14 ноември 1990

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 225 /243/

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ В БСП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО" СЪС СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ.


НАЙ-МНОГОБРОЙНОТО ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ В БСП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО" ПРОВЕДЕ ДВЕ ОБСТОЙНИ НАЦИОНАЛНИ СРЕЩИ С АКТИВИСТИ ОТ КЛУБОВЕТЕ СИ. СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ЕДИНОДУШНО СЕ РЕШИ ДА СЕ ПОДКРЕПИ ПРОГРАМАТА НА ПРЕМИЕРА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. ТЯ Е "ЖЕСТОКА", НО РЕАЛИСТИЧНА И ПРАГМАТИЧНА. САМО СЪС ЗАДРУЖЕН ТВОРЧЕСКИ ТРУД, УСИЛИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛНО "ЗАТЯГАНЕ НА КОЛАНИТЕ" ЩЕ ИЗВЕДЕМ СТРАНАТА СИ ОТ ОСТРАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА С ПОЛИТИЧЕСКО УСЛОЖНЕНИЕ. ПРИСЪСТВУВАЛИТЕ 286 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА ИЗРАЗИХА СТАНОВИЩЕТО СИ, ЧЕ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ Е НАТОВАРЕН ОТ СВОЯТА ПАРТИЯ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО И СЛЕДВА ДА ИЗПЪЛНЯВА С ДЪРЖАВНИЧЕСКА ВОЛЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. ВСИЧКИ ЧЕСТНИ СОЦИАЛИСТИ ГО ПОДДЪРЖАТ, КАКТО И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА. КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ПРОГРАМАТА МУ ПО ПРИНЦИП, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА Я ДОПЪЛВАМЕ С ДОБРОНАМЕРЕНИ И ГРАДИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й.

ОБЕДИНЕНИЕ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО" СМЯТА, ЧЕ ЦЯЛАТА ПАРТИЯ СЛЕДВА ДА СЕ СПЛОТИ И ЕДИНОДЕЙСТВА В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЗАДРУЖНИТЕ УСИЛИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНОКОНСТИТУЦИОНЕН СТАБИЛИТЕТ В СТРАНАТА НИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИЯТ МИР И НАЦИОНАЛНАТА СПЛОТЕНОСТ ТРЯБВА ДА СТАНАТ ДЪЛГ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ВСЯКА БЪЛГАРКА И БЪЛГАРИН БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ. НИЕ НАСТОЯВАМЕ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, АКО Е НЕОБХОДИМО, ДА ОГЛАВИ И ЕДНОПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ОТЛИЧНО ПОДГОТВЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ, МАКАР ДА СМЕ ЗА РАЗУМНО КОАЛИЦИОНЕН КАБИНЕТ.

РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА
ЛЕВИТЕ СИЛИ В БСП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО"

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ДО КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СДС В СТРАНАТА И ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ.


УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. ВЪЗГЛАВЯВАНОТО ОТ ГОСПОДИН ЛУКАНОВ ПРАВИТЕЛСТВО БЕЗДЕЙСТВУВА, ОБРИЧАЙКИ СТРАНАТА НА ХАОС И СТОПАНСКА ПАРАЛИЗА.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОСЪЖДА РЕШИТЕЛНО БЕЗОТГОВОРНАТА ПОЗИЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ПРЕПОРЪЧВА НАСТОЙЧИВО НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ В СТРАНАТА ДА ОРГАНИЗИРАТ МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ НА 16 И 17 НОЕМВРИ, А ЗА СТОЛИЦАТА - НА 18 НОЕМВРИ ПОД ДЕВИЗА:

НЕ - НА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО;
НЕ - НА СТОПАНСКИЯ САБОТАЖ;
ЗА НЕЗАБАВНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА;
ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕЗИ МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ, ЗА ДА ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПАТА СИ ЗА СИЛИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/.


