13 май 1994


София, 13 май 1994 година
Брой 93 /1138/

 
София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, НОВИЯ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДО ВСИЧКИ, НА КОИТО Е СКЪПО ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ, ПРИЕТО НА КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА 10 МАЙ 1994 Г., ПАЗАРДЖИК/.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Като отчитаме пълното изчерпване на възможностите на правителството на проф.Беров, както и деструктивните процеси в българското общество, произтичащи от това, Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" се обръща към вас и ви призовава:

1. Бъдещите декларирани намерения на правителството не могат да бъдат конструктивна основа за по-нататъшното управление на страната. Неизпълнената правителствена програма от 1993 г. е ярко доказателство за това.

2. Различните видове "ремонти" и "промени" показаха изчерпването на неговия управленски потенциал.

3. Поддържащата това правителство Българска социалистическа партия /БСП/ преследва свои тясно партийни цели и решава както свои вътрешно партийни въпроси, така и въпроси свързани с намерението й да се върне в управлението на страната. БСП използва и удължава времето на правителството, за да спекулира с тежкото положение, в което е изпаднала България, като включва своя арсенал от демагогски лозунги и исторически реминисценции.

4. По-нататъшното поддържане на това правителство реално прави депутатите демократи съучастници в заговор, който цели доразрушаването на икономиката, нравствеността и законовите гаранции на страната ни.

5. Свалянето на екипа на Беров от власт ще отнеме стартегическата и тактическата възможност на БСП както да управлява, така и да влияе зловредно върху обществените процеси.

6. Разсичането на този оплетен от правителството възел на злото може да стане само чрез предсрочни парламентарни избори. Те са единственият демократичен път, чрез който народът ни ще избере своите истински представители - строителите на демократична България.

Уважаеми дами и господа, народни представители, призоваваме ви по съвест, с вашия вот да сложите край на мъчителната - продължаваща вече месеци, правителствена криза и да създадете предпоставки за едно по-добро бъдеще на страната ни.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО - ОТГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ.КРЪСТЬО ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ И ПРОТЕСТНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ, ОБЯВЕНИ ОТ КНСБ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГА ПЕТКОВ,

Запознах Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" с Вашето писмо, тъй като поставените от Вас проблеми са от мащаб, който е извън моите и на колегите ми от Изпълнителния съвет компетенции.

Във връзка с това съм упълномощен да сведа до знанието Ви становището на Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Изложените от Вас констатации досежно растящата инфлация, обедняването на населението, неизпълнението от страна на правителството на подписани от упълномощени негови представители документи и споразумения в Националния съвет за тристранно сътрудничество са факти, за които нашата организация е сезирала от близо година обществеността. Не са останали за нас скрити и други неадекватни или погрешни ходове на управляващия България екип.

Големият въпрос, който стои пред нацията и в частност пред Конфедерацията на труда "Подкрепа", е - не само как ни управляват, защото сме преки потърпевши от това управление, а и кой ни управлява. Настоящата конфигурация на политическите сили в Народното събрание не дава дори теоретична възможност да се излъчи силно и действено правителство, способно да започне решаването на най-наболелите проблеми на България.

Основен виновник за сегашната глобална икономическа, политическа и духовна криза е не само кабинетът на проф.Беров, но и поддържащите го политически сили в българския парламент. Повече от ясно е желанието на част от народните представители да реанимират едно не само напълно изчерпало се, но и направо вредно правителство с цел да си осигурят още време, през което лично те или толерирани от тях икономически и престъпни групировки да доразграбят и без това ограбената ни държава.

Конфедерацията на труда "Подкрепа" счита, че никакъв ремонт, никакви персонални и структурни промени, никакви политически пазарлъци на този правителствен екип и на това парламентарно мнозинство не ще помогнат на България да се спаси и оцелее.

Сложно затегнатият възел от противоречия може да се разсече само по един-единствен начин - парламентарни избори - позиция, изразена от Конфедеративния съвет още на 18 юни 1993 г. Аргументът, че политическите сили не са готови за избори, е несъстоятелен, защото едва ли и след една година ще има по-подготвени за избори политически сили освен комунистите.

Ние сме против палиативното лечение на правителството чрез козметични, кадрови и структурни промени. Ето защо Ви обръщам внимание, че констатираното във Вашето писмо "противоречие" в нашата позиция е несъстоятелно и невярно, тъй като Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" не предвижда запазването на сегашния кабинет.

Пред нас стои въпросът как и с какви средства да се стигне до предсрочни парламентарни избори.

