14 декември 1995


София, 14 декември 1995 година
Брой 245 /1546/

Редактор: Нина Гаврилова  
тел:    73-37 - 202  факс: 73-37 - 342


София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


След разтурянето на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков" и обесването на Никола Петков през 1947 година ръководната върхушка на Българската работническа партия /комунисти/ БРП /к/ възприе политиката на насилствено коопериране на земята. Започна масов икономически и физически терор: по-заможните селяни, които не желаеха да се лишат от земята си, от животните си, а заедно с това и от икономическата си независимост, бяха облагани с непоносими данъци и държавни доставки. От тях се искаха на всеки притежаван декар земя държавни доставки от яйца, вълна. От ялови крави се искаха държавни доставки от мляко. Количеството зърно, което бяха задължени селяните да предават на държавата, надвишаваше целия им добив. И неизпълнилите държавните си доставки стопани бяха пребивани в кметствата, задържани по всяко време на денонощието, съдени и изпращани в затвора или в концентрационни лагери.

Много свободолюбиви селяни, земеделци и симпатизанти на БЗНС от Сливенския край, неиздържали на тези жестокости, напускат семейните си огнища, оставят съпруги, невръстни дечица, годеници и престарели родители и заминават за Сливенския балкан по пътеките на Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Жельо войвода, Гунчо войвода.

Те са въоръжени с брадви, вили или някоя останала от войните стара пушка.

Броят на тези измъчени, но непокорни земеделци стига до 80 души. Това става през лятото на 1951 г.

Това стресва правителството и то взема широкомащабни мерки за унищожаване на бунтовниците, които народът нарича горяни. Хиляди войници от редовната армия и вътрешните войски плъзват из Балкана досущ като башибозушките орди по време на Априлското въстание. Денят на акцията е исторически - 1 срещу 2 юни 1951 година.

Самият Вълко Червенков със свитата си се настанил в близкото село Калояново, за да следи и направлява разгрома на горяните.
В завързалия се неравен бой и двете страни дават жертви.

Чрез използване на сила и предателство по-голямата част от горяните са заловени. Образувани са 4 процеса със 70-80 души подсъдими, издадени са 35 смъртни присъди на хора, които нито са убивали, нито са палили складове, кметства. Не са ограбвали мандри. Присъдите са по чл. 5 от Закона за разпускане на БЗНС "Никола Петков".

На 12 срещу 13 декември 1951 г. са изпълнени смъртните присъди по присъда N 834 на:

1. Георги Маринов Търпанов от с. Тополчане, 36-годишен

2. Иван Спасов Христов от с. Тополчане - 26-годишен

3. Паскал Иванов Петров - от с. Панаретово, 48-годишен

4. Димо Банчев Фирков - от с. Блатец, 32-годишен

5. Борис Стефанов Рачев - от с. Блатец, 32-годишен

6. Митьо Ганев Митев - от Кермен, 43-годишен

7. Митьо Славов Панайотов - от с. Панаретово, 32-годишен

8. Жельо Господинов Желев - от с. Панаретово, 25-годишен

9. Петко Минков Иванов - от с. Блатец, 25-годишен

10. Кольо Вълчев Иванов - от с. Блатец, 30-годишен

11. Диньо Иванов Динев - от с. Самуилово, 40-годишен


000000000Господин председателю,0000000000
Моля да предложите на депутатите да почетем с едноминутно мълчание паметта на тези герои, дали живота си в защита на демокрацията.

София, 13 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "НЕКА ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД НАЦИЯТА ИЗТЛАСКА ПАРТИЙНИЯ ЕГОИЗЪМ" НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ" ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА НЕКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ.


Отминалите местни избори показаха, че само единодействието на некомунистическите опозиционни сили дава шансове на България да се изтръгне от мъртвата хватка на разрухата. Българската комунистическа партия /БКП/ съсипа страната за 45 години и смени името си. Сега Българската социалистическа партия /БСП/ продължава нейното дело - национализира земята на хората, вдига цените, а тръби за социална справедливост, оставя престъпността да се шири...

Президентските избори след година могат да сложат начало на постепенното отстраняване от властта на партията на разрухата БКП - БСП или още повече да затвърдят силата на страха и апатията сред широките слоеве от населението, ако опозиционните политически формации продължат своите съперничества.

