14 декември 1990

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 247 /265/

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ /ХДС/, УЧРЕДЕН В СОФИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


1. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ /ХДС/ Е ДОБРОВОЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕДИНОМИСЛЕЩИ ХОРА В СТРАНАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА, С ХРИСТИЯНСКА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНО ТРЕТИРАНЕ;

2. ХДС СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ЗАПАЗВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ХРИСТИЯНСКИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ЧОВЕШКОТО, РЕСПЕКТИВНО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО;

3. ТОЙ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА И СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ПАРТИИ И СЪЮЗИ, КОИТО ЗАСТЪПВАТ СЪЩИТЕ ЦЕЛИ;

4. ХДС ИЗИСКВА ОТДЕЛЯНЕТО НА ДЪРЖАВАТА, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ЦЪРКВАТА;

5. ХДС ИЗИСКВА СВОБОДНОТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ РЕЛИГИИ. ПОДПОМАГА МИРНОТО СЪЖИТЕЛСТВО С ВСИЧКИ НЕХРИСТИЯНСКИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ;

6. ХДС СТОИ НА СТАНОВИЩЕТО ЗА ХРИСТИЯНСКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА СЪС СТРОГО РАЗГРАНИЧЕНИ ВЛАСТИ - ЗАКОНОДАТЕЛНА,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА;

7. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НИКОЙ ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДПОЧЕТЕН, РЕСПЕКТИВНО ПРЕНЕБРЕГНАТ, ПОРАДИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ ИЛИ ЗА ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД;

8. ХДС ИЗИСКВА НЕЗАВИСИМО СЪДОПРОИЗВОДСТВО, НЕЗАВИСИМИ ЮРИСТИ, ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И РАЗБИРАЕМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;

9. ОБЩИЯТ МОРАЛ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗДИГНЕ НА ЗДРАВО, ХУМАННО НИВО, НОСЕЩО ИДЕИТЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО. СЕМЕЙСТВОТО Е В ОСНОВАТА НА ОБЩЕСТВОТО. СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО - ДЕЦА, БОЛНИ, СТАРИ И СИРАЦИ - СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ;

10. ДОПУСКАНЕ НА ЛИТУРГИЧНА ДЕЙНОСТ В БОЛНИЦИТЕ ЗА УМИРАЩИТЕ. СЪЗДАВАНЕ ОТ ЦЪРКВАТА НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ЗА СТАРЦИ И СИРАЦИ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ;

11. ХДС СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ СРЕЩУ ВСЯКА НЕМОРАЛНОСТ, КОРУПЦИЯ, СРЕЩУ ВСЯКА ДЕЙНОСТ, НАСОЧЕНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТТА;

12. ХДС РАБОТИ ЗА ЗДРАВА И СВОБОДНА КУЛТУРА В ЕДНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО. ВСЯКА ЦЕНЗУРА СЕ ОТХВЪРЛЯ. ОТХВЪРЛЯТ СЕ И ВСИЧКИ ПРОТИВОЧОВЕШКИ ТЕНДЕНЦИИ;

13. НАЙ-ВИСОКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ СА МОРАЛ, ЗНАНИЯ И ЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ;

14. ЦЕЛИТЕ НА ХДС ИЗИСКВАТ СВОБОДНО, СОЦИАЛНО ЗДРАВО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ПРИ СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА ОТГОВАРЯ НА НЕОБХОДИМИЯ ПРИНЦИП ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ. МОНОПОЛИЗИРАНЕТО И ДЪРЖАВНОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ПРЕЧАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ. ЗАТОВА ХДС ПОДКРЕПЯ СВОБОДНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, НЕМОНОПОЛИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА;

15. ХДС СТОИ НА ПОЧВАТА НА МИРНО СЪЩЕСТВУВАНЕ КАКТО В ПОЛИТИЧЕСКО, ТАКА И В КУЛТУРНО И РЕЛИГИОЗНО ОТНОШЕНИЕ;

16. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ПАМЕТТА НА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БОРЦИ ЗА ЖИВОТ, МИР И СВОБОДА, КАКТО И НА ЖЕРТВИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА, ДАДЕНИ ПРИ ТОТАЛИТАРИЗМА И ДИКТАТУРАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВСИЧКИ МИРОЛЮБИВИ СИЛИ, ДО ВСЕКИ СВОБОДЕН, ЧЕСТЕН И МИСЛЕЩ ЧОВЕК НА ПЛАНЕТАТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 15 ЯНУАРИ 1991 Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ, ДАДЕН ОТ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ООН ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ИРАКСКИТЕ ВОЙСКИ ОТ КУВЕЙТ. ВОЙНАТА В ЗАЛИВА ФАКТИЧЕСКИ Е ОБЯВЕНА.

ПОДОБЕН УЛТИМАТУМ Е ОТПРАВЯН САМО ВЕДНЪЖ В ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРЕЗ 1949 Г. ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА В КОРЕЯ. ТОГАВА СТАТУКВОТО БЕ ВЪЗСТАНОВЕНО С ЦЕНАТА НА МНОГОБРОЙНИ ЖЕРТВИ И НЕЗАРАСТВАЩИ РАНИ ПО ТЕЛАТА И ДУШИТЕ НА ЕДНО ЦЯЛО ПОКОЛЕНИЕ.

ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗАЩО СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ, КОГАТО ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ ЗАЕХА ДОСТОЙНО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА, СЕ ТРЪГВА ПО СТАРИТЕ, ТРЕВЯСАЛИ ПЪТЕКИ? НЕ Е ЛИ ЯСНО, ЧЕ ПОДГОТВЯНИЯТ ПОЖАР ЩЕ ГИ ПРЕВЪРНЕ В ШИРОКИ МАГИСТРАЛИ, ПО КОИТО МАСИРАНО ЩЕ ПЛЪЗНАТ ОМРАЗАТА, ЖЕСТОКОСТТА И СТРАДАНИЕТО?

ОТГОВОРЪТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е В ЧЕТИРИСТОТИНТЕ ХИЛЯДИ АМЕРИКАНСКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САУДИТСКА АРАБИЯ. МИЛИОНИТЕ ДОЛАРИ, НЕОБХОДИМИ САМО ЗА ТЯХНАТА ЕЖЕДНЕВНА ИЗДРЪЖКА, ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВО, ЧЕ ЦЕЛТА Е СЛЕД ЕДНА "ПОБЕДОНОСНА" АВАНТЮРА ДА СЕ СПЕЧЕЛЯТ МИЛИАРДИ.

МОЖЕ БИ НЯКОЙ ЩЕ НИ ОБВИНИ, ЧЕ НЯМАМЕ ДОСТАТЪЧНО ВЯРА В БЛАГОРОДНИТЕ АМБИЦИИ НА САЩ ЗА ЗАЩИТА НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА НА ЕДНА МАЛКА СТРАНА КАТО КУВЕЙТ.

ПОД ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СЛУЧАЯ СЕ РАЗБИРА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА САДДАМ ХЮСЕИН ОТ ВЛАСТТА. НО НИМА ВСЕКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, КОЙТО НЕ Е ПО АМЕРИКАНСКИ ВКУС, ТРЯБВА ДА БЪДЕ "ДЕМОКРАТИЗИРАН" ПО ТОЗИ НАЧИН?

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ВЪПРОСИ КАТО "АГРЕСИЯ" И "СУВЕРЕНИТЕТ", НИЕ ПИТАМЕ: КЪДЕ БЯХА АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЙСКИ ПРЕЗ 1974 Г., КОГАТО ТУРЦИЯ ОКУПИРА СЕВЕРЕН КИПЪР И ДО ДЕН-ДНЕШЕН ПОДДЪРЖА В ПРИЗНАТАТА ЕДИНСТВЕНО ОТ НЕЯ Т.НАР. СЕВЕРНОКИПЪРСКА ТУРСКА РЕПУБЛИКА 30-ХИЛЯДЕН ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ? ЗАЩО ТОГАВА НЕ СЕ ВЗЕХА АНАЛОГИЧНИ МЕРКИ, СЛЕД КАТО БЯХА НАЛИЦЕ СЪЩИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ? ЗАШО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ОСОБЕНО СВЕЩЕНОТО ПРАВО НА ЖИВОТ НЕ БЯХА ЗАЩИТЕНИ С ДУЛАТА НА ОРЪЖИЯТА? И НАКРАЯ, НО НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, ЗАЩО БЛИЗО ЧЕТВЪРТВЕКОВНАТА ОКУПАЦИЯ НА ПАЛЕСТИНСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ИЗРАЕЛ НЕ СЕ САНКЦИОНИРА ЧРЕЗ СИЛА?

НЕКА ВСЕКИ СВОБОДЕН, ЧЕСТЕН И МИСЛЕЩ ЧОВЕК НА ПЛАНЕТАТА РЕШИ САМ КОЕ Е СПРАВЕДЛИВО И КОЕ - НЕ.

НИЕ ИЗХОЖДАМЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ СВЕТОВНИЯТ МИР Е В ОПАСНОСТ И БОГ, КОЙТО Е ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ЧАКА ОТ НАС РЕШИТЕЛНИ МИРОТВОРЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ.

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СВИКА СПЕШНО МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНО РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК. МИРЪТ И СИГУРНОСТТА МОГАТ ДА СЕ ОТСТОЯВАТ САМО ЧРЕЗ МИРНИ СРЕДСТВА.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ВСЕКИ ОТ ВАС, КОЙТО ПРИЕМА ТАКА НАПРАВЕНАТА ПОСТАНОВКА, МОЛЯ ДА ИЗПРАЩА ПИСМА НА АДРЕС: БЪЛГАРИЯ, 1606-СОФИЯ, П.К.113.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА УЧРЕДИМ МЕЖДУНАРОДЕН "ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК".

СОФИЯ, 8 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКаТА ПАРТИЯ И НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СЕЛСКО СТОПАНСТВО" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


РЕЗЮМЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЯТ НЯКОЛКО МОМЕНТА. ПЪРВО, СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ФАКТИЧЕСКАТА БЪДЕЩА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. НАПРИМЕР КООПЕРАТИВИТЕ ЩЕ ИМАТ СЪВСЕМ СЪЩИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ И ПОДОБРЕНИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ. АКО КООПЕРАТИВИТЕ СА СЪЗДАДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБАЧЕ, ТОВА ЩЕ БЪДЕ, ЗАЩОТО СТОПАНИТЕ ДОБРОВОЛНО ЩЕ СА ИЗБРАЛИ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ТАКАВА ФОРМА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПРИ РЕЖИМ НА ЧАСТНОСОБСТВЕНИЧЕСКИ ПРАВА НЯМА ПРЕЧКИ ПРЕД ГРУПОВОТО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪЙ КАТО СОБСТВЕНИЦИТЕ МОГАТ СВОБОДНО ДА ПОЛУЧАТ ЗЕМЯТА СИ ПО ЖЕЛАНИЯ ОТ ТЯХ НАЧИН. ОЧАКВА СЕ ДА СЕ ПОЯВЯТ МНОЖЕСТВО ТИПОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО: ИНДИВИДУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЛЕКТИВИТЕ, СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИВИТЕ И КОРПОРАЦИИТЕ СА САМО ЧАСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.

ВТОРО, ЗА ДА СТАНЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ ЕФЕКТИВНО, ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ Е ВСИЧКИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ДА МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕДНАГА СЛЕД КАТО СОБСТВЕНОСТТА СТАНЕ ЧАСТНА. АКО ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ НЯКАКВИ СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ ИЛИ ДА СЕ ОКАЗВАТ СЪОБРАЖЕНИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, ТО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ В НАЧАЛОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, А НЕ ЧРЕЗ ПО-КЪСНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И НАРЕДБИ. ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЗЕМЯТА СА СЕРИОЗНА ПРЕЧКА ЗА БЪРЗОТО РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ СЕКТОР. ТОВА ПРИДОБИВА ОСОБЕНА ВАЖНОСТ В ЕДИН ДИНАМИЧЕН, НЕПРЕКЪСНАТО ПРОМЕНЯЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР, КАКЪВТО Е СЪВРЕМЕННОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ПРАКТИЧЕСКИ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ВИДЪТ, МАЩАБИТЕ И ОБХВАТЪТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ОТ ЖИЗНЕНОВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ Е ХОРАТА ДА МОГАТ ДА ОБЕДИНЯВАТ ПО НОВ НАЧИН РЕСУРСИТЕ, КОГАТО ВИЖДАТ НОВИ ПОТРЕБНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИДОБИВАТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ. ОПАСНОСТТА "ПОЗЕМЛЕНАТА СПЕКУЛАЦИЯ" ДА ЗАДЪРЖА ЗЕМИ ИЗВЪН ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ Е МАЛКА. СЪЩО ТАКА НЕВЕРОЯТНО Е, АКО СОБСТВЕНИЦИТЕ ЖИВЕЯТ ДАЛЕКО ОТ ЗЕМЯТА СИ ТОВА ДА ПОПРЕЧИ СЕРИОЗНО НА ЕФЕКТИВНОСТТА. ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО В СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ СА ПРИНУДЕНИ ДА ТЪРСЯТ БЛАГОПРИЯТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ЗА ВЛОЖЕНИЯ СИ КАПИТАЛ. НЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ ЖИВЕЯТ НА ЗЕМИТЕ СИ, НО ПОНЕЖЕ ПОСЛЕДНИТЕ СА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНИ СТИМУЛИ, ЗА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗЕМИТЕ ИМ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ДОБРЕ. ПОРАДИ ТОВА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ ОГРАНИЧИ ЗЕМЕВЛАДЕЕНЕТО ДО ОНЕЗИ ХОРА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СМЯТАТ ДА ЖИВЕЯТ НА НЕЯ, ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МНОГО СЕРИОЗНО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

НАКРАЯ ОТНОВО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПРОТЕЧЕ МНОГО БЪРЗО. ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧИ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, ХОРАТА ТРЯБВА ДА ИМАТ ГАРАНТИРАНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ И ДОСТАТЪЧНО И НЕОГРАНИЧЕНО СТИМУЛИРАНЕ. КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ОТНЕМЕ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТОЛКОВА ПО-ВИСОКА ЩЕ БЪДЕ ЦЕНАТА, НАЛОЖЕНА НА ОБЩЕСТВОТО. ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВКЛЮЧВА РЕШАВАНЕТО НА СЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА, НО КЪМ ЗАНИМАВАЩИТЕ СЕ С ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЕ ОТПРАВЯ НАСТОЙЧИВА ПРЕПОРЪКА ДА НЕ СЕ ТЪРСИ "ИДЕАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ", А ПО-СКОРО ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ПРОСТО И ЯСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ПОСТИГА ПАК СПРАВЕДЛИВИ РЕЗУЛТАТИ И БЪРЗО ЗАВЪРШВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПРИДАВАТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЧЕСТНОСТТА. ИСКРЕНОСТТА НА ТЕЗИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ СЕ УВАЖАВА. ПРИ ВСЕ ТОВА ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ НАСТОЙЧИВО СЕ ПРИКАНВАТ ДА ПОМИСЛЯТ СЕРИОЗНО ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ВРЕМЕ, КОЕТО ЩЕ Е НЕОБХОДИМО, АКО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ЗАБАВИ ДО РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТТА. ПОРАДИ ПРОМЕНЕНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ 40-ТЕ ГОДИНИ В МОМЕНТА НЕ СЪЩЕСТВУВА НАЧИН ЗА НАПЪЛНО СПРАВЕДЛИВО И ЧЕСТНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СТОПАНСТВАТА. ЕТО ЗАЩО ХОРАТА, РАЗРАБОТВАЩИ ПОЛИТИКАТА, НАСТОЯТЕЛНО СЕ ПРИКАНВАТ ДА ПРИЕМАТ ТОВА ЗА ИСТИНА И ДА ПРИСТЪПЯТ БЪРЗО КЪМ РАБОТА.


ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ ЦЕНИТЕ НА МНОГО СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ БЯХА ЛИБЕРАЛИЗИРАНИ. ТОВА Е ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ, КОЯТО ОСИГУРИ ПО-ДОБРИ СТИМУЛИ ЗА СТОПАНИТЕ ДА УВЕЛИЧАТ СВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО. НО ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ЦЕНИТЕ ВСЕ ОЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОСОБЕНО ТЕЗИ НА ОСНОВНИТЕ СТОКИ КАТО МЕСО, ЖИТО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ.

РАЗБИРАМЕ ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ДА ЗАЩИТИ ПЕНСИОНЕРИТЕ, БЕЗРАБОТНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ С НИСЪК И/ИЛИ ФИКСИРАН ДОХОД ОТ СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. ПРИ ВСЕ ТОВА БИ БИЛО МНОГО ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ПОМОГНЕ НА ТЕЗИ ХОРА ЧРЕЗ ИЗВЕСТНИ ДОБАВКИ КЪМ ДОХОДА ИЛИ ЧРЕЗ МАРКИ ЗА ХРАНА, ОТКОЛКОТО ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ НИСКИ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. СЧИТА СЕ, ЧЕ ЦЕЛТА НА ПОЛИТИКАТА ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ЗА ХОРАТА С НИСЪК ДОХОД ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРАБОТИ И РЕАЛИЗИРА ОТДЕЛНО И НЕЗАВИСИМО ОТ РЕГУЛИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ.

ЦЕНИТЕ ИМАТ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИОННИ И СТИМУЛИРАЩИ ФУНКЦИИ. В ЦЕНАТА НА ВСЯКА СТОКА В МАГАЗИНА СА ВЪПЛЪТЕНИ ДАННИ ЗА РЕСУРСИТЕ, НАЛИЧНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, ЦЕНАТА НА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ, ОЧАКВАНИЯТА ЗА БЪДЕЩИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ И БЪДЕЩАТА РЕКОЛТА, ЦЕНИТЕ НА ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА СТОПАНИТЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ТИПОВЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЖЕЛАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ДАДЕНА СТОКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО И МНОГО ДРУГИ ФАКТОРИ, КОИТО СА ПРЕКАЛЕНО МНОГО, ЗА ДА БЪДАТ ИЗБРОЕНИ. ВСЯКА ПРОМЯНА НА НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ СТОЙНОСТИ ПРИЧИНЯВА ПРОМЯНА В ЦЕНАТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДАВА ЦЯЛАТА НОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО. НЕМИСЛИМО Е РЕГУЛИРАНИТЕ ЦЕНИ ДА СЕ ПРИБЛИЖАТ, МАКАР И ЧАСТИЧНО, КАМО ЛИ ДА ВКЛЮЧАТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ПАЗАРНАТА ЦЕНА. КОНТРОЛИРАНИТЕ ЦЕНИ НЕ МОГАТ И НЕ РЕАГИРАТ ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО РЕАГИРАТ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

ЦЕНИТЕ СА СЪЩО ОСНОВАТА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛИТЕ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА УВЕДОМЯВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА ЖЕЛАНИЯТА СИ, КАТО НАГРАЖДАВАТ /ЧРЕЗ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ/ ТЕЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО НАЙ-ДОБРЕ И НАЙ-БЪРЗО ЗАДОВОЛЯВАТ ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ. РОЛЯТА НА ЦЕНИТЕ Е ДА ОСИГУРЯТ ПРИТОК НА РЕСУРСИ КЪМ ОБЛАСТИ, В КОИТО ИМА НАЙ-ГОЛЯМА НУЖДА ОТ ТЯХ, КАКТО И ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ХОРАТА ЩЕ ОТДАВАТ СВОЕТО ВРЕМЕ И ЕНЕРГИЯ В НАЙ-ВАЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ. ЧРЕЗ СТРУКТУРАТА НА ПООЩРЕНИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-ДОБРЕ ЗАДОВОЛЯВАТ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СЕ НАГРАЖДАВАТ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НА СВОИТЕ ДОХОДИ.

СЛЕД КАТО ЦЕНИТЕ ИГРАЯТ ТОЛКОВА ВАЖНА РОЛЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ В ИКОНОМИКАТА, АБСОЛЮТНО РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТЯХНОТО СВОБОДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ. ВСЯКО ПРЕПЯТСТВИЕ ПРЕД СВОБОДНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЕ ЗАТРУДНЯВА ПОТОКЪТ ОТ ИНФОРМАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРЕСТАВАТ ДА ИМАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ МЕХАНИЗЪМ, ЧРЕЗ КОЙТО МОГАТ БЪРЗО ДА ПРЕДАВАТ ЖЕЛАНИЯТА СИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ТЯСНО ВЗАИМОСВЪРЗАНИ, ВСЯКО ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ ПРЕДИЗВИКВА ОГРОМНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ В ИКОНОМИКАТА. ТОВА В ОСОБЕНА СТЕПЕН СЕ ОТНАСЯ ДО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪЙ КАТО В НЕГО СЪЩЕСТВУВАТ ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАМЯНА КАКТО В ПРОИЗВОДСТВОТО, ТАКА И В КОНСУМАЦИЯТА. МНОГО СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА СЛУЖАТ И КАТО ГОТОВИ СТОКИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, И КАТО СУРОВИНИ ЗА ДРУГА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ АКО ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ СТОКИ СА СВОБОДНИ, А НА ДРУГИ СЕ КОНТРОЛИРАТ, СТОПАНИТЕ ЩЕ СА СКЛОННИ БЪРЗО ДА НАМАЛЯВАТ СВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО НА КОНТРОЛИРАНИТЕ СТОКИ И ДА УВЕЛИЧАТ ТОВА НА НЕКОНТРОЛИРАНИТЕ СТОКИ.

ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. ТОВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩE ИЗОСТРИ ПРОБЛЕМА, СВЪРЗАН С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВАЖНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КОИТО ИМАТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕДНИТЕ. ЧАСТИЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ СЪЩО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД РЕДИЦА ДЕФОРМИРАНИ ЦЕНИ ЗА СВОИТЕ СУРОВИНИ И ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ ДЕФИЦИТНИ СТОКИ, ВАЖНИ ЗА ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО. ОТБЕЛЯЗВА СЕ ГОЛЯМА ДОЗА ОБЕЗВЕРЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА НЯКОИ ЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН И С ПОСТОЯННО СЪДЪРЖАНИЕ ФУРАЖ ЗА ЖИВОТНИТЕ СИ.
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МОЖЕ ЕФИКАСНО ДА ИЗХРАНВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДА СПЕЧЕЛИ ОТ ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН САМО ПРИ НАПЪЛНО СВОБОДЕН РЕЖИМ НА ЦЕНИТЕ.

ВАЖНО Е СЪЩО ТАКА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ НА БАЗАТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ В ДРУГИ СТРАНИ КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ЕДНИ ЦЕНИ СЕ КОНТРОЛИРАТ, ТОЛКОВА ПО-ТРУДНО Е ТЕ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЪЩЕСТВУВА ОБЩО НАСТРОЕНИЕ В ПОЛЗА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ В СТОПАНСТВОТО И, АКО СА ВЗЕТИ ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕДНИТЕ И НА ХОРАТА С НИСКИ ДОХОДИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ОТЛАГА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ, ТОЛКОВА ПО-ТРУДНО ЩЕ БЪДЕ ТОВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ В ПО-КЪСЕН ЕТАП. ЗАДЪРЖАНЕТО НА НИСКИ ЦЕНИ ЧРЕЗ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕКРЕТИ ПОЧТИ СИГУРНО ЩE ДОВЕДЕ ДО ЗАСИЛВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НАТИСК ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КОНТРОЛА.

В НЯКОИ СЛУЧАИ, КОГАТО ЦЕНИТЕ СА ЗАДЪРЖАНИ ПОД НИВОТО НА ПАЗАРНИЯ ОБМЕН, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА МИСЛЯТ, ЧЕ ИМАТ ПРАВО НА ТЕЗИ СТОКИ НА ТАКИВА ЦЕНИ И ЩЕ ОКАЗВАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК, ЗА ДА ГИ ЗАПАЗЯТ. ОТ ДРУГА СТРАНА, АКО КОНТРОЛИРАНИТЕ ЦЕНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ И ПОДДЪРЖАТ НАД НИВОТО НА ПАЗАРНИЯ ОБМЕН, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ГРУПА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК И ЩЕ ОКАЗВАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ПРИВИЛЕГИРОВАНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ. ЧОВЕК ТРЯБВА САМО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТРУДНОСТИТЕ, С КОИТО СЕ СРЕЩАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ПОВЕЧЕТО СТРАНИ В СВЕТА ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СИ ПАЗАРИ, ЗА ДА ПОДКРЕПИ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ.

ПОРАДИ ТОВА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ НАПЪЛНО ЦЕНИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ВЛОЖЕНИЯ, КАТО ТОВА СТАНЕ ВЕДНАГА ЩОМ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДШЕСТВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА. ЦЕНИТЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР СЪЩО ТАКА ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ, С КОИТО ТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ТЪРГОВЕТЕ ЗА ЗЕМЯ И ДРУГИ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА НА ВЕТЕРАНИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/.


1. ВЪЗМУТЕНИ СМЕ И ОСТРО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДА НАЛОЖИ ЕДНОЛИЧНИЯ СИ ДИКТАТ В ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И СИНДИКАТИТЕ. ТОВА ВОДИ ДО БЕЗЦЕРЕМОННО НАЛАГАНЕ НА ЛИЧНАТА ВОЛЯ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРЕДСТАВЯНИ КАТО ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И СИНДИКАТИТЕ. ОЩЕ ПО-НЕДОСТОЙНО Е ДА ГОНИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ НАШИЯ СИНДИКАЛЕН ДОМ;

2. НИЕ СМЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ И КАТЕГОРИЧНО НЕ СПОДЕЛЯМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИГРИ НА ПРОФ. КР. ПЕТКОВ, КОЙТО УПОРИТО, ЧРЕЗ ЛАВИРАНЕ И КОКЕТНИЧЕНЕ СЕ ОПИТВА ДА РАЗРУШИ ТОВА ЕДИНСТВО, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИ ЛИЧНИТЕ И НА ОБКРЪЖАВАЩИТЕ ГО КОРИСТНИ ИНТЕРЕСИ;

3. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФ. КР. ПЕТКОВ И НА РЪКОВОДСТВОТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ. ПРЕДЛАГАМЕ ПОДГОТОВКА НА НОВ КОНГРЕС, ОСЪЩЕСТВЕНА ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЗАЩИТНИЦИ НА ЕДИНСТВОТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ;

4. ПРОФ. ПЕТКОВ, ВИЕ ПЛЕДИРАТЕ ЗА НЕЗАВИСИМИ СИНДИКАТИ. САМ СЕ ПРЕДСТАВЯТЕ ЗА НЕЗАВИСИМ. НО НА НАС Е НЕОБЯСНИМА ПОЗИЦИЯТА ВИ СЕГА, КОГАТО ИЗВАДИХТЕ НАЙ-ЦЕННОТО ОТ СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ - НЕГОВОТОЕДИНСТВО, НЕГОВИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРЕВЪРНАХТЕ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ В АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ, НА КОНФРОНТАЦИЯ НА ОТДЕЛНИ СИНДИКАТИ ЧРЕЗ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ГОСПОДИН ПЕТКОВ, НЕ СЕ ЛИ ОКАЗАХМЕ ПРАВИ В ПИСМОТО СИ, ОТПЕЧАТАНО ВЪВ В-К "ТРУД" НА 21 НОЕМВРИ 1990 Г.?

КАТО СПОДЕЛЯМЕ С ТРЕВОГА ВСИЧКО ТОВА, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ФЕДЕРАЦИИ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ЦЕЛИТЕ, ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС НАСТОЙЧИВО ДА ИСКАТЕ НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ТОВА РЪКОВОДСТВО.

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПОДПИСАНА ОТ ВСИЧКИ 75 ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБРАНИЕТО. ПОДПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА.

СОФИЯ, 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОЗАГЛАВЕНА "НА КОГО ВСЪЩНОСТ ПРИНАДЛЕЖИ И ТРЯБВА ДА ПРИНАДЛЕЖИ СОБСТВЕНОСТТА В НРБ". ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИБ НА ЦК НА БКП, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ. ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ИЗВЪРШЕНА СЛЕД НЕЯ, ИМАШЕ ЗА ЦЕЛ ДА ФОРМИРА И РАЗВИЕ КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ, РЕСПЕКТИВНО КООПЕРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ЧРЕЗ ТЯХ ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА СЕ ИЗДИГНЕ НА НИВОТО НА ОБШОНАРОДНА КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ.

В ПЕРИОДА СЛЕД АПРИЛСКИЯ ПЛЕНУМ ОТ 1956 ГОД. ПОСТЕПЕННО СЕ ИЗВЪРШИ ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ЛИКВИДИРАХА КООПЕРАТИВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОНАРОДНАТА КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗХОЖДАЩА ОТ НАРОДА И ПРИНАДЛЕЖАЩА НА НАРОДА. СЪЗДАДОХА СЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЕПЕННО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗЛИЧНА ФЕОДАЛНО-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СЪСРЕДОТОЧЕНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ В РЪЦЕТЕ НА ТОТАЛИТАРЕН КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ.

ПО СЪЩЕСТВО БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ЧУЖД НА ИДЕИТЕ НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА РЕВИЗИОНИСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕВРАТ, НАСОЧЕН ПРОТИВ ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА НА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКАТА ВЛАСТ. ЗАГУБВАЙКИ ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА НА ВЛАСТТА В ЛИЦЕТО НА КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРОЛЕТАРИАТЪТ ЗАГУБИ НА ПРАКТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ВЛАСТ И БЕШЕ ПОДЛОЖЕН НА ЖЕСТОКА ФЕОДАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

СЕГА ГЛАВНАТА ЗАДАЧА НА ЕДНО ИСТИНСКО РЕВОЛЮЦИОННО ПРЕУСТРОЙСТВО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРОЛЕТАРИАТЪТ ДА СИ ВЪЗВЪРНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА, РЕСПЕКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И ДА ВЪЗСТАНОВИ СВЕТЛИТЕ ИДЕАЛИ НА БЛАГОЕВО-ДИМИТРОВСКАТА БКП.

НАШАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ПОЛЗА НА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКАТА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ПО СЪЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП.

РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ЧРЕЗ МЕХАНИЗМА НА РАБОТНИЧЕСКАТА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ /РАС/ И СЕЛСКАТА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ /САС/

"ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ.”
"ФАБРИКИТЕ И ЗАВОДИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ТРУДОВАТА НАУЧНО-ТВОРЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ."
"БКП ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СВОБОДЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАЗАР, ОПОСРЕДСТВУВАЩ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОБОДНИ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ, КОИТО ВЛАДЕЯТ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПОЛАГАТ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА СВОЯ ТРУД."

ИЗ "ПРОГРАМАТА" НА БКП

УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РАС И САС

КАТО ИЗХОЖДА ОТ РЕАЛНИТЕ ФАКТИ НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОДЪРЖАВЕНА ОБЩОНАРОДНА СОБСТВЕНОСТ, БКП СМЯТА, ЧЕ Е НУЖНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО:

1. В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪЛНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ И ОБОРОТНИТЕ ФОНДОВЕ НА ВСЯКА СТОПАНСКА ЕДИНИЦА В СТРАНАТА НА БАЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ. ТЪЙ КАТО СОБСТВЕНОСТТА Е ОБЩОНАРОДНА И Е ПЛОД НА ПРИНАДЕНИЯ ПРОДУКТ НА ЦЕЛИЯ НАРОД, Е НЕОБХОДИМО ЧРЕЗ ЗАКОН ТЯ ДА СЕ ВЪРНЕ НА НАРОДА, НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ГРАЖДАНИН /В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИНОСА И ТРУДОВИЯ МУ СТАЖ/ ПОД ФОРМА НА БЕЗПЛАТНА НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ.

2. НЕОБХОДИМ Е ЗАКОН ЗА АКЦИОНИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ТКЗС. ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНА ТРЯБВА ДА БЪДАТ:

- НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДНА НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ, ОСИГУРЯВАЩА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СТАРТОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА;

- МИНИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА УСТАВНИЯ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДМЕТ НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ ПО СХЕМА РАС И САС;

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УСЛОВИЕ КОНТРОЛНИЯТ ПАКЕТ ОТ АКЦИИ ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА КОЛЕКТИВИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РАС И САС;

- ЗАБРАНА НА ТЪРГОВЕ НА ТОЗИ ЕТАП ПО ПРИНЦИПА "КОЙ ДАВА ПОВЕЧЕ".

3. ДА СЕ ИЗГРАДЯТ РАБОТНИЧЕСКИ И СЕЛСКИ СИНДИКАЛНИ КОМИТЕТИ КАТО ИНИЦИАТОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОЛЕКТИВИ НА РАС И САС СЪС СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ. В ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТОИ ГЛАВНАТА ЗАДАЧА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ ДНЕС.

4. УСТАВНИЯТ КАПИТАЛ СЕ РАЗДЕЛЯ НА РАВНИ ДЯЛОВЕ СЪОБРАЗНО БРОЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ ТКЗС.

5. СТОЙНОСТНАТА ОЦЕНКА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПЪЛНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ И ОБОРОТНИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, РАЗДЕЛЕНА НА АКЦИИ, ФОРМИРА АКЦИОНЕРНОТО ИМУЩЕСТВО, ПОДЛЕЖАЩО НА ИЗКУПУВАНЕ ОТ КОЛЕКТИВИТЕ НА РАС И САС.

6. СЛЕДВА НАЙ-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС - КОНТРОЛНИЯТ ПАКЕТ АКЦИИ НА АКЦИОНЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ. ЗАКОНЪТ СЛЕДВА ДА ФИКСИРА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО НА КОЛЕКТИВИТЕ НА РАС И САС ДА ИЗКУПЯТ И ВЛАДЕЯТ КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ ОТ АКЦИИ НА СВОИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, А КЪДЕТО ТОВА НЕ Е ВЪЗМОЖНО /НАПР. ПЪРВОЕШЕЛОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ/, ТОЗИ ПАКЕТ ДА ОСТАНЕ ПОД ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И ФОРМИРА ДЪРЖАВНА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ.

7. ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ ОТ АКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ТРЯБВА ДА ПОСЛУЖИ УСТАВНИЯТ ФОНД НА РАС И САС, ФОРМИРАН ОТ ЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНИ АКЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. НЕДОСТИГЪТ ДО РАЗМЕРА НА КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ АКЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА РАС И САС ОТ ДЪРЖАВАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ. АКЦИИТЕ ИЗВЪН КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР.

8. ПЪЛНО ИЗКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДРУЖЕСТВАТА НА РАС И САС.

A. АКО КОЛЕКТИВЪТ НА РАС И САС В ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ТКЗС РЕШИ ДА ИЗКУПИ ЦЕЛИЯ ПАКЕТ ОТ АКЦИИ НА СВОЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ, ТОЙ ВЗЕМА БАНКОВ КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕН С АКЦИИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАС-САС И КРЕДИТОРА. ЗА ТАКИВА КОЛЕКТИВИ ТРЯБВА ДА ИМА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ. ИЗПЛАЩАНЕТО НА АКЦИИТЕ ПО КРЕДИТА ЩЕ СТАВА ОТ ДИВИДЕНТИТЕ, ЗАРАБОТЕНИ ОТ КОЛЕКТИВА НА РАС-САС, А НЕ ОТ НЕГОВАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. КРЕДИТОРИТЕ НА РАС И САС ТРЯБВА ДА СЕ СТИМУЛИРАТ ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

Б. ВЪЗМОЖНО Е АКЦИИТЕ ИЗВЪН КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ ЗА ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА ИЗКУПУВАНЕ ОТ ДРУГИ ДРУЖЕСТВА НА РАС-САС ПО ТЕХНОЛОГИЧНАТА ВЕРИГА НА ПРОИЗВОДСТВО. ТОВА ОСОБЕНО ВАЖИ ЗА ДОБИВНИТЕ И ПРЕРАБОТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО.

B. ВЪЗМОЖНО Е АКЦИИ ИЗВЪН КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ ДА БЪДАТ ИЗКУПЕНИ ОТ ДРУГИ ДРУЖЕСТВА НА РАС-САС ИЗВЪН ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВРЪЗКИ, А СЪЩО И ОТ ЗАДГРАНИЧНИ АКЦИОНЕРИ ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАКОНА. РАЗМЕРЪТ НА ПРИДОБИТ ПРОЦЕНТ АКЦИИ /ИЗВЪН КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ/ ОТ ДРУГ КОЛЕКТИВ НА РАС-САС ИЛИ ЧУЖДЕСТРАНЕН АКЦИОНЕР ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ФИКСИРА ОТ ЗАКОНА И СЕ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО.

