13 август 1990

СОФИЯ, 13 АВГУСТ 1990 Г.                                                   БРОЙ 158 /176/

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА, АДРЕСИРАН ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ИЗБРАННИЦИ,

ДНЕС, 8 АВГУСТ 1990 ГОДИНА, НИЕ, ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ПРЕДСТАВЕНО ОТ ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, СМЕ ТУК, ДО ВАС, ОТЧИТАЙКИ СЛОЖНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, ЗА ДА ПОДПОМОГНЕМ СЪС СВОЯТА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ УСИЛИЯТА ВИ В ПРОХОЖДАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС.

ОБЕЗПОКОЕНИ СМЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ В ТОЗИ ОТГОВОРЕН ЗА ВСИЧКИ НАС МОМЕНТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗДЕЙСТВАТ, ОЧАКВАЩИ ПО СТАРИЯ ТОТАЛИТАРЕН ПРИНЦИП УКАЗАНИЯ "ОТГОРЕ". СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ ЗА ОПАСНО ПЛЪЗВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ НЕКОНТРОЛИРУЕМА СИТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, СТОПАНСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ. ЛОВИ СЕ РИБА В МЪТНА ВОДА И ПОТЪРПЕВШ Е ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ ЗА НАШАТА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ХАОС ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СПЕШНО РАЗГЛЕЖДАНЕ СЛЕДНИТЕ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ:

1. В СРОК ДО 18 АВГУСТ 1990 Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ ДА ПРЕКРАТИ ПРЕРОГАТИВИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА В СТРАНАТА С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КАТО НЕЗАБАВНО ПОСЛЕДВА РЕШЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА ЗА ПОЕМАНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ИМ ОТ ВРЕМЕННИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗУВАЩИ СЕ С ДОВЕРИЕТО НА ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ГРАЖДАНСТВОТО, ДО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

2. С ОГЛЕД НЕЕФЕКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1990 Г. КОМИСИИ ПО ДЕФОРМАЦИИТЕ, ПОРОДИЛА ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ИЗРАЗЕНО В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА МИРЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ, КОЙТО ЗАПЛАШВАТ ДА СТАНАТ НЕКОНТРОЛИРУЕМИ,
ПРЕДЛАГАМЕ

А/ УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАНИ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ПО МЕСТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ЗА ПЪЛНОТО И ОБЕКТИВНО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА НА  СТРАНАТА, ВИНОВНИТЕ ЗА НЕЯ И ЗА ПРИКРИВАНЕТО Й; НЕЗАБАВНО ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - СЪДЕБНА. ДА СЕ ДАВА СВОЕВРЕМЕННО НАЙ-ШИРОКА ГЛАСНОСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА ХОДА НА РАБОТАТА НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ.

Б/ ДО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ И ПРОКУРАТУРАТА, ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ НА РАВНОПОСТАВЕН ПРИНЦИП ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ ПО МЕСТА. ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ НАС КОМИСИИ ДА ЗАПОЧНЕ ПАРАЛЕЛНО С РАБОТАТА НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ НАС ВРЕМЕННИ МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ЧРЕЗ ВАШИТЕ РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ВЪПРОСИ ЩЕ ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАТЕ ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД НЕПОКОЛЕБИМАТА СИ ВОЛЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС И ПРЕСИЧАНЕ ОПИТИТЕ ЗА БЯГСТВО ОТ ОТГОВОРНОСТ И БЕЗКОНТРОЛНИ РАЗХИЩЕНИЯ НА СРЕДСТВА.

ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАША ОБЩОНАЦИОНАЛНА ЦЕЛ.

НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ПОЕМЕМ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ.

СОФИЯ, 8 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИНЦИПНАТА ПОЗИЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ.


ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ И ГЛАВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДАДЕНА СТРАНА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ Е АРМИЯТА. ТЯ Е БАРОМЕТЪР И ВЕЛИЧИНА, КОЯТО БАЛАНСИРА КАКТО ВЪТРЕШНИЯ, ТАКА И МЕЖДУНАРОДНИЯ ЖИВОТ.
ИСТОРИЯТА, КОЯТО СЕ ПОВТАРЯ И В НАСТОЯЩЕТО, ГОВОРИ, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНА ДИКТАТУРА ВИНАГИ Е СЪПРОВОДЕНО С ФОРМИ НА РАЗЦЕПЛЕНИЯ И ПРИСТРАСТИЯ НА ОФИЦЕРИТЕ, С ПРЕВЕС И НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ВЪВ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЦЕЛИ ГРУПИ ОТ ТЯХ. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО ОСОБЕНО НА КАДРОВИЯ СЪСТАВ В ПЪРВИЯТ ПРОБИВ НА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕВЕС НА ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕНЕСЕНО ОТ СФЕРА НА РАЗЛАГАЩИ СЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ В АРМЕЙСКИТЕ ЧАСТИ. ТОЗИ ПЕРИОД НА ХАОС В ПОЛИТИКАТА, НА КОМБИНАЦИИ И СДЕЛКИ ПОЛУЧАВА ПОНЯКОГА РЕАЛНА РЕАКЦИЯ ВЪВВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ПРИ КОИТО ПСИХИКАТА Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНА, ПРАВОЛИНЕЙНА И СТЕГНАТА, ОРГАНИЧЕСКИ ОТХВЪРЛЯЩА ИНТРИГАНТСТВОТО И КОРУПЦИЯТА НА НЕДАРОВИТИ ДЪРЖАВНИЦИ.

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ШВЕЙЦАРИЯ, СТРАНА, ЗАОБИКОЛЕНА ОТ БЛИЗКИ И ДЕМОКРАТИЧНИ В ОСНОВНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ СТРАНИ. ТЯ Е БАЛКАНСКА СТРАНА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ МЕЖДУ ОРИЕНТА И ЗАПАДНА ВВРОПА, СЪС СЪСЕДИ, ПОТЪНАЛИ В НЕРАЗРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ, УТЕЖНЕНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ, И КАТО ЦЯЛО ПОЛУОСТРОВЪТ ТРУДНО СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. ПРОМЕНИТЕ В ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ ТРАДИЦИОННО ЗАКЪСНЯВАТ НА БАЛКАНИТЕ И ИМА ПЕРИОДИ, В КОИТО 4-5 ДЪРЖАВИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ТЯХ, ПО СЪВСЕМ НЕЦИВИЛИЗОВАН НАЧИН ТЪРСЯТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА СИ.

НАСЕЛЕНИЕТО В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ЧЕСТО СЕ ПРЕЛИВА В НАЦИОНАЛНОСТИТЕ И СЛУЖИ ЗА РЕАКЦИОННА БАЗА НА СТРЕМЕЖИТЕ НА ДЪРЖАВНИЦИТЕ.

ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНАТА В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ Е НЕОБРАТИМ, ЖЕЛАН И НЕОБХОДИМ ПРОЦЕС, НЕОТМЕННО ПРАВО НА ЧОВЕК И НАРОД, КОЕТО ДЪЛГО ВРЕМЕ БЕШЕ СКРИТО ЗА НАС. НА ТОЗИ ПРОЦЕС, НЕПРИЛАГАН С ЦЯЛАТА МУ НАСТЪПАТЕЛНОСТ И СИЛА, А ПОДЧИНЯВАЩ СЕ НА СТРЕМЕЖИТЕ НА ОТБРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ, СЪЧЕТАН С НАПРЕГНАТОСТ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР ОТ РАЗКЪСВАЩА СЕ ЮГОСЛАВИЯ, ЕДВА ПРИСТЪПВАЩА РУМЪНИЯ, АГРЕСИВНА ТУРЦИЯ, ИМЕННО ТОЗИ ПРОЦЕС С ПОЛЯРИЗАЦИЯТА И РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ КРИЕ МНОГО ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ РИФОВЕ. ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТНОШЕНИЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ОПАСНИ ОПИТИ ДА СЕ РАЗДЕЛИ ВОЙСКАТА НА СИНИ И ЧЕРВЕНИ, КАТО СЕ ТРЪГВА ОТ СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ И СЕ ТЪРСЯТ АРГУМЕНТИ ЗА НАСТРОЙВАНЕТО НА КАДРИТЕ. ЗАД ТЕРМИНА "ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ” СЕ СПЛОТЯВАТ ФАШИЗИРАНИ ПОСТАНОВКИ ПОДОБНО НА ТЕЗИ, ПРИЛОЖЕНИ ЗАД ДЕМОКРАЦИЯТА. ЛИПСАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗУМ СРЕД АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ ГРУПИРОВКИ ОТ БСП И СДС ПРЕДИЗВИКВА ИГРА С ТЕРМИНИ ОТ РОДА НА НАРОДЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН, КАТО ДЕЙСТВИЯТА ИМ, СКРИТИ И ЯВНИ, ГОВОРЯТ ЗА ГОЛЯМОТО РАЗМИНАВАНЕ НА ДУМИ И ДЕЛА, ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ТЕЗИ "ВЪРХОВЕ" ВЪВ ФАНАТИЗИРАНИ ОБЕДИНЕНИЯ, ГОТОВИ ДА ПЛАТЯТ ВСЯКА ЦЕНА ЗА ВЛАСТТА, КОЯТО ЖЕЛАЯТ ИЛИ КОЯТО ИМАТ. ПРОКРАДВАЩИ СЕ ОТ УСТАТА ИМ ИЗРАЗИ, УЗАКОНЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ГОВОРЯТ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ГРАНИЦИТЕ И ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА НИ. ПРИМЕРЪТ НА МВР ДА БЯГА ОТ ЗАКОНА БИ ИМАЛ НАЙ-ТРАГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ В АРМИЯТА. СИЛНОТО ПОЛИТИЗИРАНЕ НА МЛАДЕЖТА В НАЙ-ПОДАТЛИВИТЕ Й ГОДИНИ БЕЗ СЕРИОЗНА РАБОТА ЗА ПАТРИОТИЧНАТА НАСТРОЙКА, ОПИТИТЕ ДА СЕ ФАНАТИЗИРА СЪЗНАНИЕТО И В ЧИСТО ВЪТРЕШЕН ИДЕОЛОГИЧЕН АСПЕКТ - СЪС СИН, ЧЕРВЕН ИЛИ ЕТНИЧЕСКИ ЦВЯТ, - ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ИЗБОРНИТЕ БИТКИ ВЪРХУ НЕЯ ПРИ ОТСЛУЖВАНЕТО НА ВОЕННИЯ ДЪЛГ ПОСТАВЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМИ ПРОЦЕСИ В ЯДРОТО НА АРМИЯТА.

ОФИЦЕРСКИЯТ СЪСТАВ СЕ ОКАЗВА ПРЕД ТРУДНОСТИ, КОИТО ГО ОТКЛОНЯВАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИЯ ДЪЛГ, ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НАМАЛЯВА, МЛАДИТЕ ОФИЦЕРИ СЕ ПОДДАВАТ, ПОЛУЧАВАТ СЕ РАЗПРИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ, НАНАСЯЩИ НАЙ-ОПАСНИЯ УДАР - ВЪРХУ ДИСЦИПЛИНАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТГОВОРНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН. НЕ СЪЩЕСТВУВА СИЛА, СЪЗДАДЕНА ДА КРЕПИ ВЪНШНИТЕ УСТОИ НА СТРАНАТА И В ЧИСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ ДА УРАВНОВЕСЯВА ХАОСА В ОБЩЕСТВОТО, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ БЕЗ ЕДИННОСТ И ЗДРАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ Й ЗВЕНА.

СЪСТОЯНИЕТО НА АРМИЯТА, ОТЧИТАМЕ НИЕ, В МОМЕНТ НА:
1. НЕДЕМОКРАТИЧНИ РАЗЮЗДАНИ ДЪРЖАВНИЧЕСКИ СТРАСТИ.
2. НА РАЗПАДАНЕТО НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР, КОЙТО ВЕЧЕ Е САМО НА КНИГА И НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ САМИ ЗА СЕБЕ СИ.
3. НА ПОСТОЯННИ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ НАПАДКИ ПО РАЗНОРОДНИ ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ НАС И СЪСЕДИТЕ НИ.
4. НА СТАРИ И НОВИ ПАРТИЙНИ КАДРИ, ПОСТАВИЛИ СЕБЕ СИ ПРЕД ВСИЧКО.
5. НА РАЗГРАЖДАНЕ, НЕФУНКЦИОНИРАНЕ И ЛИПСВАЩ КОНТРОЛ И ВРЪЗКА ПРИ РЕДИЦА ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ПОДМЯНАТА ИМ С НОВИ.
6. НА КОМПРОМИСИ, ПРИ КОИТО ЧРЕЗ МОНТАЖ СЕ СВАЛЯТ ЕДНИ, А СЕ КАЧВАТ ДРУГИ С КАЧЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
7. НА СЪСЕДИ, ПОКАЗАЛИ В НЕДАЛЕЧНО ВРЕМЕ, ЧЕ РЕАЛНО ПОСЯГАТ КЪМ ОРЪЖИЕТО.
8. НА ГРАЖДАНСКИ НАСИЛИЯ, ПРИНИЗЕН МОРАЛ И ЗАСИЛВАЩО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ.
9. НА УРОК В МОМЕНТА - ИРАК - КУВЕЙТ, ЗА БЪРЗО ПРОМЕНЯЩИ СЕ СИТУАЦИИ.

ВСИЧКОТО, ИЗБРОЕНО ДОТУК, Е ИМЕННО ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ ДА СЕ ВНИМАВА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА АРМИЯТА, ДА СЕ СТЕГНАТ НЕЙНИТЕ РЕДОВЕ САМОСТОЯТЕЛНО И ДА СЕ СПРЕ ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕНОС В РЕДОВЕТЕ Й НА РАЗЛОЖЕНИЕТО ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ. БЕЗ ДА СЪВЕТВАМЕ, НИЕ ПРОСТО ДАВАМЕ МНЕНИЕ, ЧЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯТ АСПЕКТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМЕНИ С ПАТРИОТИЧЕН, ЧЕ НА ПРАГА НА ПОДЕЛЕНИЯТА СВЪРШВАТ ВЪНШНИТЕ СТРАСТИ И СЕ ИЗИСКВАТ ДЪЛГЪТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ И ВСИЧКО ГРАДИВНО ДА НАДДЕЛЕЕ, ДА СЕ ИЗДИГНЕ РОЛЯТА НА КОМАНДИРА, КАТО СИ СПОМНИМ КАК ВЪВ ВОЙСКАТА НИ ОТПРЕДИ 6-7 ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОЩЕ НАШИТЕ ДЕДИ СА ОЦЕНЯВАЛИ ЗНАЧИМОСТТА НА ОФИЦЕРА, ВЪПРЕКИ ГРЕШКИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ДОПУСНАТ В ОТДЕЛНИ МОМЕНТИ, Т.Е. СЪХРАНЯВАЛИ СА НЕГОВИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ДОСТОЙНСТВА И СПОСОБНОСТ ДА ИЗИСКВА.

ПРИМЕРЪТ С АРМИИТЕ ОТ РОДА НА АМЕРИКАНСКАТА БИ БИЛО ИЗЛИШНО И ВРЕДНО ПРЕНАСЯНЕ НА ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА УРЕДБА ВЪРХУ СЪВСЕМ ДРУГИ УСЛОВИЯ И НАРОДНОСТНО ОБРЕМЕНЕНА ПСИХИКА. ТОЗИ ЗАПАДЕН ПРИМЕР ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРЕМЕЖ ЗА НАС, НО ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА, БЕЗ ДА Е ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНО ПРОМЕНЕНО ОБЩЕСТВО И ВЪТРЕШНО И МЕЖДУСЪСЕДСКО СЪЗНАНИЕ.

СЪЮЗ "ЕРА-3" ВЯРВА НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ НАМЕРИ СИЛИ ДА СТАНЕ ДЕПАРТИЕН, ДА СТАБИЛИЗИРА АРМИЯТА И ДА ПРЕМАХНЕ ВРЕДНАТА ПОЛИТИЗАЦИЯ НА ЮНОШЕСКОТО СЪЗНАНИЕ ЧРЕЗ ВНИМАТЕЛНА И АРГУМЕНТИРАНА РАБОТА СЪС СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ, КАТО ЯСНО ИМ ПОКАЖЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ - КОЕТО ЗНАЧИ ЗАКОННОСТ, СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И ОБЩЕСТВОТО, И ПОБЪЛГАРЕНА ДЕМОКРАЦИЯ - КОЕТО Е ПЪК ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ТОРМОЗ ЗА НАЛАГАНЕ НА СВОЕТО ВИЖДАНЕ С ОПРЕДЕЛЕН ЦВЯТ.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/.


ТРЕТО - В СОЦИАЛНАТА СФЕРА:

1. ПЛУРАЛИЗМЪТ В СОБСТВЕНОСТТА ПОРАЖДА РАЗНОРОДНА СОЦИАЛНА СТРУКТУРА. ТОВА Е ЕСТЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

2. ДА СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ В ОБЩЕСТВОТО.

3. ОСНОВЕН РЕГУЛАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ДА СТАНЕ ПРАВНАТА УРЕДБА, ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ОСНОВАТА НА МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ.

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА НАШАТА СТРАНА ДА БЪДЕ ПОДВЛАСТЕН НА ЗАКОНА.

4. ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ НИЕ ПРИЕМАМЕ КАТО ЕДИНСТВЕНА ФОРМА НА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.

5. ДА СЕ ПРОЯВЯВА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ. ДА СЕ ПРИЗНАВА САМО ЕДНА - БЕЗКОРИСТНО СЛУЖЕНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

6. ДА СЕ ОСИГУРИ СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА МЛАДЕЖТА.

8. ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ПРОФЕСИЯ    И СЕМЕЙСТВО.

9. ДА СЕ РАЗВИВА МАСОВИЯТ И ОЗДРАВИТЕЛЕН СПОРТ И ДА СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗНООБРАЗНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.

ЧЕТВЪРТО - В ДУХОВНАТА СФЕРА:

1. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ОБСЕБВАНЕ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА ОТ ИДЕОЛОГИЯТА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ.

2. СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ СА НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА.

3. ДА СЕ ДАДЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА ГАРАНЦИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ДА СЕ ПРЕМАХНЕ КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И АТЕИЗМА.

4. ДА СЕ ОСВОБОДИ ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК. ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПЛУРАЛИЗЪМ В СЪДЪРЖАНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА МУ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СВОБОДНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ДА СЕ ПРИЕМЕ АВТОНОМНОСТТА НА ВУЗ КАТО ТЯХНО ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО.

5. ДА СЕ ИЗДИГНЕ В КУЛТ ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА, ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО В ИМЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

6. ДА СЕ ПОМАГА ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ОТ УГРОЗАТА НА НАРКОМАНИЯТА, ПИЯНСТВОТО, ТЮТЮНОПУШЕНЕТО, МОРАЛНОТО ДЕГРАДИРАНЕ; НА
ЗАМЪРСЕНАТА ПРИРОДНА И СОЦИАЛНА СРЕДА.

7. ПОДПОМАГАНЕТО НА КУЛТУРАТА Е НАШИЯТ ВЛОГ В БЪДЕЩЕТО.

ДЪРЖАВАТА ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА КУЛТУРАТА, БЕЗ ДА ОПРЕДЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕТО Й.

ПЕТО - ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА:

1. ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТРАНАТА НИ СТРЕМЕЖЪТ КЪМ АКТИВЕН НЕУТРАЛИТЕТ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

2. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, БОРЕЩИ СЕ ЗА ТРАЕН МИР И ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. ВСИЧКИ НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ, БЕЗРЕЗЕРВНО ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС, ЩЕ ПОДПОМАГАМЕ ОНЗИ, КОЙТО СЕ БОРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВ РЕД И ЧИСТ МОРАЛ. В НАШЕ ЛИЦЕ ТОЙ ЩЕ НАМЕРИ ОПОРА В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СМИСЪЛА НА СВОЯ ЖИВОТ - ВЪРХОВНОТО БЛАГО, ДАДЕНО МУ ОТ ПРИРОДАТА.

ГОВОРЕЙКИ ЗА БОРБА, НИЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ РОЛЯТА НА ОРЪЖИЕТО В РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ. ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ ТЕРОРИЗМА И НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАШИНАЦИИ. НИЕ СМЕ ЗА ДИАЛОГ С ВСИЧКИ И С ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК, БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВАТА СОЦИАЛНА, КЛАСОВА, РАСОВА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

НИЕ СМЕ ЗА ПОСТЕПЕННО ПРИЛАГАНЕ НА ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА, ГАРАНТИРАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/.


ВТОРО - СЪРАТНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. В НПС МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПРИЕМА, СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНУВА В ЕДНА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПОД ФОРМАТА НА ДАРЕНИЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ.

2. ДО 1995 ГОД. В НПС МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ТАЙНО И ЧЛЕНОВЕ НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СЪЮЗИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ УСЛОВИЯТА НА Т.1.

3. ВСЕКИ СЪРАТНИК НА НПС Е ДЛЪЖЕН:

- ДА ПРОПАГАНДИРА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА ПАРТИЯТА;
- ДА ДАВА ЛИЧЕН ПРИМЕР - ОСНОВНО МЕРИЛО ЗА ВСЕКИ СЪРАТНИК НА ПАРТИЯТА;
- ДА ДАВА ЛИЧЕН ПРИНОС В СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКО И БЛАГОДЕНСТВУВАЩО ОБЩЕСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ОСНОВНО МЕРИЛО ЗА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ ЗА ВСЕКИ СЪРАТНИК НА ПАРТИЯТА;
- ДА УВАЖАВА МНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ПАРТИЙНИ СЪРАТНИЦИ - ОСНОВНО МЕРИЛО ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КУЛТУРА ЗА ВСЕКИ СЪРАТНИК НА ПАРТИЯТА;
- ДА НЕ РЕАЛИЗИРА ОБЛАГА И ПРИВИЛЕГИЯ ЧРЕЗ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В
НПС;
- ДА ПОДДЪРЖА, СЪХРАНЯВА И УВЕЛИЧАВА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА;

4. ВСЕКИ СЪРАТНИК НА НПС ИМА ПРАВО:

- ДА УЧАСТВУВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА В ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТЕН И ДЪРЖАВЕН МАЩАБ;
- ДА УЧАСТВУВА В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТАЗИ ПОЛИТИКА.
- ДА ИЗБИРА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ;
- ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ;
- ДА ПОКАЗВА И ОТСТОЯВА СВОЕТО МНЕНИЕ;
- ДА ПОЛУЧАВА И ПОЛЗУВА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ПАРТИЯТА;
- ДА ТЪРСИ ПАРТИЙНА ЗАЩИТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ;
- ДА КРИТИКУВА ВИНАГИ ДИРЕКТНО, А НЕ КОСВЕНО;
- ДА БЪДЕ КРИТИКУВАН ВИНАГИ ДИРЕКТНО, А НЕ КОСВЕНО;
- ДА ИСКА ОТГОВОР НА СВОЯ ВЪПРОС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА;
- ДА НАПУСКА ПАРТИЯТА ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ;
- ДА ОТСТОЯВА И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ В ПАРТИЯТА.

5.ПРИЕМАНЕТО ЗА СЪРАТНИК НА ПАРТИЯТА НПС СТАВА ИНДИВИДУАЛНО ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ. ТЕ ОСТАВАТ НА ОТГОВОРНО СЪХРАНЕНИЕ. КАНДИДАТЪТ СЕ ЗАПИСВА  ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОТГОВОРНАТА КНИГА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

6. СЪРАТНИК НА НПС, КОЙТО Е НАРУШИЛ ПРОГРАМАТА, УСТАВА И НОРМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ ПАРТИЯТА НА СЪБРАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА.

7. ЖАЛБИТЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС В ДВУМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕТО ИМ.

ТРЕТО - ОБЩИНСКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА НА ПАРТИЯТА.

2. ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СЪЗДАВАТ НА ПРИНЦИПА НА САМОИНИЦИАТИВАТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО СИ.

3. В ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗРАБОТВАТ ПОЗИЦИИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И КУЛТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕПУТАТИ ОТ НПС ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА
КАМПАНИЯ.

4.РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОБЩИНСКОТО СЪБИРАНЕ НА СЪРАТНИЦИТЕ - ЕДИН ПЪТ НА 2 МЕСЕЦА ВСЯКА ПОСЛЕДНА СРЯДА НА ВСЕКИ ЧЕТЕН МЕСЕЦ ИЛИ ПРИ НЕОТЛОЖНИ ВАЖНИ СЛУЧАИ.

5. ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ РЪКОВОДИ ОПЕРАТИВНО ОТ ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА НПС, КОЕТО СЕ КООРДИНИРА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ.

6. ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ САМО С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО СЪБИРАНЕ, ПРИЕТО С МНОЗИНСТВО.

7. ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОЕТО ОБЩО СЪБИРАНЕ ИЗБИРА КАСИЕР, КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА С ОТЧИТАНЕТО И ВНАСЯНЕТО НА ДАРЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС, КАТО 25 НА СТО СЕ ВНАСЯ НА СМЕТКАТА НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС.

8. НА ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ИЗБИРА ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ, КОЯТО НА 6 МЕСЕЦА ЕДИН ПЪТ ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ ПО ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ И СТОПАНИСВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

9. НА ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ИЗБИРА ОБЩИНСКА ПАРТИЙНА КОМИСИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ, КОЯТО КОНТРОЛИРА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОРАЛ, ЛОЯЛНОСТ И ГРАЖДАНСКА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ СЪРАТНИЦИ. ПРИ НУЖДА ТЯ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКОТО СЪБИРАНЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ПАРТИЯТА НА СЪРАТНИЦИ, КОИТО СА НАРУШИЛИ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.

ЧЕТВЪРТО - ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА ДЕЙНОСТТА НА НПС

1. ЕДИН ПЪТ НА 5 ГОДИНИ СЕ ПРОВЕЖДА ОБЛАСТНО СЪБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ИЗБИРАТ ПОМЕЖДУ СИ ПО ЕДИН ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР, ПОИМЕННО ЗА ВСЯКА ГОДИНА, КОЙТО ИЗВЪРШВА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТЕН МАЩАБ.

2. ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАТОР НЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ТОЙ САМО КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКИТЕ НА ОБЛАСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА В ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО ВСЕКИ МЕСЕЦ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА ГРУПА ЗАТВОРНИЦИ ОТ СТАРОЗАГОРСКИЯ ЗАТВОР ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДО НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ДО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ПИСМОТО Е ПОДПИСАНО ОТ 39 ДУШИ.

НИЕ, ГРУПА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ, ОСЪДЕНИ ПО ГЛАВА ПЪРВА ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, ВСЕ ОЩЕ СМЕ В СТАРОЗАГОРСКИЯ ЗАТВОР. НИЕ НЕ БЯХМЕ ЗАСЕГНАТИ ОТ АМНИСТИЯТА СЛЕД НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. УПРАВЛЯВАЩАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ ОФИЦИАЛНО ТВЪРДИ, ЧЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО СКЪСАЛА С ТОТАЛИТАРИЗМА, ЧЕ АВТОРИТАРНИЯТ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ НЕ СЪЩЕСТУВА, ЧЕ ТОЙ Е ВЕЧЕ МРАЧНО МИНАЛО.  ВЪПРЕКИ ТОВА ВСИЧКИ НИЕ, КОИТО СМЕ ЖЕРТВИ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И НЕГОВИЯ РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЛЕЖИМ В ЗАТВОРА. ЗА НАС НЕ САМО ЧЕ НЯМА АМНИСТИЯ, НО И ПРОДЪЛЖАВА ИЗОЛИРАНЕТО НИ ПОД ИНФОРМАЦИОНЕН ПОХЛУПАК. ИМЕННО ЗАТОВА НИЕ ОБЯВИХМЕ НА 19 АПРИЛ 1990 Г. ЕФЕКТИВНА ТРУДОВА СТАЧКА, С КОЯТО НАСТОЯВАМЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОГЛАСЯВАНЕ НА НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ И ИСТИНАТА ЗА НАС. НИЕ БЯХМЕ ОСЪДЕНИ ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ В АТМОСФЕРА НА ПЪЛНА СЕКРЕТНОСТ ОТ РЕПРЕСИВНАТА МАШИНА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, СТАНАХМЕ ЖЕРТВИ НА СЪДЕБНИ МАНИПУЛАЦИИ И ФАРСОВЕ. ДОРИ И СЕГА, ВЪВ ВРЕМЕТО, КОГАТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ НА Т. ЖИВКОВ Е ЛИКВИДИРАН, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА НАШИТЕ ДЕЛА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪЩИТЕ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАХА БЕЗПРЕКОСЛОВНО НАРЕЖДАНИЯТА НА УЖ НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ /ДС/, СЛУЖИЛА НА ЖИВКОВИЗМА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НЕГОВИТЕ АНТИНАРОДНИ ЦЕЛИ. А КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ДС НЕ СЕ СПИРАШЕ ПРЕД НИЩО И НЕ СЕ СВЕНЕШЕ ДА ИЗПОЛЗУВА ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО, А ПОНЯКОГА И ЗА ФИЗИЧЕСКОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВНИЦИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА. НАС НИ СЪДИ ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАН АНТИНАРОДЕН РЕЖИМ ЗА ПРОТИВОНАРОДНА И ПРОТИВОДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ, А ВСЪЩНОСТ НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ БЯХА ПРОДИКТУВАНИ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪПРОТИВА СРЕЩУ АНТИНАРОДНАТА ПОЛИТИКА НА РЕЖИМА НА Т. ЖИВКОВ, ТЛАСНАЛ БЪЛГАРИЯ КЪМ ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

МНОГОКРАТНО СЕ ОПЛАКВАХМЕ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СМЕ ТРЕТИРАНИ. В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ИСКАМЕ ДА ПОСОЧИМ САМО ТРИ ФАКТА, КОИТО СЪВСЕМ ЯСНО ПОКАЗВАТ КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НАС ДНЕС.

ВЪПРЕКИ ЧЕ НИЕ СТАЧКУВАМЕ, НА НАС НИ СЕ ДАВА ХРАНА ЗА НЕРАБОТЕЩИ. ТЯ Е КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНА И ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КОНСУМАЦИЯ НЕМИНУЕМО ЩЕ БЪДЕ УВРЕДЕНО НАШЕТО ЗДРАВЕ. ПО ТАКЪВ НАЧИН ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА НАРУШАВА ЗАКОНА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА /ЗИН/ В НЕГОВИЯ ЧЛ. 31 /1/, КЪДЕТО Е КАЗАНО, ЧЕ ХРАНАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТАТЪЧНА ПО ХИМИЧЕСКИ И КАЛОРИЕН СЪСТАВ. В НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗИН НЕ БЕ ИЗВЪРШЕНА КОРЕКЦИЯ НА ГРАМАЖА НА КОЛЕТИТЕ С ХРАНА, КОИТО ИМАХМЕ ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАМЕ ОТ НАШИТЕ БЛИЗКИ, И ГЛАВНОТО УРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА НИ ПРИНУЖДАВАШЕ ДА ВОДИМ ОСВЕН ТРУДОВА И ПОЛУГЛАДНА СТАЧКА.

НАСТОЯВАМЕ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ДА ВЗЕМЕТЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ПОСТАВЕНИЯ ОТ НАС ПРОБЛЕМ. В КРАЕН СЛУЧАЙ ИСКАМЕ ДА НИ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ХУМАНИТАРНИТЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ОТ КОИТО ДА ТЪРСИМ ПОМОЩ.

НОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗИН, С ЧИЕТО ПРОКАРВАНЕ БЕ НАПРАВЕН ОПИТ ДА СЕ СМЕКЧАТ ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ, ПРОДЪЛЖАВА ДА СЛЕДВА ЛИНИЯТА НА НЕХУМАННОСТТА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА. СПОРЕД НЕГО НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА РАЗПОЛАГАМЕ С ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ, ТЪЙ КАТО СМЕ ТРЕТИРАНИ КАТО НЕРАБОТЕЩИ.

ПАРАДОКСАЛНО Е, ЧЕ С НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗИН РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОЧЕВИДНО ПРЕСЛЕДВА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЗАТВОРНИЦИТЕ В ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА И ЧЕ ИСКА ДА ЛИШАВА ОТ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЗИ ЗАТВОРНИЦИ, КОИТО СА В ТРУДОВА СТАЧКА. НАСТОЯВАМЕ И НА НАС ДА НИ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ДА ПРИТЕЖАВАМЕ ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ, КАКТО И ДА ГЛЕДАМЕ ВСИЧКИ ПРЕДАВАНИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

МНОЗИНСТВОТО ОТ НАС СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, ОСЪДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С Т. НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. НА СВИЖДАНИЯТА НИ С НАШИТЕ БЛИЗКИ НИ СЕ ЗАБРАНЯВА ДА ГОВОРИМ С ТЯХ НА МАЙЧИНИЯ НИ ЕЗИК ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ТОВА Е ЧУЖД ЕЗИК. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НЯКОИ ОТ НАС БИВАТ НАКАЗВАНИ С ЛИШАВАНЕ ОТ СВИЖДАНИЯ ЗА ТОВА, ЧЕ СА ГОВОРИЛИ НА МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК ПО ВРЕМЕ НА СВИЖДАНЕ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА. НИЕ, ЖЕРТВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ТРЯБВА ДА БЪДЕМ НЕЗАБАВНО ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАТВОРА И ДА ПОЛУЧИМ АМНИСТИЯ.

СТАРА ЗАГОРА, 1 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   X   X

СОФИЯ, 13 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КОНСТАТИРА, ЧЕ РЕФОРМИТЕ В ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ ИЗОСТАВАТ ОТ ОБЩИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. РЕЗУЛТАТ ОТ ТОВА ИЗОСТАВАНЕ Е И НАСРОЧЕНИЯТ ЗА 13 АВГУСТ СИМВОЛИЧЕН ПРОТЕСТ, ОБЯВЕН ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ НАВРЕМЕННИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МВР, ЗА НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАДИКАЛНИТЕ СТРУКТУРНИ И КАДРОВИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСТВОТО, А СЪЩО И ЧИСТО СИНДИКАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО. ЗАКОНОВОТО УРЕЖДАНЕ КАКТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПАЗИТЕЛИТЕ НА РЕДА И ГРАЖДАНИТЕ, ТАКА И НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВЪТРЕ В САМОТО ВЕДОМСТВО ЩЕ ГАРАНТИРА СТАБИЛНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, СИГУРНОСТ НА ИНДИВИДА И ПРАВНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА МИЛИЦИОНЕРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПОТВЪРЖДАВА СВОЯТА ПРИНЦИПНА ПОДКРЕПА, ДЕКЛАРИРАНА В НЕЙНАТА ПРОГРАМА, НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПРЕСТЪПНОСТТА. ТЯ ЗАСТАВА ЗАД СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МВР И ЧРЕЗ СВОЯТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ АКТИВНО ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ТЯХНОТО ПРАВНО УРЕЖДАНЕ.

СОФИЯ, 11 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/