Решителният момент налага партийните амбиции да отстъпят пред отговорността за бъдещето на страната. Убедени сме, че огромната маса избиратели ще застанат зад единна кандидатура на опозиционните сили за президент и тя ще бъде победна.

София, 12 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ":

проф. Георги Марков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИМЕОН ВТОРИ ПО ПОВОД НА ПОКАНАТА НА 101 БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

От все сърце държа да ви благодаря за вашето обръщение, с което ме изненадахте, като особено ценя факта, че всички вие принадлежите към интелектуалния елит на страната, а не сте пряко заангажирани в политическия й живот. Бързам да прибавя, че изложеното от вас съвпада с някои мои основания, подтиквали ме неведнъж да се завърна.

Констатирам, че за изминалите шест мъчителни за всички българи, както и за мен и за цялото ми семейство години индиректното ми присъствие в обществения и политическия живот на страната е нараснало значително. Един бегъл поглед на пресата от тия дни го доказва. Винаги съм следял със загриженост и вълнение събитията, свързани с България. Всичко това прави разбираемо вашето заключение, че една дискусия за търсене на изход от апатията, която е обхванала нашето общество, е желателна и с моето участие. Може да разчитате на моята безпристрастност, както и на отсъствието на политически предубеждения у мен.

Бях заставен да напусна родината през септември 1946, т. е. догодина се навършва точно половин век. От срещите ми с нашите емигранти си давам сметка, че съм един от малкото, които все още не са се завръщали. Всеки, който е имал злата участ да бъде прокуден от отечеството си, познава носталгията, която съпътства изгнаническия живот.

ДАМИ И ГОСПОДА,
Безграничното ми желание да видя пак България като съзнателен човек, а не с детски очи, заедно с вашия призив и настояването на толкова много сънародници ме доведоха до заключението, че е дошло време да сторя именно това, да се завърна там, където съм се родил. Въздържал съм се досега, тъй като съм се ръководел не от импулсивното желание, а от решимостта ми да поставя над всичко останало спокойното и мирно протичане на демократичните процеси в родината.

Смятам, че колкото и да съм добре осведомен в непосредствен контакт с личности от всички сфери на обществения ни живот, ще бъде разлнчно, ако на място почувствам действителността и си изградя ясна представа за нещата. С тази си мисия ще установя самият аз доколко мога да бъда полезен, изслушвайки в една непринудена обстановка мнението на възможно най-голям брой от отговорните обществени фактори на страната.

Надявам се, че обстоятелствата ще ми позволят да изпълня тази вълнуваща задача, като съм уверен, че не само общественото мнение у нас, но и международните отговорни среди не биха отминали незабелязано факта, че България е една действаща демокрация.

Погрешно би било да се гледа на моето евентуално присъствие през призмата както на архаичните политически предразсъдъци, така и на илюзорните очаквания. Чувствам, че установяването на твърди позиции у някои политици ги превръща в заложници на постоянния им електорат и с това не допринасят за постигането на националното помирение. Без него нещата не могат да се подобрят, а аз съм твърдо убеден във възможностите на народ като нашия, ако бъдат поставени интересите на България над личните!

Признателен съм ви за вашата доброжелателна инициатива, с която показвате, че сте разбрали човешката ми същност, като каните един миролюбив и градивно настроен сънародник.

Дай Боже, мечтата ми да стъпя на родна земя след половин век принудително отсъствие да се сбъдне и да стисна ръка на всички вас. Междувременно ви честитя коледните празници и желая на всички ви спорна Нова година.

Мадрид, 12 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ.


УЧРЕДЯВАНЕ, ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО, СТАТУТ

Чл. 1. Учредената политическа партия с наименование Съюз "Антикомунизъм за демокрация", съкратено САД, се преименува в "Общобългарски антикомунистически съюз", съкратено ОАС.

Чл. 2. Общобългарският антикомунистически съюз е независима, доброволна обществено-политическа организация и е юридическо лице.


СЕДАЛИЩЕ, ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. Седалището на ОАС е: гр. София, община "Триадица" адрес: София, жк "Стрелбище", бл. 18, ап. 42.