ПРАВОМОЩИЕ ВЪРХУ АКЦИИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА РАС И САС

1. С АКЦИИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, НАМИРАЩИ СЕ В СОБСТВЕНОСТ НА РАС И САС, СЕ РАЗПОРЕЖДА КОЛЕКТИВЪТ НА РАБОТНИЦИТЕ АКЦИОНЕРИ. ДРУЖЕСТВЕНИЯТ УСТАВ НА РАС-САС ТРЯБВА ДА ДЕЛЕГИРА ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ АКЦИИТЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА РАБОТНИЦИТЕ-АКЦИОНЕРИ, НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НАПРИМЕР ПО БРОЯ НА ОБЩИТЕ АКЦИИ; ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТ РАС И САС ПАКЕТ АКЦИИ; ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ И ДР. СЕ ВЗЕМАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

2. ПРЕДМЕТ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ УСТАВ Е СХЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ. ПРИМЕРНА БАЗА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ:

- ПО РАВНО НА ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ;
- ПО ТРУДОВИЯ СТАЖ;
- ПО ПРИНОСА В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС, ИЗРАЗЕН НАПРИМЕР В СРЕДНОГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

НАЙ-СПРАВЕДЛИВО Е ПРИЛАГАНЕТО НА КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРИТЕ ФАКТОРА.

3. НА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ КОЛЕКТИВА НА РАС И САС СЕ ОТКРИВА СМЕТКА, В КОЯТО СЕ ЗАПИСВАТ ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ МУ АКЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО НАЦИОНАЛНАТА. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ПО ЕВЕНТУАЛНИ КРЕДИТИ ТЕЗИ ИЗКУПЕНИ АКЦИИ СЕ ЗАЧИСЛЯВАТ В ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ НА
АКЦИОНЕРИТЕ, ЗА НОВИТЕ РАБОТНИЦИ, ЗА ЗАЕТИТЕ НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН, ЗА МАЙКИТЕ, ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА И Т.Н. СЕ РАЗРАБОТВА ОТДЕЛЕН СПРАВЕДЛИВ АКЦИОНЕРЕН РЕГЛАМЕНТ.

4. РАБОТНИКЪТ ИЛИ СЕЛЯНИНЪТ АКЦИОНЕР НЕ ТРЯБВА НА ПЪРВИЯ ЕТАП ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ ПРОИЗВОЛНО СЪС СВОЯ АКЦИОНЕРЕН ДЯЛ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ ЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНИ АКЦИИ. ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, УВОЛНЕНИЕ ИЛИ НАПУСКАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРОДАДЕ СВОЯ ДЯЛ НА КОЛЕКТИВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ РАС И САС.

ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

1. ПРИ АКЦИИ БЕЗ ОБРАЩЕНИЕ /В РАМКИТЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ/ ОЦЕНКАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ДИНАМИКАТА НА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПОДЕЛЕНИЯТА, ОТРАСЪЛА, ПАЗАРИТЕ, ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЯТА, СЪОРЪЖЕНИЯТА, АНАЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ОТ СРАВНИТЕЛНАТА ОЦЕНКА С АКЦИИТЕ НА ПАЗАРА ЗА ЦЕННИ КНИЖА. ОЦЕНКАТА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТНИ БЮРА ИЛИ ДЪРЖАВНИ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ.

2. АКЦИИТЕ ИЗВЪН КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ, ПУСНАТИ В ОБРАЩЕНИЕ НА ПАЗАРА ЗА ЦЕННИ КНИЖА, ЩЕ СТАВА НА БАЗА НА ТЕКУЩАТА ПАЗАРНА КОТИРОВКА.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ПО СХЕМАТА НА РАС-САС

1. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ПО СХЕМАТА НА РАС-САС Е ЕДИНСТВЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНОСПРАВЕДЛИВ ПЛУРАЛИЗЪМ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТИ. ЕДИНСТВЕНО МЕХАНИЗМЪТ НА РАС И САС ШЕ ПРЕВЪРНЕ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, РЕСПЕКТИВНО КОЛЕКТИВИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ-АКЦИОНЕРИ В ОСНОВНИ СУБЕКТИ И ОБЕКТИ НА СОБСТВЕНОСТТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ. ТЯ ЩЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, КАТО ИНТЕГРИРА НАЕМНИЯ РАБОТНИК И РАБОТОДАТЕЛЯ В ЕДНО ЛИЦЕ: РАБОТНИК-РАБОТОДАТЕЛ. ТОЗИ СИНТЕЗ ЩЕ ИЗМЕНИ ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЛЕТАРИАТА, ЩЕ УВЕЛИЧИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА, ЩЕ УСКОРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС И ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ ИЗБАВИ СТРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА.

2. РАС И САС СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ГАРАНТИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО, ТРАЙНО, МИРНО И НЕОБРАТИМО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ И ВЛАСТНИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, ЩЕ ПРЕДПАЗИ СТРАНАТА ОТ ЛЯВ И ДЕСЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ, А ОТТАМ И В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И В КРАЙНА СМЕТКА ЩЕ РЕАЛИЗИРА СОЦИАЛНОСПРАВЕДЛИВА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ВЛАСТ.

3. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РАС И САС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ КРИТЕРИЙ:

- ЗА ОЦЕНКА НА ИСКРЕНО И ЧЕСТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТРУДОВИЯ НАРОД;
- ЗА РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕЙНИЯ ЦВЯТ;
- ЗА ОЦЕНКА НА СТРЕМЕЖИТЕ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИЗМА;
- ЗА ПРАВИЛНО РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС;
- ЗА ОЦЕНКА НА ВЕРНОСТТА КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОСПЕРИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ.

САМО ЧРЕЗ РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ ШЕ СЕ РАЗГРАДИ ЕФЕКТИВНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ДОНЕСЕ НЕИЗБРОИМИ ЩЕТИ НА БКП И НА ТРУДОВИЯ НАРОД И НАПЪЛНО РАЗОРИ РОДИНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "PAH - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ETО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.