15 ноември 1995


София, 15 ноември 1995 година
Брой 224 /1525/    

Редактор: Нина Гаврилова


    
София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Приключиха изборите за общински съветници и кметове. На 29 октомври бяха избрани местните парламенти, общинските и районните съветници и част от кметовете. А след балотажа встъпват в длъжност получилите доверието на избирателите останали техни колеги. Това бяха първите самостоятелни избори за органи на местното самоуправление след 1989 г.

Като държавен глава на Република България поздравявам всички, получили народното доверие, съветници и кметове, и им пожелавам здраве и сили, за да изпълняват успешно отговорните си задължения.

Въпреки несъвършенствата на законовата уредба на местното самоуправление общинските съветници и кметове носят огромна отговорност пред избирателите за решаване на поблемите на общините и населените места. Те са най-близо до ежедневните грижи и искания на хората и от тяхната работа до голяма степен ще зависят успешното им решаване в духа на възрожденските ни традиции и на европейската харта за местното самоуправление.

Независимо коя политическа сила ги е издигнала или подкрепила народните избраници трябва да работят за благото на всички, за осигуряване на реда и сигурността и разгръщане инициативата и предприемачеството на българските граждани. Острите проблеми на здравеопазването, образованието и социалното подпомагане ще бъдат също голямо предизвикателство за кметовете и съветниците.
Желая им успех в трудната работа в името на доброто на българските граждани и на националния интерес.

София, 13 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "ЗА БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНСТВОТО В НАТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


През април 1995 Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/ внесе в Народното събрание проекторешение за членство на Република България в НАТО. През май работна група на Комисията за външна политика, съставена от всички парламентарно представени политически сили, подготви проекторешение, с което Народното събрание на Република България трябваше да заяви твърда воля за присъединяването ни към Северноатлантическия пакт.

Поради нежеланието на парламентарното мнозинство на БСП досега този документ не бе включен в дневния ред на пленарните заседания на Народното събрание. Като основна причина за това отлагане БСП изтъкна довода, че предстояло разработване от страна на НАТО на условията, свързани с разширяването на тази организация.

Днес условията за членство в НАТО са вече разработени и предоставени на всички потенциални кандидати.

За България членството в НАТО няма разумна алтернатива. Да се търси създаването на други съюзи е малко или повече връщане към миналото, а обявяването на някакъв "активен неутралитет" е явно недооценяване на взривоопасното географско положение, което България заема.

За да бъде поканена една страна за член на Северноатлантическия съюз, тя трябва ясно и недвусмислено да заяви воля за това. За последен път това бе разисквано у нас преди две години, когато на 21 декември 1993 г. Народното събрание прие декларация за намеренията на България да представи своята кандидатура за членство в НАТО. В нея обаче не е достатъчно категорично изразена волята за нашето членство. Оттогава въпросът е "замразен" и парламентарното мнозинство не желае той да получи някакво реално развитие.

Бившите комунистически страни от Централна и Източна Европа в това число и балтийските републики вече са заявили ясно своите намерения за присъединяване. България единствена сред тях не е сторила това, въпреки че само след няколко седмици, през декември, ще се проведе сесия на НАТО, на която ще бъдат обобщени резултатите от проучвателния период и позициите на кандидатите за нови членове.

Съюзът на демократичните сили настоява да бъде изразено окончателното и положително становище по въпроса за кандидатурата на България в НАТО, като напомня за своята последователност в подкрепа на тази позиция на всички международни форуми и срещи досега. Окончателното изясняване на критериите за това членство и тяхната очевидна изпълнимост не дават повече основание за отлагането на едно категорично решение.

Съюзът на демократичните сили настоява Народното събрание да включи в своя дневен ред обсъждането и гласуването на проекторешение за присъединяването ни към Северноатлантическия пакт, с което недвусмислено да се покаже отношението на парламентарните сили към националната сигурност на България.

София, 14 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ В МИРНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА" НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕКЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Днес всички страни от Европа се стремят да разгръщат нови форми на сътрудничество да прилагат нови модели на развитие, които да подпомогнат тяхното благоденствие и да гарантират сигурността им. Нито една държава не може да стои настрана от този процес. Нашето икономическо развитие, бъдещият просперитет на континента и общата ни сигурност са неразривно свързани с процеса на европейската интеграция.

В този период на промяна и преход ние трябва да си припомним Декларацията на Робер Шуман: "Европа ще бъде построена чрез конкретни стъпки и постижения, което на първо място създава фактическата солидарност." В това отношение Европейският съюз има жизненоважно значение за развитието на демокрацията и просперитета на континента. Той трябва да бъде котвата на стабилността в нова Европа.

Участието на България в европейския интеграционен процес играе неоспоримо важна роля за нашето национално развитие. Убедени сме, че членството на България в Европейския съюз ще бъде полезно за просперитета и благоденствието на българската държава и на нейните граждани. Поехме инициативата да създадем секция на Европейското движение в България, защото вярваме, че Европейският съюз има важно място в международните отношения и защото сме убедени в необходимостта да се работи за успешното участие на страната ни в европейското обединение. Европейското движение ще подпомага усилията на България да стане пълноправен член на Европейския съюз.

Европейското движение в България ще действа като неправителствена организация. Нейната цел ще бъде да стимулира дискусията относно активното участие на България в европейския интеграционен процес, да се присъедини към усилията за създаване на истинско гражданско общество в България. Всички дейности на Европейското движение ще бъдат вдъхновявани от идеята за общата задача - демократична и благоденстваща България в мирна и обединена Европа.

София, 13 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "АЛТЕРНАТИВА" ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Във връзка с предстоящото обсъждане в Народното събрание на въпроса за герба на Република България на своя сбирка членовете на клуб "Алтернатива" приеха следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Всички присъствали членове на клуб "Алтернатива" споделят мнението, че е недопустимо близо пет години след приемането на Конституцията на Република България държавата ни все още да няма държавен герб.

2. Всички присъствали членове на клуб "Алтернатива" споделят мнението, че лъвът и короната са символи на държавния суверенитет и имат своето място в герба на Република България. Що се отнася до броя и разположението на лъвовете и короните в герба, това е въпрос, който трябва да се решава според традициите, установени в хералдиката.

София, 14 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Антикаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕПАРХИИТЕ В КЮСТЕНДИЛ, ПРЕСЛАВ, СИЛИСТРА И СМОЛЯН.


На 13 ноември /понеделник/ започна поредната сесия на Светия синод. Точно шест години след началото на промените редно е да си зададем въпроса какво направиха българските архиереи, възползваха ли се от новата обстановка, за да утвърдят авторитета на църквата, и зае ли тя подобаващото на хилядолетната и святост и традиции място в духовния живот на българина. За съжаление последните години са пълни с тъжни примери. Помним грубата намеса на определени политически сили в работите на Светия синод, целяща като че ли да парализира и тая последна институция, хранителка на българщината, но не само разколът пречи на църквата. Отлагат се от години решенията по въпроси от важно значение за православието и българщината в дадени райони. Декларацията на Студентското национално движение "Велика България" от 9 ноември 1995 г. поставя отново на дневен ред въпроса за възстановяването на епархиите в Кюстендил, Преслав, Силистра и Смолян. Според служители на Синода писма с подобни искания има десетки от различните краища на страната. Християните искат отново владика да се установи в древните митрополии. Факт е, че сред закритите са такива центрове като Преслав /Катедра наречена "Прототрон" - първия трон след патриаршеския/, Кюстендил - епархия, учредена още от Юстиниян I, Силистра - градът, в който загинаха за вярата четирима мъченици, и Смолян, чийто последен епископ Висарион загина като мъченик, без да предаде българската вяра в Родопите.

Странна ирония има във факта, че до Освобождението първите три епархии са съществували и там са служили гръцки владици, после свободата "отнела" на хората тази благодат. Днес брожението сред местните християни е голямо. Всички очакват решението на Светия синод. И не само заради едната чест - в тези райони проблемите са крещящи. Не са само сектите, които рушат българщината - вълна от ислямски проповедници залива Родопите, не е по-леко положението в Лудогорието, а църквата там е слаба и неорганизирана. Липсва стратегия и частичните успехи на хора като отец Саръев само потвърждават тази констатация. В Родопите храмовете пустеят, защото няма свещеници, които да служат в тях.

Не по-малък е проблемът със запазването на българщината в Западните покрайнини - изконна част от Кюстендилската епархия.

Отново църквата е призвана да защити българския дух. Дано светите архиереи, подобно на великите си предтечи от епохата на Възраждането, са готови да поемат своята отговорност пред Бога и Отечеството и не отложат по стар навик проблемите за неопределеното бъдеще.

София, 14 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искрен Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ НА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИЯ "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО"


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Асоциация "Космично общество" е организация, обединяваща лица с информационни интереси, и има за цел да осъществява експертно гарантиран трансфер, селекция и синтез на информация и субекти на информация за културни системи, процеси и ценности в областта на усъвършенстването на човека, развитието на науката, образованието, изкуствата, организацията на икономиката, фермерството, бита и социалното устройство на обществото.

Чл. 2. Асоциацията разглежда културните аспекти на всяка дейност като степени на еволюция, отразяващи духовния и материалния стандарт на техния създател, ценител, носител.

Чл. 3. Асоциацията има идейни подбуди за своята дейност. Нейните членове и сътрудници структурират своята дейност върху безкористни принципи.

Чл. 4. Асоциация "Космично общество" организира своята дейност при пълно спазване на конституцията и на другите закони на Република България.

Чл. 5. Асоциацията представлява юридическо лице със седалище град София - Република България, и има собствена банкова сметка.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 6. Асоциация "Космично общество" си поставя за цел демократизиране и активизиране на информационния поток в обществото.

Чл. 7. За изпълнение на тази цел асоциацията:
   7.1. Селекционира информация и осъществява посредничество при нейния международен трансфер.
   7.2. Съдейства за попълване на информационните дефицити на посочените в член 1 области на обществения живот.
   7.3. Кани и предлага субекта на информация в посочените в член 1 области.
   7.4. Информационно подпомага реализирането на прогресивни системи на организация, работа и живот на посочените в член 1 области, осигуряващи висока системност и прогрес.
   7.5. Изследва, селекционира и синтезира информация от посочените в член 1 области на базата на практически изпитани ценностни системи и предлага качествено нови алтернативни модели, подходи и знания.
   7.6. Организира научно-практически форуми.


III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 8. В структурата на Асоциация "Космично общество" се включват:
а/ Общо събрание на общностите на Асоциацията по места,
б/ Местно ръководство на общностите на Асоциацията по места,
в/ Местен контролен съвет,
г/ Асамблея,
д/ Централно ръководство,
е/ Централен контролен съвет.

Член 9.1. Общото събрание е основен орган на общностите по места.
   9.2. То се свиква редовно, най-малко веднъж на шест месеца, а извънредно - според необходимостта. Свикването му става от местното ръководство на дадената общност на асоциацията или по искане на 1/10 от членовете й, като всички участници се запознават с дневния ред най-малко седмица преди насрочената дата.
   9.3. Събранието има законен състав, ако в него участват повече от половината от членовете на общността.
   9.4. Събранието взема решенията си с обикновено мнозинство, а при особено важни решения /ликвидиране/, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 10. Общото събрание на местната общност има следните функции:
    10.1. Избира местното ръководство и контролния ревизионен съвет на общността.
    10.2. Приема отчети на местното ръководство на общността.
    10.3. Взема решение за организиране и осъществяване на мероприятия за определен период от време.
    10.4. Избира свои представители в асамблеята.

Чл. 11.1. Местното ръководство е оперативен ръководен орган на съответната местна общност на асоциацията.
    11.2. То се състои от председател, секретар и трима съветници.
    11.3. Посоченият състав на ръководството може да бъде изменен по решение на Общото събрание.
    11.4. Местното ръководство се избира на Общо събрание на общността за срок от три години с обикновено мнозинство.

Чл.12.1. Местното ръководство на дадена общност на асоциацията има следните функции:
   12.2. Свиква Общото събрание на дадената общност.
   12.3. Ръководи оперативно работата на общността в изборния период.
   12.4. Осъществява обратна връзка в системата на асоциацията.

Чл.13.1. Контролният съвет на всяка местна общност на асоциацията се състои от председател, секретар и трима членове.
   13.2. По решение на общото събрание този състав може да бъде разширен или намален.
   13.3. Контролният съвет се избира на общо събрание на дадената общност за тригодишен срок с обикновено мнозинство.

Чл. 14. Контролният съвет има следните функции:
    14.1. Контролира дейността на местното ръководство на асоциацията.
    14.2. Докладва пред Общото събрание на местната общност на асоциацията за резултатите от проверката и ревизиите и предлага съответни мерки за отстраняване на нарушенията.

Чл. 15.1. Асамблеята е върховен орган на асоциацията и се избира за срок от три години.
    15.2. Тя се състои от всички делегирани представители на местните органи на асоциацията.
    15.3. Асамблеята се свиква от Централното ръководство на асоциацията или по искане на 1/10 от влизащите в нея общности - редовно на всеки три години, а извънредно - според случая.
    15.4. Местните ръководства се уведомяват за дневния ред на всяко свикване на асамблеята най-малко един месец преди насрочената дата.
    15.5. Асамблеята има законен състав, ако на пленумите присъстват най-малко 2/3 от делегираните представители.
    15.6. Асамблеята гласува решенията си с просто мнозинство, а при промени в Устава, сливане или ликвидиране на организацията - квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
    15.7. Асамблеята:
     а/ изменя и допълва Устава на асоциацията;
     б/ избира Централното ръководство и Централен ревизионен съвет;
     в/ осигурява общото ръководство на Дейността на асоциацията;
     г/ упражнява контрол върху оперативните ръководни органи на асоциацията;
     д/ изпълнява други функции, предвидени в настоящия устав.

Чл. 16.1. Централното ръководство е висше звено в оперативното ръководство на асоциацията, избирано от асамблеята за срок от три години с обикновено мнозинство.
    16.2. Централното ръководство се състои от председател, заместник-председател, секретар, двама съветници, който състав формира Управителния съвет на Централното ръководство.
    16.3. По решение на асамблеята този състав може да бъде разширен или намален.