Чл. 4. Целите и задачите, които си поставя ОАС, са:

- Да обедини дейността и усилията на българските граждани срещу всякаква поява на комунизъм - и като идеология, и като политическа практика в обществото.

- Да съдейства за бързото и необратимо премахване на белезите на посткомунистическия период в обществения и политически живот на страната.

- Да стане гарант срещу опасността от установяване на неокомунистически форми    на държавно управление, реставрация на комунизма, личен режим, диктатура и тоталитаризъм, като застава твърдо срещу курса на болшевизация, провеждан под каквато и да било форма.

- Да съдейства за изграждането на България като правова държава с парламентарна демокрация, която се управлява върху принципите на разделение на властите и се развива на основата на пазарното стопанство, в интерес на действителните национални интереси.

- Да отстоява естествените и неотменими човешки права и свободи и създаването на условия за развитието на свободната човешка личност.

Чл. 5. За постигане на своите цели и при изпълнение на задачите    си ОАС използва само демократични средства, позволени от закона.


ЧЛЕНСТВО

Чл. 6. Член на ОАС може да бъде всеки пълнолетен и пълноправен български гражданин, без оглед на местожителство, етнически произход и вероизповедание, включително български гражданин, живеещ в чужбина, който споделя идеите и приема целите, устава и програмата на ОАС и работи за тяхното изпълнение.

Чл. 7. Член на ОАС може да бъде само лице, което:

- Никога не е членувало в партия, изповядала или практикуваща тоталитарна /комунистическа, фашистка и пр./ или друга антихуманна идеология.

- Не е участвало или съдействало на репресивния апарат на бившия тоталитарен режим.

Чл. 8. Член на ОАС може да членува и в друга партия при условие, че идеологическата платформа на същата отрича изповядването и практикуването на тоталитарна /комунистическа, фашистка, фундаменталистка/ или друга подобна идеология.

Чл. 9. Членовете учредители стават такива с подписването на протокола на учредителното събрание.

Чл. 10. Нови членове се приемат по решение на Общото събрание на общинските комитети на ОАС въз основа на писмено заявление и клетвена декларация по образец.

Чл. 11. Членството в ОАС се удостоверява с членска книжка.

Чл. 12. Всеки член има право:
- Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ОАС.
- Да участва в живота и изявите на организацията, в събрания и    вземане    на решения.
- На защита от страна на ОАС, ако е преследван по политически    причини.
- Да прави предложения и изразява свободно мнението си по поставените на разискване въпроси.

Чл. 13. Всеки член на ОАС е длъжен:
- Да спазва устава.
- Да плаща редовно членския си внос.
- Да работи за осъществяване програмата на ОАС.
- Да посещава редовно заседанията на Събранието на общинската организация, в която членува, и на органа, в който е избран.

Чл. 14. Не се допускат привилегии, основаващи се на произход, политическо минало или съюзен стаж.

Чл. 15 /1/ Прекратяването на членството става:
- На основание писмена молба.
- По решение на събранието на общинската организация, в която лицето членува, в случай на неплащане на членски внос в срока по устава.
- Поради изключване за системно нарушаване принципите на устава и програмата на ОАС.
- Поради смърт.

/2/ Напусналият по собствено желание може да подаде отново заявление за членство не по-рано от 2 години от напускането.

Чл. 16 /1/ Размерът на членския внос и сроковете за неговото внасяне се определят от Националната конференция.
/2/ Неплащането на членски внос повече от 6 месеца се счита за напускане на ОАС.
/3/ Член, който е социално слаб или има други извинителни причини, може да бъде освобождаван за определен срок от плащане на членски внос по преценка и решение на Събранието на общинската организация, в която членува, но не повече от 1 година.

Чл. 17 /1/ За извършени нарушения на Устава и Програмата на ОАС, съобразно тяхната тежест, на членовете могат да бъдат налагани следните наказания:
- предупреждение;
- снемане от заеманата длъжност за определен срок или до края на мандата;
- изключване.

/2/ Изключването е крайна мярка, която се прилага в случай на тежки нарушения на устава, програмата на ОАС или решенията на органите за управление.

/3/ Преценката за тежестта на нарушението се прави от органа, изключващ члена от ОАС.

/4/ Жалбите против наложените наказания се разглеждат от Националната контролно-ревизионна комисия.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
14.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
                                           Цветана Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук