13 юли 1994


София, 13 юли 1994 година
Брой 135 /1180/


София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ с тревога следи задъхания ритъм, с който Българската социалистическа партия /БСП/ и нейните сателити в парламента действат, за да прокарат Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/. Парламентарната група на СДС вече защити националните ни интереси срещу опита за нарушаване на конституцията чрез въвеждане на команди на друг език освен на български. Но проблемът не е само в това.

Нашите експерти внимателно анализираха предложения в Народното събрание /НС/ проект и са на мнение, че той е порочен в самата си същност. Той не дава отговор на възлови въпроси за защитата на националната ни сигурност и устройството на националната ни отбрана.

Така например в българската войска групата на полковниците и подполковниците е по-голяма от тази на старши лейтенантите и капитаните. Всеки офицер и войник в тази страна знае, че именно младшите офицери носят цялата тежест на строевата служба.

Предлаганият проектозакон цели да гарантира службите и привилегиите на излишно големия брой старши офицери и по този начин да спъне развитието на младите военни, които представляват същинската опора на една съвременна войска.

СДС е против това набързо да се претупват чрез един калпав закон решенията на проблемите на утрешния гръбнак на българската войска. Ние много добре знаем, че БСП и нейните сателити се опитват да си гарантират гласове в предстоящите избори, като блокират своевременното пенсиониране на повече от 2000 достигнали пределна възраст полковници. Голяма част от тях заемат синекурни длъжности, достойни единствено за ниската им професионална квалификация.

Тревожи ни и друго - предлаганият проектозакон извежда Генералния щаб извън всякакъв парламентарен контрол. Според този текст министърът е само куриер между началника на Генералния щаб и правителството и президента. Така Генералният щаб е и извън контрола на правителството, което противоречи на практиката в която и да било демократична страна.

Проектозаконът не предвижда съществуването на инспекторат на въоръжените сили - институция, която е задължителна за всяка нормална демокрация.

Доверие в този парламент имат само 5 на сто от българите. Затова Националният координационен съвет /НКС/ на СДС заявява, че това Народно събрание в този състав няма моралното право да приема на бегом закон, който е от жизнено знамение за бъдещето на българското офицерство и националната ни сигурност. НКС на СДС гласува днес да се бойкотират парламентарните заседания, посветени на този порочен законопроект, в изпълнение на решението на VI национална конференция.

Българската войска и отечеството ни заслужават по-добра съдба.

София, 12 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /10 юли 1994 г., СОФИЯ/.


Националното съвещание на координаторите приема следните решения:

1. Приема:
- Етапи в изграждането и функционирането на коалицията.
- Споразумение за изграждане и функциониране на коалицията.
- Декларация за основните социално-икономически цели на коалицията.
- Модел за структура и функции на предизборна коалиция с участието на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/.

2. Задължава Политическия съвет на Алтернативната социаллиберална партия да разработи нов проект за меморандум за политическите ценности на коалицията с участието на АСП.

3. Дава мандат на Политическия съвет на Алтернативната социаллиберална партия за изграждане на коалиция на основата на приетите документи и да подписва споразумения по изграждане на коалицията съгласно приетите етапи, при спазване на следните задължителни условия:
- запазване и гарантиране на организационната и политическа самостоятелност на партията;
- равнопоставеност на партньорите и запазване на възможността за самостоятелни политически действия;
- гарантиране на възможността на местните структури да изграждат местни коалиции;
- отстояване на социално-икономическите цели /от Декларацията/ като постоянна и стратегическа позиция по отношение на прехода и структурната реформа.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ДУХ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съюзът на тракийските дружества в България изразява надеждата на стотици хиляди тракийски българи, че българско-гръцките отношения ще продължават да се развиват в този дух на приятелство и взаимопомощ, който се установява напоследък на различни държавни и обществени равнища. Свидетелство за това е и договореността в чест на сто и петдесетата годишнина от рождението на Капитан Петко Войвода да се проведат българско-гръцки народни събори в с. Есими /Доганхисар/, родното място на героя, и в с. Пелевун, Ивайловградско, където борецът за свободата на двата народа е оставил висок пример на солидарност и жертвоготовност.

Надяваме се, че във всякакви ситуации, които могат да възникнат в отношенията между двете държави, натрупаният народен опит и мъдростта на предишните поколения ще бъдат в основата на вземаните решения. Очакваме в критичното за окръг Александруполис от хидрологична гледна точка положение България да помогне според възможностите си на трудолюбивото население от региона, което поддържа активни и всестранни добросъседски отношения специално с населението на Хасковска област, както и Гърция може да ни помогне за преодоляване на наши енергийни затруднения.

Ще се отнесеме с разбиране и ще подкрепим решението да се отпусне вода на този район, защото живителната струя означава прилив на добри сили в нашия съвместен живот на Балканите и в Европа.

София, 11 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ: Костадин Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Политическият живот също има своите приливи и отливи. Кулминациите обикновено водят до разрешаване на общественото напрежение. До някакъв поврат. Изглежда, само в България не е така! Нещата се затлачват, преди да са достигнали върха. Все някой се намира, който с красиви фрази за демокрация, мирен преход и парламентаризъм успява да успокои разбунените духове! Да приспи съвестите. Да притъпи чувствителността и да тласне хората обратно в блатото на апатията и на безнадеждността. Най-новата ни история пред очите ни се изпълни с такива примери. Това не може да се обясни със спецификата на българската народопсихология! Всички знаем на кого е нужно то! Но не можем да противостоим!

Делегатите на VI национална конференция на Съюза на демократическите сили /СДС/ демонстрираха зрялост и воля за действие. Ясно беше, че двувластието парализира тази воля. Оставя впечатление за тромаво, понякога неадекватно поведение. Поставя коалицията в положението на пасивна самоотбрана и обезценява нейните усилия. Чуха се отново мравешки аргументи за диктат на Националния координационен съвет /НКС/. Какво по-естествено парламентарната група на една политическа сила да провежда нейната линия в Народното събрание? Хората гласуваха за СДС, а не за "независими” личности, които подменят техния вот. Конференцията реши депутатите да бойкотират парламента. Една необходимост, която зрее отдавна. Която бе ясно заявена още миналото лято чрез Града на протеста. Остана нереализирана. Изтеклото време показа, че алтернатива няма! Последните събития в парламента би трябвало да убедят всеки, че комунистическото мнозинство прави това, което си поиска - със или без депутатите на СДС. Бойкотът не бил ефективен - смятат някои от парламентарната група. Щеше да бъде по-ефективен, ако те следяха за кворума в пленарната зала, за да алармират общественост, президент и конституционен съд, международни институции. Защото точно там се върши беззаконие.

На фона на българския политически живот, в който мимикрията е доказано средство за манипулиране на общественото мнение, където всички са за избори, за оставка на правителството, за приватизация, за демокрация и против комунизма, СДС няма друг начин да запази идентичността си и да се разграничи от псевдодемократите, да се прояви като сериозна опозиционна сила. Ако не бойкотира този парламент.

Настъпи крайният момент, в който коалицията СДС трябва да мобилизира всички свои сили в единно действие. С което да поведе след себе си всички некомунистически сили за отвоюване на забранената зона, наречена избори. Щом идеята за избори среща на практика такава съпротива, значи времето им е точно сега! А надеждата на тези, които шушукат, че избори ще има, когато СДС се разцепи, са предварително попарени. Сега разцепление е невъзможно! Никой няма да тръгне след водачи, зад чиито действия прозират съглашателство и конформизъм!

Ако не проявим решителност, сме осъдени вечно да стоим в окопите! И да отбелязваме, че поредният шанс отминава... Докато се окаже, че той е последен.

София, 5 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /18 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Преди една година Координационният съвет на Демократичния съюз на жените утвърди приоритетни насоки в дейността на организацията, свързани преди всичко с проблемите на семейството - демографски и здравни проблеми, проблеми на децата и подрастващите, доходи, разходи и стандарт на семейството, труд, заетост и квалификационно равнище. Тези приоритети, от една страна, и прокламираните цели на ООН в Международната година на семейството очертаха и основните направления в нашата дейност.

Основната ни идея при учредяването на Националния съвет на семейството бе да се намери форма на координираност между правителствените и неправителствените институции, ангажирани с проблемите на семейството и децата. Демократичният съюз на жените пое функциите на координатор по приетата програма от изследователски и образователни проекти. За съжаление тези функции не се осъществиха изцяло. Недостатъчната заинтересованост от страна на държавните институции, които имат правомощия да решават проблемите, и необходимостта от финансирането на изследванията са фактори, които затрудняват осъществяването на проектите. Това са основанията Демократичният съюз на жените със свои сили и възможности да проведе някои инициативи, целящи обществен резонанс, предприемане на конкретни мерки от страна на държавните институции, както и законодателни решения. В тази връзка се организираха национални дискусии: "Децата в конфликт със закона", "Родители, деца, секти", "Насилието в семейството", "Майчинството - проблем на семейството и обществото", "Проблеми на жената в зряла и критическа възраст", "Детските ясли и градини - настояще и бъдеще". Изводите и предложенията, направени на тези дискусии, бяха изпратени до съответните институции. Конкретни положителни, макар и минимални резултати има, което е показателно за правилния подход на Демократичния съюз на жените като обществена организация.

През този период бяха учредени и немалко областни и регионални обществени съвети за семейството /Бургас, Варна, Русе, Плевен и др./. По инициатива на Областния съвет в Русе бе проведени дискусия "Демографските проблеми и здравеопазването" и дискусия "Отклоненията във възпитанието на подрастващите и последствията от тях " - в Разград. В Бургас, под патронажа на кмета, бе организиран благотворителен концерт с участието на именития наш цигулар Минчо Минчев, а в Сливен - благотворителна изложба с търг.

Наред с проведените дискусии на национално и регионално ниво продължиха и регулярните изследвания, свързани със стандарта на живот на българското семейство. Динамиката на потреблението, свързана преди всичко с намаляване на доходите, с храненето, с равнището на заболеваемост на жените и децата, е проблем, които Изпълнителното бюро на Демократичния съюз на жените постоянно следи и изразява становища пред изпълнителните органи и по масмедиите.

Може да се каже, че е по-активно участието на съюза в поставянето и решаването на отделни проблеми на жените и семейството. Конкретизира се съвместната дейност с различни структури на държавната власт. Сътрудничеството с регионалните и общински центрове за социални грижи се осмисли с дейности в посока конкретното подпомагане на непълни, социално слаби и безработни семейства.

Сериозно място в дейността на организацията заема благотворителната дейност в различни аспекти и форми. Събирането и разпределянето на употребявани дрехи се превърна в постоянна дейност. През този период са осигурени дрехи, играчки, книжки за децата от над 80 социални заведения в столицата и страната. За 1 юни, началото на учебната година и коледните празници чрез спонсори бяха осигурени подаръци за децата на стойност над 500 хиляди лева. На млади семейства с новородени бебета от София бяха подарени 9 автоматични перални и 16 сокоизтисквачки. На четири дома за възрастни хора бяха осигурени дрехи за есенно-зимния сезон. Не е възможно да се изброят всички благотворителни инициативи, които се осъществяват в регионите.

В условията на продължаващата конфронтация Демократичният съюз на жените се опитва да налага чрез дейността си нормални форми на поведение и взаимоотношения с различни партньори. Много от инициативите се свързваха с нравствеността на българката, особено ярко изразена в традиционно празничната и обредна система. Умело се използва емоционалността на празниците за непосредствени контакти с жените, за насочването им към идеи, нрави и добродетели, особено необходими днес при нарастващата престъпност, проституция, наркомания, секти. Тези идеи общинските координационни съвети залагат и осъществяват в съвместната дейност с учебно-възпитателните заведения, с културни институти, читалища и др. Поддържането на постоянни контакти с културните и образователни институции разширява влиянието на Демократичния съюз на жените сред жени - дейци на изкуството, науката и образованието. Потвърждение на това са големият брой сдружения на учителки, художнички, на жени в областта на науката.

Както всяка година след учредяването на съюза, така и тази, бе извършен преглед на женските формирования, съчетан с обсъждане на работата на общинските координационни съвети и на женските сдружения, промените в ръководствата и набелязването на конкретни мерки за действия съобразно спецификата на региона. Този преглед е необходим за по-нататъшното укрепване на съюза, особено сега при наличието на други женски организации. Това дава възможност за определяне на приоритети в работата при организиране на нови форми за привличане на повече жени от различни социални, професионални и възрастови групи за членки на Демократичния съюз на жените. В изграждането на организационните структури все повече се утвърждава и разширява принципът на обединяване по интереси. Това е процес, който перманентно се променя, разширява и стеснява, обогатява и разнообразява в количествено и качествено отношение. Съобразно финансовите възможности бяха положени усилия за навременна организационно-методическа помощ. Председателката, членки на Изпълнителното бюро и експерти посетиха всички региони /с изключение на Кърджали и Хасково/ за оказване помощ на място. Проведоха се две методически съвещания с координаторките за обсъждане дейността на Демократичния съюз на жените /ДСЖ/ след Извънредната конференция и за работата по приоритетите, определени от Координационния съвет. Подготвиха се ежемесечни информационни справки за някои инициативи на общинските координационни съвети и за дружества по региони, които се ползват при необходимост, както и обобщени справки за дейността им във връзка с празници и събития - 1 юни, 15 септември, коледните празници, Нова година, Бабинден, 1, 3 и 8 март и др.

Като утвърден партньор на национално и регионално равнище съюзът осъществи и редица съвместни инициативи с други обществени организации, синдикати, творчески съюзи, движения. С федерацията на потребителите бе проведена среща със специалисти и представители на различни институции за обсъждане на резултатите от съвместната проверка за храненето на децата. Подготвена бе и декларация по повод изключително тревожните резултати от проучването.

С Българския туристически съюз бе организиран Републикански туристически поход за жени по случай 8 март. С Комитета за младежта и спорта бе осъществена предколедна среща с изявени спортистки и треньорки.

В много региони се осъществяват интересни инициативи с неформални местни организации /Силистра - Съвет на родителите, Варна - Зелен съвет, Сливен - Клуб "Диабет", Търговище - "Приятели на инвалидите/, а във Велико Търново бе организирана и проведена научна дискусия съвместно с Великотърновския университет и с Министерство на науката и образованието на тема "Семейството като възпитателен фактор".

Ярка проява на взаимоотношенията ни с други партньори бе организираният с Българска партия Либерали национален конкурс и изложба на детски рисунки "Светът, в който живея" и изложба за Великден в Плевен. Под наш патронаж се организира и цикъл от концерти "Българска мадона" с участието на именити наши певци и музиканти.

Проведено бе допитване до 12 650 наши членки по региони във връзка с отмяната на смъртното наказание. Въз основа на него бе изготвено Обръщение на Изпълнителното бюро на Демократичния съюз на жените, огласено чрез националните медии.

Връзките с журналистите както на национално, така и на регионално ниво са постоянни и активни. По националните медии, в ежедневните и седмични вестници бяха отпечатани и излъчени интервюта на председателката, на членки на Изпълнителното бюро, на експерти, почти на всички координаторки както по отделни инициативи на съюза, така и за отношението към актуални социални проблеми.

Като резултат от нашите усилия можем да посочим формирането в началото на май в Народното събрание на Временна подкомисия по проблемите на семейството, децата и жената, както и старта на концепцията за подготовката на закон за защита на детето. За съжаление изпълнителната власт, т. нар. правителство остана глухо към нашите искания и аргументи за отмяна на нецелесъобразното решение, лишаващо най-уязвимата част от населението - децата и възрастните, от безплатни лекарства, както и от необходимостта спешно да се подготви закон за защита на семейството, в който строго да се регламентират правата, но и задълженията на родителите в България.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
13.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!