ВЧЕРА И ДНЕС, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ - 10 И 11 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА, В ПЛОВДИВ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕЛЕГАТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗИТЕ И ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. ПРОВЕДЕ СЕ ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС В БЪЛГАРИЯ". КОНСТАТИРАНО БЕ РАЗПАДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС - НЕ ДОСТИГАТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ И СГРАДЕН ФОНД. ЛАВИНАТА ОТ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ НАРАСТВА, БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОТРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

ВНЕСЕНИЯТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, С КОЙТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЩЕ СТАРТИРА ЗДРАВЕОПАЗНАТА РЕФОРМА, НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

СПОДЕЛЯЙКИ МОТИВИТЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪР ЧЕРНОЗЕМСКИ - ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МУДНОСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС СМЯТА ЗА ИЗЧЕРПАНИ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАТИВНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЦИТИРАНИЯ ЗАКОН, И ОБЯВЯВА СТАЧНА ГОТОВНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ДО ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ 12 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС ПРЕДЛАГА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-СЪСЛОВНИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕДИНЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ.

ТОВА НЯМА ДА БЪДАТ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ СЪС СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ, А ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ, ЦЕЛЯЩ ПРОМЯНАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС Д-Р ИВ.ИВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/.


В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО И АГРЕСИВНОСТТА НА "ЯСТРЕБИТЕ" В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЯЗКО СЕ ПОВИШИХА. ОТНОВО Е ЗАВЪРТЯНА МАШИНКАТА НА СТУДЕНТСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, КОИТО ШЕ ДОВЕДАТ СТРАНАТА ДО ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ХАОС И БЕЗЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ. КЪМ ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРИБАВИ И ЛИЦЕМЕРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИДЕРИТЕ НА ДВАТА ПРОФСЪЮЗА - КРЪСТЬО ПЕТКОВ И КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА ДРУГОЯЧЕ, ОСВЕН КАТО ПРЕДАТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ И НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА.

БКП ВИНАГИ СЕ Е ОТНАСЯЛА С РАЗБИРАНЕ, ЗАГРИЖЕНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ И ПРОФСЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КЪМ ТЕХНИТЕ СПРАВЕДЛИВИ И ЗАКОННИ ИСКАНИЯ, БКП ВИНАГИ Е ЗАСТАВАЛА НА ТЯХНА СТРАНА И ОСОБЕНО НА СТРАНАТА НА СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ. НО ДНЕС,КОГАТО ОТДЕЛНИ ГРУПИ СТУДЕНТИ, РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ПОДТИКВАНИ ОТ НЕЧИСТИ СИЛИ, ЦЕЛЯЩИ ДА ИЗВЛЕКАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, ЗА ДА ПОСТИГНАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ЦЕЛИ, СТАЧКУВАТ, И ТО ПРИ СЕГАШНАТА ТОЛКОВА СЛОЖНА И ВЗРИВООПАСНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, НИЕ, КОМУНИСТИТЕ, НЕ МОЖЕМ ДА СТОИМ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ И ДА БЪДЕМ СТРАНИЧНИ НАБЛЮДАТЕЛИ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД В ГОЛЯМОТО СИ МНОЗИНСТВО НИ Е ОБЛЯКЪЛ СЪС СВОЯ ВОТ НА ДОВЕРИЕ И НИЕ, КОМУНИСТИТЕ, НИКОГА НЯМА ДА МУ ИЗНЕВЕРИМ.

С ДЪЛБОКА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА МИРА, ЖИВОТА, ХЛЯБА, СИГУРНОСТТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА НАШАТА СТРАНА, В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ЦК НА БКП ПРАВИ СЛЕДНАТА

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я


1. КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДА НЕЗАКОННИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ НА МАЛОБРОЙНА ЧАСТ ОТ СТУДЕНТИТЕ В СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И В ОСТАНАЛИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО СА ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БОЛШИНСТВОТО ОТ СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ. ТЕЗИ СТАЧКИ, ОСВЕН ЧЕ НОСЯТ МИЛИОНИ ЛЕВА ЗАГУБИ ЗА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, КАКТО ВЕЧЕ ДОНЕСОХА ПРЕЗ ЛЯТОТО, НО И КРИЯТ ОПАСНОСТ ОТ СЕРИОЗНИ СБЛЪСЪЦИ С ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАРОДА И СТРАНАТА.

2. ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА БКП, ВСИЧКИ, НА КОИТО СА СКЪПИ ГРАЖДАНСКИЯТ МИР, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТЯТ ПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ПРОФСЪЮЗИТЕ.

3. ПРЕДАТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ И ЛИЦЕМЕРИЕТО НА ЛИДЕРИТЕ НА ДВАТА ПРОФСЪЮЗА СПРЯМО ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД НИЕ СМЯТАМЕ ЗА ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО, НАСОЧЕНО КЪМ ПОДКОПАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ВСИЧКИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ, ВСИЧИ ГРАЖДАНИ НА HP БЪЛГАРИЯ, НА КОИТО СА СКЪПИ СВОБОДАТА, МИРЪТ, СИГУРНОСТТА И БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА НАРОДА И СТРАНАТА, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ВЪПРОСЪТ Е ДНЕС! УТРЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО, КОЕТО ИСТОРИЯТА И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ НИКОГА НЯМА ДА НИ ПРОСТЯТ!

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 ГОД.       ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ВЛ.СПАСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИ! ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВРАЧАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ, КЛОН НА МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ - ЛОНДОН.


НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВРАЧАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ПРОЧЕТЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ 5 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ, И НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ НАЦИОНАЛИЗИРАТ ВСИЧКИ ИМУЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА БИВШОТО БКП, НАСТОЯЩ БСП, ПРЕВЪРНАЛИ СЕ ВЪВ ВСЕВЪЗМОЖНИ ФИРМИ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА БИВШИЯ ДИМИТРОВСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ. ИЗНЕСЕНИТЕ ДОСЕГА ФАКТИ ПОКАЗВАТ ЗА ЕДНО БЕЗМИЛОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ И ОГРАБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА ВСЕВЪЗМОЖНИ РАЗКЛОНЕНИЯ ОТ ФИРМИ С РЪКОВОДИТЕЛИ БИВШИ ОТГОВОРНИ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КОМУНИСТИ, НАСТОЯЩИ СОЦИАЛИСТИ, ПРИ КОЕТО СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯТ И ПРЕХВЪРЛЯТ СРЕДСТВА. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВРАЦА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ БЪРЗО РАЗПРОДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ОТ ОКРЪЖНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАКТО И ОТ ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА ОТ НАСТОЯЩИТЕ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛИСТИ. ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН АКТ СЕ СЪГЛАС[УВА] МЕЖДУ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ. ВРАЧАНСКОТО КМЕТСТВО В ЛИЦЕТО НА КМЕТА СОЦИАЛИСТ, БИВШ КОМУНИСТ, ПОБЪРЗА ДА ПРЕХВЪРЛИ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С НЯКОИ ИСКАНИЯ НА ГРАЖДАНСТВОТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ПРАВИ ОПИТ ДА СЕ ПРИКРИЯТ НЯКОИ СПЕКУЛАТИВНИ МАШИНАЦИИ. ЗАТОВА ПЪЛНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ВЛАСТИ НА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, УЧАСТВУВАЛИ В СПЕКУЛАЦИИ.

ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И В ОНЗИ ПУНКТ, КЪДЕТО СЕ КАЗВА ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИЦИ, УЧАСТВУВАЛИ В УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПОРОДЕНИ ПО БРЕМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ГЕНОЦИД.

ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСЯКО УБИЙСТВО И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ВСЯКО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В АНТИХУМАННОТО И АНТИЧОВЕШКО ТРЕТИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. НАШИЯТ КОМИТЕТ ЗАЯВЯВА ПРЕД ВРАЧАНСКАТА ПРОКУРАТУРА И СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ, ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ НА 11 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ОКОЛНОСТИТЕ НА СЕЛО МОРАВИЦА-ВРАЧАНСКО-МЕЗДРЕНСКО, ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ПРОПАСТТА, ЗАПЕЧАТАНА С БЕТОННА ПЛОЧА, КЪДЕТО СА УБИВАНИ БЪЛГАРИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. КАНИМ ВСИЧКИ НА ТОЗИ ДЕН ЗА СВИДЕТЕЛИ.

