13 юни 1995


София, 13 юни 1995 година
Брой 113 /1414/


София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ПЪРВА/ "СТАМБОЛИЙСКИ НИ ЗАКЛЕ: ДА СЕ БОРИМ ЗА СВОБОДА, МИР, ХЛЯБ И НАРОДОВЛАСТИЕ!" НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРОИЗНЕСЕНО НА МИТИНГ-СЪБОР ПО ПОВОД 72-ТА ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ /11 ЮНИ 1995 Г., С. СЛАВОВИЦА - ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪГ/.


И времето е с този независим Земеделски съюз в този прекрасен ден!


СКЪПИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ГОСТИ И ПРИЯТЕЛИ!

Ето ни отново тук, на тази свята земя, дошли от всички краища на нашата Родина да почетем паметта, да си припомним вечното, живото дело на големия българин, големия европеец, великия земеделски предводител и идеолог Александър Стамболийски. Нас ни е събрал неговият неспокоен борчески дух - вечно търсещ, вечно творящ, вечно жигосващ неправдата, вечно готов на жертви в името на мира, хляба, свободата и народовластието!

Затова името на Стамболийски продължава и днес да е пример и знаме на обикновените труженици, на мислещите хора, на искрените патриоти.

Те не забравят - и никой днес не трябва да забравя, че след първата национална катастрофа този син на черната угар, на селска България осигури хляба, върна надеждата и самочувствието на един изстрадал, но работлив народ и го превърна в борец за демокрация, култура и обединена Европа.

Още се боят от сянката му тези, които продаваха Родината, тези, които, лишени от национално самочувствие, вкараха България в пагубни войни, които направиха страната васал на чужди интереси и господари.

Нашият далновиден идеолог още навремето нарече комунистите скакалци, които знаят само да унищожават и да сеят хаос. Тези скакалци наистина унищожиха България и продължават и днес своето пагубно дело. Вчера, придружени от своите сателити, те - днешните скакалци, минаха и оттук, за да напомнят, че остават верни на комунистическите си прийоми, и да развеят на тази свята поляна напоените с кръвта на земеделските водачи и членове свои и чужди знамена. А наследниците на Трайков, Петър Танчев и Михаил Геновски покорно застанаха на заден план, навели робски глави, жалки и алчни марионетки на един обречен и порочен режим, който продължава да унищожава нашата Родина.

Но Бог никога не е забравял България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОНАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИ’94, ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ МОНАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА.


Ние, подписаните упълномощени представители на монархически организации, участвали в Избори’94, като отчитаме политическите реалности и икономическото състояние на страната и поставяме националните интереси на България над всички други,


ДЕКЛАРИРАМЕ

нашата обща убеденост в необходимостта от


ЕДИНЕНИЕ

на всички монархически организации в едно цяло и затова


АПЕЛИРАМЕ

към всички, които се смятат за монархисти, да се присъединят към нас, за да можем заедно да осъществим единението.

София, 12 юни 1995 г.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ":
Христо Куртев

ЗА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ:
Димитър Бранков

ЗА СЪЮЗ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ:
Александър Садовски

ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":
Иван Лазаров

ЗА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ:
Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на;
РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОМОНАРХИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


На 10 юни в Пловдив на Национална среща, организирана от общинската организация на Конституционния съюз, 120 представители на 40 организации на Конституционния съюз, Федерация "Царство България" и клубове от страната решиха на 2 и 3 септември 1995 г. да се проведе Национална учредителна конференция на Конституционна партия и Национално движение за коронована демокрация, които ще бъдат съдебно регистрирани съответно по Закона за политическите партии /ЗПП/ и Закона за лицата и семейството /ЗЛС/.

Избрано е временно ръководство в състав инж. Николай Бучков, инж. Божидар Фотев и проф. Недко Итинов, което ще извърши необходимата подготовка. Целта на конференцията ще бъде създаването на обединено промонархическо движение в страната под името Национално движение за коронована демокрация, а Конституционната партия - негово политическо представителство.

                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Николай Бучков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "БЪЛГАРИЯ В НАТО" НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ПАКТ.


Аз съм български националист, чийто поглед е бил отправен винаги на Запад. В това лично кредо има едно двусмислие и то е Македония - западната култура.

В историята на всеки народ има отправни моменти и посоката, която се взима в такива случаи, предопределя съдбата му за векове.

Друга би била България, ако във втората половина на деветия век тя бе приела християнството от Рим, а не от Византия. Друга би била историята ни, ако през есента на 1915 г. се бяхме ориентирали към Съглашението, а не към Централните сили.

И сега сме в такъв момент. Едно влизане на България в НАТО прави невъзможна каквато и да е балканска война. Мини-Югославия, т.е. Сърбия, е под ембарго, защото е агресор. Освен военното участие това ще има важни благоприятни последици за нашата икономика и нашата култура.

НАТО запази мира, като спечели студената война. Европа и Америка съюзени ще изградят стабилен световен ред. От нас се иска ВОЛЯ за влизане в НАТО. Останалото ще дойде от само себе си. Ако не проявим такава воля, ясно е докъде ще ни заведе отново това. Наистина Русия географски е най-близката до нас велика сила и всеки български държавник трябва да държи сметка за това, както каза някога и Петко Каравелов. Но между двете световни войни ние нямахме почти никакви икономически отношения и, слава Богу, добре живяхме, защото тогавашна Германия изкупуваше безкритично селскостопанската ни продукция. Това тя засега не може да прави, защото е длъжна да търси тези произведения от своите западноевропейски партньори - от Португалия до Гърция включително. Сега имаме икономически интереси в Русия. Но точно една България в НАТО ще осуети каквото и да е ново пълно обвързване с Русия.

Позицията на Съюза на демократичните сили /СДС/ и на Българския демократически форум /БДФ/ е от ясна по-ясна. Що се отнася до позицията на Българската социалистическа партия /БСП/ и на пригласящите й, тя най-добре може да се характеризира с  комичната италианска опера "Ван Пук", в която всички стоят седнали, но пеят: "Ние тичаме, ние тичаме."

Който желае, съдбата води пред себе си. Който не желае, съдбата влачи след себе си.

София, 9 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, МЛАДЕЖКИ КЛУБ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, КОНГРЕСА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАМЕСА НА САЩ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА КУБА.


Ние, долуподписаните български младежи, от името на нашите организации, ръководени от културните, икономическите и политическите реалности в края на XX век, протестираме против продължаващото десетки години арогантно вмешателство на САЩ във вътрешните работи на независима Куба и нейния народ.

Всеки опит зад призивите за демокрация да се прикрият амбициите за утвърждаване на САЩ като имперска сила ще срещне нашето енергично противопоставяне. Ако господата Хелмс и Бъртън са загрижени за демокрацията, те не биха се намесвали във вътрешните работи на суверенна Куба, а биха се занимали със своя съюзник Турция, който с военната и икономическата помощ на САЩ вече дълги години окупира Кипър, а наскоро прояви апетити и към територията на Ирак. Ние сме убедени, че повечето случаи на налагане на ембарго и икономически блокади не носят нищо добро за демокрацията и ощетяват не правителствата, а невинни хора в засегнатите държави. Най-добър пример за това е нашият Балкански полуостров.

Ние призоваваме разумните хора в Конгреса на САЩ да не допускат от позиция на силата да се защитават политически интереси. Когато благодарение на това, че някой на всяка цена иска да наложи волята си, умират невинни хора и дори деца, ние наричаме това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, независимо дали тези хора загиват от взрив във Филаделфия или в опита си да преодолеят "желязната стена", която САЩ издига между себе си и съседна Куба.

Като млади хора пред прага на третото хилядолетие ние напълно приемаме Хартата за правата на човека и се надяваме, че ще бъде спазвана еднакво от всички, независимо дали става въпрос за САЩ или която и да е друга държава. ООН ще защити своя авторитет, когато преодолее политиката на двойните стандарти.

Ние, младите хора, вярваме, че разумът и диалогът ще надделеят над силата и оръжията!

София, 7 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:15:00
13.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!