14 ноември 1995


София, 14 ноември 1995 година
Брой 223 /1524/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


От няколко години в обществено-политическия живот на България се води борба от някои парламентарни и експарламентарни партии и коалиции срещу малките новосформирани партии с цел запазване на статуквото непосредствено след 10 ноември 1989 г. Отначало тази антидемократична тенденция, прикрита с мотивировката за борба с паразитиращи партии и фантоми, започна по страниците на печата. За да бъде обработено общественото мнение относно целесъобразността от ликвидирането на малките партии, през последните няколко години с финансови средства на заинтересувани от това партии и свързани с тях институции бяха регистрирани и осигурени финансово редица карикатурни партии фантоми с нарочно подбрани куку-лидери, които с подкрепата на своите кукловоди бяха допуснати до националните средства за масова информация и по-специално до екрана на БНТ, при което предизвикаха насмешките на цялата нация, в резултат на което бе създадена обществена атмосфера, в която не бе трудно да бъдат класифицирани всички извънпарламентарни партии и техните лидери като куку-политици. Аналогично бяха сформирани и партии фантоми с тлъсти банкови сметки, които целенасочено предизвикаха шумни финансови афери, отразени ефектно от пропагандните средства, до които имат достъп техните покровители-кукловоди. След тази главоломна артилерийска подготовка последва атаката в Народното събрание при обсъждане на изменението на Закона за политическите партии. Целта е ясна - унищожаване на всички извънпарламентарни формации, които не се вписват в наложения от определени сили модел на политическия живот в България, доминиран от т. нар. "основни политически сили", т. е. от парламентарните партии. Сама по себе си тази цел е чудовищен антидемократичен факт и ако, реализирана чрез исканото изменение на Закона за политическите партии /ЗПП/, стане реалност, то на практика ще бъде ликвидирана крехката българска демокрация още в ембрионалния й стадий, след което неминуемо, ще последва установяване на биполярен тоталитаризъм. По този начин ще бъде нанесен непосредствен удар върху редица малки партии в процес на формиране, които, ползвайки най-ценното от световния опит и тенденции за модернизиране на политическия живот, търсят нови пътища за решаване на политическите проблеми у нас.

В предлаганите и разглеждани в Народното събрание проекти за изменение на ЗПП има редица правни абсурди, на които, поради ограничения обем, тук няма да се спираме, а ще се ограничим само на два. Поставя се изискване за непременно участие в досегашните избори, като се фиксират и минимум получени гласове, което е в грубо противоречие с понастоящем действащия ЗПП, който регламентира изразяването на политическата воля "чрез избори или по друг демократичен начин" /чл.1, ал.1/. Излиза, че ако дадена политическа формация, регистрирана по сегашния ЗПП, досега се е въздържала по едни или други съображения да изразява политическата си воля по първия начин /"чрез избори"/, но е развивала дейност, използвайки втората дадена й от закона възможност /"по друг демократичен начин"/, при изменението на ЗПП в исканата от някои политически формации посока ще трябва да бъде санкционирана, т. е. закрита, независимо че до момента тя е спазвала закона, въз основа на който е регистрирана. Практиката да се въвежда санкциониращ закон със задна дата е добре позната от близкото тоталитарно минало, но тя няма нищо общо с практиката в демократичните страни. Този юридически абсурд е сериозно посегателство върху едва прохождащата българска демокрация и ако бъде приет от Народното събрание, това ще бъде позор за България и грубо нарушение на конституцията.

Немотивирано е и искането да се увеличи и минималният изискуем брой на учредителите, искане, което по своята същност е също дълбоко недемократично.

Всякакви опити да се мотивират напъните за борба и ликвидиране на малките партии са демагогия. Живеем в преходен период и е напълно естествено да има много партии - и големи, и малки. Животът ще покаже кои са жизнени и кои не. Едни ще загинат по естествен начин, други ще укрепнат, трети ще се обединят. Необходимо е поне едно десетилетие естествено политическо развитие у нас след 10 ноември 1989 г., за да придобие политическият живот структура, адекватна на обществените потребности. А дотогава в името на развиващата се демокрация нека Народното събрание не се превръща в екзекутор на естествения политически живот у нас и да спомага за насочването му в ново тоталитарно русло, насочвано от надмощието в даден момент на едната или другата основна сила на биполярния парламент. Ненормално ще бъде заради куку-нарцисомани и псевдополитици-спекуланти по принципа "покрай сухото да изгори и мокрото" да бъдат ликвидирани и редица нови политически сдружения, които постепенно набират сили и по един естествен път, по един или друг начин ще се интегрират в българския политически живот, за да го обогатят, да послужат като спойка в твърде поляризирания български парламент, в лицето на който обикновеният българин би желал да види най-сетне въплътен девиза "Съединението прави силата!". Показателно за недоволството на много гласоподаватели от установения у нас политически модел през последните години е неучастието им в изборите.