Конфедерацията на труда "Подкрепа" счита, че е необходимо рязко активизиране на контактите с демократичните парламентарни политически формации с цел те да поемат своята историческа отговорност и да не оказват повече поддръжка на провалилия се кабинет на проф.Беров.

Тезата за всеобща национална стачка е нецелесъобразна в този момент, тъй като:

- тя би трябвало да се адресира конкретно както срещу това правителство, така и срещу този парламент;

- илюзия е да се очаква, че каквито и споразумения да се постигнат чрез преговори или по друг начин те ще ангажират сегашния управляващ екип.

Безотговорността на кабинета е безспорно доказана и партнирането с него е напразно губене на време.

Ето защо традиционната протестна форма на синдикатите - стачката, в случая преценяваме за нецелесъобразна. По подобен начин се протестира в държави, които имат определени демократични традиции на управление и такъв вид протест може да окаже давление само върху политици, на които не са чужди националните отговорности и политическият морал.

Единственият резултат от подобна стачка ще е допълнителен удар върху издъхващата икономика и финанси на страната, което ще отдалечи още повече исканите от всички нас компенсации и коригиране доходите на най-застрашените слоеве от населението.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомявам, че обмисляме нетрадиционни форми на протест в случай, че българските политици ни натрапят отново едно правителство параван, зад което да продължат разграбването на страната. Трудно може да се предвиди каква форма ще имат протестите на нашите членове, особено в промишлени обекти, подбрани по безпринципен и немотивиран начин за ликвидация, без алтернативни програми за заетост.

КТ "Подкрепа" не би могла да вини своите членове, в случай че се ориентират към някои форми на гражданско неподчинение или към други крайни изяви на граждански протест, защото в страна без закони трудно могат да се посочат истинските виновници и закононарушители.

По повод вашите национални стачни действия Конфедеративният съвет възприе позиция за ненамеса и оставя структурите на конфедерацията да преценят сами по целесъобразност своето отношение към стачката.

Пазарджик, 10 май 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МКСП: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛАНИЕ "НОВА РЕФОРМА, НОВИ ИЗБОРИ, НОВО ПРАВИТЕЛСТВО" НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ." Документът е адресиран до Шестата конференция на Съюза на демократичните сили, до 41-я конгрес на Българската социалистическа партия и до политическите партии в България.


ВИСОКО УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Четвърта година в България се полагат усилия за реформа на посткомунистическата система и за преход към пазарна икономика. Времето беше достатъчно за доказване на стратегии, ръководни екипи и експерименти.

Въпреки болезнените мерки българският народ запази търпение и съхрани социалния мир в името на обещавания успех на реформата. Народът ни плати изключително висока социална цена:

- най-високи темпове на обедняване в Средна и Източна Европа, като през 1991-1993 г. реалните доходи спаднаха с 60 на сто;

- най-високо равнище на безработицата в Източна Европа: 21%, а в регионите със смесеноетнически общности - над 60%;

- лишаване от пазари и поминък поради международни забрани, кризи, войни и т.н. Само заради югоембаргото България загуби 2,5 милиарда долара;

- българското земеделие вече не може да изхранва собствената си страна;

- болниците, училищата, университетите, научните и културните учреждения са в пълен колапс;

- в десетки общини, най-вече населени с циганско и турско население, не се изплащат социални помощи.

Уверенията на политици и на международните финансови институции са, че всичко това са изтърпявали и други народи, но са постигнали материален просперитет и конкурентна национална икономика. При нас е точно обратното:

- производството непрекъснато спада - над 40% през 1991-1993 г.;

- рязко девалвира левът - от 16 лева за долар през 1991 г. на 28 лева за долар през 1993 г., до 57 лева за долар през май 1994 г.;

- развихря се финансова и ценова спекула, облагодетелстваща не повече от 10% от населението.

Сега е в ход нова операция за орязване на доходите и производството, очевидно съгласувана с международните финансови институции. Само за първите четири месеца на 1994 г. инфлацията надхвърли 40%, а населението обедня с нови 30 на сто. Готвят се мащабни закривания на предприятия, нови масови съкращения и т.н. Тези "оздравителни” мерки не са придружени от програми дори за минимална социална защита.

Всичко това се прави под заплахата от международни санкции по отношение на външния дълг на България, на договорените кредити и помощи. Камшикът на санкциите се размахва над страната ни вече четвърта година.

Тези констатации може да звучат популистки, но те са верни, фактите са проверими.

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ положи максимални усилия, за да балансира между шансовете за успех на икономическата реформа и задържането на прогресиращото обедняване на населението. Неколкократно през 1991, 1993 и 1994 г. направихме стратегически компромиси в името на конструктивния изход, на социалния и гражданския мир. Възможностите ни за балансиране вече са изчерпани, защото се свърши основният ресурс - търпението на българина. КНСБ вече е принудена да действа в условията на засилващ се натиск от своите членове и на преобладаващата част от населението - натиск за промяна.

Като откликва на тази реакция, в съответствие с платформата на своя Трети конгрес, КНСБ се обръща към националните политически сили със следното


ПОСЛАНИЕ

ГОСПОДА,
Спасителната формула в сегашната кризисна и извънредна ситуация е:

"Нова реформа, нови избори, ново правителство".

Реформата се провали поради некадърността и нерешителността на политическите управници. Реформата беше обречена на неуспех поради робуването единствено на монетарните мерки, оказали се непригодни за посткомунистическата икономика. България може да се стабилизира само чрез:

първо: смяна на приоритетите на реформата;

второ: управление от политическа сила с ясна и радикална икономическа програма и социална платформа;

трето: нов вот на избирателите.

КНСБ заявява, че е готова да окаже пълно съдействие и да осигури най-малко 2-годишен социален мир на всяка партия или коалиция, която би спечелила изборите по демократичен път и би осъществила национална програма за реформи, включващи следния пакет от приоритети:

1. Одобрена от парламента програма за приватизация на минимум 30% от държавните предприятия за две години, като част от тях се реализира чрез мениджърско и работническо участие, с преференциални условия.

2. Одобряване до 30 декември 1994 г. на 10 мегапроекти за чуждестранни инвестиции в пътнотранспортна мрежа, комуникациите и социалната инфраструктура активно, дори агресивно, привличане на чуждестранен капитал в промишлеността, туризма и услугите с пълни гаранции за инвеститорите.

3. Гарантиране на интересите на българския национален капитал, на предприемачите и арендаторите чрез ясна и несменяема система от законови, кредитни и данъчни мерки.

4. Преструктуриране, саниране, продажба или закриване на губещите държавни предприятия през периода 1994-1997 г. върху основата на приет закон за фалита и споразумение със социалните партньори.

5. Приемане до края на 1994 г. на допълнителни мерки за насърчаване на износа и пакет от нетарифни и митнически мерки за умерена протекция на местното българско производство.

6. Изграждане до края на 1995 г. на:
- реорганизирана и ефективна банкова система;
- свободни икономически зони в четири региона на страната, отговарящи на международните стандарти;
- мрежа от кредитни институции, ориентирани към приватизацията, инвестиции в земеделието, леката и хранително-вкусовата промишленост, туризма и развитие на стратегическите региони на страната.

7. Реституция на имотите на популярните банки, занаятчийските и кредитни съюзи, университети и др., национализирани след 9 септември 1944 г. Имотите да се върнат не по-късно от края на 1996 г.

8. Приемане на закони за отделяне на социалните фондове от държавния бюджет, насърчаване и изграждане на недържавни фондове за пенсионно и здравно осигуряване не по-късно от края на 1995 г.

9. Създаване на национална и регионална мрежа от социални компенсационни фондове за засегнатите от приватизацията и фалитите на предприятията. Средствата за тези фондове да се договарят с международните финансови институции след консултация със синдикатите.

10. Отказ от по-нататъшна самоцелна либерализация на цените и девалвация на лева като реформени средства, доказали своята неефективност.

Както се вижда, ние не пледираме за смяна на посоката на промените, за нови "леви" и "десни" завои, нито за отказ от стратегическата цел - преход към конкурентна пазарна икономика. Ние сме за реформа, чийто център е реалната икономика, допълнена от уместни социални и политически мерки. Ние сме за активна инвестиционна, кредитна и приватизационна политика, която ще направи българската икономика конкурентна на световните пазари.

В случай че политическите сили, парламентът и правителството продължават с опитите да реализират една натрапена ни реформа, умъртвяваща производството, застрашаваща страната с трайна дестабилизация и реставрация на тоталитарния режим, КНСБ ще блокира тази псевдореформа.

Готови сме за конструктивен диалог и за конкретизация на нашите предложения, господа политици. Колкото по-скоро, толкова по-добре!

ПРЕДСЕДАТЕЛ на КНСБ: проф. Кръстьо Петков

София, 9 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Федерация "Царство България" желае на Националната конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ плодотворна работа и успех. Като отчитаме необходимостта от широка некомунистическа коалиция, ние направихме първата стъпка, подписвайки предизборно споразумение с Християн-аграрната партия /ХАП/. За естествени наши партньори считаме СДС и Българския земеделски народен съюз /БЗНС/. Апелираме към Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и Националната конференция на СДС да разгледат пожеланието, което отправихме кам вас за приемане на Търновската конституция като солидна база на нашите взаимоотношения.

