13 март 1990

СОФИЯ, 13 МАРТ 1990 Г.                     БРОЙ 51 /69/

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ,  ПРОВЕДЕНА ОТ 9 ДО 11  МАРТ 1990 ГОДИНА В ГРАД ПЛОВДИВ, КАТО ВЗЕМАМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОСТАВАНЕТО НА ВЛАСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДЕ ПАГУБНО ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДЕКЛАРИРАМЕ СЛЕДНОТО:
     НАПРАВЕНА Е ПЪРВАТА УСПЕШНА КРАЧКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.
     ПОСТИГНАТО Е СЪГЛАСИЕТО ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕНА КОНТАКТНА ГРУПА, КОЯТО ДА ПОДГОТВИ ПАКЕТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА:
     - НАМИРАНЕ НА ПЪТИЩА ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ,
     - ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА.

     ПЛОВДИВ, 11 МАРТ 1990 ГОДИНА.

               НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ

      1. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: ИВАН АМБАРЕВ
      2. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ:  БОРЯН АНГЕЛОВ
      3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЙОРДАН ВЕЛКОВ
      4. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ
      5. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: ПЕТЪР ГОГОВ
      6. НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ИРА АНТОНОВА
      7. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: ХРИСТО САНТУЛОВ
      8. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВАН ГЕОРГИЕВ
      9. РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ: ЛЕНКО РУСАНОВ 
     10.  СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /БСДП, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,  БЗНС "Н. ПЕТКОВ", ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, КЛУБ  НА
РЕПРЕСИРАНИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕК КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, НФТ "ПОДКРЕПА", ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/:
ПЕТЪР БЕРОН
     11. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: АЛЕКСАНДЪР ОМАРЧЕВСКИ
     12. ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ

                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА, УЧРЕДЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ -
/ЦЕНТЪР/ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ
.

     УЧРЕДЕНИЯТ БЛОК НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА В СЪСТАВ:
     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕ СЛЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:
     НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ДЕСНИЦА Е СВЪРЗАНА С КОНКРЕТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ В СТАНАТА. УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВО С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН ДОКАЗВАТ НЕСПОСОБНОСТТА СИ ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. ОПОЗИЦИЯТА В ЛИЦЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НЕ ДЕКЛАРИРА НИКАКВА ГОТОВНОСТ ДА СЕ СПРАВИ СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ПРОЦЕСИ НА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА  И СОЦИАЛНА РАЗРУХА. В НЕЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЗИРА НЕСКРИТИЯ СТРЕМЕЖ ЕДИНСТВЕНО КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ РЕАЛНОТО РЕШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ.
     БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ДИСТАНЦИРА  И ПРОТИВОПОСТАВЯ ТВЪРДО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РЕАКЦИОННИ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИ ИДЕОЛОГИИ, НЕОФАШИСТКИ И НЕОНАЦИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ И КОИТО ПРОПОВЯДВАТ РЕВАНШИЗЪМ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ.
     БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА РЕШИТЕЛНО СЕ ДИСТАНЦИРА И ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛИСТКИ ПАРТИИ И ТЕЧЕНИЯ, КОИТО РАЗПАЛВАТ ЕТНИЧЕСКИТЕ ВРАЖДИ И СЕ СТРЕМЯТ ЧРЕЗ ТЕЗИ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ УТВЪРДЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА. ЧРЕЗ СВОЯ СЪСТАВ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ШИРОК СПЕКТЪР ОТ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА ДЕМОНСТРИРА СВОЯТА ДЕМОКРАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ. БЛОКЪТ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ
БЕЗ ДА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ГРАДИВНИ СИЛИ, КОИТО ПРИЕМАТ НЕГОВАТА ПЛАТФОРМА И ИСКРЕНО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ.
     В СВОЯТА ДЕЙНОСТ БЛОКЪТ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ПРЕДИМНО КЪМ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА. ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ И ДАВАНЕ ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.
     В СВОЯТА СТРАТЕГИЯ БЛОКЪТ ЩЕ СЕ ОПИРА НА ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ, КОЙТО ПРИТЕЖАВА И В КОЙТО СА РАЗВИТИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ И БЪРЗИ МЕРКИ ЗА РЕАЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.
     КАТО ПЪРВА КРАЧКА В ТАЗИ НАСОКА БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНОТО ОТМЕНЯНЕ НА ЧЛ.29  ОТ ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА HP БЪЛГАРИЯ. ТОВА СЕ  НАЛАГА, ЗА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ОБОСОБЕНИТЕ И ОБОСОБЯВАЩИ СЕ ФИРМИ ДА НАТРУПАТ ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ И ДА СЪЗДАДАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ, КОИТО ЩЕ ГИ ПРЕВЪРНАТ В СИЛА, СПОСОБНА ДА ОБЛЕКЧИ СЪТРЕСЕНИЯТА, ВЪЗНИКВАЩИ В ПРОЦЕСА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА.
     БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГУБЕЩИТЕ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ НЕСЪВМЕСТИМИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. БЛОКЪТ Е РАЗРАБОТИЛ  КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ПОЕТАПНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕЗИ МЕРКИ.
     БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА СМЯТА, ЧЕ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ТРЯБВА НЕЗАБАВНО  ДА СЕ ОБОСОБИ НАЦИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА, КОЯТО ДА ПОЕМЕ КРЕДИТИРАНЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. БЛОКЪТ ЩЕ НАБЛЕГНЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ, ЧРЕЗ КОЕТО ТЕ ЩЕ ИМАТ ГАРАНЦИИ ЗА НОРМАЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ. АНАЛОГИЧНИ ПРОГРАМИ БЛОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА ИМА И ЗА ОСТАНАЛИТЕ СФЕРИ ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

СОФИЯ, 9 МАРТ 1990 Г.
                                    /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х

    СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3".

        ПРИ УПОРИТА РАБОТА НА СОЦИАЛНИТЕ ЕКИПИ И КОМИСИИТЕ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3" КЪМ АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА МАСА БЯХА НАПРАВЕНИ РЕДИЦА ПРОУЧВАНИЯ В ОТДЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ТРУДОВИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА НИ. СЪБРАНИТЕ ФАКТИ СЛЕД ДЪЛБОЧИНЕН АНАЛИЗ ПОЗВОЛИХА ДА СЕ ДАДАТ И ПЪРВИТЕ ОБЩИ ИЗВОДИ. ИЗТЕКЛИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА СА ФОРМИРАЛИ СРЕД НАРОДА НИ ДВА ВИДА СТРУКТУРИ:

        1/ ВИДИМИ - КОИТО ОБХВАЩАТ СИЛНО ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ: А/ НЕПРАВИЛНО КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ФОРМИ НА ТРУД И ЛИПСА НА ТОЧЕН КРИТЕРИЙ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО. ЯСНО ИЗНИКВА ЛИПСАТА НА ОБЕКТИВНОСТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, ОСОБЕНО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЧАСОВИ HOPМИ? НЕСЪОБРАЗЕНИ С ОСТАРЯЛАТА ТЕХНИКА И НУЖДИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ; Б/ ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО СА ДОБИЛИ ВИД НА ФЕОДАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ И СА ПРЕРАСНАЛИ В РЯЗКО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ТЕЗИ ДВЕ ЧАСТИ. ИЗКУСТВЕНОТО МАКСИМАЛИЗИРАНЕ СПОРЕД ДЛЪЖНОСТТА И РАБОТАТА Е ПРЕДИЗВИКАЛО И ДЪЛБОКО НАСЛОЯВАНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМОЦИИ В ПОДЧИНЕНИТЕ, СИЛНО СТАЕНО НЕДОВОЛСТВО, КОЕТО ДНЕС НАМИРА СВОЯ СВОБОДЕН ИЗРАЗ И СЕ ПРОЯВЯВА ЯСНО.
       2/ НЕВИДИМИ - КОИТО СЕ ИЗРАЗЯВАТ В ПРОНИКВАНЕ В СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА, ИЗВРАЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ ИМ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЛИПСА НА ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТИНСКИЯ СВЯТ, В КОЙТО ЖИВЕЯТ И ДО ПОГУБВАНЕТО ИМ КАТО ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЧНОСТИ, ГРАДИТЕЛИ НА ЕДНО ОБЩЕСТВО. В СЪЗНАНИЕТО ИМ ЛИПСВА ЯСНОТА ЗА РЕАЛНОСТТА, А ОТ ТАМ И ДИСХАРМОНИЯ МЕЖДУ НАСТОЯЩИТЕ ИМ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТРАНАТА НИ. ЛИПСВА ОБЕКТИВНОСТ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИСТИНСКИЯ ГРАДИВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ, КОЕТО ДОВЕЖДА ДО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВИ НЕПРОФЕСИОНАЛНИ И ПО СЪЩЕСТВО СЪЩО ТОТАЛИТАРНИ СИЛИ ОТ ИМЕТО НА ОРГАНИЗИРАНА "ОПОЗИЦИЯ" ДА МАНИПУЛИРАТ С НАТРУПВАНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМОЦИИ И СТРАСТИ НА НАРОДА НИ И ДА ПОТИСНАТ ИЗЯВИТЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
      3/ ПРИМЕРИТЕ В РАЗГРАД, ЗЛАТИЦА, ПИРДОП, КОМБИНАТ "ВЕРИЛА" И ДРУГИ, КЪДЕТО БЯХА ВОДЕНИ РАЗГОВОРИ С ДИРЕКТОРИ И НАЧАЛНИЦИ, ПОКАЗАХА ЯСНО, ЧЕ ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ВОДЯТ ОТ СТАРИ КРИТЕРИИ И ПОСТАВЯТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ НАД ОБЩОНАРОДНИТЕ И НАД НУЖДИТЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ. ЗАТВАРЯТ СИ ОЧИТЕ ПРЕД ТРУДНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА, НЕ ТЪРСЯТ АКТИВНО ПРОМЯНАТА ИМ. ДОСТИГА СЕ ДО ПАРАДОКСА, ЧЕ
В РЕЗУЛТАТ НА "НЯКАКВА" ЗАКОННОСТ СТОТИЦИ ХОРА ЖИВЕЯТ В КРАЙНО ТЕЖКИ УСЛОВИЯ, А ВСЪЩНОСТ СТОЯТ ПРАЗНИ МНОГО ЖИЛИЩА.

     КОМИСИИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЕКИПИ ПРИ НК "ЕРА-3" И АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА  МАСА ПРЕДЛАГАТ И ПЪРВИТЕ РЕШЕНИЯ:
     1/ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД НАРОДА НИ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА СЪС СИЛНА, ТОЧНА И МАСИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.
     2/ ДА СЕ РАЗПРАТЯТ КЪМ РАБОТНИЦИТЕ В ОТДЕЛНИТЕ СФЕРИ И ДО ГРАЖДАНИТЕ НАВСЯКЪДЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ДОПИТВАНЕ ЗА НЕГОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, КАТО СЕ ПОКАЖЕ ЯСНО, ЧЕ ПРИТОКЪТ НА ЕДНИ СРЕДСТВА КЪМ ЕДНО, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТОЧНО НАМАЛЕНИЕ КЪМ ДРУГО. ДА СЕ ПРИЗОВАТ ХОРАТА КЪМ ТРЕЗВА ОЦЕНКА И КОЛЕГИАЛНОСТ ЕДНИ КЪМ ДРУГИ.
     3/  ДА  СЕ ИЗСЛЕДВА ДЕТАЙЛНО ЖИЛИЩНИЯТ ФОНД И СЪС СМЕЛИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ НАСТАНЯТ НУЖДАЕЩИ СЕ СЕМЕЙСТВА ВЪВ ВСИЧКИ СВОБОДНИ ЖИЛИЩА.
     4/  ДА СЕ СМЕНЯТ СПЕШНО ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ КАДРИ, РАБОТЕЩИ СЪС СТАРИ РАЗБИРАНИЯ И НЕТЪРСЕЩИ АКТИВНО ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА СИ.
    5/  ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ТВЪРДО НЕЕФЕКТИВНИТЕ И ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА ПРОИЗВОДСТВА И ЧРЕЗ ПОМОЩ ОТ ДРУГИ СТРАНИ ДА СЕ ЗАПЪЛНИ ЛИПСАТА.
     6/ ДА СЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕ ПРЕМАХНАТ ЗАКОНИТЕ, СПИРАЩИ САМОИНИЦИАТИВАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИМ ВРЪЗКИ И ДОГОВОРЕНОСТИ. ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ НАМАЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.
     7/ ДА СЕ ОТВОРИ ПЪТЯТ ЗА ИСТИНСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА ДВАТА "ДИНОЗАВЪРА" - БКП И СДС ДА ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА ЦЕЛИЯ НАРОД И ДА ПОТИСКАТ РЕДИЦА ИНИЦИАТИВИ, ИЗКУСТВЕНО ДА РАЗДУХВАТ СТРАСТИ, ВОДЕНИ ОТ СРАМНИ ПРЕДИЗБОРНИ КОМБИНАЦИИ И ДА СЕ ЗАХВАНАТ ЗА ИСТИНСКИ ДЕЙСТВИЯ ДОЛУ СРЕД ХОРАТА.
     8/ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ЧРЕЗ МЕНЯЩИ СЕ ФОРМИ ДА СЕ ДОПУСНАТ И ДА СЕ ЧУЯТ МНЕНИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЛОЕВЕ, ИДЕИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПОСЛЕ ДА СЕ ОБОБЩЯТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ТЯХ.
     9/ ДА СЕ ВЗЕМАТ НАЙ-СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАЙ-БЕДНИТЕ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, КОИТО НЕ ЖИВЕЯТ, А "ВЕГЕТИРАТ".
    ПО  ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА ЕКИПИТЕ БЯХА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ВИДА: НЕ СЪЗДАДЕ ЛИ БКП ИЗКУСТВЕНО И БЪРЗО СДС, ЗА ДА БЛОКИРА ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И ДА ПРИНУДИ ТОТАЛНО ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО ДА СЕ ПОДЧИНИ НА ЕДНАТА  ИЛИ НА ДРУГАТА ЧАСТ, АКО ИСКА ДА ИМА ГЛАС И ПРАВО? ЗАДАВАМЕ ГО И НИЕ!
     ЕКИПИТЕ И КОМИСИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТАТА СИ!

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                            Х   Х   Х

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ - ЧЛЕНКИ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ, ЧЛЕНУВАЩИ В НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗЛИЗА С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ЖЕНИ В СТРАНАТА:
     НЕ ОДОБРЯВАМЕ НЕЗАВИСИМИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ, КАКТО И НАСКОРО УЧРЕДЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, КОИТО ПО СВОЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ, ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИКА СА ПОДЧЕРТАНО КАЗИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ПОРЕДНОТО ОБРАЗУВАНИЕ НА НЕРАЗГРАДЕНИЯ ВСЕ ОЩЕ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ. ТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНЯТ ПОСТАВЕНИТЕ СИ ЗАДАЧИ.
     ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА МИМИКРИЯ ДО БОЛКА ВЕЧЕ НИ Е ПОЗНАТА.
     ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ - ПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ, ВДЪХНОВЯВАН ОТ ИДЕИТЕ НА ВИДНАТА НАША ОБЩЕСТВЕНИЧКА И РАДЕТЕЛКА НА ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА.

     ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛКИ /ДО 5 ЧОВЕКА/ ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЕ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, Е СЪБОТА НА 17.3.1990 Г. - ОТ 16.00 ЧАСА В САЛОНА НА  БУЛ. "ВЛ.ЗАИМОВ" HP.20 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.
     ИНИЦИАТИВНА ГРУПА: БОРЯНА ГЕРМАКОВА  -  АРХИТЕКТ - СОФИЯ, БЛАГОВЕСТА КОВАЧЕВА - ФИЛОЛОГ - СОФИЯ, ВЕСЕЛКА НИНОВА - ИСТОРИК - БОТЕВГРАД, ГАЛИМИЛА КОЙЧЕВА - ИНЖЕНЕР - СОФИЯ, ЕЛКА ТОТУЛАКОВА - ФИЛОЛОГ - СОФИЯ, ИВЕТА ГИГОВА - СТУДЕНТКА - СОФИЯ,  ИРА АНТОНОВА - ИСТОРИК - СОФИЯ, КРАСИМИРА ЦАНЕВА - ИКОНОМИСТ - ПЛОВДИВ, МАРИЯ ЦАНЕВА - ХУДОЖНИК - СОФИЯ, НАДЯ АРЖАНЛИЕВА - ПСИХОЛОГ -  СОФИЯ, РУМЯНА ЧЕРНЕВА - ИСТОРИК - СОФИЯ, ТАНЯ ГЕГОВА - УЧЕНИЧКА - ПЛОВДИВ, ЦВЕТА СТЕФАНОВА - ШОУ МЕНАЖЕР - СОФИЯ.
     ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: СОФИЯ  -  51-19-67, 74-16-77, 44-99-47, 75-85-65; ПЛОВДИВ - 032/26-64-54; БОТЕВГРАД - 997131/3578.
                                             /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                       X    X    X

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА  НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


     ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, С ТРЕВОГА И ВЪЗМУЩЕНИЕ НИЕ ПОСРЕЩНАХМЕ ЗЛОСТНАТА АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ, ПОДЕТА В CP МАКЕДОНИЯ. НАРЕД СЪС СВОЯ ПРОТЕСТ ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ И НАРАСТВАЩОТО ЧУВСТВО НА БЕЗПОКОЙСТВО, С КОЕТО НИ ИЗПЪЛВАТ СПЕКУЛАЦИИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С ИЗМИСЛЕНИЯ "МАКЕДОНСКИ ПРОБЛЕМ" В БЪЛГАРИЯ. ТЯХНОТО ЗЛЕ ПРИКРИТО НАМЕРЕНИЕ Е ДА ОТКЛОНЯТ ВНИМАНИЕТО НА СВОЯТА И НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ СЪБИТИЯТА В КОСОВО, КЪДЕТО МЕЖДУНАЦИОНАЛНАТА ВРАЖДА Е ИЗРАЗ НА СЕРИОЗНИ СОЦИАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.
     НЕКА ПРИЕМЕМ ГОРНОТО И КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ НАШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ СЪЩО НЕ Е ЦВЕТУЩО, ТАКА ЧЕ ПОДОБНИ СЪТРЕСЕНИЯ НЕ СА НЕВЪЗМОЖНИ И У НАС. САМО НЕЗАБАВНОТО ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ РАЗРЕШАВАНЕ HAЙ-НАБОЛЕЛИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА НИ ИЗБАВИ ОТ ЕДНО БЪЛГАРСКО "КОСОВО".

СОФИЯ, 24 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

                           X   X   Х

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЮРОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА.


     В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ГРУПИ И ТЕЧЕНИЯ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, А И САМАТА ТЯ В СВОИ МАНИФЕСТИ, ПЛАТФОРМИ И ИЗЯВЛЕНИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ И ВЕЧЕ ПРИЕХА ДА СЕ НАРИЧАТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ. ОТ ИМЕТО НА БЮРОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ТОВА НАИМЕНОВАНИЕ НЕ Е САМО ЕТИКЕТ, А И СЪДЪРЖАНИЕ.
     НАШАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Е РЕШЕНА ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ТЕЗИ НАМЕРЕНИЯ С ВСИЧКИТЕ СИ СИЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОСНОВНОТО, КОЕТО КАРА ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА СЕ КРИЯТ ПОД ИМЕТО "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Е ЖЕЛАНИЕТО ДА НЕ СЕ СПОДЕЛЯ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО Е ДОВЕДЕНА СТРАНАТА.
     НИЕ СИ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА ИМ КАЖЕМ, ЧЕ ТЕХНИЯТ ПЪТ Е ЕДИН - БЕЗУСЛОВНО ДА СКЪСАТ С ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКРЕДИТИРАНА ПАРТИЯ, КАТО ПОЕМАТ СВОЯТА МОРАЛНА ЩЕТА И ПОКАЯЛИ СЕ, АКО СА ИМ СКЪПИ ИДЕАЛИТЕ НА СВОБОДАТА, ДА ЗАСТАНАТ ЗАЕДНО С НАС ПОД ЗНАМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ПЛОВДИВ,  10 МАРТ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ,  13 МАРТ  - СЛЕДВА  ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ-УЧРЕДИТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


     РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВОДИ ОТКРИТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И Е ГОТОВА ДА СЪТРУДНИЧИ И СЕ ОБЕДИНЯВА С ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, БЛИЗКИ НА ТЕЗИ В НЕЙНАТА ПРОГРАМА.
      ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ-УЧРЕДИТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ НЕ Е УЧАСТВУВАЛ В ПРОВЕДЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 9 И 10 МАРТ Т.Г. В ГР. ПЛОВДИВ С ОФИЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБОСОБЯВАНЕТО НА ЕДИНЕН ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК. ЛИЦАТА ЛЕНКО РУСАНОВ, АНТОН НИКОЛОВ И ИВАН СОТИРОВ, ПРИСЪСТВУВАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И НЯМАТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА Я ПРЕДСТАВЛЯВАТ. ВЕРОЯТНО ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА ПРЕДПРИЕТИ С ПРОВОКАЦИОННА ЦЕЛ.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ ДА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ОФИЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ТЕЛ. 43-87-17 И АДРЕС: УЛ. "КРАЛИ МАРКО" 8, СОФИЯ.

11 МАРТ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                          X   X   X

     СОФИЯ, 13 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


     ОТЕЧЕСТВОТО НИ Е ПРЕД ПРАГА НА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ВСЕОБХВАТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА КРИЗА, ДЕМОГРАФСКИЯТ КОЛАПС, ЕКОЛОГИЧНИТЕ КАТАКЛИЗМИ И ДЕМОРАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ И ПОСТАВЯТ ПОД ВЪПРОС САМОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА НАЦИЯТА.
     ОПИТИТЕ ЗА НАМИРАНЕ НА ИЗХОД ОТ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, ЧРЕЗ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО СЕ ПРОВАЛЯТ ОТ СЪГЛАСУВАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ И РЕАКЦИОННИТЕ СИЛИ. ОПОЗИЦИЯТА Е СЛАБА И НЕОПИТНА, А МЕЖДУНАРОДНАТА ПОДКРЕПА ПРАКТИЧЕСКИ ЛИПСВА.
     ОТЧИТАЙКИ ТЕЗИ ФАКТОРИ, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ СПАСИТЕЛНИЯТ ИЗХОД Е В ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. ТОВА МОЖЕ ДА  СЕ ПОСТИГНЕ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ В ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА С ПЛУРАЛИСТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ГРАЖДАНСКО  ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ПРАВАТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ. КЛЮЧОВИЯТ ВЪПРОС НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е В ТОВА, КАКВА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗБЕРЕ, ТЪЙ  КАТО ТОВА ОПРЕДЕЛЯ СТАБИЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИНСТИТУЦИИ.
     БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ОТЧИТАЙКИ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ  НАРОД, РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЧИТА, ЧЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩО Е ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА  БЪЛГАРИЯ КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ. ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ ТОВА ЩЕ ЛИКВИДИРА МЕЖДУНАРОДНАТА НИ ИЗОЛАЦИЯ И ЩЕ ОБЛЕКЧИ  ЗАВРЪЩАНЕТО НИ В ЕВРОПА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ УЛЕСНИ И ОКАЗВАНЕТО НА МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ. ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН МОНАРХИЯТА Е ИНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ СТАНЕ ГРЪБНАКА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА УРЕДБА И ЩЕ ГАРАНТИРА СОЦИАЛНАТА СТАБИЛНОСТ И ОБЩОНАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И ЕДИНСТВО.
      ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТЕЗИ РАЗБИРАНИЯ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
     1.  ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА НЕГОВО ЦАРСКО ВЕЛИЧЕСТВО БОРИС ТРЕТИ.
      2.  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ ЕМИГРАНТИ, НАПУСНАЛИ ПРИНУДИТЕЛНО ИЛИ ДОБРОВОЛНО СТРАНАТА ПОРАДИ АКТА НА 9.9.1944 Г. И ПРОИЗТЕКЛИТЕ ОТ НЕГО ПРОМЕНИ.
      3.  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА НЦВ СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ И СЕМЕЙСТВОТО МУ И ЗАВРЪЩАНЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ;
      4. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ПЕРИОДА 9.9.1944 Г. ДО 25.12.1948 Г., ДОВЕЛИ ДО ПРЕМАХВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ИЗГНАНИЧЕСТВОТО НА МОНАРХА И НАЛАГАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ НАТИСК ОТВЪН НА ЧУЖДА И АНТИХУМАННА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.
      5. ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЛЕГАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА, ВКЛЮЧВАЩИ ОБЩОНАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ, СВОБОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ.
      6. БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ЩЕ ВЛЕЗЕ В КОАЛИЦИЯ ИЛИ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ СЪЩИТЕ ЦЕЛИ ЧРЕЗ ВСИЧКИ ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
      7. ПАРТИЯТА НИ СЧИТА, ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕМОКРАТИЧНИ  ПРОМЕНИ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ ПАРАЛЕЛНО ИЛИ СЛЕД ПОСТИГАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА.
      8. ПРИ ПЪЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ЩЕ СЧИТА, ЧЕ Е ИЗПЪЛНИЛА ИСТОРИЧЕСКАТА СИ МИСИЯ И ЩЕ СЕ САМОРАЗПУСНЕ.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                       X   X   X

     СОФИЯ,  13  МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.

     КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НОВА СДП ИЗРАЗЯВА ПЪЛНАТА СОЛИДАРНОСТ НА ПАРТИЯТА С РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА НА МИТИНГА НА СДС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 9 МАРТ 1990 Г. НА ПЛОЩАД "СВ.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ".
     НАШЕТО КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА Е - ВМЕСТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕЧАТАРСКИ КОМПЛЕКС, НЕОБХОДИМ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ИЗДАНИЯ, ЗА СЪЩАТА ЦЕЛ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА БАЗАТА НА ПК "Д.БЛАГОЕВ" НА БУЛ. "ЛЕНИН" 47.
     ТАЗИ ИДЕЯ ПРОИЗЛИЗА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ОТ САМИЯТ ДИРЕКТОР НА КОМБИНАТА Н. БАЛАБАНОВ, КОЙТО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА "СЪЮЗА НА ДИРЕКТОРИТЕ" ОТ 2 ФЕВРУАРИ  1990 Г. Е ЗАЯВИЛ, ЧЕ БЕЗ РЪКОВОДСТВОТО НА ТСО "БЪЛГАРСКА КНИГА И ПЕЧАТ" ПРЕДПРИЯТИЕТО НЯМА ДА  МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА. ПРЕДВИД НА ТОВА, ЧЕ СЪЩОТО СДРУЖЕНИЕ ВЕЧЕ Е ОБЯВИЛО САМОРАЗПУСКАНЕТО СИ, СЧИТАНО ОТ 31 МАРТ 1990 Г., СЧИТАМЕ, ЧЕ С ОБЕДИНЕНИТЕ СИЛИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СДС И ОСТАНАЛИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ БИХМЕ МОГЛИ ДА СЕ СПРАВИМ С УПРАВЛЕНИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. В ТАЗИ ВРЪЗКА ДЕКЛАРИРАМЕ ГОТОВНОСТТА СИ ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ ПРИЕМАНЕТО НА ПК "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ОЩЕ НА 1 АПРИЛ 1990 Г.

СОФИЯ, 10.3.1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

                                   Х   Х   Х

      СОФИЯ,  13  МАРТ -  СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО НА КОЛЕКТИВА НА СПИСАНИЕ "ЛАДА" СРЕЩУ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПИШЕЩИТЕ РЕДАКТОРИ. ВЪЗРАЖЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА С КОПИЯ ДО ДЪРЖАВНИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТАНЦИИ, ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДО КНБС.


     ДНЕС 6 МАРТ 1990 ГОДИНА КОЛЕКТИВЪТ НА СПИСАНИЕ "ЛАДА" БЕ ЗАПОЗНАТ С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПИШЕЩИТЕ РЕДАКТОРИ ОТ РЕДАКЦИЯТА: ВАРВАРА КИРИЛОВА СЕЛВЕЛИЕВА - НАВЪРШИЛА 55 ГОДИНИ НА 17 ДЕКЕМВРИ 1987 ГОДИНА;  ИВАНКА  АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА - НА РАБОТА В СП."ЛАДА" ОТ 2 МАРТ 1987 ГОДИНА, ИЗЛЯЗЛА В ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО ОТ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА; ДОНКА ТОДОРОВА ГАНЕВА, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА МАСЛОВА И АНТОАНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА.
      НА СЪБРАНИЕТО ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА: БОРИСЛАВ БАНКОВ - СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ЛЮБЕН КОЦЕВ ОТ ОТДЕЛ "КАДРИ" И АНТОАНЕТА ГИНИНА - ЧЛЕН НА ВРЕМЕННИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.
     ДРУГАРЮ МИНИСТЪР, КОЛЕКТИВЪТ НА СПИСАНИЕ "ЛАДА" НИКОГА ДО СЕГА НЕ СЕ Е ОБРЪЩАЛ С НИКАКВИ ИСКАНИЯ КЪМ ТЕЗИ ВИСОКИ ИНСТАНЦИИ, ДО КОИТО КОЛЕЖКИТЕ НИ СА АДРЕСИРАЛИ ПИСМОТО СИ И СЕ Е СТАРАЕЛ САМ ДА РЕШАВА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ.
    РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ ОТ ИЗНЕСЕНОТО В ДЕКЛАРАЦИЯТА, ЗА КОЯТО СМЕ БИЛИ В ПЪЛНО  НЕВЕДЕНИЕ И "ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ". В ТАКЪВ СЛОЖЕН МОМЕНТ, КОГАТО ОТЕЧЕСТВОТО НИ ИЗЖИВЯВА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА, НИЕ  БЯХМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ КОЛЕКТИВЪТ НИ СЪЩЕСТВУВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОБРИТЕ КОЛЕГИАЛНИ, ЧОВЕШКИ И ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ПОТРЕСЕНИ СМЕ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 5-ТЕ РЕДАКТОРКИ, В КОЯТО НИТО ЕДИН ОТ ИЗНЕСЕНИТЕ ФАКТИ НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.
     СПОРЕД НАС, СТАЧКАТА Е КРАЙНА МЯРКА И НЕ БИВА ДА СЕ ПРИБЯГВА ДО НЕЯ, ПРЕДИ ДА СА ИЗЧЕРПАНИ ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ - НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПОСТАВИ ВЪПРОСЪТ ПРЕД КОЛЕКТИВА, ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО ПРОФКОМИТЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО. ДОСЕГА ПРЕД НИКОЙ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ПРОФСЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НЕ СА ПОСТАВЯНИ ПОДОБНИ ВЪПРОСИ. ДОСКОРО ЛИЛИЯ МАСЛОВА БЕШЕ ЧЛЕН НА ПРОФКОМИТЕТА НА ИЗДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА, А ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПЪРВИЧНА ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ НА СП."ЛАДА" БЕ ИЗБРАНА В ПРОФАКИТВА И БИ МОГЛА ДА ИНФОРМИРА КОЛЕГИТЕ СИ И НАБЛЮДАВАЩИТЕ НИ ВИСШЕСТОЯЩИ СЛУЖБИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ "ПРОБЛЕМИ" И "СТРЕСОВИ" СИТУАЦИИ. В МОМЕНТ, КОГАТО СЕ ПОСТАВЯ НА КАРТА САМОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СПИСАНИЕТО /ПОРАДИ ЛИПСА НА ХАРТИЯ И ГОЛЯМАТА КОНКУРЕНЦИЯ НА ДРУГИ ИЗДАНИЯ/, Е НЕДОПУСТИМО ТАКОВА ВЪТРЕШНО РАЗНОГЛАСИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ. КОЛЕКТИВЪТ НА СПИСАНИЕ "ЛАДА", СЪСТАВЕН ОТ ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ И ОТГОВОРНИ ЗА ПОСТЪПКИТЕ СИ ХОРА, КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВА СРЕЩУ НАПАДКИТЕ НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА И СМЕ ИСТИНСКИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА РЕДАКЦИЯТА И ЗА СОБСТВЕНОТО СИ БЪДЕЩЕ. СПИСАНИЕТО НИ Е МНОГО ПОПУЛЯРНО, ТЪРСЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ, ИЗЛИЗА НА ТРИ ЕЗИКА, НА СОБСТВЕНА СТОПАНСКА СМЕТКА И САМОИЗДРЪЖКА Е, В МОМЕНТА СЕ ПОДГОТВЯ НОВА ЕМИСИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. БИ ТРЯБВАЛО ДА ХВЪРЛИМ СИЛИТЕ СИ ЗА ОБЩАТА НИ РАБОТА, А НЕ ЗА БЕЗПОЧВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ И ЛИЧНИ АМБИЦИИ.
     В ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ИЗКАЗВАНЕ ДОНКА ГАНЕВА ОБВИНИ БОРИСЛАВ БАНКОВ И АНТОАНЕТА ГИНИНА, ЧЕ КОЛЕКТИВЪТ Е БИЛ МАНИПУЛИРАН И ЗАПЛАШЕН ОТ БЕЗРАБОТИЦА. СПОРЕД НАС ТОВА Е ПОРЕДНАТА КЛЕВЕТА, ТЪЙ КАТО БАНКОВ И ГИНИНА ПОСТАВИХА ПРОБЛЕМА ОТ ЧИСТО СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ.
     С  ПРОТОКОЛ HP.4  НА КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА ОТ 5.2.1990 Г. ТОЧКА  9, ЙОРДАНКА ТРОПОЛОВА СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН РЕДАКТОР ПО НЕЙНА МОЛБА, ПОРАДИ  НАВЪРШВАНЕ НА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ. СЪС СЪЩИЯ ПРОТОКОЛ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ВЪЗЛАГА НА КАЛИНА КОВАЧЕВА,  ЗАМ.ГЛ. РЕДАКТОР НА СП."ЛАДА", ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЛЪЖНОСТТА ГЛ.ЕДАКТОР ДО  НАЗНАЧАВАНЕТО НА ТАКЪВ. КОЛЕКТИВЪТ НА РЕДАКЦИЯТА ПРИЕ ТОВА РЕШЕНИЕ С РАДОСТ И МОЛИ ЗА ГЛАВЕН РЕДАКТОР ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕНА ДР.КАЛИНА КОВАЧЕВА. СЪС СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ, ЧОВЕШКИ И ДЕЛОВИ КАЧЕСТВА, ТЯ ЗАСЛУЖАВА ДА РЪКОВОДИ КОЛЕКТИВА НА РЕДАКЦИЯТА, КОЙТО ИСКА ДА РАБОТИ И ЖИВЕЕ ЗАДРУЖНО, ИЗПЪЛНЕН С ЧУВСТВО ЗА ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ.
     МОЛИМ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ДА НЕ СЕ ПРОТАКА, ЗАЩОТО ПРЕД НАС СТОЯТ ВАЖНИ ЗАДАЧИ, КОИТО НЕ ТЪРПЯТ ОТЛАГАНЕ.

 СОФИЯ, 6 МАРТ 1990 Г.                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/