Действащият понастоящем ЗПП действително не е съвършен и дава възможности за използването му като прикритие при извършване на користни неполитически дейности. И ако депутатите го коригират в насока, възпрепятстваща използването му за користни неполитически цели, те биха предизвикали благодарността и уважението на целия народ. Куку-лидерите и куку-формациите рано или късно ще напуснат политическата сцена по силата на естественото развитие и здравия разум.

Като заявяваме горното, декларираме твърдата си решимост да отстояваме правата си за равнопоставеност съгласно чл.15 от ЗПП.

София, 27 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА АВАРИЯТА В "АРСЕНАЛ" АД.


Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" изразява изключителното си безпокойство от традиционното нарастване на трудовите злополуки и аварии. И през тази година смъртните случаи при трудови злополуки и аварии са почти еднакви с предходната. Ръководството на конфедерацията протестира срещу недопускането на синдикалните експерти на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, водени от заместник-председателя Желязко Христов, до мястото на инцидента. Експертната група е била уведомена от управителя на фирма "Арсенал" - Казанлък, Крум Христов, че следствието не разрешава допускането на синдикалните експерти. Това според ръководството на КТ "Подкрепа" е извършено в нарушение на чл. 402 и чл. 403 от Кодекса на труда /КТ/, даващи права на синдикатите да извършват проверка на мястото на трудови злополуки и аварии. В този смисъл правата на синдикалните организации са приравнени с правата на държавните органи. Едно от първите права за установяване на нарушение е правото на синдикалните организации да посещават местата, където се полага труд. Затова всеки опит да не бъде допуснат до проверка представител на синдикална организация е в грубо нарушение с трудовата конституция на Република България /чл. 402, ал.3/ и винаги съставлява дисциплинарна простъпка за такъв работодател или длъжностно лице.

Необяснимо остава и недопускането до мястото на инцидента на държавните органи по контрола на Министерството на труда. КТ "Подкрепа" недоумява от последвалия факт на изземване на запис от Националното радио от интервю на водещата Диана Янкулова със заместник-председателя на КНСБ Желязко Христов от Националната следствена служба. Това е грубо нарушение и дискриминация не само на синдикалните, но и на елементарните граждански права, за което КТ "Подкрепа" и КНСБ ще сезират с протестна декларация международните институции, а именно Международната организация по труда, Европейската конфедерация на профсъюзите и Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

София, 9 ноември 1995 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА КТ ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер /


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


На фона на политическата демагогия и бюрократичния натиск на управляващите Световната здравна организация регистрира драматични данни за здравословното състояние на населението в България. Изминалите 10 месеца категорично показаха, че ръководството на Министерството на здравеопазването няма необходимите качества да реализира обещаното в предизборната програма на Българската социалистическа партия /БСП/ извеждане на здравеопазването ни от тежката криза, дължаща се на половинвековно неефективно централно планиране. Нещо повече - с некомпетентните си действия то унищожава и малкото появили се кълнове на съживяване и надежда.

1. Вместо незабавно пристъпване към въвеждане на здравноосигурителната система и нейната първа част - остойностяване на медицинските услуги, то възстановява централизацията в най-реакционната й форма - предлага абсолютно неприемливи промени в Закона за народното здраве.

2. Вместо въвеждане на обективни критерии за заплащане на труда на медицинските кадри предлага въвеждането от 1 януари 1996 г. на нови щатни таблици, с които цели облагодетелстване на номенклатурните си кадри, провеждащи отречената в цял свят политика на централизация и свързаната с нея пагубна уравниловка.

3. Вместо Министерството на здравеопазването да стимулира създаването на национални програми за подобряване на тежкото здравно състояние на нацията, то симулира дейност чрез въвеждане непосилни такси за производители и търговци на храни, лекарства и предмети за широка употреба, с което се нанася и удар върху икономиката.

4. Вместо Министерството на здравеопазването да следи за ритмично превеждане на бюджетните средства на здравните заведения, които и без това са оскъдни /средното изпълнение за цялата страна до момента е под 60 процента/, то се опитва да подчини изцяло всички здравни заведения, което, освен че е пагубно за здравеопазването, противоречи и на някои нормативни и поднормативни актове.

Като има предвид изтъкнатото, ръководството на Български здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ призовава ръководството на Министерството на здравеопазването незабавно да си подаде оставката, а новото да бъде определено след консултации със съсловните организации, наши изтъкнати специалисти и синдикатите. Изборът да стане след представяне на конкретна програма, а не на никого ненужни манипулативни "стратегии", "концепции", "съображения" и др.

Повече не можем равнодушно да наблюдаваме как се руши и малкото останало в здравеопазването.

