14 август 1990

СОФИЯ, 14 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 159 /177/

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО". ДОКУМЕНТЪТ Е ПРЕДЛОЖЕН НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА.

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ ЗАПОЗНА ОБСТОЙНО С ДОКЛАДА НА ДОСЕГАШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И КОНСТАТИРА, ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. ПО-ТОЧНО БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД БАНКРУТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДСКАЗУЕМИ МОРАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА НИ.

ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ТАЗИ ЗАПЛАХА, ПЪТЯТ Е ЕДИН: ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ШИРОКА КОАЛИЦИОННА, НАЦИОНАЛНА ОСНОВА, В КОЕТО ДА УЧАСТВАТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА - ТЕЗИ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ ПОНАСТОЯЩЕМ В ПАРЛАМЕНТА, И ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ПОЛУЧИ ОДООБРЕНИЕ ОТ ШИРОКАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБЩЕСТВЕНОСТ И КОЕТО ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ХАОС.

ВОДЕН ОТ ГОРНОТО, НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО” СЧИТА, ЧЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОГЛАВИ И ДА СЪСТАВИ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО.

В ТАЗИ НАСОКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ:

МИИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - ОТ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - ОТ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - ОТ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - ОТ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРАДСЕДАТЕЛ - ОТ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ.

ОСВЕН ТОВА ВЪВ ВСИЧКИ ДРУГИ ОСТАНАЛИ МИНИСТЕРСТВА, КОМИТЕТИ И ЗВЕНА С РАНГ НА МИНИСТЕРСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ /БТА/ - С РАНГ НА ОФИЦИАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА АГЕНЦИЯ, СЛЕДВА ДА УЧАСТВАТ: НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - "ВРАБЧА" 1, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА ТРУДА, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗВЕНА И НИВА НА УПРАВЛЕНЧЕСКАТА ВЛАСТ СЛЕДВА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ И ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.

В РЕЗУЛТАТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЕДЕНА В СРОК ОТ ГОДИНА И ПОЛОВИНА ДО ДВЕ ГОДИНИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ХАОС, В КОЙТО СЕ НАМИРА ПОНАСТОЯЩЕМ. А ТОВА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е САМО НАЧАЛОТО.

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КРЕДИТОРИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ДОВЕРИЕ НА ТАКА СЪСТАВЕНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ЩЕ МУ ПОМОГНАТ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ДА ПОЛУЧИ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНА РЕАЛИСТИЧНА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА.

ПРЕДЛАГАЙКИ ГОРНОТО, ТАЗИ АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНА НА БАЗАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", КОЯТО ПОЗВОЛЯВА В СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА ДО ДВЕ ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ХАОС.

СОФИЯ, 10 АВГУСТ 1990 Г.

ИВАН ДУНДАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НС "ЗВЕНО"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /ССДМ/.


СЪЮЗЪТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /ССДМ/ Е МЛАДЕЖКА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ИДЕЕН НАСЛЕДНИК И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ССМ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ БЕ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ПРЕУСТАНОВЕНА ПРЕЗ 1948 ГОДИНА.

НАША ИДЕЙНА ОСНОВА СА ПРИНЦИПИТЕ НА СВЕТОВНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ - СИНТЕЗИРАН ИЗРАЗ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ВСЯКО СЪВРЕМЕННО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

БИДЕЙКИ НАСЛЕДНИЦИ НА ДОСТОЙНО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО И БАЗИРАЙКИ СЕ ВЪРХУ ДОСТИЖЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ И ПРАКТИКА, НИЕ СИ ПОСТАВЯМЕ КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ИДЕИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ НА ОБЩЕСТВОТО НИ. ОТХВЪРЛЯЙКИ ВСЯКАКЪВ ДОГМАТИЗЪМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ НА СВЕТОВНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКО ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОЛЕЗНО И ХУМАННО, ДО КОЕТО Е ДОСТИГНАЛО И ЩЕ ДОСТИГА ЧОВЕЧЕСТВОТО В МНОГОВЕКОВНОТО СИ РАЗВИТИЕ.

КАТО МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НИЕ НАСОЧВАМЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ КЪМ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ, ЕТНОРЕЛИГИОЗНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ ЗА НЕГОВОТО ДЕЙНО ВКЛЮЧВАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ, ЦЕЛИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ДНЕС БЪДЕЩЕТО Е НА ОБЕДИНЕНА И ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА. У НАС ТОВА БЪДЕЩЕ Е ГЛАВНО В РЪЦЕТЕ НА МЛАДЕЖТА - НЕОБРЕМЕНЕНА ОТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ОТГОВОРНОСТ ЗА МИНАЛОТО.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ - СА ПРОДУКТ НА ДЪЛГОТО И ПРОТИВОРЕЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ. ТЕХЕН ВЕЛИК ПРЕДШЕСТВЕНИК СА ИДЕАЛИТЕ, ИЗДИГНАТИ ОТ ВЕЛИКАТА ФРЕНСКА РЕВОЛЮЦИЯ, ЗА СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО. ЗА НАС ТЕЗИ ПРИНЦИПИ И ИДЕАЛИ ИМАТ ХАРАКТЕР НА ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ, КОИТО ОЧЕРТАВАТ ХОРИЗОНТА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ НИ СТРЕМЕЖИ И ИГРАЯТ РОЛЯТА НА НРАВСТВЕН РЕГУЛАТОР В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЛИЧНОСТИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ.

СВОБОДАТА ЗА НАС СЕ ИЗРАЗЯВА ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА ВСЕКИ ДА РЕАЛИЗИРА СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ И ВЪЖДЕЛЕНИЯ, ДА БЪДЕ ДЕЕН И ОТГОВОРЕН УЧАСТНИК В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ. СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА СЕ РЕАЛИЗИРА В СОЦИАЛНАТА ОБЩНОСТ. ИНДИВИДУАЛНАТА СВОБОДА Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ СВОБОДАТА НА ДРУГИТЕ. ЕТО ЗАЩО НАШИЯТ ДЕВИЗ Е "СВОБОДНО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ ХОРА". ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК ЖЕЛАЕ САМ ДА КОВЕ СЪДБАТА СИ, НО САМО МАТЕРИАЛНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНИЯТ МОЖЕ ПЪЛНОЦЕННО ДА ИЗПОЛЗВА ТОВА СВОЕ ПРАВО.

СПРАВЕДЛИВОСТТА ЗА НАС Е В НАЛИЧИЕТО НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ. СОЦИАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПРЕДПОЛАГА ОСВЕН СВОБОДАТА НА РАЗКРЕПОСТЕНАТА ЧОВЕШКА ТВОРЧЕСКА ИНИЦИАТИВА, НО СЪЩО И РАВЕН ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА ЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ. ДОСТОЙНАТА ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ, ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИЯ ТРУД Е ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. МЛАДИЯТ ЧОВЕК Е ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ Т0ВА, ЗАЩОТО ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО НЯМА НИЩО СЛЕД СЕБЕ СИ, А ИМА
БЪДЕЩЕТО И СВЕТА ПРЕД СЕБЕ СИ. НИЕ НЕ ПРЕЗНАВАМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО РАВЕНСТВО, ПРИ КОЕТО БЕЗОГЛЕДНО СЕ ПРИРАВНЯВАТ ВСИЧКИ, ТАКА СЕ ДИСКРИМИНИРА ТАЛАНТЛИВИЯТ И СЕ ТОЛЕРИРА НЕСПОСОБНИЯТ.

СОЛИДАРНОСТТА ЗА НАС Е ОСНОВЕН ГРАДИВЕН ПРИНЦИП НА ОБЩЕСТВОТО. ТЯ Е МЯРКА ЗА ХУМАНИЗИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ОТРИЦАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА НЕПРИМИРИМОСТ И АНТАГОНИЗЪМ.

СОЛИДАРНОСТТА Е СЪЗНАТЕЛНО ЕДИНСТВО НА СВОБОДНИТЕ ХОРА. ЕДИНСТВО, ПРИ КОЕТО ЛИЧНОСТТА НЕ СЕ РАЗТВАРЯ В ОБЩЕСТВОТО, А НАМИРА В ЛИЦЕТО НА ДРУГИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ, РАЗРАБОТЕНА ОТ ОСНОВАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ПРЕЗ ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


УНИВЕРСАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1948 Г., ПРИЕТА В ГР.САН ФРАНЦИСКО - САЩ, Е ВСЕОБЩ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ, КОЙТО Е КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА НАШЕТО СПРАВЕДЛИВО ДЕЛО В ИМЕТО НА СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАКОННОСТТА, ИЗРАЗЯВАЩИ ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ИНДИВИДА, ФОРМИРАЩ ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ.

ОЩЕ В РАННАТА СИ ВЪЗРАСТ ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК Е ДОШЪЛ ДО УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ДЪРЖАВАТА - КАТО ПРАВНО ОБРАЗУВАНИЕ, Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМА.

ЕТО ЗАЩО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИЗЪМ ТЪРПЯТ МНОГО СЕРИОЗНА КРИТИКА.

МОТИВИ

НЯМА ДА СПОРИМ ЗА ПЪРВИЧНОСТТА НА МАТЕРИЯТА ИЛИ ПЪРВИЧНОСТТА НА ДУХА. БИТИЕТО ЛИ ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО, ИЛИ СЪЗНАНИЕТО - БИТИЕТО; НИТО ЩЕ КРИТИКУВАМЕ ДУАЛИЗМА НА ЗНАМЕНИТИЯ ФРЕНСКИ ФИЛОСОФ, МАТЕМАТИК И ФИЗИОЛОГ РЕНЕ ДЕКАРТ.

ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ТОЗИ ВЪПРОС ЗА ПЪРВИЧНОСТТА НА ДУХА ИЛИ МАТЕРИЯТА ОСТАВА ВЕЧНО СПОРЕН. НИЕ ЩЕ ОПЕРИРАМЕ С ПОНЯТИЯТА ТАКИВА, КАКВИТО СА: ДУХ И МАТЕРИЯ ИЛИ МАТЕРИЯ И ДУХ. ЗА НАШЕТО КРАТКО ПИСАНИЕ Е ВСЕ ЕДНО КОЕ Е ПЪРВИЧНО, КОЕ Е ВТОРИЧНО.

НАКЪСО ДА РАЗГЛЕДАМЕ ГОРНИЯ ВЪПРОС КАТО ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ТЕЗА, МАКАР АЗ ЛИЧНО ДА СЪМ ИДЕАЛИСТИЧЕСКИ РЕАЛИСТ, А НЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИ РЕАЛИСТ. ПРИ ТОВА СЪМ РЕЛИГИОЗЕН ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВЕН.

ДУШЕВНОСТТА НА ЧОВЕКА Е ВИСОКО ОРГАНИЗИРАНА МАТЕРИЯ, МАКАР ГОЛЕМИЯТ ЧЕХОСЛОВАШКИ БИОХИМИК, ЗАКЛЕТ СТАЛИНИСТ, ЧЛЕН НА ПРАЖКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ФРАНТИШЕК ЩОРМ ДА ТВЪРДИ, ЧЕ ОСВЕН МАТЕРИАЛНА ЕНЕРГИЯ ИМА И ДРУГ ВИД ЕНЕРГИЯ.

И ТЪЙ, КАКТО КАЗАХМЕ, МАТЕРИЯТА Я ПРОВЪЗГЛАСИХМЕ ЗА ПЪРВИЧНА. ИЛИ, КАКТО Я ТРЕТИРА ФИЛОСОФСКИЯТ МАТЕРИАЛИСТ, СПОКОЙНО МОЖЕ ДА  СЕ ОТЪЖДЕСТВИ С КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ И МОСКОВСКИТЕ ДИАЛЕКТИЦИ - МАТЕРИАЛИСТИ, И ТЕ В ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ РАЗГЛЕЖДАТ КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ КАТО ПРОИЗВОДЕН НА МАТЕРИЯТА.

НО КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ ИМА СВОИ ОБЕКТИВНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. ОСНОВАТА Е ИСТИНАТА. ОДУШЕВЕНАТА МАТЕРИЯ, КОЛКОТО И ВИСОКО ДА Е ОРГАНИЗИРАНА, ИСТИНАТА СИ ОСТАВА ДВИГАТЕЛ НА МАТЕРИЯТА. ЕРГО И ЧОВЕКЪТ Е ИНСТИНКТИВНО СЪЩЕСТВО, ЗАЩОТО, КОЛКОТО И ДА ОТИВА В ПО-ВИСША ФАЗА НА РАЗВИТИЕ, КОЛКОТО И ИНСТИНКТЪТ В РАЗВИТИЕТО СИ ДА СЕ РАФИНИРА /ИЗБИСТРЯ/ - РАФИНЕРИЯТА НА ИСТИНАТА СИ ОСТАВА ВСЕ ПАК МАТЕРИАЛНА.

СЛЕДВА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ВЪПРОСА: ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИЯТА ЩОМ КАТО И НАЙ-НАЙ-НАЙ-СЪВЪРШЕНОТО РАЗВИТИЕ СТИГА ПАК ДО МАТЕРИЯТА? СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ ЩЕ ДА Е НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕТО, ЩОМ КАТО ТОВА РАЗВИТИЕ СТИГА И ОПИРА КАТО ЗАВИСИМОСТ ОТ ИСТИНАТА.

КОЛКОТО И ДА СЕ РАФИНИРА В РАЗВИТИЕТО СИ ИНСТИНКТЪТ, ТОЙ Е В ПЛЕН НА ИСТИНАТА /ПЪК КОЛКОТО И СЪВЪРШЕН ДА Е ТОЙ/, ТЪЙ КАТО И МАТЕРИЯТА Е В ПЛЕН НА СВОИТЕ ИНСТИНКТИ.

МАРКС КАЗВА: ЩОМ КАТО ИДЕИТЕ СТАНАТ МАТЕРИАЛНА СИЛА, ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ ХОДА НА ИСТОРИЯТА. ЛОГИЧЕСКИ СЛЕДВА, ЧЕ ХОДЪТ НА ИСТОРИЯТА СЕОПРЕДЕЛЯ НЕ ОТ ОДУХОТВОРЕНИЯ ВИСШ РАЗУМ, А ОТ ОДУШЕВЕНИЯ КОСМИЧЕСКИ РАЗУМ. НО, КАКТО ОБЯСНИХМЕ ПО-ГОРЕ ОТ ГЛЕДИЩЕ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЯ ФИЛОСОФ, КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ КАТО ДУШЕВНОСТ /ВИСОКО ОРГАНИРИЗАНА МАТЕРИЯ/ Е В ПЛЕН НА ДВИГАТЕЛЯ - ИНСТИНКТА. ЕРГО, ТАКАВА ТЕЗА Е ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ПРЕДМЕТА, А ИМЕННО: КЪДЕ ОСТАВА ТВЪРДЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЯ ФИЛОСОФ, ЧЕ ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН?

ОДУШЕВЕНОТО СЪЩЕСТВО НЕ Е СВОБОДНО - ТО Е ПЛЕННИК НА ИНСТИНКТА. ЕТО ЗАЩО В ПОСЛЕДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КНИГАТА "НИЕ ОТ КОСМОСА" СЕ КАЗВА, ЧЕ ЧОВЕК НЕ Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ ОТ МАЙМУНАТА, ЗАЩОТО ЧОВЕКЪТ Е ПЛОД НА ВИСШИЯ РАЗУМ, КОЙТО НЯМА ЗА ДВИГАТЕЛ ИНСТИНКТА, А ИМЕННО НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИСШИЯ РАЗУМ /КОСМИЧЕСКИЯ/ ПРАВЯТ ЧОВЕКА ТВОРЕЦ - ТВОРЕЦ САМО ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ. НО НЕ И ПО ДУХОВНА СЪЩНОСТ НА ВСЕВИШНИЯ. САМО ВСЕВИШНИЯТ ВДЪХВА И ОСВОБОЖДАВА ЧОВЕКА ЗА ТВОРЧЕСТВО, А НЕ ИНСТИНКТИТЕ, КОИТО ПО ХАРАКТЕРА СИ СА ЖИВОТИНСКИ И ПОСТАВЯТ ДОРИ ЧОВЕКА В ПЛЕН, АКО ТОЙ НЕ ИЗВИКА НА ЖИВОТ ДУХА СИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/.

ПЕТО - РЪКОВОДСТВО НА НПС

1.НАЦИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ СЕ ПРОВЕЖДА НА 5 ГОДИНИ ЕДИН ПЪТ. В НЕЯ УЧАСТВАТ КАТО ДЕЛЕГАТИ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЪКОВОДСТВОТО НА НПС.
ТЯ ИЗБИРА ГЛАВНО РЪКОВОДСТВО НА НПС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС,
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС
ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА НПС
СЕКРЕТАР-КАСИЕР НА НПС,
ГОВОРИТЕЛ НА НПС,
ЮРИСТ НА НПС
СЪВЕТ НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ 90 ДЕЛЕГАТИ /ПО 10 НА ВСЯКА ОБЛАСТ/.

2.ДЕПУТАТИТЕ НА НПС В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ АВТОМАТИЧНО ВЛИЗАТ В СЪВЕТА НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС И СЕ ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ САМО ЗА ОСТАНАЛИТЕ МЕСТА. АКО ДЕПУТАТИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ 90, ТЕ ВСИЧКИТЕ УЧАСТВУВАТ В СЪВЕТА НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС И ИЗБОРИ ЗА ТАКИВА ПО ОБЛАСТИ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ.

3.ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС ОПРЕДЕЛЯ, НАСОЧВА ПРОВЕЖДА ОПЕРАТИВНАТА ПОЛИТИКА НА НПС ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИЗБОРИ, РЕКЛАМАТА, ПРОПАГАНДАТА И Т.Н.

4.ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОСТЪПВАЩИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ИЗЛИЗА С РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕПОРЪКА ПО ТЯХ.

5.ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО ОБСЪЖДА И УТВЪРЖДАВА ПАРТИЙНИЯ БЮДЖЕТ И РЪКОВОДИ ДВИЖЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА.

6.ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО ИЗБИРА ОТ СЪВЕТА СЛЕДНИТЕ КОМИСИИ:

- ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ НА ПАРТИЙНИТЕ СЪРАТНИЦИ;
- ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА НА НПС;
- ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАЧИНАНИЯ НА НПС В Т.Ч. ПРЕДИЗБОРНА ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА НА НПС;
- ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКА С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ;    - ЗА КОНТРОЛ И ПОМОЩ НА ПОДГОТОВКАТА И ИЗДАВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН ПАРТИЕН ВЕСТНИК "МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ";
- ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И ПЕЧАТА.

ШЕСТО - ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА НПС

1. СРЕДСТВАТА НА ПАРТИЯТА СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС - ДАРЕНИЯ С МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ 1 ПРОЦЕНТ ОТ ЗАПЛАТАТА, ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ДАРЕНИЯ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА, ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ СПОНСОРИ.

2. БЮДЖЕТЪТ НА ПАРТИЯТА СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕЖЕГОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, А НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОТ ГОДИШНОТО СЪБИРАНЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

3. ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ ПРАВО ДА ПРОВЕЖДАТ  ОРГАНИЗИРАНЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ С ЦЕЛ СНАБДЯВАНЕТО НА ПАРТИЯТА СЪС СРЕДСТВА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ВЗАИМОПОМОЩ, ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА НА СЪРАТНИЦИ НА ПАРТИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕ ОПРЕДЕЛЕНА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ - ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА БОЛНИЦИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И ПР.

4. ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ НА НПС СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ СЕКРЕТАР-КАСИЕРА НА ПАРТИЯТА.

5. ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА КАСАТА НА ПАРТИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДИ ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ИЗБРАНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ.

СЕДМО - ЩАТНИ РАБОТНИЦИ В НПС

1. ЩАТНИ РАБОТНИЦИ В ПАРТИЯТА СА:

- ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР
- СЕКРЕТАР - КАСИЕР
- ГОВОРИТЕЛ
- ЮРИСТ
- ДЕЛОВОДИТЕЛ

2. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ХОНОРАР НА:

- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС
- ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ХОНОРАР ОТ ПАРТИЙНАТА КАСА САМО ПРИ СЪГЛАСИЕ НА 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

4. ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧЕН ХОНОРАР ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ ТЯХ ДЕЙНОСТ САМО ПРИ СЪГЛАСИЕ НА 2/3 ОТ СЪРАТНИЦИТЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

5. ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАТОР МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ХОНОРАР ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ НЕГО ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ САМО ПРИ СЪГЛАСИЕ НА 2/3 ОТ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ В ОБЛАСТТА.

ОСМО - СТРУКТУРА НА НПС

- ЕЖЕГОДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

- ГЛАВНО РЪКОВОДСТВО: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР-КАСИЕР
- РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
- ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТА И ДЕЛЕГАТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
- ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА И СЪРАТНИЦИ.

ДЕВЕТО - СЕДАЛИЩЕ НА НПС

1. СЕДАЛИЩЕТО НА НПС Е В ГР.СОФИЯ.

ДЕСЕТО - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НПС

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НПС МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. СЛИВАНЕ ИЛИ ВЛИЗАНЕ В ДРУГА ПАРТИЯ;
2. РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ПАРТИИ;
3. САМОРАЗПУСКАНЕ СЪГЛАСНО УСТАВА;
4. ПРИ РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА НРБ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.


ГЛАВА ПЪРВА   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО НЕ Е НА РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. ТЯ ПРИЕМА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ, КОИТО, АКО СЕ РАЗРАБОТЯТ, с ТЯХ МОЖЕ ДА БЪДЕ УРЕДЕНО ВСЯКО ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО.

ЧЛ.2. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ САМОУПРАВЛЯВА. ТЯ Е НЕЗАВИСИМА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОЯТО И ДА Е ДЕНОМИНАЦИЯ, ЗАЩОТО ТЯ Е НЕГОВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.

ЧЛ.З. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НЕ СТРАНИ ОТ ОБЩИТЕ СТРЕМЕЖИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА РОДИНАТА НИ.

ГЛАВА ВТОРА   ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

ЧЛ.4. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ Й ЖИВОТ.

ЧЛ.5. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОМЕНИЗМА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.6. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ВОДИ ТВЪРДА И УПОРИТА БОРБА С ВСИЧКИ ЗАКОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ МАТЕРИАЛИЗМА И ВСИЧКИ УЧЕНИЯ, ИМАЩИ В ОСНОВАТА СИ ТРУДОВЕТЕ НА МАРКС И ЕНГЕЛС.

ЧЛ.7. ДЕЙНОСТТА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ ИЗВЪРШВА САМО С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И Е В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ И ИНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.8. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, КАТО ТЯ БЪДЕ ОСЪВРЕМЕНЕНА И ПРИВЕДЕНА В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ГЛАВА ТРЕТА   ЧЛЕНСТВО

ЧЛ.9. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ ПЪЛНОЛЕТИЕ, КОЙТО ЗАЩИТАВА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТЕ СА ОБЩОЧОВЕШКИ, И Е ЛИШЕН ОТ ЗАКОНА ОТ ПРАВОТО НА САМОЛИЧНОСТ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН.

ЧЛ.10. ЧЛЕНСТВОТО Е ИНДИВИДУАЛНО. КОЛЕКТИВНО ТАКОВА НЕ СЕ ДОПУСКА.

ЧЛ.11. ЧЛЕНСТВОТО Е НЕСЪВМЕСТИМО С УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРОПАГАНДИРАТ КЛАСОВА И РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ, ТОТАЛИТАРИЗЪМ, РАСОВА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, НИХИЛИЗЪМ И НАЦИОНАЛНА ОМРАЗА.

ЧЛ.12. ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИЕМАТ С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЕДИННАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ В ГР. СРЕДНОГОРИЕ, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ООН. ДОКУМЕНТЪТ Е РАЗПРАТЕН ДО БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА,
В НЯКОГА ПРЕКРАСНАТА В ЕКОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКА КОТЛОВИНА ТОТОЛИТАРНАТА ВЛАСТ Е ВЗЕЛА ПРЕСТЪПНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА КОМБИНАТА ЗА МЕДОДОБИВ "ГЕОРГИ ДАМЯНОВ". ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО Е СЪЗДАДЕНО ТОВА ПРЕДПРИЯТИЕ, СА БИЛИ ОТ 1936 Г., ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В УРАЛ, ОТ КОЕТО СТАЛИНИСТКИТЕ КАДРИ БЛАГОРАЗУМНО СА СЕ ОТКАЗАЛИ.

РАДОСТТА ЗА МНОГОТО РАБОТНИ МЕСТА НА ИЗЛЪГАНИТЕ ХОРА ОБАЧЕ ПОСТЕПЕННО СЕ СТОПИЛА, КОГАТО ЗАМЪРСЯВАНЕТО ЗАПОЧНАЛО ПАГУБНОТО СИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НАД ПРИРОДАТА В КОТЛОВИНАТА. ПЪРВО ЗЕМЯТА СТАНАЛА НЕИЗПОЛЗВАЕМА ЗА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО, ЗАПОЧНАЛИ ДА СЪХНАТ ОРЕХОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ, ПОЯВИЛА СЕ "МЕДНА БОЛЕСТ" ПО ДОБИТЪКА, КОЯТО ЩОМ ПРИЧИНЯВАЛА СМЪРТТА НА ЖИВОТНО, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ИНСТИТУТ ВЕДНАГА ЗАПЛАЩАЛ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СТОПАНИТЕ... ТОВА СА БИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБГАЗЯВАНИЯТА СЪС СЕРЕН ДВУОКИС.

С ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ МЕДОДОБИВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ СА СЕ РАЗШИРЯВАЛИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НЕ СА БИЛИ ПРИЛАГАНИ И СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ НАТРУПВАНИЯТА ОТ АРСЕН ВЪВ ВОДОЕМИТЕ. СИМПТОМИ ЗА ТОВА СА БИЛИ ИЗМИРАНЕТО НА ЦЯЛАТА ФАУНА В РЕКА ТОПОЛНИЦА, А ПОСЛЕ - И В МАРИЦА. ПРЕДПРИЯТИЕТО СЕ ВИДЯЛО ПРИНУДЕНО ДА НАТРУПВА АРСЕНОВИ ШЛАМОВЕ В ЯЗОВИР-АРСЕНОХРАНИЛИЩЕ НА ОТКРИТО В БЛИЗОСТ СЪС СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ.
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ОТРАВЯНЕТО НА РЕКА ТОПОЛНИЦА, НА ЯЗОВИР "ТОПОЛНИЦА”, А ПО-НАТАТЪК И НА РЕКА МАРИЦА ПРОДЪЛЖИЛО, ЗА ДА СТИГНЕ ДО ТАКИВА КОНЦЕНТРАЦИИ, В КОИТО ВЕЧЕ Е НЕУДЪРЖИМО И ВЕЧЕ МИНАВА ИЗВЪН ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА HP БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВЛИЗАНЕТО НА РЕКА МАРИЦА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ БАСЕЙН, ГРАНИЧЕЩ С МНОГО ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

ОТ ГОДИНИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ СРЕДНОГОРСКАТА ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКА КОТЛОВИНА ПРОТЕСТИРА ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНИЯТА. ОТ ГОДИНИ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО УЖ "НАБЕЛЯЗВА МЕРКИ", КМЕТОВЕ, ДИРЕКТОРИ, ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ ОБЕЩАВАТ ЧИСТ ВЪЗДУХ, ПОЧВИ И ВОДИ. А НА ПРАКТИКА - КАКВО? ОБГАЗЯВАНИЯТА, ТРОВЕЩИ ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ И РАСТЕНИЯТА, ИЗБУХВАТ НЕКОНТРОЛИРУЕМО. ЗАМЪРСЯВАНИЯТА НА ВОДИТЕ И ЗЕМЯТА С ОТРОВИ РАСТАТ...
НА 1 МАРТ 1990 Г. НАПРИМЕР НАСЕЛЕНИЕТО ОТ р. СРЕДНОГОРИЕ ИЗПРАТИ СВОЯ РЕЗОЛЮЦИЯ С 2000 ПОДПИСА ПО ДЕЙНОСТТА НА КОМБИНАТА ЗАМЪРСИТЕЛ ДО ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. НО ОТГОВОР ОЩЕ НЯМА - НИТО С ДУМИ, НИТО С ДЕЛА... БЯХА НАПРАВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ СРЕДНОГОРСКАТА КОТЛОВИНА ОТ НАУЧЕН КОЛЕКТИВ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ХРОНИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЛЕД КАТО БЯХА ПРЕДОСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ В ИЗПЪЛКОМА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СРЕДНОГОРИЕ, СИ ОСТАНАХА ТАЙНА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧИЕТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ СА ЗАСТРАШЕНИ СЕРИОЗНО.

НА 12 ЮЛИ 1990 Г. НА ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В КВ. "ЗЛАТИЦА" БЕ ПРОВЕДЕН МИТИНГ НА СЪВЕСТТА, В КОЙТО УЧАСТВУВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ - В ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА ОТ КОТЛОВИНАТА. ТЕ ПОСТАВИХА ЗАДАЧИ ПРЕД СВОИТЕ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ РОСЕН ИЛИЕВ И ГЕОРГИ ТАМБУЕВ ДА ЗАПОЗНАЯТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО 31 ЮЛИ 1990 Г. С ТЕХНИТЕ ЖИЗНЕНИ ПРОБЛЕМИ. КАТО ЗНАЕХА ЗА ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА СПИРАНЕ НА КОМБИНАТА ЗАМЪРСИТЕЛ ОТ 15 ЮЛИ 1990 Г., ХОРАТА ПОИСКАХА НОВОТО МУ ПУСКАНЕ ДА СТАНЕ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ПЪЛНО ОБЕЗВРЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

НА 16 ЮЛИ 1990 Г. КОМБИНАТЪТ НАИСТИНА БЕШЕ СПРЯН. РЪКОВОДСТВОТО МУ ОБАЧЕ НЕ СЕ ЗАЕ С РЕМОНТ НА НЕИЗПРАВНИТЕ, АМОРТИЗИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЯРНА КИСЕЛИНА, НА ФИЛТРИТЕ В КОМИНИТЕ, С ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА АРСЕН. САМО БЕ НАДСТРОЕНА СТЕНАТА НА ЯЗОВИРА С АРСЕНОВ ШЛАМ, БЕШЕ НАПРАВЕНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЕХОВЕТЕ. ВЪПРЕКИ ТЕХНИТЕ ПРАВА ЗА ОСИГУРОВКА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРЕСТОЙ РАБОТНИЦИТЕ БЯХА ЛЪГАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО, ЧЕ НЯКОЙ МЕСЕЦ ЩЕ ВЗИМАТ МИНИМАЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НЕ ЗАРАБОТИ ЛИ ПО-СКОРО КОМБИНАТЪТ - ЩЕ ОСТАНАТ НЕОСИГУРЕНИ СЪС ЗАПЛАТИ.

С ИЗТИЧАНЕТО НА ЮЛИ 1990 Г. ПО РЕШЕНИЕ И ЛИЧНО НАРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЙ КАРЛОВ ЛУКАНОВ КОМБИНАТЪТ ЗАРАБОТИ. НИКОЙ НЕ БЕ ВЗЕЛ МЕРКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО МУ, НИКОЙ НЕ ОТЧЕТЕ ПРЕД НАСЕЛЕНИЕТО КАКВО Е ПРАВЕНО ПРЕЗ ПРЕСТОЯ. ВЪПРОСИТЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА НЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ДЕПУТАТИТЕ РОСЕН ИЛИЕВ И ГЕОРГИ ТАМБУЕВ. НОВИТЕ ОБГАЗЯВАНИЯ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА ПРЕДИЗВИКАХА ВЪЗМУЩЕНИЕТО И ПРОТЕСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, НА КОЕТО МЕЖДУВРЕМЕННО СТАНА ИЗВЕСТНО, ЧЕ СТАРАТЕЛНО КРИТИТЕ ОТ НЕГО ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА СА, МЕКО КАЗАНО, ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ. А ТОВА СА ДАННИ ЗА ЕДНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НОСЕЩО ИМЕТО ЕКОЛОГИЧЕН ГЕНОЦИД!

ГОСПОДА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ПРЕД ВАС ОСТЪР ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКАТА КОТЛОВИНА. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КОЕТО ЗАСЯГА НЕ САМО ТОВА НАСЕЛЕНИЕ, А И ОТ ПАРАЗРДЖИШКИЯ, И ОТ ПЛОВДИВСКИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА ИЗВЪН СТРАНАТА.

ЕТО ЗАЩО НАСТОЯВАМЕ ДА НАЗНАЧИТЕ НЕЗАВИСИМА МЕЖДУНАРОДНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ, КОЯТО НА МЯСТО ДА УСТАНОВИ РАЗМЕРИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО И ДА ПРЕДЯВИ ПРЕД СЪДА ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА. МОЛИМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА НИ ПОМОГНЕ С ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕДЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАМЪРСИТЕЛ. НАСТОЯВАМЕ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКАТА КОТЛОВИНА ДА СЕ ПОЛЗВА СЪС СТАТУТ НА БЕДСТВУВАЩ РАЙОН, А ДО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ТРУДЕЩИТЕ СЕ ХОРА ОТ КОМБИНАТА ДА БЪДАТ ПЪЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИ ЗА ПРЕСТОЯ, КАКТО И ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СРЕДНОГОРСКИЯ РАЙОН ДА СЕ ОСИГУРЯТ СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НУЖНИ ЗА ПРОТИВООТРОВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАТРУПАНИТЕ В ОГРАНИЗМИТЕ ТЕЖКИ И ОТРОВНИ МЕТАЛИ.

ЕКОЛОГИЧНИЯТ ГЕНОЦИД СПРЯМО ХОРАТА, НАСЕЛЯВАЩИ СРЕДНОГОРСКИЯ РАЙОН, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ДЕН, ЧАС ПО-СКОРО, ЗА КОЕТО НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ ЗА ВАШАТА ПОМОЩ, РАВНА НА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТА!

СРЕДНОГОРИЕ, 10 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


ДАМИ И ГОСПОДА, СЛУЖИТЕЛИ В МВР,

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ ВАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА, ЧЕСТТА И СИГУРНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОД ПАГОН; ЗА ПО-БЪРЗОТО ГЛАСУВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА МИЛИЦИЯТА, ОСИГУРЯВАЩ РЕД И ЗАКОННОСТ В СТРАНАТА, ПОЕЛА ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ТЪРПИМОСТТА И ТОЛЕРАНТНОСТТА, ПРОЯВЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР В ПОСЛЕДНИТЕ ОСЕМ МЕСЕЦА, В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ПОДПОМОГНА РАЗГРАЖДАНЕТО НА СТАРИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ. НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВЕЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЛУЖИ НА ЗАКОНА И ДЪРЖАВАТА ПРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОТДИХ.

НИЕ СМЕ С ВАС В БОРБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН НАДЗОР, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА.

СОФИЯ, 11 АВГУСТ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - НЕКАЗИОНЕН.


ДАМИ И ГОСПОДА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР,

СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЕ С ВАШИТЕ ИСКАНИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ИЗРАБОТВАНЕ, ГЛАСУВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА МИЛИЦИЯТА /ПОЛИЦИЯТА/. ВАШАТА СТАЧКА Е СПРАВЕДЛИВА И НАВРЕМЕННА И ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ЗАЩОТО ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕ САМО СВОБОДА, НО И СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ОТ ВСИЧКИ.

НИЕ СМЕ С ВАС.

СОФИЯ, 11 АВГУСТ 1990 Г.

КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - НЕКАЗИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ПОПТОДОРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.


ДНЕС СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.

ОБСЪДИХА СЕ ИСКАНИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД, ПОЛЗУВАН НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ ОТ ДЪРЖАВНИ, СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ С ЖИЛИЩА НА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ СЕМЕЙСТВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЗАЯВИХА, ЧЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОИТО ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОЛЗУВА В РАЗЛИЧНИ СЕЛИЩА, ЗА НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЧЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В СТРАНАТА, ПОЛЗУВАН НЕ ЗА ЖИЛИЩНИ ЦЕЛИ.

СОФИЯ, 12 АВГУСТ 1990 Г.

ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ
ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/