13 март 1996


София, 13 март 1996 година
Брой 52 /1607/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ, ГЛАСУВАНО НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" /10 МАРТ 1996Г., СОФИЯ/.


Едногодишното управление на Демократичната левица в основни линии следва рамките на политиката, за която Българската социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски" и политически клуб "ПК/ "Екогласност" поеха ангажименти в предизборните си послания, и няма основания за радикален поврат в тази политика.

Като отчита резултатите от едногодишното управление на Демократичната левица и осъзнава голямата отговорност за успешното осъществяване на лявата алтернатива в прехода, съвместното заседание

РЕШИ:

1. Приема "Анализа за едногодишното управление на Демократичната левица и задачите в изпълнителната и законодателната власт през 1996 година".

2. Определя следните основни цели за укрепване и засилване управлението на Демократичната левица:
- значително ограничаване на престъпността срещу личността и имуществото на гражданите и създаване на условия за намаляване на корупцията;
- постигане на по-висока динамика на икономически растеж и повишаване на финансовата стабилност;
- ефективни действия за подпомагане на селскостопанските производители;
- ускоряване на възстановяването на собствеността върху земеделската земя, на касовата и на първия етап на масовата приватизация;
- усъвършенстване управлението на държавната собственост;
- спиране на спада на реалните доходи;
- участие на България в трансрегионалните комуникационни проекти на Балканите;
- продължаване и активизиране работата по интеграция в европейските структури;
- провеждане на планирана, активна и адекватна информационна политика.

3. Приема приоритетите на законодателната дейност за 1996 г.

4. Подкрепя намеренията на правителството да приеме и да започне реализацията на осигурени с ресурси програми за практически действия през 1996 година:
- за значително ограничаване на престъпността и корупцията;
- за стимулиране на селскостопанското производство;
- за укрепване на финансовия сектор;
- за подобряване на инвестиционния климат;
- за трайно спиране спада на реалните доходи и стартиране на проект за трансформация на една от основните подсистеми за социално осигуряване.

5. Ръководството на Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ да предприеме политически инициативи за преговори с парламентарните и извънпарламентарни партии по проблеми с общонационално значение: ограничаване на престъпността и корупцията и реализация на масовата приватизация.

6. Да се подобри взаимодействието между правителството и Парламентарната група във всички фази на законодателния процес и в парламентарния контрол. Да се засили ролята на ПГДЛ за изпълнение на предизборната платформа на левицата и за активизиране на управлението.

7. На основата на утвърдените от заседанието цели и задачи министър-председателят да осъществява необходимите промени в системата на изпълнителната власт.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ И ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕТА НА 12 МАРТ 1996 Г. В СОФИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ИЗБИРА ЗА ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ АКАД. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ - ГИНЬО ГАНЕВ, РЪКОВОДЕН ОРГАН - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, И ОПЕРАТИВЕН - БЮРО.


Навършват се пет години от приемането на новата, демократична Конституция на Република България.

Този исторически политически и държавен акт се превърна в ярък израз на общественото съгласие за мирен преход към демокрация и пазарна икономика, към плуралистично общество на свободни граждани.

Сега, от разстоянието на времето, с още по-голяма убеденост може да се твърди, че новата конституция се превърна в трайна основа на демократичните промени в България, създаде реални предпоставки за изграждане на правова държава, стабилитет на държавните институции и развитие на гражданското общество.

Без нея едва ли щеше да е възможна цялостната законодателна реформа, насочена към освобождаване на обществените отношения, гражданската активност и утвърждаване на демократичните ценности.

Никоя конституция не е вечна и непроменима. Но всяка корекция в основния закон трябва да бъде следствие от ясна обществена потребност и широко политическо съгласие, а не от силова претенция на теснопартийни и котерийни интереси.

Веднъж влязла в сила, всяка конституция заживява собствен живот, саморазвива се чрез взаимодействието на държавните институции и усъвършенства своето регулативно въздействие върху цялостния обществен и държавен живот.

В този смисъл изминалите пет години са неопровержимо доказателство за ролята на нашата конституция от 12 юли 1991 г. като залог за бъдещото демократично развитие на родината ни.

