15 декември 1995


София, 15 декември 1995 година
Брой 246 /1547/

Редактор: Нина Гаврилова  
тел: 73-37 - 202  факс: 73-37 - 342


София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОДПИСКА "В ЗАЩИТА НА СВОБОДНОТО СЛОВО" НА БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до Съюза на българските журналисти и до средства за масово осведомяване.


Ние, представители на неправителствени организации в България, като преки изразители на гражданските интереси, права и ценности, заявяваме своето безпокойство от фактите на незачитане свободата на словото в нашата страна, станали обществено достояние чрез подписката на журналистите от Българското национално радио.

Изразяваме своя категоричен протест срещу всички форми на цензура, подкопаващи един от фундаментите на демократичните общества - свободата на словото.

Подписката е отворена за всички представители на нестопански организации в България, които биха желали да се включат допълнително. Подписали:

1. Стелиян Стойчев - Фондация "Развитие на гражданско общество".
2. Здравка Делибозова - Българска асоциация за информационна индустрия.
3. Свежин Гюров - Асоциация за туристическа телематика.
4. Румен Урумов - Център за независим живот.
5. Васил Яначков - Фондация "Солидарност".
6. Кин Стоянов - Фондация "Изкуство без граници".
7. Славчо Манолов - Сдружение ЕДИБУЛ.
8. Атанаска Лингорска - Фондация "Млади български таланти".
9. Йордан Ганев - Фондация "Млади български таланти".
10. Аспарух Панов - Институт за либерални изследвания.
11. Райна Несторова - Български женски съюз.
12. Калия Георгиева - Дружество "Гражданин".
13. Михаил Неделчев - Дружество "Гражданин".
14. Стамен Стаменов - Асоциация "Феномени".
15. Чавдар Тодоров - Фондация "Джон Атанасов".
16. Евгений Дайнов - Асоциация "Облик".
17. Светлана Ломова - Център за социални практики.
18. Михаил Боров - Фондация "Център за плурализъм".
19. Илка Григорова - Център "Деца в риск".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - КОСТЕНЕЦ, ПРИЕТО НА СЪБРАНИЕ НА 7 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


Отчитайки политическото и икономическото състояние както в нашия регион, така и в страната, ние, делегатите на общинското събрание на Съюза на демократичните сили /СДС/, се обръщаме към всички некомунистически организации в Република България със следния призив:

1. Да бъде издигната обща кандидатура за президент от некомунистическите сили, като се проведе вътрешен референдум между всички издигнати некомунистически кандидати.

2. Да бъдат игнорирани деструктивните изказвания на личности като Стефан Савов и Филип Димитров, които доказаха, че не могат да бъдат водачи и идеолози на демократичните сили.

3. Призоваваме всички държавни мъже - демократи, да извървят своя път към обединяването на некомунистическите сили.

Костенец, 7 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ХЛЕБНАТА КРИЗА. Документът е адресиран до президента на Републиката и до министър-председателя.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ ви обръща сериозно внимание по следните въпроси:

1. Кой даде разрешение на черноборсаджии и спекуланти да изкупуват пшеницата, произведена в България през 1995 г., без да е осигурено изхранването на населението в Република България?

2. Защо се създава погрешно впечатление сред населението, че не се знае дали е било дадено разрешение за износ на зърнени и фуражни храни от България, след като е известно, че такова разрешение е дадено още през лятото от господин Чичибаба? Вината за износа е просто вина на правителството.

3. Кой е виновен за това да не бъдат обезпечени нужните на животновъдството зърнени и фуражни храни?

Необходимо е незабавно да се направи и да се публикува справка за изнесените зърнени храни и брашна за Македония, Албания и други страни през пристанищата в Бургас, Варна и Балчик.

Настояваме незабавно да бъдат конфискувани всички все още налични зърнени и фуражни храни от складовете на спекулантите, които са изнасяли на чуждестранни контрагенти тези продукти от реколтата през 1995 г., като получените количества се предоставят за ползване на изхранването на населението и за нуждите на животновъдството. Тази мярка трябва да се проведе без отлагане, независимо от това, че ще бъдат засегнати и някои представители на правителството и на парламента.

В резултат на безконтролните действия на спекулантите и черноборсаджиите от престъпната мафия, намерила хранителна среда в условията на пещерния капитализъм, до който вие и вашите съидейници доведохте страната, се получи баснословно увеличение на цената на хляба, задълбочаване на глада и мизерията, увеличаване на броя на хората, които получават прехраната си, ровейки в кофите за смет, между които има не само пенсионери, които обрекохте на бавна гладна смърт, но и млади, трудоспособни хора, включително и квалифицирани специалисти.

