13 юли 1995


София, 13 юли 1995 година
Брой 135 /1436/


София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ-КМЕТ НА СДС.


На проведените за пръв път в България вътрешни избори привържениците на Съюза на демократичните сили /СДС/ издигнаха кандидатурата на Стефан Софиянски за кмет на София. Това е кандидатът, който ще обедини усилията на всички демократични сили в столицата, за да се спечелят убедително изборите през есента. Този успех е жизненоважен за бъдещето на демокрацията в София и в България. Стефан Софиянски е доказан професионалист, който като кмет ще реши тежките проблеми на нашия град. Заедно с общинския съвет, районните кметове и съветници той ще гарантира спокойствието и сигурността на гражданите и ще преобрази София в истински европейски град. Нека всички подкрепим Стефан Софиянски за кмет на столицата.

Заедно ще успеем.

София, 12 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ДА СЕ ПОДНОВЯТ ЯДРЕНИТЕ ОПИТИ НА АТОЛА МУРУРОА.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Национално движение "Екогласност" - най-голямата българска неправителствена екологична организация, изразява своето безпокойство и разочарование от желанието на Вашето правителство да поднови ядрените опити на атола Муруроа в Тихия океан. Ние смятаме, че това е едно ненужно и с нищо неоправдано посегателство върху околната среда в този район на света и ще нанесе непоправими вреди върху екосистемите на островите и на океана. Смятаме, че това Ваше решение ще отвори вратите за подобни опити и на други страни и по този начин ще торпилира вече започналия и договорно обвързан процес на прекратяване на ядрените опити в световен мащаб. Надяваме се, че съзнавате своята и на правителството на Френската република отговорност при възможността недоброжелателно настроени към процеса на демократизация в Източна Европа, но с огромен ядрен потенциал страни като Русия да подновят своите отдавнашни амбиции за регионално и световно господство.

НД "Екогласност" се присъединява към протестите на международната общественост и напълно се солидализира с кампанията, подета от "Грийнпийс". Ние със загриженост и тревога следим опитите на френското правителство да намери повод и да се саморазправи с кораба "Рейнбоу Уориър - 2", така както направи с неговия предшественик преди 10 години. Смятаме, че с арестуването на кораба и на екипажа се нарушава законното човешко право на протест, и то когато е упражнено по повод на едно събитие с последици в целия свят.

В името на едно устойчиво бъдеще ние още веднъж Ви призоваваме, господин президент на Френската република, да преосмислите подновяването на ядрените опити и да вземете мъдрото и единственото правилно решение за тяхното прекратяване завинаги, с което ще дадете достоен пример и на останалите страни, развиващи свои ядрени програми.

София, 10 юли 1995 г.

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСЛОВИЯ ЗА КОАЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП НА 1 ЮЛИ 1995 Г.


Условията за евентуална коалиция на Българската комунистическа партия с Българската социалистическа партия /БКП с БСП/, които бяха приети на заседанието на Политбюро на Централния комитет /ЦК/ на БКП и бюрото на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, проведено на 1 юли 1995 г., са:

1. Да се спре реституцията на одържавеното имущество на капиталистите през 1947 г.

2. Да спре приватизацията на построеното през златния период на социализма.

3. Да спрат всички опити за въвличането на България в агресивния империалистически военен блок НАТО.

4. Да се дава решителен отпор на опитите за реставрация на монархията под каквато и да било форма.

5. Да спре реставрацията на капитализма и да продължи строителството на социализма.

6. Да се възстановят всички социални придобивки, които имахме до злокобния ноември 1989 г., като безплатно образование, медицинско обслужване, лекарствата за учещите се, за пенсионери, за безработни, за социално слаби и за инвалиди и др.

7. Пускане на всички предприятия на пълни обороти.

8. Възстановяване на пазарите, които имахме до 10 ноември 1989 г.

9. Увеличаване на пенсиите, стипендиите и заплатите толкова пъти, колкото са увеличени цените от 10 ноември 1989 г. до сега.

10. Строго спазване на Хартата за правата и свободите на човека във всяко отношение.

11. Връщане цялото имущество на БКП, което е конфискувано по двата профашистки закона от 1924 и 1992 г.

12. При евентуално постигане на решение за коалиция в петнадесет избирателни района по пропорционалните листи, на първо място да бъдат представители на БКП, а в другите 15 района - от БСП.

13. Да бъдат прогонени от страната ни в едноседмичен срок всички секти, да бъдат задържани всички рекетьори и престъпници с едно и повече дела.

Да бъде ликвидирана в едномесечен срок престъпността, да се създаде трудова повинност за работа на престъпниците, да бъде конфискувано имуществото, придобито по престъпен начин. Няма да се посяга на спечеленото с честен труд, ако има въобще такова.

София, 7 юли 1995 г.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: В. Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДОТО БЪЛГАРСКО ПОКОЛЕНИЕ, УТВЪРДЕНА ОТ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 - 25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Проблемите на българската младеж са проблеми и на Гражданското обединение за републиката /ГОР/. На нас не ни е безразличен фактът, че почти две трети от безработните в България са на младежка възраст, че икономическото състояние на голяма част от младите хора и особено на младите семейства е под необходимия екзистенц-минимум. Над 150 хиляди млади хора напуснаха страната през последните години. Постоянното застаряване на населението и ниската раждаемост показват, че са деформирани основни социални функции на новите поколения българи. След засилване на младежката политическа активност в периода 1990-1991 г. сега сред голяма част от младото поколение властва апатия, безразличие към много важни обществени процеси.

Ние сме убедени, че това е израз на отрицанието на младото поколение към очевидната слабост на българския политически елит, към ширещата се демагогия и ниско равнище на политическа култура.

Главната задача, която си поставя ГОР, е не да работи с младежта и не да "полага грижи за нея". Младите поколения трябва да заемат просто своето място в извършващата се всеобхватна обществена промяна. Без това да стане, България няма да излезе от кризата, в която се намира, а реформите ще останат без устрем и дълбочина. Ето защо ГОР ще работи за включване на повече представители на младото поколение във всички структури на властта, както и за тяхната подготовка и квалификация. Големи са възможностите на младите хора в развитието на частния бизнес. Тяхно е правото да ръководят всички сфери, засягащи живота им, да могат самостоятелно да решават своите проблеми.

Във връзка с това ние се обявяваме за друг модел на функциониране на младежките дейности в рамките на сегашния Комитет за младежта и спорта. Важно е цялото общество и цялата младеж да знаят какви са приоритетите на държавната политика и да могат да се съревновават за получаването на държавни субсидии. Коренни противници сме на такава държавна политика, която ще дава привилегии на определени младежки организации и ще подценява други. Млада България няма нужда от политиканство и глупава партизанщина.

Националната конференция на ГОР високо цени създаването и първите стъпки от развитието на нашата младежка организация ГОР-младежи. Ние споделяме виждането на ГОР-М за неговото развитие като инициатор на много младежки политически сдружения, чиито основни цели са по-активното включване на младото поколение в извършващото се обновление на страната, разпространението на идеите за устойчиво и равновесно развитие сред младите хора, създаването на многообразни форми за широк младежки диалог.

Основна задача на общинските организации на ГОР е да подпомагат създаването на нови клубове на ГОР-М и тяхната консолидация около модерните демократични ценности. Изключително важно е да се създават възможности за нови младежки работни места, да се разкриват повече форми за младежки бизнес, да се създават повече места за развлечения и за цивилизовано общуване на младото поколение.

Гражданското обединение за републиката смята, че е необходимо да се постигне по-голяма стабилност в развитието на младите семейства чрез социално-икономическо подпомагане от страна на държавата - създаване на система за преференциални условия при отпускане на кредити, актуализиране на системата за семейни надбавки и помощи, субсидиране на детски заведения, разработване на образователни програми по проблемите на семейството и др.

Националната конференция остро се противопоставя на бездействието на властите за решаване на въпросите за младежката престъпност. С всички сили организацията на ГОР и нашата младежка организация трябва да се борят срещу разпространението на наркотици, ангажирането на малолетни в аморални действия, както и срещу дейността на религиозни секти, проповядващи отказ от образование, труд и живот.

Националната конференция подкрепя усилията на ГОР-М за укрепването на националната идентичност, за ангажирането на младежта с най-модерните световни идейни политически доктрини, както и с европейските културни ценности. Важен факт в тази връзка е инициативата на нашата младежка организация за провеждане на балканска среща, насочена към създаването на постоянна институция за взаимодействие на балканските младежки организации.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ", ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Като автентичната либерална партия, Българска партия либерали /БПЛ/ цели реална децентрализация на териториалното управление.

Общинската автономия в рамките на законовата и нормативна база ще се гарантира от утвърждаването на прякото участие на населението в управлението.

В този смисъл предстоящите местни избори не са просто арена за поредно сражение между политическите сили, но и проверка за степента на зрялост на гражданското общество.

Ето защо БПЛ ще мобилизира целия си кадрови потенциал за участие в местните избори.

В тези избори БПЛ ще участва в рамките на коалицията Патриотичен съюз.

Нямаме право да се отказваме от неща, които създадохме и за които сме убедени, че са добри и полезни за българското общество - колкото и бавно и трудно да завладяват неговото политическо съзнание.

Идеята да преодолеем инерцията на конфронтацията, да не участваме в хулиганската битка на идеологемите, да спрем ентропията на обществената енергия, търсейки съгласие и единение по възлови проблеми, е особено навременна и приложима за местното самоуправление. За него са нужни прагматична политика и управленска култура.

Именно заради стремежа си към реализация на тези принципи ние не сме се отказали да търсим диалог с всички онези, с които той е възможен, които са изоставили черно-бялото мислене и не са обсебени от користни партизански цели.

В този смисъл не разглеждаме споразумението с коалицията на Демократичната левица за сътрудничество и взаимодействие като ограничителна бариера по пътя към успешно представяне в изборите.

Ако не изхождаме от исторически обременености и идеологически предпоставености, това споразумение е шанс и за двете формации да изградят цивилизования облик на политическия живот в България в края на XX век.

Синхронизацията на различните интереси и постигането на оптимално управление за общините, в които живеем и работим, е основен критерий при избора на начините на участие на БПЛ в изборите.

Къде и колко свои кандидати за кметове, районни и общински съветници ще издигнем, къде и кои други кандидатури /можем да/ ще подкрепим, ще зависи от:

1/ Възможностите, които предоставя неприетият все още закон за местните избори.

2/ Степента на близост /на политическо поведение и програмни намерения/ с другите политически партии и коалиции на местно равнище.

3/ Професионализма и обществения авторитет на предложените кандидатури.

Като преценяваме реалистично политическата ситуация и имайки предвид вече постигнатото в различни градове и общини, смятаме за необходимо:

1/ В максимално кратки срокове да завършим съгласуването с коалиционните ни партньори по места на листите за районни и общински съветници.

2/ Клубовете на партията да продължат интензивните контакти с останалите реални политически сили, като търсят своята оптимална реализация съобразно постигнатите договорености.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ МОНАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА КАНДИДАТУРАТА НА РЕНЕТА ИНДЖОВА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ НАРОДНИЯ СЪЮЗ.


Обединените монархисти в столицата, представени от Федерация "Царство България", Националното движение за коронована демокрация, Съюза на монархическите сили и Съюза на свободните демократи, се запознаха с голямо внимание с обръщението на Анастасия Мозер към опозицията в столицата и предложението й за единна кандидатура на Ренета Инджова за кмет на София.

Монархистите работят за обединението на всички демократични сили в столицата и затова смятат за необходимо всички опозиционни сили да се съберат около една авторитетна и печеливша кандидатура.

Обединените монархисти се присъединяват към призива на Народния съюз за издигане на единна кандидатура за кмет на София на Ренета Инджова.

Каним всички демократични формации и на първо място Съюза на демократичните сили да се сплотят около единната кандидатура на Ренета Инджова.

София, 7 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ "ЗАЩИТА НА ИСТИНАТА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. Документът е адресиран до председателя на ПАСЕ и до средства за масово осведомяване.


НЕУВАЖАЕМИ Г-Н "ПРЕЗИДЕНТ",

Навремето един велик ум беше казал: "Не споделям Вашите убеждения, но съм готов да умра, за да можете Вие да ги изповядвате свободно!" Тези слова се превърнаха в квинтесенцията на съвременната идея за демокрация, която преди години ние наивно вярвахме, че Вие ще защитавате и утвърждавате с цената на всичко. Ние викахме по митингите, организирахме стачки, лежахме по улиците, правихме Градове на истината, протестирахме, борихме се, за да може България да се отърси от половинвековната червена комунистическа робия и да тръгне по пътя на модерното демократично развитие. Мислехме си, че Вие ще бъдете човекът, който ще изведе родината ни сред общността на т.нар. нормални държави, за които Международната харта за правата на човека не е само един фиктивен къс хартия, а реална основа за целия обществено-икономически и политически живот.

Уви, дълбоко сме се лъгали във Вас. Вие излъгахте надеждите на всички истински антикомунисти и патриоти в България, погаврихте се с техните искрени въжделения и стремежи. Не случайно хиляди млади хора с болка напуснаха своята родина, разочаровани от Вас. А по ваша вина малцината наши сънародници, които се решиха да се завърнат в отечеството си от чужбина, срещнаха само студенина, бездушие и бюрокрация; дори и молбите им за българско гражданство потъваха някъде из Вашите канцеларии. Вие не само че не направихте нищо нито за тях, нито за страната си, но и затвърдихте още по-здраво позициите на всички антибългарски сили, които като ракови метастази са се впили в снагата на Майка България в стремежа си да я омаломощят изцяло. Вие се превърнахте в марионетка на чужди и опасни за суверенитета на родината ни субекти, които целят единствено нейното тотално разрушаване и пълното обезличаване на българската нация. Вие си позволихте нагло да манипулирате българския народ, заплашвайки го с гражданска война, ако не бъдете преизбран на президентския пост. Вие проявявате все повече синдрома на хитрото селянче, докопало се до властта. По отношение на лакеите, бодигардовете, мерцедесите и лукса, с които сте се обградили, Вие надминахте самия Тодор Живков. И когато на 6 юли 1995 г. във Велико Търново по време на церемонията при откриването на паметника на великия българин Стефан Стамболов ние съвсем законно и мирно решихме да се възползваме от своите основни и неотменими човешки и граждански права, изразявайки открито отношението си към събитието и към участниците в него /сред които бяхте и Вие/, органите на реда, явно инструктирани или заплашени от Вашите пазванти, най-грубо, от позицията на силата, ни иззеха плакатите, на които пишеше: "Стефан Стамболов - политически великан, Желю Желев - политическа мижитурка", "Желю Желев - марионетка на антибългарските сили", "Червени фарисеи, не сквернете паметта на Стамболова!", "Червен кмет, червен "митрополит" - срам за града на Стамболова!", "Не! на червените политически чистки във Велико Търново" и др. Действията на тези длъжностни лица бяха в пълен разрез с вътрешното ни законодателство, с Конституцията на Република България и с Международния пакт за гражданските и политическите права /ратифициран още през 1976 г./, гарантиращи ни правото на свобода на словото, мисълта и убежденията, както и свободата да разпространяваме "идеи от всякакъв вид, било устно, писмено или печатно, или като произведение на изкуството, или чрез каквото и да е друго средство"/ чл. 19, ал.2 от МПГПП/.

Всички в България разбраха какъв "демократ" сте. Всички видяха как, подтикнат от Вашето нарцистично себелюбие и селско дебелоочие, Вие сте готов да стъпчете с крака основни международни правни норми - нещо, което дори комунистическият режим правеше с по-голям финес. Вие сте недостоен президент! Вие срамите България пред целия свят и международната демократична общност!

Затова ние се обявяваме срещу Вашата "желюкрация" и отказваме да Ви признаваме за български държавен глава. България има един-единствен легитимен и достоен държавен глава - Н.В. Цар Симеон Втори. И вярваме, че колкото по-скоро той заеме полагащото му се от историята и предопределеното му от Бога място на българския политически небосклон, толкова по-бързо отечеството ни ще възкръсне като птица феникс от пепелта на поруганото бащино огнище и ще се възроди за нов, пълнокръвен живот, окрилен от безсмъртния девиз: "Бог, Цар, Отечество!"

Велико Търново, 12 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


 Раздел III: Ръководни органи на БПЛ.
 Глава I: Конгрес.

Чл. 21. Конгресът е висш ръководен орган на БПЛ. В него с право на глас участват делегирани представители на общинските организации, както и членовете на Националния съвет, Изпълнителното бюро, Контролния съвет и парламентарната група на партията.

Чл. 22. /1/ Конгресът на БПЛ се свиква редовно на всеки три години.
/2/ Мястото, времето на провеждане и предложението за дневен ред на конгреса се определят от Националния съвет и се оповестяват не по-късно от един месец преди конгреса.
/3/ На конгреса общинските организации са представени пропорционално съобразно броя на членовете им, но не по-малко от двама представители на общинска организация. Нормата на представителство се определя от Националния съвет. Броят и имената на делегатите се съобщават в Изпълнителното бюро най-малко десет дни преди началото на конгреса.
/4/ Конгресът е проведен редовно, ако са регистрирани като делегати представители на поне две трети от броя на общинските организации.
/5/ Гласуването е редовно, ако в него са взели участие две трети от броя на регистрираните делегати.

Чл. 23 /1/ Извънреден конгрес може да бъде свикан:

1. С решение на Националния съвет по реда на чл. 22 /2/ и /3/.

2. По искане на най-малко една пета от клубовете. Те са длъжни да представят пред Националния съвет протоколи от проведени общи събрания с взето решение за това и проект за дневен ред. В едноседмичен срок след постъпване на искането Националният съвет взима решение за насрочване на конгрес и уведомява всички клубове. Извънредният конгрес се провежда не по-късно от двадесет дни след взимането на решението, освен ако искането е за по-дълъг срок. При отказ на Националния съвет извънредният конгрес се свиква по реда на чл. 22 /2/ и /3/ от инициативен комитет, съставен от по един представител на клубовете, поискали това.

Чл. 24 /1/ Решенията на конгреса се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията по Чл. 25 /3/ и /10/.
/2/ Всеки делегат има право на един глас. Гласуването е лично.

Чл. 25. Конгресът:
1. Определя дневния ред на своите заседания. Ако дневният ред не е изчерпан в определения ден или важни причини налагат това, конгресът може да вземе решение да продължи работата си в друг ден и на друго място, без да е необходимо спазването на чл. 22 /2/ и /3/.
2. Приема и променя наименованието, устава и идейната платформа на партията.
3. Избира с тайно гласоподаване членовете на Националния съвет и на Контролния съвет за срок от три години. Издигнатите кандидатури се подреждат в листи и за избрани се смятат съответният брой кандидати, получили най-голям брой гласове.
4. Избира с тайно гласоподаване председател на БПЛ за срок от три години. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете. Ако някой от кандидатите не получи такова мнозинство, се провежда втори тур, в който участват двамата кандидати, получили най-голям брой гласове. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство от гласовете.
5. Приема текуща програма за дейност на БПЛ и предизборна платформа.
6. Приема отчет на Националния съвет, на председателя и на Контролния съвет.
7. Взима решения по всички останали организационни и политически въпроси.
8. Взима решение за прекратяване на партията с мнозинство от две трети.


Глава II: Национален съвет.

Чл. 26. Националният съвет на БПЛ се избира от конгреса, който определя и броя на членовете до 55. Председателят на партията е член на Националния съвет по право. Народните представители, министрите и заместник-министрите, които са членове на БПЛ, участват в работата на Националния съвет с право на глас.

Чл 27 /1/ Националният съвет се свиква на заседания от председателя на партията поне веднъж на три месеца.

/2/ Извънредни заседания се свикват от председателя:
1. по негова инициатива;
2. по решение на Изпълнителното бюро;
3. по искане на една пета от членовете на Националния съвет.

/3/ Заседанието на Националния съвет е проведено редовно, ако са регистрирани две трети от неговите членове. Гласуването е редовно, ако в него са взели участие две трети от тях.

/4/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство. Националният съвет може да се самозадължи да решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство.

Чл. 28. Член на Националния съвет се освобождава предсрочно в случай на:
1. Трайна невъзможност да изпълнява задълженията.
2. Писмена оставка.
3. Отсъствие от три поредни заседания, ако е направено искане за това от председателя или от една трета от членовете на НС и НС намери, че предсрочното освобождаване е наложително.
4. Прекратяване на членството в партията.

В случаите по т. 1 и т. 3 освобождаването се извършва чрез гласуване.

Чл. 29. Националният съвет:
1. Ръководи изпълнението на решенията на конгреса.
2. Свиква конгреса и изготвя предложения за дневен ред.
3. Предлага текуща програма за дейност на партията.
4. Изготвя предложения за промени в устава и в идейната платформа.
5. Потвърждава учредяването на нови и отпадането на общински организации.
6. Изработва предизборната платформа на партията.
7. Утвърждава по предложение на Изпълнителното бюро състава на орган, който ръководи предизборната кампания.
8. При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на конгрес, Националният съвет взима решения по чл. 25 /5/ и /7/.
9. Утвърждава кандидатите на партията за народни представители.
10. Въз основа на предложение на председателя избира от състава си с тайно гласоподаване двама заместник-председатели за срок от три години.
11. Въз основа на предложение на председателя избира от състава си с тайно гласоподаване Изпълнително бюро, а измежду неговите членове - говорител.
12. По предложение на Изпълнителното бюро определя представители в органите на коалиция, в която БПЛ участва.
13. Приема бюджета на партията по предложение на заместник-председателя по организационните въпроси.
14. Утвърждава функциите и структурата на партийния апарат, а също и ръководителите на звена.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
13.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Борисова
                                           Галя Димитрова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!