14 септември 1990

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОЛИНА                                          БРОЙ 182 /200/

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОСЛЕДНОТО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ НА ВОДАЧА НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ /ВМРО/ ИВАН /ВАНЧЕ/ МИХАЙЛОВ, ПОЧИНАЛ НА 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В ИТАЛИЯ. ОБРЪЩЕНИЕТО Е ПРЕДОСТАВЕНО ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ДО ВСИЧКИ БРАТЯ    И СЕСТРИ ВЪ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ

ДРАГИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

МНОЗИНА ОТ ВАСЪ СА ИМАЛИ, МОЖЕ БИ, СЛУЧАЙ ДА УЗНАЯТ, ЧЕ СРЪБСКИТЕ ПОЛИТИЦИ НЕУМОРНО СЕ СТАРАЯТЪ ДА ИЗЛЪЖАТЪ СВЕТА, ЧЕ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ ТРЯБВАЛО ЛА ВЛЕЗНЕ ВЪ ГРАНИЦИТЕ НА СЪРБИЯ, ТАКА КАКТО БЕЛГРАДЪ Е ЗАГРАБИЛЪ ГОЛЯМА ЧАСТЪ ОТЪ ЦЕНТРАЛНА МАКЕДОНИЯ. АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО, НИТО ИСТОРИЧЕСКО, НИТО НАЦИОНАЛНО, НИТО НЯКАКВО ОСНОВАНИЕ СТОПАНСКО, КУЛТУРНО И ДРУГО НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗА ОПРАВДАНИЕ НА ТОЗИ ОТДАВНАШЕНЪ ПЛАНЪ ЗА СРЪБСКИ ГРАБЕЖЬ. ОСОБЕНО ОПАСЕНЪ ОСТАВА СРЪБСКИЯТЪ ПЛАН ДНЕСЪ, КОГАТО ОТЪ БЕЛГРАДЪ ОТКРИТО Е ИЗДИГНАТЪ ЛОЗУНГЪТ МАКЕДОНИЯ ОТНОВО ДА СТАНЕ ЮЖНА СЪРБИЯ.

СЛАВНИЯТЪ ПИРИНСКИ КРАЙ, КАКТО И ВСЯКО КЪТЧЕ ОТЪ ТЕРИТОРИЯТА НА МАКЕДОНИЯ БЕЛГРАДЪ Е ГОТОВЪ ДА ЗАГРАБИ, ТАКА КАКТО НЯКОГА, ПРЕДИ ВЕКОВЕ, ТУРСКИТЕ АРМИИ СА НАХЛУЛИ ДАЛЕЧЪ, ПО-НАСЕВЕРЪ И ОТ ДУНАВА.

НО ОТ ТЕЗИ ВРЕМЕНА ДО СЕГА ИЗМИНАХА ВЕКОВЕ. САМО СРЪБСКИЯТ ЛУДЪ ИНСТИНКТ ПОДТИКВА ДА МЕЧТАЯТЪ ДА КОМАНДУВАТЪ, АКО Е ВЪЗМОЖНО ДО ЧЕРНО МОРЕ.

ОНОВА, КОЕТО ЗА ДНЕШНО ВРЕМЕ ОСОБЕНО Е ВАЖНО И СПРАВЕДЛИВО, Е СЛЕДНОТО: БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРОСТРЕ ВЪ ЮЖНИТЕ И ЗАПАДНИТЕ МАКЕДОНСКИ ОБЛАСТИ, КОИТО СА БИЛИ ОЧЕРТАВАНИ ОТПРЕДИ СТО ГОДИНИ КАТО ГРАНИЦИ ПРЕДИМНО НА БЪЛГАРСКОТО ПЛЕМЕ. МЕЖДУ ТОВА ВРЕМЕ И ДНЕШНОТО МОГЪЛЪ БИ ДА СЕ ПРИЕМЕ ПОНЕ СЛЕДНИЯТ ПРЕХОДЕН КОМПРОМИСЪ:

ЕДНА МАКЕДОНИЯ КЪМЪ БЪЛГАРИЯ ВЪ ВСИЧКИТЕ Й ГЕОГРАФСКИ ГРАНИЦИ, КАКВИТО ЖИВУЩОТО ВЪ НЕЯ НАСЕЛЕНИЕ САМО ГИ ПОСОЧВА.

ВСИЧКИ СРЪБСКИ БЛЯНОВЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ ДО ЧЕРНО МОРЕ, ИЛИ ПОНЕ УГОЛЕМЕНА СЪРБИЯ СЪ ПИРИНСКАТА И СОФИЙСКАТА ОБЛАСТ МОГАТЪ ДА БЪДАТЪ ДНЕСЪ ПРИСЪЩИ САМО НА ЗАСЛЕПЕНИ ШОВИНИСТИ, КОИТО ИСКАТ ДА СИ СЪЗДАВАТЪ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЖИВОТЪ ЧРЕЗЪ ЛУДИ ФАНТАЗИИ.

МАКЕДОНСКА НАЦИЯ И ЕЗИКЪ НЕ СЪЩЕСТВУВАТЪ. ТОВА СА ИЗМИСЛИЦИ НА ФАНТАЗИЯ КАТО СРЪБСКАТА, ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТЪ КАТО АРГУМЕНТИ ПРЕДЪ ХОРА, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТЪ ДОБРЕ НИТО МИНАЛОТО, НИТО НАСТОЯЩЕТО.
ВМРО ВИНАГИ Е ГЛЕДАЛА ПРАВИЛНО НА ЕТНОГРАФСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРЕМЛЕНИЯ НА БЕЛГРАДЪ. ДНЕШНАТА ТАКА НАРЕЧЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ОБЕМА ВЪ СЕБЕ СИ РЕДИЦА БЕЗПРАВИЯ И ФАЛШИФИКАЦИИ.

ВАШ:
ИВАН МИХАЙЛОВЪ
ЧЛЕН НА ЦК НА ВМРО ОТЪ 1924 Г. ДО ДЕНЪ ДНЕШЕН

ИТАЛИЯ, 11 МАРТ 1990 Г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


XXX

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, НАПРАВЕНО НА 28 АВГУСТ 1990 Г. НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН - НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЖЕНЕВА.


ГОСПОДИН АДЖАРОВ БЕШЕ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ КАКТО НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ, ТAKA И НА СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН - НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ПО ПАЛЕСТИНСКИЯ ВЪПРОС.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ПЪРВО БИХ ИСКАЛ ДА БЛАГОДАРЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГОВОРЯ ПРЕД ВАС, ТЪЙ КАТО НЕ СЪМ УЧАСТНИК, А СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ. НЕ СЪМ УПЪЛНОМОЩЕН ДА ГОВОРЯ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НО МОГА ДА КОМЕНТИРАМ НЕГОВАТА ПОЛИТИКА.

ПРЕДИ ТОВА МИ РАЗРЕШЕТЕ ДА ВИ КАЖА НЯКОЛКО ДУМИ ЗА СЕБЕ СИ И МОЯТА ПАРТИЯ. КАЗВАМ СЕ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ И СЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е ПЪРВАТА НЕЗАВИСИМА ПАРТИЯ ЗА СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД НА СТРАНАТА - ОСНОВАНА БЕ НА 2 НОЕМВРИ 1989 Г. ХРП Е В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, КАТО РАЗВИВА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ. НИЕ СМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ШИРОКО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

ТУК СЕ ГОВОРИ ДОСТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СОЛИДАРНОСТ ПО ПАЛЕСТИНСКИЯ ВЪПPOC, ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ИНФОРМИРА ОБЕКТИВНО ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА МИРНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ООП ЯСЕР АРАФАТ ВЪВ ВРЬЗКА С РЕШАВАНЕТО НА КРИЗАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЛЕСТИНА НЕ Е СТРАНА, А ПОСРЕДНИК В КОНФЛИКТА. НИЕ ВЕЧЕ НАПРАВИХМЕ НЕЩО В ТОВА ОСНОШВНИЕ: НА МИТИНГ ПОРИЦАХМЕ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЯТО НЕ ПОКАЗВАШЕ ОБЕКТИВНО СПОМЕНАТИТЕ СЪБИТИЯ. НИЕ ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ НЕОБЕКТИВНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ СА ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, А ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЪБИТИЯ ЗАПЛАШВА МИРА КАТО ЦЯЛО.

АЗ СЪМ МАЛКО ЗАГРИЖЕН ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ ЕВРОПА. ТОЙ СЕ СВЕЖДА ДО СЛЕДНОТО: ИМАШЕ "ДВЕ ЕВРОПИ", СЕГА - ПОРАДИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА - ЩЕ БЪДЕ ЕДНА. ТАЗИ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗРАЕЛ И БЛИЗКИЯ ИЗТОК. СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ, НО СМЯТАМ, ЧЕ НИЕ ТРЯБВА ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ ЕДИН ЗА ДРУГ. ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ Е ДОБРА, НО ЗА ДА СТАНЕ ЕФЕКТИВНА, НИЕ ТРЯБВА ДА НАВЛЕЗЕМ В ПОДРОБНОСТИТЕ. ЩЕ ВИ ПОСОЧА САМО ЕДИН ПРИНЦИП, СВЪРЗАН С ТЯХ: ВСЯКА СТРАНА ОТ БИВШИЯ СЪВЕТСКИ БЛОК ИМА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДИ ОТ СИГУРНОСТ.

БЪЛГАРИЯ НАПРИМЕР НИКОГА ПО-РАНО НЕ БЕ ИЗПИТВАЛА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДЪЛГАТА, МОГЪЩА, НЕВИДИМА РЪКА, ЗА КОЯТО СТАНА ДУМА ТАЗИ СУТРИН. БЪЛГАРИЯ ПРОСТО ПОЧИВАШЕ ПОД ГОЛЕМИЯ ЧЕРВЕН СЪВЕТСКИ ЧАДЪР. СЕГА НЕЩАТА СЕ ПРОМЕНИХА. ЧЕРВЕНИЯТ ЧАДЪР СТАНА ПО-НЕЗАБЕЛЕЖИМ, А ДЪЛГАТА РЪКА СИ НАМИРА МЯСТО ОКОЛО НЕГО.

ГОВОРИХМЕ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ С ИЗРАЕЛ. ПРЕКЪСВАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ ПРЕЗ 1967 Г. СПОРЕД МЕН БЕ ГРЕШКА. СЕГА ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ СА ВЪЗОБНОВЕНИ. НЕ БИВА ДА ПРАВИМ ВТОРА ГРЕШКА, Т.Е. ТОВА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДА БЪДЕ ЗА СМЕТКА НА ИЗГРАДЕНИТЕ ДОБРИ ВРЪЗКИ С АРАБСКИТЕ СТРАНИ И ОСОБЕНО С ПАЛЕСТИНСКАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО Е КЛЮЧ КЪМ МИРА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И КЪМ АРАБСКИЯ СВЯТ.

ЩЕ ЗАВЪРША С ДУМИТЕ, ЧЕ ПОСОКАТА "ЕВРОПЕЙСКА СОЛИДАРНОСТ" Е ТОЧНА, НО ПОДХОДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ДИФЕРЕНЦИРА, ДА СЕ РАЗРАБОТИ В ДЕТАЙЛИ. ДЕТАЙЛИ, КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ВЗАИМНИЯ ИНТЕРЕС.

ВСИЧКИ НИЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ МИР. МИРЪТ Е СВЪРЗАН СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА. А БОГ, КОЙТО Е ЛЮБОВ, Е ЕДИН ЗА ВСИЧКИ НАС.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА, БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО.

ЖЕНЕВА, ДВОРЕЦ НА НАЦИИТЕ 28 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/.


ВЪВЕДЕНИЕ

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ЗАПОЧНА МЪЧИТЕЛЕН И НЕЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОГУБЕНИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ ДЕМОКРАЦИЯ, ТРУДОЛЮБИЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ОБЩЕСТВОТО НА НРБ. ЕДИНСТВЕНИТЕ НОВИ ПОЛОЖИТЕЛНИ НЕЩА СА ПЛУРАЛИЗМЪТ, СВОБОДАТА НА МНЕНИЯТА, СЛОВОТО И ПЕЧАТА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СЪТВОРИЛИ И НЕ ПРЕДЛАГАТ НИЩО РАДИКАЛНО - ЦЕННО. ДОМИНИРАЩИЯТ ИМ ЕФЕКТ Е НА БУФЕР И ГРЪМООТВОД ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ИДЕИТЕ И ИСКАНИЯТА ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КРЪГЛАТА МАСА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВИТЕ, НЕ СЕ ЗАЕХА С РАЗРЕШАВАНЕТО НА РАДИКАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, А СЪЗДАДОХА ЛАБИРИНТИ И ВЪЗДУШНИ ЯМИ, ЗА ДА ГИ ОТЛАГАТ, ОТКЛОНЯВАТ И ПРИКРИВАТ.

ПРОДЪЛЖАВА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ОТДАВНА ВЪЗНИКНАЛАТА МНОГОСТРАННА КРИЗА: ИКОНОМИЧЕСКА; КРИЗА СОЦИАЛНА; КРИЗА МОРАЛНО-ЕТИЧЕСКА; КРИЗА ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА.

ЗАСЕГНАТИ И ОПАСНО СА ЗАСТРАШЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ И СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

НИКОЯ ОТ МНОГОТО ПАРТИИ НЕ ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА С НЕОБХОДИМАТА РАДИКАЛНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ЗА БЪРЗО И ЕФИКАСНО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА КРИЗА. ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ САМО С НАМЕРЕНИЕТО ДА СЕ СЪХРАНЯТ ИЛИ ОСИГУРЯТ НЕПРАВОМЕРНИ ПРИДОБИТИ МАТЕРИАЛНИ ОБЛАГИ.

ОТНОВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА МЕЖДУПАРТИЙНИ БОРБИ ЗА ВЛАСТ, КОИТО НЕ ВЕЩАЯТ НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ДА СЕ СВАЛИ ЕДНА БЮРОКРАТИЧНА ВЪРХУШКА, ЗА ДА СЕ ВЪЗДИГНЕ И ОБОГАТИ ДРУГА. ИЗОСТАВЕНИ, ЗАБРАВЕНИ И ПРЕНЕБРЕГНАТИ СА ДОБРОДЕТЕЛНИЯТ ПОЧТЕН ТРУД, СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА.

С ПОДОБНИ ЦЕЛИ СЕ ФОРМИРАТ КОАЛИЦИИ И УРЕЖДАТ КОМПРОМИСИ МЕЖДУ ПАРТИИ, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ГЛЕДИЩА.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕГА Е ЦАРСТВО НА СПЕКУЛАТА И СПЕКУЛАНТИТЕ: СПЕКУЛА СЪС СТОКИ, ВЕЩИ, СКЪПОЦЕННОСТИ И ИМОТИ; СПЕКУЛА И МАНИПУЛИРАНЕ С ПОЛОВИНЧАТИ И НЕЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И КОМПРОМИСИ.

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ СЕРИОЗНОСТТА НА ПОЛОЖЕНИЕТО В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БЪРЗО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА КРИЗА, С ОГЛЕД НОВОТО ОБЩЕСТВО НА НРБ ДА НЕ СЕ ФОРМИРА НАСИЛСТВЕНО, А ДА СЕ САМОФОРМИРА БЕЗКОНФЛИКТНО И ЕФИКАСНО, БРСП

П Р И З О В А В А
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НРБ, РАБОТНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, ЗЕМЕДЕЛЦИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОФЕСИИ И ДЛЪЖНОСТИ, УЧЕЩИ СЕ, ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ОРГАНИ НА МВР, БЕЗПАРТИЙНИ И ЧЛЕНУВАЩИ В ДРУГИ ПАРТИИ:
СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БPCП!

ПЪРВО - В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

1. БРСП СЧИТА ЗА ГОЛЯМА ГРЕШКА ИЗВЪРШЕНОТО ОТ КРЪГЛАТА МАСА ИЗKУCTBEHO РАЗДЕЛЯНЕ НА НЕОТДЕЛИМИ ЕДИН ОТ ДРУГ РАДИКАЛНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТОТО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗОЛИРАНИ ЕДНО ОТ ДРУГО ВЗАИМНО ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ КАТО: ВЪПРОСА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ; ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ; ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ; ВЪПРОСА ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ.

ПРИ ФОРМИРАЛОТО СЕ ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА НРБ ТАКЪВ МЕХАНИЧЕН ПОДХОД КЪМ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО Е НЕДОПУСТИМ, НЕЕФИКАСЕН И СПЕКУЛАТИВЕН. НАЛИЦЕ Е НОВО ОТКЛОНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ЕФЕКТИВНИЯ СПРАВЕДЛИВ И ПРАВОМЕРЕН ПЪТ КЪМ НОВОТО ПРАВОВО ОБЩЕСТВО.

БРСП ПРЕДЛАГА НАПЪЛНО РАЗЛИЧАВАЩО СЕ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО В ПРОГРАМИТЕ НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ. БРСП Е ЗА ГАРАНТИРАНЕ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ; НЕ САМО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ. ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ НЕОТДЕЛИМОТО ИМ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШАВАНЕ.

2. ПРОГРАМАТА НА БРСП ПРОИЗЛИЗА ОТ НЕЙНИЯ УСТАВ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ. ПАРТИЯТА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЗАДАЧА ОСГУРЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНО-СПРАВЕДЛИВИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И САМОФОРМИРАНЕ НА ПРАВОВО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, СПОСОБНО ДА ОСИГУРЯВА МАТЕРИАЛНА ЗАДОВОЛЕНОСТ, МОРАЛЕН И КУЛТУРЕН ВЪЗХОД НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

3. ПАРТИЯТА ЩЕ ОТСТОЯВА НЕОСПОРИМАТА ИСТИНА, ЧЕ ФИЗИЧЕСКИЯТ И УМСТВЕНИЯТ ТРУД СА НЕОТДЕЛИМИ ПРИ ВСЕКИ ТРУДОВ ПРОЦЕС. НЕЗАВИСИМО КАКЪВ ВИД ИЗРАЗХОДВАНА ЕНЕРГИЯ ПРЕОБЛАДАВА, ВСЕКИ И ВСИЧКИ ТРЯБВА ЛА СЪЗДАВАТ ЧРЕЗ СВОЯ ТРУД ВИДИМ, ОСЕЗАЕМ ПРИНОС. ТРУД И ПРИНОС ЗА ЛИЧНОСТНО И ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕУСПЯВАНЕ.

НИЕ НЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ТРУДА КАТО ПРОСТ, СЛОЖЕН ИЛИ СПЕЦИАЛЕН, А ПРОСТО КАТО НЕОБХОДИМОСТ. ТОВА ИЗИСКВА ДА СЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА ПОГУБЕНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ ДОБРОНАМЕРЕН, ДОБРОСЪВЕСТЕН, ПОЧТЕН ТРУД КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СПЕКУЛАТА, КАТО ПЪРВА ЗАДАЧА. ВСИЧКИ ФОРМИ НА СПЕКУЛАТА И ПРИСВОЯВАНЕ ЩЕ БЪДАТ ЛИКВИДИРАНИ В КРАТЪК СРОК КАТО МНОГО ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ.


X   X   X

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


НА 4 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /УС НА СЗБ/, НА КОЕТО БЕШЕ РАЗГЛЕДАНА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ /НКК НА БСС/, ОГЛАСЯВАЩА МОРАТОРИУМА ВЪРХУ ОРТОПЕДИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО С МАТЕРИАЛИ И АПАРАТУРА НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНАТА.

КАТО ОТЧИТА СЕРИОЗНИТЕ ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО ОБЯВЯВАНЕТО НА МОРАТОРИУМА - СВОЕОБРАЗНА ФОРМА НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ТЕЖКИТЕ ПРОБЛМИ В БЪЛГАРСКАТА СТОМАТОЛОГИЯ, НЕГОВАТА НАВРЕМЕННОСТ И ПОРЕДЕН ОТЧАЯН ОПИТ ЗА АЛАРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, В ЧИИТО ПРАВОМОЩИЯ СА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, КАКТО И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, УС НА СЗБ ДЕКЛАРИРА МОРАЛНАТА ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА, НА МОРАТОРИУМА, НАЛОЖЕН ОТ НКС НА БСС.

ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ОТ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪЮЗЪТ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ГО ПОДКРЕПЯ ЕФЕКТИВНО.

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЪРХУ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА СЪС СНАБДЯВАНЕТО С КОНСУМАТИВНИ МАТЕРИАЛИ НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНАТА, ПОРАДИ КОЕТО НЯКОИ ОТ ТЯХ ПРЕУСТАНОВИХА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСТРУКЦИИ.

НАЛИЧНАТА АПАРАТУРА Е АМОРТИЗИРАНА ДО ВЪЗМОЖНИЯ ПРЕДЕЛ, А ВНОС НА ТАКАВА ОТ ГОДИНИ НЕ Е ПРАВЕН. ВСЕ ПО-ТЕЖЪК ПРОБЛЕМ Е И СНАБДЯВАНЕТО С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.

ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ МУДНОСТ ОТ СТРАНА НА СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА РЕШАТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СЪЮЗЪТ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ В СКОРО ВРЕМЕ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНАТА ЩE БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПРЕД НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗРАБОТВАТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСТРУКЦИИ.

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.             СЪПРЕДСЕДАТБЛИ: В. КЕХАЙОВ
                                                         X. КРАЙСЕЛСКИ
                                                         СЕКРЕТАР: Т. МАНЧЕВ
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ПЪРВО - ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1 /1/. УСТАВЪТ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ, СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", НАРИЧАНО ПО-НАТАТЪК ДГИ.
/2/. УСТАВЪТ Е РАЗРАБОТВН В СЪОТВЕТСТВИЕ И ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.2 /1/. ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" Е СЪЗДАДЕНО ПО ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИ ОТ СОФИЯ, РУСЕ, ПЛЕВЕН, САМОКОВ И БЯЛА.
/2/. УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - ИЗВЪРШЕНО НА 25 НОЕМВРИ 1989 Г. С ПРОТОКОЛ НР.1 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/3/. СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДГИ СА ЗАКОННИ И СЕ ОСНОВАВАТ НА ЧЛ.52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.З СЕДАЛИЩЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" Е В СОФИЯ, КЪДЕТО СЕ НАМИРА НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДГИ, КОЯТО Е НЕГОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН.

ВТОРО - ЦЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" И СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО Й

ЧЛ.4 /1/. ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" Е ОБЩЕСТВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ЧИЯТО ГЛАВНА ЦЕЛ Е СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАЦИОНАЛНА И РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ИМ УБЕЖДАНИЯ.
/2/. ДГИ НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТО Е ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО НА ОБЩЕСТВОТО ЗА:
1. ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕННИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В HP БЪЛГАРИЯ, ВОДЕЩИ ДО ГЛАВНАТА ЦЕЛ;
2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ;
3. САМОЗАЩИТА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЪРХУ СВОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.
/3/. ДГИ Е ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ТО НЕ ИЗРАЗЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИМОТНИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ И ДУХОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОПРЕДЕЛЕНА СОЦИАЛНА ГРУПА ИЛИ ГРУПИ И НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ВЗЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОДОБНИ ИНТЕРЕСИ. НЕГОВАТА
ЗАДАЧА Е ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВОЛЯТА НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД /РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, СЛУЖЕЩИ, ВОЙНИЦИ, ОФИЦЕРИ И ДР./ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ - ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНАТА И АНТИХУМАННА ЕДНОПАРТИЙНА, ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО ЕДНО ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНО, ГРАЖДАНСКО, САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ ОБЩЕСТВО.

ЧЛ.5 /1/. ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ДГИ ЩЕ СИ СЛУЖИ ЕДИНСТВЕНО СЪС СРЕДСТВАТА НА МИРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИ НЕОТКЛОННО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВНИ НОРМИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ, В РАВНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА.
/2/. ДГИ ОТРИЧА И ОСЪЖДА КАТО АНТИХУМАННИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СВОБОДАТА, ДОСТОЙНСТВОТО И СЪЗНАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.
/3/. ДГИ ОТРИЧА И ОСЪЖДА ВСИЧКИ ФОРМИ, СРЕДСТВА И ДЕЙСТВИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ:
1. НАСИЛСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ;
2. НАСИЛСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБРАНОТО ОТ НАРОДА ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА;
3. НАСИЛСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ И НАРУШАВАНЕ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА;
4. НАСИЛСТВЕНА ПРОМЯНА НА ЗАКОННО УСТАНОВЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ;
5. НАСИЛСТВЕНО НАСАЖДАНЕ НА ПАРТИЙНИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ И ШОВИНИСТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ.

ЧЛ.6. /1/. ФОРМИТЕ И СРЕДСТВАТА НА ДГИ СА:

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, ПОДПИСКИ, АНКЕТИ, ДОПИТВАНИЯ, ВЪЗВАНИЯ, МИТИНГИ, МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ И ДР.П. ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА ДГИ ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ, НА АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ НИВА И НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ;

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, ЦЕЛЯЩИ ЗАЩИТАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩЕСТВОТО И ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ И ПЪЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛОЧИТЕЛНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМИ;

3. САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СЪЮЗ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ УЧАСТИЕ В ИЗБОРНИ КАМПАНИИ; ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРИ НА ПОСОЧЕНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НЕЗАВИСИМИ ТЕХНИ ПРВДСТАВИТЕЛИ ПРИ ИЗБОРИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА;
ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КАМПАНИИ, УЧАСТИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗБОРНИТЕ РВЗУЛТАТИ;

4. УЧАСТИЕ СЪС СВОИ ПРВДСТАВИТЕЛИ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ И СЪС СЪВЕЩАТЕЛНИ ФУНКЦИИ В РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И В ОСТАНАЛИТЕ ОФИЦИАЛНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНО И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ВСИЧКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АКТОВЕ.

/2/. ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА СВОИТЕ ИНИЦИАТИВИ И ЗА ПРОПАГАНДИРАНВ НА ИДЕИТЕ И ЦЕЛИТЕ СИ ДГИ ЩЕ ИЗПОЛЗУВА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБШЕСТВБНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ИНФОРМИРАНЕ /ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО, ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ/, ЩЕ ОРГАНИЗИРА ЛЕКТОРИИ И ЩЕ ИЗДАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА СОБСТВЕНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, КАКТО И ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В HP БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОВТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА.


ПРИЯТЕЛИ,

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСФ/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС С ПРИЗИВ ЗА СИЛЕН СТАРТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРИКАНВАМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ УЧЕНИЧЕСКИ НЕПОЛИТИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ ДА ПОДКРЕПЯТ ИСКАНИЯТА НИ ЗА НЕОТЛОЖНИ ПРОМЕНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. НИЕ ИСКАМЕ:

- ТЕТРАДКИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ;
- УЧЕБНИЦИ, ПОЧИСТЕНИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ;
- ИЗУЧАВАНЕ ОСНОВИ НА РЕЛИГИИТЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ;
- 50 НА СТО УЧАСТИЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ В ОБЩОУЧИЛИЩНИТЕ СЪВЕТИ;
- ФИНАНСИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ НЕПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ И ОТ ДЕМОКРАТИЧНО НАСТРОЕНИТЕ НИ УЧИТЕЛИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФС НА БСФ:
ТЕОДОРА ИВАНОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО ОТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЗА МЕСЕЦ НА ТРАДИЦИОННИ РАЗМЕНИ-БАЗАРИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ДРЕХИ И ПОМАГАЛА СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОСТОЯНЕН ПУНКТ ЗА РАЗМЯНА-БАЗАР ЩE БЪДЕ КЛУБЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ НА БУЛ. "П.ЕВТИМИЙ" 82. КЛУБЪТ ЦВ БЪДЕ ОТВОРЕН ВСЯКА СЪБОТА ОТ 9 ДО 17 ЧАСА И ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 16 ДО 18 ЧАСА.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ИЗВЕСТЯВАМЕ ЗА ПУНКТОВЕТЕ ЗА РАЗМЯНА-БАЗАР и ОТДЕЛНИТЕ ОБЩИНИ В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА.

СЕКРЕТАР: Т.КОШАРСКА

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/