13 април 1993

София, 13 април 1993 година    
        Брой 71 /858/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В СОФИЯ.


През нощта на 11 срещу 12 април 1993 г. столични общински съветници от Съюза на демократичните сили /СДС/ предприеха действия, насочени към разрушаването на паметника на Съветската армия в София. Това явно е елемент от цялостната им стратегия за реабилитация на фашизма и за отричане на антифашистката съпротива.

Българската социалистическа партия /БСП/ категорично отхвърля подобна безотговорна политическа линия и свързаните с нея прояви на вандализъм. Те дискредитират България като единствената европейска страна днес, в която държавни институции стават инициатори на откровени реваншистки актове.

В опита си да постави обществеността пред свършен факт сегашната върхушка на СДС погазва и вътрешното, и международното право. В тази ситуация нерешителността на компетентните държавни органи и мълчанието на Президентството негласно съдействат на опитите да бъдат дестабилизирани българското общество и неговите институции. Правителството е длъжно веднага да забрани на софийските общинари да се разпореждат с държавна собственост и да решават съдбата на обект, по който се изисква двустранни консултации с Русия.

В навечерието на посещението на българския министър-председател в Москва атаката срещу паметника е една особено опасна провокация, насочена срещу развитието на новите българско-руски отношения. Разрушаването или поругаването на паметника ще окаже отрицателно въздействие върху руското обществено мнение, последиците от което ще тегнат върху цялото българско общество.

БСП ще направи всичко необходимо за приемане на мораториум върху разрушаването на паметниците. Убедени сме, че огромното мнозинство от българския народ не приема вандализма - последна надежда на шепа провалили се политици. Техните авантюри ще срещнат категоричната съпротива на всички, които са за стабилен и мирен преход, за цивилизовано отношение към историческата памет на нацията, за трайни и взаимноизгодни международни връзки.

Цветята пред бронзовите фигури и занапред ще свидетелстват за неувяхващия исторически спомен, за нашето преклонение пред паметта на загиналите воини.

София, 12 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА СЪДБАТА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


Паметникът на Съветската армия е паметник на една епоха, през която е преминала България, знак на нашата история. Българска партия ЛИБЕРАЛИ протестира срещу унищожаването на паметниците в България при всяка смяна на политическото ни управление, тъй като това води към загубване на собственото ни минало и идентичност.

Антихитлеристката коалиция беше създадена с единствената цел - спасяване на света от една от най-големите злини за човечеството - фашизма. Армията на Съветския съюз, който беше в тази коалиция, пое най-тежката част от въоръжената битка срещу войските на Хитлер, давайки милиони жертви. Паметникът на Съветската армия е паметник преди всичко на обикновения съветски воин, който независимо от идеологическите си убеждения и тези на своите пълководци, даде живота си в тази борба.

Приносът на бившия Съветски съюз в борбата срещу хитлеризма не се омаловажава от факта на установяването на сталинистки тоталитаризъм след идването на Съветската армия в България.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ предлага да бъде издигнат паметник на убитите по политически причини по времето на комунистическия режим, но да не бъде разрушаван паметникът на армията, участвала в световната битка срещу злото. Това е паметникът на съюзника на САЩ, Англия, Франция, паметникът на съюзника на американския, английския, френския войник, участници в общата борба срещу кафявата чума.

Ние, българите, трябва да осъзнаем, че провалът на комунизма не означава реванш на фашизма.

София, 8 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ" НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /3 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/


Партия Нова България падкрепя съсловните и професионалните организации като конкретни изразители на гражданските права и свободи. Правото на организиране и свободата на сдружаване са съществен елемент на демокрацията. Свободните и независимите сдружения на гражданите следва ден след ден да подпомагат функционирането на демократичното общество и неговите институции. Те следва да формират и да изразяват корпоративните и съсловните интереси, които в максимална степен се споделят и изразяват от членуващите в тях граждани. Интелектуалците, менажерите, държавните чиновници, военните и всички онези, които изграждат средната класа в една държава чрез своите организации, могат и трябва да формират критерии за обществено поведение, адекватно на гражданското общество, към което се стремим. Отразявайки и изразявайки многообразието на обществените и личните интереси, тези организации следва да бъдат бариера пред концентрацията на властта и завръщането към авторитарни форми на управление.

Независимите работодателски и синдикални организации, преодолявайки казионния си характер, следва да играят съществена роля за запазване на социалния мир и на деидеологизация на обществените отношения. Отчитайки уникалния характер на всички организации, Партия Нова България ще подпомага тяхната дейност като посредник и координатор с цел политическа защита на съсловните и корпоративните им интереси в съответствие с принципите, заложени в нейната програма.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НА ТОЧЕН АДРЕС" НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


Тези дни пред очите на целия народ, пред очите на целия свят у нас се разиграват политически сцени, които засягат съдбата ни. Президент, правителство и парламент в познатия ни стил, в борбата си за власт, унижават нацията. Не бих казал амнезия, но салонни политици мълчат пред явната агресия на Доган. Мълчат пред явната агресия на бедността. Мълчат пред явната агресия на празнодумието и духовното ни ограбване. Мълчат... мълчат... мълчат... А как ръмжат срещу всеки повик за национална съвест и морал! Как ръмжат срещу всеки протест, че страната се ограбва, че децата ни гладуват, че жените ни робуват. Как ръмжат, когато засегнем и окованата ни демокрация. Е, да, така им е добре на тези там, а утре пак ще си намерят хорица да бият тъпана - нали парсата е за тях. Но, не фалш и демагогия, не политически пристрастия е желал избирателят от Вас, господа. Не лични амбиции и домогвания. Не отрицание на всичко и на всяка цена, а далновидност и държавническа мъдрост. Ето това е, което искаме и ние! Това, което задължава и оправдава грижите за насъщния, грижите за утрешния ден. Две топли думи...

А сега на точен адрес - отправям категорично искане да ни бъде предоставено радио и телевизионно работно време. Нас не ни задоволява отговорът, че на такова имат право само парламентарни групи, още повече че те не представляват целия народ. Тези методи са отживяла комунистическа действителност. Нас ни озадачава фактът, че до тези средства за контакт с хората не се допускат изразителите на националното самосъзнание, а се допускат манушромановци, ислямски мюфтии, еврейски служители, които също са извънпарламентарни. Не е ли това поредната фрапираща проява на краен национален нихилизъм?!

Е, да, Господа, ако замълчите, ще кажа пак: Два образа, две действия!

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", верен на своите монархични принципи, е бил разпятие и там, от кръста, е викал: "БОГ И БЪЛГАРИЯ!" БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ е прокуден, но не забравя РОД И РОДИНА. Съдник ще бъде историята, а тя е безпощадна...

София, 12 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
        БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ И ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО.


Днес, 11 април 1993 г., завърши третата национална конференция на Българския студентски съюз /БСС/.

Основни проблеми на разискване от делегатите бяха отношението на държавните органи и институции към академичната общност, както и въпроси, свързани с ръста на развитие на организацията, влиянието й във ВУЗ и върху обществено-политическата ситуация в страната.

Третата национална конференция на БСС изрази неудовлетворение от работата на правителството на Любен Беров по отношение на студентските проблеми, както и от неефективността в законодателната дейност на парламента.

Конференцията утвърди програма на съюза, с която се настоява:

1. Спешно приемане на нов Закон за висшето образование.

2. Осъвременяване на учебните програми съобразно европейските и световните стандарти.

3. Нова държавна политика, насочена към изграждане на система за професионално ориентиране, целяща регулиране приема на студенти в безперспективни специалности.

4. Поемане от страна на държавата на ангажименти по отношение на завършилите студенти чрез разработване на механизъм за реализиране политиката на "първото работно място" и за данъчни облекчения за фирми, създаващи работни места за млади специалисти.

5. Отстояване на проекта за кредитиране и субсидиране на студентите.

Беше гласуван съставът на Съюзния съвет и на Контролната комисия.

За председател на Българския студентски съюз бе избран Марин Копчев - студент от четвърти курс в Техническия университет - София.

София, 11 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен такст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА по повод на искане за организиране на събор край Роженския манастир.
"СЪРБОМАНИТЕ ОТ ОМО "ИЛИНДЕН” ПОДГОТВЯТ НОВА ПРОВОКАЦИЯ".


В момента, когато Гърция и Сърбия загубиха дипломатическата игра по приемането на Република Македония в ООН, създадената и поддържана от Белград т.нар. Обединена македонска организация /ОМО/ "Илинден" замисля нова провокация. Подадено е искане до общината в гр. Свети Врач /Сандански/ за разрешаване на събор на 18 април 1993 г. край Роженския манастир. Молбата е депозирана от името на Традиционна македонска организация /ТМО/ "Илинден" /независима/, за чиято съдебна регистрация в момента тече процедура за преглед по реда на надзора от страна на прокуратурата.

ВМРО-СМД предупреждава, че разрешаването на едно такова сборище ще бъде антинационален акт и в разрез със законите на държавата. Призоваваме държавните органи да не допускат и най-малко колебание при пресичане на тази провокация. От своя страна ВМРО заявява, че никой не ще може да защити сърбоманите от справедливия гняв на честните патриоти, ако държавните органи допуснат сърбоманското сборище край светия за всеки българин Роженски манастир.

София, 10 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен такст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПОВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до Националния съвет за тристранно сътрудничество и до средствата за масово осведомяване.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз /ИС на НПС/ категорично се обявява за отмяна на Решение 92 от 18 март 1993 г. на Министерския съвет, с което същият "подарява" на централите на КНСБ и КТ "Подкрепа" имущество в размер на около 3,5 милиарда лева по занижени цени, изградено с труда на милиони работещи българи през последните четири десетилетия.

С този акт правителството на Любен Беров превръща двете казионни синдикални централи в най-богатите собственици между партиите и обществените организации в Република България.

ИС на НПС счита, че цената, с която кабинетът на Любен Беров заплаща спокойствието си и поддръжката от страна на казионните синдикати КНСБ и КТ "Подкрепа", е много висока и е в ущърб на всички трудови хора на България.

ИС на НПС заявява, че членовете на НПС, както и симпатизантите на СДС гласуваха за конфискация на имуществото на БКП и на другите сателитни тоталитарни организации. Този закон бе предложен от парламентарната група на СДС и гласуван от мнозинството в парламента. Той беше приет с хуманна цел - една голяма част от това имущество да бъде предоставено на социалните фондове, предназначени за осигуряване на пенсионерите, безработните, инвалидите и всички, които в момента гладуват и са на границата на биологичния минимум.

Ние смятаме, че с решение N 92 правителството изцяло консумира едно тежко нарушение на конвенция 98 чл. 2 ал. 1 и 2 на Международната организация на труда /МОТ/. По смисъла на този член се счита за вмешателство от страна на правителството опитите да бъдат поддържани организации на трудещите се чрез финансови и други средства с намерение по този начин да са поставяни под контрол.

Ние припомняме, че МОТ, по-конкретно Комитетът по свобода на сдружаване и Административният съвет на Международното бюро по труда, вече отправи своята препоръка под N 513 до правителството на Република България. В тази препоръка изрично е казано, че трябва да бъде намерена "формула за уреждане на въпроса за собствеността на имуществото, предмет на закона от 1991 г. по начин, който ще позволи на правителството да запази СОБСТВЕНОСТТА върху тези имущества, които съответстват на осъществяването на социалните му функции..."

ИС на НПС призовава всички демократични синдикати, всички честни трудови хора да настояват за отмяна на Решение 92 от 18 март 1993 г. на Министерски съвет, с което за пореден път се ощетяват милиони българи.

София, 7 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер“/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИ СВОБОДЕН СИНДИКАТ ПРИ "НЕФТОХИМ" - ЕАД, БУРГАС. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Настояваме в 48-часов срок, считано от днес, ръководеният от Вас кабинет да разгледа и реши нашите искания, отправени до Вас в декларацията ни от 6 януари 1993 година.

Като приоритетно и незабавно бъдат разгледани следните въпроси, по ред, както следва по-долу:

1. Едностепенна структура на подчинение на дружеството - пряко на Министерския съвет.

2. Седемчленен Управителен съвет, като персоналният му състав бъде назначен след консултации с трите основни синдиката в дружеството и паритетно представяне на кандидатури от тях.

3. Освобождаване от Управителния съвет на "Нефтохим" ЕАД - Бургас, на лицата: Пейчо Иванов, Георги Станков и Христо Граматиков, тъй като същите със своите действия и бездействия нанесоха огромни материални щети на дружеството и урониха доброто му име сред чуждестранни и български партньори.

4. Поддържаме кандидатурата на г-н Саръстов за председател на Управителния съвет - човек, милеещ за дружеството, с авторитет сред работническия колектив, отличен професионалист и производственик.

Ако в горния срок не бъдат разгледани и удовлетворени нашите искания, ще подновим ефективните стачни действия с искане за оставката Ви като единствен легитимен работодател, съгласно съдебно решение по фирмено дело N 7926/91 г. на Бургаски окръжен съд.

"Нефтохим" - ЕАД - Бургас, и нашата съдба, респ. на семействата ни, не могат да зависят от капризите на отделни личности и финансови групировки, които се държат като глезени деца. А много добре е известно какво може да направи едно глезено дете с капризите си, когато играе с огън.

Разчитаме, че кабинетът ще прояви разум и гражданска отговорност.

София, 8 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС. Документът е адресиран до заместник-председателя на Министерския съвет и министър на транспорта Нейчо Неев, до Комисията по транспорта към Народното събрание и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявените ефективни безсрочни стачни действия от страна на екипажа на Портовия флот на Пристанище Бургас, членуващи в "Синдиката на докерите и портовите моряци",

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Няма да позволим плавателните средства в Пристанищния флот, които са общодържавна собственост, да се ползват за частни действия против интересите на целия трудов колектив.

2. Една непредставителна синдикална организация с около 200 членове няма право да налага и да диктува на държавата как да участва и да стопанисва своята собственост. Събранието на пълномощниците на Бургаското пристанище и представителните синдикати могат да представляват мнението на работещите по отношение на приватизацията и преструктурирането на дружеството.

3. Възразяваме срещу подхода на заместник-председателя на Министерския съвет и министъра на транспорта г-н Неев да води разговори с непредставителни синдикати и да поема ангажименти по несиндикални въпроси, какъвто е случаят с Пристанищните флотове.

Предупреждаваме министър Неев, че няма право без становище на трудовите колективи на българските пристанища да предлага в Министерския съвет тяхното преструктуриране и да преопределя съдбата на работещите в тях.

4. Управителят на Пристанище Бургас г-н Алексиев е задължен и трябва да вземе мерки за осигуряване на нормална работа, независимо от стачката на моряците. Заплахата с блокада на пристанището, което е един международен граничнопропускателен контролен пункт, е един незаконен акт, спрямо който органите на държавната власт трябва да вземат мерки, съгласно закона.

5. Синдикатите, излизащи с настоящата декларация, обхващат 1700 членове от наброяващия общо 2200 души колектив на Пристанище Бургас, а Портовият флот, според Закона за уреждане на колективните трудови спорове, може да организира само незаконна стачка, която Вие сте длъжни да предотвратите.

Синдикалните организации към КНСБ и КТ "Подкрепа" няма да позволят да се наруши нормалната пристанищна дейност и призовават моряците, членуващи в Морския синдикат, да се разграничат от действията на ръководството на своя синдикат, които са против техните икономически и социални интереси.

Бургас, 8 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА" НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ". Документът съдържа оценки и препоръки на обединението, които не са включени в разработката "Перспектива за България", и е предоставен за обсъждане на Общопартийната конференция на БСП /27 и 28март 1993 г., София/.


2. Социалната защита на трудовите хора

Особени мерки да се предприемат за подобряване на социалното положение на българския народ. За целта:

- Да се установи строг държавен контрол върху цените на стоките от първа необходимост, като се определи съответната "потребителска кошница".

- Да се спре задълбочаването на социалната диференциация, да се премахне дискриминацията при заплащането на труда и да се поощрят талантът, трудолюбието и квалификацията на заетите в производството.

- Да се възстановят поетапно, но решително всички социални придобивки, с които българският народ разполагаше до 1991 г.

- Да се постави като цел пълната заетост на трудещите се в обозримо бъдеще. Да се предприемат енергични стъпки за осигуряване на работа на изпадналото в нищета безработно население в цели региони като Родопите и др. В съответствие с екологическите изисквания да се възстанови рудодобивът, а впоследствие да се пристъпи към изграждане на енергийни обекти по поречието на р. Арда, Въча и др.

- Да се възстанови напълно безплатното здравеопазване и образование на всички български граждани.

- Да се възстанови работата на всички детски заведения - ясли, кухни, градини, детски и младежки лагери за отдих.

- Да се регламентира с нов закон наемодаването на жилища и търговски площи, като се спазват принципите на социалната справедливост.

- Да се осигури достойно съществуване на пенсионерите.


3. Националната сигурност на България

Външнополитическата доктрина е неразделна част от концепцията за националната сигурност на Република България. Една от нейните основни задачи е с външнополитически средства да се съдейства за постигането на "равна безопасност" с нашите съседи.

Необходимите изисквания за гарантиране на националната ни сигурност са:

- С политически, икономически и военни средства да се осигури неприкосновеността на държавните ни граници. При създаденото положение в Европа, на Балканите и в света да бъде обявен строг неутралитет на страната и да се декларира отказът от претенции към чужди територии със специален закон, утвърден от целия народ чрез референдум.

- Да се търси строга отговорност от онези държавници, които се обвързват с изявления и на практика се опитват да присъединят страната към една или друга военна общност от държави.

- Да се осигурят нормални условия за укрепване на боеспособността и боеготовността на Българската армия, за да се превърне тя в първокласна военна сила, способна да се противопоставя ефективно на всеки агресор и да го побеждава.

- Да се създаде система за донаборна военна подготовка на младежта, в която да бъде включена програма за възпитание в дух на патриотизъм и вярност към националните идеи и ценности на българския народ.

- Особено внимание да се обърне на укрепването на разузнаването и контраразузнаването, както и за вземането на решителни мерки срещу престъпността.

Ние призоваваме българския народ към единство за гарантиране на неговата национална сигурност.


4. За духовното оздравяване на нацията.

При сполетялата ни не само политическа, икономическа, но и нравствена криза ние настояваме да се приеме и реализира специална държавна програма за осигуряване на духовния просперитет на нацията. За целта трябва да се поведе упорита борба:

- Да се спре агресията на чуждестранната масова култура, порнографията и националния нихилизъм.

- Особено внимание да се обърне на програмите на националното радио и телевизия. Духовното здраве и морал на нацията не могат да се дадат на откуп на чуждестранни или "наши", създадени със съмнителни цели, частни телевизионни и радиокомпании.

- Да се осигуряват благоприятни условия за творчество на българските интелектуалци, на народното творчество, самодейността и читалищата.

- Да се анулира реакционният репресивен закон "Панев", който унизява достойнството не само на българските учени, но и на целия български народ.

- Да се спре фалшифицирането на българската история, гаврата с антифашистката памет на народа, рушенето на паметници и безразборната смяна на имена на градове, местности, квартали и улици.


III. БСП И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

В опасната и напрегната обстановка в страната БСП с нейния вътрешен демократизъм и стабилност, с влиянието си в обществото и прокламираните си ценности и идеи продължава да бъде най-важният обществен фактор за запазване на социалната стабилност, гражданския мир и националното единство.

За да изпълни задачите, които сегашният съдбовен исторически момент й поставя, БСП трябва да се саморазвива като добре организирана политическа формация, защитаваща интересите на трудовите хора от града и селото, наемния физически и интелектуален труд.

БСП има историческа перспектива само ако решително защитава социалната справедливост, основана върху принципите на социалното равенство, ако отстоява интересите на трудовия народ и задълбочава класовата солидарност между работниците, селяните и прогресивната интелигенция.

БСП трябва да се изгради като партия както на "малката", така и на "голямата" политика. Тя трябва да бъде еднакво дейна на всички равнища в обществото - както в парламента, така и извън него и да е способна винаги да се противопоставя на евентуално посегателство върху свободата и демокрацията, на всеки опит за класов реванш на реакционните сили в нашето общество.

Идейното обединение "Марксистка платформа" се обявява:

- за по-нататъшно развитие на БСП, като се отхвърля механичното налагане на образци, несъобразени с историческите традиции и съвременните реалности в България и в света;

- за развитие на Благоевско-Димитровските традиции на БСП и постоянно обогатяване на теорията и метода на автентичния марксизъм съобразно с променящите се условия и постиженията на съвременната цивилизация;

- за най-пълно разгръщане на демократизма във вътрешнопартийния живот, при което ръководните органи изцяло да се подчиняват на волята на нейните членове и на интересите на нейните избиратели;

- за решително пресичане на всички действия на идейни течения, групи и отделни личности в БСП, които умишлено спъват работата на уставно избраните ръководни органи;

- за запазване на идейното, морално-политическото и организационното единство на БСП и недопускане на каквито и да са действия, които го подкопават, включително и опитите да се противопоставят различните поколения в партията;

- за развитие на хоризонталните и вертикалните връзки между отделните структурни единици и органи на партията;

- за ускорено възстановяване на връзките на БСП със сродните й партии в другите източноевропейски страни и в страните от ОНД - този процес да има приоритет пред усилията за встъпване в Социалистическия интернационал.

Идейното обединение "Марксистка платформа в БСП" решително се обявява против периодичното отвличане вниманието на цялата партия върху изкуствено подклаждани конфликти в нея. В това ние виждаме преднамерените усилия на определени сили в БСП да се разпилява нейната енергия по несъществени въпроси, за да се намали политическата й ефективност в обществото.

Партията може и трябва да бъде изведена от състоянието на пасивност и огъване срещу настъплението на десните неофашиски и антинародни сили. Необходимо е колективното усилие на всички социалисти за преодоляване на нейната затвореност и активизирането на всички нейни звена във всестранното сътрудничество с левите сили и формирования, движения и обществени организации в нашето общество.

Адекватното на изменящите се условия саморазвитие на БСП налага повишаването на качеството и ефективността на нейната дейност, на нейните органи и дейци. Това налага:
- възобновяване и развитие на системата за подготовка на партийните дейци и активисти;
- възобновяване на преподаването на необходимите теоретични знания сред ОПО и общинските активи;
- развитие на информационното осигуряване на ОПО;
- необходимо е развитие на партийния печат и по-тясното му обвързване със задачите, които партията и нейните органи решават.

Саморазвитието на БСП съобразно с обновителните процеси в обществото трябва да стане постоянна грижа на всички партийни органи и организации. Всеки е длъжен успешно да решава въпросите на собственото, си развитие и да изпълни изискванията, които осигуряват по-нататъшното обновление на партията!

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
13.04.1993

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!