13 ноември 1990

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 224 /242/

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД ИЗВЕСТНОТО СЪВПАДАНЕ НА МЕМОРАНДУМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 Г.


В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ОТ 9 НОЕМВРИ 1990 Г. ПО ПОВОД СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА СЕ ПРОКАРВА ТЕЗАТА, ЧЕ ИСКАНИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕМОРАНДУМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 Г., СА ПРОЕКЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ СЪЩАТА ДАТА.

ВЪПРЕКИ ИЗВЕСТНО СЪВПАДЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 Г. И ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ СЪЩИЯ ДЕН, НАШИЯТ МЕМОРАНДУМ Е САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ, ПОДГОТВЕН ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ТОВА. ТОЙ СЪДЪРЖА НАШИТЕ СОБСТВЕНИ ВИЖДАНИЯ ЗА СЪЩНОСТНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НАСТОЯЩАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА В СТРАНАТА. ИМЕННО ЗАТОВА НАШАТА СТАЧКА Е САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ПРОТЕСТ, ИЗРАЗЯВАЩ НАШИЯ СТРЕМЕЖ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАСТОЯ В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И УСКОРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.

НИЕ ВИНАГИ СМЕ СЧИТАЛИ, ЧЕ НАЗРЕЛИТЕ ВАЖНИ РЕФОРМИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ САМО ОТ ЕДНО РАДИКАЛНО И РЕШИТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВО, ЧИЙТО СЪСТАВ ДА ОТГОВАРЯ НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ. НО НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ТОВА САМО КАТО ПЪРВО УСЛОВИЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЗАЛЕГНАЛИТЕ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАДЪРЖАЩИ ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМИ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА НИЕ ИЗБРАХМЕ ОКУПАЦИОННАТА ФОРМА НА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КОЯТО ЕДИНСТВЕНА ГАРАНТИРА, ЧЕ НАШИЯТ ПРОТЕСТ ШЕ ПРОДЪЛЖИ И СЛЕД ЕВЕНТУАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОМЯНА - ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ИЛИ ПОНЕ ДОКАТО НЕ ПОЛУЧИМ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ОТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ В ОПРЕДЕЛЕН КРАТЪК СРОК.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ОПИТИТЕ НА НЯКОИ СИЛИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЗА СВОИТЕ ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, ДА ТРАНСФОРМИРАТ И СВЕДАТ КУЛМИНАЦИЯТА НА НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ УСТОИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ЕДИНСТВЕНО ДО УЛИЧЕН НАТИСК ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СА НЕКОРЕКТНИ, НЕДАЛНОВИДНИ И НЕ ОТГОВАРЯТ НА ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ.

СОФИЯ, 10 НОЕМВРИ 1990 Г.   ЗА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: А.КИРЧЕВ   X.АНДРЕЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БИВШИЯ ПАРТИЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ТОДОР ЖИВКОВ, АДРЕСИРАНО ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. "ДУМА", ДО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ДО БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ПУБЛИКАЦИИТЕ ВЪВ В. "ДУМА" ОТ 7 И 8 НОЕМВРИ 1990 Г. МЕ ПРИНУЖДАВАТ ДА ДАМ ОТГОВОР НА ЧАСТ ОТ НАПАДКИТЕ СРЕЩУ МЕН И СЕМЕЙСТВОТО МИ. АЗИМАМ ДОГОВОРЕНОСТ С ПРОКУРАТУРАТА ДА СПАЗВАМ ПРОЦЕСУАЛНА ИГРАЖДАНСКА ДИСЦИПЛИНА И ДА НЕ СЕ ОТПРАВЯТ ВЗАИМНИ УПРЕЦИ, ОБЯСНЕНИЯ ИЛИ ОБВИНЕНИЯ ПО СТРАНИЦИТЕ'НА ВЕСТНИЦИТЕ ИЛИ НА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИФОРУМИ. ТОВА Е И ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ДА НЕ СЕ ЯВЯ ПРЕД ВЕЛИКОТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ВЕСТНИК "ДУМА" НАРУШИ ТАЗИ ЕТИКА, КАТО ПУБЛИКУВА ДАННИ ОТНОСНОРАЗМЕРА НА ЗАКУПЕНАТА ВАЛУТА, РАЗДАДЕНИ ПО МОЕ УКАЗАНИЕ ЖИЛИЩА ИЗАКУПЕНИ АВТОМОБИЛИ. ИСКАМ ДА КАЖА, ЧЕ ТОВА СА ФАКТИ, КОИТО САПРЕДМЕТ НА СЛЕДСТВИЕТО И СЪВСЕМ НЕ СА НОВООТКРИТИ АРХИВИ ОТРЪКОВОДСТВОТО НА БСП. С ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ СПЕЦИАЛНОУПЪЛНОМОЩЕНИ ОРГАНИ И ЛИЦА И ТЯ СЕ Е РЕГУЛИРАЛА ОТ РЕШЕНИЯ НАПОЛИТБЮРО, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
КАТО ВСЯКА ДЕЙНОСТ ТЯ СЪЩО ТАКА Е ПОДЛЕЖАЛА НА СТРИКТЕНВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕН КОНТРОЛ.

ТОВА, КОЕТО ЩЕ КАЖА, ВЕРОЯТНО ЩЕ ПРОЗВУЧИ И КАТО ОПИТ ЗА ОПРАВДАНИЕ, НО ТЪЙ КАТО ВЕЧЕ ЕДНА ГОДИНА СЕ ИЗНАСЯТ НЕВЕРНИ ФАКТИ, А ДРУГИ ФАКТИ СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ, СМЯТАМ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯ НЯКОИ УТОЧНЕНИЯ. ИСКАМ ДА КАЖА НЯКОЛКО ДУМИ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ И ПОРАДИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ МОЕТО ДЪЛГО МЪЛЧАНИЕ СЕ ТЪЛКУВА ПРЕВРАТНО ОТ НЯКОИ ХОРА.

ПЪРВО, ПО РАЗДАДЕНИТЕ ЖИЛИЩА. УЧУДВАМ СЕ, ЧЕ ВЪОБЩЕ ТОЗИ ВЪПРОС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВДИГАН В ТАКАВА СВЕТЛИНА И НЕ СМЯТАМ, ЧЕ ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЕБИЛА НЕЗАКОННА. СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ НЕ СЪМ ИМАЛ ВЪЗМОЖНОСТ КАТО ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ДА ДАМ ЖИЛИЩА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ИМАЛИНУЖДА И СЕ НАМИРАТ В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ. РЕШЕНИЕТО БЕ ДА РАЗПОЛАГАМГОДИШНО С ОКОЛО 5-6 ЖИЛИЩА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МОЛБИ, ОТПРАВЕНИ ЛИЧНО КЪМ МЕН.

ИСКАМ ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ПУБЛИКУВАНИЯТ СПИСЪК Е МНОГО НЕТОЧЕН, ДА НЕ КАЖА ТЕНДЕНЦИОЗНО ПОДБРАН. В НЕГО ИМА ИМЕНА НА ХОРА, КОИТО НИТО ПОЗНАВАМ, НИТО СИ СПОМНЯМ ДА СА ПОЛУЧАВАЛИ ЖИЛИЩА ПО МОЕ УКАЗАНИЕ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕ ВИЖДАМ ИМЕНАТА НАПРИМЕР НА РЕДИЦА ДЕЙЦИ, КОИТО СЕГА НИ УЧАТ НА ДЕМОКРАЦИЯ И ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ.
ТОВА Е ПЪРВАТА МИ БЕЛЕЖКА ПО ПУБЛИКАЦИЯТА.

ВТОРО, ПО РАЗМЕРА НА ЗАКУПЕНАТА ВАЛУТА. БЕЗ ДА СЕ ВПУСКАМ В СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ, ЩЕ ПОСОЧА, ЧЕ БАНКОВИЯТ КУРС, ПО КОЙТО Е ЗАКУПУВАНА ВАЛУТАТА, НИКОГА НЕ Е БИЛ И НЕ БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ОТ МОЯТА КОМПЕТЕНТНОСТ.

ОТ ЕДНА ГОДИНА В ПЕЧАТА НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ИЗНАСЯТ ТЕНДЕНЦИОЗНИ ФАКТИ, А НЕ СЕ СПОМЕНАВА НАПРИМЕР, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ ОТ УБО АВТОМОБИЛИ НЕ МОЖЕХА ДА СЕ ПРОДАВАТ ОТ ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПОДЛЕЖАХА НА ВРЪЩАНЕ НА УБО. СЛЕД ТОВА УБО ГИ Е ПРОДАВАЛО НА ТЪРГ ПО СВОБОДНИ ЦЕНИ, КАТО СРЕДСТВАТА СА ВНАСЯНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. НЯКОЛКО ПЪТИ СЕ СПОМЕНАВА ЗА ЗАКУПЕНИТЕ ОТ МОЕТО СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛИ. ИСКАМ ДА ПОПИТАМ, СЛЕД КАТО СЕ ПРЕТЕНДИРА ЗА КОМПЕТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНАВА ФАКТЪТ, ЧЕ ЦИТИРАНАТА В ПУБЛИКАЦИЯТА КОЛА НА МОЯТА ВНУЧКА ФОЛКСВАГЕН-ГОЛФ Й Е ЛИЧЕН ПОДАРЪК ОТ ФИРМАТА ПРИ ОФИЦИАЛНОТО МИ ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФРГ ПРЕЗ 1986 Г. ПРОТОКОЛЪТ И ДОБРИЯТ ТОН ИЗИСКВАТ ТОЗИ ПОДАРЪК ДА СЕ ПРИЕМЕ. НО ТЪЙ КАТО ТОЙ БЕШЕ НАПРАВЕН, ЗАЩОТО ТЯ Е ВНУЧКА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА, АЗ РАЗПОРЕДИХ ТАЗИ КОЛА ДА БЪДЕ ОЦЕНЕНА И ЗАПЛАТЕНА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПО НЕЙНАТА РЕАЛНА ЦЕНА. НЕ СА ЛИ ИЗВЕСТНИ ТЕЗИ ФАКТИ НА ОНЕЗИ, КОИТО ПРЕТЕНДИРАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, ИЛИ ПЪК СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ УМИШЛЕНО?

И OЩE НЕЩО, РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И В. "ДУМА" МОЖЕХА ДА НАПРАВЯТ УСИЛИЕ ДА СРАВНЯТ РАЗМЕРА НА ЗАКУПЕНАТА ВАЛУТА СЪС СРЕДСТВАТА, КОИТО ИМА НА СВОЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ КОЙТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АЗ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ЗАЩО НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ ТАКИВА ДАННИ, КАТО ТОВА, ЧЕ:

- НА МЕН СА МИ ПОДАРЕНИ ОКОЛО 15 ЛУКСОЗНИ ЗАПАДНИ АВТОМОБИЛА, КОИТО СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ НА ДЪРЖАВАТА, А ТОВА, С КОЕТО РАЗПОЛАГА СЕМЕЙСТВОТО МИ, Е ЗАКУПЕНО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА;

- ЗАЩО НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ ДАННИ ЗА ПОДАРЕНИТЕ МИ ОТ 1956 ГОДИНА НАСАМ КАРТИНИ, КРИСТАЛНИ СЪДОВЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗДЕЛИЯ, МНОЖЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗРАБОТЕНИ ЗЛАТНИ И СРЕБЪРНИ ПРЕДМЕТИ, ОЦЕНЕНИ НА МИЛИОНИ ДОЛАРИ. ВСИЧКИ ТЕ СА ИНВЕНТАРИЗИРАНИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДЪРЖАВАТА И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНО ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ГИ ВИДИ.   

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ АКО АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО СМЕ ИСКАЛИ ДА СЕОБОГАТЯВАМЕ, ТОВА БИ МОГЛО ДА СТАНЕ МНОГО ПО-ЛЕСНО ЗА СМЕТКА НА ТЕЗИ ПОДАРЪЦИ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ НЕ СА ДАВАНИ В КАЧЕСТВОТО МИ НАДЪРЖАВЕН ГЛАВА, А ПО ЛИЧНИ ПОВОДИ.

УДИВИТЕЛНО Е, ЧЕ ТЕЗИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ФАКТИ ОТ МНОГО ВРЕМЕ НАСАМ ОСТАВАТ НАСТРАНИ ОТ ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, В. "ДУМА" И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАБОТВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ТАКА НАПРИМЕР В БРОЯ НА В. "ДУМА" ОТ 8 НОЕМВРИ Т.Г. СЕ СПОМЕНАВА ЗА СУМИТЕ ОТ ПО 30 000 ЛВ, ОТПУСНАТИ КАТО ПОМОЩ НА МОИТЕ ВНУЦИ СЛЕД СМЪРТТА НА ТЯХНАТА МАЙКА. НО ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ТЕЗИ, КОИТО ДАВАТ ИНФОРМАЦИЯТА, ЗАЩО НЕ КАЖАТ И ДРУГОТО, ЧЕ ТЕ И ДВАМАТА НЕ СА ПОЛУЧАВАЛИ НИКОГА ПЕНСИЯТА ЗА СИРАЦИ, КОЯТО ИМ СЕ ПОЛАГА ПО ЗАКОН. АКО ТЕ СА ИСКАЛИ ДА СЕ ОБОГАТЯТ С ТЕЗИ СУМИ, ТЕ НЯМАШЕ ДА НАПРАВЯТ ДАРЕНИЕ ОТ 34 000 ЛВ. В ПОЛЗА НА БИВШАТА ФОНДАЦИЯ "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА",КАКТО И 5000 ЛВ. НА ФОНД "ДЕТСТВО". РАЗБИРА СЕ, ВЕРОЯТНО НА НЯКОГО Е БИЛО НЕОБХОДИМО ТЕЗИ ФАКТИ ДА СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ.

И ТУК ИСКАМ ДА КАЖА, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОБХВАНАТО ОТ ПАНИКА, ПОЕ КУРС, ЧИЙТО ЕДИНСТВЕН ИЗХОД Е ПЪЛНИЯТ РАЗГРОМ НА ПАРТИЯТА. СЕГА МОИТЕ ПРИЕМНИЦИ СЕ ОКАЗВАТ В ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА ПОСТАВИХА МЕН. С ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СЕ ПРАВИ ПОСЛЕДНИЯТ ИЛЮЗОРЕН ОПИТ ДА СЕ ПРОКАРА НЯКАКВА РАЗГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ МЕЖДУ "ВИНОВНИТЕ" И "НЕВИННИТЕ". СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА БАЛКАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕАТЪР - ВСЕКИ ИСКА ДА ПРЕСКОЧИ ТАЗИ ЛИНИЯ, КАТО ПРИ ТОВА НЕ ПОДБИРА СРЕДСТВАТА. НО ИСКАМ ДА НАПОМНЯ НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА БСП И НА ОПОЗИЦИЯТА ДА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ИМА ТОЗИ НЕДОСТАТЪК, ЧЕ ОБИЧА ДА СЕ ПОВТАРЯ.

В УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДА НЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ СЕГА СА ПОСТАВЕНИ ХИЛЯДИ ХОРА, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА "ПРИВИЛЕГИЯ" БЕ ТЯХНАТА ВСЕОТДАЙНА РАБОТА. В КРАЙНА СМЕТКА ИСТИНАТА Е ЕДНА - НЕЗАВИСИМО ОТ МЯСТОТО, КОЕТО ЗАЕМАШЕ ЧОВЕК В ПАРТИЙНАТА И ДЪРЖАВНА ЙЕРАРХИЯ, ЛИЧНО ТОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЖИЛИЩЕ И ЕДНА ВИЛА.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ОТГОВОРНОСТТА, АЗ СЪЩО БИХ МОГЪЛ ДА ЗАДАМ ВЪПРОСИ НА ПОВЕЧЕ ХОРА И ТО НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОИТО СЕ ГОТВЯТ ДА ПРЕСКОЧАТ ОНАЗИ ГРАНИЦА, ЗАД КОЯТО НЯМА НИЩО ДРУГО ОСВЕН ПОЛИТИЧЕСКО И ЛИЧНО ПАДЕНИЕ. НО ЗАСЕГА ЩЕ ПРЕМЪЛЧА, ЗАЩОТО ВСЕ ОЩЕ РАЗЧИТАМ НА ЧОВЕШКИЯ МОРАЛ И ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗУМ.

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990               ТОДОР ЖИВКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КЛУБ "ИКОНОМИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА" ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.


ИЗМИНА ЕДНА ГОДИНА, ОТКАКТО БЪЛГАРИЯ ПОЕ ТРУДНИЯ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. КРАЯТ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ДОНЕСЕ ЗА НАРОДА НИ ГОЛЯМАТА НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЛИЧНОСТТА. ТАЗИ НАДЕЖДА НАИСТИНА СЕ ОПРАВДА. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАЛИТРА В СТРАНАТА КОРЕННО СЕ ИЗМЕНИ, РАЗКРЕПОСТИ СЕ ГРАЖДАНСКОТО СЪЗНАНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ПОДМИНАХА НАЙ-ВАЖНАТА СФЕРА ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ - ИКОНОМИКАТА, В КОЯТО СЕ СЪЗДАВАТ БЛАГАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕКА. ВЪПРЕКИ ЧЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТАПРОКЛАМИРАХА ПРИВЪРЗАНОСТТА СИ КЪМ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА, ПАЗАРНАТА РЕФОРМА ПРАКТИЧЕСКИ БУКСУВА.

ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЗЕМАТ ВРЪХ ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ. ОТ ДЕСЕТ РЕЧИ ДЕВЕТ СА ПОСВЕТЕНИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕМИ. ПРИ РАЗИСКВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ОТСТЪПВА МЯСТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ. ОСОБЕНО ЯРКО ТОВА ПРОЛИЧА ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПО-НАТАТЪШНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО И ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА НАБРА ОПАСНА СКОРОСТ. ИНФЛАЦИЯТА Е ПРЕД ПРАГА ДА СЕ ВЗРИВИ, БЕЗРАБОТИЦАТА БЪРЗО СЕ УВЕЛИЧАВА. НАЙ-ТРЕВОЖНОТО Е, ЧЕ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ПРОТИЧАТ В УСЛОВИЯТА НА СПАДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОЕТО ЗАДЪЛБОЧАВА НЕРАВНОВЕСИЕТО В ИКОНОМИКАТА. ПОВСЕМЕСТНИЯТ ДЕФИЦИТ И СИЛНИЯТ ИНФЛАЦИОНЕН НАТИСК ВОДЯТ ДО РАЗПАДАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР. ТОВА ПРЕДИЗВИКВА МОРАЛНО ДЕГРАДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО, НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ И БЕЗПОМОЩНОСТ.

КРИЗИСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КАТАСТРОФАЛНО СЕ УСЛОЖНЯВА ОТ ПРОБЛЕМИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ДРАСТИЧНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДНИТЕ ЗАПАСИ, ОТ ЛИПСАТА НА ФУРАЖ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ И Т. Н.

КЛУБ "ИКОНОМИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА" ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ АКО ВЕДНАГА НЕ СЕ НАМЕРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИЗАТА, В БЛИЗКИТЕ ТРИ-ЧЕТИРИ МЕСЕЦА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НА НЕЙНОТО ДЪНО, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СОЦИАЛЕН ВЗРИВ. СПАСЕНИЕТО Е В ПОСТИГАНЕТО НА ОБЩОНАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И УСКОРЯВАНЕ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА ДА ПРЕВЪЗМОГНАТ ВЗАИМНИТЕ СИПРОТИВОРЕЧИЯ, КОЛКОТО И НЕПРИМИРИМИ ДА СА ТЕ, И ДА ПОДЧИНЯТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩОНАРОДНИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ - ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НАСЪЩНИТЕ НУЖДИ НА НАРОДА - НЕГОВАТА ПРЕХРАНА И ОБЛИЧАНЕ.

БИ БИЛО РАВНОСИЛНО НА САМОУБИЙСТВО, АКО В ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ НЯКОЯ ПАРТИЯ ИЛИ СИЛА СЕ ОПИТА ДА ИЗВЛЕЧЕ ЗА СЕБЕ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ. ДЕЙСТВИТЕЛНО ТОГАВА БИ НИ ПОСТИГНАЛА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ТЕЖКАТА КРИЗА KAРA НЯКОИ СРЕДИ В БЪЛГАРИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И В ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕКАЛЕНО МНОГО ДА ЗАЛАГАТ НА ВЪНШНА ПОМОЩ. НА БЪЛГАРИЯ НАИСТИНА Е НУЖНА ТАКАВА ПОМОЩ, НО БИ БИЛО КРАЙНО ПОГРЕШНО
И НАИВНО ДА СЕ РАЗЧИТА НА НЕЯ КАТО НА РЕШАВАЩО УСЛОВИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА. ДНЕС НИЕ СЪБИРАМЕ ГОРЧИВИТЕ ПЛОДОВЕ НА НЕДАЛНОВИДНАТА В БИЗКОТО МИНАЛО ПОЛИТИКА НА НЕОБМИСЛЕНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА. ТРЯБВА ЛИ ОТНОВО ДА Я ПОВТАРЯМЕ, НО В ДРУГ ВАРИАНТ - С ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ ЗА МИЛОСТИНЯ? ИСТОРИЯТА НИ УЧИ, ЧЕ НИТО ЕДНА СТРАНА В СВЕТА НЕ Е ПРОСПЕРИРАЛА САМО С ЧУЖДА ПОДКРЕПА.

КЛУБ "ИКОНОМИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА" ИМА СЕРИОЗНИ РЕЗЕРВИ КЪМ НЯКОИ ОТ МЕРКИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НО СМЯТА, ЧЕ СЕГА ТЯ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ СПАСИТЕЛЕН ШАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ КАТАКЛИЗЪМ. КЛУБЪТ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА, КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ДА ОКАЖАТ ПРИНЦИПНА ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА, ЗА ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ СЕГАШНОТО ПАРАЛИЗИРАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ДРУГИ СТРАНИ И ДРУГИ НАРОДИ СА ИЗПАДАЛИ В ПО-ТЕЖКА КРИЗА ОТ НАС, НО СА НАМИРАЛИ ПЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ПРЕДЛАГАМЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА НЕПРЕДСТАВЕНИТЕ В ПАРЛАМЕНТА, И НА СИНДИКАТИТЕ, КОЯТО ДА ДОПЪЛНИ И ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНИ УТОЧНЕНИЯ В ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО С ОГЛЕД ДА СЕ ОСИГУРИ ОБЩЕСТВЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА НА СЕГАШНОТО И БЪДЕЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВО. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА В БЕЗСПОРНАТА Й ЧАСТ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ СЕГА, БЕЗ ДА СЕ ЧАКА ОКОНЧАТЕЛНОТО Й ДОРАБОТВАНЕ. ВРЕМЕТО ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ОТДАВНА ИЗТЕЧЕ. ЗАГУБЕНИТЕ МЕСЕЦИ ДНЕС ЩЕ ИЗМЕРВАМЕ УТРЕ С ГОДИНИ ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

КЛУБ "ИКОНОМИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА", КАТО ДОБРОВОЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖИРАНИ ИКОНОМИСТИ, ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ДОРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА.

СОФИЯ, 11 НОЕМВРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД.


ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НЕДОПУСТИМО БАВНО И КОЛЕБЛИВО. ПОД ВЪПРОС Е ПОСТАВЕНО БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ПРЕОДОЛЕНИ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ДО КОЯТО Е ДОВЕДЕНА СТРАНАТА ОТ БЕЗОТГОВОРНАТА ПОЛИТИКА НА БКП /БСП/. ГЛАВНАТА ВИНА НА ТАЗИ ПАРТИЯ СЕ СЪСТОИ В ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА НА УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ, НА ПОТЪПКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПОЛУКОЛОНИАЛЕН САТЕЛИТ НА БОЛШЕВИШКО-СТАЛИНИСТКАТА ИМПЕРИЯ, НАРЕЧЕНА СЪВЕТСКИ СЪЮЗ.

ВЪПРЕКИ ТОТАЛИТАРНИЯ ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, ВЪПРЕКИ ПРЕСЛЕДВАНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ НАД ВСИЧКИ ПРОЯВИ НА СВОБОДОМИСЛИЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЧЕСТНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ НЯКОИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ИЗДИГНАХА ГЛАС НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ АНТИНАРОДНАТА И АНТИНАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БКП. СРЕД ТЯХ ОСОБЕНО МЯСТО ЗАЕМА БЪЛГАРСКИЯТ ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК ВЛАДИМИР КОСТОВ. ПО ЧУДО ОЦЕЛЯЛ ОТ КОВАРНОТО ОРЪЖИЕ, ОТНЕЛО ЖИВОТА НА ТАЛАНТЛИВИЯ ПИСАТЕЛ ГЕОРГИ МАРКОВ, ТОЙ И ДНЕС Е ПРИНУДЕН ДА ЖИВЕЕ В ИЗГНАНИЕ. ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ У НАС НАД НЕГО ВСЕ ОЩЕ ТЕГНЕ ЗАПЛАХАТА НА СМЪРТНА ПРИСЪДА, ИЗДАДЕНА ОТ ОРГАН НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, С НЕЛЕПИТЕ И АБСОЛЮТНО НЕСЪСТОЯТЕЛНИ АРГУМЕНТИ ЗА ПРЕДАТЕЛСТВО, ШПИОНАЖ И ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ. ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ДОКОГА ТАЗИ ПОЗОРНА ПРИСЪДА ЩЕ БЪДЕ ВАЛИДНА И КОЙ Е ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ТОВА ТЯ ДА НЕ БЪДЕ ОТМЕНЕНА, А НАШИЯТ СЪНАРОДНИК - НАПЪЛНО И БЕЗУСЛОВНО РЕАБИЛИТИРАН? УЧУДВАЩА Е НЕ ТОЛКОВА БЕЗРАЗЛИЧНАТА ПОЗИЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ, КОЛКОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ У НАС, КОИТО НЕ ВЗЕХА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ ПО ИСКАНЕТО НА ВЛАДИМИР КОСТОВ ЗА ПЪЛНА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕГОВОТО ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ОТ 20 АВГУСТ Т.Г.

КАТО ИЗРАЗЯВАМЕ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ Г-Н КОСТОВ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ НА ИДЕЯТА ЗА НАШАТА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ И ДЕЙСТВИТЕЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ВЪРХОВНИЯ СЪД НА НРБ, КЪМ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС НЕЗАБАВНО ДА ВЗЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ - СЪОБРАЗНО СВОИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ - ЗА ПЪЛНАТА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВЛАДИМИР КОСТОВ. ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОДКРЕПЯТ ТОВА ИСКАНЕ С ПИСМА И ТЕЛЕГРАМИ ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА НРБ.

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990 Г.       ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АСП: ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕН НА 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА В НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО - СОФИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 24 ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА.

ХОРА, НАШАТА ИЗТЕРЗАНА БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА!

ИКОНОМИКАТА РУХНА! ЗЕМЯ И ВЪЗдУХ СА ОТРОВЕНИ!
МОРАЛЪТ Е В БАНКРУТ!
МЛАДАТА КРЪВ И ИНТЕЛЕКТЪТ НА БЪЛГАРИЯ БЕЗВЪЗВРАТНО ИЗТИЧАТ ПО ВСИЧКИ ПОСОКИ НА СВЕТА!

ЩЕ УМИРАТ СТАРЦИ И ДЕЦА ОТ НЕДОЯЖДАНЕ И СТУД, ОТ ЛИПСА НА ЛЕКАРСТВА. БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В "ОПОЖАРЕНА ЗЕМЯ", БЕЗ МИНАЛО, С МРАЧНО НАСТОЯЩЕ И ОБЕЗСМИСЛЯЩО СЕ БЪДЕЩЕ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА Я СПАСИМ!
НАШИЯТ ПРОТЕСТ СЕ РОДИ ОТ БОЛКАТА.

С НАШАТА СТАЧКА НИЕ ИСКАМЕ ДА СПРЕМ ЗАСТОЯ, ДА ПРЕОДОЛЕЕМ РАЗРУХАТА, ДА СПАСИМ НАДЕЖДАТА.

НИЕ СМЕ САМИ! ЗАД НАС НЕ СТОИ НИКОЙ ОСВЕН ДЪЛГЪТ НИ НА ГРАЖДАНИ.
ТРЕВОГАТА НИ ПРОЗВУЧА В НАШИЯ МЕМОРАНДУМ, НО ТОЙ НЕ БЕ ЧУТ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СТАЧКУВАМЕ - ЗА ДА УСКОРИМ И ГАРАНТИРАМЕ ПРОМЯНАТА. КАТЕГОРИЧНИ СМЕ, ЧЕ НАЗРЕЛИТЕ ВАЖНИ РЕФОРМИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ САМО ОТ ЕДНО НОВО РАДИКАЛНО И РЕШИТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВО, ЧИЙТО СЪСТАВ ДА ОТГОВАРЯ НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ И НУЖДИ. НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ТОВА НЕ КАТО САМОЦЕЛ, А САМО КАТО ПЪРВО УСЛОВИЕ НА ЗАЛЕГНАЛИТЕ В МЕМОРАНДУМА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШИЯТ ПРОТЕСТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И СЛЕД ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОМЯНА - ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ИЛИ ДОКАТО НЕ ПОЛУЧИМ ПОНЕ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ОТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ В ОПРЕДЕЛЕН КРАТЪК СРОК.

ЖЕЛАЕМ НИКОЙ ДА НЕ СЕ ОПИТВА ДА ТРАНСФОРМИРА И СВЕДЕ НАШИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ УСТОИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ЕДИНСТВЕНО ДО НАТИСК ЗА ОСТАВКА НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО. ТОВА Е НЕДАЛНОВИДНО И НЕ ОТГОВАРЯ НА ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ, А ИМЕННО - НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ.

ПОЛИТИЦИ, ИЗДИГНЕТЕ СЕ НАД ПАРТИЙНИТЕ СИ СТРАСТИ, НЕДОСТОЙНО Е ДА СЕ ТЪРСЯТ ДИВИДЕНТИ ОТ НАШИЯ ПРОТЕСТ, ТОЙ Е ИСКРЕН И ИЗВИРА ОТ ТРАГЕДИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ПАРЛАМЕНТЪТ НАИСТИНА ДА ЗАРАБОТИ, ЗА ДА ОПРАВДАЕ ДОВЕРИЕТО НА НАРОДА, КОЙТО ГО Е ИЗБРАЛ. ОЧАКВАМЕ ОТ НЕГО НЕ ЕЖЕДНЕВНИ СКАНДАЛИ, А ДА ВЗЕМЕ ПРИСЪРЦЕ СПАСЕНИЕТО НА РОДИНАТА НИ.

ИСКАМЕ ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ, ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ И ЧОВЕШКИ РАЗУМ.

ЗА ДА ГО ИМА ТОВА, ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КАТО КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ЩЕ РЕШАВАТ КОНКРЕТНИТЕ ФОРМИ.

ХОРА, БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС. ПОДКРЕПЕТЕ НАШИЯ ПРОТЕСТ. НЕКА ТОВА ДА СТАНЕ МИРНО, НО КАТЕГОРИЧНО!

ВРЕМЕ Е ТЕЗИ, КОИТО НИ ДОВЕДОХА ДО КРАХ, НАЙ-ПОСЛЕ ДА ЧУЯТ НАРОДНИЯ ВОПЪЛ, ДА СЕ ЗАСРАМЯТ И ДА СИ ОТИДАТ.

НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА И ВЯРВАМЕ ВЪВ ВАС.
НИЕ СМЕ С ГОЛИ РЪЦЕ И ИСКАМЕ БЪДЕШЕ!
ПОМОГНЕТЕ НИ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТО ПИСМО НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЧЛ.КОР.ПРОФ. Д.БУЧКОВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


НЕЗАВИСИМО ОТ СТАНОВИЩЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ЗА НЕЗАКОННОСТТА НА ОКУПАЦИОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ГРУПА СТУДЕНТИ БЛОКИРАХА ОТ 8 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ДОСТЪПА НА СТУДЕНТИТЕ ДО ОСНОВНИТЕ СГРАДИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. С ТОВА Е КОМПРОМЕТИРАН УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС И СЪЩЕСТВЕНО СА НАРУШЕНИ ОСТАНАЛИТЕ ДЕЙНОСТИ.

КАТО КОНСТАТИРАМ НЕПРЕОДОЛИМИЯ ХАРАКТЕР НА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПРЕУСТАНОВЯВАМ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДА, СНЕМАНЕ НА СТАЧНИТЕ ПОСТОВЕ И АТРИБУТИ.

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ДА ВЗЕМЕТЕ ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ЗАКОНА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/.


В СЕРИЯ ПУБЛИКАЦИИ В."ДУМА" ОТРАЗИ В НЕВЕРНА СВЕТЛИНА ШЕСТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСО И СЛЕДВАЩИТЕ МУ СТЪПКИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНО ОБЕДИНЕНИЕ. РЕШЕНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ НАРЕЧЕНО "ВЪТРЕШНОФРАКЦИОНЕН ПРЕВРАТ". АНОНИМНА БЕЛЕЖКА ПРИЗОВА ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ "ОБСЕБЕНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛНА БАЗА И ВЕСТНИК "ДЕН".

В ДНЕШНИЯ БРОЙ НА В. "ДУМА" ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АСО, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ Г-ЖА НЕРИ ТЕРЗИЕВА, БЕ ОКАЧЕСТВЕНА КАТО СЪОБЩЕНИЕ "ВЕРОЯТНО НА НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, ИЗЛЯЗЛА ОТ БСП И ОТ АСО, КОЯТО, ИЗГЛЕЖДА, ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ НАРИЧА АСО.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА АСО, ИЗБРАН НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕ СЪСТОИ ОТ 15 ЧЛЕНОВЕ И 6 ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТИ С ПРАВО НА ГЛАС: АКАД. КИРИЛ ВАСИЛЕВ, ПРОФ.ИВАН НИКОЛОВ, ПРОФ.ТРАЙКО ПЕТКОВ, МАРИЯ БОЙКИКЕВА, ВАЛЕРИ ЦЕНОВ И БОЙКО ВОЙНОВ. ТОЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ Е ИЗБРАН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 45 ОТ 61 КЛУБА В СТРАНАТА, ПРИСЪСТВУВАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ОЧЕВИДНО ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА АСО КАТО САМОСТОЯТЕЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ ПО УБЕЖДЕНИЕ, А НЕ ПО ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НЕ СЕ ХАРЕСВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХОРА И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ЛОГИЧНО Е ДА СЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ МОЖЕ ЛИ ВЪОБЩЕ ДА СЪЩЕСТВУВА АСО КАТО ФРАКЦИЯ В БСП, СЛЕД КАТО НОВИЯТ ПАРТИЕН УСТАВ ЗАБРАНЯВА ФРАКЦИИТЕ И САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ.

ОПИТИТЕ ДА СЕ ЗАДУШИ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА АСО OЩE В ЗАРОДИШ СА ОБРЕЧЕНИ НА НЕУСПЕХ, ЗАЩОТО ИНТЕРЕСЪТ КЪМ НЕГО НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВА.

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/.


ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/ С ТРЕВОГА КОНСТАТИРА РАЗПАДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС - НЕ ДОСТИГАТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ, НЕ ДОСТИГА СГРАДЕН ФОНД, ЛИПСВАТ ЕФЕКТИВНИ, СПРАВЕДЛИВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ТРУДА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. ЛАВИНАТА ОТ СПРАВЕДЛИВИ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ НАРАСТВА, БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОТРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС. С ДОСЕГАШНАТА СИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ПРАВИТЕЛСТВОТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /MЗ/ ЗАКЪРПВАТ ПРОБОЙНИТЕ, КОИТО НАНАСЯ КАНОНАДАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА НА ЕДИН ПОТЪВАЩ КОРАБ.

ЯВНА Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БЪРЗИ, РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС ЗАЯВЯВА КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО НЕЗАБАВНО СТАРТИРАНЕ НА РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /НКСЗ/ ЗАКОН ЗА ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ВНЕСЕНИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ СЛЕД ДЪЛГИ СТРАНСТВАНИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ, НАЙ-ПОСЛЕ СЕ НАМИРА В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ЗА ДОРАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЧТИ НИКАКВА ВЕРОЯТНОСТ СКОРО ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И СПОДЕЛЯЙКИ МОТИВИТЕ ЗА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪР ЧЕРНОЗЕМСКИ - ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МУДНОСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС СМЯТА ЗА ИЗЧЕРПАНИ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАТИВНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ ЗАКОН, И ОБЯВЯВА СТАЧНА ГОТОВНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ДО ЕДИН МЕСЕЦ, СМЯТАНО ОТ 12 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ДЕЛЕГАТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС ПРЕДЛАГА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СИНДИКАТИТЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕДИНЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ.

ПЛОВДИВ, 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/