ВРАЦА, 6 НОЕМВРИ 1990 Г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН ЧОЛАКОВ

СЕКРЕТАР: КОЦИ ИВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: КИРИЛ ЧЕРЕШАРОВ    СТЕФАН КОМИТОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ОБЩИНА "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - МЮНХЕН, ПОДПИСАНО ОТ Д-Р СТЕФАН МАРИНОВ.


СЪЩЕСТВУВА ОСНОВНА РАЗЛИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТАБИЛНОСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ МЕЖДУ ПЕТДЕСЕТТЕ И ДЕВЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ.

КОГАТО НАРОДЪТ В СРЕДНА ГЕРМАНИЯ И УНГАРИЯ СЕ НАДИГНА НА БУНТ В 1953 И 1956 Г., КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ БЯХА С НЕПОКЪТНАТИ АПАРАТИ НА ПАРТИЯТА, НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НА АРМИЯТА. ВЪПРЕКИ ТОВА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА БЕШЕ ПОМЕТЕНА ОТ НАРОДА В СРОК ОТ ДВА ДНИ.

ДНЕС ОБАЧЕ СИСТЕМАТА НА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ Е РАЗНЕБИТЕНА ИЗ ОСНОВИ. АКО ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ИЗБУХНЕ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, ТО КОМУНИЗМЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА ВЪТРЕ В 24 ЧАСА.

НАЙ-ГЛАВНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЕТО ОТПРЕДИ 30 ГОДИНИ И СЕГА Е СЛЕДНАТА: В СРЕДНА ГЕРМАНИЯ И УНГАРИЯ НА ВРЕМЕТО СВАЛЕНАТА ВЕЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА БЕШЕ ВЪЗСТАНОВЕНА НА ВЛАСТ ЧРЕЗ ВОЕННА НАМЕСА НА СССР. ДНЕС ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА.

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЗНАВА ПО-ДОБРЕ ОТ ВСЕКИГО ДРУГ, ЧЕ АКО ПО НАСТОЯШЕМ СЕ СТИГНЕ ДО НАРОДЕН БУНТ, КОМУНИЗМЪТ ШЕ БЪДЕ ИЗКОРЕНЕН ВЕДНАГА И ЗАВИНАГИ, А СЪЩЕВРЕМЕННО ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ АРЕНА НА НЕБИВАЛИ КРЪВОПРОЛИТИЯ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА ТРЕПЕРЯТ ЗА СОБСТВЕНАТА СИ КОЖА. ТЕ СА РЕШЕНИ ДА ИЗБЯГНАТ НА ВСЯКА ЦЕНА САМО ЕДНО - ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, КОЯТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕЖИВЕЯТ.

СЪЗНАВАЙКИ, ЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ, ПЪРВО, ПО НАСТОЯЩЕМ Е РАЗКЛАТЕН ПОВЕЧЕ ОТВСЯКОГА ДО ДЕН-ДНЕШЕН, ВТОРО, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ВЕЧЕ НИКАКЪВ ШАНС ПРОВАЛЕНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ ДА БЪДЕ СПАСЕНА ЧРЕЗ СЪВЕТСКА ВОЕННА НАМЕСА И, ТРЕТО, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е РЕШЕНО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА НЕ ДОПУСКА ИЗБУХВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, АКТИВНИТЕ СРЕДИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ТРЯБВА ДА УПРАЖНЯТ НАТИСК ВЪРХУ РЕЖИМА.

ПОДЕТАТА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ИНИЦИАТИВА НА СТУДЕНТИТЕ В СОФИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА ДО ДЕНЯ, В КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА.

НИКАКВИ ОТСТЪПКИ И НИКАКВИ КОМПРОМИСИ!

ЗА ВРАГА НЕ СЪЩЕСТВУВА ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ ОСВЕН ПОДАВАНЕ НА ОСТАВКА КАТО ЕДИНСТВЕН ШАНС ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА И НЕГОВИЯТ ЗАМЕСТНИК СА ПОКАНЕНИ НЕЗАБАВНО ДА НАЗНАЧАТ ЕДНА ИЗВЪНРЕДНА И ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ОТ ВЕЩИ ЛИЦА, КОЯТО ДА ПАЗИ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ДА ПРОВЕДЕ В КРАТЪК СРОК НОВИ ИСТИНСКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ /ССМ/ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ" И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ВАШАТА БЕЗОТГОВОРНА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО КТ "ПОДКРЕПА" СПОРЕД НАШАТА ПРЕЦЕНКА Е НЕКОРЕКТНА. ДОКОГА НА СИНДИКАТИТЕ ЩЕ СЕ ГЛЕДА КАТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПО "ПРАВО", А НЕ КАТО НА ПАРТНЬОРИ? ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НЕ ПИТАТ. ВРЕМЕТО НА ИДИЛИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ СВЪРШИ.

Г-Н ЛУКАНОВ, НИЕ НЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ МИСЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ, МЕТАЛУРЗИТЕ, СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ С ИСКАНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ НЕФТОХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ В БУРГАС.

НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ.
НЯМА ВРЕМЕ!
ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКАТА!

ССМ КТ "ПОДКРЕПА"

7 НОЕМВРИ 1990 Г.   

КООРДИНАЦИОНЕН    СЪВЕТ:

1. ДИМИТЪР БАНКИН
2. ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ
3. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ
4. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ
5. ЮЛИАН ПЕЙКОВ
6. КРУМ КРУМОВ
7. СТЕФАН ЗАРЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ, ИЗПРАТЕНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА
.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

НА 23 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА ОТ ЧИКАГО Е БИЛА ИЗПРАТЕНА ПРАТКА ОТ ДВА ПАКЕТА С ПОЛУЧАТЕЛ ЯНКО ЯНКОВ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ -НЕМАРКСИСТИ. ПРАТКАТА Е СЪДЪРЖАЛА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ И Е ПРИСТИГНАЛА НА АЕРОГАРА - СОФИЯ. ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДСП "ДЕСПРЕД” НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ, МАКАР ЧЕ ОТТАМ ТВЪРДЯТ, ЧЕ СА БИЛИ ИЗПРАТИЛИ ТАКОВА СЪОБЩЕНИЕ ПО ПОЩАТА. ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЛИЧЕН РАЗГОВОР И ОТ НЯКОЛКО ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ С ЧУЖБИНА ЗНАЕХ, ЧЕ Е ИЗПРАТЕНА ТАКАВА ПРАТКА ЗА МЕН И ЛИЧНО ОТИДОХ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДСП "ДЕСПРЕД" ПРИ АЕРОГАРА -СОФИЯ. БЕ МИ КАЗАНО, ЧЕ ЗА МЕН НЯМА НИКАКВА ПРАТКА. МОИТЕ СЪТРУДНИЦИ СЛЕД ТОВА СЪЩО ТАКА ПОСЕТИХА ДСП "ДЕСПРЕД" И МИТНИЦАТА, ПРИ ТОВА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО И НА ТЯХ ИМ БЕ КАЗАНО, ЧЕ ТАКАВА ПРАТКА НЯМА ЗА МЕН, НО ИМА ТАКАВА ПРАТКА ЗА Г-Н ПЕТКО СИМЕОНОВ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. СЛЕД ТОВА МОИТЕ СЪТРУДНИЦИ СА СЕ ОБЪРНАЛИ КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ОТТАМ СА УЗНАЛИ, ЧЕ Г-Н ПЕТКО СИМЕОНОВ Е БИЛ УВЕЩАВАН ДА ПОЛУЧИ И ДА СЕ ПОДПИШЕ КАТО ПОЛУЧАТЕЛ НА МОЯТА ПРАТКА, НО ТОЙ ОТКАЗАЛ.

ПРИ ОЦЕНКАТА НА ЦЯЛАТА ТАЗИ СИТУАЦИЯ АЗ СТИГНАХ ДО ИЗВОДА, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ТАЙНИ СЛУЖБИ ОТ СТРУКТУРАТА НА ВЛАСТТА СА ОРГАНИЗИРАЛИ ТАЗИ БЪРКОТИЯ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПОЛУЧАВАНЕТО ОТ МЕН НА ПРАТКАТА С ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ. СЛЕД ТОЗИ ИЗВОД АЗ ПОСЕТИХ ЗА ВТОРИ ПЪТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДСП "ДЕСПРЕД" ПРИ АЕРОГАРАТА В СОФИЯ, И ... ДОКУМЕНТИТЕ БЯХА НАМЕРЕНИ, ПЛАТИХ ТАКСАТА ЗА ТЯХ И СЕ ЗАПЪТИХ КЪМ МИТНИЦАТА.

ОТ МИТНИЦАТА ПРИ АЕРОГАРАТА МИ КАЗАХА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТ, ЧЕ ПРАТКАТА Е ДАРЕНИЕ. ПОИСКАХ ДА МИ ПОКАЖАТ НОРМАТИВНИЯ АКТ, КОЙТО ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ ТАКЪВ ДОКУМЕНТ Е НЕОБХОДИМ, И СТАНАХ ОБЕКТ НА НЕДОСТОЙНА ИЗМАМА - ПРОЧЕТОХА МИ НЕЩО, КОЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ТВЪРДЯНОТО ОТ ТЯХ, И НАСТОЯВАХА, ЧЕ ТОЗИ ТЕКСТ МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА САМО ПО ТОЗИ НЕДОПУСТИМ ЗА ТОВА ТЪЛКУВАНЕ НАЧИН. СТАНА МИ ЯСНО, ЧЕ СЪМ ПОПАДНАЛ ВЪВ ВЪРТЕЛЕЖКАТА, КОЯТО МИ БЕ МНОГО ДОБРЕ ПОЗНАТА ОТ ВРЕМЕТО НА НАШИЯ "ЛЮБИМ” ТОДОР ЖИВКОВ. ПОНЕЖЕ НЕ ПОЛУЧИХ ПРАТКАТА, ВЕЧЕРТА СЕ ОБАДИХ ПО ТЕЛЕФОНА ДО ЧИКАГО И ОТТАМ ПОЛУЧИХ ДОКУМЕНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ИСКАНАТА ОТ МИТНИЦАТА РОЛЯ. С ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПОСЕТИХ МИТНИЦАТА, ПОЗОВАХ СЕ НА СЪОБРАЖЕНИЕТО, ЧЕ ТАКЪВ ДОКУМЕНТ НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ, НАСТОЯХ ДА МИ БЪДЕ ПОКАЗАН ПРАВНИЯТ ТЕКСТ, ОТ КОЙТО ПРОИЗТИЧА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТАКЪВ ДОКУМЕНТ, И СЛЕД КАТО СЛУЖИТЕЛЯТ НЕ МОЖА ДА НАПРАВИ ТОВА, ТОЙ СЕ СЪГЛАСИ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ПРАТКАТА, ЗА ДА ВИДИ КАКВО СЕ НАМИРА В НЕЯ.

ЗАЕДНО ВЛЯЗОХМЕ В СКЛАДА, НАМЕРИХМЕ ПРАТКАТА И Я ОТВОРИХМЕ. БЕ КОНСТАТИРАНО, ЧЕ В ДВАТА ПАКЕТА СЕ НАМИРАТ БРОЕВЕ ОТ ИЗДАВАНОТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СПИСАНИЕ "БОРБА", ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ СЪС СЕДАЛИЩЕ ЧИКАГО.

СЛЕД ГОРНАТА КОНСТАТАЦИЯ СЛУЖИТЕЛЯТ НА МИТНИЦАТА МИ ЗАЯВИ, ЧЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НЯМАМ ПРАВО ДА ПОЛУЧА ТЕЗИ СПИСАНИЯ. АЗ ОТГОВОРИХ, ЧЕ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НЯМА ЗАКОНОВИ ПРАВОМОЩИЯ ДА ИЗДАВА ТАКИВА РЕШЕНИЯ, НО МИ БЕ ПРОТИВОПОСТАВЕН АРГУМЕНТЪТ, ЧЕ ТЯ ИМАЛА ТОВА ПРАВО, ПОНЕЖЕ В НЕЯ ЧЛЕНУВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ И СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С ТЕЗИ ПАРТИИ ТАЗИ КОМИСИЯ ИЗДАЛА ТОВА РЕШЕНИЕ. ПОИСКАХ ДА ВИДЯ ТОВА РЕШЕНИЕ, НО МИ БЕ КАЗАНО ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАШАТА ПАРТИЯ И ОТ НЕГО ЩЕ ГО ПОЛУЧА. ОТГОВОРИХ ИМ, ЧЕ ТОЗИ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪМ ИМЕННО АЗ И ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЯРНО И ПАК НАСТОЯХ ДА МИ БЪДЕ ПОКАЗАНО ТОВА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. КАЗАХА МИ ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ НЯКОЙ ДЕПУТАТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ТОЙ ЩЯЛ ДА МЕ УБЕДИ, ЧА ИМА ТАКОВА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. ОТГОВОРИХ ИМ, ЧЕ САМИЯТ АЗ СЪМ ДЕПУТАТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯ, ЧЕ ТАКОВА РЕШЕНИЕ НЯМА, А АКО СЛУЧАЙНО ИМА, ТО Е НЕЗАКОННО. ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ТЕ ОТКАЗАХА ДА МИ ПОКАЖАТ ТОВА МИСТЕРИОЗНО РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И, ЕСТЕСТВЕНО, ОТКАЗАХА ДА МИ ДАДАТ ПРАТКАТА.

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ ОТИДОХ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПОИСКАХ ДА ВИДЯ ТОВА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, НО СЕ ОКАЗА, ЧЕ НЕЙНИТЕ РЕШЕНИЯ СА СТАНАЛИ "СЕКРЕТНИ" ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ, ДОКАТО СЕ ПРОИЗНЕСЕ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ, НО ВСЕ ПАК МЕ УВЕРИХА, ЧЕ ТАКОВА РЕШЕНИЕ НЕ СА ВЗЕМАЛИ.

СЛЕД ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ БЕЗСМИСЛЕНИ РАЗГОВОРИ АЗ НАПИСАХ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦАТА ПРИ АЕРОГАРАТА В СОФИЯ И СЪЩОТО Е ЗАВЕДЕНО В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ГОСПОДИН НАЧАЛНИКА С ВХОДЯЩ НОМЕР 2084 ОТ 18 ЮНИ 1990 Г. МОЕТО ИСКАНЕ БЕ ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО ПО ОФИЦИАЛЕН НАЧИН НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЕ ЗАДЪРЖА ИЗПРАТЕНАТА ЗА МЕН ПРАТКА ОТ ЧИКАГО. ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР.

НА 9 ЮЛИ 1990 Г. НАПИСАХ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ДО ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ "МИТНИЦИ" ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР.

НА 17 ОКТОМВРИ    1990 Г. ОТНОВО СЕ ОБЪРНАХ С ПИСМЕНО ИСКАНЕ ДО Г-Н   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ,  НО ОТГОВОР НЯМА.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С МЕН, ЧЕ ЦЯЛАТА ТАЗИ СИТАУЦИЯ НАПЪЛНО СЪЩАТА, КАКВАТО БЕ ПО ВРЕМЕТО НА "НАШИЯ ЛЮБИМ БАЙ ТОДОР". АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ И МИ ПРОТИВОПОСТАВИТЕ СЪОБРАЖЕНИЕТО, КОЕТО КАЗАХТЕ И НА ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ, ТОЕСТ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ НЯМА КОМУНИЗЪМ, ТО АЗ ПЪК НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСЯ С ВАС. ВЕЧЕ СЪМ СВИКНАЛ ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАМ С ПРЕЗИДЕНТИ - НЕКА ВИ ПРИПОМНЯ, ЧЕ КОГАТО BИЕПИШЕХТЕ ВАШИТЕ ПРЕВЪЗХОДНИ АНАЛИЗИ НА ФАШИЗМА, АЗ ВЕЧЕ БЯХ ПРИКЛЮЧИЛ С АНАЛИЗИТЕ СИ НА КОМУНИЗМА, НЕПРИМИРИМО НАСТОЯВАХ ДА СЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, А ПРЕЗИДЕНТЪТ ЖИВКОВ БЕ ТОЗИ, КОЙТО НАРЕДИ ДА БЪДА АРЕСТУВАН И ОСЪДЕН.

ВПРОЧЕМ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, НЕКА ВИ КАЖА И ТОВА, ЧЕ КОГАТО МИТНИЧАРИТЕ СЕ ОПИТВАХА ДА МЕ БАЛАМОСВАТ, АЗ ИМ КАЗАХ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ЩЕ СИ ПОЛУЧА ПРАТКАТА, А ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ВЪЗКЛИКНА ВЪЗМУТЕНО:  "А-А, ТАКА ЛИ?! ЗНАЧИ ЗАПЛАШВАТЕ!". ТОЗИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, А ИМЕННО, ЧЕ ВСЕКИ, КОЙТО СИ ТЪРСИ ПРАВАТА, "ЗАПЛАШВА" И Е ОПАСЕН, ВСЕ ОЩЕ ПРОНИЗВА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, А ТОВА Е КОМУНИСТИЧЕСКИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, КОЙТО ВИЕ ТВЪРДИТЕ, ЧЕ ВЕЧЕ ЛИПСВА У НАС, НО АЗ ВИ ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ ЗАЕМЕТЕ С НЕГОВОТО ИЗКОРЕНЯВАНЕ.

И ТАКА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, НЕОБХОДИМО Е ДА СЪДЕЙСТВУВАТЕ ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО КОЙ И ЗАЩО ЗАДЪРЖА ИЗПРАТЕНИТЕ ЗА МЕН ДВА ПАКЕТА С ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ?

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /ТУ/ - СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ИЗЦЯЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОТ 5 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА,
НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ИНСТИТУТЪТ НИ ИМА СВОИ НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ:

1. УТОЧНЯВАНЕ СТАТУТА НА ПОЛУВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2. НЕЗАБАВНО ПРЕДОСТАВЯНЕ СГРАДАТА И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ОТ УЧЕБНИЯ КОРПУС НА БИВШАТА АОНСУ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА, ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКЛАДНИТЕ ЗАПИСКИ, ПОДАДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА /ИМЕ/ КЪМ ТУ:

- ИЗХ. HP. 166/ 6 МАРТ 1990 Г. - ДО МНВО;
- ИЗХ. HP. 209/ 11 АПРИЛ 1990 Г. - ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МНВС Р.ГРОЗКОВ;
- ИЗХ. HP. 237/ 21 МАЙ 1990 Г. - ДО МНВО, КОИТО НИЕ ПОДДЪРЖАМ! ИЗЦЯЛО.

3. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И КРЕДИТИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ НА СВОБОДЕН НАЕМ, СЪОБРАЗЕНИ С ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕНТ, КАКТО И НЕЗАБАВНОТО ИМ ИЗПЛАЩАНЕ.

ДО РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ОБЯВЯВАМЕ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, СМЯТАНО ОТ 9 НОЕМВРИ 1990 Г.

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990 Г.

КООРДИНАТОР НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: ПЛАМЕН КОЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТО МИНДИЛОВ, КАРЛ ФЕРГУЦ

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/