Ето защо, водени от стремежа да отстояваме духа, принципите и държавно-правното устройство, въплътени в нея, ние, депутати от VII Велико народно събрание и привърженици на съвременния конституционализъм, учредяваме Сдружение "Конституционализъм и демокрация".

Неговите основни цели са:
- да подпомага развитието и укрепването на гражданското общество;
- да популяризира и утвърждава ценностите на съвременния конституционализъм, парламентаризма и демокрацията;
- да съдейства за повишаване на правната култура на българските граждани и особено на младите хора, както и укрепването на авторитета на държавните институции.

Учредяването на Сдружение "Конституционализъм и демокрация" е израз и на категоричната ни воля за преодоляване на пагубната конфронтация и разединение и за установяване на един нов морален климат на толерантност и разбирателство в нашето общество, в духа на основните начала на действащата Конституция на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ ОТНОВО ГУБИ ДОВЕРИЕ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ОГЛАСЕНИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ с тревога отбелязва, че със сегашната политика на Българската социалистическа партия /БСП/ България продължава да губи доверие. Годишният доклад на Държавния департамент на САЩ констатира редица нарушения в спазването на човешките права у нас. За съжаление правителството на Жан Виденов не пожела да се съобрази с нито една от инициативите и с нито едно от внушенията, които предложи СДС за преодоляване на вредните и опасни тенденции в управлението на държавата.

Отрицателната оценка в доклада на Държавния департамент за спазването на човешките права в България нямаше да бъде дадена, ако правителството не бе допуснало през изтеклата година полицаи да отнемат живота на 19 граждани по време на разследването им в участъците, ако МВР бе спряло грубите прояви на престъпност, в които напоследък откровено се признава, че са замесени органи на ведомството на Любомир Начев.

Тревожно отправените въпроси към министъра на вътрешните работи от депутати на СДС не получиха отговор. Стигна се дотам, че при неизяснени обстоятелства загинаха 14 военнослужещи, за което, като отказа да поиска оставката на вътрешния министър, премиерът Жан Виденов пое лична отговорност. Мнозинството на т.нар. демократична левица подкрепи правителството при искания от СДС вот на недоверие по повод на политиката му във връзка с развихрилата се престъпност. Като резултат обстановката на несигурност ескалира и обект на посегателство по улиците на столицата станаха дори и дипломати на чужди страни.

В България вече има мафия. Трагично е, че тя е свързана с върховете на властта и службите, чието задължение е да се борят срещу престъпността. Положението би било различно, ако, както е посочено и в доклада на Държавния департамент, не бяха върнати на ръководни постове в българските служби за сигурност през 1995 г. "множество лица, известни с причастността си към репресивни действия по време на комунистическия режим". Показателен в подкрепа на това твърдение е примерът с бившия заместник-началник на Шесто управление на Държавна сигурност, назначен за секретар на МВР.

Смущаващо е, че подобни назначения има и в областта на религията, която също се споменава във въпросния доклад. В Дирекцията по вероизповедания е назначен като главен експерт бивш отговорник по въпросите на религията в Държавна сигурност.

Налице е отново сливането на партията с държавата и със структурите на МВР. Възстановява се политическата полиция. Дори видни политици на БСП говорят за неосталинизъм.

Докладът на Държавния департамент отбелязва с тревога "липсата на баланс в държавните медии" у нас. Тази отрицателна оценка също можеше да бъде спестена, ако правителството се бе вслушало в настоятелното противопоставяне на СДС и останалите опозиционни сили срещу посегателствата върху свободата на словото и информационното затъмнение, предмет на няколко енергични декларации. Фактите, които се съдържат в доклада на Държавния департамент, не могат да бъдат опровергани. След оставането на България в "негативния списък" на Европейския съюз за визовия режим този доклад е още един тежък удар върху името на България. Вместо да се вслуша в конструктивния глас на СДС като най-голяма опозиционна сила в страната и да предприеме енергични действия за преодоляване на тежката международна изолация, в която я хвърли, правителството на БСП продължава политика, задълбочаваща основанията за отрицателна оценка. В световната общественост все повече се затвърждава убеждението, че България тъпче на едно място, което е твърде далеч от смелите крачки към напускане на тоталитаризма.

Съществуването на СДС и последователната му позиция за утвърждаване на демокрацията и на гражданското общество остава единствена гаранция, че България никога няма да се върне към миналото.

