14 юни 1995


София, 14 юни 1995 година
Брой 114 /1415/


София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ НА ОПОЗИЦИЯТА В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ИВАН КОСТОВ НА 13 ЮНИ 1995 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОПОЗИЦИЯТА НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ.


На 9 юни тази година ние, заедно с другите парламентарни политически сили в опозиция, оповестихме общия Меморандум за основните принципи на взаимодействие на изборите за местно самоуправление. С този меморандум ние се обединихме зад общата идея за успешно представяне на предстоящите избори и дадохме ясен мандат на своите структури да взаимодействат и да издигат единни кандидатури за кметове на общини и населени места. Обявихме, че ще работим заедно с всички политически формации, които приемат, че политиката на Българската социалистическа партия /БСП/ е опасна за българските граждани и българските национални интереси, и са готови за сътрудничество на местните избори, за да се гарантира необратимостта на едва започналия демократичен процес в страната ни.

Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ оценява високо приетия меморандум като основа за обединяване гласовете на всички български граждани, които със своята солидарност желаят да спрат рекомунизацията в България.

Съюзът на демократичните сили отчита с удовлетворение, че с оповестяването на меморандума нашата политика за обединяване на българската опозиция в защита на демократичните завоевания и интересите на българските граждани добива реални очертания и оптимистична перспектива.

Националният координационен съвет оповести готовността си за сътрудничество и взаимодействие на опозиционните политически сили още през януари тази година. Седмата национална конференция на СДС в края на април прие като основен принципа на взаимодействие на всички некомунистически политически формации в местните избори и задължи своите структури да осъществят контакти и да предприемат действия за предлагане на подходящи кандидати от страна на опозицията.

Чрез меморандума Съюзът на демократичните сили още веднъж категорично изразява своята политическа воля за общи действия на опозицията на местните избори и апелира към всички политически сили и граждани, които искрено се стремят към демократични свободи и благополучие за България, да се обединят около тази идея.

Ние сме убедени, че общите действия на опозиционните политически сили и гражданите ще върнат вярата на демократично мислещите българи, че политическата битка за установяване на истинските демократични стойности не само че не е загубена, но тепърва започва. Обединени на местните избори, ние ще докажем това.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ СЪБИТИЯ И ВТОРИЯТ КОНГРЕС НА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 8 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ.


Участващи в пресконференцията:
- Боян Чуков - председател на Партия "Нова България" /ПНБ/.
- Илия Илиев - организационен секретар на ПНБ.
- Мариана Аврамова - член на Контролния съвет на ПНБ.

Илия Илиев направи кратко резюме за проведения II конгрес на ПНБ, като подчерта основните причини, наложили предложението към Конгреса да бъде прекратен мандатът на ръководството - незадоволителния резултат от изборите, неизпълнените отговорности на ПНБ в смисъла на социалната й поръчка от Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/. Доколко важни са подкрепата и доверието на ССИГ, Илиев доказа с кратък обзор на събитията след създаването на ССИГ през декември 1989 г. 6-8 месеца след това, след съвещания на Управителния съвет на ССИГ, се избистря решението да се създаде партия, защитаваща интересите на предприемаческото съсловие. След неуспешния опит с Български бизнес блок, се създава Българска бизнес партия, чийто приемник е Партия "Нова България".

На 18 декември 1994 г., когато излязоха резултатите от изборите, Стефан Николов заяви пред журналисти, че ще си подаде оставката. Очаквано беше на Националната конференция на ПНБ от 18 февруари 1995 г. да се заговори за отиване към конгрес, което не стана и беше причина за поизострените последвали събития около партията. На заседание на Националния съвет от 27 април 1995 г., за да се осигури свободна и демократична дискусия за състоянието и перспективите за развитие на ПНБ, ръководството на ПНБ реши да се свика редовен II конгрес на партията и Националният съвет да поиска от конгреса да бъде предсрочно прекратен мандатът му.

Относно протичането на самия конгрес Илия Илиев предостави данните за:

- утвърдените от Изпълнителния съвет по искане на Мандатната комисия 70 редовно призовани делегати на конгреса от присъстващи общо 105 участници;

- проведеното тайно гласуване за ново ръководство на ПНБ, а именно от 68 гласували делегати на конгреса 7 бюлетини са невалидни, 40 гласа са за Боян Чуков като председател на ПНБ, 21 гласа - за Стефан Николов;

- наложилото се явно гласуване поради липсата на квалифицирано мнозинство (2/3) с резултати: от гласували 61 депутати за Чуков - 36 гласа, за Николов - 21 гласа, въздържали се - 4-ма.

В резултат от гласуването в ръководството на партията има 4-ма нови членове и с гласували повече от 50 % + 1 Боян Чуков беше избран за председател на Партия "Нова България".

Изказванията на делегатите бяха не само критични към старото ръководство на партията, бяха посочени и силните, добрите страни от дейността му.

Като немногочислена формация ПНБ не може да си позволи разпиляване на своя потенциал и на Стефан Николов беше предложено да остане и да продължи да работи за партията, на което той отказа.

Боян Чуков се спря на следните въпроси, поставени от журналисти: В организационен план той подчерта, че ще се облегне доста по-нашироко на колегите си от партийното ръководство. Първото, което предстои на част от централното ръководство, е обиколка из страната по местните структури на ПНБ.

Относно позицията на ПНБ за местните избори според Чуков те имат по-скоро мажоритарен характер и този въпрос ще се обсъжда с цялото ръководство.

Що се отнася до Минчо Коралски като успех на ПНБ, Боян Чуков подчерта, че Коралски е експерт, който е работил в ССИГ, и той не го обвързва с Партия "Нова България".

Едно от важните неща според Чуков е партията да си възвърне онова лице, което е имала преди 6-7 месеца.

С избирането му за председател той не смята, че започва ново летоброене.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 37-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ПАРТИЙНИЯТ ДОМ ДА БЪДЕ ВЪРНАТ НА ЗАКОННИЯ МУ ПРИТЕЖАТЕЛ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

По най-вулгарен и циничен начин беше подпален партийният дом, който в по-голямата си част беше построен с пари, дарявани от комунисти, и с физически труд на комунисти и симпатизанти, в това число и от комсомолци. В документацията на партийния дом има точна сметка колко суми са дадени от членски внос на комунисти, колко суми са подарени от комунисти и симпатизанти от цялата страна и колко суми са дадени от държавата за построяването на партийния дом. Също така към документацията има точни данни с какъв доброволен труд комунисти са участвали в самия строеж на партийния дом. Ако не целият партиен дом, то поне част от него е построен със средства и доброволен труд на комунисти, което експерти могат с точност да изчислят. Народните представители нямат права да конфискуват имущество, което е построено с пари и с труд на комунисти. Следователно молим да отмените фашисткия закон, гласуван от криминализираната бесепаро-седесарска мафия през 1992 г. и партийният дом да бъде върнат на законния му притежател - Българската комунистическа партия /БКП/. Никой друг няма право на тази партийна светиня.

Ще очакваме да отмените конфискацията и да върнете партийния дом на законния му притежател - БКП, за което предварително ви благодарим. Разумът винаги трябва да надделява над безумието и над глупостите, които бяха извършени.

София, 12 юни 1995 г.

                                                                                                  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "РЕШИТЕЛНО И ТВЪРДО "НЕ!" НА ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!" ОТ ПОСТРАДАЛИТЕ ЗАЕМОДАТЕЛИ ВЪВ ВАРНЕНСКИТЕ ФИРМИ "ПИРАМИДИ" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА И ДО ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПРИЕТА НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ /11 ЮНИ 1995 Г., ВАРНА/.


Ние, заемодателите във фирмите БАМС, "Алба Бул", "Спирели", "Тако" и КРИС ЛИМИТЕД, участници в митинга на 11 юни 1995 г., призоваваме всички засегнати от внезапното прекратяване на дейността на горепосочените варненски "пирамиди" и всички подкрепящи ни граждани да се присъединят към нашия граждански протест. Нека с общи усилия да организираме общонационално движение, чрез което да издигнем глас и кажем решително "Не!" на престъпното бездействие на законодателните, изпълнителните и съдебните органи на властта, които носят конституционното задължение за спазване на законността, реда, сигурността и защитата на правата на гражданите в Република България.

Нашият граждански протест има неполитически характер, но е насочен към управляващите ни органи на властта!

Не бива повече чрез бездействието си правителството, прокуратурата и съдът да се превръщат в своеобразни съучастници в едно престъпление срещу повече от 50 хиляди граждани!

Във връзка с това ние заявяваме:

1. Главна прокуратура на Република България и Министерството на вътрешните работи да обявят официално за общонационално издирване всички лица, отговорни за дейността на фирмите - измамници БАМС, "Алба Бул", "Спирели", "Тако" и КРИС ЛИМИТЕД, както и да потърсят съдействието на Интерпол за издирването им в чужбина.

2. Компетентните органи на властта да предприемат мерки за издирване, разкриване и блокиране на всички банкови сметки на посочените фирми в страната и в чужбина.

3. Да се започне съдебна процедура срещу виновните лица.

Настояваме също така всички наши прояви и искания да бъдат отразявани от Българската национална телевизия /БНТ/, за да стигнат до всички български граждани, защото само по този начин ние можем да изпълним своя граждански дълг и да предпазим милионите българи от подобни финансови измами.

Ако това не стане в рамките на три дни от деня на нашата декларация, ние:

1. Ще потърсим помощта на частни детективски агенции от страната и чужбина.

2. Ще предприемем мерки на законен граждански протест и ще искаме оставките на:
- министъра на финансите Димитър Костов;
- министъра на правосъдието Младен Червеняков;
- министъра на вътрешните работи Любомир Начев;
- директора на Българска народна банка /БНБ/ Тодор Вълчев и на целия Управителен съвет на БНБ.

3. Искаме оставката на директора на БНТ Хачо Бояджиев за информационното затъмнение и дезинформацията, която телевизията извършва спрямо нашия проблем.

Като крайна мярка ние сме решени да преминем и към всички законни форми на гражданско неподчинение!

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ: д-р Теодора Проданова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМИ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА".


I. ПРОГРАМА "ТАЛАНТИ"

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението и специализацията на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, спонсорира се откриването на специализирани школи и училища и др.


1. Обучение

Подпомагането на обучението във висшите и средните учебни заведения се осъществява чрез: отпускане на стипендии или парични добавки към стипендии на:
- редовни студенти и ученици - първенци от национални и международни научно-технически изяви - олимпиади, конкурси, състезания, конференции и други, по утвърден от Съвета на фондацията списък;
- редовни студенти - първенци по успех от специалности във ВУЗ, утвърдени от Изпълнителното бюро на фондацията до края на м. май;
- първенци от конкурси, организирани от фондацията или в изпълнение на условията на дарение;

Размерът на паричните добавки към стипендиите се определя от Съвета на фондацията.

Кандидатите /правоимащи/ представят във фондацията не по-късно от 15 октомври за всяка учебна година следните документи:
- заявление на желанието за получаване на стипендия или добавка към стипендия, придружено от регистрационен формуляр по образец;
- копие от документа, удостоверяващ класирането в националните и международните научно-технически конференции и олимпиади /за ползващите правото по този ред/;
- формуляр /по образец/, заверен в съответния ВУЗ, съдържащ информация за успеха, научноизследователската и експерименталната дейност на студента.

След класирането от комисия Изпълнителното бюро утвърждава и огласява резултатите от него до 30 ноември на съответната година.


2. Специализации

Фондацията спонсорира специализации, аспирантури и докторати на изявени в определена област млади учени и специалисти и на първенците от конкурси, организирани от или с участието на фондацията, на възраст до 35 години. Отпускат се средства за покриване на част от пътните разходи.

Кандидатите представят във фондацията следните документи /съответно на български език и на езика на приемащата страна/:
- заявление на кандидата, придружено от регистрационен формуляр /по образец/;
- предложение /препоръка/ от научен съвет или двама хабилитирани учени;
- писмена покана от приемащата страна /научен институт, фирма, университет/ и справка за определената такса за специализацията /аспирантура, докторат/;
- обосновка на проекта и списък на публикациите по него;
- копие от заповедта за командировка.

В зависимост от продължителността на специализациите Изпълнителното бюро се произнася съответно за аспирантури и дългосрочни специализации два пъти в годината - през месеците юли и ноември и за краткосрочните специализации /със срок до 3 месеца/ четири пъти в годината - през месеците януари, април, юли и октомври. Финансова помощ се отпуска еднократно за целия срок на специализацията /аспирантурата, доктората/.


3. Специализирани школи, летни университети и др.

Фондацията организира и спонсорира провеждането на специализирани национални школи и летни университети за наука, техника и управление.

Организаторите на школите и летните университети представят във фондацията най-малко два месеца преди началото им следните документи:
- заявление от организаторите;
- програма за обучение;
- финансова справка за средствата, необходими за провеждането им, и частта, която се предлага да се осигури от фондацията с целевото й предназначение.

Решение за отпускане на финансова помощ и нейния размер за организирането на специализирани национални школи и летни университети взема Изпълнителното бюро два пъти в годината - през месеците май и ноември.


4. Международни конгреси, симпозиуми и други научни изяви

Фондацията подпомага млади учени и специалисти на възраст до 35 години, като отпуска част от пътните разходи за участие в международни конгреси, симпозиуми и конференции.

Кандидатите представят във фондацията следните документи:
- заявление до фондацията с регистрационен формуляр /по образец/;
- лична покана за участие от организатора и потвърждение за приет доклад или научно съобщение /копие от оригинала с превод на български език/;
- документ за необходимата такса за участие или писмо от приемащата страна за освобождаване от такава, както и за финансовото осигуряване на престоя зад граница;
- препоръки от научен съвет или двама хабилитирани учени;
- копие от заповедта за командировка /за учени, специалисти и аспиранти/.

Решение за отпускане на финансовата помощ и нейния размер взема Изпълнителното бюро четири пъти в годината - през месеците януари, април, юли и октомври.


5. Участие в международни панаири, салони на изобретенията, изложби и др.

Фондацията подпомага участието на авторите на оригинални научни и технически разработки на възраст до 35 години в панаири и изложби след провеждането на конкурси, официално огласявани чрез средствата за масово осведомяване.

Кандидатите представят във фондацията не по-късно от два месеца преди началото на проявата следните документи:
- заявление до фондацията и регистрационен формуляр /по образец/;
- анотация на представяната разработка или обяснителна записка;
- експертна оценка от научен или експертен съвет и справка за резултатите от проведените експерименти;
- справка за необходимите средства за вече осигурените по източници и очакваните, в т.ч. от фондацията.

С регламента се определят и други специфични изисквания на организаторите.

Решение за вида и размера на отпуснатата помощ взема Изпълнителното бюро след експертна оценка на специализираната комисия /жури/.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ВТОРА/ "СТАМБОЛИЙСКИ НИ ЗАКЛЕ: ДА СЕ БОРИМ ЗА СВОБОДА, МИР, ХЛЯБ И НАРОДОВЛАСТИЕ!" НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРОИЗНЕСЕНО НА МИТИНГ-СЪБОР ПО ПОВОД 72-ТА ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ /11 ЮНИ 1995 Г., С. СЛАВОВИЦА - ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪГ/.


В най-трудните моменти той й е давал сили и личности, които да запазят нейното достойнство, да възкресят надеждата за нейното спасение. Такава сила беше създаването на земеделската идеология - единствената чисто българска! И наличието на водачи като Александър Стамболийски, Янко Забунов, Цанко Церковски, Райко Даскалов, Спас Дупаринов, Димитър Гичев, Никола Петков, д-р Г.М. Димитров - които да спасят страната и достойнството на народа.

Преди няколко години от тази трибуна

ние обещахме да възстановим единството на земеделските сили, да възродим нашата организация - Българския земеделски народен съюз.

Изпълнихме това. На следващата година заявихме, че борбата за земята и свободата ни задължават да влезем отново в парламента, за да можем да отстояваме истински интересите на земеделска и демократична България. На днешния събор по повод 72-та годишнина от варварското убийство на нашия учител Александър Стамболийски ние с радост отчитаме пред него, че независимият, обединеният, възстановеният Български земеделски народен съюз е отново в парламента.

Че ние отново сме развели знамената и отново както навремето сме се съюзили с Демократическата партия, за станем щит срещу неспиращите посегателства на соцкомунистите срещу земята и свободата, срещу демократичното развитие на нашата родина. Застанал здраво на принципите за отговорната свобода на личността и гарантираното от конституцията право на свята и неприкосновена частна собственост, Земеделският съюз отново зове на борба в защита на доведеното ни до разруха от Българската социалистическа партия /БСП/ отечество. Така ни е учил Стамболийски.

Неговият пример и неговото дело са в нашите сърца!

И тяхната широта, и тяхната сериозност, тяхната актуалност могат и трябва да ни вдъхновяват.

И нека днес на Янини грамади, пред този пантеон на безсмъртието да си припомним за сетен път колко много е дало на съвременна България земеделското управление. Стамболийски живее днес, защото проникновеният му миролюбив поглед е бил винаги отправен към бъдещето - но едно бъдеще не от химери и догми, а от постижими, конкретни, благородни цели. Стамболийски пръв заговори за единна Европа, която днес продължава да се изгражда и с българско участие. Той пръв прокара Трудовата повинност и с мирния подвиг на младежите трудоваци учуди света. Утре България ще чества годишнината от създаването на Трудовата повинност и не напразно шефовете на Строителни войски ще положат венец пред паметника на Александър Стамболийски.

На Стамболийски и неговото правителство е и първата справедлива аграрна реформа в България. Проблемите на екологията също не са нови. Първата идея в това направление е пак на Стамболийски. И не само идея, но и дело на неговото правителство. Към Българското природозащитно дружество е създаден тогава Комитет за защита на българската природа с богата програма. А не беше ли самата Трудова повинност инструмент в защита на природата с планове и изпълнения за язовири, за прокарване на напоителни и отводнителни канали, с пресушаването на крайморските блата, с масовите залесявания на ерозиралите земи. Тогава е създаден и нов широкообхватен законопроект за осигуровките поради безработица, болест, инвалидност и старост - не само на работниците, но и на занаятчиите, земеделците и дребните търговци. Законопроект, който за голяма изненада отхвърлят комунистите в парламента, макар болшинството да го бе приело. В него има и условия за медицинска, акушерска и парична помощ на родилките и малките деца - нещо, от което днешното правителство на Жан Виденов също не се поучи. Управлението на Стамболийски намери средства и сили дори и след националната катастрофа за поощрение на културата. Учредени са награди за хубави книги, пенсии за големите писатели, приема се Закон за авторското право, появяват се Музикалната и Художествената академия, организира се всенародно честване на Иван Вазов. През 1922 г. с министерско постановление 1 ноември се обявява за Ден на народните будители - или както е казано в мотивите: празник на големите българи; празник към култа на българския гений! Сега този ден е предложен за официален национален празник.

Ето как се изгражда национално самочувствие - след национално унижение и катастрофа.

/Пресслужба "Куриер"/

14:10:00
14.06.1995 г.

 

Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                          Мария Иванова
                                          Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!