Днешната хлебна криза не е изолирано явление. Тя е само част от задълбочаващата се икономическа криза. Като се добави повсеместното нарушение на човешките права в страната, ширещата се престъпност, която се разраства с всеки изминал ден, задълбочаващата се ерозия на духовните ценности, особено сред младежта, става ясно, че в Република България няма реална власт. Всеки българин разбира това и вече никой не вярва на заблудите, които медиите разпространяват по ваше нареждане. Всеки българин вече разбира, че червената бюлетина, с която гласува мнозинството от българския народ на 18 декември 1994 г., смятайки, че гласува за социалистическо развитие, е една измама. Българската социалистическа партия /БСП/ незаконно я присвои от БКП със съдействието на президента, като по този начин народът беше подведен. Предвид всичко това:

Господин министър-председател, настояваме незабавно Вашето правителство да подаде оставка!

Господин президент, настояваме незабавно да подадете оставка, като насрочите предсрочни президентски и парламентарни избори и като за времето до изборите възложите управлението на Република България на коалиционно правителство, съставено от Българската комунистическа партия с министър-председател от същата партия! БКП е в състояние в непродължителен срок да изведе България от дълбоката икономическа, политическа и нравствена криза.

София, 13 декември 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ И НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до министъра на вътрешните работи.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 27 ноември 1995 г. във Варна се проведе общоградско събрание, организирано от Българския демократически форум и Съюза на репресираните, по случай 76 години от подписването на Ньойския договор.

Този договор беше заключителна фаза на десетилетните борби за национално обединение и бележи началото на една продължителна всенародна драма. Българската национална идея, международно призната още от 28 февруари 1870 г. със Султанския ферман за етническите предели на църковната ни екзархийска независимост и малко по-късно от Сан-стефанския мирен договор, беше жестоко потъпкана. Вместо установяване на един справедлив мир съгласно принципите, залегнали в 14-те точки на президента на САЩ Уилсън, от нашата родина бяха откъснати Западните покрайнини и нови територии от Беломорска Тракия, по-голямата част от Македония бе разделена между Сърбия и Гърция. Съгласно действащото и сега международно право клаузите на Ньойския договор от 1919 г. са вече недействителни. Югославия престана да съществува като субект на договора. Обстоятелствата при подписването на договора са коренно изменени. Духовната и културната самоличност на хиляди българи са сериозно застрашени. Мирът и развитието на сътрудничеството между народите винаги са се изграждали и ще се изграждат само върху основите на справедливостта и морала.

В зората на новото хилядолетие историческата справедливост трябва да бъде възстановена и на Балканския полуостров.

Ето защо ние се обръщаме към вас с най-настоятелен призив да използвате всички възможни дипломатически и политически средства за:

- връщане на Западните покрайнини;

- икономически излаз на Бяло море;

- отваряне на границите между България и Република Македония;

- граждански права за всички българи, живеещи по света, независимо от тяхната гражданска принадлежност към съответната страна;

- защита на правата на българите, живеещи в Гърция, и признаване правото им на национално малцинство от страна на Гърция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ.


СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.

Чл. 18 /1/ Основната структурна единица на ОАС е общинската организация, която се образува на територията на една община.
/2/ На територията на една община може да има само една общинска организация.
/3/ Общинската организация не е юридическо лице.
/4/ Живеещите извън пределите на България членове на ОАС могат да образуват местни организации съобразно правилата на общинските организации.
/5/ Образуваните общински организации се утвърждават от Националния съвет на ОАС.
/6/ Членуването в общинските организации е по местоживеене.
/7/ Общинската организация се изгражда при минимален брой от 5 членове, които не са от едно семейство.

Чл. 19. Органи на управление на общинската организация са:
- Общо събрание на организацията,
- ръководство на организацията,
- Контролно-ревизионна комисия.

Чл. 20 /1/ Общото събрание на общинската организация е висш ръководен орган на същата и се състои от всички нейни членове.
/2/ Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца и на отчетно-изборно събрание - всяка година, а на извънредни заседания - в зависимост от необходимостта на възникналите за решаване въпроси или по искане най-малко на 1/3 от членовете на организацията.
/3/ Общото събрание се свиква от ръководството на организацията.
/4/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Чл. 21 /1/ В общото събрание всеки член има един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.
/2/ Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите.
/3/ За проведеното събрание се води протокол, подписва се от протоколчик и председател на събранието и се съхранява от председателя на организацията.