София, 11 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


1. Национално движение /НД/ "Екогласност" изразява своята загриженост от липсата на ясна стратегия на Съюза на демократичните сили /СДС/ по отношение на президентските избори. Според нас е крайно необходимо:
- СДС да изрази категорично своята политическа воля за спечелване и на предварителните, и на същинските избори в специално послание към избирателите;
- СДС да заяви гласно отношението си към досегашния президент и неговите политически действия, довели до свалянето на правителството на СДС и всички свързани с това последствия;
- всички кандидати на СДС да декларират, че ще спазят решението на националната конференция и няма да се противопоставят с думи, действия или бездействия на номинирания от нея кандидат;
- да бъде създаден незабавно предизборен щаб и център за политически прогнози, анализи и социологически проучвания, който да формулира предизборната стратегия и тактика на СДС;
- да бъде изградена ясна и последователна пропагандна стратегия на СДС, която да бъде следвана в достъпните за коалицията медийни пространства и особено във в. "Демокрация".

2. НД "Екогласност" изразява своето недоумение от факта, че беше договорено споразумение за предварителните избори, без да бъдат утвърдени неговите рамки - като редица текстове на споразумението поставят под въпрос адекватното протичане на предварителните избори. Заявяваме най-категорично, че Националният изпълнителен съвет /НИС/ е преди всичко оперативен, а не ръководен орган и трябва да се сложи край на политиката на свършените факти.

3. НД "Екогласност" е на мнение, че досегашният президент Желю Желев не може да бъде кандидат на СДС по всеизвестни за всички причини, поради което разглежда всички опити да бъде явно лансирана или тайно подкрепена подобна идея като политическа провокация. Затова сме категорични по отношение на важността на предварителните избори: от тях зависи самото оцеляване не само на СДС, но и на демократичните промени в България.

4. НД "Екогласност" настоява за цялостен анализ на политиката на СДС към управляващата Българска социалистическа партия /БСП/ и за точно и ясно формулиране на нашите стратегически цели и средствата за постигането им.

5. Според НД "Екогласност" всички кандидати, издигнати от СДС, имат своите достойнства, но най-големи шансове да спечели президентските избори има г-н Петър Стоянов.

София, 9 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКА "ОБЩЕСТВО - АРМИЯ" КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА.


В последните години се появи и се утвърждава целенасочено едно тревожно явление - отричането на необходимостта от подготовка на всички мъже на България за военна защита на Отечеството, съзнателно деформиране на представата за задължителната военна служба, за ролята и мястото на Въоръжените сили на Република България и съвременното българско общество. В общественото съзнание и най-вече сред младежта и семейството се внушава антипатия и отвращение от българската казарма, което цели уронване на престижа на войниците и офицерите на България.

Като изхожда от убеждението, че подобни настроения и целенасочени действия са вредни и даже опасни за националната сигурност на България и единението на българското общество, Инициативна група от ръководството на Съюза на офицерите и сержантите от запаса се обръща към българските общественици с


ПРИЗИВ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКА "ОБЩЕСТВО - АРМИЯ" КЪМ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА

Целта на комитета ще бъде:

- да подкрепя и координира дейността на обществените и държавните институции, насочена към издигане престижа на военната служба за отбрана на Отечеството, на военните професии в служба на Отечеството, на престижа на военната служба на войниците, сержантите, офицерите и военните служители от Въоръжените сили на България;

- да защитава авторитета на въоръжените защитници на България от неоснователни нападки, злонамерени критики и целенасочени опити за подронване морала и дисциплината на формированията на Въоръжените сили на България;

- да популяризира военната служба - наборна, професионална и алтернативна.

Предвижда се комитетът:

- да издава три /четири/ месечни бюлетина и

- да провежда 1-2 пъти годишно национални обществени форуми по проблемите на защитата на Отечеството и на военната служба.

Финансирането на дейността на Обществения комитет "Общество - армия" се предлага да бъде чрез спонсорство и със средства на държавните институции, участнички в него.

Организационните структури ще работят само на обществени начала в рамките на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, който поема задълженията на координатор на дейността на Комитета.

София, 21 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ "СЪРБИЯ СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ "СОРОС" НА ПРЕССЛУЖБАТА НА ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ОТХВЪРЛЕНАТА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА СЪРБИЯ НА 23 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЖАЛБА НА ФОНДАЦИЯТА СРЕЩУ АНУЛИРАНЕТО НА НЕЙНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 1995 Г. И ПО ПОВОД ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й В СЪРБИЯ.


На 23 февруари 1996 г. Върховният съд на Сърбия отхвърли жалбата на фондация "Сорос" - Югославия, срещу анулирането на нейната регистрация през май 1995 г. В резултат на това съдебно решение фондацията следва да преустанови дейността си.

Какво означава това извън политиката и пристрастията?

"Фондацията беше независим източник на стипендии, подкрепяше детски летни лагери, оказваше хуманитарна помощ на бежанците, финансираше медицинските заведения, културата, ученическите издания, независимите медии и гражданското общество", бяха думите на основателя на фондацията Джордж Сорос по повод решението на съда, "Анулирайки регистрацията на фондацията правителството в Белград, без жалост навреди на всички, очакващи подкрепа от фондацията.

Някои по-важни проекти и инициативи, които няма да се осъществят през 1996 г.:
- проекти в областта на детското здравеопазване, инициирани от здравни организации от бивша Югославия, няма да получат 5 милиона щ.д. от специален фонд;
- лекарства и медицинско оборудване няма да достигнат до над 100 здравни организации, подкрепяни от фондация от началото на 1992 г.;
- доставката на качествени храни на стойност 2 240 000 динара за над 30 000 бежанци бе преустановена, както и всички други хуманитарни дейности на фондацията;
- детски градини и домове за бежанци няма да получат 15 000 играчки, 10 000 чанти с учебни принадлежности и 10 000 комплекта детски дрехи и обувки;
- програмата за обмен на студенти за учебната 1996-1997 г., предвиждаща 18 стипендии за обучение извън страната, няма да се осъществи;
- няма да бъдат организирани 8 школи в областта на изкуството. Те щяха да съберат около 150 талантливи млади художници, музиканти, скулптори, актьори и писатели;
- спрени са над 90 образователни семинара с около 1000 деца от 7 до 14 годишна възраст;
- над 40 ученически проекта, включващи над 1000 участници, няма да получат нужната им помощ;
- няма да се осъществят инициативи на над 20 институции, работещи по проблемите на децата с увредено зрение и слух, и децата в неравностойно социално положение;
- около 70 млади и вече утвърдени хора на изкуството няма да представят дейността си в чужбина;
- няма да се осъществят и посещенията на чуждестранни гости, както и над 150 проекта в областта на изкуството и културата;
- културната и интелектуална публика няма вече да има възможност да чете приблизително 100 научни и публицистични издания. Ще бъдат затруднено и издаването на около 20 списания в областта на културата и работата на няколко вестника на езици на малцинствата, много регионални вестници и на някои електронни медии;
- множество научни и публицистични трудове на автори от Югославия няма да бъдат преведени на чужди езици;
- никой от 70-те изследователски и приложни проекта в областта на социологията, историята, екологията, правото, социалната политика и политологията няма да получи подкрепа;
- повече от 500 специалисти и студенти няма да получат стипендии за участие в експертни и научни срещи, летни училища и специализации;
- над 50 видни учени от цял свят няма да дойдат като гост-лектори в университет в Югославия;
- студенти няма да получат 93 стипендии за обучение в Американския университет в България, Централноевропейския университет, Оксфорд и Кеймбридж;
- децата в Югославия няма да бъдат подкрепени от специалния проект на фондацията за 15 милиона долара, одобрен лично от Джордж Сорос.

Всички тези загуби са само част от неизбежните последици от закриването на фондация "Сорос" - Югославия. В скоро време Джордж Сорос ще подаде документи за регистрирането на нова фондация.

"Очаквам, че Министерството на културата ще осъзнае нуждата на десетките хиляди хора и институции в нашата страна, че помощта и подкрепата на институции като фондация "Сорос" - Югославия, са от особено значение за осъществяването на проекти и че то ще регистрира новата фондация", бе изявлението на Соня Лихт, президент на Изпълнителния съвет на Фондация "Сорос" - Югославия.

София, 9 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ "СЪЮЗ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ" - ВАРНА, ДО ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО" С ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪЮЗЪТ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С удовлетворение и надежда приехме вестта за учредяване на вашето сдружение. Изразяваме нашата подкрепа и съпричастност с Вашата борба за основните човешки права.

Ние също ратуваме в Република България конституционните права и свободи реално да бъдат гарантирани. За да можем да причислим нашата родина към страните с нормална демокрация, трябва да заставим властимащите да се съобразяват с изискването, че основна функция и задължение на държавата и нейните институции в гражданското общество е да защитават правата и интересите на своите граждани. Само тогава можем да станем част от обединена Европа.

Борбата ни ще бъде дълга и трудна. Ние се водим от девиза "Съединението и знанието правят силата". В съвременното общество на информацията и комуникациите вашата роля е огромна. Изминалите пет години на преход показаха, че в нашето общество нуждата от знания и обективна информация е крещяща. Без това консервативното мислене и страхът не могат да се преодолеят.

В името на общонационалните интереси ние изразяваме готовност и желание - Съюзът на вложителите да бъде приет за колективен /асоцииран/ член на форум "Свободно слово" и да подпишем споразумителен протокол.

Варна, 4 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 13 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЛИТОЛОГА ДЖОНИ" НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "СОЛИТОН" ИВАН ЦЕНОВ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНЕНИЕ

Интересно е да отделим малко внимание на още два въпроса.

Какъв е генезисът на българските политолози и социолози?

Действително ли не разбират нещата, с които се занимават?

Отговорът на първия въпрос е сравнително лесен. Условно, за по-ясно, те могат да бъдат разделени на две групи - "млади" и "стари". До "10 ноември" "старите" се подвизаваха зад термина "идеолози” и обикновено преподаваха "научен комунизъм" и "марксистко-ленинска философия". Естествено, занимаваха се и с "научна работа" След "10 ноември" някои от тях станаха "социолози", а "други" - "политолози". "Младите" също условно можем да разделим на две групи. "Стари млади" и "настина млади". "Старите млади" са "стари", но не толкова известни до 10 ноември. Например - Вацев. "Настина младите" са "рожба" на поредната "революция". Типичен пример е г-н Кошлуков, но не бих искал да коментирам неговите качества, защото не разбирам от парфюми и дезодоранти.

Отговорът на втория въпрос е малко по-труден. Или по-точно по-трудно разбираем. Има съмнения, че някои от представителите на двете групи не са чак толкова "загубили координатната система", колкото приказват. И все пак защо са тези компрометиращи признания? Няма как. Който плаща, той поръчва музиката! И така. С идването на БСП на власт "Стратегът", за който ще отделим специално място по-долу, заяви, че целта и ангажиментът на партията е "силно ляво управление". Почти по същото време бе обявено, че е "загубена координатната система." Това по същество е "научно" обезсмисляне на изявленията на "Стратега" и на предизборната шумотевица на социалистите. Разбира се, тази услуга бе направена от всички, без оглед на цвят, с консенсус. Всичко това не попречи термините "ляво" и дясно" да служат за основна разделителна линия в "словесното политическо пространство". Тази на пръв поглед забавна словесна еквилибристика позволява да се "реши" основният въпрос за БСП. Каква партия е БСП? На червените бабички или на червените мобифони? На труда или на капитала? Класова партия ли да "остане" БСП или национална? Боже мой! Какво безсрамие! Та нали БКП "посрещна 10 ноември" като "най-националната" партия, в историята на България. Нали БКП бе "партия на целия български народ"! За какво става дума тогава!?

Стига емоции. Нека отдадем внимание на още едно нововъдение в политическия живот на България. Нека отдадем внимание на "Стратега"!

До "10 ноември" туй чудо се казваше "Идеолог" /с главно "и"/. Каква е ролята на "Стратега"? Не е лесна. Той няма право да "губи координатната система", няма право да се "обърква". Той трябва да бъде горе високо. Трябва да вдъхва респект. Той говори по-рядко, но по-дълго, поучително. Той разбира всичко, но когато говори никой не разбира. Така е по-авторитетно. Докога ще издържи? Говори се, че е намерил достойно продължение.

Ученото си е учено...!

София, 1 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
13.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж.  ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!