЗГРАЖДА НА ШИРОКА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА БЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ И СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ И РАБОТЯТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА, СЪЮЗИ, ДРУЖЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЯ, КОИТО ПРИЕМАТ НЕГОВИТЕ ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА СА СЕЛСКИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ, КВАРТАЛНИТЕ, РАЙОННИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ КОМИТЕТИ. НЕГОВ ВЪРХОВЕН ОРГАН Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ПРИЕМА И УТВЪРЖДАВА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ДВИЖЕНИЕТО И ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ /СЪВЕТ/. ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЕТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВРЕМЕНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ, УЛ. "ПОЗИТАНО" HP.20, ТЕЛЕФОН 80-12-06.

ДВИЖЕНИЕТО ЗАСЕГА НЕ ИЗЛИЗА СЪС СВОЯ ПРОГРАМА ИЛИ ПЛАТФОРМА, А САМО ОГЛАСЯВА СВОИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ВИ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ ВЪРХУ СЛЕДНИЯ НЕОТЛОЖЕН ПРОБЛЕМ:

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ МЕХАНИЗМА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И СТОПАНСКА НЕСТАБИЛНОСТ, ВОДЕЩИ ДО ГЛАВОЛОМНО РАСТЯЩА ИНФЛАЦИЯ И ДЕФИЦИТ, КОИТО ОСОБЕНО ОСТРО РЕФЛЕКТИРАТ ВЪРХУ СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН, НИЕ ПОСТАВЯМЕ НАЙ-ЖИЗНЕНОВАЖНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВСЯКО ЕДНО СЕМЕЙСТВО [-] ПРАВОТО НА СОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ.

СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЖИВЕЯТ В ДЪРЖАВНИ И ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА. ВЕЧЕ МЕСЕЦИ НАРЕД ИЗКУСТВЕНО СЕ ЗАБАВЯТ ОТ ВЛАСТИТЕ И ТЕЖКАТА БЮРОКРАТИЧНА МАШИНА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗАКОННОТО КУПУВАНЕ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВНИ И ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, С ЦЕЛ ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПО НОВИТЕ БАСНОСЛОВНИ ЗА СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК ЦЕНИ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ТРЯБВА ЛИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НАЙ-ГОЛЯМАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ТРУЖЕНИК НА НАШАТА СТРАНА? ТОЗИ, НА КОГОТО НЕ САМО ДНЕС, НО И УТРЕ ЩЕ РАЗЧИТАМЕ. ЕТО ЗАЩО РЕГИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ОТ BAPHEHCКА ОБЛАСТ НАСТОЯВАМЕ КУПУВАНЕТО НА ЖИЛИЩАТА ДА СТАНЕ ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ДО ДАТАТА НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЕТО ЩЕ СЪОТВЕТСТВУВА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ В МОМЕНТА.

ОЧАКВАМЕ В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ЗА КОМПЕТЕНТЕН ОТГОВОР, С КОЙТО ЩЕ ЗАПОЗНАЕМ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ, КАТО ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ, АКО ТОЙ Е НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН, ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ ИСКАНИЯ С ДЕЙСТВИЯ, СЪОТВЕТСТВУВАЩИ НА ЗАКОНИТЕ.

НЕКА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ БЪДЕ ПРОДИКТУВАНО ОТ ЗДРАВИЯ РАЗУМ И СЪОБРАЗЕНО С ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ, ЗАЩОТО В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПОСЛЕДСТВИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ НЕПРЕДВИДИМИ, ОТ КОЕТО НАЙ-МАЛКО В НАСТОЯЩИЯ MOMEНТ СЕ НУЖДАЕ НАШАТА СТРАНА, ВЪРВЕЙКИ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВАРНА, 31 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/