13 януари 1992

София, 13 януари 1992 година
        Брой 8 (538)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Извършващите се в нашата страна политически и икономически промени след ноември 1989 година, макар и демократични по своя характер, бяха подготвени от комунистическите тайни служби вътре и вън от България. С това заинтересованите кръгове целяха да запазят фундамента на създадената след деветосептемврийския преврат през 1944 година терористична комунистическа държава.

Все още на българския народ не е казано официално, че от гледище на държавното и на международното право всички актове на властите след 9 септември 1944 година нямат законен характер, ЗАЩОТО:

- с преврата на 9 септември 1944 година се сложи началото на грубото потъпкване и на фактическото прекратяване на действието на единствено легитимната за България Търновска конституция, възстановена в пълнота на 2 септември 1944 година от демократичното коалиционно правителство на Константин Муравиев;

- с деветосептемврийския преврат беше ликвидиран суверенитетът на България, като страната ни беше поставена под прякото разпореждане на империалистическия Съветски съюз;

- в грубо противоречие с Търновската конституция и в условията на съветска военна окупация 26-то Обикновено народно събрание прие на 26 юни 1946 година така наречения закон за провеждане на референдум за република или монархия. По този начин терористичната комунистическа партия по насилствен път промени общественото и държавното устройство на България, тъй като според изричните разпоредби на Търновската конституция тя не може да бъде отменяна, а само преглеждана и изменяна.

Позицията на Съюза за Търновска конституция към така наречените избори за президент на България, насрочени за 12 януари 1992 година, произтича от неоспоримостта на историческите и политическите факти. А те доказват изобщо НЕЛЕГИТИМНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ У НАС.
Ние отчитаме общата закономерност на демократичния процес в страните от разпадналата се Съветска комунистическия империя, както и в конкретен план - извършващата се консолидация на силите за легитимна демокрация вън и вътре в СДС.

Националният политически съвет на Съюза за Търновска конституция проявява разбиране към акта на издигане на кандидатури за така наречените президентски избори. С декларирането на тази позиция в настоящия исторически момент ние даваме възможност на нашите привърженици да вземат по съвест отношение към въпросните избори, в това число и да осуетят целите на комунистическата конспирация - да наложи при балотаж свои протежета.

Неизменна цел на СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ Е КОРЕННАТА ПРОМЯНА НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В НАШАТА СТРАНА В ПОЛЗА НА ЛЕГИТИМНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ И НА ЗАКОННОТО ДЪРЖАВНО, ПОЛИТИЧЕСКО И ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ.

София, 7 януари 1992 г.

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ПССД) ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Предложените от СДС изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще засегнат неблагоприятно милиони български граждани, а ще облагодетелстват стотици пъти по-малко хора.

Парламентарният съюз за социална демокрация се обявява категорично:

- против предлаганата от СДС отмяна на резултатите от аграрната реформа от 1946 г. Това ще удари стотиците хиляди селскостопански труженици, оземлени за сметка на национализираната едра поземлена собственост;

- против предлаганото от СДС отнемане от гражданите на земеделските земи, предоставени им за лично ползване по силата на актове на Президиума на Народното събрание, Държавния съвет и Министерския съвет. Засегнати ще се окажат милиони граждани, доверили се на държавата и вложили много труд и средства в облагородяването и превръщането на предоставените им земи в истински градини;

- против предлаганото от СДС прибързано и безконтролно отваряне на пазара на земя за чужденци, включително и под формата на смесени дружества. С това се създават предпоставки цените на земеделските земи да станат недостъпни за производителите на земеделска продукция и реална опасност значителни части от българската земя да станат чужда собственост. Това ще повиши социалното напрежение в смесените районина страната, а в перспектива може да застраши и националната ни сигурност;

- против предлаганото от СДС разтуряне със закон на ТКЗС. Съдбата на тези стопанства е в ръцете на техните членове. Недопустимо е да се разтурят със закон цял вид юридически лица. Това е много опасен прецедент и прелюдия към разтуряне със закон и на други юридически лица, в това число и на политически партии;

- против предлаганите от СДС изменения на режима на възстановяването на собствеността върху земеделските земи, които ще ощетят собствениците на земи, останали под изградените заводи, пътища, язовири и други промишлени съоръжения, ще ощетят гражданите, получили от държавата право на строеж и строящи за семействата си жилища в новите квартали на всички по-големи градове в страната и ще забавят възстановяването на собствеността.

Същевременно Парламентарният съюз за социална демокрация заявява, че неговите позиции и позициите на СДС съвпадат по предложението да бъдат опростени задълженията на ТКЗС към държавата и по предложението петгодишният срок, през който производителите на земеделска продукция се освобождават от данъци, да започне да тече от момента на възстановяване на собствеността върху земеделските им земи.

От своя страна Парламентарният съюз за социална демокрация предлага следните важни изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. Ускоряване на процеса на възстановяване на собствеността върху земеделските земи чрез:

- създаване на специална комисия, която да заседава в съответното населено място, за да установи размера и качеството на притежаваните земи в случаите, когато собствениците не разполагат с документи, доказващи правата им;

- съкращаване на сроковете за решаване на подадените заявления, без това да засяга правата и законните интереси на гражданите;

- опростяване на процедурата за възстановяване на собствеността върху земеделските земи;

- общо възстановяване на собствеността върху земеделската земя на лицата, внасящи я в кооперация, когато за това има изрично искане от тяхна страна;

- създаване на кметски поземлени комисии.

2. Конкретен правен механизъм за постепенно и при пазарни условия преминаване на собствеността върху земеделските земи в ръцете на лицата, производители на земеделска продукция.

3. Конкретен правен механизъм, възпрепятстващ раздробяването на земеделските земи след възстановяването на собствеността върху тях.

София, 8 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ - РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Тази вечер Вашият говорител Валентин Стоянов заяви по Българска телевизия, че президентът д-р Желев се е заклел в Конституцията на Република България при конституирането на 36-ото Народно събрание заедно с вицепрезидента генерал Семерджиев.

Това заявление не отговаря на истината.

Първо: вицепрезидентът Семерджиев положи клетва и подписа клетвена декларация още на 12 юли 1991 г. - денят, в който се роди новата българска Конституция. Тази клетвена декларация се пази в архива на Народното събрание.

Второ: господин Желев се закле в старата Конституция и подписа клетвен лист на 1 август 1990 г., когато бе избран за президент. Този документ също се пази в архива на Народното събрание.

Трето: на 4 ноември 1991 г. при конституирането на 36-ото Народно събрание господин Желев произнесе устно предвидената в Конституцията клетва, но до 11 часа на 10 януари 1992 г. д-р Желев не е подписал клетвена декларация и такъв документ в архива на Народното събрание до споменатия час в споменатия ден няма. А клетвената декларация е документът, който удостоверява полагането на клетвата.

София, 10 януари 1992 г.

22,15 часа

ПРЕЗИДЕНТСКИ ПРЕДИЗБОРЕН ЕКИП

ВЪЛКАНОВ-ВОДЕНИЧАРОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЕКИП ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

В деня на първите президентски избори, 12 януари 1992 г., телевизионната емисия "Новини" от 18 часа (т.е. още в течащо време на избора) водещата журналистка г-жа Нери Терзиева цитира становището на кореспондента на Би Би Си - Лондон, София, че "една евентуална загубана сегашния президент би довела до забавяне на реформите и дори до връщане на процесите назад".

Това цитирано от г-жа Нери Терзиева становище, направено преди приключването на изборното време, е пример за явна манипулация на избирателите, опорочаващо коректността и демократичността на изборите.

Подобна манипулация спрямо българските избиратели беше извършена в емисията на Би Би Си - Лондон, предаваща в българския ефир и на 11 и 12 януари 1992 г., когато бяха съобщени предвиждания за изборна победа на сегашния президент г-н Желю Желев.

Считаме, че изнесеният факт е злоупотреба със служебното положение и задължителния "неутралитет" на водещата журналистка от държавна Българска телевизия г-жа Нери Терзиева. Внушението, което се прави, е адресирано към една-единствена кандидат-президентска двойка - Желев-Димитрова, като по такъв начин се нарушава принципът на равнопоставяне, обективност и демократичност при провеждане на изборите, което е и грубо нарушение на избирателния закон.

София, 12 януари 1992 г.

18.20 часа

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА" ЗА ПРОВЕДЕНИЯ 40-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Социалдемократическият клуб "Европа" оценява 40-ия конгрес на БСП като пореден неуспешен опит за същностна промяна на партията. Конгресът още веднъж потвърди преценката, която направи парламентарната група "Социалдемократическа платформа Европа" на пленума на БСП през юни 1991 г., че БСП в сегашното си състояние е нежизнеспособна политическа формация. Тя не е в състояние да спре организационното си разпадане, идейното си обезличаване, външно- и вътрешнополитическата си изолация и продължава да се отдалечава от широките слоеве на обществото. Във връзка с това конгресът още веднъж потвърди правилността на нашето решение да се разграничим от нея не само идейно, но и организационно.

Постановката за "модерна лява партия", доминираща на конгреса, отново оставя открит въпроса каква е тази партия. С тази формулировка не се разкрива нейната същност, а част от елита на БСП продължава целенасочено да прикрива своя консервативен характер. Вместо да разкрива и осигурява механизми и структури за демократичен контрол в едно общество, което не може да бъде друго освен общество на конкуренция и сблъсък на интереси, този елит приспива електората си с илюзиите за спокоен и гарантиран от държавата преход към някакво бъдещо благополучие. Естествено, възниква въпросът не е ли борбата за "модерна лява партия" начин за едни да прикриват неспособността си да решават актуалните проблеми на днешния ден, за други - да търсят собственото си оцеляване, а за трети - да си осигуряват приоритетни позиции в бъдещото общество за сметка на своите привърженици?

Социалдемократическият клуб "Европа" приветства образуването на обединението за социална демокрация в БСП, виждайки в него опит да се докаже, че е достойно човек да се оттегли, ако не му харесва там, където му сочат - "модерна лява партия". Същевременно ние считаме за невъзможно социалдемокрацията в България да се развива в рамките на БСП. Първо, защото активната социална база, върху която се създава социалдемокрацията, не е само в редовете на тази партия. И второ, защото истинско изразяване на социалдемократическите ценности е възможно само на основата на позитивна независимост на тези, които ги изразяват.

По наше дълбоко убеждение социалдемократизмът в България тепърва предстои да се утвърждава чрез интегриране на съществуващите политически формации, ориентирани към социалдемократическите ценности. Изходна позиция в това направление трябва да станат не проблемите на партиите, а конкретните проблеми на живота - широко сътрудничество на всички за излизане от кризата; разгръщането на инициативата и осигуряването на личните гаранции на човека чрез нова организация на социално-осигурителните фондове; развитието на кооперациите и взаимопомощта като водещ фактор за решителни структурни изменения в народното стопанство и др.

Обективната действителност и самият живот неизбежно ще подскажат конкретните форми и методи на единното социалмократическо действие.

30 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪЮЗЕН ДОГОВОР, ПОДПИСАН ОТ 11 ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА".


Като отчитаме необходимостта от връщането към чистите извори на синдикализма, прогласени в първия документ на свободното синдикално движение у нас - програмата на Независимия професионален съюз "Подкрепа" от септември 1989 година, и като признаваме изключителната роля на "Подкрепа" в борбата за декомунизация на страната, считаме, че пространството на демократично устроените, ратуващи за смяна на системата синдикати, не може да бъде монополизирано. Ето защо

НИЕ,

упълномощени представители на федерации, синдикати и регионални организации, участници в изграждането на синдикалната общност "Подкрепа"

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Новата политическа обстановка, в която се намира страната, управлявана от коалицията Съюз на демократичните сили, изисква адекватно на промените поведение от страна на синдикатите. В този смисъл ние не приемаме опитите за направляване на политическия процес посредством балансиране между отделните политически сили. Именно затова не приемаме изчаквателната позиция, провеждана от Конфедерацията на труда, още повече че управляващата коалиция и нейната платформа нямат алтернатива. Няма алтернатива и смяната на системата, изискваща твърдо и безкомпромисно заставане на синдикатите зад своя единствен политически партньор понастоящем. Заедно с това ние заявяваме, че по съвършено различен начин стои въпросът за партниране с правителството, съставено от нашия политически партньор. Защото то именно носи отговорност за своите конкретни действия пред професионалните сдружения и техните членове.

2. Моделът на синдикализъм, който напоследък демонстрира Конфедерацията на труда, е крайно опорочен. Нарушен е основен принцип, залегнал в програмните документи - липсата на контрол от страна на организациите върху действията, предприемани от централните органи на конфедерацията. Още повече, че процесът се мултиплицира и върху останалите структури на конфедерацията. Резултат от всичко това са тежките нарушения на устава и програмата, загърбване на интересите на големи социални и професионални групи. Подобен процес несъмнено накърнява авторитета на "Подкрепа" както в страната, така и вън от нея. Не се изпълнява също така програмата на "Подкрепа", след която тръгнаха стотици хиляди хора и заради която Конфедерацията на труда бе приета в международна синдикална общност.

3. Не приемаме опорочения механизъм на социално партниране между синдикати и работодатели, основан върху свръхцентрализацията на процеса на колективните преговори. Без да отричаме някои полезни стъпки за удържане жизненото равнище на трудещите се, считаме, че държавно-общественият орган за съгласуване на интересите не позволи да се развият и преговорите по места, да се формулират отговорностите на първичните нива, както и да се изпълняват договореностите. Заставаме зад създаването на нова система за социално партниране, съобразена с автономността на синдикати и работодатели.

4. Нарушен е моделът за обмен на идеи и отстояването им в рамките на Конфедерацията на труда, а това обезсмисля постановките за автономност, свободно асоцииране и федериране, синдикален плурализъм и демокрация, залегнали в програмата.

5. След системно отнемане на прякото представителство на организации на КТ "Подкрепа" при колективното договаряне и чрез правно неаргументирана, унизителна и противозаконна процедура по признаване на легитимност се стигна до феномен, който няма аналог в международната политика - изключване на федерации и регионални организации в пълно противоречие с действащото в България трудово законодателство.

Като отчитаме направените констатации, ние заявяваме своята воля да се обединим в НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (НПС) "ПОДКРЕПА" със следните основни цели:

1. Гарантиране на ефикасна защита на членовете на съюза по отношение на заетост, работна заплата, условия на труд и на почивка;

2. Представителство на наемните трудещи се, членуващи в НПС "Подкрепа", пред правителството, работодателите, както и пред други органи на държавното управление и обществените организации;

3. Подготовка на конгрес, нов съюзен договор (устав) и програмни документи.

      УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Съюзените формации се договарят за следното:

1. Федерациите, синдикатите и регионалните организации представляват пряко своите членове пред държавните органи и работодателите, освен в случаите, когато са делегирали тези свои пълномощия на съюзните органи.

2. Съюзените формации се споразумяват при общи синдикални действия взаимно да зачитат своите устави и програми.

3. Делегирането на пълномощия на избраните органи за координация ставас отделно споразумение, в което ясно и точно е определено следното: 1/пред кого е представителството; 2/ за какво; 3/ кой е упълномощен; 4/при какви условия; 5/ за какъв срок. Всяко едно от споразуменията за общо представителство задължително съдържа горните пет пункта. Отчетът за извършената работа пред организациите е също задължителен.

4. Съюзените формации се задължават да направят предложение пред своите членове за мораториум върху всички положения в техните устави и синдикална практика, отнасящи се до:

- организационна обвързаност с Конфедерацията на труда;
- недемократични процедури за изключване на физически лица и съставни структури;
- правно неаргументирана, унизителна и недемократична процедура по признаване на легитимност.

5. Съюзените формации декларират, че на този етап зачитат принципите и конкретните постановки, залегнали в програмата от септември 1989 година. Те признават и приканват всички синдикати в страната да признаят нейния статут на Харта на свободното синдикално движение в България. Заедно с това съюзените формации се задължават с общи усилияи в най-кратък срок да координират действията си по основни и неизпълнени пунктове на тази програма.

6. Съюзените формации се договарят до два месеца от подписването нанастоящия договор да свикат конгрес.

7. Подписалите този договор до конгреса конституират Съюзен съвет, чиито компетенции се свеждат до подготовката на устав и програмни документи и представителство пред държавни органи, работодатели и обществени организации. Съюзният съвет приема временни правила за своята работа, които са неразделна част от този договор.

8. В Съюзния съвет по право участва по един представител на страните, подписали договора.

9. Съюзният съвет приема необходимостта от Временен координационен секретар, състоящ се от отговорен секретар и двама секретари.

10. Съюзният съвет създава временна контролна комисия, състояща се от председател и двама членове.

11. До конгреса Съюзният съвет определя най-належащите разходи за упълномощените органи и за извършване на експертни услуги.

12. Настоящият съюзен договор, по волята на подписалите го, се явява учредителен документ на Национален професионален съюз по смисъла на член 49, ал. 1 от кодекса на труда.

13. Националният професионален съюз "Подкрепа" е юридическо лице със седалище София. Той притежава банкова сметка и собствен печат.

14. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му.

15. Изменения на клаузите на настоящия договор могат да бъдат правени с писмено споразумение между страните.

София, 5 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРАЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЗА НЯКОИ ПРОЦЕСИ В ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до министъра на отбраната.


В последно време средствата за масова информация огласиха някои въпроси, отнасящи се за Българската армия, към които нашата общественост проявява определен интерес. На някои от тях представители на Министерството на отбраната и на Генералния щаб се опитаха да дадат известен отговор. Те касаят обстановката в Българската армия, промените, които се извършват в нея, и уволнението на голяма гупа офицери от централните органи на министерството, Гражданската защита и Организацията за съдействие на отбраната.

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса иска да изложи и свое становище по проблемите, които се повдигат. Съюзът както по цели и задачи, така и с цялостната си обществена дейност отстоява националната сигурност на страната. И ако вземаме отношение по някои от процесите, които се извършват в Българската армия, то е в интересна съхраняване на нейната боеготовност като най-сигурна гаранция за националната сигурност.

Като изразяваме съгласие с дадените отговори и с оценката по Българската телевизия от компетентните органи на Министерство на отбраната за положението в армията, считаме, че по някои от тях нещата се дават повече от благоприятната им страна, а на други не се дава задълбочен отговор.

Първо. По военната реформа и започналите структурни промени. Ние подкрепяме необходимостта от усъвършенстване структурата на органите за управление, в т.ч. и на централните органи на Министерството на отбраната. Нас обаче ни тревожи обстоятелството, че прибързано се предприемат кардинални промени в армията, без да са приети концепция за националната сигурност, военната доктрина и законите, уреждащи отбраната и строителството на въоръжените сили. Нашето безпокойство се подсилва и от факта, че в решаването на тези сложни въпроси се намесват определени политически мотиви и пристрастия.

Второ. Под формата на спазване на Закона за военната служба се предприемат значителни уволнения на кадрови офицери, които до края на годината ще вземат масов характер.

Ние сме за законосъобразното решаване на положението с офицерските кадри в армията, но когато един закон е остарял и се знае, че е внесен нов закон за Въоръжените сили в Министерския съвет, нас ни безпокои този скоростен подход за привеждане на службата на офицерите по старите нормативни документи.

Уволнението набързо на добре подготвени в професионално отношение кадри ще окаже отрицателно влияние на приемствеността в службата на офицерския състав и на боеспособността на Българската армия. Ако все пак се налагат промени и съкращения, то това трябва да се извършва поетапно, да няма характер на чистка, с мерки за преквалификация и социално осигуряване на тези хора, отдали голяма част от своя живот на службата в името на родината и нейната защита.

Трето. Съюзът е за компетентно и професионално решаване на проблемите на армията след обсъждането им в президентството, правителството и Комисията по националната сигурност при Народното събрание. Считаме, че всяка прибързаност в тяхното решаване може да нанесе непоправими беди на националната сигурност и на нейния най-голям гарант - Българската армия.

Обръщаме се към Народното събрание, президентството, правителството, Министерството на отбраната и всички политически сили с настойчива молба за по-задълбочена оценка на обстановката и процесите в Българската армия и за цялостно решаване на нейните проблеми след приемане на новите закони по отбраната, въоръжените сили и пенсионирането на военнослужещите.

София, 6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (РЕВОЛЮЦИОННА) ПО ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА.


Централният комитет на Българската комунистическа партия (революционна) (ЦК на БКП(р) привества приемането на закона за конфискация имуществото на политическите партии и организации, който е в съзвучие с предизборното гледище на партията.

Изразяваме надежда, че и втората част на предизборното становище на новото поколение комунисти ще бъде решена положително, а именно: промяна в закона за политическите партии, която дава възможност партиите да упражняват само издателска дейност, обслужваща идеологическия им и пропаганден апарат.

ЦК на БКП(р) приема заплахите за стачка от някои самозабравили се синдикални лидери (по повод отнемането имуществото на профсъюзите) за преднамерена политическа игра в навечерието на изборите за президент. Към подобна стачка ще пристъпят само ония, които не са разбрали, че времето им отмина и че рано или късно ще се търси сметка за антинародните им действия.

Ръководството на БКП(р) е загрижено за конституционния ред в страната, както и от възможността в България да се възцари хаос в законодателството. Повод за такава заплаха БКП(р) вижда в намеренията на парламентарните групи да саботират работата на Народното събрание.

ЦК на БКП(р) напомня на народните представители, че съгласно конституцията, която те самите натрапиха на българския народ, "народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ" (чл. 67, ал. 1).

Обръщаме внимание върху действията на ония народни представители, които се подчиняват на партийните си политически игри, а не "действат въз основа на конституцията и на законите в съответствие със своята съвест и убеждения" (чл. 67, ал. 2).

ЦК на БКП(р) заявява, че ще приеме представените в Народното събрание личности като представители не на партии, а на целия народ и всяко тяхно действие, което се подчинява на определени партийни машинации, ще бъде смятано за антинародно действие и към такива деяния ше бъде приложен ЗАКОНЪТ, дори и късно, защото за деяния против народа давност няма.

17 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ РЕДАКЦИЯТА НА "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК" ПО ПОВОД НА СЪКРАЩЕНИЯТА В КОЛЕКТИВА. Документът е адресиран до председателя на Националния съвет на Отечествения съюз.


ГОСПОДИН ГАНЕВ,

На 6 януари главният редактор на "Отечествен вестник" Любен Генов съобщи, че предприема съкращения в редакцията, като се обоснова с набързо преподписан колективен трудов договор с комисия, чийто мандат изтече на 31 декември 1991 г. Освободени са девет журналисти. Петима от тях получават предизвестие по чл. 328, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) - съкращаване на щата. В случая не е спазено изискването на гл.IV от колективния трудов договор, според който при съкращаване до 10 процента трябва да се спазват някои условия: работодателят не е обявил икономическото и финансовото състояние на вестника, броя на предлаганите за съкращение места - длъжности, както и принципите и критериите, по които става това. В предизвестието не присъства съгласието на синдикалното ръководство, придружено с подпис, както изисква чл. 335, т. 1 и т. 2 от КТ. Председателят на СБЖ в редакцията заяви пред общото събрание своето несъгласие с подобен незаконен акт на съкращения. Нарушен е и чл. 329, т. 1 и т. 2 от КТ - при съкращаване в щата да се спази правото на подбор на базата на квалификация, трудов стаж, семейно положение, здравословно състояние и т.н.

Всъщност не става дума за съкращения по КТ, които не са правени в продължение на две години, а саморазправа на главния редактор с несъгласните от дълго време с неговото еднолично управление.

Въз основа на тези груби нарушения на трудовото законодателство от главния редактор на "Отечествен вестник", както и заради съсипването на вестника и колектива му настояваме за оставката му по чл. 330, т. 1 от КТ.

Ако издателят не се намеси за отстраняване на нарушенията, след изтичане на седемдневния предупредителен срок ще следват синдикални действия.

София, 9 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ГРАД ДУНАВЦИ, ОБЩИНА ВИДИН, ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ.

 

Ние, пенсионерите от гр. Дунавци - община Видин, работили по кооперативните поля, ферми и стопанства, в държавните фабрики и заводи повече от 35-40 години, преживяваме най-трагичните дни от своя живот. С мизерните си пенсии ние не можем да покрием ежедневните си нужди, като сме лишени дори от възможността да купим необходимите ни в някои моменти лекарства.

Поставени сме пред избора или тихо и кротко да приемем съдбата на живот в мизерия и смърт в нищета, или да се борим за нашето оцеляване, за която борба никой не може да ни обвини.

Ние сме хора с достойнство и НЕ ПРОСИМ милостиня. Ние ИСКАМЕ това, което ни се полага, и смятаме, че НИКОЙ НЯМА ПРАВО да ни лиши от него.

Опитваме се да проявим разбиране относно тежкото икономическо положение, в което се намира страната ни, но ни учудва обстоятелството, че за индексиране на нашите пенсии няма средства, докато заплатите на висшите служители надминават 5-7 хиляди лева месечно, което на практика е едногодишната пенсия на обикновен пенсионер от страната.

ПИТАМЕ: Как се осигуряват средства за ежедневни коктейли, вечери и тържества в най-луксозните заведения? За чия сметка правителствените самолети кръстосват ежедневно света? Откъде се осигуриха 7 млн. лева за допълнителен бюджет на Народното събрание за месец декември 1991 г.?

Считаме определено, че в нашата страна се проявява ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕРАЗБИРАНЕ към пенсионерското съсловие! Изтърпяваме наказание без провинение!

П Р И З О В А В А М Е:

Народното събрание и правителството да разберат нашето положение и да вземат мерки за изплащане на индексациите към пенсиите за месеците септември, октомври, ноември и декември на 1991 год., а от месец януари 1992 година пенсиите ни да бъдат приведени в съответствие със стандарта на живота в нашата страна!

Ако не бъде направено това, ние сме лишени от нужните средства и от 1 януари 1992 г.:

1. Няма да плащаме никакви държавни данъци и такси!

2. Ще използваме градския и междуселския авто- и жп транспорт безплатно (само с личния паспорт, удостоверяващ положението ни).    

3. Ще настояваме пред общинското ръководство на гр. Видин да ни подсигурява безплатно лекарствата, хляба и млякото.

При отказ ще организираме щафетна гладна стачка пред кметството на гр.Дунавци и пред Общинския народен съвет - Видин.

Настоящата Декларация е връчена на д-р Мими Виткова - народен представител, на 30 декември 1991 год. на срещата й с избирателите от гр. Дунавци с ПОРЪЧЕНИЕ да я направи достояние на Народното събрание и правителството. Декларацията ще бъде депозирана в БТА, Българска телевизия, Българско радио и в централните ежедневници.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 71 И N 72.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 71

1. Централната избирателна комисия, като взе предвид, че председателите, заместник-председателите и секретарите на секционните избирателни комисии са ангажирани допълнително във връзка с обучението, организацията на изборите и предаването на изборните книжа в изборния ден, намира, че определеното им трудово възнаграждение трябва да бъде повишено допълнително с по 50 лева на всеки един от тях.

2. От определеното от ЦИК възнаграждение за участие в Секционна избирателна комисия и Районна избирателна комисия (СИК и РИК) не трябва да бъдат правени удръжки.

3. Разходите за командировки на членовете на СИК трябва да бъдат плащани от преведените за тази цел средства на РИК.

4. След приключване на изборния ден да бъде осигурен транспорт по начин, че всяка СИК да предаде в максимално кратък срок изборните протоколи в РИК.

Съгласувано с Министерски съвет!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков    

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН РЕД": Лиляна Георгиева

София, 9 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 72

На основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК) и във връзка с параграф 2 от Закона за избиране на президент и на вицепрезидент на Републиката (ЗИПВР) Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Министерството на вътрешните работи да издава лични паспорти и удостоверения за изгубени лични паспорти до 11 януари 1992 г. (включително). В деня на изборите (12 януари 1992 г.) да не се издават паспорти и удостоверения.

9 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков     

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:37    
13.01.1992 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!