Желаейки ви всичко най-хубаво, оставаме с нашия поздрав:

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!


        ЗА ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР: Христо Куртев

София, 11 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА 8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ.


1. Съюзът на демократичните сили /СДС/ трябва да излезе с ясна и конкретна програма както за предизвикване и спечелване на предсрочни парламентарни избори, така и за управление на страната след тях. Смятаме, че предсрочни избори могат да се предизвикат със съгласуваните усилия на Националния координационен съват /НКС/, Парламентарната група на СДС, местната власт и общинските координационни съвети.

2. Парламентарната група на СДС незабавно да внесе в Народното събрание /НС/ предложение за разпускането му и за насрочване на датата на парламентарни предсрочни избори.

3. При гласуване на вот на доверие към правителството гласуването да бъде явно и поименно.

4. Общинските управи да организират протестни действия пред правителството срещу неизпълнението на ангажиментите му за осигуряване на неотложните общински нужди.

5. Координационните съвети на СДС да организират координирани протестни действия и граждански протести за разпускане на Народното събрание /НС/.

6. Укрепването на единството на СДС да се извършва не с думи и декларации, а с реални политически действия.

7. Особено важно значение за спечелване на изборите има кадровата политика на СДС. Издигането на кандидатурите в предстоящите парламентарни и местни избори трябва да става с предварително обсъдена, приета и оповестена методика и процедура за двупосочно утвърждаване на кандидатите от Общинските координационни съвети /ОбКС/ на НКС.

8. Необходим е коренен поврат в информационната и в пропагандната политика на СДС. С нови форми, с повече ангажирани личности да се използват пълноценно възможностите на телевизията, на радиото, на печатните издания.

Настояваме популяризирането на резултатите от работата и съществуващите проблеми да бъдат задължение на представителите ни в Столичните общински съвети /СОС/ и Столичната голяма община /СГО/.

9. СДС - регион София, смята Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/, Националния професионален съюз /НПС/, Национална синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /ГМХ/ за демократични синдикати и поради това за естествени свои съюзници.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА Н.В. УЧИЛИЩА, ШКОЛАТА ЗА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО, НА ВСЕБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", НА СЪЮЗ "ИСТИНА", НА ОБЩИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ, НА СДРУЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.


- Като установяват икономическата катастрофа, политическата безпътица, разрушения морал, тежката престъпност, обезверяването на народа, погубването на националните идеали и ценности в България;

- като са убедени, че престъпността, представяна чрез корупцията, спекулативния капитал и въоръжения тероризъм, са криминална политика на основната управляваща тоталитарна сила в страната;

- като заявяват своята съпричастност с тежката участ на народа;

- като твърдят, че са създадени основите на бъдещото робство;

- като разбират, че тоталитаризмът, неговото повторение и всичките му производни трябва да бъдат премахнати;

- като виждат ширещото се разединение сред народа,

се обръщат към всички демократични сили и обществени организации, които не са участвали или подкрепяли комунистически и прокомунистически правителства, да обединят силите си за спасяване на отечеството!

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Д. Марков
Св. Нелчинов
Г. Марков
Д. Саръиванов
Цв. Гайдаров


София, 7 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ.


ЧЛЕН 1:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Сдружението се нарича "Асоциация на българските търговци" или съкратено АБТ.

2. АБТ е доброволно сдружение с нестопанска цел.

3. АБТ е юридическо лице със седалище в град София.

4. АБТ е сдружение на физически и юридически лица, които споделят идеите и работят за осъществяване на целите му, развити и конкретизирани в клаузите на този устав.


ЧЛЕН 2:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Целта на АБТ е да допринася съществено за ускоряване и развитие на позитивните процеси в българската търговия и едновременно с това да осигурява повишаване на професионалната подготовка и реализация на своите членове.

По-конкретно АБТ се стреми към усъвършенстване на:
- развита пазарна икономика;
- лоялна конкуренция и равни възможности за всички;
- неприкосновеност на частната собственост.

АБТ си поставя за цел и развитието на тясно сътрудничество между своите членове за решаване на проблемите, пред които са изправени търговците и работещите в сферата на търговията, инфраструктурата, свързана с тази сфера и сектора на услугите, предлагани на търговците.


ЧЛЕН 3:
ФОРМИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

1. За осъществяване на дейността си АБТ организира беседи, лекции, семинари, разпространява различни печатни материали, провежда културни мероприятия, а също така извършва, финансира и стимулира изследвания, които засягат проблемите на търговците и популяризират целите на АБТ. При възможност организира библиотеки, места за срещи и клубове.

2. За постигане на своите цели АБТ работи за установяване, разширяване и задълбочаване на връзките и на сътрудничеството си със сродни организации на регионално, европейско и световно ниво.

3. АБТ изготвя информации по актуални проблеми, свързани с търговците или с дейността на асоциацията; сътрудничи с други органи и организации; застъпва се пред компетентните национални и международни органи и организации за защита на правата на членовете си и за постигане на целите си.


ЧЛЕН 4:
СРОК НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

1. АБТ се учредява за неопределен срок от време.

2. В случай на оттегляне, изключване или прекъсване на взаимоотношенията с асоциацията от член по каквато и да е било причина - забрана, фалит /несъстоятелност/, смърт или изгубване качество на член, АБТ продължава да съществува, както досега, без други формалности. Същото следва и в случаи, когато член - юридическо лице, преустанови своето съществуване по каквато и да било причина.


ЧЛЕН 5:
ЧЛЕНОВЕ

1. Член на АБТ може да стане всяко физическо или юридическо лице при наличието на следните предпоставки:

а/ дееспособност и правоспособност, съобразно изискванията на Гражданско процесуалния кодекс /ГПК/ и Трудовото законодателство /ТЗ/;

б/ едноличните търговци могат да членуват само в качеството на физически лица;

в/ лицето да е подало писмена молба до Управителния съвет /УС/, в която да е заявено, че приема устава и споделя целите на АБТ;

г/ Управителният съвет се произнася по молбата с обикновено мнозинство. При отказ на УС решението може да бъде обжалвано пред Националния съвет /НС/ на асоциацията в едномесечен срок и след писмено уведомяване на заинтересованата страна.

2. Членството в АБТ се прекратява в следните случаи:
а/ при доброволно напускане, за което се подава писмено уведомяване до УС;
б/ при смърт;
в/ при прекратяване на юридическото лице;
г/ при изключване от АБТ.

3. Решение за изключване може да вземе УС с обикновено мнозинство в следните случаи:
а/ забавяне на повече от една година внасянето на дължимата годишна вноска;
б/ при отказ да се изпълняват решенията на АБТ или увреждане на интересите на асоциацията.

4. Решението на УС относно изключването на член може да бъде обжалвано пред НС.

5. Решението на НС при обжалване се взема с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите и е окончателно.


ЧЛЕН 6:
КНИГА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

1. В АБТ се води книга с пълни данни за всеки вписан член, която съдържа:

а/ за физическо лице: име, презиме, фамилия, ЕГН, качество, служебен и домашен адрес, телефон и пр;

б/ за юридическо лице: наименование, вид, предмет, седалище и физическите лица, които са представители на юридическото лице в АБТ с пълните им данни.

2. В книгата членовете се водят по азбучен ред.


ЧЛЕН 7:
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Органите на управление на Асоциацията на българските търговци са:
- Общо събрание
- Национален съвет
- Управителен съвет
- Председател
- Ревизионна комисия


ЧЛЕН 8:
ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание /ОС/ е върховен орган на АБТ и се състои от всички членове на асоциацията. Ако броят на членовете на АБТ надхвърля 500, в Общото събрание участват представители - делегати, избрани по ред и норма на представителство, определено от НС.

2. Общото събрание се свиква на всеки 2 /две/ години от УС, който определя мястото, времето и дневния ред, или по искане на най-малко от 1/10 от членовете на АБТ.

3. Уведомяването на членовете става от УС писмено. За свикване на Общото събрание, както и за дневния ред, всеки член трябва да бъде уведомен най-малко 10 /десет/ дни преди датата на заседанието.

4. Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове или делегати. Ако не се събере нужното число делегати, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове или делегати да се явят.

В Общото събрание всеки член или делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

По въпроси, които не са били вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения.

Това не се отнася при отстраняване на членове на УС и за избиране на нови членове вместо тях.

5. Общото събрание приема и изменя устава.

6. Общото събрание избира Национален съвет на АБТ.

7. Общото събрание приема отчет за дейността на НС и освобождава от отговорност неговите членове.

8. В Общото събрание задължително се поставят за разглеждане всички въпроси, по които съществуват различия в схващанията на НС и УС.

9. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство. За изменение на устава, за прекратяване на АБТ или за други промени е необходимо квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите.

Обсъжданията и решенията на ОС се оформят в протоколи.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
13.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изкьлнители: Павлина Стефанова
                                          Иванка Тодорова
                                          Галина Дамянова
                                          Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!