Чл. 22. Общото събрание на общинската организация:
- Обсъжда, решава и осъществява дейността на организацията в съответствие с програмата и устава на ОАС.
- Избира делегати за нацноналната конференция.
- Избира ръководство и Контролно-ревизионна комисия.
- Приема, освобождава и наказва членовете на организацията.
- Избира свои представители за кандидати за общински съветници и общинските органи на властта.

Чл. 23. Ръководството на общинската организация се избира от общото събрание за срок от една година и се състои от председател и секретар-касиер. При организация с числен състав над 50 души, по решение на общото събрание ръководството може да се състои от трима до петима членове.

Чл. 24 /1/ Ръководството на общинската организация:
- Поддържа връзка с Националния съвет и Изпълнителния съвет на ОАС.
- Осъществява оперативното ръководство на организацията.
- Свиква заседанията на общото събрание.
- Поддържа връзки с органите на държавна власт, политическите партии и други организации, действащи на територията им.
- Изготвя годишен план за работа и организира изпълнението му.
- Събира членския внос и отговаря за водене на отчетността в организацията.
- Организира, издирва и съхранява документите за жертвите и пострадалите от комунизма.
- Дава отчет пред общинското събрание и Националния съвет за своята дейност.

/2/ Решенията на ръководството се вземат с единодушие.

/3/ Членовете на ръководството работят на обществени начала и не получават възнаграждение за работата си.

Чл. 25 /1/ Контролно-ревизионната комисия на общинската организация се състои от един до трима членове и се избира от общото събрание за срок от една година.

/2/ Контролно-ревизионната комисия /контрольорът/:
- Следи за изпълненията на решенията на общото събрание, националната конференция, Националния съвет, Изпълнителния съвет.
- Следи за спазване на финансово-счетоводната дисциплина.
- Разглежда подадените жалби, с изключение на жалбите срещу наложените наказания.
- Следи за изпълнението на императивните изисквания на устава, отнасящи се до членството, като съхранява архива, свързан със същото.
- Изслушва информации от председателя на ръководството на организацията във връзка с членството в ОАС.


НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА О А С

Чл. 26. Органи на национално равнище на ОАС са:
- Национална конференция,
- Национален съвет,
- Изпълнителен съвет,
- Национална контролно-ревизионна комисия.

Чл. 27 /1/ Националната конференция е върховен орган на ОАС и се състои от делегати на общинските организации.
/2/ Делегатите се избират от общите събрания на общинските организации по правила, изготвени от Националната конференция и от Изпълнителния съвет.
/3/ В националната конференция по право участват: членовете на Националния и Изпълнителния съвет, Националната контролно-ревизионна комисия, председателите на общинските ръководства, други членове на ОАС, които са народни представители, министри, заместник-министри, членове на висшите органи на властта.

Чл. 28 /1/ Националната конференция се свиква на редовна сесия един път годишно и на извънредни сесии - по решение на Националния съвет, Изпълнителния съвет и по искане на общинските ръководства.
/2/ Датата на провеждането, начинът на избор на делегатите и дневният ред на редовната сесия на националната конференция се определят и обявяват от Националния съвет и от Изпълнителния съвет три месеца преди датата на провеждане.
/3/ Извънредно конференцията може да се свика в срок до 1 месец.

Чл. 29 /1/ Националната конференция:
- Изработва стратегията и тактиката и годишната програма на ОАС.
- Приема, изменя и допълва устава и програмата на ОАС.
- Определя размера на членския внос, реда за неговото събиране и отчетност.
- Определя реда и начина за избиране делегати от общинските организации.
- Избира Национален съвет и неговия председател, Изпълнителен съвет и Национална контролно-ревизионна комисия.
- Приема бюджета на ОАС, извършва промени в него и утвърждава отчета на същия.
- Изслушва, обсъжда и приема отчетите на Националния съвет, Изпълнителния съвет и Националната КРК.
- Издига кандидати в избори за органи на властта над общинско равнище.
- Взема решения за издаване на списания и вестници и за тяхното закриване.
- Взема решения за сливане, вливане, разделяне, саморазпускане на ОАС.

Чл. 30. Определените в чл. 20 /4/ и чл. 21 от настоящия устав правила относно кворума, гласуването и вземането на решения се прилагат и за сесиите на националната конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
15.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук