14 ноември 1994


София, 14 ноември 1994 година
Брой 223 /1268/


София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ "ЗА ПРЕГРУПИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА БЪДАТ ИЗБЯГНАТИ ТРУДНОСТИТЕ В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ" НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние се обърнахме към главния секретар на Българския земеделски народен съюз Анастасия Мозер, а сега се обръщаме и към лидерите на 152 български политически партии с открито писмо от името на Форум "Преображение" във връзка с предстоящите на 18 декември 1994 г. избори за народни представители.

Надявам се, че вие ще приемете поканата. Срещата, която ние ви предлагаме за вторник, 15 ноември 1994 г., от 11 часа сутринта в залата за пресконференции в БТА на бул. "Цариградско шосе" N 49 в София, ще ви бъде от полза освен за целите, изброени в приложеното тук открито писмо, още и за окончателното прегрупиране на политическите сили преди започването на предизборната борба.

Главната цел на тази борба е да помогнем на нашия народ в настоящия труден момент. Въпреки че големият брой недостатъци на избирателния закон пречат да обединим силите си в едно плодотворно дело, никой не може да ни забрани да се съберем, за да потърсим и да намерим начин да предотвратим потретването на псевдодемократичните избори, проведени след 1989 г., чиито последствия са добре известни на всеки българин.

Всички политически сили искат едно и също нещо: демокрация. Нека да не създаваме впечатлението, че единствено ние, 150-те лидери на политическите партии, се противопоставяме на волята на 9-милионния български народ! Затова ви молим да дойдете на срещата. Ние искаме да направим едно изгодно за всички политически сили в България предложение.

София, 3 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ”: Илия Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е подкерепен от Демократическата партия в България, от Съюза на Демократичните партии и движение "ЕРА-3" и от Лигата за защита на човешките права.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Приключи работата на 36-то Народно събрание и, както е в Свещеното писание, време е да видим плодовете му. Обществена тайна е, че при липса на кворум и с по няколко карти в един народен представител се гласуваха закони и законодателни актове с непредвидими последици. Систематично народните представители нарушаваха конституцията и законите на Република България.

Изворите на масовата корупция и бандитизъм излизаха и от кулоарите на горепосоченото събрание. Аферите "Нефтохим", "Сапио", "Акрам" и много други останаха над конституцията и над законите, като Ви призоваваме да ги квалифицирате категорично.

Имаме съмнение за политически тероризъм - смъртта на Иван Дундаров, на Страхил Гичев, на бодигарда на Нейно височество Мария Луиза - Янко Димов, депутата Свилен Капсъзов и други. Използваните средства са познатите похвати на Държавна сигурност, заимствани от КГБ и ГРУ.

Комунистическата камарила директно и чрез подставени лица наложи абсолютен финансов и политически диктат.

Всичките народни представители от 36-то Народно събрание са клетвонарушители и бързат към новите избори, за да се скрият в следващото Народно събрание. Параграф трети т.3 от преходните и заключителни разпоредби на конституцията гласи: "Народното събрание в срок от три години приема законите, които изрично са посочени в конституцията." Някол
ко закона не бяха приети в указания срок, както и най-важният закон за Сметната палата. Категоричен в това отношение е текстът на чл.91 от конституцията, който казва: "Народното събрание избира Сметната палата, която осъществява контрол за изпълнение на бюджета.

/2/ Организацията, правомощията и редът за дейността на Сметната палата се уреждат със закон."

Народните представители от 36-то Народно събрание, потънали в тщестлавие и чувство за безнаказаност, пропуснаха да променят срока, посочен в параграф 3 т.3 от конституцията, в която се заклеха чрез подписани клетвени листове.

Господин главен прокурор,
Националното ръководство на Съюз "Справедливост" настоява за компетентната Ви квалификация на горепосоченото нарушение на Конституцията на Република България - основен и върховен закон за всички българи.

Съюз "Справедливост" е регистриран за участие в предстоящите избори със решение N 141 от 7 ноември 1994 г. и се позоваваме на сроковете по Закона за изборите и за предизборната кампания - утвърдена с президентски указ. В случай, че установите очевидното нарушение на конституцията, моля да подведете под отговорност всички народни представители от 36-то Народно събрание, като сезирате ЦИК да снеме от кандидатските листи всичките обвиняеми. Националното ръководство на Съюз "Справедливост" си запазва правото на незабавен съдебен процес чрез правата по чл.7 от конституцията ни.

София, 8 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/

[реклама]
 

* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Нашата родина все повече затъва в блатото на всеобща криза. Непрекъснато нарастват безработицата, социалната нищета и духовната деградация, шири се невиждана корупция и масова престъпност, руши се вярата на хората и особено на младежта в разумното начало на съвременните усилия за демократизиране на страната. Всичко това е резултат от подмяната на прехода към демократично общество с реставрацията на репресивния капитализъм.

При така създадената обстановка ние, българските антифашисти, решително подкрепяме провеждането на предсрочни парламентарни избори, дълбоко убедени, че вотът на българските избиратели ще осигури внушително мнозинство на истинските патриотични и демократични сили в бъдещия парламент.

Призоваваме трудовите хора от града и селото, младежите и девойките, всички дейци на науката и образованието, на изкуството и културата, бизнесмените, които милеят за националните ни интереси, да гласуват за ония политически сили и личности, които със своя морал, компетентност и воля ще могат да изведат България от тежката икономическа, политическа и духовна криза.

Нека гласуваме само за такива политически сили и личности, които ще работят всеотдайно за укрепването на националната ни икономика, за разкриване на нови работни места, за преодоляване на разрухата в селското стопанство, за достойно съществуване на социално слабите слоеве /безработни, пенсионери, младежта/, за гарантиране на образованието и на здравето на хората, за социалната реализация на подрастващото поколение!

Да гласуваме доверие само на тези политически сили и личности, които активно и безкористно ще работят за укрепване на демокрацията и на парламентаризма, срещу реставрацията на ретроградни сили и структури, за защита на националната сигурност и на личния живот и спокойствие на всички български граждани.

Ние, българските антифашисти, сме убедени, че такива политически сили и личности, които заслужават доверието на българските избиратели, има. Ние трябва да ги намерим и да ги изберем в българския парламент.

От нас, избирателите, зависи нашето близко бъдеще и бъдещето на народа и родината!

София, 10 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ СТУДЕНТИ ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ.


Г-Н МИНИСТЪР,

Ръководството на Съюза на свободните студенти не може да остане безучастно към опитите да се ескалира напрежението в студентските среди вследствие липсата на диалог между изпълнителната власт, представлявана от Вас, и потърпевшите от нейната политика граждани на Република България.

Българското студентство има гарантирани права по Конституцията на Република България, които не могат да бъдат погазвани от никого, още повече от институциите на самата държава. Едно от тях е и правото на безплатно образование.

Вие твърдите, че сложната материя, с която борави повереното Ви ведомство, се нуждае от приемственост в политиката, насочена към младото поколение на България - ученици и студенти. Това е така, но при видимата липса на каквато и да е политика Вие сте длъжен да дадете отговор на поредица от въпроси.

ЗАЩО липсва съвременна нормативна база за управлението на държавно имущество, възлизащо на няколко милиарда лева?

ВИЕ СТЕ ДЛЪЖЕН да посочите механизмите, по които се формират и се изразходват огромните приходи по извънбюджетните сметки вследствие от безотчетното управление и стопанисване на спортната, почивната и сградната собственост.

ВИЕ ТРЯБВА да дадете отговор за пропилените възможности да бъдат формирани стипендиални, социални и др. фондове към държавата именно от експлоатацията на това държавно имущество, предоставено Ви за управление в полза на учениците и на студентите на България.

До този момент Вие занимавате обществото с хипотетични тези, нямащи нищо общо с реалното разрешаване на повдигнатите въпроси. БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО НЯМА ОТГОВОР и на въпроса защо вузовете се превърнаха в тържища на академични дипломи, защо студентските съоръжения и спортни зали са базари и автомобилни салони, защо държавата остава безучастна към разрухата на социалната база от общежития и столове, чрез която се осъществява нейната социална политика към студентската общност.

Г-Н МИНИСТЪР, ние Ви призоваваме към открит диалог със студентските формации, за да дадем отговор на българската общественост по съществените за студентството въпроси. Те засягат пряко положението и статута на българския студент спрямо академичната общност и държавата като цяло.

ВАШАТА ИНЕРТНОСТ по отношение на нашата покана, отправена и към останалите студентски формации, би следвало да се приеме като Ваша лична и груба провокация към ескалацията на напрежението в този драматичен и отговорен за страната ни момент.

Отворено писмо изпращаме до Вас чрез средствата за масово осведомяване, БТА, БНТ, БНР и ежедневните периодични издания.

Надяваме се, че българското студентство няма да се поддаде на необмислени провокации и действия.

София, 8 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Панков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


София 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ АНЕТА КАПУРДОВА, ЛЮБОМИР НИКОЛОВ И ИВАЙЛО СТАНКОВ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА И ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НИКОЛА ВАСИЛЕВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Нашите организации изразяват своята загриженост от ескалацията на напрежението сред академичната младеж в предизборния период.

Същността на проблемите според нас не се състои в принципен спор относно целесъобразността на досегашното студентско самоуправление. Касае се за котерийни борби, като група самозабравили се чиновници от Българска партия Либерали се опитват да приватизират Студентски дом зад гърба на министъра, а и на студентите.

Смятаме, че самоуправлението е най-висшата форма на демократично управление - либерална идея, за която очевидно някои функционери от гореспоменатата партия не са дорасли.

Смятаме, че този прецедент очертава една неблагоприятна тенденция на административен произвол, срещу която най-будните ни членове - студентите, енергично възразяват.

Ние сме готови да помогнем не само морално на своите колеги, защото те са напълно прави в това, което искат. Възхищаваме се на високата степен на толерантност, която те проявяват и досега.

София, 8 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛАТА МАСА "9 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СОЛИДАРНОСТ С РОМИТЕ" КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА.


С това обръщение искаме да припомним ужасите на миналото и да протестираме срещу насилието и преследването на малцинствените общности, които продължазат и до днес.

Днес ромите, макар и да не са единствените жертви на дискриминация в европейските държави, са подложени на особено силен натиск.

Ние сме разтревожени от това, че при изпълнението на споразумението между правителствата на Германия и на Румъния за репатриране на румънски граждани роми от територията на Германия имаше елементи на дискриминация. В резултат от прилагането на това споразумение 70 000 роми бяха насилствено депортирани от Германия, а отпуснатите от германското правителство помощи за реинтегриране на ромите в обществото не бяха използвани по предназначение. Подобни споразумения или вече са подписани, или са в процес на обсъждане с други страни като Франция, Испания, Италия и Португалия.

Ромите са жертва на расово насилие и расова дискриминация и от страна на големи маси хора. В много страни, сред които и България, такива мощни институции като масмедиите волно или неволно допринасят за утвърждаване на негативния стереотип по отношение на ромите в масовото съзнание. Множат се тревожните случаи на хаотично или организирано насилие срещу отделни индивиди или цели ромски общности.

Ние, участниците в кръглата маса "9-ти ноември - Международен ден за солидарност с ромите", призоваваме правителството на Република България и европейските правителства да предприемат конкретни стъпки за превъзмогване на расовото насилие, както и на всички форми на дискриминация срещу ромите в техните страни.

София, 9 ноември 1994 г.

ПОДПИСАЛИ: Генка Славова, Димитрина Петрова, Румян Русинов, Нано Колев, Борислав Маринов, Дафин Берков, Васил Чапразов, Красимир Йотов, Красимир Кънев, Калина Бозева, Николай Гугински, Сергей Русинов, Георги Богданов, Веселин Попов, Елена Марушиакова, Емил Коен, Бисер Петков, Христо Христов, Димитър Георгиев, Кънчо Кантарджиев, Димитър Атанасов, Алеко Асенов, Ридван Сали, Диана Атанасова, Стефан Стефанов, Александър Емилов, Сали Ибрахим.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВАТА

България преживява трудни дни. Законите всекидневно се погазват. Полицията често е безсилна пред арогантни престъпници. В някои съдилища се възражда партийната пристрастност. С демагогски средства, чистки и брутален натиск се парализира работата на много от органите на сигурността. Държавността е в криза.

Ние си поставяме за цел да превърнем България в демократична и правова държава, в която законите се спазват, съдиите решават делата справедливо, а престъпността е овладяна.

Конституционализмът ще бъде защитен. Ще гарантираме правата на човека съобразно международните стандарти. Ще съхраним парламентарния облик на нашата република. Ще възродим общественото доверие в многопартийната демокрация. В новия парламент БСП ще предложи промени в основния закон, пресичащи авторитарните тенденции в политическата система.


БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА

Вълната от незапомнена престъпност залива страната вече четвърта година. Всекидневни убийства, кражби и насилие - това е смразяващата картина. Организираната престъпност става все по-нагла. "Сините демократи" се оказаха покровители на беззаконието. Те сриваха авторитета на органите на реда, поощряваха лумпените открито да погазват закона. С политическите си поръчки те унизиха съда, прокуратурата, следствието и полицията. Върнаха ни отново във времето, когато законите се погазваха и от самата власт.

Ние ще сложим край на това беззаконие. Гръбнакът на организираната престъпност все още може да бъде пречупен. Уличното насилие може да бъде спряно. Корупцията - наказана.

РЕЗУЛТАТНАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА е възможна само ако са ангажирани в еднопосочни усилия законодателната, изпълнителната и съдебната власт, средствата за масово осведомяване и широката общественост. Това може да става и при сега действащите закони.

РЕШИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА ще бъдат обезпечени законодателно. БСП ще настоява за въвеждане на ново наказание - "доживотен затвор без право на помилване", за особено тежки престъпления. Ще възстановим задължителния предварителен арест на лицата, извършили тежки умишлени престъпления. Ще гарантираме приключване на следствието в кратки срокове и ускоряване на съдебните процедури. Полицията Ще участва в разследването на престъпленията. Тя ще бъде материално осигурена, подготвена и доокомплектована с кадри. Общественият ред в градовете и селата, по улиците и пътищата ще бъде възстановен.

СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ днес е още по-нетърпима заради безотговорната й политизация и на най-високо държавно равнище. Тя ще бъде пресечена с по-добри закони, с политическа стабилност и с отговорна администрация. Но нито за миг не трябва да се бавят належащите мерки срещу това обществено зло:
- категорична забрана на съчетаването на разпоредителски стопански функции и в частния, и в държавния сектор;
- строги наказания за укриването на доходи и неплащането на данъци, за умишлено тласкане на държавни предприятия към дългови капани, щети и банкрути, за неизрядна и фалшива счетоводна отчетност;
- законов контрол върху произхода на банковите капитали и върху банковите, борсовите, валутните и фондовите операции, особено в чужбина;
- решителни мерки на законодателната, изпълнителната и съдебната власт срещу заграбването на български авоари в чужбина, изтичането на капитали зад границата и вкарването в страната на средства, натрупани по престъпен начин.

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ може и трябва да бъде смазана. Всякакви политически спекулации тук са неуместни. Властта ще насочи усилията си към разкриване на всички структури, поддържащи организирана престъпност - в т.ч. фирми, синдикати и партии. Законът ще бъде приложен с цялата му мощ, за да бъде разбита мафията.


ЕФЕКТИВНА И НЕПОДКУПНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Ние ще правим държавната администрация по-компетентна, по-демократична и по-икономична.

ЗАКРИВАНЕТО НА ДУБЛИРАЩИТЕ СЕ И НЕНУЖНИТЕ ЗВЕНА ще намали бюрокрацията. Ние сме за бързото изграждане на нова, модерна система от институции на държавния контрол, съобразена с новата икономическа и политическа система, преди всичко на новата Сметна палата.

СИГУРНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ще бъде възстановена. Ще сложим край на спиралата от политически чистки в администрацията. Ще уредим със закон професионалния статут на държавните служители. Точно ще определим условията и ограниченията за пряко участие на длъжностните лица от държавната администрация в управлението на държавната и общинската собственост. Държавният служител трябва да бъде висококомпетентен, честен и материално осигурен.

БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА става все по-трудна с всеки изминат ден. В сферата на държавната власт се забелязва все по-голямото проникване на различни официално неизявени интереси. Ние сме за разширяване на достъпа на различни обществени, професионални и други организации до публичните учреждения, но и за ясно оповестяване на техните интереси. Задължение преди всичко на самите организации е улесняването на обществения контрол върху тези контакти. Злоупотребата с тях трябва да се преследва с цялата тежест на закона.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 48

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Възможността общински съветник да бъде член на избирателни комисии /районни избирателни комисии, общински избирателни комисии и секционни избирателни комисии /РИК, ОбИК и СИК/.


В чл.33, ал.1 от ЗИНПОСК се съдържа изрична забрана за участие на общински съветници в състава на избирателни комисии /РИК, ОбИК и СИК/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 49

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Допустимостта за искания за поправки в избирателния списък в 3-дневния срок преди изборите.


Допустимо е искането за поправки в избирателния списък, като евентуалният отказ на кмета да ги извърши може да се обжалва пред Районния съд по реда на чл.14, ал.3 от ЗИНПОСК, независимо че поправката може да се извърши след изборния ден. В ЗИНПОСК не е предвидено друго ограничение в срока за искания за поправки в избирателните списъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 50

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Частичен избор на кмет на община и кмет на населено място.


Направените регистрации на политически партии или коалиции за избори на народни представители на 18 декември 1994 г. пред Централната избирателна комисия нямат действие за частичните избори за кметове на общини или кметове на населени места, които ще се проведат в рамките на мандата на местните органи на изпълнителната власт, определени с изборите от 1991 г. За тези частични избори е меродавна регистрацията за участие в изборите за местни органи на властта през 1991 г. на партии и коалиции, регистрирали участие пред Централната избирателна комисия.

Не съществува законова пречка за провеждане на частични избори за кметове на общини или кметове на населени места заедно с изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., но евентуалното съвместяване на двата вида избори следва да се съобрази със спазването на сроковете по чл.100, ал.1 и чл.101, точка 1 от ЗИНПОСК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 51

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Правомощията на общинската избирателна комисия в изборите за народни представители.


Правомощията на общинските избирателни комисии в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. се изчерпват със съставянето на секционни избирателни комисии /СИК/, съгласно чл.36, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК. Те не могат да се занимават с откриването на изборния ден, което е задължение на председателя на СИК съгласно чл.64, ал.1 от ЗИНПОСК, нито със снабдяване с изборни книжа, материали и транспортиране на изборни резултати, което е задача на районните избирателни комисии /РИК/, съгласно чл.31, ал.1, точка 4 от ЗИНПОСК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 52

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Допустимостта кмет на община да се кандидатира за народен представител и последиците от неговия избор.


Допустимо е избран кмет на община да се кандидатира за народен представител, тъй като не съществува ограничение за това съгласно чл.З, ал.1 от ЗИНПОСК. След кандидатирането си за народен представител той следва да излезе в служебен платен отпуск за времето до изборите. При избирането му за народен представител следва да освободи заеманата от него длъжност на кмет поради несъвместимост на двете изборни длъжности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 53

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Допустимостта общински съветник да се кандидатира за народен представител и последиците от неговото избиране за такъв.


Не съществува законова пречка за възможността общински съветник да се кандидатира за народен представител в изборите за народни представител. При избирането му за такъв поради несъвместимост на двете изборни длъжности той следва да бъде освободен от изпълнение на функциите си на общински съветник, като бъде заместен от следващия кандидат от съответната кандидатска листа на партиите или коалициите, взели участие в изборите за местни органи на властта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 54

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Запознаване на срочнослужещите от Българска армия с програмите на партии, коалиции и независими кандидати.


Във връзка с полученото от министъра на отбраната на Република България указание с N 3/9 ноември 1994 г. относно реда за провеждане на предизборната кампания сред личния състав на Българската армия и участието му в произвеждането на избори за народни представители на 18 декември 1994 г. и на основание чл.55, във връзка с чл.10, ал.2 и 3 и чл. 34, ал.1, т.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Одобрява предложения от министъра на отбраната ред за провеждане на предизборната кампания сред личния състав на Българската армия и участието му в произвеждането на избори за народни представители на 18 декември 1994 г., предложен с указание N 3/9 ноември 1994 г.

2. Вестник "Българска армия" да обнародва не по-късно от 16 декември 1994 г. предизборните платформи на партиите и на изборните коалиции в размер на 3000 машинописни знака по реда на тяхното постъпване в редакцията на вестника.

3. Кметовете на общини и кметовете на населени места да осигурят помещения за две предизборни срещи на представители на всички партии, коалиции и независими кандидати за народни представители, регистрирани в съответния избирателен район, със срочнослужещите от поделенията, разположени на територията на дадени общини. За целта да съобщят за часа на срещата и участниците в нея на командирите на поделенията, които съгласно указанията на министъра на отбраната N 3/9 ноември 1994 г трябва да осигурят отпуск на срочнослужащите за участие в срещите.

4. Списъкът на срочнослужащите във всяко поделение се съставя под контрола на командира, който го подписва и изпраща на кмета на съответната община, за включване в избирателните списъци на общината или на населеното място, на чиято територия се намира поделението, в срок не по-късно от 12 ноември 1994 г., като за извършеното уведомяват Централната избирателна комисия в срок до 14 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 55

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Компютърната обработка за недопускане кандидати за народни представители да бъдат регистрирани в повече от два избирателни района и от повече от една партия или коалиция /чл.43 от ЗИНПОСК/


На основание чл.43, ал.2 от ЗИНПОСК и във връзка с необходимостта в 3-дневен срок да бъде извършена проверка на листите от кандидати за народни представители на партиите и коалициите в отделните многомандатни избирателни райони Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Възлага на работната група на ЦИК "За определяне на мандатите и резултатите от изборите" да привлече специалисти програмисти за изпълнение на задачата по чл.43, ал.2 от ЗИНПОСК.

2. Заплащането на положения труд за програмиране да се извърши до 5 дни след приключване на работата по задачата и да бъде в размер на 5000 лева.

3. Положеният труд за въвеждане на данните за кандидатите за народни представители на магнитен носител да се извърши в ЦИК от привлечени за целта оператори и да бъде заплатен в размер на 6000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 56

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия Фронт на прогресивните сили в България.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от партия Фронт на прогресивните сили в България. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 17 от 27 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение на Софийски градски съд от 31 март 1994 г. по ф.д. N 11721 по описа на съда за 1994 г. за регистрация на политическа партия Фронт на прогресивните сили в България /ФПСБ/; препис-извлечение от протокол N 27 от заседанието на Националния съвет на Фронта на прогресивните сили в България, проведено на 25 октомври 1994 г.

Върху заявлението е положен образец от подписа на Игнат Игнатов - председател и представляващ партията, и от печата на партията.

В заявлението е посочен бял цвят на бюлетината с една червена и една синя ивица. Впоследствие е заявен алтернативен цвят на бюлетината с една зелена и една лилава ивица и надпис върху бюлетината "Фронт на погресивните сили в България".

Искането за бяла бюлетина с една червена и една синя ивица не може да бъде удовлетворено, тъй като тази бюлетина е заявена за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от коалиция Федерация "Царство България", чието заявление е вписано в регистъра на Централната избирателна комисия под N 12 от 27 октомври 1994 г.

Алтернативното искане за бяла бюлетина с една зелена и една лилава ивица може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение в Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. партия Фронт на прогресивните сили в България с бяла бюлетина с една зелена и една лилава ивица и надпис на бюлетината "Фронт на прогресивните сили в България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 57

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на предизборна коалиция Българска социалистическа партия, Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски" и Политически клуб "Екогласност"


Постъпило е заявление от предизборна коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от представляващия коалицията Жан Василев Виденов. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 41 от 8 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на предизборна коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност" за участие в изборите за 37-о Народно събрание; политическо споразумение между участващите в коалицията партии, подписано от техните представляващи; решение на СГС по ф.д. N 1969/1990 г., по ф.д. N 7371/1993 г. и по ф.д. N 2471 от 1990 г. - регистрация по ЗПП на участващите в коалицията партии; препис-извлечение и протоколи от решенията на Висшия партиен съвет /ВПС/ на БСП, на УС на БЗНС "Александър Стамболийски" и ИС на ПК "Екогласност"; устави на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност"; образци от подписите и печатите на представляващите политически партии - Жан Василев Виденов, Светослав Стоянов Шиваров и Петър Петров Слабаков, и образец от подписа на Жан Василев Виденов, представляващ коалицията.

Заявено е желание за участие в изборите с червен цвят на бюлетината и надпис на нея "Коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност". Изрично е заявено желанието на представителите на ПК "Екогласност" и на БЗНС "Ал. Стамболийски", че приемат и желаят да се присъединят към вече регистрирания червен цвят на бюлетината от Българската социалистическа партия. Искането е основателно, тъй като БСП е регистрирала вече бюлетина с червен цвят за участие в изборите на 18 декември 1994 г. и е участвала със същия цвят на бюлетината в изборите за Велико народно събрание. Изрично е заявено желанието на останалите партии за присъединяване към този цвят на бюлетината. Ето защо в настоящия случай намира приложение разпореждането на чл.34, ал.1 точка 3, изречение трето от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 въз връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. предизборна коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност" с червен цвят на бюлетината и надпис на нея "Коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност".

Заличава извършената регистрация с решение N 10/2 ноември 1994 г. на БСП с червен цвят на бюлетината и надпис на нея "Българска социалистическа партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 58

София, 9 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия Християндемократичен съюз.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание на 18 декември 1994 г. от партия Християндемократичен съюз. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 18 от 27 октомври 1994 г.

Към заявлението е приложен заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 29 декември 1991 г. по фирмено дело N 16114 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на промени в статута на Нова християндемократическа партия. Върху заявлението са поставени образци от подписа на Антон Тодоров Балев - председател и представляващ партията, и от печата на партията.

В първоначално подаденото заявление е посочен бял цвят на бюлетината с една зелена ивица. Впоследствие е подадено второ заявление, в което е посочен бял цвят на бюлетината с три зелени ивици; и алтернативно бял цвят на бюлетината с две сини ивици, и бял цвят на бюлетината и две зелени и една жълта ивици и надпис върху бюлетината "Християндемократичен съюз".

Искането за бяла бюлетина с три зелени ивици не може да бъде удовлетворено, тъй като с решение N 27 на Централната избирателна комисия тази бюлетина е предоставена на политическата партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани.

Алтернативното искане за бяла бюлетина с две сини ивици може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение в Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание на 18 декември 1994 г. Християндемократичен съюз с бяла бюлетина с две сини ивици и надпис на бюлетината "Християндемократичен съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
14.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!