13 май 1992

София, 13 май 1992 година
        Бpoй 92 (622)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА 9 МАЙ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ


Още при учредяването си преди две години Българската национална демократическа партия (БНДП) декларира ясно демократични и родолюбиви принципи за промяна на обществено-икономическия живот. През изминалия период тя се утвърди като патриотична партия от неоконсервативен тип, отстояваща идеала за обществен модел, изграден на традиционните национални, християнски и общочовешки ценности. Със своя идеен позитивизъм и умерено поведение БНДП защитаваше националния интегритет и достойнство, както и приобщаването ни към единният европейски дом.

Ние, националдемократите, приехме с надежда изборния успех на най-влиятелната тогава опозиционна формация - СДС, с надежда, че това е победа на демократично мислещи хора, които искат и могат да работят "за ново възраждане на България".

Дълбоко разочаровани, днес заявяваме - ръководството и сегашното правителство на СДС не оправдаха тези надежди.

БНДП оценява обстановката в България като особено критична. В страната цари бедност, разединение и анархия. Задълбочи се процесът на депопулация на българския народ. Шири се непозната по мащаби и тежест престъпност. Извършва се фактическо разграждане на държавността. Разрушава се и се разпродава икономическият ни потенциал. Над средствата за масова информация се налага отново цензура.

БНДП смята, че формите и методите, чрез които се извършват промените в България, вместо да налагат нови ценности и мотивации, рекомунизират общественото мислене и настроения на широки слоеве от народа. Тази тенденция отдалечава България от така желания икономически просперитет и обществено спокойствие. Тя крие опасността от обществен регрес към налагане на нови форми на диктатура.

БНДП заявява - на България повече от всякога са необходими стриктно спазване на конституцията и законите, точна, ясна икономическа програма, ешелонирана във времето, защита и стимули за инициативните, можещите и знаещите.

БНДП ще подкрепи правителство и политически сили, които казват "ДА" на:

- националното единство;
- реда и законността;
- стабилността на държавните институции;
- частната собственост;
- професионализма и компетентността;
- свободата на словото и печата.

ДЕМОКРАЦИЯ С ЦВЕТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ!

София, 9 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) "ПОСОКИТЕ НА ПРОМЯНАТА" НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ДНЕС


Но наемното работничество и чиновничество (което, както видяхме, въплъщава много общи за всички социални групи черти) е и най-мобилната социална прослойка. Нарастващата безработица, влошаващата се перспектива за каквото и да е много бързо ще "оттласне" тази група от СДС. Към "центъра" ще гравитира само част от квалифицираната и ангажирана с реално производство група на наемното работничество и чиновничество. Друга част ще бъде привлечена от политически сили с популистки окраски и етатистки уклони.

7. Бившите собственици - е една интересна прослойка, която напоследък придобива ново значение благодарение на промяната на прехода от "старо - ново" към "сегашно - минало". Исканията за реално реституиране на собствеността галят ухото на милиони, защото малко са българите, нямали ако не къща и дюкян, поне лозе или нива. Но ако тези милиони българи скоро ще се разочароват от "реалното реституиране", то за една много по-малка част от тях въпреки трудностите и капаните при връщането на имота ще останат доста тлъсти парчета. Макар и тесен, този слой на "бившите" действа доста ловко и премерено, не обявява истинските си цели и предпочита да остане в сянката на ефектни дърдорковци, въобразяващи си, че са народни трибуни. Достатъчно е да се проследи как и какво се приема от законите на СДС в Народното събрание, да се види чии интереси се защитават от имбецилното мнозинство. Поправените несправедливости няма да компенсират за много хора новосъздадените и скоро тази група ще изчерпи своя потенциал.

8. И на "последно" място, "новата класа" - неономенклатурната държавна бюрокрация. Все още повърхностна и със слаби корени и несигурна дали след месец няма да бъде изритана. Доколкото това е една "ставаща класа", ще се опитаме да я разгледаме с оглед на тези наши прогнози, които биха се сбъднали, ако нещата вървят така, че практическите цели на СДС се реализират.

Да предположим, че се реализира именно моделът на СДС за приватизацията. Това е един несоциален модел, разчитащ на реалната реституция и на финансовата приватизация чрез търгово изкупуване на преобразувани в еднолични търговски дружества предприятия. Средства за производство ще могат да придобият две групи:

1. "Бившите", като си върнат реалното и се обезщетят за невъзвратимото.

2. Тази част от сегашният "национален бизнес", която е натрупала парици чрез продажба на гръцко "Узо", сирийски близалки и унгарско олио. Или пък просто парите са от рода "червени - изпрани".

И тук е мястото на "новата класа".

При централизирания характер на собственост и разпореждането с нея положението на част от държавната бюрокрация, която стои най-близо до постовете на властта и взимането на решения, е изключително. Имотите на "бившите", енергията, знанията и парите на бизнесмените се допълват задължително от хора в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които притежават информацията и вземат решенията. А това е канален (вертикален) тип връзка между трите слоя, което по функционалността си представлява пример за клиентелен тип социална организация, при което се оказват взаимни услуги. Пример: притежателят на недвижим имот трябва да се съюзи с притежателя на паричен капитал (с успелия бизнесмен). НО на тях заедно им трябват стопански ръководители, трябват им връзки със съдебната власт (прокурори, съдии и пр.), с полицията. Обезателно трябва връзка с политическо лице - общински съветник (кмет), народен представител (министър), данъчен контрольор, профсъюзен бос и т.н.

Особеност на този тип връзка е непълното обхващане на всички представители от трите социални групи (ясно е, че не повече от три - пет процента от бизнесмените могат да участват в такива "игри", както и възможността да се образуват "конкурентни синдикати", които ще са в борба помежду си. Тази борба обаче винаги ще завършва с някакви примирия, защото общността на интересите е над конкретния повод за кавга.

Общото заключение е, че не повече от няколко процента от активното население ще се включат в този тип социална връзка. Липсата на фондова и "капиталова основа", както и необходимостта от участие на част от държавната бюрокрация ни дават основание да обявим членовете на този тип социална връзка за олигархия от държавно бюрократичен вид. Тя е невъзможна без притежаването, употребата и дори превишението на власт! Икономическият интерес ще принуди тази олигархия в трудни мигове да прибягва до всякакви средства, да заобикаля и да потъпква правни норми, да приложи репресии.

При тези констатации и прогнози, ако се реализира тип икономическа реформа, поддържана от тъмносините, България съвсем няма да бъде "бананова република" (както са някои прогнози), а нещо по-лошо. По социална структура тя ще напомня най-вече едно постколониално общество, и то не от азиатски, а от тропическо-африкански тип.

БДЦ прави от този анализ извод за изчерпване на демократичния потенциал на сегашното СДС. Митът свърши, личният интерес на олигархията ще запазва държавноцентралистическия характер на производството, ще съсипва наченките на частния бизнес и на кооперациите.

Има ли кой да се противопостави??

Парламентарната опозиция в лицето на БСП клони към постепенен упадък. Включването на част от бившата номенклатура в процеса на предприемачеството постепенно изменя облика на БСП. Нейна основа сега са пенсионерите, малка част от бившия партиен апарат, част от лявата интелигенция, селяни, но напоследък и група отчаяни хора без работа и шансове в живота. Това вероятно ще даде шанс на БСП да се превърне в лява партия, но съществуващият негативизъм към "45-те години" нейно управление ще й пречи все повече да бъде водач на обществено-политически процеси, все повече ще стеснява шансовете й.

БДЦ запазва своето отношение към ДПС, изразено в учредителната декларация от 26 октомври 1991 г. Тази организация възникна на основата на реални проблеми и необходимостта от защита на основни права. Вътрешнопартийната недемократичност на ДПС я превръща все повече във фактор, който изолира една етническа група и политиката му в крайна сметка е срещу интересите на етническите турци и мюсюлманите в България. Икономическите интереси на тези трудови хора обаче много скоро ще "пометат" досегашната партийна линия на върхушката на ДПС и ще включат този електорат в реалните политически процеси, който е далеч от сътрудничеството със СДС - национално движение.


БДЦ не е единственият изразител на демократичния некомунистически политически интерес. Възможни алтернативи на седесарската олигархия могат да бъдат монархизмът (към който вероятно ще гравитира след време и част от оформящата се десница) и популизмът (тип "подкрепа"), който не е изключено скоро да добие организационно партийни форми.

Напълно реално е центристкото политическо пространство да се запълни и от ново "отцепление" от СДС, където натискът на апарата "отдолу" ще се съчетае с масовото разочарование от политиката на ул. "Раковски" N 134.

БДЦ засега е най-сериозната заявка за демократична перспектива в страната. Подчертавам - заявка! Реално той е в процес на конституиране. Причините за първоначално бързото, а след това прекомерно забавеното темпо на това конституиране са в политическата ситуация около президентските избори и около трудния процес на идейно и организационно взаимодействие между партиите. Политическият съвет на БДЦ изразява надежда, че идейните различия не могат да бъдат пречка за консолидиране. Както е казано и в програмната декларация, четирите типа идеологии съжителстват съвместно:

- социална демокрация;
- либералната демокрация;
- хуманитарните екологични ценности (екологичният хуманитаризъм);
- традиционното българско народовластие.

Между тези платформи няма противоречия!

Анализът на обществено-политическа ситуация в страната ни води до убеждението, че е необходим несхематичен, нетрадиционен път за промените в Източна Европа.

Нашите общества трябва да имат като цел намаляване на регулярната роля на държавата и създаването на стабилна класа от собственици, които чрез своята индивидуалност да обогатяват обществото. Но това не може да стане чрез неолибералните западни рецепти. Единствената възможност е: ЛИБЕРАЛНИ ЦЕЛИ СЪС СОЦИАЛНИ СРЕДСТВА!!!

Всемогъщият държавен Левиатан трябва да се свие до тези демократични институции, гарантиращи свободите на личността, до тези икономически размери, гарантиращи свободната конкуренция. Но това е процес, невъзможен без участието на мнозинството от нацията, без регулиращата и животоподдържаща роля на държавните и обществените институции. За това БДЦ разработва специална програма.

Ето защо БДЦ се стреми към държавната власт. Но той няма да се стреми към нея самостоятелно, нито пък ще упражнява тази власт само за себе си. Центърът протяга своите ръце вляво и вдясно, защото той е алтернативата на олигофреничната поляризация, на дивашкото "НИЕ или ТЕ", на маниакалното търсене на "виновен враг".

Центърът е идеята за втория етап от промяната на бившия комунистически строй - обърнат не към възмездията за миналото, а към задачите на бъдещето.

Задачите на БДЦ в политическата стратегия са:

1. Демократизиране на властовите механизми и плурализация на политическото пространство. Ефикасен контрол върху властта, борба срещу монопола на упражняването й и разрушаване модела на двупартийност като изключително опасен за страната.

2. Недопускане на авторитарно-бюрократичен модел на управление.

3. Достойно представяне на едни относителни скорошни парламентарни и общински избори.

В областта на политическата тактика:

1. Първостепенно трябва да се усъвършенстват методи и стил на бързо политическо реагиране, които предполагат както ясни предварителни позиции, така и висока степен на доверие и отговорност във всяко структурно звено и на всеки член на БДЦ.

2. Настоятелност в пропагандата, в лозунга и в езика. Една политическа извънпарламентарна опозиция трябва да бъде при хората - в предприятията, на улицата, да присъства активно и пасивно (чрез символите си) в реалното пространство на живота.

3. Дисперсност и ешелонност - разпределение на функциите и етапност на акциите между отделните партии, структурни звена, членове и симпатизанти на БДЦ. Тук различията са предимство и деленията "ляво - дясно" или "умерено - радикално" трябва да допълват общото усилие, а не да го разединяват.

МНОГО ВАЖЕН Е И ОБЩИЯТ ОБРАЗ НА БДЦ

Наред с опозиционността (отказът от която е смърт за БДЦ) трябва да се търси иновационността - нов език, ново поведение, нови идеи, нови социални технологии въпреки риска първоначално да не се разберат от обществото.

Интелигентността - като политическа култура, образ на лидери, като типаж на поведение и език. На фона на явната некултурност на повечето ни опоненти това трябва да е акцентираща черта.

Трябва да се намери съгласуване на такива важни за образа ни черти като солидаризма (пълна взаимна подкрепа на личности, формации, социални групи) и на либерализма (разбран като свръхчувствителност към нарушаването на свободите - на печат, сдружения, слово, религия, предприемчивост и пр.)

За да може БДЦ да постигне тези цели, той обаче трябва да има и три важни функционални особености:

1. Обхватност - като чрез своите организации и специфичните за тях идеи и форми се стигне до максималното доближаване до различните социални групи на обществото. Включването и дори създаването на организации със специфична база (младежки, интелектуални и пр.) трябва да бъде организационен приоритет на БДЦ.

2. Контактност - това, което не може да се постигне със собствени организационни ресурси, трябва да го постигнем чрез открито и добросъвестно сътрудничество с такива социални организации, които изразяват, защитават и формират интересите на обществените групи.

3. Унитарност - задачите са големи, необходимо е единство в действията и становищата на БДЦ. Общият образ и цели предполагат акцент към организационното и идейното коопериране на усилията, предполагат изключване на партизанщина и лични сметки.

Един политически избор може да има много варианти. Ние можем и да не бъдем предпочетени. Но самото даване на възможност за избор вече е част от голямото НОВО, на нашето общество.

Ние имаме шанс, защото който е започнал пътя от началото, той знае къде отива и ще извърви този път.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА СЛЯВАНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Пред очите ни хора - българи безотговорно се съгласяват с похищението на най-святото постижение на българския народ в световната цивилизация.

В Съюза на българските художници (СБХ) пристигна писмо от Министерството на външните работи от 16 април 1992 г., подписано от началник управление М. Стоилова, в което първото изречение е следното: "Както Ви е известно, 24 май - Празникът на славянската писменост и култура, бе обявен за официален национален празник и на Русия с решение на Президиума на Върховния съвет на Руската федерация от 1991 г.". Следва покана за българско участие в някакви "тържества и голяма изложба в центъра на Москва". Организатори на изложбата били Министерството на културата на Русия, Международният фонд за славянска писменост и култура и Съюзът на художниците на Руската федерация. Не сме единствените българи, които са се чувствали раздразнени и оскърбени от въпроса - констатация на чужденците, че вие, българите, пишете с руска азбука. Чужденците обикновено остават изненадани от историческото самочувствие, с което отговаряме, че другите пишат с нашите букви. Ние не сме чакали чужди инициативи, за да честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на които посвещаваме освен другите мероприятия в Дома на художника на ул. "Шипка" 6 и една специализирана изложба с директно отношение към българската книга, направена със скромните ни средства, но уважаваща нашето национално достойнство.

Капката, която накара да прелее чашата, е съобщението от 7 май 1992 г. в средствата за масова информация за всичките събития, свързани с московските инициативи. Не сме лишени от симпатия към отделния руски човек и творец, но не можем да останем равнодушни пред поредния, макар и интелигентен опит за културна асимилация. Мислим, че недостойната игра на импорт и експорт на светии е в наш ущърб. Внасяме един военен светия - Александър Невски, а сме готови да изнесем безнаказано две светила на българската и световната култура.

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Използваме този повод, за да предложим на всички сградата на нашия съюз на ул. "Шипка" 6 като място за подписка, която да внесе в Народното събрание обявяването за главен национален празник - 24 май - Празника на светите братя Кирил и Методий. Убедени сме, че по този начин най-големият ни празник ще бъде освободен от идеите за кръв, наша или чужда, от вечерни проверки на загиналите и намеци за освобождение. Това ще бъде празник, обединяващ всички хора на България - българи, турци, цигани, евреи, арменци и други, който еднакво ще бъде валиден за идеите на нашето минало и за нашето бъдеще - децата, пречистен от пукотевици и маршировки, празник на един възроден народ, вървящ към светли бъднини.

Каним в СБХ всички сънародници, съгласни с нашето послание, да се подпишат. Също така ще бъдат валидни всички подписи, изпратени по пощата от страната и чужбина. Нашето намерение е резултатите от тази подписка да бъдат внесени в Народното събрание преди светия български празник.

София, 10 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ:
Иван Гонгалов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ:
Жеко Алексиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СБХ:
Добролюб Пешин

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ, СЪОБРАЗЕНО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ


Съюзът на пенсионерите в България (СПБ) е изразител на исканията и защитник на интересите на над 2 000 000 пенсионери, които се намират в много тежко икономическо и социално положение.

Цените на хранителните стоки и услугите са увеличени 10, 15, 20 и повече пъти. А пенсиите са увеличени от 1 до 3 пъти, с които нямат възможност да купят най-необходимите продукти.

Тези хора, работили 30, 40 и повече години, имат законното право на своите средства, а не на просия и милостиня, дори и обиди - "старчески егоизъм”.

Пенсионерите най-учтиво настояват:

1. Да се осъвременят всички пенсии на всички специалности, от всички категории труд като минималните пенсии при цени до месец април 1992 г. да бъдат над 1000 лева, считано от 1 май 1992 г.

При увеличение на инфлацията автоматически да се увеличават и те.

2. Да се дадат 20 % върху заплатата в бонове за делово участие в предприятията, съобразно с прослужените години.

Това искане е реституция на вложения от нас труд за увеличение на капиталовложенията на държавното имущество (което е наша собственост).

3. Да се увеличат пенсиите с 20 % на инвалидите, на работниците в уранодобивната промишленост (съгласно медицинската експертиза), на ветераните от войната.

4. Да се увеличат пенсиите с 1 % за всяка прослужена година.

5. Да се запазят безплатното медицинско обслужване и зъболечение.

Лекарствата да бъдат безплатни за социално слабите, а за останалите - с 75 % намаление.

6. Да се въведе и 50 % намаление за междуградския, автомобилния и водния транспорт.

Градският транспорт да бъде с 75 % намаление.

7. Да се определят почивни станции и клубове за лечение, отдих и култура на пенсионерите.

8. Откриване на магазини с намалени цени за пенсионери.

Средствата за всичко това са възможни не чрез заеми и продажба на предприятия, а чрез:

1. Стабилна организация на производството и пълно използване на мощностите на всички заводи и предприятия.
2. С това ще се ликвидира и безработицата.
3. Ще има работни заплати.
4. Ще има реални пенсии.
5. Народът ще живее в мир и съгласие.

Тези искания са връчени в Народното събрание, на президента, на председателя на Министерския съвет, на Синдикатите, на всички партии и съюзи, подкрепящи пенсионерите.

В подкрепа на нашите законни искания се свиква на 14 май 1992 г. (четвъртък) от 16,00 ч На площад "Александър Невски" голям национален митинг на всички пенсионери.

Също такива митинги ще се състоят и във всички села и градове от 10,00 ч същия ден.

Нашите искания са икономически и социални, без политически.

Умоляваме всички пенсионери да не се поддават на провокации.

София, 5 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПО ПОВОД НА ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ВЪПРОСА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


С настоящата декларация ВМРО - Съюз на македонските дружества, прави достояние до българската общественост следното свое становище:

- като има предвид поведението на българския външен министър г-н Стоян Ганев при признаване независимостта на Република Македония от страна на Република България на 15 януари 1992 г. и изразената от същия напоследък позиция по името на бившата югославска провинция;
- забавянето на откриване на българско дипломатическо представителство в Р Македония;
- присъствието на българско дипломатическо лице на церемонията по обявяване създаването на т.нар. "Нова Югославия”.

Считаме за необходимо да заявим:

Първо. ВМРО - Съюз на македонските дружества, категорично осъжда воденето на подобна политика от страна на българската дипломация по въпроса за Р Македония.

Второ. Същата е в противоречие с изразената позиция от страна на българския държавен глава, министър-председателя, основните политически сили, ВМРО - СМД и като такава уронва престижа на Р България и вреди на националните интереси.

Трето. Р България да подкрепи усилията на Р Македония по международното признаване на нейната независимост и име.

Четвърто. Р България да ускори откриването на българско дипломатическо представителство в Република Македония.

София, 8 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ НА 9 МАЙ 1992 Г. И ВНЕСЕН В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД


Пленумът на ЦК на БКП и на ЦКРК на БКП констатира, че Законът за собствеността и Ползването на земеделските земи, приет от Народното събрание, е в грубо нарушение на член 44, ал. 1 от Конституцията на Република България, където е записано, че "Гражданите могат свободно да се сдружават".

БКП е за това земята да принадлежи на тези, които я обработват, и е за запазване на кооперативната форма на обработването й. БКП е за разграждане на авторитарните порядки в ТКЗС и е за това да се даде възможност на трудовите селяни сами да изберат формата на стопанисване и обработване на земята си. Разни рентиери, местни производители и спекуланти като представители на корумпираната номенклатура са за запазване на старите порядки в ТКЗС. Земята не бива да се превръща в стока и да бъде разпродавана на богатите класи у нас и в чужбина. Това ще влоши многократно положението на селяните, за които и сега земята е недостатъчна.

Решението на Народното събрание за разтурянето на ТКЗС и на земеделските стопанства наруши конституцията и лиши гражданите на Република България свободно да се сдружават при обработването на собствената си земя. Това право нямат нито Народното събрание, нито президентьт, нито правителството от каквато и да е правна гледна точка. Държавата не може да командва недържавните организации и сдружения.

Антиконституционното решение на Народното събрание доведе до гражданско неподчинение на народа и справедливото им недоволство и масовите протести срещу Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, което прерасна в стачки и демонстрации, в протести и пр.

Българското правителство, изглежда, е забравило, че сега не сме в края на XIX век, когато избухват селските вълнения в Шабла, Дуранкулак и Тръстеник, за да ги потушава с армия и полиция, за което подстрекава и госпожа Анастасия Мозер, уж лидерка на БЗНС-Н.Петков, чиято дейност би трябвало да бъде в защита на селяните, а не във вреда.

Сега приложените полицейски мерки по жестокост надминават тези в бивша монархо-фашистка България.

Демокрацията е в опасност. Рушат се паметници на културата, на героите от антифашистката съпротива, на святата българо-съветска дружба. Пред тези вандалщини полицията и правителството си затварят очите и мълчат, а спрямо справедливите протести на трудовите селяни прилагат най-жестоки мерки, какъвто е случаят със селата Цалапица, гр. Калояново, Садово, с. Татарево, Житуша, Ръжево Конаре, Караджово, Белозем, Градина, Виноградец, Церово, Црънча, Лесичево, Карабунар, Величково, Ветрен, Огняново, Овчо поле, Царацово, Долна махала, Караджово, Храбърско и много други в цяла България. Трудовите селяни в тези и в много други села получиха побоища с полицейски белезници и палки. Това стана в момент, когато предстоеше приемането на страната ни в Съвета на Европа.

Участниците в пленума на ЦК на БКП и на ЦКРК на БКП осъждат с презрение и ненавист тази вандалщина на властимащите и настояват за незабавната оставка на правителството, опозорило цивилизована България. С неприсъщи за деветдесетте години на XX век полицейски насилия и жестокости, с нищо необосновани репресии на мирни трудови хора. Участниците в пленума настояват за разпускането на Народното събрание, в което пребивават две нелегитимни партии, и за произвеждане на нови демократични и свободни парламентарни избора. Същите настояват незабавно да бъде назначена от президента анкетна комисия, която да излезе с предложение, а президентът като главнокомандващ на въоръжените сили да санкционира всички провинили се полицейски части, замесени в тази антиконституционна жестока и варварска саморазправа, което наподобава на живковисткия тероризъм.

Предлагаме на президента на Република България незабавно да уволни и да предаде на прокуратурата всички провинили се областни управители и полицейски началници, предизвикали сблъсъка с мирните и невинни трудови селяни. Те настояват пред сега действащия Конституционен съд незабавно да отмени антиконституционните текстове, оспорени от народа, от Закона за земята и да отмени нормите, които противоречат на сега действащата конституция. Те настояват да се издирят всички, които са "купили" от ТКЗС инвентар и съоръжения след 10 ноември 1989 г. и да бъдат задължени да върнат на ТКЗС ограбеното, а те да бъдат предадени на прокуратурата.

Ако не бъдат взети бързи и ефикасни мерки, има опасност да бъде нарушен и взривен гражданският и социален мир в страната ни, от което са заинтересувани някои политически сили, които разчитат на реванш.

Пътят и опитите на тези сили трябва да бъдат пресечени един път завинаги. Ще се надяваме Конституционният съд и президентът да погледнат сериозно на допуснатите беззакония и престъпления от властимащите и че ще направят всичко необходимо за отстраняването на причините, довели до жестоката и варварска саморазправа с мирните трудови хора. Запомнете добре, че трудовите селяни си искат ТКЗС и няма сила, която може да им забрани това тяхно справедливо искане.

Пленумът напълно подкрепя и справедливите искания на пенсионерите за индексиране на пенсиите им съобразно инфлацията с толкова процента, с колкото е инфлацията. Пленумът подкрепя исканията на останалите без работа да им се изплаща пълният размер на заплатата до настаняването им на равностойна работа.

Българската комунистическа партия си запазва правото да съдейства на трудовите селяни при решаване на въпроса за земята и на нейното обработване и стопанисване, като най-строго се спазва Конституцията на Република България.

София, 9 май 1992г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА АГРАРНО-ТЪРГОВСКАТА ПАЛАТА


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Аграрно-търговска палата (по-нататък АТП) е доброволна обществена организация за защита, подпомагане, насърчаване и представителство на стопанските интереси на членовете си и съдействие за развитие на международното аграрно-икономическо сътрудничество.

Член 2. АТП е юридическо лице със седалище в гр. София и извършва дейността си в съответствие със законите на страната и този устав.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) АТП защитава, подпомага, насърчава и представя интересите на членовете си,
като:

1. Разработва национални, регионални и местни програми, проучвания, анализи и др. за развитие на аграрното стопанство и дейностите, свързани с него, или дава мнение по тези проблеми.

2. Проучва резултатите от прилагането на нормативните актове в аграрно-икономическата област и предлага на членовете си и на компетентните държавни органи усъвършенстването им или проекти за нови нормативни актове.

3. Разработва типови договори, образци и общи условия на договори за отделни видове аграрно-стопански работи.

4. Организира по искане на членовете си доброволен вътрешен арбитраж по възникнали спорове.

5. Информира за спазване на международните търговски правила и обичаи и за актове на нелоялна конкуренция и реклама.

6. Организира търгове, борси, аукциони и представителства.

7. Привлича специалисти и експерти от страната и от чужбина за решаване на данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси от аграрната област.

8. Защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и в чужбина.

(2) АТП съдейства за разширяване участието на фирмите от аграрната дейност в международното икономическо сътрудничество, като:

1. Проучва условията за конкуренция на чуждите пазари, изискванията и методите за приспособяване към променящата се пазарна обстановка.

2. Информира своите членове за пазарните възможности в страната и в чужбина, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и техническия прогрес, за обявяването на международните търгове, аукциони и др.

3. Подпомага установяването на договорни връзки между фирмите и чуждестранните партньори, като изготвя общи условия за договори, разпространява утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения.

4. Съдейства за разширяване на чуждестранните и българските инвестиции в страната и в чужбина.

5. По пълномощие на членовете си представлява интересите им пред чуждите палати и други органи за търговска дейност, международни организации и други.

6. Координира и организира официалните участия на членовете си на международните панаири, изложби, световни изложения и други.

7. Подпомага членовете си при организиране на техните самостоятелни участия на панаири и изложби в чужбина.

8. Популяризира в чужбина възможностите на българските аграрно-стопански фирми за участие на международния пазар.

9. Набира, обработва и информира членовете си за установяването на валутно-финансови режими, тарифни и нетарифни ограничения, организация и управление на аграрните фирми, изисквания за стандартизация на документите за облекчаване на международния стокообмен и други.

10. Организира прояви за повишаване квалификацията на специалистите, членове на фирмите, в аграрните дейности по проблемите на пазарната икономика.

11. Организира центрове за икономическа и техническа информация и подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на членовете.

Член 4. АТП подпомага образуването на териториални аграрно-търговски камари във взаимодействие с Националната федерация на аграрните сдружения.

Член 5. АТП може да открива свои представителства в страната и в чужбина, както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.

Член 6. АТП представлява интересите на членовете си в международни неправителствени организации, както и в междудържавни организации по пълномощие на компетентните дървени органи.

Член 7. При изпълнение на своите цели и задачи АТП:

1. Организира отпечатването и разпространява в страната и в чужбина български и чужди преводи на нормативни актове в областта на аграрно-икономическите връзки и стопанска дейност.

2. Издава:

- непериодични издания на чужди езици със справочен, коментарен и статистически характер;
- съвместни публикации с чуждестранни средства за масова информация, специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, чуждестранни търговски камари и други;
- периодични икономически издания с проблемна, фирмена, търговска и рекламна насоченост на чужди езици;
- ръководства, експрес-информации, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на аграрното външноикономическо сътрудничество;

3. По поръчка осигурява чуждестранна икономическа, фирмена и друга информация, каталози и образци за производство.

4. Координира и организира създаването, включването и използването на наши и международни информационни системи и бази данни за фирмена, адресна, маркетингова, ценова и друга правна, аграрна; икономическа и търговска информация.

5. Организира:

- конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и в чужбина;
- делови контакти, специализирани изложби, репрезентации на български и чужди фирми в страната и в чужбина;
- експертизи по предложения за капитални вложения и концепции за тяхното ефективно използване.

6. Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати за произход на стоки, форсмажор, карнети АТП и други документи във връзка с международния стокообмен.

7. Консултира:

- създаването на фирми, в т.ч. и с чуждестранно участие;
- осъществяване на външнотърговски сделки - подготовка на оферти, договори, преговори и други.

8. Издава маркетингови проучвания, търси партньори за аграрно-икономическо и търговско сътрудничество.

9. Рекламира дейността на фирмите чрез специализирани издания, национални участия в международни панаири и други.

10. Унифицира и стандартизира документи в международната търговия, класифицира и кодира данните за стоките.

11. Оказва патентноправна помощ за защита права върху обекти на индустриалната собственост в страната и чужбина, подготовка и сключване на лицензионни договори, създаване на собствени търговски марки, извършване на патентни и маркови решерши, защита срещу актове на нелоялна конкуренция и други.

12. Води регистър на фирми, които извършват външноикономическа дейност със земеделски продукти, и предоставя извлечения.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

048. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ

Възниква на 2 декември 1989 г. по време на публична акция на Конфедерация на труда "Подкрепа”. На 7 януари 1990 г. по инициатива на Илия и Димитър Кожухарови, Йордан Памуков, Андрей Захариев, Венцеслав Бъчваров и други се свиква общо събрание в Пловдив, на което се учредява Демократическа партия.

Главна цел на партията е изграждането на хуманно, демократично гражданско общество с гарантирана социална справедливост за всички негови членове. Тя ориентира своята дейност към политическия център.

На 24 април 1990 г. е регистрирана по Закона за политическите партии от Софийски градски съд. Демократическата партия - Пловдив, е съучредителка на Съюза на демократичните сили.

В изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) участва с листата на коалицията СДС-център, но не печели депутатски места.

Ръководен орган е Националният партиен съвет. Председател на партията е Венцеслав Бъчваров.

Адрес за контакти: София-1000, ул. "Струма” N 1; тел.: 032-22-88-59.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

------------------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕГРАФНА
АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ" 49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK.
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военноикономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, иай-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси,  скандали, възпитание; семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четива а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предаванм „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и ш.н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция "Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

---------------------------------------------

 

10:32:12
13.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!