13 март 1991

СОФИЯ, 13 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                 БРОЙ 51 /326/

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРЪЩЕНИЕТО ОТ 8 МАРТ 1991 ГОДИНА НА 22-МА ДЕПУТАТИ ОТ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА ЦЯЛАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА БЗНС.


СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ!

СИЛИТЕ НА ДИКТАТУРАТА ДНЕС, ДОРИ В ПРОЦЕС НА ФРАКЦИОНЕРСТВО, В БОРБАТА СИ СРЕЩУ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ СА СПЛОТЕНИ И ОРГАНИЗИРАНИ.

В ЦЯЛАТА МНОГОЦВЕТНА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ САМО ТОЙ ДНЕС ОТИВА КЪМ ЕДИНЕНИЕ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ, СЛЕД СВОЕТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРОВЕЖДАХА ДЕЙНОСТ, ГАРАНТИРАЩА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ.

ПРОВЕЖДАТ ГО ПРИНЦИПНО И ОТГОВОРНО И ДНЕС.

НАСРОЧЕНИЯТ НИ КОНГРЕС ИМА КАТЕГОРИЧНАТА ЗАДАЧА ДА ГО ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПОД ЗНАМЕТО НА АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Н. ПЕТКОВ И Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ.

ЧУЖДИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ СИЛИ СЕГА ЗАСТАВАТ СРЕЩУ ТОЗИ КОНГРЕС, А С ТОВА И СРЕЩУ ЕДИНСТВОТО. ТОВА ПО СЪЩЕСТВО БЕЗПРИНЦИПНО И ПРОТИВОУСТАВНО ПОВЕДЕНИЕ Е УДАР СРЕЩУ НЕГО И ДИСЦИПЛИНАТА В СЪЮЗА.

ДЕПУТАТИТЕ, ПОДПИСАЛИ "ОБРЪЩЕНИЕТО” ОТ ИМЕТО НА БЗНС-Н. ПЕТКОВ СА ЧУЖДИ НА ИДЕИТЕ И БОРБАТА НИ. ЧЕТИРИМА ОТ ТЯХ НЕ СА НАШИ СЪИДЕЙНИЦИ, А ПЕТИМА СЪС СВОЕТО БИВШО ЧЛЕНСТВО В КАЗИОННИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТНЬОР ОБЯСНЯВАТ СМИСЪЛА И ЦЕЛИТЕ НА ПРОВОКАЦИЯТА. ПОДПИСИТЕ НА ВСИЧКИ /ДО ЕДИН/ КАЗИОННИ ДЕПУТАТИ РАЗКРИВАТ КОЙ СТОИ ЗАД "ОБРЪЩЕНИЕТО".

ВПИСВАНЕТО ПОД НЕГО НА ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ НАШИ ДЕПУТАТИ, КОИТО НЕ СА ГО ПОДПИСАЛИ, Е ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ, КАКВИТО ДОСЕГА У НАС НИКОЙ НЕ СИ Е ПОЗВОЛЯВАЛ, А СЪМНИТЕЛНИЯТ НАЧИН НА ПОДПИСВАНЕТО И ОТПЕЧАТВАНЕТО МУ ХАРАКТЕРИЗИРАТ БЪРЗАНЕТО, НА ВСЯКА ЦЕНА, ДА СЕ ПОПРЕЧИ НА КОНГРЕСА НИ. ВИНОВНИЦИТЕ ТРЕСКАВО БЯГАТ ОТ ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД НЕГО.

СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,
БРАТЯ, ОСТАНАЛИ ВЕРНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА НЕГОВАТА НЕЛЕГАЛНОСТ!

СЛЕД 58 ГОДИНИ НА КОНГРЕСА ЩЕ СИ КАЖЕМ ДУМАТА. ИСКАТ ДА ПОМРАЧАТ РАДОСТТА НИ. НИЕ ВЯРВАМЕ В ПРАЗНИКА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЕДИНСТВО. ТО ИДВА С КОНГРЕСА НИ НЕПОКОЛЕБИМО И ОРГАНИЗИРАНО.

НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ГО СПРЕ!

СОФИЯ, 8 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОБЩИНА "ЛЮЛИН" В СТОЛИЦАТА ЗА РЕШЕНИЕТО МУ ДА ПОДКРЕПИ ОБРЪЩЕНИЕТО НА 38-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС.


НА СВОЕ РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - "ЛЮЛИН" ИЗРАЗИ ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА 38-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ БЗНС И БЗНС-Н. ПЕТКОВ. ТО ПРИЗОВАВА И ОСТАНАЛИТЕ 13 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЗНС-Н. ПЕТКОВ ДА ПОДПИШАТ ОБРЪЩЕНИЕТО, КОЕТО ИМА ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ЗА СТРАНАТА.

В РЕШЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО В ОБЩИНА "ЛЮЛИН" СЕ ПРЕДВИЖДА ОТКРИВАНЕТО НА ПОДПИСКА ПОД ОБРЪЩЕНИЕТО ЗА ВСИЧКИ СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ.

СОФИЯ, 12 МАРТ 1991 Г.                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. КИРЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З" ДО АКРЕДИТИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕСТРАННИ ЖУРНАЛИСТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИ С НЕЗАВИСИМИ И ТОЧНИ ИЗДАНИЯ, ИНФОРМИРАЩИ ОБЕКТИВНО СВОИТЕ ОБШЕСТВА, С МОЛБА ДА РАЗКРИЕТЕ НАЧАЛОТО НА СКРИТАТА ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ, НАСТЪПИЛА МЕСЕЦИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ. С ПРИБЛИЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОБЩИНСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ СЕ ЗАПОЧНА МАСИРАНА АТАКА СРЕЩУ ИНФОРМАЦИЯТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ. ПРОЦЕСЪТ Е ЦЯЛОСТЕН И СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ЯВНИ ИНСТРУКЦИИ "ОТГОРЕ" НА КОАЛИЦИЯ БСП И СДС. ТОЙ ЦЕЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ УДАР И ИНФОРМАЦИОННО БЛОКИРАНЕ НА ДОСТЪПИТЕ НИ ДО НАСЕЛЕНИЕТО. ОСОБЕНО НАРАСТВА АКТИВНОСТТА НА НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ ОТ ДВЕТЕ СИЛИ В ПОСЛЕДНАТТА ДЕСЕТДНЕВКА. СЛЕД КОНФИСКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, ЧЛЕНСКИ КАРТИ И ВЕСТНИЦИ ОТ МЕСТНИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗ "ЕРА-З" /СЛУЧАЯТ В КАЗАНЛЪК/, КАТО ПО СИГНАЛ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ В ЛИЦЕТО НА АЛИС КРАЙЧЕВА, ЖУРНАЛИСТКА, ОТГОВОРНА С ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗА СТОТИНАТА СЛЕДСТВЕНИ ОТ "ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА", ПОКАЗА В ОБЕДНА ЕМИСИЯ НЕСЪЩЕСТВУВАЩ ЗАСТОЙ НА В. "НОВА ЕРА" МЕЖДУ ПОРНОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ НА УЛИЦАТА. ПРОВОКАЦИЯТА Е ЯВНА ПОРАДИ ЛИЧНАТА ПРОВЕРКА НА РЪКОВОДИТЕЛИ - ОТ ДИРЕКЦИЯТА НА СЪОБЩЕНИЯТА, КОЯТО Е ПОКАЗАЛА НЕОТДАВНА, ЧЕ САМО ЗА 40 МИНУТИ В. "НОВА ЕРА" ИЗЧЕЗВА, ИЗКУПЕН ОТ ВСИЧКИ РЕПОВЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ. СИГНАЛЪТ ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЕДНАГА БЕШЕ ПОДЕТ ОТ МЕСТНИТЕ РЕПОВЕ В СТРАНАТА И СТРУКТУРАТА НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОЧНА ДА СВАЛЯ ТВЪРДАТА НИ ПРОДАЖБА. НО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ ТОЧНО ОБРАТНОТО.

1. ОТ ВИДИН ПРИСТИГНАХА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПОИСКАХА ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРОЕВЕТЕ ЗА ОБЛАСТТА ПОРАДИ НЕДОСТИГ.

2. ОТ КЪРДЖАЛИ РЕДАКТОРКА ОТ МЕСТНИЯ ВЕСТНИК ЗАЯВИ, ЧЕ В. "НОВА ЕРА" МНОГО СЕ ТЪРСИ, НО НЕ ДОСТИГА.

3. ОТ ВАРНА, СМОЛЯН, СЛИВЕН, ПЕТРИЧ СЕ ОБАДИХА ЦЕЛИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ЗА МИНИМАЛНИТЕ БРОЙКИ, ДОСТИГАЩИ ДО ТЯХ.

НА ФОНА НА РЕДИЦА КОНКРЕТНИ ДАННИ СЕ ПОКАЗВА НАРАСТВАЩИЯТ ИНТЕРЕС И СИЛА НА ОСНОВНИЯ НИ ПЕЧАТЕН ОРГАН. ОБРАТНО НА ТЕЗИ ФАКТИ ЗАПОЧВАТ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ УДАРИ ВЪРХУ СЪЮЗ "ЕРА-З". СЛЕД СПИРАНЕ ФАКТИЧЕСКИ НА В. "ПРЯПОРЕЦ", А В. "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" - НЕЗАБЕЛЕЖИМ ТИРАЖ, НА ПАРТИИ КЪМ СЪЮЗА НИ, ДВЕТЕ СИЛИ, ДЪРЖАЩИ В РЪЦЕТЕ СИ ДЪРЖАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В СЛУЧАЯ РП, И БИЕЩИ СЕ В ГЪРДИТЕ ЗА ГОЛЯМА ДЕМОКРАТИЧНОСТ, СТРЕСНАТИ ОТ ВИСОКИЯ НИ АБОНАМЕНТ, ЗАПОЧВАТ СКРИТА ДИКТАТУРА ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСЯКА ИДЕЯ И ПАРТИЯ, НЕСЪГЛАСНА С ТЯХ И ПРОГРАМИТЕ ИМ. С ТОВА ОТГОВАРЯТ И НА ЩАФЕТНАТА ГЛАДНА СТАЧКА, ПРОВЕЖДАНА ОТ НАС ВЕЧЕ В ШЕСТ ЕТАПА, С ПОДКРЕПА НА НДЗПЧ - ГР. СЕПТЕМВРИ, ПАРТИИ И КОМИТЕТИТЕ НИ СРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ЗА ЗАКОННОСТ И РАВНИ ПРАВА, ПРЕДАВАНА В ЕМИСИИТЕ НА РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА", ЗА КОЕТО ИМ БЛАГОДАРИМ. МОЛИМ ВИ ДА ЗАПОЗНАЕТЕ ВАШИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДИ С ИЗМАМНАТА ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНА В БЪЛГАРИЯ ОТ МАЛКА КАСТА - ОБХВАНАЛА И ЛЕГАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ, И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. СМЯТАМЕ, ЧЕ "КАСТАТА", ДАЛА ВЛАСТ НА ПОПОВ, ЛУДЖЕВ И ТОМОВ, ПОДГОТВЯ И ИНФОРМАЦИОНЕН УДАР НА ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРТИЯТА, С КОЕТО ГРУБО НАРУШАВАТ ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ЗА ЕДНИ ЩЕ ИМА ТЕЖКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГРАДИ ВЪПРЕКИ ВИСОКИЯ АБОНАМЕНТ, А ЗА ДРУГИ ПЪЛНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ "ДЪРЖАВАТА".

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ "ЗА КАКВО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО Е СЪЮЗЪТ" НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ.


СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, ОСНОВАНО НА:

- БЕЗПРЕКОСЛОВНОТО ПРИЗНАВАНЕ ОТ ЗАКОНА И ГАРАНТИРАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СВОБОДИ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТТА Й ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ;

- РАВНОПОСТАВЯНЕ ОТ ЗАКОНА НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДНИ И МОДИФИКАЦИИ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ /ЧАСТНАТА И ДЪРЖАВНАТА/ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНАКВИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ;

- ФОРМИРАНЕ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ НА СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА, КАТО ПРЕОБЛАДАВАЩА БЪДЕ АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ;

- ФОРМИРАНЕ ЧРЕЗ ВРЪЩАНЕ НА СЪЗДАДЕНА ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. СОБСТВЕНОСТ НА ШИРОКА ПРОСЛОЙКА ОТ СРЕДНИ БЪЛГАРИ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ОБЩОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАЦИЯТА;

- АКТИВНА НАМЕСА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРА И ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДИМНО С ИКОНОМИЧЕСКИ СРЕДСТВА С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА;

- ЗАЩИТА ОТ ОБЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ТЯХ ПРИЧИНИ НЕ МОГАТ ДА УПРАЖНЯВАТ ПЪЛНОЦЕННО ДОХОДОНОСНИ ПРОФЕСИИ И САМИ ДА СИ ОСИГУРЯТ ДОСТОЕН НАЧИН НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

             КАКЪВ ТИП ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ПОДДЪРЖА СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ?

СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ИНФЛАЦИОННИЯ ХАРАКТЕР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЛАТФОРМИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ /СДС, БСП, БЗНС/, ТЪЙ КАТО СЧИТА, ЧЕ ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ В ЖИВОТА БИ СНИЖИЛО РЯЗКО ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ОБОГАТЯВАЙКИ ТЕСНИ ПРОСЛОЙКИ ОТ СПЕКУЛАНТИ И ВЛАСТНИЦИ. НИЕ ЗАЩИЩАВАМЕ ДЕФЛАЦИОНЕН /НИСКОИНФЛАЦИОНЕН/ МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ОСНОВАН НА ПРИНЦИПИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ИЗБОРЪТ НА ПОДОБЕН МОДЕЛ НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ БОРИМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

- "ОБЕЗДВИЖВАНЕ" НА СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ И СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТТО ЛИЧНОСТА ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРОСПЕРИРА, АКО НЕ УПРАЖНЯВА ЗАКОНОСЪОБРАЗНА СТОПАНСКА ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ;

- СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТИТЕ НА КРИЗАТА, ОЗНАЧАВАЩО ПО-БОГАТИТЕ ДА ПОЕМАТ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ;

- ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЛИЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАЗУМНИ ГРАНИЦИ, ПРИ КОЕТО ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ЕДНИ СЛОЕВЕ ДА КОНСУМИРАТ БЕЗОГЛЕДНО, А ОСНОВНАТА МАСА ОТ НАРОДА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА МЕЖДУ НЕДОЯЖДАНЕТО И ГЛАДНАТА СМЪРТ;

- СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ДАНЪЧНИ ОТСТЪПКИ И СТИМУЛИ ЗА СПЕСТОВНОСТ И ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВА В СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

           КОИ СА ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ НА МОДЕЛА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ПОДКРЕПЯН ОТ СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ?

СЪЮЗЪТ Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИКАЛНА РЕФОРМА, КОЯТО ДА НЕ ДОПУСКА КОЗМЕТИЧНИ ПОЛУМЕРКИ, А ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН ДА ОСИГУРИ ДЪЛБОКИ И НЕОБРАТИМИ ПРОМЕНИ В СТОПАНСКИЯ ОРГАНИЗЪМ НА ПРИЕМЛИВА СОЦИАЛНА ЦЕНА. ЗА ЦЕЛТА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА СЛЕДВА:

- ДА БЪДЕ КОМПЛЕКСНА, ТОЕСТ ДА ПРЕДВИЖДА СИСТЕМА ОТ ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, НАЧАЛОТО НА КОИТО ДА БЪДЕ ПРИЕМАНЕТО ОТ ПАРЛАМЕНТА НА "ПАКЕТ” ОТ ЗАКОНИ;

- ДА ПРЕДВИЖДА ШИРОК КРЪГ ОТ АНТИИНФЛАЦИОННИ МЕРКИ, В ЦЕНТЪРА НА КОИТО ДА СТОИ БАЛАНСИРАНЕТО НА ПАРИЧНАТА МАСА И СТОКОВИТЕ ФОНДОВЕ С ПОМОЩТА НА ПАРИЧНА ОБМЯНА;

- ДА ОТДЕЛИ ЗАВИНАГИ ДЪРЖАВАТА ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ АВТОНОМИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ФОРМИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА ЗАКОННИТЕ И ПРАВА КАТО СОБСТВЕНИК /НА ДОХОД, НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И Т.Н./;

- ДА НЕ ИГНОРИРА НИКОЯ ОТ ИЗВЕСТНИТЕ ФОРМИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КАТО УДАРЕНИЕТО СЕ ПОСТАВИ НА БЕЗПЛАТНО ВРЪЩАНЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ НА ЧАСТ ОТ ОБЩОНАРОДНАТА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИМЕРА НА ГОЛЯМАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИЕТА ЗАКОНОДАТЕЛНО В ЧСФР;

- ДА ОСИГУРИ ДЪЛБОКО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, ПРИ КОЕТО ПРЕДПРИЯТИЯТА /ФИРМИТЕ/ ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ ПО ТВЪРДИ СТАВКИ ЗА СВОЯТА ПЕЧАЛБА В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА, А ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - НА ПЪРВО ВРЕМЕ ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА СИ, ОТ КОЙТО ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ЗА ИЗДРЪЖКА НА НЕРАБОТЕЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ДР.;

- ДА ИЗМЕНИ ИЗ ОСНОВИ БАНКОВАТА СИСТЕМА, КАТО НАЦИОНАЛНАТА БАНКА СЕ ОТДЕЛИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И В КАЧЕСТВОТО СИ НА НЕЗАВИСИМ ОРГАН СЪСРЕДОТОЧИ УСИЛИЯТА СИ ВЪРХУ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПАРИЧНИТЕ ЕМИСИИ, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И В НЕДАЛЕЧНО    БЪДЕЩЕ    -
ОСИГУРЯВАНЕТО НА ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА;

- ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПАЗАРИ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЦЕННИ КНИЖА И РАБОТНА СИЛА /СТОКОВИ, ФОНДОВИ И ТРУДОВИ БОРСИ/;

- ДА ЛИКВИДИРА МОНОПОЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА КРУПНИТЕ ФИРМИ /БЕЗ ОБАЧЕ ДА СЕ РАЗКРУПНЯВАТ НАСИЛСТВЕНО ЕФЕКТИВНИ ФИРМИ/ ЧРЕЗ КОМПЛЕКС ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ, А СЪЩО ТАКА ДА ГАРАНТИРА ЛОЯЛНОСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА;

- ДА НЕ СЪЗДАВА ПРЕЧКИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИЯ БЛОК, УЧРЕДЕН НА 24 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА ИЗМИНА ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НАПРАВЕН ОПИТ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОЧАКВАШЕ ТАЗИ ДАТА, ЗАЩОТО ЗА НЕГО ТЯ ОЗНАЧАВАШЕ НОВ ЖИВОТ, БЛАГОДЕНСТВИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ. ДЕСЕТИ НОЕМВРИ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПРЕЛОМНИЯТ МИГ, В КОЙТО КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ СРАЗЕНА И ЗАМЕСТЕНА С ДРУГА - ДЕМОКРАТИЧНА И СПРАВЕДЛИВА. НО НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ НЕ СЕ СБЪДНАХА - НАД БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ ТЕГНЕ ЧЕРВЕНИЯТ ОБЛАК НА КОМУНИЗМА, КОЙТО ЗАСЕНЧВА ЖАЖДАТА НА НАРОДА НИ ЗА СВОБОДА И ЛИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ. НИЕ БЯХМЕ ИЗЛЪГАНИ. СИЛИТЕ, КОИТО СЕ ОБЯВИХА ЗА "ДЕМОКРАТИЧНИ", СЕ ОКАЗАХА КОМУНИСТИЧЕСКИ МЕКЕРЕТА, КОИТО УМИШЛЕНО ЗАГУБИХА ИЗБОРИТЕ, И В МОМЕНТА БЪЛГАРИЯ Е ОТНОВО С КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО. ПО ТАЗИ ИМЕННО ПРИЧИНА ЗАПАДНИЯТ СВЯТ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОДКРЕПИ БЪЛГАРИЯ. ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НЕ СЛУЖИ НА НАРОДА НИ, А НА САТАНАТА И ТО НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ДОВЕДЕ ВСИЧКИ НИ ДО ПЪЛНО ОБЕДНЯВАНЕ. ГЛАДЪТ Е СТИСНАЛ С ЖЕЛЕЗНИ КЛЕЩИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА. ГЛАДУВАТ РАБОТНИЦИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ. НЕВРЪСТНИ ДЕЧИЦА ПРОТЯГАТ ПО УЛИЦИТЕ КОРИЧКА ХЛЯБ. ЛИПСАТА НА ГОРИВА ПОВИШИ СМЪРТНОСТТА СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА НЕКОЛКОКРАТНО. УМИРАТ МЛАДИ МЪЖЕ И ЖЕНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ЛЕКАРСТВА. НАРОДЪТ НИ Е ИЗПРАВЕН ПРЕД НЕВИЖДАНА И НЕЧУВАНА В ИСТОРИЯТА НИ КАТАСТРОФА, КЪМ КОЯТО НИ ТЛАСКА ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. КРАХЪТ Е НЕИЗБЕЖЕН.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ ФАКТОРИ, КОИТО ВОДЯТ НАРОДА НИ КЪМ ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ, ГРУПА БЪЛГАРСКИ ДИСИДЕНТИ И БОРЦИ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВДИНИ УЧРЕДИХА НА 24 ФЕВРУАРИ 1991 Г. АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ БЛОК С ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ, КОЙТО ЩЕ СЕ БОРИ С КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ДИМИТЪР ПОПОВ ДО НЕГОВИЯ ПЪЛЕН РАЗГРОМ И ДО ЗАВРЪЩАНЕТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.

АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИЯТ БЛОК СЧИТА, ЧЕ НЕГОВОТО ОСНОВНО ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО СА СТАЧКИТЕ, КОИТО СА ОСНОВЕН РЕГУЛАТОР НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИЯТ БЛОК ПРИЗОВАВА КЪМ ВСЕОБЩА СТАЧКА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТРАНСПОРТА, МИНИТЕ, ФАБРИКИТЕ И ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ЗАВРЪЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА Н. В. СИМЕОН II. ЕДИНСТВЕНО ТАЗИ СВЕТЛА ЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА НИ ИЗБАВИ ОТ ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРАМЕ. САМО ЦАР СИМЕОН II КОБУРГОТСКИ МОЖЕ ДА ПРИОБЩИ БЪЛГАРИЯ КЪМ ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ И ДА Я НАПРАВИ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА. БЪЛГАРИЯ НЯМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА.

ДА ЖИВЕЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II - ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 24 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /РМС/ ПО ПОВОД НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗА.


ДНЕС, 23 ФЕВРУАРИ 1991 Г., В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /РМС/.

В РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НА РЕМСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЛИВЕН, В. ТЪРНОВО, ЕЛЕНА, ВАРНА, ЯМБОЛ, ЕЛХОВО,
ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПЛОВДИВ И СОФИЯ.

СЛЕД НАПРАВЕНАТА ОБСТОЙНА И ЗАДЪЛБОЧЕНА ДИСКУСИЯ ПО УСТАВА НА РМС КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИ:

1. УЧРЕДЯВА - ВЪЗСТАНОВЯВА РМС /РАБОТНИЧЕСКИ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ/ КАТО МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ОТСТОЯВА И ЗАЩИЩАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, НОСИТЕЛКА НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ, БЛАГОЕВСКО-ДИМИТРОВСКИ ИДЕИ, ДЪЛБОКО ВЛЮБЕНИ И ДОКРАЙ ГОТОВИ ДА ОТСТОЯВАТ И ЗАЩИЩАВАТ НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И РАБОТАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

РМС СИ ПОСТАВЯ ЗА ЗАДАЧА ДА СЕ БОРИ ЗА ХАРМОНИЧНО, ДЕМОКРАТИЧНО И ПРАВОВО ОБЩЕСТВО.

2. СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА РМС ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ СЪГЛАСНО УСТАВА И ПЛАТФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

3. ОРГАН НА РМС ЩЕ БЪДЕ ВЕСТНИК "МЛАДЕЖКА ИСКРА".

4. ИЗБИРА ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РМС В СЪСТАВ:

- ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ - ПЪРВИ СЕКРЕТАР
- БИЛЯНА СЛАВЧЕВА ДОБРЕВА - СЕКРЕТАР
- КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНЧЕВ - СЕКРЕТАР
- СЛАВКА ИВАНОВА СЛАВОВА - СЕКРЕТАР
- ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ - СЕКРЕТАР

ПРИЗОВАВАМЕ ГЕРОИЧНАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА СЪЗДАДЕ РЕМСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ, ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ, СЕЛА И МАХАЛИ. РМС СЕ ЯВЯВА КАТО БОЕВА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАКОНЕН НАСЛЕДНИК НА БКМС, РМС И ДКМС, НО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ДЕФОРМАЦИИТЕ, ИЗВРАЩЕНИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД.

РМС ИМА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
ГР. СЛИВЕН УЛ. "РАДЕЦКИ" НОМЕР 16

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ПЕТЪР ПЕТРОВ                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ОСМА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ УСПЕХЪТ?

СТРАНИТЕ, КОИТО УСПЯХА ДА ПОДСИГУРЯТ ГРАЖДАНИТЕ СИ С НАРАСТВАЩИ ЖИЗНЕНИ СТАНДАРТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ПОЛОВИН СТОЛЕТИЕ, И ТЕЗИ, КОИТО НЕ УСПЯХА, СЕ РАЗЛИЧАВАТ В СВОЯ ПОДХОД КЪМ РАЗВИТИЕТО. ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ ИКОНОМИКИ ПРИЕХА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПЕЛ, А СВОБОДНАТА ПАЗАРНА СИСТЕМА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕТО Й. ИКОНОМИКИТЕ НА МНОГО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ, КАКТО И ТЕЗИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНИЯ БЛОК, ПРОЯВИХА ПОДЧЕРТАНА СКЛОННОСТ КЪМ ЦЕНТРАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦИТЕ НЕ БЯХА ТОЛКОВА РЕВНОСТНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ДЪРЖАВНОМОНОПОЛИСТИЧНОТО РЕГУЛИРАНЕ, РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ БЯХА СХОДНИ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ДОРИ НАЙ-ВМЕШАТЕЛСКИ НАСТРОЕНИТЕ СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ПОСТАВИХА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СИ РЪСТ КАТО КАТЕГОРИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ. НО СТРАНИТЕ, КОИТО НЕ ПОСТИГНАХА УСПЕХ, СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА НАЙ-ЧЕСТО НАПРАВЛЯВАНА КЪМ ДРУГИ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОД ИТЕ ИЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.

ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ ПРИЕХА, ЧЕ СТАБИЛНОСТТА НА МАКРОИКОНОМИКАТА, Т.Е. КОНТРОЛЪТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НЕИНФЛАЦИОННАТА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА, Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАСТЕЖ. ТЕ ОБАЧЕ НЕ САМО ПРИЗНАХА ЗНАЧЕНИЕТО НА БАЛАНСИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ, НО СЕ ОРИЕНТИРАХА И КЪМ ПРЕДЕЛНИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ. НИСКИТЕ СТАВКИ НА ОБЛАГАНЕ БЯХА ОСНОВНИЯТ БЕЛЕГ НА УСПЕШНИТЕ ИКОНОМИКИ. ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ ПРАВИТЕЛСТВА В ХОНКОНГ, ТАЙВАН И ЮЖНА КОРЕЯ РАЗБРАХА, ЧЕ ВИСОКОПРЕДЕЛНИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ ОБЕЗСЪРЧАВАТ СПЕСТЯВАНИЯТА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ВЛАГАНЕТО НА ТРУД И ВОДЯТ ДО БЕЗЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ И ПО-НИСКИ ОТ ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ.

НАПРАВЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА АЗИАТСКИТЕ СТРАНИ УСТАНОВИХА, ЧЕ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДАНЪЦИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НЕ Е ПРОСТО СЪВПАДЕНИЕ. В ТВОРЧЕСКИ ДОКЛАД КИЙТ МАРСДЪН, ИКОНОМИСТ В СВЕТОВНАТА БАНКА, ДОКАЗА, ЧЕ "СТРАНИТЕ, КОИТО НАЛОЖИХА ПО-НИСКО СРЕДНО ЕФЕКТИВНО ДАНЪЧНО НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ СВОЕТО НАСЕЛЕНИЕ, ДОСТИГНАХА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ В РЕАЛНИЯ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ, ОТКОЛКОТО ТЕЗИ, КОИТО НАЛОЖИХА ПО-ВИСОКИ ДАНЪЦИ."/63/ МАРСДЪН ПОКАЗА, ЧЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДАНЪЧНОТО НАТОВАРВАНЕ, ДАНЪЦИТЕ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ /БВП/, С ЕДИН ПРОЦЕНТ ДОВЕДЕ ДО СРЕДЕН СПАД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЪСТ С ПРИБЛИЗИТЕЛНО 0,4 ПРОЦЕНТА.

- "ПО-ВИСОКИТЕ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПОЗВОЛЯВАТ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЖИЗНЕНИ СТАНДАРТИ В СТРАНИТЕ С НИСКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КОЕТО Е ВИДНО ОТ ТЕХНИТЕ ПО-ВИСОКИ НИВА НА ЧАСТНО ПОТРЕБЛЕНИЕ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАСТЕЖЪТ РАЗШИРИ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ПРОИЗВЕДЕ УВЕЛИЧЕНИ ПРИХОДИ, КОИТО ПРЕДОСТАВИХА СРЕДСТВА ЗА ПО-БЪРЗОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ УСЛУГИ, КАТО ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО..." /64/.

ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ЕДИНСТВЕНО ДО АЗИАТСКИТЕ НОВОИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИ СЕ СТРАНИ. ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МАРСДЪН ВКЛЮЧВА МАЛАВИ, КАМЕРУН, ТАЙЛАНД, МАВРИЦИЙ, СИНГАПУР И ИСПАНИЯ СРЕД СТРАНИТЕ С НИСКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ДНЕС МОЖЕМ ДА ПРИБАВИМ И ОПИТА НА СТРАНИ КАТО ЧИЛИ И БОЛИВИЯ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИСКИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ, МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ ИЗИСКВА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ДОПРИНАСЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕСЪРАЗМЕРЕН ДЯЛ ОТ БНП. ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ ИКОНОМИКИ КАТО ЦЯЛО БЯХА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОДДЪРЖАТ ФИНАНСИТЕ СИ В РЕД, БЕЗ ДА СПРАТ ДА ОБЛАГАТ С НИСКИ ДАНЪЦИ СВОИТЕ ГРАЖДАНИ. ТЕ ПОСТИГНАХА ТОВА ЧРЕЗ ЦЯЛОСТНО ВЪЗДЪРЖАНИЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТПУСКАНЕ НА СУБСИДИИ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГРУПИРОВКИ ИЛИ ИНДУСТРИИ И ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УСЛУГИ ПО НАЧИН, КОЙТО ОСИГУРЯВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. ОТ ДРУГА СТРАНА, СТРАНИТЕ, КОИТО ПРЕТЪРПЯХА НЕУСПЕХ, ПРОДЪЛЖИХА ДА НАТРУПВАТ ФИНАНСОВИ ДЕФИЦИТИ, ВЪПРЕКИ УСИЛИЯТА СИ ДА ИЗЦЕДЯТ КОЛКОТО МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ СВОИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ. ФАКТИЧЕСКИ НЯКОИ ОТ НАЙ-БЕДНИТЕ НАРОДИ В СВЕТА ИМАТ МНОГО ВИСОКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ УЧУДВАЩО НИСКИ ДОХОДИ.

ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА ВАЛУТНИЯ КУРС В ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ СЕ ЯВИХА СТАБИЛИЗИРАЩИ ФАКТОРИ. ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНИТЕ, КОИТО ПРЕТЪРПЯХА НЕУСПЕХ, БЕ ТЯХНАТА НЕСПОСОБНОСТ ДА ПОДДЪРЖАТ КОНТРОЛ НАД ПАРИЧНАТА МАСА. МНОГО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ ПРОДЪЛЖАВАТ РЕДОВНО ДА ПОКРИВАТ ФИНАНСОВИТЕ СИ ДЕФИЦИТИ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЧНО ПЕЧАТАНЕ НА ПАРИ.

НЕЩО ПОВЕЧЕ, ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ ИЗБЯГВАХА ПОЛИТИКАТА НА КРЕДИТНИЯ КОНТРОЛ И ИЗКУСТВЕНО НИСКИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. ПРИ СРАВНЯВАНЕТО НА ОПИТА НА ТАЙВАН С ТОЗИ НА ЮЖНА КОРЕЯ МОЖЕМ ДА НАБЛЮДАВАМЕ, ЧЕ КАНАЛИЗИРАНЕТО НА КРЕДИТА КЪМ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ СЕКТОРИ ВОДИ ДО ЛАНСИРАНЕТО НА ГОЛЕМИ, ОСНОВАНИ НА ДЪЛГОВЕ ФИРМИ, В УЩЪРБ НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЕДНИТЕ. ИЗКУСТВЕНО НИСКИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПРЕЧАТ, ВМЕСТО ДА ПОМАГАТ НА БЕДНИТЕ, ТЪЙ КАТО ПООЩРЯВАТ КАПИТАЛО-ИНТЕЗИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МЕТОДИ, КОЕТО ПЪК НАМАЛЯВА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА.

ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ РАЗБИРАТ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА. ЕМПИРИЧНИТЕ ПРИМЕРИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ОТВОРЕНИЯТ ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВИЯТА Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА РАСТЕЖА. ПРЕЗ 1987 Г. СВЕТОВНАТА БАНКА ИЗВЪРШИ ОБШИРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЪРГОВИЯТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И НАПРАВИ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ СТРАНИТЕ С ПОГЛЕД "НАВЪН" ПОСТИГАТ ПО-ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ /65/.
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ИКОНОМИКИ С ПОГЛЕД "НАВЪН" НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ПО ТАКЪВ НАЧИН МОГАТ ДА СЕ РАДВАТ НА МАЩАБНА ИКОНОМИКА, ВЪНШНАТА  ОРИЕНТАЦИЯ ПОЗВОЛЯВА НАРОДИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ СРАВНИТЕЛНОТО СИ ПРЕДИМСТВО, КОЕТО В СЛУЧАЯ С РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ И СЪС СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНИЯ БЛОК Е В ТРУДОЕМКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ ДАВА ПРЕДИМСТВО И НА КАПИТАЛОЕМКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. И НАКРАЯ, ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ПОВИШАВА МОНОПОЛНАТА ВЛАСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В УЩЪРБ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ПРЕЗ 1987 Г. СВЕТОВНАТА БАНКА КЛАСИФИЦИРА НАРОДИТЕ В ЧЕТИРИ ГРУПИ СПОРЕД ТЪРГОВСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ТЕХНИТЕ ИКОНОМИКИ. ИЗСЛЕДВАНЕТО СРАВНЯВА ДВА ПЕРИОДА - 1963-1973 Г. И 1973-1985 Г. И УСТАНОВИ, ЧЕ:

- "... РЪСТЪТ НА ДОХОДА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО Е НАЙ-ВИСОК В СИЛНО ОРИЕНТИРАНИТЕ "НАВЪН"'ИКОНОМИКИ, А НАЙ-НИСЪК В ТЕЗИ, СИЛНО ОРИЕНТИРАНИ "НАВЪТРЕ". СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО РЪСТА НА ОБЩИЯ БВП И УСЛОВНО ЧИСТАТА ПРОДУКЦИЯ И ЗА...ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНВЕСТИРАНЕТО. НА БАЗАТА НА ТЕЗИ КРИТЕРИИ, СИЛНОТО ВЪТРЕШНО ОРИЕНТИРАНЕ БЕ НАДМИНАТО И ОТ УМЕРЕНОТО ОРИЕНТИРАНЕ "НАВЪН", МАКАР И С ПО-НИСКИ ТЕМПОВЕ. НЕУСПЕХЪТ НА СИЛНОТО ВЪТРЕШНО ОРИЕНТИРАНЕ Е В НЕСПОСОБНОСТТА МУ ДА ПОДПОМОГНЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРОИЗВОДСТВА, А НЕ САМО ИЗНОСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, И Е ОСОБЕНО СМАЙВАЩ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ЦЕЛИЯ СМИСЪЛ НА ОРИЕНТАЦИЯТА "НАВЪТРЕ"... Е ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО-БЪРЗО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА" /66/.

ВЪНШНАТА ОРИЕНТАЦИЯ ОБАЧЕ НЕ ОЗНАЧАВА НЕПРЕМЕННО СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ. КАКТО ВИДЯХМЕ, ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ, ПОСТИГНАЛИ НАЙ-ГОЛЯМ УСПЕХ, Е ЮЖНА КОРЕЯ. СТРАНА, КОЯТО МНОГО ХОРА СМЯТАТ ЗА ПРИМЕР НА УСПЕХА НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО ВМЕШАТЕЛСТВО. ТОВА НЕ Е ТАКА. ЮЖНА КОРЕЯ НЕ ЗАМЕНИ СИЛНАТА ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА С ПОДЧЕРТАНО НАБЛЯГАНЕ НА ИЗНОСА. ОТ НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА Й НА ВИСОК ТЕМП НА РАЗВИТИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕПРЕКЪСНАТО ЛИБЕРАЛИЗИРАШЕ ИКОНОМИКАТА, ТАКА ЧЕ ДА ИМА СРАВНИТЕЛНО НИСКО СРЕДНО НИВО НА ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА.

ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ ИКОНОМИКИ СЛОЖИХА В РЕД И ЦЕНИТЕ СИ. ТОВА Е МНОГО СЪЩЕСТВЕНО, ТЪЙ КАТО БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ НЕДОСТИГ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ОТРАЗЕН ОТ ЦЕНИТЕ, КУПУВАЧИТЕ И ПРОДАВАЧИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПОРАЗУМЕЯТ. ПРЕЗ 1983 Г. РАМГОПАЛ АГАРВАЛА КЛАСИФИЦИРА 31 СТРАНИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА ЦЕНОВИТЕ ДЕФОРМАЦИИ В ИКОНОМИКИТЕ ИМ. ТОЙ ОТКРИ, ЧЕ "ДЕСЕТТЕ СТРАНИ С НАЙ-ЛОШИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИНДЕКСА НА ДЕФОРМАЦИЯ ИМАТ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА СРЕДНО С 2 ПРОЦЕНТА ПО-НИСКИ ОТ СРЕДНИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГРУПА. ДЕСЕТТЕ СТРАНИ С НАЙ-ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ ИМАТ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ С 2 ПРОЦЕНТА ПО-ВИСОКИ ОТ СРЕДНИТЕ" /67/.

ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА, СЪЩО Е НЕОБХОДИМА ЗА БЪРЗИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ. НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ ОБЩЕСТВАТА СЪС СИЛНА СИСТЕМА НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ СА НАЙ-НОВАТОРСКИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВОБОДНИТЕ ПАЗАРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗАХА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТВОРЕНИТЕ ОБЩЕСТВА, КЪДЕТО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА, СА СЪЩО ПО-УСПЕШНИ, ОТКОЛКОТО В ОБРАТНИЯ СЛУЧАЙ. ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СВОБОДАТА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПОКАЗВАТ, ЧЕ:

- "... ПОЛИТИЧЕСКИ ОТВОРЕНИТЕ ОБЩЕСТВА СЕ РАЗВИВАТ ПРИ ОБЩ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТЕМП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 2,53 ПРОЦЕНТА ГОДИШНО, В СРАВНЕНИЕ С 1,4 ПРОЦЕНТА ТЕМП НА РЪСТА ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРЕНИ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕСТВАТА, КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ЗАКОННИТЕ ПРАВИЛА, СЕ РАЗВИВАТ С ТЕМП СРЕДНО 2,75 ПРОЦЕНТА, В    СРАВНЕНИЕ С 1,23 ПРОЦЕНТА В ОБЩЕСТВАТА, В КОИТО ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА СЕ ИЗДИГАТ НАД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА. ОБЩЕСТВАТА, КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ПРАВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПАЗАРНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ, СЕ РАЗВИВАТ    С    ТЕМП СРЕДНО 2,76 ПРОЦЕНТА, В СРАВНЕНИЕ С ТЕМПА ОТ 1,10 ПРОЦЕНТА ВСТРАНИТЕ, КЪДЕТО ПРАВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ СА ОГРАНИЧЕНИ И ДЪРЖАВАТА СЕ НАМЕСВА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ" /68/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:15:21    13-03-1991