Ако това не стане до 1 декември 1995 г., ние ще призовем нашите членове и всички останали колеги, заети в здравеопазването, на протестни действия.

Настоящата декларация, освен че ще бъде предоставена на всички синдикални и неправителствени организации и на медиите, ще бъде изпратена и на сродни организации в чужбина.

София, 9 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Петър Угренски

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

--------------------------------------------


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Във връзка с постъпили жалби относно нарушения при попълване на протоколите от секционните избирателни комисии на първия тур на местните избори и за да се избегнат спорове и недоразумения, Централната избирателна комисия напомня, че в деня на изборите и след приключване на изборния ден на втория тур секционните избирателни комисии са длъжни да спазват следните правила за работа:

1. Както и на първия тур на изборите, в секцията гласуват само избиратели, които имат адресна регистрация преди 10 август 1995 г.

2. Всички членове на секционната комисия са длъжни да присъстват при преброяване на бюлетините.

3. Протоколите на СИК се попълват в помещението, в което са проведени изборите.

4. Протоколът на СИК трябва да бъде подписан от всички членове на комисията. Всички забележки и особени мнения се записват в този протокол.

5. Датата и часът на попълване на протокола се отбелязват четливо и ясно в графата преди полагане на подписите на членовете на СИК.

6. Ново указание за втори тур: В карето, в което се полагат подписи, членовете първо изписват своите имена, след което се подписват.

7. Преди да напуснат изборното помещение, членовете на секционната избирателна комисия подписват извлечение, в което са отбелязани броят на гласовете за отделните кандидати, и го поставят на видно място, достъпно за избирателите.

8. Ако възникнат разногласия, свързани с попълването на протокола на СИК, всички членове на комисията се явяват в ОИК за оказване на методическа помощ.

Настоящите указания да бъдат връчени на членовете на всяка секционна избирателна комисия при получаването на изборните книжа за провеждане на втория тур на изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА СТЕФАН СОФИЯНСКИ
СОФИЯ, 1000
УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" 134
КОПИЕ:
ВЕСТНИК "24 ЧАСА",
ВЕСТНИК "168 ЧАСА", СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


По повод писмо Вx.N II-592/ll ноември 1995 г. до ЦИК на г-н Стефан Софиянски с искане да му бъде предоставено телевизионно време на 11 ноември 1995 г. за опровержение на публикациите във вестник "24 часа" и "168 часа" уведомяваме:

Телевизионно време не може да се предостави, предвид забраната на чл. 66, ал. 2 от ЗМИ, на г-н Софиянски на 11 ноември 1995 г.

Същият може да ползва правото си на отговор за опровергаване на твърденията в цитираните вестници съгласно чл. 64 от ЗМИ. Те са длъжни да отпечатат отговора му на същото място, където се е намирал компрометиращият материал, със същия шрифт и в техните издания на 12 ноември 1995 г.

Копие от писмото изпращаме на столична ОИК за евентуално прилагане на чл.109 и 110 от ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС Г-Н П. СТОЯНОВ
ДО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,
ГР. СОФИЯ
ДО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,
ГР. ВАРНА
ДО РЕДАКЦИЯТА НА В."24 ЧАСА"
И "168 ЧАСА"


УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,

Компетентна да установи и състави акт за сочените от вас груби нарушения на ЗМИ по повод публикациите от 11 ноември 1995 г. във вестниците "24 часа" и "168 часа" е Общинската избирателна комисия - гр. София, съответно ОИК - гр. Варна. Поради това изпращаме незабавно по компетентност до тези комисии подадените от вас жалби под NN 299, 300 и 301 от 11 ноември 1995 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 64 от ЗМИ главните редактори на горните вестници са длъжни при поискване да публикуват в първия брой на вестниците си след постъпване на искането отговора на г-н Софиянски на същото място и със същия шрифт, каквито са били използвани при публикациите на 11 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,
РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ СОФИЯ


По повод на постъпили в ЦИК сигнали за констатирано наличие в СИК на бюлетини на кандидати, които не са допуснати до участие във втори тур на местните избори, провеждани на 12 ноември 1995 г. в София, Централната избирателна комисия обръща внимание на общинската и районните избирателни комисии в София, че всяка секционна избирателна комисия е длъжна внимателно да прегледа и провери бюлетините, които се използват в секцията, преди да бъдат поставени в кабината за гласуване. В стелажите за кмет на община на територията на София могат да се намират бюлетини само на Стефан Софиянски и Венцислав Йосифов. Наличието на други бюлетини води до основание за оспорване на изборния резултат.

В изборите за районни кметове и кметове на кметства, провеждани на 12 ноември 1995 г., могат да се използват само бюлетини на кандидати, допуснати до участие във втори тур на местните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00    
14.11.1995 г.    


Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук