13 юли 1990

 

СОФИЯ, 13 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                             БРОЙ 137 /155/

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА.


СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА Е ПАТРИОТИЧНА, НАДПАРТИЙНА, НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ-БЕЖАНЦИ ОТ ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ТРАКИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ, КОИТО НАБРОЯВАТ ОКОЛО 600 000 ДУШИ. ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ СЛЕД РЕОКУПАЦИЯТА НА ИЗТОЧНА ТРАКИЯ ПРЕЗ 1913 Г. БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА ПОГОЛОВНА СЕЧ И НЕЧОВЕШКИ ИЗТЕЗАНИЯ ОТ ТУРСКИЯ ПОРОБИТЕЛ.

ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ БЯХА НАСИЛА ПРОГОНЕНИ ИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗБЯГАТ ОТ РОДНИТЕ СИ МЕСТА, ОСТАВЯЙКИ ИМОТ И ПОКЪЩНИНА, СПАСЯВАЙКИ САМО ЖИВОТА СИ.

НАМЕРИЛИ МАЙЧИН ПРИЮТ В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ, НИЕ НОСИМ СПОМЕНА И ОБРАЗА НА ПОРОБЕНАТА РОДНА ЗЕМЯ. НАЙ-СКЪПИ ЗА НАС СА ЕДИНСТВОТО, СВОБОДАТА, ЦЯЛОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА НАШАТА СТРАНА. И НАЙ-МАЛКИЯТ ОПИТ, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВА ТОЙ, ДА СЕ ПОСЕГНЕ НА ТЕЗИ СВЕТИ ЗА НАС ПРИНЦИПИ СРЕЩА И ЩЕ СРЕЩА НАШИЯ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, НИЕ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЯКОИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЯВИ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ, КОИТО КРИЯТ СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ ЗА СТРАНАТА И НАРОДА НИ И СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С КОНСТИТУЦИОННИТЕ И ЗАКОННИ ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. В СЛУЧАЯ НИЕ ИМАМЕ ПРЕДВИД ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ОБЩНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА БЪЛГАРИ, ТЮРКОЕЗИЧНИ МЮСЮЛМАНИ, ЕВРЕИ, АРМЕНЦИ, ЦИГАНИ И ДРУГИ ГРУПИ, НЯМА НУЖДА В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОТ ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВА И СВОБОДИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЧНИ, РЕЛИГИОЗНИ, ЕТНИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, БИТОВИ И Т.Н. СЕ ГАРАНТИРАТ ПЪЛНО И ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА. А ТЕЗИ ГАРАНЦИИ ЩЕ ЗАЛЕГНАТ И В НОВИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН И ПРАВОВ РЕД.

ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ ФОРМАЦИЯ, ЗАЩОТО ДВИЖЕНИЕТО Е ИЗГРАДЕНО НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, КОЕТО Е НЕДОПУСТИМО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. А ЧЕ ТОВА Е ТАКА, ГОВОРИ ДОРИ И САМО ФАКТЪТ, ЧЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ БЯХА ИЗДИГНАТИ И ИЗБРАНИ САМО В РАЙОНИ С ТЮРКОЕЗИЧНО НАСЕЛЕНИЕ, А НЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАКТО И ОТ ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ, А НЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, МОГАТ ДА РАБОТЯТ И ФУНКЦИОНИРАТ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ В СВОИТЕ РАЙОНИ, ДА ПРЕДСТАВЯТ И ЗАЩИЩАВАТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОБЛЕМИ КАТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, А НЕ КАТО ЕТНИЧЕСКИ И ВЕРСКИ ГРУПИ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЪГЛАСНО РАЗГЛАСЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЦЕЛИ И ВИЖДАНИЯ ОТ НЯКОИ НЕГОВИ ГОВОРИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ СЕ ОПИТВА ДА СЕ ИЗЯВИ КАТО ПАРТИЯ С ПРОТУРСКИ ХАРАКТЕР И СТРЕМЕЖ ДА ВОЮВА ЗА "ОСОБЕНИ ПРАВА" ЗА БЪЛГАРИТЕ-МЮСЮЛМАНИ, ДА ПРЕДСТАВИ ВСИЧКИ КАТО "ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ", ДА ИДЕНТИФИЦИРА ПОНЯТИЕТО "МЮСЮЛМАНИН" С "ТУРЧИН". ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НЕ СА СЪВМЕСТИМИ С ПЪРВОНАЧАЛНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ ОТ НЕГОВИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ. ТЕ ПРОТИВОРЕЧАТ И НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЕДИНСТВОТО И ЦЯЛОСТТА НА НАРОДА И СТРАНАТА НИ.

ГОВОРИТЕЛИ НА СЪЩОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАТ ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОРИЕНТИРА ПРЕЗ БОСФОРА КЪМ ТУРСКО-АРАБСКИЯ РАЙОН, ВСЪЩНОСТ ДА ОБЪРНЕ ГРЪБ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ОБЩНОСТ. ТОВА БИ ПРОТИВОРЕЧАЛО НА ИСТОРИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ, НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА, НА ЕТНИЧЕСКАТА, РЕЛИГИОЗНАТА И КУЛТУРНАТА СЪЩНОСТ НА БОЛШИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ОТ    ОСНОВАВАНЕТО СИ    ДО ДНЕС. ЗАПАЗВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ИНТЕРЕСИ НЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЧКА, ОТ ДРУГА СТРАНА, ЗА РАЗВИВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НЕ САМО СЪС СЪСЕДНИТЕ    СТРАНИ, НО И С ДАЛЕЧНИ ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЗИ ОТ ТУРСКО-АРАБСКИЯ И ОТ ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ.

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ НЕОСПОРИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ МЮСЮЛМАНИ СА СЪЩИНСКИ "ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ", Т.Е. ПО ПРОИЗХОД и КРЪВ ПОТОМЦИ НА ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ АНАДОЛА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ЕДНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ Е ДОБИЛА ТУРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, И ТО ОТ РЕДИЦА ПОКОЛЕНИЯ НАСАМ. НАПРОТИВ, МНОГОБРОЙНИ ОРИГИНАЛНИ И НЕОСПОРИМИ ТУРСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТ ВРЕМЕТО НА РОБСТВОТО СОЧАТ НЕДВУСМИСЛЕНО, ЧЕ ПРЕОБЛАДАВАЩОТО МНОЗИНСТВО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МЮСЮЛМАНИ СА ПОТОМЦИ НА ИСЛЯМИЗИРАНИ БЪЛГАРИ. НАЛИЦЕ СА МНОГО ДАННИ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ТУРСКО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. А ТОВА БИ БИЛО ПАГУБНО ЗА СЪДБАТА НА НАРОДА НИ.

ЗАТОВА ВЪПРОСЪТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕТИРА САМО ОТ ЮРИДИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА, НО И ОТ ПОЛИТИЧЕСКА.

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ СЕГА ЖИВЕЕ СЪВМЕСТНО С ТЮРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ В ИЗТОЧНОРОДОПСКИТЕ КРАИЩА НА БЪЛГАРИЯ. КАКТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НИЕ ЖЕЛАЕМ ДА ЖИВЕЕМ В МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО С ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА НИЕ ЩЕ СЛЕДИМ ДЕЙНОСТТА, ПРОЯВИТЕ И ПОЗИЦИИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И АКО ТЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА, ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕГОВАТА ЗАБРАНА. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ НИЕ ЩЕ ДЕЙСТВУВАМЕ СЪВМЕСТНО С ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА, НА КОИТО Е СКЪПО ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕГОВАТА СВОБОДА И НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ.

НИЕ ВИСОКО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ СЕ НА ВСЯКАКЪВ НАЦИОНАЛИЗЪМ, ЩЕ ВЗЕМЕ ПОД СВОЯ ЗАКРИЛА И ЩЕ ПАЗИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ В ТЕЗИ КРАИЩА, АКО ТЕ БЪДАТ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ВЕРСКИ ИЛИ ЕТНИЧЕСКИ ФАНАТИЗЪМ.

БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ЗА ВСИЧКИ НИ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА Я ДЕЛИ НА ВЕРСКА ИЛИ ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА.

СЕКРЕТАР: Г.ДИМИТРОВ            ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.КАРАМИТРЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".


СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3" ПРИЗОВАВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА НЕ СЕ ПОДДАВА НА МАНИПУЛАЦИИТЕ НА ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА - НА СДС И БСП - И ДА РЕШИ САМ СЪДБАТА НА СОБСТВЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ. ЧРЕЗ ВЕСТНИК "НОВА ЕРА" /БРОЙ 5/ НИЕ ДАДОХМЕ ИСТИНАТА ЗА ВЪПРОСНИЯ ЗАПИС И ИСКАМЕ ОТГОВОР ОТ БСП ЗА ДУМИТЕ НА МЛАДЕНОВ, КОИТО СА БИЛИ ИЗКАЗАНИ НЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРОДА, А ЗА УСПОКОЕНИЕ ПА "ВИСШИТЕ ПАРТИЙНИ КАДРИ" - ПО СЪВЕТ НА ЧОВЕК КРАЙ НЕГО.

СЪЮЗ "ЕРА - 3" Е ТВЪРДО УБЕДЕН, ЧЕ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ С РАДИКАЛНИТЕ СИ ВИЖДАНИЯ И ПОСТЪПКИ Е НЕУДОБЕН И ЗА ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА.

ДЪРЖИМ ЗА ОБЩОНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ ПО ТОЗИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ВЪПРОС.

ДА СПРЕМ ИНТРИГИТЕ НА ДВЕТЕ ФАНАТИЗИРАНИ СИЛИ!

НА 17 ЮЛИ 1990 ГОД. В 10.00 ЧАСА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ГО РЕШИМ НИЕ САМИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3": СЛАВОМИР ЦАНКОВ

11 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ОТ СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ КЪРДЖАЛИ, АДРЕСИРАНО ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПИСМОТО Е ПОДПИСАНО ОТ 542 ГРАЖДАНИ.


ДНЕС, 9 ЮНИ 1990 ГОДИНА, НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА КЪРДЖАЛИ - ЧЛЕНОВЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОБЕДИНЕНИ ОТ МИСЪЛТА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДОХМЕ ОТ 18.30 Ч. ОБЩОГРАДСКО СЪБРАНИЕ. КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ УЛИЧНАТА ДИКТАТУРА, НАЛАГАНА ОТ ОТДЕЛНИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТЕХНИЯ СТРЕМЕЖ ДА ОСУЕТЯТ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ИЗБРАНИЯ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ.

НАСТОЯВАМЕ:

1. НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ ВСЯКАКЪВ РОД ДА СЕ РЕШАВАТ В ПАРЛАМЕНТА.
2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ВЪРХОВЕН ГАРАНТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, СВОБОДАТА И ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА.
3. СИЛИТЕ НА РЕДА ДА ЗАЕМАТ СВОЕТО МЯСТО И СПРАТ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО.

ЖЕЛАЕМ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБЩО СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО - ПОДКРЕПА, ИЗПРАТЕНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО СКАЛИЦА, БУРГАСКА ОБЛАСТ.


ИЗРАЗЯВАМЕ ПОДКРЕПА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ЗА ЦИВИЛИЗОВАН ДИАЛОГ, ВЗАИМНА ТЪРПИМОСТ И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.

НЕКА СЪХРАНИМ ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ДА ПРЕУСТАНОВИМ СТАЧКИТЕ И СЪЗДАДЕМ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СВОЯТА ЕНЕРГИЯ И СИЛИ ДА НАСОЧИМ КЪМ РЕШАВАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЗАДАЧИ И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА НИ.

СТИГА ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, УЛТИМАТУМИ, ДИКТАТИ - ВСИЧКИ ВЗЕТИ ОТ ВОЕННИЯ АРСЕНАЛ. ДА ГРАДИМ ДЕМОКРАЦИЯТА С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА.

НА 10 И 17 ЮЛИ 1990 ГОДИНА НАРОДЪТ НИ СВОБОДНО ИЗРАЗИ ВОЛЯТА СИ    И ЗАКОННО ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА ХОРАТА, КОИТО ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ, И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗАМЕНЯ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ С НАТИСКА НА УЛИЦАТА. НЕ МОЖЕ СТОТИЦИ, А ДОРИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ДУШИ ДА СИ ПРИСВОЯВАТ ПРАВОТО ДА ДЕЙСТВУВАТ ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД, СЛЕД КАТО ТОЙ НЕДВУСМИСЛЕНО Е ИЗРАЗИЛ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ГРАДИ ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

С ПОДПИСИТЕ СИ ИЗРАЗЯВАМЕ ПОДКРЕПА НА ЗАКОННО ИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ В СТРАНАТА НИ И СВОЕТО КАТЕГОРИЧНО "НЕ" НА НАТИСКА И УЛТИМАТУМИТЕ.

/СЛЕДВАТ 467 ИМЕНА С ПОДПИСИ. ПОДПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЦЕНТРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЖЕНИ ПРИ КВАРТАЛ "Д. ХАДЖИДЕКОВ" - ПЛОВДИВ, ПОДПИСАНО ОТ 90 ЖЕНИ.


ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЖЕНИ ПРИ КВ. "Д. ХАДЖИДЕКОВ" - ПЛОВДИВ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРИЗИВА НА ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ И ИЗКАЗВА СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ ЗА НАЧИНА И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО БЕ ПРИНУДЕН ПРЕЗИДЕНТЪТ П. МЛАДЕНОВ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА.

КАКВО БИ СТАНАЛО В НАШАТА СТРАНА, АКО ОТДЕЛНИ ГРУПИ ХОРА ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ ЗАСТАВЯТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ЛИЦА ДА ДЕЙСТВАТ ПО ТЯХНА ВОЛЯ, БЕЗ ДА СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ОСТАНАЛИЯ НАРОД.

ПОДДЪРЖАМЕ ИСКАНЕТО ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ. НАСТОЯВАМЕ ЗА ТОВА! ТОВА Е ДЕМОКРАТИЧНО!

ИСКАМЕ МИР, А НЕ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА.

ПЛОВДИВ, ЮЛИ 1990 Г.  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОТГОВОРНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА С. МЕЗЕК, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, АДРЕСИРАНО ДО СДРУЖЕНИЕТО "ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ПО ПОВОД ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ И СДРУЖЕНИЕТО "ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ", ИЗЛЪЧЕНА ПРЯКО НА 2 ЮЛИ 1990 ГОД. ОТ БЪЛГАРСКОТО РАДИО, ИЗРАЗЯВАМЕ НАШЕТО ДЪЛБОКО ВЪЗМУЩЕНИЕ И НЕГОДУВАНИЕ. ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

КРАЙНО НЕОБОСНОВАНО И НЕАРГУМЕНТИРАНО БЯХА ОТПРАВЕНИ КЛЕВЕТИ И НАПАДКИ СРЕЩУ НАС ЗА ДЕЙСТВИЯ, С КОИТО СМЕ БИЛИ МАНИПУЛИРАЛИ НАЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.

ДЛЪЖНИ СМЕ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ТОВА СА ИЗМИСЛИЦИ, С КОИТО СЕ ЦЕЛИ ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЕКТИВНА АНКЕТА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА С. МЕЗЕК, ЗА ДА СЕ ИЗЯСНЯТ РЕАЛНИТЕ ФАКТИ, А НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ДА ПОТЪРСИМ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДОБНИ КЛЕВЕТИ.

КМЕТ: СТ. ЖЕЛЯЗКОВ   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА 168 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - 26 СЕКЦИЯ: Д. КОСТАДИНОВ
СЕКРЕТАР НА ОПО: Ц. ЩЕРЕВА
СЕКРЕТАР: М. ХРИСТОНЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА КООРДИНАТОРИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".


СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" СМЯТА ЗА СВОЙ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ ДА ИНФОРМИРА ШИРОКАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ В ХОДА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И НА САМИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КРАТЪК ПЕРИОД СДРУЖЕНИЕТО СЕ РАЗРАСНА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ, КАТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ НАБРОЯВАШЕ БЛИЗО 8000 НОТИФИЦИРАНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОНТРОЛЬОРИ - "ГОСТИ" ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА - И ОЩЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ СИМПАТИЗАНТИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА.

ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЕТО УВАЖЕНИЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ ОТ СРОДНОТО БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ /БСЧИ/ СЕ ДЕКЛАРИРА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ГОТОВНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕГО В БЪДЕЩАТА РАБОТА.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ИЗПРАТИХА ОКОЛО 1000 СИГНАЛА ЗА НАРУШЕНИЕ И НЕРЕДНОСТИ, КОИТО БЯХА ОБРАБОТЕНИ И ПРЕДАДЕНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ СИГНАЛИТЕ СА ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ЗИВНС/. В НЯКОИ ОТ ТЯХ ОБАЧЕ СЕ СЪДЪРЖАТ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КАТО УПРАЖНЯВАНЕ НА НАТИСК, МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО, БЕЗ ДА ИМА ТАКОВА, И НАРУШАВАНЕ ТАЙНАТА НА ГЛАСУВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТИ ЛИЦА. СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИ ДОКАЗВАНЕ НА ТЕЗИ СИГНАЛИ МАТЕРИАЛИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ПРОКУРАТУРАТА.

ОТ ОБРАБОТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЛИЧИ, ЧЕ НАЙ-МНОГОБРОЙНИ СА НЕРЕДНОСТИТЕ И НАРУШЕНИЯТА НА:
- ЧЛ.50, АЛ.2 И АЛ.4 ОТ ЗИВНС /ИЗИСКВАНЕ АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА; ЗАБРАНА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ, ПОСТАВЕНИ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД/;
- ЧЛ.51, АЛ.2 ОТ ЗИВНС /НЕДОПУСКАНЕ НА АГИТАЦИЯ 24 ЧАСА ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ И В ИЗБОРНИЯ ДЕН/. В САМИЯ ДЕН НА ИЗБОРА СА ИЗВЪРШЕНИ МНОГОБРОЙНИ АГИТАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ ОТ НАЙ-РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО - МИТИНГИ И СКАНДИРАНИЯ ПРЕД САМИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ЛИЧНИ ЗАПЛАХИ, НАТИСК ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА ОПРЕДЕЛЕН КАНДИДАТ, РАЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ДОРИ И ПРЕД ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И ДРУГИ.

ИМА СИГНАЛИ, ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БСЧИ СЪС СТАТУТ НА ГОСТИ СА ПРЕВИШАВАЛИ ПРАВАТА СИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ.

В ЕДИНИЧНИ СЛУЧАИ ИМА ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ.50, АЛ.5 ОТ ЗИВНС /РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ С НЕМОРАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ НАКЪРНЯВАЩО ЧЕСТТА И ДОБРОТО ИМЕ НА КАНДИДАТИТЕ/.

ИМА ОТДЕЛНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ.47, ЧЛ.55, ЧЛ.57, ЧЛ.58 и чл.60 ОТ ЗИВНС НА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И ИЗБОРА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ; ЗА НАРУШАВАНЕ ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ГЛАСУВАНЕТО; ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ТАЙНАТА НА ГЛАСУВАНЕТО И ДРУГИ.

КОНСТАТАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО Е, ЧЕ МНОГО ОТ НЕРЕДНОСТИТЕ И НАРУШЕНИЯТА СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО ОПИТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ, НЕДОСТАТЪЧНИ ПРАВНИ ПОЗНАНИЯ, КРАТКИЯ СРОК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, НЕПОЗНАВАНЕ НА ДЕЙСТВУВАЩИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И НАЛИЧИЕТО НА СИЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО.

СЪЩЕВРЕМЕННО СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗЯВА КАТЕГОРИЧНОТО СИ УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ В ОГРОМНАТА СИ ЧАСТ ПРОПУСКИТЕ И НАРУШЕНИЯТА СА ОТ ТАКОВА ЕСТЕСТВО, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ КАКТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, ТАКА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПОДОБНИ НАРУШЕНИЯ ИМА И В ДЪРЖАВИ С ДАЛЕЧ ПО-РАЗВИТИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ТРАДИЦИИ, ПРОВЕДЕНИТЕ У НАС ИЗБОРИ МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПЪРВИ УСПЕШНО ВЗЕТ ИЗПИТ ПО ДЕМОКРАЦИЯ.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/.


ПЛАНОВОСТ ИЛИ ХАОС В ИКОНОМИКАТА

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ЗАЩИТАВА ТЕОРИЯТА ЗА РАЗВИТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. С УДИВЛЕНИЕ СЛЕДИМ ПРОМЕНИТЕ В МИСЛЕНЕТО НА РЕДИЦА УЧЕНИ, КОИТО СТИГНАХА ДО АБСУРДНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ ПОЛИТИКОНОМИЯ НА СОЦИАЛИЗМА НЯМА, ЧЕ ТАКАВА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА ИЛИ ПОНЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА.

ОБАЧЕ, КОГАТО РИТАШ БОС НАГОРЕЩЕН РЪЖЕН, ВЕРОЯТНОСТТА ДА НЕ СЕ ИЗГОРИШ ЛИПСВА.

БУМЕРАНГ /НАГОРЕЩЕН РЪЖЕН/ ЗА НИХИЛИСТИТЕ Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЕКТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ. ТЯХНОТО НАСИЛЕНО ОТРИЧАНЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ДИСПРОПОРЦИИ В ИКОНОМИКАТА, КЪМ СВОЕОБРАЗЕН ХАОС, КЪМ ОБЕДНЯВАНЕ НА "БЕДНИТЕ" И ОБОГАТЯВАНЕ НА "СПОСОБНИТЕ" /ТЕЗИ, КОИТО ЧРЕЗ КРАЖБИ И ЧУЖД ТРУД СА НАТРУПАЛИ СТОКИ И ПАРИ/.

РЕВОЛЮЦИОННАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ НЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, НЕ ЧРЕЗ САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ - А ПО ПЪТЯ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ПРИ ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ, ПО ПЪТЯ НА ИНТЕГРАЦИЯ С ЧУЖДИ ИКОНОМИКИ, ПРИ РАВНОПРАВНИ УСЛОВИЯ; ПО ПЪТЯ НА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ.

БРМП ПРИЕМА НАЛИЧИЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, АКО В КОНСТИТУЦИЯТА Е ГАРАНТИРАНА ЗАБРАНАТА И ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА.

СПОРЕД НАС ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА СА ПРИЛОЖИМИ В ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНОРАЗВИТИ СТРАНИ, ТАМ, КЪДЕТО ИМА ИЗОБИЛИЕ ОТ МАТЕРИАЛНИ БЛАГА. В НАШИ УСЛОВИЯ ТАКАВА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ОСИГУРЯВА РАЗВИТОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ПЛАНИРАНОСТ ПРИ СОЦИАЛИЗМА Е ДОКАЗАЛА СПОСОБНОСТТА СИ В КЪС ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОД, ПРИ ОСКЪДНОСТ НА РЕСУРСИ, В ИКОНОМИЧЕСКИ БЛОКАДЕН ПОЯС - СТРАНА СЛАБОРАЗВИТА /КАТО БЪЛГАРИЯ/ ДА ИЗВЪРШИ СКОК. НЕКА НЕ СРАВНЯВАМЕ СЕБЕ СИ С ДРУГИТЕ, КОИТО НАПРАВИХА СВОЯ ГОЛЯМ СКОК ПРИ СЪВСЕМ ДРУГИ УСЛОВИЯ - САЩ, ШВЕЦИЯ, ФРГ.

УБЕДЕНИ СМЕ В НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕФОРМИ В ИКОНОМИКАТА, В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕН ГАРАНТ ЗА МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Е РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА. В НЕДАЛЕЧНО МИНАЛО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО БЕШЕ ЖЕРТВАНО В ИМЕТО НА ТЕЖКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ. ДНЕС РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА Е СИЛАТА, ТЯ Е РЕВОЛЮЦИОННАТА КЛАСА, КОЯТО ИМА НУЖДА ДА НАЛОЖИ КОРЕНЕН ПОВРАТ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

НИЕ ВИЖДАМЕ ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЕДИНСТВЕНО В ДЕЙСТВИЕТО НА УЕДРЕНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ПОДЧИНЕНО НА ПЪРВОРОДНАТА СИЛА НА ТКЗС. ДА СЕ РАЗЧИТА НА ЛИЧНО СТОПАНСТВО, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ В ПРОЦЕС НА СТРОИТЕЛСТВО НА МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КРИЗА Е НАЙ-МАЛКОТО ПЪТ КЪМ ОТСЛАБВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, РЕАЛЕН ПРИНОС ЗА СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО И НАСИЛИЕ.

НИЕ СМЕ ЗА ТАКИВА МЕХАНИЗМИ, КОИТО ДА ПРИВЛЕКАТ, А И ДА ПРИНУДЯТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА ИНВЕСТИРАТ КАПИТАЛИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, В ПОСТРОЯВАНЕ НА МАЛКИ МЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО, СИРЕНЕ, КАШКАВАЛ; РАЙОННИ ЦЕХОВЕ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ОРАНЖЕРИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО БИХА УВЕЛИЧИЛИ ПРИХОДИТЕ ПРИ ПОДОБНА КООПЕРАЦИЯ И ЗНАЧИТЕЛНО БИХА НАМАЛИЛИ РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСПОРТ, ПОДДРЪЖКА, ГОРИВА.

БРМП Е ЗА ПРИОРИТЕТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

СМЯТАМЕ, ЧЕ РЕАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОМЯНА Е ПАРИЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО /КОНКРЕТНО В ПРОИЗВОДСТВОТО/ ДА БЪДЕ С 1/3 ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В СТРАНАТА, КАТО ПАРИТЕ ЗА ТОВА СЕ НАБАВЯТ ОТ ФОНД "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" - ОСИГУРЕН ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО-ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА "ПОМОЩ 3А МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО".

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ Е ЗА КООПЕРИРАНЕ МЕЖДУ ТКЗС И СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, КОИТО БИХА СТРОИЛИ ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА ПО ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ БОРБАТА ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА Е НАШЕ, САМО НАШЕ ДЕЛО. ПРИСТЪПВАНЕТО КЪМ ЗАЕМИ БИ ОЗНАЧАВАЛО ЗАВИСИМОСТ, А НАШАТА МЕЧТА, НАШАТА СЪКРОВЕНА ЦЕЛ НА НАРОД, КОЙТО Е ПРЕЖИВЯЛ ДЪЛГОЛЕТНИ БОРБИ ЗА СВОБОДА, Е НЕЗАВИСИМОСТТА.

ЕДИН НАРОД Е СВОБОДЕН, КОГАТО Е НЕЗАВИСИМ!

БЪЛГАРИЯ ИМА ТРУДОЛЮБИВ НАРОД, МЛАДЕЖТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРИЗВАНА ДА СЕ БОРИ ЗА СВОЯТА СВОБОДА И ДА БЪДЕ ВЕЧНИЯТ ДВИГАТЕЛ - НАЙ-СИЛНОТО, НАЙ-ДЕЙСТВЕНОТО ЗВЕНО НА НАРОДА, ЗАЩОТО МЛАДЕЖТА Е ВЕЧНА, КАКТО Е ВЕЧНО СЛЪНЦЕТО!

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ЗАСТЪПВА ГЛЕДИЩЕТО, ЧЕ ВЪПРЕКИ ЖЕЛАНИЕТО НИ СТРАНАТА Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ТЕЖКИ ДНИ НА ФИНАНСОВО ЗАТРУДНЕНИЕ И СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО.

СМЯТАМЕ, ЧЕ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЩОНАРОДНА ПОЛИТИКА И НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ И ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ ОТ КАКВОТО И ДА Е ПРАВИТЕЛСТВО.

БРМП Е ЗА ОТНЕМАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА, СЪЩЕВРЕМЕННО ВСЯКА БЪЛГАРСКА МАЙКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО СИ ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДА ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО СТОЙНОСТТА НА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, А ТОВА ВРЕМЕ ДА СЕ ПРИЗНАВА ЗА ТРУДОВ СТАЖ.

ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ В РАЗМЕР НА СРЕДНАТА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
ПРОМЯНАТА В СРЕДНОМЕСЕЧНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЩЕ БЪДЕ СВОЕОБРАЗЕН ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС.

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, БОЛНИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ, ОСТАНАЛИ БЕЗ БЛИЗКИ, МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕ НА ПОМОЩНИ ЕКИПИ КЪМ КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ И ДА ВКЛЮЧВАТ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИК. ОБЩИНИТЕ И КМЕТСТВАТА ДА БЪДАТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИВЛИЧАТ ЗА ТАКАВА РАБОТА СТУДЕНТИ, УЧЕНИЦИ, КАТО ЗАПЛАЩАНЕТО Е СЕДМИЧНО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 6 ЮЛИ 1990 ГОД. ОТ СЪВЕТА НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ОРГАНИЗИРАЛ УЧАСТНИЦИТЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.


НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ЗАПОЧНАХМЕ СВОЕТО ГРАЖДАНСКО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА 5 ЮЛИ ПОД ФОРМАТА НА СЕДЯЩА СТАЧКА. НА 6 ЮЛИ СЛЕД ОБЯД ЧРЕЗ БЪЛГАРСКО РАДИО НИЕ ПРОЧЕТОХМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ГОСПОДИН ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧНАТА И ОКОНЧАТЕЛНА ДАТА ЗА ПУБЛИЧЕН СЪД СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ.
3. ИЗИСКВАНЕ НА ПИСМЕНИ УВЕРЕНИЯ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ НЕЗАБАВНО ЩЕ РАЗГЛЕДАТ И РЕШАТ ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА НИ, ФОРМУЛИРАНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА.

ОЩЕ СЪЩАТА ВЕЧЕР В ЦЕНТРАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕШЕ ОПОВЕСТЕНО, ЧЕ ГОСПОДИН ПЕТЪР МЛАДЕНОВ Е ПОДАЛ ОСТАВКАТА СИ. ТОВА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, КЪМ КОЕТО НИЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИХМЕ, СЧИТАМЕ ЗА ГОЛЯМА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ПО ПОВОД НАСТОЯВАНЕТО НИ ЗА КОНКРЕТНО ОТНОШЕНИЕ ПО СЛУЧАЯ СЪС СЛЕДСТВИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ ПОЛУЧИХМЕ УВЕРЕНИЕТО НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, РАЗПРОСТРАНЕНО ЧРЕЗ БТА, ЧЕ СЛЕДСТВИЕТО ЩЕ ЗАВЪРШИ В ЗАКОННИЯ СРОК, ИЗТИЧАЩ НА 18 ЮЛИ И ЧЕ ТОЗИ СРОК НЯМА ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН. АКО ДУМАТА НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА БЪДЕ СПАЗЕНА, ТОВА ЩЕ Е ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА КАУЗАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И НИЕ ЩЕ БЪДЕМ УДОВЛЕТВОРЕНИ, ЧЕ НАШИТЕ УСИЛИЯ СА ДОПРИНЕСЛИ ЗА ТОВА.

ПО ТОЧКА ТРЕТА НИЕ ПОЛУЧИХМЕ ПИСМЕНИ УВЕРЕНИЯ ОТ СДС И БЗНС, КОИТО НИ УДОВЛЕТВОРЯВАТ И ЗА КОИТО БЛАГОДАРИМ. РАДВА НИ И ФАКТЪТ, ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ В СВОЯ МЕМОРАНДУМ ОТ 9 ЮЛИ ФАКТИЧЕСКИ ПОДКРЕПЯ НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ.

ЕДИНСТВЕНО БСП ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ НИ Е ДАЛА КОНКРЕТЕН ОТГОВОР, ЧЕ НЕЙНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ВЪВ ВНС ЩЕ ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО КЪМ РЕШАВАНЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ, А ИМЕННО:

- НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ДА НЕ Е БИЛ ОБВЪРЗАН ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. С ПАРТИЙНИ, ДЪРЖАВНИ, СТОПАНСКИ И ВОЕННИ СТРУКТУРИ, А СЪЩО ТАКА С МВР И ДС.
- ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОТНЕМЕ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ИМУНИТЕТ НА ДЕПУТАТИ, КОИТО СА УЧАСТВУВАЛИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЛАГЕРА КРАЙ ЛОВЕЧ И ДРУГИТЕ ЛАГЕРИ, В ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЙСКОВИ ЧАСТИ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРЕЗ 1968 Г., ВИНОВНИЦИТЕ ЗА Т. НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" И ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ВРЕМЕ НА АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ И НА ДЕПУТАТИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СА ДОПРИНЕСЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА НА БЪЛГАРИЯ, КАТО ИМ СЕ ПОТЪРСИ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
- ДА СЕ ОБЯВИ ПОДРОБНО ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТАНЦИИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ  ОТЧЕТ, ПОДКРЕПЕН С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОКУМЕНТИ ЗА НЕГОВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ.
_ ДА СЕ ОБЯВИ ИСТИНАТА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ БИВШИ И "НАСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕТО МУ.
- ДА СЕ ОБЯВИ ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА БСП /БКП/ И ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕТО МУ.

НИЕ ЗАЯВЯВЯМЕ КАТЕГОРИЧНО: НЯМА ДА ПРЕКРАТИМ НАШЕТО ГРАЖДАНСКО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ДОКАТО НЕ ПОЛУЧИМ СЪЩОТО ОПРЕДЕЛЕНО И ЯСНО ПИСМЕНО УВЕРЕНИЕ ОТ БСП, КАКВОТО ПОЛУЧИХМЕ ОТ ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

СОФИЯ, 11 ЮЛИ 1990 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - ВАРНА.


ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ С ИСКАНИЯТА НА ИНИЦИАТИВА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" - СОФИЯ, ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРОТЕСТНАТА СИ АКЦИЯ ПРЕД СГРАДАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ ЧЕ ЩАФЕТНОТО ДЕНОНОЩНО ПРИСЪСТВИЕ НА ПЛОЩАДА ПРЕД СГРАДАТА НА ОНС ВЪВ ВАРНА И ПРЕД СГРАДАТА НА БКП /БСП/ НЯМА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ДО МОМЕНТА, В КОЙТО НЕ ЗАПОЧНАТ КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".


ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ПРИВЕТСТВУВА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 87-ТА ГОДИШНИНА ОТ КЪРВАВИЯ РЕФЕРЕНДУМ ЗА БЪЛГАРЩИНА - СЛАВНОТО ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКО ВЪСТАНИЕ.

МОРАЛНО ПОДКРЕПЯМЕ ЧЕСТВАНЕТО В НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТАЗИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ДАТА КАТО АКТ НА ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.

НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО НЕВРОКОПСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН, ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ", КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН В СЪСТАВА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, ЩЕ ПОДНЕСЕ ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА.

СОФИЯ, 12 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/СОФИЯ, 13 ЮЛИ 1990 ГОДИНА            ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БРОЙ 137 /155/

 

КОНСТИТУЦИЯ
НА

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /втора част/

Продължение от брой 136/12 юли 1990 година на пълния текст на конституцията на Съединените американски щати /Поправки, направени през периода 1791 - 1971 година/.

Първите десет поправки, известни като Декларация за правата.

ПОПРАВКА I    1791
Конгресът няма да приема закони, установяващи или забраняващи свободното изповядване на каквато и да било религия, ограничаващи свободата на словото или на пресата, или ограничаващи правото на хората да се събират мирно и да се обръщат с петиции към Правителството за отстраняване на несправедливости.

ПОПРАВКА II    1791
Тъй като за безопасността на всяка свободна държава е необходимо добре организирано опълчение, правото на народа да притежава и носи оръжие не може да бъде нарушавано.

ПОПРАВКА    III    1791
В мирно време нито един войник не може да бъде настаняван в ничий Дом без съгласието на собственика му; по време на война това се допуска само по начин, определен със закон.

ПОПРАВКА    IV    1791
Правото на хората да бъдат сигурни в неприкосновеността на тяхната личност, жилище, книжа и имущество не може да бъде нарушавано с неоснователни обиски или арести, а съдебни постановления за такива действия не могат да бъдат издавани без достатъчни основания, потвърдени [с клетва или тържествена декларация. Такива постановления трябва да посочват конкретно подлежащите на обиск места и подлежащите на арест или конфискация лица или имущество.

ПОПРАВКА V    1791
Никое лице не може да бъде подведено под отговорност за углавно или друго позорно престъпление, освен по обвинение или постановление на Голямото жури, с изключение на случаите на подвеждане под отговорност в сухопътните или морски въоръжени сили или в народното опълчение, действуващи по време на война или на застрашаваща обществото опасност. Никое лице не може да отговаря два пъти с живота си или с телесно наказание за едно и също престъпление, нито може да бъде принуждавано да свидетелствува срещу себе си в углавно дело, нито да бъде лишено от живот, свобода или имущество без надлежен съдебен процес, нито може частна собственост да се иззема за обществено ползване без справедлива компенсация.

ПОПРАВКА VI    1791
Във всички случаи на углавно съдебно преследване обвиняемият има правото на бързо и публично съдебно дирене от съда на безпристрастни съдебни заседатели на онзи щат и окръг, където е извършено престъплението, като този окръг предварително се определя със закон; обвиняемият има правото да бъде информиран относно характера и мотивите на обвинението, да иска очни ставки със свидетелите, даващи показания срещу него, да изисква принудително призоваване на свидетели в негова полза и да се ползва от помощта на адвокат за защитата си.

ПОПРАВКА VII    1791
В делата, отнасящи се към обсега на обичайното право, когато сумата на иска надвишава двадесет долара, се запазва правото спорът да бъде решаван от съдебните заседатели и никакво дело, решено от съдебните заседатели, не може да бъде подложено на преразглеждане от който и да било съд на Съединените щати, освен въз основа на положенията на обичайното право.

ПОПРАВКА VIII     1791
Не могат да се изискват чрезмерно високи парични гаранции, нито да се налагат чрезмерно високи глоби, нито да се налагат жестоки и необичайни наказания.

ПОПРАВКА IX    1791
Изброяването в Конституцията на определени права не трябва да се тълкува като отричане или подценяване на други принадлежащи на народа права.

ПОПРАВКА X    1791
Правата, не делегирани на Съединените щати с настоящата Конституция, но и не отричани от нея на щатите, се запазват на щатите и на народа.

ПОПРАВКА XI    1795
Съдебната власт на Съединените щати не може да бъде тълкувана като разпростираща се върху каквито и да било искове, спадащи към компетенцията на статутното право или правото на справедливостта, заведени или възбудени срещу който и да било от Съединените щати от граждани на друг щат, или от граждани или поданици на която и да било чужда държава.

ПОПРАВКА XII    1804
Назначените избиратели се събират в съответните им щати и гласуват чрез тайно гласоподаване за Президент и Вицепрезидент, от които поне единият не трябва да бъде жител на същия щат, в който живеят самите Те; в избирателните си бюлетини те посочват името на лицето, за което гласуват като за Президент, а в отделни бюлетини — името на лицето, за което гласуват като за Вицепрезидент; те съставят отделни списъци на лицата, за които е било гласувано като за Президент, и на лицата, за които е било гласувано като за Вицепрезидент, с посочване броя на гласовете, подадени за всеки от тях; тези списъци се подписват и заверяват, след което се изпращат запечатани в седалището на правителството на Съединените щати, адресирани до Председателя на Сената; — Председателят на Сената, в присъствието на Сената и на Камарата на представителите, отваря всички заверени списъци, след което гласовете се преброяват; — Лицето, получило най-голям брой гласове като кандидат за Президент, става Президент, ако броят на подадените за него гласове съставлява мнозинството от общия брой на назначените избиратели; ако нито едно лице не е получило такова мнозинство, тогава Камарата на представителите веднага, с тайно гласуване, избира Президента измежду не повече от три лица, получили най-голям брой гласове. При избирането на Президента, обаче, гласовете се броят по щати, като всеки щат се представя с един глас; кворумът за тази цел съставляват две трети от представените с един или повече членове на Камарата щати, а за избора на Президента е необходимо мнозинството от общия брой на щатите. Ако Камарата на представителите не избере Президент, когато правото за този избор се предоставя на нея, до четвъртия ден на идващия месец март, тогава длъжността Президент се възлага да бъде изпълнявана от Вицепрезидента, както и в случай на смърт или друго консгитуционно възпрепятствуване на Президента. — Лицето, получило най-голям брой гласове като кандидат за Вицепрезидент, става Вицепрезидент, ако този брой гласове е мнозинството от общия брой назначени избиратели, а ако нито едно лице не получи такова мнозинство, тогава Сенатът избира Вицепрезидента измежду двете лица от списъка, получили най-голям брой гласове; за целта кворумът трябва да се състои от две трети от общия брой на сенаторите, а за избирането на Вицепрезидента е необходимо мнозинството от общия им брой. Никое лице, обаче, което според Конституцията не е правоспособно да заема длъжността Президент, не може да бъде избрано и на длъжността Вицепрезидент на Съединените щати.

ПОПРАВКА XIII    1865

Параграф 1. Нито робството, нито принудителният труд, освен като наказание за престъпление, извършителят на което е надлежно осъден, могат да съществуват в Съединените щати или на която и да е територия, намираща се под тяхна юрисдикция.

Параграф 2. Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

ПОПРАВКА XIV    1868

Параграф 1- Всички лица, родени или натурализирани в Съединените шати и подпадащи под тяхната юрисдикция, са граждани на Съединените шати и на щата, в който живеят. Нито един щат не може да приема или прилага какъвто и да било закон, който да ограничава привилегиите или свободите на гражданите на Съединените щати; нито един щат не може да лишава което и да е лице от живот, свобода или собственост без надлежен съдебен процес, нито може да отказва на което и да е лице, подлежащо на неговата юрисдикция, равна защита от законите.

Параграф 2. Депутатските места в Камарата на представителите се разпределят пропорционално между отделните щати в съответствие с числеността на населението им, като се броят всичките лица, живеещи в щата, с изключение на необлаганите с данъци индианци. Но когато правото да се гласува при избора на избиратели за Президент и Вицепрезидент на Съединените щати, на представители в Конгреса, на изпълнителни и съдебни служители в щата, или на членове на неговата легислатура е отказано на някои от жителите от мъжки пол на щата, които са на възраст над двадесет и една година и са граждани на Съединените щати, или когато това им право е ограничено по какъвто и да било начин, освен за участие в бунт или друго престъпление, базата на представителство в такива случаи се намалява в същата пропорция, в каквато броят на такива граждани от мъжки пол се отнася към общия брой граждани от мъжки пол на възраст над двадесет и една години в този щат.

Параграф 3. Никое лице не може да бъде сенатор или представител в Конгреса, нито избирател на Президент и Вицепрезидент, нито да заема каквато и да е служба, било то гражданска или военна, в администрацията на Съединените щати или на който и да е щат, което, след като е положило клетва като член на Конгреса, или като офицер на Съединените щати, или като член на щатска легислатура, или като служител на изпълнителната или съдебната власт на който и да било от щатите да подкрепя Конституцията на Съединените щати, е взело участие във въстание или бунт срещу същите, или е оказало помощ или подкрепа на техни врагове. Но Конгресът може да отмени подобна забрана с две трети гласове, подадени и в двете камари.

Параграф 4. Законността на държавния дълг на Съединените щати, одобрен със закон и включващ дълговете, направени за изплащане на пенсии и възнаграждения за услуги при потушаване на въстания или бунтове, не може да се оспорва. Но нито Съединените щати, нито който и да било щат не поемат и не изплащат никакви дългове или задължения, направени за подпомагане на въстание или бунт срещу Съединените щати, или каквито и да било искове за обезщетение при загуба или освобождаване на роби; всички подобни дългове, задължения и искове се смятат за незаконни и недействителни.
Параграф 5. Конгресът има властта да прилага, чрез съответно законодателство, клаузите на този член.

ПОПРАВКА    XV    1870

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може да им бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или от който и да било щат по причина на расата, цвета на кожата или предишното пребиваване в робство.

Параграф 2. Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

ПОПРАВКА XVI    1913
Конгресът има властта да налага и събира данъци върху доходите независимо от източника им, без пропорционалното им разпределяне между щатите и без оглед на каквито и да било статистически данни или преброявания.

ПОПРАВКА XVII    1913
Сенатът на Съединените щати се състои от по двама сенатори от всеки Щат, избирани от населението на щата за шест години; всеки сенатор има един глас. Избирателите във всеки щат трябва да притежават качествата, изисквани от избирателите на най-многочисления клон от щатските легислатури.
Когато в представителството на който и да било щат в Сената се овакантява място, легислатурата на този щат издава писмено нареждане за провеждането на избори за попълването на това вакантно място. Предвижда се, че легислатурата на всеки щат може да упълномощи изпълнителната му власт да направи временно назначение, докато населението попълни вакантното място чрез насрочени от легислатурата избори.
Тази поправка не може да се тълкува по начин, който би могъл да засегне избора или мандата на който и да било сенатор, избран преди тя да е станала валидна като част от Конституцията.

ПОПРАВКА XVIII    1919

Параграф 1. Една година след ратификацията на този член производството, продажбата или пренасянето на спиртни напитки в Съединените щати и всички територии под тяхна юрисдикция, както и техният внос във или износ от Съединените щати с цел употребата им като напитки се забранява с настоящето.

Параграф 2. Конгресът и отделните щати ще имат равна власт да прилагат този член чрез съответно законодателство.

Параграф 3. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от легислатурите на щатите, както е предвидено в Конституцията, не по-късно от седем години от датата на представянето му на щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XIX    1920
Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може да бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или от който и да било щат по причина на пола.
Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

ПОПРАВКА XX    1933

Параграф 1. Сроковете на пълномощията на Президента и Вицепрезидента изтичат в 12 часа по пладне на 20-ия ден на януари, а сроковете на пълномощията на членовете на Сената и на Камарата на представителите изтичат в 12 часа по пладне на 3-ия ден на януари от годините, в които тия срокове биха изтекли, ако този член не беше ратифициран; от тези дати започват да текат сроковете на пълномощията на техните приемници.

Параграф 2. Конгресът се събира поне веднъж всяка година и първото му заседание започва в 12 часа по пладне на 3-ия ден на януари, освен ако членовете на Конгреса определят със закон друг ден.

Параграф 3. Ако новоизбраният Президент е починал към момента, от който започва да тече срокът на пълномощията му, новоизбраният Вицепрезидент става Президент. Ако Президент не е избран към момента, от който започва да тече срокът на пълномощията му, или ако новоизбраният Президент не е в състояние да изпълнява длъжността си, тогава новоизбраният Вицепрезидент изпълнява длъжността Президент, докато бъде избран Президент, отговарящ на изискванията; Конгресът може със закон да уреди случая, когато нито новоизбраният Президент, нито новоизбраният Вицепрезидент отговарят на изискванията, като постанови кой в такъв случай ще изпълнява длъжността Президент, или определи начина за подбиране на лицето, което да изпълнява длъжността Президент; това лице ще действува съответно, докато Президентът или Вицепрезидентът се окажат в състояние да изпълняват длъжността.

Параграф 4. Конгресът може да урежда със закон случаи на смърт на което и да е от лицата, измежду които Камарата на представителите може да избира Президент, когато на членовете й се предоставя това право, както и случаи на смърт на което и да е от лицата, измежду които Сенатът може да избира Вицепрезидент, когато на сенаторите се предоставя това право.

Параграф 5. Параграфи 1 и 2 влизат в сила на 15-ия ден на октомври, следващ ратификацията на този член.

Параграф 6. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от легислатурите на три четвърти от всички щати не по-късно от седем години от датата на представянето му.

ПОПРАВКА XXI    1933

Параграф 1. С настоящето се отменя член осемнадесети от поправките към Конституцията на Съединените щати.

Параграф 2. С настоящето се забранява превозването или вносът на спиртни напитки в който и да е щат, територия или владение на Съединените щати, с цел доставка или употреба, в нарушение на съответните закони.

Параграф 3. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от конвентите на щатите, както се предвижда в Конституцията, не по-късно от седем години от датата на представянето му на щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XXII    1951

Параграф 1. Никое лице не може да бъде избрано на длъжността Президент повече от два пъти и никое лице, което е заемало длъжността Президент, или е изпълнявало длъжността Президент повече от две години от срока, за който друго лице е било избрано за Президент, не може да бъде избрано на длъжността Президент повече от един път. Този член, обаче, няма да се прилага спрямо което и да е лице, заемащо длъжността Президент в момента, когато този член бъде предложен от Конгреса, и няма да бъде пречка за което и да е лице, заемащо длъжността Президент или изпълняващо длъжността Президент по време на срока, в границите на който този член влезе в сила, да заема длъжността Президент или да изпълнява длъжността Президент до изтичането на този срок.

Параграф 2. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от легислатурите на три четвърти от щатите не по-късно от седем години от датата на представянето му на щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XXIII    1961

Параграф 1. Окръгът, учреден за седалището на правителството на Съединените щати, назначава по посочения от Конгреса начин:
броя на избиратели на Президент и Вицепрезидент, равен на общия брой сенатори и членове на Камарата на представителите, на който кръгът би имал право, ако беше щат, но в никой случай не по-голям от броя на избирателите от най-малко населения щат; те се добавят към издателите, назначени от щатите, но за целите на избора на Президент и Вицепрезидент се разглеждат като избиратели, назначени от щат; те се събират в окръга и изпълняват такива задължения, каквито са предвидени от дванадесетия член на поправките.

Параграф 2. Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

ПОПРАВКА    XXIV    1964

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват във всички първични и други избори на Президент или Вицепрезидент, на избиратели на Президент или Вицепрезидент, на сенатор или член на Камарата на представителите не може да бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или който и да е щат по причина на неплащане на какъвто и да е данък на глава или друг данък.

Параграф 2. Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

ПОПРАВКА    XXV    1967

Параграф 1. В случай на отстраняването на Президента от длъжност, или на неговата смърт или оставка, Вицепрезидентът става Президент.

Параграф 2. В случай на овакантяване длъжността Вицепрезидент, Президентът предлага кандидат за Вицепрезидент, който встъпва в длъжност след като бъде утвърден с мнозинството гласове на двете камари на Конгреса.

Параграф 3. В случай, когато Президентът отправи до председателя pro tempore на Сената и до спикера на Камарата на представителите писмена декларация, че не е в състояние да изпълнява пълномощията и задълженията на своята    длъжност, и докато не отправи до тях писмена    декларация за обратното, тези пълномощия и задължения се изпълняват от Вицепрезидента като изпълняващ длъжността Президент.

Параграф 4. В случай, когато Вицепрезидентът и мнозинството от ръководителите на изпълнителните ведомства или на такъв друг орган, какъвто може да бъде определен със закон от Конгреса, отправят до председателя на Сената и до спикера на Камарата на представителите писмена декларация, че Президентът не е в състояние да изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност, Вицепрезидентът веднага поема пълномощията и задълженията на изпълняващ длъжността Президент.
Впоследствие, когато Президентът отправи до председателя pro tempore на Сената и до спикера на Камарата на представителите писмена декларация, че не съществуват никакви пречки, той отново поема пълномощията и задълженията на своята длъжност, освен ако Вицепрезидентът и мнозинството от ръководителите на изпълнителните ведомства или на такъв друг орган, какъвто може да бъде определен със закон от Конгреса, отправят в четиридневен срок до председателя pro tempore на Сената и до спикера на Камарата на представителите тяхна писмена декларация, че Президентът не е в състояние да изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност. След което Конгресът решава въпроса, като се събира за целта в срок не по-късно от четиридесет и осем часа, ако не е в сесия. Ако Конгресът, в срок от двадесет и един ден след получаването на последната писмена декларация, или, ако Конгресът не е в сесия, в срок от двадесет и един ден след свикването на Конгреса, реши с две трети от гласовете на двете камари, че Президентът не е в състояние да изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност, Вицепрезидентът продължава да ги изпълнява в качеството си на изпълняващ длъжността Президент; в противен случай Президентът поема отново пълномощията и задълженията на своята длъжност.

ПОПРАВКА XXVI    1971

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати, които са на възраст осемнадесет или повече години, да гласуват не може да бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или който и да е щат по причина на възрастта.

Параграф 2. Конгресът има властта да прилага този член чрез съответно законодателство.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/