Чл. 17. Централното ръководство на асоциацията има следните функции:
    17.1. Свиква асамблеята.
    17.2. Осигурява изпълнение на решенията на асамблеята.
    17.3. Ръководи текущите работи на асоциацията през изборния период.

Чл. 18. Централният ревизионен съвет на асоциацията се състои от председател, секретар и трима членове.
    18.1. По решение на асамблеята този състав може да бъде разширен или намален.
    18.2. Централният ревизионен съвет на асоциацията се избира от асамблеята с просто мнозинство за срок от три години.

Чл. 19. Централният ревизионен съвет на асоциацията има следните функции:
    19.1. Контролира дейността на Централното ръководство и на местните ръководства на асоциацията.
    19.2. Ревизира финансовото и имуществено състояние на асоциацията.
    19.3. Докладва пред асамблеята за резултатите от проверките и предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

Чл. 20.1. Членове на асоциацията "Космично общество" могат да станат всички пълнолетни български граждани, които спазват нейния устав и решенията на ръководните й органи, съдействат за целите й и внасят членски внос.
    20.2. Приемането на членове става от ръководството на общностите, влизащи в асоциацията, чрез устна или писмена молба.
    20.3. Всеки член има равни права й задължения в общността на асоциацията.
    20.4. Членството може да бъде прекратено при личен отвод или едногодишно неплащане на членския внос. При второто положение членството може да бъде продължено по решение на Общото събрание.


V. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВА

Чл. 21. Финансовите средства на асоциацията се набират от:
    21.1. Членски внос.
    21.2. Дарения от фирми, организации, фондации и граждани.
    21.3. Благотворителни концерти, изложби и други подобни.
    21.4. Имуществото на асоциацията се състои от необходимите за нуждите й имущества и инвентар.


ПРЕДХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Действието на асоциацията е безсрочно.

Чл.2. Настоящият устав може да бъде допълнен или изменен от асамблеята.

Чл.3. Всички неуредени в този Устав случаи се прилагат от Закона за лицата и семейството и действащите в страната нормативни разпоредби.

Чл.4. Настоящият устав е приет от Общо събрание, проведено на 17 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


-----------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

-------------------------------------------------------------


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95 Г.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Г-Н БОЖКОВ, Г-ЖА СОКОЛОВА
И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
РИК - "СЕРДИКА"
СОФИЯ


По повод сигнал от Районна избирателна комисия "Сердика" - г-н Вукадинов, получен в ЦИК в 17,00 часа, че същият е допуснат до балотаж, не е депозирал заявление за отказ от участие във втория тур и въпреки това неговите бюлетини не са получени в РИК -Сердика, и не са изпратени до секционните избирателни комисии в района, ЦИК обръща внимание:

Съгласно решение N 620/25 ноември 1995 г. т.2 на ЦИК само при отказ на кандидата, допуснат до балотаж, може същият да бъде заличен от участие във втория тур. По този въпрос е обръщано многократно внимание на всички избирателни комисии, които произвеждат втори тур на местните избори. Следва веднага да изпълните и осигурите необходимите бюлетини на допуснатия до балотаж кандидат г-н Вукадинов в РИК - "Сердика", София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ГР.ПЕТРИЧ
ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА КОАЛИЦИЯ "БСП..."
ГР. ПЕТРИЧ


По повод жалби NN 271 и 302 във връзка с работата на ОИК - Петрич, Централната избирателна комисия обръща внимание:

Членовете на всички избирателни комисии следва стриктно да изпълняват задълженията си съгласно Закона за местните избори. Последните са длъжностни лица по смисъла на същия закон и за неизпълнение на задълженията си носят съответна административна и наказателна отговорност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Уведомяваме ви, че за втория тур на местните избори ЦИК не е издавала удостоверения на наблюдатели по смисъла на 1, т.1 от ЗМИ, а именно представители на чуждестранни правителствени и неправителствени органи и организации, имащи отношение към спазване на правата на човека.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
ОИК - СОФИЯ
Копие: ГИСДИ - СОФИЯ


Във връзка със сигнала на ГИСДИ до ЦИК за превратно тълкуване в СИК от район "Изгрев" на Решение N 57 от 12 ноември 1995 г. Централната избирателна комисия взе следното решение:

Одобрява цитираното Решение N 57 на ОИК, както и допълнителното писмо до РИК "Изгрев". Разликата по формат на бюлетините не може да бъде основание за обявяване на тяхната недействителност, щом като надписите са идентични с тези на стандартните бюлетини.

ОИК да уведоми всички СИК в район "Изгрев" за това решение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/

 
13:00:00
15.11.1995 г.


Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук