14 април 1995


София, 14 април 1995 година
Брой 74 /1375/


София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИШНИНА ОТ РАТИФИКАЦИЯТА ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 11 април 1995 г. се навършват 4 години от Ратификацията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от Република България и 65 години от присъединяването на нашата страна към Женевската декларация на Лигата на нациите - повод за насочване на вниманието на държавата и обществото към проблемите на децата, състоянието на правата на децата в България и мерките по прилагане на конвенцията.

За съжаление децата продължават да бъдат изправени пред сериозни трудности, рискове, нерешени стари и нови проблеми:
- намалява раждаемостта, нарушава се демографският баланс, увеличава се ювенилната раждаемост;
- нарастват детската смъртност и заболеваемост;
- значителна част от децата живеят в условията на бедност и не могат да бъдат рационално изхранвани;
- нараства отчуждението между поколенията. Семейството не изпълнява пълноценно функциите си;
- увеличава се делът на децата, които не са обхванати в задължително обучение или отпадат от училище;
- висок е делът на извършваните от деца противообществени прояви и престъпления, непрекъснато се понижава възрастовата граница на извършителите, повишават се агресивността и жестокостта;
- все повече деца изпадат в състояние на безнадзорност и липса на родителски и социален контрол, понижава се възрастта и се увеличава броят на проституиращите момичета, на употребяващите алкохол, упойващи и наркотични вещества.

Това състояние в една или друга степен е свързано с липсата или недостатъчните грижи на държавата, семейството и обществото, с нарушаването на правата на децата.

Нараства престъпната активност на възрастни лица срещу деца, което е грубо нарушение на техните права. Увеличава се броят на децата - жертва на престъпления. Те стават обект на насилие в семейството, на улицата, в училището. Не са изолирани случаите, когато деца са отвличани и насилствено въвличани в просия, проституция. В ръцете на сводници и сутеньори те се превръщат в средство за печелене на пари, физически и духовно се разрушават. Ежедневие са случаите на блудства, изнасилване, физическо и психическо насилие, въвличане в хазарт, използването им за порнографски представления и материали. Все повече деца стават жертва на дейността на криминогенни религиозни секти.

В някои специализирани заведения за отглеждане, възпитание и превъзпитание се допускат нарушения на правата на децата.

Пред сериозни проблеми в развитието си са поставени както децата с умствени и физически недъзи, така и талантливите деца.

Това състояние налага:
- формиране на цялостна държавна политика и стратегия за решаване проблемите на децата; реализиране на приетата с Решение нр. 446/94 г. на Министерския съвет Концепция за защита и развитие на децата;
- ускоряване на подготовката на пакет от закони за семейството, майчинството и детството;
- създаване в Народното събрание на постоянна комисия по проблемите на децата и семейството;
- Българското национално радио и Българската национална телевизия да съдействат за приобщаване на обществеността към проблемите на децата, както и на децата към проблемите на обществото.

София, 10 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРТИН ИВАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА 27-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

Пиша Ви не като противник или като бивш приятел. Обръщам се като Ваш политически съмишленик, защото смятам, че извървените заедно години ми дават правото за това. Не крия, че Вие бяхте един от хората, които ме грабнаха с пламенните си слова и огнената си публицистика и заради които реших да стана член на Радикалдемократическата партия в България /РДП/. Съратничеството ни в РДП ни убеждаваше все повече, че във Ваше лице ние имаме нещо повече от приятел. Без излишна патетика мога откровено да споделя, че аз, а и повечето млади хора в партията Ви вярваха и уважаваха като на свой втори баща. Не случайно младежката организация застана зад Вас на XXV конгрес и, смея да вярвам, даде своя скромен принос в избора Ви за председател. В месеците след това, когато върху Ви се сипеха критики и хули от всички страни, с ръка на сърцето ще признаете, че в наше лице имахте верни приятели и защитници. Не си въобразявам, че сме допринесли кой знае колко, но съм сигурен, че сте ценили подкрепата на младите, защото откликвахте на всяка наша покана за среща или разговор.

Не ни обвинявайте обаче, че имаме свое мнение по въпросите и искаме да го изразим. Може би то е неправилно, но емоционалността е присъща на младостта. Досега Вие винаги сте били наш приятел. Не ставайте под влияние на конюнктурни събития и лоши съветници наш враг. Бъдете Александър Йорданов, който познаваме. Не влизайте в клопката да отричате легитимността на решенията на три конгреса поради участието на младежите в тях. Това ще постави под съмнение не само ръководеното от Вас ръководство на РДП, но и членството й в СДС.

Аз вярвам, че дълбоко в сърцето си Вие също не приемате съшитите с бели конци обвинения срещу нас. Та нали Вие бяхте човекът, който винаги е защитавал правото на глас на младежта и лично спомогнахте за утвърждаването на това ни право в Устава на РДП.

Не искам да съм многословен и затова завършвам с увереността си, че един ден, рано или късно, заедно ще градим пак РДП и демократичните сили в България.

София, 13 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕТО НА ДЕПУТАТСКИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК.


По повод решението на Конституционния съд за лишаване от депутатски пълномощия на лицето Жорж Ганчев /Петрушев/ Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ намира за необходимо да напомни, че който сее вятър, жъне бури. Радваме се, че за обществото вече няма съмнение колко "голям българин" е българофилът Жорж Ганчев.

Нека се знае, че което куче е захапало АСП, все е побесняло.

София, 13 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА ВЛЯЗЛОТО В СИЛА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ШЕНГЕН, ПОДПИСАНА ОТ ЖОРЖ ГАНЧЕВ, ВАЛЕНТИН СТОЕВ, ГЕОРГИ ДИЛКОВ, ДИМИТЪР ДИЧЕВ, НИКОЛАЙ КИСЬОВ, Д-Р ОРЛИН ДРАГАНОВ, РУМЕН РУСЕВ, ХРИСТО СТОЯНОВ И ЯШО МИНКОВ.


Като граждани и членове на парламента сме дълбоко възмутени от дискриминационното третиране на българските граждани, пътуващи в страните от Европейския съюз. За съжаление след влизането в сила на Шенгенското споразумение тези негативни тенденции се засилиха. В отговор на това заявяваме:

Българските граждани не са второ качество хора, нито просяци, които чакат седмици и месеци наред виза от посолствата на страните на Европейския съюз в София. Не желаем да чуваме повече мъгляви обещания от отговорните фактори в горепосочените страни. Настояваме за уреждане на визовия проблем, справедливо и еднакво за всички български граждани, или за предприемане на твърди мерки от страна на българското Министерство на външните работи за режим на издаване на визи на реципрочна основа с всяка от страните на Европейския съюз. Не желаем нашите сънародници да бъдат третирани като досадни навлеци и потенциални престъпници. Жалко е в съвременна Европа да се издига нова желязна завеса, и то от страни, претендиращи да бъдат стожери на демокрацията.

София, 12 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - 1896, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ /8 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.

 

1. Приема отчетния доклад на председателя за състоянието и развитието на партията в условията на изборните резултати от 1994 г.

2. Подкрепя извършващите се структурни промени в Съюза на демократичните сили /СДС/ с цел единодействие на съюза и разширяване на влиянието му сред обществеността.

Предлага регионалните съвети на СДС да се изграждат на смесен принцип.

3. Незабавно да започне подготовка за местните избори с изясняването на личностните и професионалните качества на кандидатите и експертите. Общинските организации да изготвят списъци на експерти по отрасли, които да се заведат на централен отчет.

4. Да се проведе редовен Събор през месец януари 1996 г. в рамките на честването на 100-годишния юбилей на партията.

5. Председателите на районните съвети да участват в работата на Съвета и Бюрото със съвещателен глас.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА В ПЕКИН ЧЕТВЪРТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНИТЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до всички председатели на политически и обществени организации и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Делят ни 150 дни до откриването на Четвъртата световна конференция по проблемите на жените в Пекин. Цялата планета отчита разширените изисквания и нарасналото право на участие на жените в решаването на глобалните въпроси след Световната конференция в Найроби - 1985 г. Правителства и неправителствени институции мобилизират мъже и жени, участващи в управлението, както и тези от народа, с конкретни действия и механизми да се заличи разликата между половете, да се подготви платформа за действие, да се определят стратегиите и приоритетите за развитието на жените до 2000 година и Организацията на обединените нации /ООН/ да оформи Глобален план за действие през XXI век.

Призоваваме всички вас - държавници и политици, представители на обществени организации и неформални сдружения, граждани - погледнете света през очите на жените! Погледнете проблемите през очите на вашите майки и съпруги, през очите на вашите дъщери и сестри.

Поглеждайки социалния статус на съвременната българка, може да се констатира:
- високо образователно равнище и относително ограничени перспективи за реализация, породени в дискриминация на женския труд при наемане, при трудово възнаграждение и при съкращение;
- разширяваща се феминизация на бедността, произтичаща от несъответствията в социалното законодателство и пазарните механизми, от ограничените разходи на държавата за социални дейности и от липсата на национална стратегия в тази насока;
- разрастващо се насилие върху жените както в семейството, така и в обществото;
- поява на неблагоприятни характеристики на здравния статус на българката, влияещи не само върху майчинството, но и върху изпълнението на традиционните й функции в семейството;
- символично участие на жената в политиката и управлението, липса на механизми за квотно представяне и гарантиране на напредъка на жените в тази област;
- ограничено и незадълбочено присъствие на проблемите на жените и развитието им в медийното пространство;
- задълбочаване на несъответствието между правата на жените, дадени от конституцията и законовите разпоредби и осъществяването им, наличие на формално равенство между жените и мъжете в контекста на човешките права.

Такъв е през очите на българската жена нейният начин на живот в навечерието на XXI век.

В трудни времена българката винаги се е държала достойно. Длъжни сме заедно с обич и надежда да въведем децата си в следващото столетие. Затова през оставащите 150 дни до Световната среща настояваме за конкретни действия, насочени към:
- изграждане на национален механизъм за равенство и развитие като условие за защита правата на жените;
- разработване на механизъм за постигане на паритетна демокрация и установяване на праг на равните квоти, осигуряващ достъп на жените в управлението и участие в политиката;
- създаване на парламентарна подкомисия за равенство и развитие на жените;
- създаване на държавна институция по демографските проблеми, семейството, жената и децата;
- преоценка, преглед и изменение на всички законодателни нормативни решения, касаещи жените, съобразно международните нормативни актове.

Разработването на Платформа за действие за развитие на жените в Република България не е лукс. Това е обективна необходимост, международен ангажимент и фактор за реално демократизиране на страната ни в следващото десетилетие.

Още веднъж ви призоваваме:

Погледнете света през очите на жените!

София, 11 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АКАДЕМИЧНО СДРУЖЕНИЕ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИ ВИСШИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЛАГОЕВГРАД, ДО КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран и до Министерския съвет, до Българска студентска конфедерация, чийто член е сдружението, и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След приемането на първо четене в Народното събрание на законопроекта за висшето образование във вида, предложен от Министерския съвет, ние за сетен път се убеждаваме, че в нашата страна тихо, но безпрепятствено протича процес на рекомунизация. В него не без популизъм ни се налага казионен "студентски съвет", чиято роля едва ли е по-различна от тази на бившия комсомол.

От друга страна, възможността за "общо ръководство" на висшето образование от Министерския съвет, а също така и правото му да открива и закрива факултети едва ли би се тълкувало като академична свобода и самостоятелност на висшите учебни заведения.

Дали заплащането на семестриални такси от студентите, при положение че липсва закон за кредитиране на учащите се в страната, не е опит да се бръкне отново и в без това опразнения джоб на българина?

Във връзка с гореупоменатото и с ред други противоречия в законопроекта за висше образование ние

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Считаме, че законопроектът в този му вид обслужва политически интереси и създава реална опасност от спиране на демократичните процеси в академичния живот.

2. Чрез него се нарушава автономията на висшите учебни заведения.

3. Посяга се върху правото на студентите самостоятелно да се сдружават в студентски общности, като им се налага номенклатурна организация.

4. Отнема се правото на Общото събрание на студентите да избира свои представители в ръководните органи на учебното заведение.

5. Намалява се квотата за студентско участие в Общото събрание на висшите учебни заведения от 20 процента на 15 процента, а в Академичния съвет такава въобще няма.

6. Изискването за семестриални такси още веднъж недвусмислено доказва, че се посяга върху вече извоюваната позиция за безплатно образование.

7. В законопроекта не се дава яснота за статута на колежите, както и за преминаване от една степен в друга.

8. Ние заявяваме, че с всички законни средства ще се противопоставим на опитите да се спрат демократичните процеси в академичния живот и призоваваме българската общественост да ни подкрепи.

Благоевград, 12 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ, КОИТО СА ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ОТ СЛИВЕН, ЯМБОЛ, СТАРА ЗАГОРА, БУРГАС, ВАРНА, АСЕНОВГРАД И КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИТЕ ИМ ПРАВА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НАРЕДБА N1 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА.


След влизане в сила на Наредба N1 "За обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната", публикувана в Държавен вестник бр.95/18 ноември 1994 г., стана ясно, че на практика Министерството на транспорта забранява на едноличните автобусни превозвачи да осъществяват транспортна дейност по вътрешноградски превоз. В продължение на повече от четири години с маломестните автобуси, предимно българско производство - завод "Чавдар" - Ботевград, бяха обслужвани гражданите в цялата страна и задоволявани потребностите на общините /градовете/. В този период частните превозвачи са превозвали над 40 процента от пътникопотока в отделните региони.

При прилагането на Наредба N1, съобразена с Българския държавен стандарт от 1976 г. и 1983 г., и допълнителните изисквания към маломестните автобуси - необходимост от 2 врати, 190 см височина на купето, автоматично затваряне на вратите, по-широк салон и т.н., неща, които през всичките тези години не са изисквани, на практика се отнема правото на труд на над седем хиляди водачи и на техните семейства. Голяма част от тези хора, закупили автобусите си, изплащат дългове към различни банки.

При необходимост за провеждане на конкурси по общини за обслужване на конкретни релации /линии/ се прилага чл.48, ал.1 от Наредба N1, като се издават без конкурс удостоверения на "дългогодишни и традиционни превозвачи" само на базата на подадена молба. Това води до фактическо установяване на монополно положение, с което съществено се ограничава свободата на конкуренцията и е в противоречие с чл.4 от Закона за защита на конкуренцията.

В тази връзка настояваме пред Министерството на транспорта за следното:

Първо: Изискванията на наредбата да не се прилагат за едноличните автобусни превозвачи, които са регистрирани като такива преди датата на издаването й.

Второ: На всички еднолични автобусни превозвачи, регистрирани преди влизането в сила на Наредба N1, да се осигури минимум две години срок за привеждане на превозните средства съгласно изискванията й.

Ако тези наши справедливи искания не бъдат удовлетворени до 15 април 1995 г., от името на всички еднолични автобусни превозвачи в България, регистрирани като такива преди влизане в сила на наредбата, декларираме, че ще предприемем действия за защита на нашите интереси съгласно действащото законодателство, включително и чрез прояви на гражданско неподчинение.

София, 6 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА /КАКТО СЕ НАРИЧА ТОГАВА ОРГАНИЗАЦИЯТА/, /7 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ /11 МАРТ 1992 Г., СОФИЯ/ И ОТ ТРЕТИЯ КОНГРЕС /10 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Глава I

ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Чл.1. Характер на съюза
а/ Съюзът на ветераните от войните е независима, самоуправляваща се, доброволна, родолюбива, демократична организация със свой устав, цели и задачи.
Съюзът е приемник на Съюза на бойците от фронта.
б/ Съюзът е юридическа личност, регистриран съгласно законите на страната. Ръководи се и се представлява пред държавните органи от Централния съвет;

Съюзът работи в тясно взаимодействие с въоръжените сили на Република България и с други сродни организации и учреждения, свързани с отбраната на страната и националната сигурност.

Чл.2. Цели на съюза
а/ да обедини всички ветерани от войните и да осигури активното им участие в процесите на демократизирането и превръщането на България в правова, демократична и социална държава;
б/ да поддържа у своите членове дух на вярност към българската бойна и революционна слава, мира, единството и сплотеността на народа и неделимостта на родината;
в/ да поддържа у ветераните от войните високо самочувствие за личен принос в запазване целостта на Република България и готовност за отпор срещу екстремистките попълзновения, водещи към нарушаване на народното единство и целостта на родината;
г/ да защитава моралните и социалните интереси, престижа и достойнството на ветераните от войните.

Чл.3. Задачи на съюза
а/ да популяризира приноса на ветераните от войните за опазване на целостта и независимостта на родината чрез средствата за масово осведомяване, изкуството, литературата и науката;
б/ да провежда инициативи за набиране на вещи, реликви, фотоси и други за възстановяване и поддържане на съществуващите паметници, плочи и други знаци, както и да съдейства за построяване на нови такива на исторически места, свързани с войните на българската армия;
в/ да участва активно в борбата против деформациите, корупцията, нарушаване на законността и всички негативни явления в обществения и политическия живот;
г/ да сътрудничи със сродните организации от всички страни за провеждане на съвместни мероприятия против всеки опит за създаване на огнища на напрежение и войни;
д/ да оказва съдействие на съюзните членове при решаване на социални проблеми, осигуряване на лечение, ползване на почивни домове и др.


ГЛАВА II
Членство, права и задължения

Чл.4. Членство в съюза
а/ В съюза членуват всички участници във войните без оглед на тяхната политическа принадлежност, вероизповедание и пол, които признават устава на съюза, членуват в неговите дружества, работят за постигане на целите и задачите на организацията и плащат членски внос;
б/ В съюза могат да членуват и български граждани, взели участие в състава на армиите от антифашистката коалиция;
в/ не се приемат за членове на съюза граждани, които с проявите си уронват престижа и достойнството на съюза.

Чл.5. Права на членовете на съюза
а/ Всеки член на съюза има право да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза;
б/ да участва в подготовката и провеждането на мероприятията, осигуряващи постигането на целите и задачите на съюза;
в/ да прави предложения, да изказва мнения по дейността на съюза, да критикува слабостите, грешките и техните носители;
г/ да защитава интересите и правата на отделните членове и да иска отменяне на неправилни действия и решения, нарушаващи устава;
д/ Да получава информация в рамките на изискванията на устава, в т.ч. и от Централния съвет /ЦС/, както и да ползва материалната база на съюза.

Чл.6. Задължения на членовете на съюза
а/ всеки член на съюза е длъжен да членува в едно от дружествата, да спазва устава, да посещава редовно дружествените събрания, активно да работи за осъществяването на задачите на съюза и да плаща редовно членския си внос;
б/ да не допуска прояви, уронващи престижа и достойнството на високото звание "Ветеран от войните", както и да спазва законите и порядките в страната и обществото;
в/ активно да участва в патриотичното възпитание на младежта и българските воини и да популяризира героизма на участниците във войните, проявен при изпълнение на върховния им дълг - защитата на Родината.

Чл.7. Приемане на членове
а/ Приемането на членовете на съюза става индивидуално, по местоживеене и по интереси;
б/ напускането на съюза става по собствено желание или по решение на дружеството при наличие на прояви, несъвместими с членството в съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОНДАЦИИ ЗА 1995 Г., ПРИЕТА НА ТРЕТОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА /1-2 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


I. Информационно обслужване и изследвания

1. Справочна библиотека:
- обогатяване на фонда от справочна литература за "третия сектор";
- събиране на документи, свързани с управлението на неправителствените организации;
- превод и адаптация на информационни брошури.

2. База данни:
- продължаване на процеса на събиране на информация и увеличаване въвеждането на база данни;
- създаване на електронни справочници, свързани с финансова информация, източници на финансиране, сфери на дейности, главни проекти и пр.

3. Информационни бюлетини:
- възобновяване на бюлетина "Трети сектор";
- бюлетин за членовете на Съюза на българските фондации /СБФ/;
- тематични листове и бюлетини.

4. Изследователски дейности:
- Възникване на "третия сектор" в България - изследване на ст.н.с. Стефан Николов;
- Проучването на Южноилинойския университет за ролята и функциите на местната администрация и възможностите за осъществяване на взаимодействие с неправителствените организации;
- изследване на традициите на благотворителността в България;
- изследване на собствеността на български фондации и асоциации в миналото.

5. Издателска дейност:
- актуализиране на каталога на действащите неправителствени организации в България;
- сериите брошури "Как да ..." по въпроси на основаването на неправителствени организации /НПО/. /Писане на предложения за финансиране, стратегическо планиране, бюджет и счетоводство, изготвяне на отчет, провеждане на кампании./

6. Кампании и мероприятия за привличане на положително обществено мнение:
- приоритетна сфера за годината: бедността и социалните проблеми /ролята на доброволните организации за обществен акцент върху тежкото положение на възрастните, изоставените деца, социалните домове и пр./;
- конкурси;
- информационни и консултативни семинари.

7. Електронна мрежа
- участие в CEENGO - NET, IDEE, EFC - мрежата за електронна кореспонденция;
- поставяне на началото на обмен на информация но електронна поща между НПО в България чрез договаряне с частни и държавни търговски електронни мрежи.


II. Обучение

1. Работни срещи и семинари

2. Обучение на преподаватели - сътрудничество с Университет "Дж. Хопкинс", /САЩ/

3. Специализации:
- международни /Чаритис Ейд - Москва; Англия; балканска страна/
- местни /от ромското малцинство, по-малки НПО и др./

4. Консултации с чуждестранни и български експерти

5. Осигуряване на място и условия за развитие на зараждащи се организации

6. Сътрудничество с Факултета по социално управление към Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ София, за изграждане на екип от специалисти в областта на третия сектор.


III. Правна и финансова уредба

1. Лобиране сред представителите на държавните институции за осъвременяване на българското законодателство за нестопанската сфера с оглед на процеса на интеграция с Европейския съюз /ЕС/

2. Очертаване на данъчните и финансовите проблеми с цел търсене на нови законодателни разрешения.


IV. Международно сътрудничество

1. Участие на СБФ в инициативите и програмите на Европейския център на фондациите.

2. Сътрудничество с CAF за създаване на организация за ефикасно управление на финансови средства на български неправителствени организации.

3. Програма за развитие на сътрудничеството между балканските неправителствени организации.

4. Реализация на проект за общинско и управленско развитие с DELPHI International /САЩ/.

5. Членство в CIVICUS и сътрудничество в неговите рамки.

6. Развитие на перспективите за сътрудничество с турски, гръцки и македонски организации.

7. По-нататъшно развитие на партньорство с американски академични институции като Института за социални изследвания към Университета "Джонс Хопкинс", Южноилинойския университет и др.

8. Търсене на по-активна роля в Европейската мрежа за обучение на третия сектор.

9. Партньорство с делегацията на Комисията на ЕС в София по управлението на микропроектите по програма "ФАР - Демокрация".


V. Нарастване на членството и организационните възможности на СБФ

1. Развитие на стратегически 5-годишен план;

2. Развитие на правила за вътрешната структура, делегиране на отговорностите; финансови правила.

3. Учредяване на комисии за привличане на членове в процес на номиниране, набиране на средства, развитие на проекти и др.

4. Развитие на програма за обучение на служителите, повишаване на квалификацията.

5. Повишаване на възможностите на СБФ за комуникации, осигуряване на информация от страната и обмен на служители между членовете.

6. Развитие и търсене на средства за програма за сътрудничество с NCVO - Англия.

/Пресслужба "Куриер"/


13:15:00
14.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!